خانه کارشناسی ارشد کارنامه و رتبه قبولی رشته بافت شناسی دامپزشکی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری

کارنامه و رتبه قبولی رشته بافت شناسی دامپزشکی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری

نمونه کارنامه قبولی بافت شناسی ارشد سراسری 98
کارنامه و رتبه قبولی رشته بافت شناسی دامپزشکی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 98
معمولا بین مرحله اعلام نتایج کنکور ارشد سراسری و انتخاب رشته ارشد فاصله ای قرار داده می شود که داوطلبان بتوانند کد رشته و دانشگاه های مورد علاقه خود را از دفترچه انتخاب رشته کنکور ارشد استخراج نمایند و آن ها را به ترتیب اولویتی که مد نظر دارند، مرتب کنند. در حین تصمیم برای انتخاب یک کد رشته یا عدم انتخاب آن، یک سوال برای همه داوطلبان مطرح است که آیا شانس قبولی در این رشته را دارند یا خیر؟

طبیعتا نمی توان در رابطه با قبولی داوطلبی به طور قطعی اظهار نظر کرد اما می توان با توجه به کارنامه های سال های گذشته به طور حدودی تخمین زد که برای هر رشته و دانشگاه چقدر احتمال موفقیت برای او وجود دارد. از همین رو در ادامه، نمونه کارنامه رتبه های قبولی سال گذشته در رشته بافت شناسی دامپزشکی مقطع کارشناسی ارشد قرار داده شده اند.

علاقه مندان به تحصیل در رشته بافت شناسی دامپزشکی مقطع کارشناسی ارشد، می توانند با بررسی درصد، رتبه و تراز داوطلبان در آزمون کارشناسی ارشد سال های گذشته، با آگاهی بیشتری نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته خود اقدام نمایند.

کارنامه و رتبه قبولی رشته بافت شناسی دامپزشکی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری

تمامی داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد می توانند برای کسب موفقیت در مرحله اعلام نتایج انتخاب رشته ارشد، درصدها، تراز و رتبه پذیرفته شدگان سال های قبل را بررسی کنند و با شرایط خود تطبیق دهند تا بتوانند به طور حدودی متوجه شوند که چند درصد شانس قبولی در رشته و دانشگاه مورد نظر خود را دارند.

در ادامه جداولی را مشاهده می کنید که دربردارنده جزئیات قبولی داوطلبان در رشته بافت شناسی دامپزشکی مقطع کارشناسی ارشد سال گذشته می باشد.

رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته بافت شناسی دامپزشکی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزاددوره قبولی: روزانهمحل قبولی: دانشگاه تبریز
رتبه در سهمیه: 27تراز: 5421
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)54
جنین شناسی63
بافت شناسی عمومی60
بافت شناسی اختصاصی57
کالبدشناسی52
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته بافت شناسی دامپزشکی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزاددوره قبولی: روزانهمحل قبولی: دانشگاه تبریز
رتبه در سهمیه: 33تراز: 5318
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)43
جنین شناسی59
بافت شناسی عمومی59
بافت شناسی اختصاصی48
کالبدشناسی46
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته بافت شناسی دامپزشکی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 5 درصددوره قبولی: روزانهمحل قبولی: دانشگاه تبریز
رتبه در سهمیه: 40تراز: 5201
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)52
جنین شناسی51
بافت شناسی عمومی38
بافت شناسی اختصاصی25
کالبدشناسی35
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته بافت شناسی دامپزشکی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 25 درصددوره قبولی: نوبت دوممحل قبولی: دانشگاه تبریز
رتبه در سهمیه: 45تراز: 3019
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)15
جنین شناسی20
بافت شناسی عمومی2
بافت شناسی اختصاصی11
کالبدشناسی5
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته بافت شناسی دامپزشکی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 5 درصددوره قبولی: نوبت دوممحل قبولی: دانشگاه تبریز
رتبه در سهمیه: 46تراز: 4899
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)42
جنین شناسی48
بافت شناسی عمومی37
بافت شناسی اختصاصی32
کالبدشناسی20
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته بافت شناسی دامپزشکی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 5 درصددوره قبولی: نوبت دوممحل قبولی: دانشگاه تبریز
رتبه در سهمیه: 52تراز: 4722
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)29
جنین شناسی35
بافت شناسی عمومی37
بافت شناسی اختصاصی41
کالبدشناسی25
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته بافت شناسی دامپزشکی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزاددوره قبولی: روزانهمحل قبولی: دانشگاه ارومیه
رتبه در سهمیه: 55تراز: 4630
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)34
جنین شناسی49
بافت شناسی عمومی15
بافت شناسی اختصاصی24
کالبدشناسی21
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته بافت شناسی دامپزشکی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزاددوره قبولی: روزانهمحل قبولی: دانشگاه ارومیه
رتبه در سهمیه: 59تراز: 4550
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)41
جنین شناسی25
بافت شناسی عمومی27
بافت شناسی اختصاصی27
کالبدشناسی31
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته بافت شناسی دامپزشکی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزاددوره قبولی: روزانهمحل قبولی: دانشگاه ارومیه
رتبه در سهمیه: 66تراز: 4301
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)31
جنین شناسی24
بافت شناسی عمومی13
بافت شناسی اختصاصی22
کالبدشناسی42
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته بافت شناسی دامپزشکی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزاددوره قبولی: نوبت دوممحل قبولی: دانشگاه ارومیه
رتبه در سهمیه: 68تراز: 4210
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)21
جنین شناسی24
بافت شناسی عمومی19
بافت شناسی اختصاصی34
کالبدشناسی37
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته بافت شناسی دامپزشکی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزاددوره قبولی: نوبت دوممحل قبولی: دانشگاه ارومیه
رتبه در سهمیه: 72تراز: 4068
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)7
جنین شناسی18
بافت شناسی عمومی39
بافت شناسی اختصاصی24
کالبدشناسی28
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته بافت شناسی دامپزشکی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزاددوره قبولی: نوبت دوممحل قبولی: دانشگاه ارومیه
رتبه در سهمیه: 78تراز: 3905
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)14
جنین شناسی37
بافت شناسی عمومی25
بافت شناسی اختصاصی12
کالبدشناسی14
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته بافت شناسی دامپزشکی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزاددوره قبولی: روزانهمحل قبولی: دانشگاه شهرکرد
رتبه در سهمیه: 84تراز: 3814
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)29
جنین شناسی21
بافت شناسی عمومی0
بافت شناسی اختصاصی15
کالبد شناسی47
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته بافت شناسی دامپزشکی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 5 درصددوره قبولی: روزانهمحل قبولی: دانشگاه شهرکرد
رتبه در سهمیه: 87تراز: 3730
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)17
جنین شناسی10
بافت شناسی عمومی13
بافت شناسی اختصاصی28
کالبدشناسی7
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته بافت شناسی دامپزشکی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزاددوره قبولی: نوبت دوممحل قبولی: دانشگاه شهرکرد
رتبه در سهمیه: 95تراز: 3510
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)22
جنین شناسی15
بافت شناسی عمومی14
بافت شناسی اختصاصی11
کالبدشناسی24
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته بافت شناسی دامپزشکی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزاددوره قبولی: نوبت دوممحل قبولی: دانشگاه شهرکرد
رتبه در سهمیه: 106تراز: 3364
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)17
جنین شناسی23
بافت شناسی عمومی4
بافت شناسی اختصاصی12
کالبدشناسی16
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته بافت شناسی دامپزشکی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 5 درصددوره قبولی: روزانهمحل قبولی: دانشگاه ایلام
رتبه در سهمیه: 119تراز: 3201
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)22
جنین شناسی19
بافت شناسی عمومی4
بافت شناسی اختصاصی33
کالبدشناسی3
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته بافت شناسی دامپزشکی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزاددوره قبولی: نوبت دوممحل قبولی: دانشگاه ایلام
رتبه در سهمیه: 125تراز: 3063
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)7
جنین شناسی4
بافت شناسی عمومی8
بافت شناسی اختصاصی12
کالبد شناسی15
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته بافت شناسی دامپزشکی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزاددوره قبولی: پردیس خودگردانمحل قبولی: دانشگاه تبریز
رتبه در سهمیه: 178تراز: 2826
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)8
جنین شناسی19
بافت شناسی عمومی17
بافت شناسی اختصاصی5
کالبد شناسی14
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته بافت شناسی دامپزشکی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزاددوره قبولی: پردیس خودگردانمحل قبولی: دانشگاه تبریز
رتبه در سهمیه: 244تراز: 2417
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)9
جنین شناسی5
بافت شناسی عمومی10
بافت شناسی اختصاصی11
کالبد شناسی2-

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره ارشد پیج کارشناسی ارشد