خانه کارشناسی ارشد کارنامه و رتبه قبولی رشته انگل شناسی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری

کارنامه و رتبه قبولی رشته انگل شناسی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری

نمونه کارنامه قبولی انگل شناسی ارشد سراسری 98
کارنامه و رتبه قبولی رشته انگل شناسی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 98
پس از اعلام نتایج کنکور ارشد سراسری وضعیت تمامی شرکت کنندگان در آزمون آن برای فرآیند انتخاب رشته مشخص می شود. داوطلبانی که در دانشگاه های مختلف مجاز به انتخاب رشته ارشد می شوند، می توانند در موعد مقرر، لیست انتخابی خود را در سایت سازمان سنجش آموزش کشور و یا دانشگاه آزاد به ثبت برسانند.

یکی از دغدغه های اصلی داوطلبان در فاصله بین اعلام نتایج اولیه و مرحله انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد این است که آیا با رتبه و تراز مکتسبه خود، می توانند در رشته و یا دانشگاه مورد نظرشان قبول شوند یا خیر؟ پاسخ به این سوال کمی دشوار است و در واقع نمی توان به طور دقیق اظهار نظر کرد. چرا که عواملی مانند ظرفیت دانشگاه ها، تعداد شرکت کنندگان آزاد و دارای سهمیه و … همگی در دوره های مختلف، متغیر هستند و بسیار در قبولی داوطلبان تاثیرگذارند. اما راهی وجود دارد که پذیرفته شدگان می توانند به صورت حدودی احتمال قبولی خود را تخمین بزنند و آن هم بررسی کارنامه شرکت کنندگان در آزمون کارشناسی ارشد سال های گذشته می باشد. در این مطلب قصد داریم نمونه کارنامه های “رشته انگل شناسی” آزمون کارشناسی ارشد سال های قبل را ارائه دهیم.

علاقه مندان به تحصیل در رشته انگل شناسی مقطع کارشناسی ارشد، می توانند با بررسی درصد، رتبه و تراز داوطلبان در آزمون کارشناسی ارشد سال های گذشته، با آگاهی بیشتری نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته خود اقدام نمایند.

کارنامه و رتبه قبولی رشته انگل شناسی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری

پیش از مراجعه به دفترچه انتخاب رشته کنکور ارشد و استخراج کد رشته های مورد علاقه از آن، بهتر است داوطلبان نگاهی به کارنامه های قبولی رشته یا رشته های مورد نظر در سال های قبل بیاندازند تا بتوانند تشخیص دهند حدودا چند درصد شانس پذیرش در رشته و دانشگاه انتخابی را دارند. این اقدام می تواند در راستای کسب موفقیت بهتر در مرحله اعلام نتایج انتخاب رشته ارشد تا حد زیادی به داوطلبان یاری رساند.

در ادامه جداولی را مشاهده می کنید که دربردارنده جزئیات قبولی داوطلبان در رشته انگل شناسی مقطع کارشناسی ارشد سال گذشته می باشد.

رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته انگل شناسی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزاددوره قبولی: روزانهمحل قبولی: دانشگاه ارومیه
رتبه در سهمیه: 33تراز: 5440
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)28
اصول کرم شناسی دامپزشکی (کرم های گرد)60
اصول کرم شناسی دامپزشکی (کرم های پهن)54
اصول یاخته شناسی دامپزشکی59
اصول حشره شناسی دامپزشکی53
اصول روش های تشخیص آلودگی های انگلی44
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته انگل شناسی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 5 درصددوره قبولی: روزانهمحل قبولی: دانشگاه ارومیه
رتبه در سهمیه: 39تراز: 5360
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)55
اصول کرم شناسی دامپزشکی (کرم های گرد)43
اصول کرم شناسی دامپزشکی (کرم های پهن)77
اصول یاخته شناسی دامپزشکی37
اصول حشره شناسی دامپزشکی49
اصول روش های تشخیص آلودگی های انگلی14
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته انگل شناسی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 25 درصددوره قبولی: نوبت دوممحل قبولی: دانشگاه ارومیه
رتبه در سهمیه: 44تراز: 3215
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)2
اصول کرم شناسی دامپزشکی (کرم های گرد)20
اصول کرم شناسی دامپزشکی (کرم های پهن)12
اصول یاخته شناسی دامپزشکی24
اصول حشره شناسی دامپزشکی34
اصول روش های تشخیص آلودگی های انگلی8
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته انگل شناسی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 5 درصددوره قبولی: نوبت دوممحل قبولی: دانشگاه ارومیه
رتبه در سهمیه: 49تراز: 5022
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)56
اصول کرم شناسی دامپزشکی (کرم های گرد)33
اصول کرم شناسی دامپزشکی (کرم های پهن)48
اصول یاخته شناسی دامپزشکی63
اصول حشره شناسی دامپزشکی42
اصول روش های تشخیص آلودگی های انگلی57
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته انگل شناسی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزاددوره قبولی: روزانهمحل قبولی: دانشگاه تبریز
رتبه در سهمیه: 53تراز: 4897
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)22
اصول کرم شناسی دامپزشکی (کرم های گرد)49
اصول کرم شناسی دامپزشکی (کرم های پهن)37
اصول یاخته شناسی دامپزشکی48
اصول حشره شناسی دامپزشکی39
اصول روش های تشخیص آلودگی های انگلی14
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته انگل شناسی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزاددوره قبولی: روزانهمحل قبولی: دانشگاه تبریز
رتبه در سهمیه: 57تراز: 4800
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)44
اصول کرم شناسی دامپزشکی (کرم های گرد)38
اصول کرم شناسی دامپزشکی (کرم های پهن)52
اصول یاخته شناسی دامپزشکی43
اصول حشره شناسی دامپزشکی29
اصول روش های تشخیص آلودگی های انگلی32
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته انگل شناسی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزاددوره قبولی: روزانهمحل قبولی: دانشگاه تبریز
رتبه در سهمیه: 59تراز: 4731
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)27
اصول کرم شناسی دامپزشکی (کرم های گرد)32
اصول کرم شناسی دامپزشکی (کرم های پهن)45
اصول یاخته شناسی دامپزشکی45
اصول حشره شناسی دامپزشکی51
اصول روش های تشخیص آلودگی های انگلی24
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته انگل شناسی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزاددوره قبولی: نوبت دوممحل قبولی: دانشگاه تبریز
رتبه در سهمیه: 67تراز: 4613
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)12
اصول کرم شناسی دامپزشکی (کرم های گرد)41
اصول کرم شناسی دامپزشکی (کرم های پهن)58
اصول یاخته شناسی دامپزشکی34
اصول حشره شناسی دامپزشکی46
اصول روش های تشخیص آلودگی های انگلی31
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته انگل شناسی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزاددوره قبولی: نوبت دوممحل قبولی: دانشگاه تبریز
رتبه در سهمیه: 71تراز: 4500
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)53
اصول کرم شناسی دامپزشکی (کرم های گرد)38
اصول کرم شناسی دامپزشکی (کرم های پهن)42
اصول یاخته شناسی دامپزشکی20
اصول حشره شناسی دامپزشکی34
اصول روش های تشخیص آلودگی های انگلی25
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته انگل شناسی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزاددوره قبولی: روزانهمحل قبولی: دانشگاه بوعلی سینا همدان
رتبه در سهمیه: 75تراز: 4430
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)45
اصول کرم شناسی دامپزشکی (کرم های گرد)27
اصول کرم شناسی دامپزشکی (کرم های پهن)53
اصول یاخته شناسی دامپزشکی25
اصول حشره شناسی دامپزشکی31
اصول روش های تشخیص آلودگی های انگلی37
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته انگل شناسی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزاددوره قبولی: روزانهمحل قبولی: دانشگاه بوعلی سینا همدان
رتبه در سهمیه: 80تراز: 4318
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)35
اصول کرم شناسی دامپزشکی (کرم های گرد)38
اصول کرم شناسی دامپزشکی (کرم های پهن)24
اصول یاخته شناسی دامپزشکی19
اصول حشره شناسی دامپزشکی45
اصول روش های تشخیص آلودگی های انگلی34
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته انگل شناسی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزاددوره قبولی: نوبت دوممحل قبولی: دانشگاه بوعلی سینا همدان
رتبه در سهمیه: 86تراز: 4222
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)37
اصول کرم شناسی دامپزشکی (کرم های گرد)25
اصول کرم شناسی دامپزشکی (کرم های پهن)37
اصول یاخته شناسی دامپزشکی39
اصول حشره شناسی دامپزشکی29
اصول روش های تشخیص آلودگی های انگلی12
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته انگل شناسی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزاددوره قبولی: نوبت دوممحل قبولی: دانشگاه بوعلی سینا همدان
رتبه در سهمیه: 92تراز: 4054
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)40
اصول کرم شناسی دامپزشکی (کرم های گرد)30
اصول کرم شناسی دامپزشکی (کرم های پهن)32
اصول یاخته شناسی دامپزشکی25
اصول حشره شناسی دامپزشکی24
اصول روش های تشخیص آلودگی های انگلی10
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته انگل شناسی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 5 درصددوره قبولی: روزانهمحل قبولی: دانشگاه سمنان
رتبه در سهمیه: 94تراز: 3920
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)43
اصول کرم شناسی دامپزشکی (کرم های گرد)16
اصول کرم شناسی دامپزشکی (کرم های پهن)57
اصول یاخته شناسی دامپزشکی19
اصول حشره شناسی دامپزشکی24
اصول روش های تشخیص آلودگی های انگلی27
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته انگل شناسی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزاددوره قبولی: نوبت دوممحل قبولی: دانشگاه سمنان
رتبه در سهمیه: 99تراز: 3744
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)40
اصول کرم شناسی دامپزشکی (کرم های گرد)35
اصول کرم شناسی دامپزشکی (کرم های پهن)22
اصول یاخته شناسی دامپزشکی37
اصول حشره شناسی دامپزشکی37
اصول روش های تشخیص آلودگی های انگلی19
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته انگل شناسی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزاددوره قبولی: روزانهمحل قبولی: دانشگاه شهرکرد
رتبه در سهمیه: 109تراز: 3603
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)19
اصول کرم شناسی دامپزشکی (کرم های گرد)41
اصول کرم شناسی دامپزشکی (کرم های پهن)19
اصول یاخته شناسی دامپزشکی25
اصول حشره شناسی دامپزشکی23
اصول روش های تشخیص آلودگی های انگلی39
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته انگل شناسی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 5 درصددوره قبولی: روزانهمحل قبولی: دانشگاه شهرکرد
رتبه در سهمیه: 115تراز: 3430
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)39
اصول کرم شناسی دامپزشکی (کرم های گرد)34
اصول کرم شناسی دامپزشکی (کرم های پهن)16
اصول یاخته شناسی دامپزشکی25
اصول حشره شناسی دامپزشکی20
اصول روش های تشخیص آلودگی های انگلی37
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته انگل شناسی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزاددوره قبولی: روزانهمحل قبولی: دانشگاه فردوسی مشهد
رتبه در سهمیه: 128تراز: 3316
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)57
اصول کرم شناسی دامپزشکی (کرم های گرد)33
اصول کرم شناسی دامپزشکی (کرم های پهن)33
اصول یاخته شناسی دامپزشکی12
اصول حشره شناسی دامپزشکی24
اصول روش های تشخیص آلودگی های انگلی22
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته انگل شناسی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزاددوره قبولی: پردیس خودگردانمحل قبولی: دانشگاه تبریز
رتبه در سهمیه: 154تراز: 3000
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)37
اصول کرم شناسی دامپزشکی (کرم های گرد)44
اصول کرم شناسی دامپزشکی (کرم های پهن)19
اصول یاخته شناسی دامپزشکی25
اصول حشره شناسی دامپزشکی15
اصول روش های تشخیص آلودگی های انگلی12
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته انگل شناسی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزاددوره قبولی: پردیس خودگردانمحل قبولی: دانشگاه تبریز
رتبه در سهمیه: 335تراز: 2400
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)2
اصول کرم شناسی دامپزشکی (کرم های گرد)8
اصول کرم شناسی دامپزشکی (کرم های پهن)4
اصول یاخته شناسی دامپزشکی13
اصول حشره شناسی دامپزشکی15
اصول روش های تشخیص آلودگی های انگلی24

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره ارشد پیج کارشناسی ارشد