خانه کارشناسی ارشد کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری

کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری

نمونه کارنامه قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 98 - 99
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 98 – 99
پس از اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد سراسری ، پذیرفته شدگان این آزمون تنها نیمی از راه را پشت سر گذاشته اند چرا که نحوه عملکرد آن ها در زمان انتخاب رشته ، تاثیر مستقیمی بر رشته و دانشگاه محل قبولی آن ها دارد. بنابراین نمی توان از اهمیت انتخاب رشته مقطع کارشناسی ارشد چشم پوشی کرد و داوطلبان می بایست پیش از انجام اقدامات لازم ، اطلاعات مورد نیاز را در این زمینه کسب کرده و در صورت تمایل از مزایای مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز بهره مند شوند.

با آغاز فرآیند سرنوشت ساز انتخاب رشته ، بسیاری از متقاضیان با کارشناسان مرکز مشاوره تحصیلی ایران مشاوره تماس می گیرند و می خواهند بدانند که با سهمیه و رتبه مکتسبه خود ، موفق به پذیرش در کدام یک از دانشگاه های کشور می شوند. از همین رو تصمیم گرفتیم این مقاله را به ارائه چند نمونه از کارنامه های داوطلبان این مقطع در تمامی گرایش های رشته علوم زمین اختصاص دهیم.

از جمله عواملی که می تواند در انتخاب رشته مقطع کارشناسی ارشد بسیار کمک کننده باشد ، بررسی کارنامه داوطلبان این آزمون در سال های گذشته می باشد.

کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری

گاها ممکن است داوطلبان رتبه قابل قبولی را در آزمون کارشناسی ارشد کسب کرده باشند اما به دلیل عدم آگاهی نسبت به نحوه صحیح انتخاب رشته و رتبه بندی اولویت های خود ، یا موفق به قبولی در دانشگاه مورد نظر خود نشده و یا در هیچ دانشگاهی مورد پذیرش قرار نگرفته اند.

چنانچه متقاضی تحصیل در هر یک از گرایش های رشته علوم زمین می باشید ، پیشنهاد می کنیم پیش از مراجعه به دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد و انتخاب کد رشته های مورد نظر خود ، بررسی کارنامه هایی که در این مقاله ارائه شده اند را از دست ندهید. آشنایی با توضیحات کارنامه کارشناسی ارشد و به دنبال آن ، تحلیل این کانامه ها و آشنایی با رتبه ها ، ترازها و دانشگاه های محل پذیرش داوطلبان آزمون سال گذشته می تواند در نهایت منجر به انتخاب رشته ای آگاهانه و نتیجه بخش شود.

رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: پترولوژیشهر داوطلب: گلستانجنسیت: مردسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه فردوسی مشهد – روزانهرتبه در سهمیه: 23تراز: 7365
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)40
زمین شناسی ایران15
ژئوشیمی0
سنگ شناسی38
زمین شناسی ساختاری32
چینه شناسی39
زمین شناسی اقتصادی0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: پترولوژیشهر داوطلب: همدانجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 25 درصد
محل قبولی: دانشگاه ارومیه – نوبت دومرتبه در سهمیه: 39تراز: 6817
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)21
زمین شناسی ایران0
ژئوشیمی19
سنگ شناسی17
زمین شناسی ساختاری11
چینه شناسی0
زمین شناسی اقتصادی12
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: پترولوژیشهر داوطلب: اردبیلجنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 5 درصد
محل قبولی: دانشگاه صنعتی شاهرود – روزانهرتبه در سهمیه: 79تراز: 6238
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)15
زمین شناسی ایران0
ژئوشیمی13
سنگ شناسی0
زمین شناسی ساختاری10
چینه شناسی20
زمین شناسی اقتصادی5
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: پترولوژیشهر داوطلب: کرمانشاهجنسیت: مردسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه صنعتی شاهرود – نوبت دومرتبه در سهمیه: 84تراز: 6276
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)18
زمین شناسی ایران20
ژئوشیمی0
سنگ شناسی10
زمین شناسی ساختاری0
چینه شناسی25
زمین شناسی اقتصادی33
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: پترولوژیشهر داوطلب: البرزجنسیت: زنسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه زنجان – روزانهرتبه در سهمیه: 93تراز: 6043
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)8
زمین شناسی ایران0
ژئوشیمی26
سنگ شناسی28
زمین شناسی ساختاری16
چینه شناسی17
زمین شناسی اقتصادی0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: پترولوژیشهر داوطلب: سنندججنسیت: زنسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه لرستان – نوبت دومرتبه در سهمیه: 118تراز: 3229
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)8
زمین شناسی ایران0
ژئوشیمی7
سنگ شناسی14
زمین شناسی ساختاری0
چینه شناسی13
زمین شناسی اقتصادی1-
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: پترولوژیشهر داوطلب: تبریزجنسیت: مردسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه تبریز – پردیس خودگردانرتبه در سهمیه: 138تراز: 5148
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)9
زمین شناسی ایران0
ژئوشیمی11
سنگ شناسی16
زمین شناسی ساختاری0
چینه شناسی15
زمین شناسی اقتصادی8
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: پترولوژیشهر داوطلب: یزدجنسیت: کرمانسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه پیام نور مرکز کرمانرتبه در سهمیه: 180تراز: 4217
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)17
زمین شناسی ایران0
ژئوشیمی0
سنگ شناسی12
زمین شناسی ساختاری8
چینه شناسی0
زمین شناسی اقتصادی2
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: سنجش از راه دور زمین شناختیشهر داوطلب: اصفهانجنسیت: زنسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه شیراز – روزانهرتبه در سهمیه: 11تراز: 6870
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)25/56
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی5
زمین شناسی ایران58/33
سنگ شناسی28/33
زمین شناسی مهندسی63/33
زمین شناسی ساختاری45
زمین شناسی زیست محیطی60
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: سنجش از راه دور زمین شناختیشهر داوطلب: سمنانجنسیت: زنسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه شیراز – روزانهرتبه در سهمیه: 15تراز: 6075
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)27
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی18
زمین شناسی ایران25
سنگ شناسی0
زمین شناسی مهندسی30
زمین شناسی ساختاری17
زمین شناسی زیست محیطی26
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: سنجش از راه دور زمین شناختیشهر داوطلب: بوشهرجنسیت: مردسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه : تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان – روزانهرتبه در سهمیه: 19تراز: 6552
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)50
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی52/33
زمین شناسی ایران80
سنگ شناسی0
زمین شناسی مهندسی0
زمین شناسی ساختاری28/33
زمین شناسی زیست محیطی33/33
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: سنجش از راه دور زمین شناختیشهر داوطلب: اصفهانجنسیت: مردسهمیه: آزاد
محل قبولی:دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و پیشرفته کرمان – روزانهرتبه در سهمیه: 28تراز: 6180
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)23
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی0
زمین شناسی ایران50
سنگ شناسی0
زمین شناسی مهندسی55
زمین شناسی ساختاری43
زمین شناسی زیست محیطی57
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: سنجش از راه دور زمین شناختیشهر داوطلب: کرمانجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 25 درصد
محل قبولی:دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و پیشرفته کرمان – روزانهرتبه در سهمیه: 37تراز: 4835
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)32
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی27
زمین شناسی ایران0
سنگ شناسی0
زمین شناسی مهندسی29
زمین شناسی ساختاری18
زمین شناسی زیست محیطی35
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: زمین ساخت (تکتونیک)شهر داوطلب: کرمانجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 25 درصد
محل قبولی: دانشگاه تبریز – نوبت دومرتبه در سهمیه: 49تراز: 5346
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)7
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی29
زمین شناسی ایران0
سنگ شناسی8
زمین شناسی مهندسی26
زمین شناسی ساختاری15
چینه شناسی10
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: زمین ساخت (تکتونیک)شهر داوطلب: اردبیلجنسیت: مردسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه بیرجند – روزانهرتبه در سهمیه: 52تراز: 6123
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)25
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی20
زمین شناسی ایران0
سنگ شناسی30
زمین شناسی مهندسی29
زمین شناسی ساختاری24
چینه شناسی30
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: زمین ساخت (تکتونیک)شهر داوطلب: یزدجنسیت: مردسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه اصفهان – نوبت دومرتبه در سهمیه: 67تراز: 5779
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)17
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی0
زمین شناسی ایران27
سنگ شناسی29
زمین شناسی مهندسی30
زمین شناسی ساختاری0
چینه شناسی28
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: زمین ساخت (تکتونیک)شهر داوطلب: زاهدانجنسیت: مردسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه شهید چمران اهواز – روزانهرتبه در سهمیه: 79تراز: 5433
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی25
زمین شناسی ایران47
سنگ شناسی0
زمین شناسی مهندسی0
زمین شناسی ساختاری10
چینه شناسی38
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: زمین ساخت (تکتونیک)شهر داوطلب: بوشهرجنسیت: مردسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه صنعتی شاهرود – نوبت دومرتبه در سهمیه: 87تراز: 5247
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)15
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی16
زمین شناسی ایران5
سنگ شناسی26
زمین شناسی مهندسی0
زمین شناسی ساختاری17
چینه شناسی19
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: زمین ساخت (تکتونیک)شهر داوطلب: تهرانجنسیت: مردسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی – پردیس خودگردانرتبه در سهمیه: 126تراز: 4285
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)25
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی0
زمین شناسی ایران0
سنگ شناسی14
زمین شناسی مهندسی16
زمین شناسی ساختاری10
چینه شناسی9
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: زمین ساخت (تکتونیک)شهر داوطلب: سمنانجنسیت: مردسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه تبریز – پردیس خودگردانرتبه در سهمیه: 141تراز: 3875
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی17
زمین شناسی ایران10
سنگ شناسی17
زمین شناسی مهندسی5
زمین شناسی ساختاری0
چینه شناسی14
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: زمین ساخت (تکتونیک)شهر داوطلب: لرستانجنسیت: مردسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه پیام نور واحد بیرجندرتبه در سهمیه: 198تراز: 2145
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی16
زمین شناسی ایران0
سنگ شناسی11
زمین شناسی مهندسی5
زمین شناسی ساختاری0
چینه شناسی9
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: زمین شناسی اقتصادیشهر داوطلب: همدانجنسیت: مردسهمیه:ایثارگران 25 درصد
محل قبولی: دانشگاه ارومیه – نوبت دومرتبه در سهمیه: 39تراز: 6817
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)21
زمین شناسی ایران0
ژئوشیمی19
سنگ شناسی17
زمین شناسی ساختاری11
چینه شناسی0
زمین شناسی اقتصادی12
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: زمین شناسی اقتصادیشهر داوطلب: یزدجنسیت: زنسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه ارومیه – روزانهرتبه در سهمیه: 53تراز: 6210
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)43
زمین شناسی ایران0
ژئوشیمی0
سنگ شناسی37
زمین شناسی ساختاری40
زمین شناسی زیست محیطی31
زمین شناسی اقتصادی0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: زمین شناسی اقتصادیشهر داوطلب: کاشانجنسیت: زنسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه صنعتی شاهرود – روزانهرتبه در سهمیه: 90تراز: 5633
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)27
زمین شناسی ایران24
ژئوشیمی0
سنگ شناسی34
زمین شناسی ساختاری12
چینه شناسی0
زمین شناسی اقتصادی0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: زمین شناسی اقتصادیشهر داوطلب: قزوینجنسیت: مردسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه زنجان – روزانهرتبه در سهمیه: 112تراز: 5286
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)17
زمین شناسی ایران27
ژئوشیمی23
سنگ شناسی0
زمین شناسی ساختاری30
چینه شناسی19
زمین شناسی اقتصادی0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: زمین شناسی اقتصادیشهر داوطلب: کرمانجنسیت: مردسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی – پردیس خودگردانرتبه در سهمیه: 128تراز: 4859
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)31
زمین شناسی ایران0
ژئوشیمی0
سنگ شناسی25
زمین شناسی ساختاری20
چینه شناسی16
زمین شناسی اقتصادی13
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: زمین شناسی اقتصادیشهر داوطلب: خراسان رضویجنسیت: زنسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه گلستان – روزانهرتبه در سهمیه: 143تراز: 4508
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)10
زمین شناسی ایران0
ژئوشیمی15
سنگ شناسی35
زمین شناسی ساختاری0
چینه شناسی0
زمین شناسی اقتصادی22
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: زمین شناسی اقتصادیشهر داوطلب: تهرانجنسیت: زنسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه بو علی سینا همدان – نوبت دومرتبه در سهمیه: 150تراز: 4487
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)14
زمین شناسی ایران18
ژئوشیمی0
سنگ شناسی0
زمین شناسی ساختاری20
چینه شناسی12
زمین شناسی اقتصادی23
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: زمین شناسی اقتصادیشهر داوطلب: همدانجنسیت: مردسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه ارومیه – پردیس خودگردانرتبه در سهمیه: 172تراز: 4018
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)10
زمین شناسی ایران0
ژئوشیمی16
سنگ شناسی15
زمین شناسی ساختاری5
چینه شناسی8
زمین شناسی اقتصادی14
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: زمین شناسی مهندسیشهر داوطلب: اردبیلجنسیت: مردسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه تبریز – روزانهرتبه در سهمیه: 56تراز: 6438
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)46
آب های زیرزمینی3-
زمین شناسی ایران0
سنگ شناسی52
زمین شناسی مهندسی0
زمین شناسی ساختاری20
زمین شناسی زیست محیطی35
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: زمین شناسی مهندسیشهر داوطلب: تهرانجنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 5 درصد
محل قبولی: دانشگاه یزد – روزانهرتبه در سهمیه: 64تراز: 5735
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)21
آب های زیرزمینی0
زمین شناسی ایران13
سنگ شناسی17
زمین شناسی مهندسی29
زمین شناسی ساختاری12
زمین شناسی زیست محیطی0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: زمین شناسی مهندسیشهر داوطلب: زنجانجنسیت: زنسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه اصفهان – روزانهرتبه در سهمیه: 93تراز: 5630
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)23
آب های زیرزمینی25
زمین شناسی ایران18
سنگ شناسی27
زمین شناسی مهندسی32
زمین شناسی ساختاری0
زمین شناسی زیست محیطی2/7-
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: زمین شناسی مهندسیشهر داوطلب: تهرانجنسیت: مردسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه بو علی سینا همدان – روزانهرتبه در سهمیه: 102تراز: 5778
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)35
آب های زیرزمینی4-
زمین شناسی ایران16
سنگ شناسی29
زمین شناسی مهندسی0
زمین شناسی ساختاری40
زمین شناسی زیست محیطی0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: زمین شناسی مهندسیشهر داوطلب: یزدجنسیت: مردسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه یزد – نوبت دومرتبه در سهمیه: 116تراز: 5448
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)20
آب های زیرزمینی13
زمین شناسی ایران0
سنگ شناسی10
زمین شناسی مهندسی17
زمین شناسی ساختاری33
زمین شناسی زیست محیطی23
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: زمین شناسی مهندسیشهر داوطلب: تهرانجنسیت: زنسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرس – پردیس خودگردانرتبه در سهمیه: 125تراز: 5225
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)30
آب های زیرزمینی19
زمین شناسی ایران31
سنگ شناسی28
زمین شناسی مهندسی2/8-
زمین شناسی ساختاری0
زمین شناسی زیست محیطی0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: زمین شناسی مهندسیشهر داوطلب: مشهدجنسیت: زنسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه دامغان – روزانهرتبه در سهمیه: 132تراز: 5078
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
آب های زیرزمینی1-
زمین شناسی ایران14
سنگ شناسی33
زمین شناسی مهندسی25
زمین شناسی ساختاری18
زمین شناسی زیست محیطی6
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: زمین شناسی مهندسیشهر داوطلب: همدانجنسیت: زنسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه تبریز – پردیس خودگردانرتبه در سهمیه: 151تراز: 4620
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)17
آب های زیرزمینی0
زمین شناسی ایران25
سنگ شناسی16
زمین شناسی مهندسی1/5-
زمین شناسی ساختاری26
زمین شناسی زیست محیطی1-
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: زمین شناسی زیست محیطیشهر داوطلب: خراسان رضویجنسیت: مردسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه شهید باهنر کرمان – روزانهرتبه در سهمیه: 67تراز: 5910
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)17
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی25
آب های زیرزمینی10
ژئوشیمی18
زمین شناسی مهندسی24
زمین شناسی اقتصادی16
زمین شناسی زیست محیطی20
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: زمین شناسی زیست محیطیشهر داوطلب: سمنانجنسیت: زنسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه صنعتی شاهرود – روزانهرتبه در سهمیه: 87تراز: 5433
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی26
آب های زیرزمینی7
ژئوشیمی30
زمین شناسی مهندسی17
زمین شناسی اقتصادی0
زمین شناسی زیست محیطی13
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: زمین شناسی زیست محیطیشهر داوطلب: بوشهرجنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 25 دردص
محل قبولی:  دانشگاه بو علی سینا همدان – روازنهرتبه در سهمیه: 146تراز: 3357
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی0
آب های زیرزمینی17
ژئوشیمی12
زمین شناسی مهندسی0
زمین شناسی اقتصادی0
زمین شناسی زیست محیطی8
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: زمین شناسی زیست محیطیشهر داوطلب: مازندارنجنسیت: زنسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه لرستان (خرم آباد) – روازنهرتبه در سهمیه: 159تراز: 4020
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)23
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی0
آب های زیرزمینی20
ژئوشیمی13
زمین شناسی مهندسی0
زمین شناسی اقتصادی0/5-
زمین شناسی زیست محیطی11
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: زمین شناسی زیست محیطیشهر داوطلب: سنندججنسیت: زنسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه گلستان (گرگان) – روزانهرتبه در سهمیه: 193تراز: 3417
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)8
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی10
آب های زیرزمینی0
ژئوشیمی0
زمین شناسی مهندسی37
زمین شناسی اقتصادی1/5-
زمین شناسی زیست محیطی0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: زمین شناسی زیست محیطیشهر داوطلب: قزوینجنسیت: مردسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه تبریز – پردیس خودگردانرتبه در سهمیه: 212تراز: 3248
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی4-
آب های زیرزمینی21
ژئوشیمی14
زمین شناسی مهندسی11
زمین شناسی اقتصادی6
زمین شناسی زیست محیطی0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: زمین شناسی زیست محیطیشهر داوطلب: تبریزجنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 5 درصد
محل قبولی: دانشگاه پیام نور مرکز تفترتبه در سهمیه: 221تراز: 2533
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)13
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی7
آب های زیرزمینی0
ژئوشیمی0
زمین شناسی مهندسی0
زمین شناسی اقتصادی9
زمین شناسی زیست محیطی5
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: زمین شناسی زیست محیطیشهر داوطلب: کرمانجنسیت: زنسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه پیام نور مرکز مشهدرتبه در سهمیه: 232تراز: 2827
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی16
آب های زیرزمینی12
ژئوشیمی0
زمین شناسی مهندسی0
زمین شناسی اقتصادی0
زمین شناسی زیست محیطی20
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: زمین شیمیشهر داوطلب: تهرانجنسیت: مردسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه تبریز – نوبت دومرتبه در سهمیه: 31تراز: 5738
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی35
زمین شناسی ایران42
ژئوشیمی14
سنگ شناسی52
زمین شناسی اقتصادی33
زمین شناسی زیست محیطی38
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: زمین شیمیشهر داوطلب: بندرعباسجنسیت: زنسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه سیستان و بلوچستان (زاهدان) – روزانهرتبه در سهمیه: 43تراز: 5420
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)43
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی0
زمین شناسی ایران47
ژئوشیمی37
سنگ شناسی0
زمین شناسی اقتصادی56
زمین شناسی زیست محیطی0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: زمین شیمیشهر داوطلب: اراکجنسیت: زنسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه سیستان و بلوچستان (زاهدان) – روزانهرتبه در سهمیه: 96تراز: 4139
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)25
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی36
زمین شناسی ایران0
ژئوشیمی44
سنگ شناسی17
زمین شناسی اقتصادی26
زمین شناسی زیست محیطی0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: زمین شیمیشهر داوطلب: بندرعباسجنسیت: زنسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه سیستان و بلوچستان (زاهدان) – روزانهرتبه در سهمیه: 43تراز: 5420
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)43
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی0
زمین شناسی ایران47
ژئوشیمی37
سنگ شناسی0
زمین شناسی اقتصادی56
زمین شناسی زیست محیطی0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: زمین شیمیشهر داوطلب: اراکجنسیت: زنسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه سیستان و بلوچستان (زاهدان) – روزانهرتبه در سهمیه: 96تراز: 4139
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)25
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی36
زمین شناسی ایران0
ژئوشیمی44
سنگ شناسی17
زمین شناسی اقتصادی26
زمین شناسی زیست محیطی0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: زمین شیمیشهر داوطلب: بندرعباسجنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 25 درصد
محل قبولی: دانشگاه سیستان و بلوچستان (زاهدان) – روزانهرتبه در سهمیه: 87تراز: 3567
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی10
زمین شناسی ایران0
ژئوشیمی18
سنگ شناسی29
زمین شناسی اقتصادی16
زمین شناسی زیست محیطی13
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: زمین شیمیشهر داوطلب: رشتجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 5 درصد
محل قبولی: دانشگاه صنعتی شاهرود – روزانهرتبه در سهمیه: 113تراز: 3373
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)25
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی0
زمین شناسی ایران23
ژئوشیمی12
سنگ شناسی0
زمین شناسی اقتصادی15
زمین شناسی زیست محیطی8
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: زمین شیمیشهر داوطلب: زابلجنسیت: زنسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه تبریز – پردیس خودگردانرتبه در سهمیه: 125تراز: 3766
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی23
زمین شناسی ایران0
ژئوشیمی28
سنگ شناسی40
زمین شناسی اقتصادی29
زمین شناسی زیست محیطی12
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: زمین شیمیشهر داوطلب: سمنانجنسیت: مردسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه پیام نور مرکز سمنانرتبه در سهمیه: 148تراز: 3274
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)27
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی35
زمین شناسی ایران0
ژئوشیمی23
سنگ شناسی32
زمین شناسی اقتصادی0
زمین شناسی زیست محیطی0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: زمین شیمیشهر داوطلب: کاشانجنسیت: زنسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه پیام نور مرکز اصفهانرتبه در سهمیه: 167تراز: 2974
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)17
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی0/5-
زمین شناسی ایران20
ژئوشیمی0
سنگ شناسی33
زمین شناسی اقتصادی18
زمین شناسی زیست محیطی10
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: آب زمین شناسیشهر داوطلب: بمجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 25 درصد
محل قبولی: دانشگاه شیراز – روزانهرتبه در سهمیه: 39تراز: 5538
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)32
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی0
آب های زیرزمینی27
زمین شناسی ایران15
زمین شناسی مهندسی0
زمین شناسی ساختاری18
زمین شناسی زیست محیطی23
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: آب زمین شناسیشهر داوطلب: اصفهانجنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 25 درصد
محل قبولی: دانشگاه سیستان و بلوچستان (زاهدان) – روزانهرتبه در سهمیه: 80تراز: 5045
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)17
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی12
آب های زیرزمینی10
زمین شناسی ایران0
زمین شناسی مهندسی28
زمین شناسی ساختاری31
زمین شناسی زیست محیطی19
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: آب زمین شناسیشهر داوطلب: کرمانجنسیت: زنسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه شهید چمران اهواز – روزانهرتبه در سهمیه: 92تراز: 5570
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)33
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی0
آب های زیرزمینی40
زمین شناسی ایران30
زمین شناسی مهندسی27
زمین شناسی ساختاری19
زمین شناسی زیست محیطی41
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: آب زمین شناسیشهر داوطلب: زابلجنسیت: مردسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه صنعتی شاهرود – روزانهرتبه در سهمیه: 110تراز: 5063
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی0
آب های زیرزمینی35
زمین شناسی ایران43
زمین شناسی مهندسی36
زمین شناسی ساختاری47
زمین شناسی زیست محیطی29
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: آب زمین شناسیشهر داوطلب: ایلامجنسیت: مردسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی – پردیس خودگردانرتبه در سهمیه: 123تراز: 4650
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)20
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی33
آب های زیرزمینی12
زمین شناسی ایران27
زمین شناسی مهندسی30
زمین شناسی ساختاری34
زمین شناسی زیست محیطی35
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: آب زمین شناسیشهر داوطلب: فارسجنسیت: زنسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه صنعتی شاهرود – روزانهرتبه در سهمیه: 128تراز: 4510
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی49
آب های زیرزمینی27
زمین شناسی ایران0
زمین شناسی مهندسی65
زمین شناسی ساختاری0
زمین شناسی زیست محیطی10
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: آب زمین شناسیشهر داوطلب: یزدجنسیت: زنسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه تبریز – پردیس خودگردانرتبه در سهمیه: 146تراز: 4079
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)15
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی0
آب های زیرزمینی17
زمین شناسی ایران37
زمین شناسی مهندسی35
زمین شناسی ساختاری0
زمین شناسی زیست محیطی34
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: آب زمین شناسیشهر داوطلب: تهرانجنسیت: زنسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه پیام نور مرکز ابهر (زنجان)رتبه در سهمیه: 169تراز: 3517
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی35
آب های زیرزمینی16
زمین شناسی ایران21
زمین شناسی مهندسی20
زمین شناسی ساختاری15
زمین شناسی زیست محیطی11
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: چینه نگاری و دیرینه شناسیشهر داوطلب: کرمانجنسیت: زنسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه فردوسی مشهد – روزانهرتبه در سهمیه: 34تراز: 6753
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)38
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی23
زمین شناسی ایران45
زمین شناسی نفت35
دیرینه شناسی37
زمین شناسی ساختاری41
چینه شناسی32
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: چینه نگاری و دیرینه شناسیشهر داوطلب: البرزجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 25 درصد
محل قبولی: دانشگاه اصفهان – نوبت دومرتبه در سهمیه: 70تراز: 4952
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)12
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی28
زمین شناسی ایران0
زمین شناسی نفت26
دیرینه شناسی14
زمین شناسی ساختاری0
چینه شناسی17
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: چینه نگاری و دیرینه شناسیشهر داوطلب: گیلانجنسیت: زنسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه شهید باهنر کرمان – نوبت دومرتبه در سهمیه: 84تراز: 5838
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)12
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی0
زمین شناسی ایران43
زمین شناسی نفت37
دیرینه شناسی46
زمین شناسی ساختاری26
چینه شناسی0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: چینه نگاری و دیرینه شناسیشهر داوطلب: همدانجنسیت: مردسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه سیستان و بلوچستان – روزانهرتبه در سهمیه: 120تراز: 5226
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)23
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی35
زمین شناسی ایران18
زمین شناسی نفت30
دیرینه شناسی10
زمین شناسی ساختاری21
چینه شناسی27
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: چینه نگاری و دیرینه شناسیشهر داوطلب: اردبیلجنسیت: مردسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه زنجان – روزانهرتبه در سهمیه: 152تراز: 4517
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)18
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی14
زمین شناسی ایران23
زمین شناسی نفت20
دیرینه شناسی20
زمین شناسی ساختاری13
چینه شناسی15
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: چینه نگاری و دیرینه شناسیشهر داوطلب: سمنانجنسیت: مردسهمیه: 188
محل قبولی: دانشگاه دامغان – روزانهرتبه در سهمیه: 188تراز: 3830
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)19
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی32
زمین شناسی ایران0
زمین شناسی نفت27
دیرینه شناسی0
زمین شناسی ساختاری8
چینه شناسی15
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: چینه نگاری و دیرینه شناسیشهر داوطلب: شیرازجنسیت: مردسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه پیام نور مشهدرتبه در سهمیه: 274تراز: 2582
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)18
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی2
زمین شناسی ایران0
زمین شناسی نفت13
دیرینه شناسی7
زمین شناسی ساختاری24
چینه شناسی5
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: چینه نگاری و دیرینه شناسیشهر داوطلب: قمجنسیت: زنسهمیه: آزاد
محل قبولی: موسسه غیرانتفاعی کرمانرتبه در سهمیه: 329تراز: 2115
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)11
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی10
زمین شناسی ایران27
زمین شناسی نفت3-
دیرینه شناسی0
زمین شناسی ساختاری1-
چینه شناسی8
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: زمین شناسی نفتشهر داوطلب: کرججنسیت: زنسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی – روزانهرتبه در سهمیه: 11تراز: 6583
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)47
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی37
زمین شناسی ایران43
زمین شناسی نفت41
زمین شناسی ساختاری37
چینه شناسی28
زمین شناسی محیطی35
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: زمین شناسی نفتشهر داوطلب: رشتجنسیت: مردسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه خوارزمی – روزانهرتبه در سهمیه: 23تراز: 6432
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)20
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی30
زمین شناسی ایران43
زمین شناسی نفت26
زمین شناسی ساختاری38
چینه شناسی30
زمین شناسی محیطی23
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: زمین شناسی نفتشهر داوطلب: همدانجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 25 درصد
محل قبولی: دانشگاه شهید چمران اهواز – روزانهرتبه در سهمیه: 29تراز: 5335
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)21
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی0
زمین شناسی ایران15
زمین شناسی نفت0
زمین شناسی ساختاری28
چینه شناسی25
زمین شناسی محیطی0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: زمین شناسی نفتشهر داوطلب: یزدجنسیت: مردسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه شهید چمران اهواز – روزانهرتبه در سهمیه: 32تراز: 6135
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)17
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی29
زمین شناسی ایران18
زمین شناسی نفت23
زمین شناسی ساختاری41
چینه شناسی22
زمین شناسی محیطی18
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: زمین شناسی نفتشهر داوطلب: رشتجنسیت: زنسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی – پردیس خودگردانرتبه در سهمیه: 43تراز: 5876
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)24
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی30
زمین شناسی ایران34
زمین شناسی نفت25
زمین شناسی ساختاری0
چینه شناسی0
زمین شناسی محیطی31
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: زمین شناسی نفتشهر داوطلب: کرمانجنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 5 درصد
محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی – پردیس خودگردانرتبه در سهمیه: 47تراز: 5266
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی23
زمین شناسی ایران13
زمین شناسی نفت17
زمین شناسی ساختاری0
چینه شناسی16
زمین شناسی محیطی12
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: زمین شناسی نفتشهر داوطلب: اردبیلجنسیت: مردسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی – پردیس خودگردانرتبه در سهمیه: 50تراز: 5527
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی21
زمین شناسی ایران27
زمین شناسی نفت15
زمین شناسی ساختاری24
چینه شناسی18
زمین شناسی محیطی0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبیشهر داوطلب: شیرازجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 25 درصد
محل قبولی: دانشگاه بیرجند – روزانهرتبه در سهمیه: 46تراز: 5327
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)10
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی12
زمین شناسی ایران0
زمین شناسی نفت11
سنگ شناسی21
زمین شناسی ساختاری28
چینه شناسی14
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبیشهر داوطلب: قزوینجنسیت: مردسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه اصفهان – روزانهرتبه در سهمیه: 69تراز: 6033
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)32
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی28
زمین شناسی ایران17
زمین شناسی نفت21
سنگ شناسی29
زمین شناسی ساختاری40
چینه شناسی37
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبیشهر داوطلب: کهکیلویه و بویراحمدجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 25 درصد
محل قبولی: دانشگاه هرمزگان – روزانهرتبه در سهمیه: 100تراز: 4440
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)17
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی11
زمین شناسی ایران1/7-
زمین شناسی نفت16
سنگ شناسی5
زمین شناسی ساختاری24
چینه شناسی0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبیشهر داوطلب: ارومیهجنسیت: زنسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه زنجان – روزانهرتبه در سهمیه: 137تراز: 4766
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی25
زمین شناسی ایران40
زمین شناسی نفت1-
سنگ شناسی32
زمین شناسی ساختاری37
چینه شناسی26
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبیشهر داوطلب: زابلجنسیت: زنسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه بو علی سینا همدان – روزانهرتبه در سهمیه: 154تراز: 4325
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)33
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی0
زمین شناسی ایران28
زمین شناسی نفت37
سنگ شناسی2/5
زمین شناسی ساختاری35
چینه شناسی10
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبیشهر داوطلب: سیرجانجنسیت: مردسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه پیام نور مرکز تبریزرتبه در سهمیه: 186تراز: 3782
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)17
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی23
زمین شناسی ایران21
زمین شناسی نفت1/5-
سنگ شناسی29
زمین شناسی ساختاری16
چینه شناسی12
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبیشهر داوطلب: شیرازجنسیت: مردسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه پیام نور مرکز اصفهانرتبه در سهمیه: 232تراز: 2857
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)20
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی12
زمین شناسی ایران14
زمین شناسی نفت13
سنگ شناسی0
زمین شناسی ساختاری1/2-
چینه شناسی18
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم زمین مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبیشهر داوطلب: زاهدانجنسیت: مردسهمیه: آزاد
محل قبولی: موسسه غیرانتفاعی کرمانرتبه در سهمیه: 267تراز: 2048
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)7
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی0
زمین شناسی ایران18
زمین شناسی نفت2-
سنگ شناسی10
زمین شناسی ساختاری0
چینه شناسی20

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره ارشد پیج کارشناسی ارشد