خانه رتبه قبولی کارشناسی ارشد کارنامه و رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

کارنامه و رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 - 1401
کارنامه و رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

همزمان با اعلام نتایج، دفترچه انتخاب رشته کنکور ارشد بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار می گیرد. بر همین اساس، داوطلبان قادر خواهند بود با مطالعه دقیق این دفترچه و راهنما قرار دادن آن به انتخاب رشته کارشناسی ارشد خود بپردازند. بسیاری از شرکت کنندگان با این سوال مواجه هستند که با رتبه و تراز اکتسابی خود تا چه میزان شانس قبولی خواهند داشت و چگونه می توانند انتخاب رشته صحیحی داشته باشند تا احتمال پذیرش آن ها در رشته و دانشگاه مد نظر بالاتر برود. یکی از راه های پیشنهادی، تحلیل کارنامه پذیرفته شدگان آزمون سال گذشته و مقایسه وضعیت خود با رتبه و تراز آن ها است.

داوطلبان نخست باید وضعیت خود را از جهت مجاز بودن یا نبودن در دوره های مورد نظر بررسی کرده و سپس نسبت به تکمیل فرم مربوطه مطابق با مندرجات دفترچه انتخاب رشته کنکور ارشد اقدام نمایند.

کارنامه و رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

بررسی کارنامه های داوطلبان پذیرفته شده در کنکور کارشناسی ارشد سال های گذشته می تواند در دستیابی به یک انتخاب رشته مطلوب و با شانس پذیرش بالا راه گشا باشد. این امر، با هدف آشنایی بیشتر و بالا بردن آگاهی در زمینه انتخاب رشته اصولی انجام می گیرد. زیرا این احتمال وجود دارد که برخی از پذیرفته شدگان حتی با دست یافتن به حدنصاب نمره لازم و رتبه و تراز مناسب، به دلایلی از جمله عدم اطلاع از شیوه های صحیح فرآیند انتخاب رشته، موفق به قبولی در رشته و دانشگاه مورد علاقه خود نشوند.

در ادامه مطلب، چندین نمونه کارنامه رشته زبان و ادبیات فارسی مقطع کارشناسی ارشد ارائه شده است. در صورتی که در این زمینه نیاز به مشاوره انتخاب رشته ارشد داشته باشید، می توانید با مرکز مشاوره تحصیلی ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.

رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی مقطع کارشناسی ارشد 1400
شهر داوطلب: اصفهانجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 42
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریزدوره قبولی: روزانهتراز: 7594
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)39
نظم فارسی75
نثر فارسی35
کلیات مسائل ادبی (تاریخ ادبیات، فنون ادبی، دسـتور زبان)61
عربی13
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی مقطع کارشناسی ارشد 1400
شهر داوطلب: ازدبیلجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 56
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه محقق اردبیلیدوره قبولی: روزانهتراز: 7314
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)12
نظم فارسی69
نثر فارسی31
کلیات مسائل ادبی (تاریخ ادبیات، فنون ادبی، دسـتور زبان)45
عربی10
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی مقطع کارشناسی ارشد 1400
شهر داوطلب: اهوازجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 69
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه ارومیهدوره قبولی: روزانهتراز: 7135
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)24
نظم فارسی52
نثر فارسی43
کلیات مسائل ادبی (تاریخ ادبیات، فنون ادبی، دسـتور زبان)26
عربی48
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی مقطع کارشناسی ارشد 1400
شهر داوطلب: ساریجنسیت: مردسهمیه: 25 درصد ایثارگریرتبه: 139
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه زابلدوره قبولی: پردیس خودگردانتراز: 5236
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)10
نظم فارسی13
نثر فارسی21
کلیات مسائل ادبی (تاریخ ادبیات، فنون ادبی، دسـتور زبان)10
عربی16
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی مقطع کارشناسی ارشد 1400
شهر داوطلب: کرمانجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 186
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه مازندراندوره قبولی: نوبت دومتراز: 6865
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)20
نظم فارسی34
نثر فارسی35
کلیات مسائل ادبی (تاریخ ادبیات، فنون ادبی، دسـتور زبان)20
عربی39
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: ادبیات کودک و نوجوانجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 22
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی – تهرانشهر داوطلب: تبریزدوره قبولی: روزانهتراز: 7626
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)32
نظم فارسی57
نثر فارسی20
کلیات مسائل ادبی (تاریخ ادبیات، فنون ادبی، دسـتور زبان)65
عربی51
کلیات ادبیات کودک و نوجوان50
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: ادبیات کودک و نوجوانجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 64
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شیرازشهر داوطلب: اهوازدوره قبولی: روزانهتراز: 7416
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)10
نظم فارسی48
نثر فارسی32
کلیات مسائل ادبی (تاریخ ادبیات، فنون ادبی، دسـتور زبان)52
عربی43
کلیات ادبیات کودک و نوجوان49
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: ادبیات کودک و نوجوانجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 5 درصدرتبه: 90
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه هرمزگانشهر داوطلب: اهوازدوره قبولی: پیام نورتراز: 5989
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)10
نظم فارسی16
نثر فارسی17
کلیات مسائل ادبی (تاریخ ادبیات، فنون ادبی، دسـتور زبان)12
عربی21
کلیات ادبیات کودک و نوجوان11
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: ادبیات کودک و نوجوانجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 123
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی – تهرانشهر داوطلب: اردبیلدوره قبولی: پردیس خودگردانتراز: 7249
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)21
نظم فارسی41
نثر فارسی26
کلیات مسائل ادبی (تاریخ ادبیات، فنون ادبی، دسـتور زبان)47
عربی38
کلیات ادبیات کودک و نوجوان41
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: ادبیات کودک و نوجوانجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 824
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پیام نور خویشهر داوطلب: خویدوره قبولی: پیام نورتراز: 5124
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
نظم فارسی32
نثر فارسی0
کلیات مسائل ادبی (تاریخ ادبیات، فنون ادبی، دسـتور زبان)19
عربی13
کلیات ادبیات کودک و نوجوان25
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: ادبیات پایداریجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 20
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهرانشهر داوطلب: اصفهاندوره قبولی: روزانهتراز: 7587
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)42
نظم فارسی73
نثر فارسی36
کلیات مسائل ادبی (تاریخ ادبیات، فنون ادبی، دسـتور زبان)39
عربی64
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: ادبیات پایداریجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 5 درصدرتبه: 40
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه یزدشهر داوطلب: لرستاندوره قبولی: نوبت دومتراز: 5023
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)13
نظم فارسی12
نثر فارسی21
کلیات مسائل ادبی (تاریخ ادبیات، فنون ادبی، دسـتور زبان)10
عربی14
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: ادبیات پایداریجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 46
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریزشهر داوطلب: اردبیلدوره قبولی: روزانهتراز: 7336
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)34
نظم فارسی42
نثر فارسی50
کلیات مسائل ادبی (تاریخ ادبیات، فنون ادبی، دسـتور زبان)40
عربی53
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: ادبیات پایداریجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 97
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شیرازشهر داوطلب: کرمانشاهدوره قبولی: روزانهتراز: 7221
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)33
نظم فارسی35
نثر فارسی45
کلیات مسائل ادبی (تاریخ ادبیات، فنون ادبی، دسـتور زبان)39
عربی48
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: ادبیات پایداریجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 132
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریزشهر داوطلب: ساوهدوره قبولی: نوبت دومتراز: 7146
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)35
نظم فارسی41
نثر فارسی26
کلیات مسائل ادبی (تاریخ ادبیات، فنون ادبی، دسـتور زبان)38
عربی31
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: ادبیات تطبیقیجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 5 درصدرتبه: 46
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه بیرجندشهر داوطلب: بجنورددوره قبولی: روزانهتراز: 5867
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)10
نظم فارسی12
نثر فارسی5
کلیات مسائل ادبی (تاریخ ادبیات، فنون ادبی، دسـتور زبان)10
عربی11
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: ادبیات تطبیقیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 84
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه فردوسی مشهدشهر داوطلب: اصفهاندوره قبولی: روزانهتراز: 7428
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)65
نظم فارسی32
نثر فارسی40
کلیات مسائل ادبی (تاریخ ادبیات، فنون ادبی، دسـتور زبان)37
عربی34
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: ادبیات تطبیقیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 97
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه محقق اردبیلیشهر داوطلب: ساوهدوره قبولی: روزانهتراز: 7264
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)53
نظم فارسی38
نثر فارسی37
کلیات مسائل ادبی (تاریخ ادبیات، فنون ادبی، دسـتور زبان)29
عربی37
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: ادبیات تطبیقیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 135
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید باهنر کرمانشهر داوطلب: گیلاندوره قبولی: روزانهتراز: 6824
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)41
نظم فارسی23
نثر فارسی14
کلیات مسائل ادبی (تاریخ ادبیات، فنون ادبی، دسـتور زبان)21
عربی24
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: ادبیات تطبیقیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 162
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه بین المللی امام خمینیشهر داوطلب: کردستاندوره قبولی: روزانهتراز: 6687
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)15
نظم فارسی32
نثر فارسی14
کلیات مسائل ادبی (تاریخ ادبیات، فنون ادبی، دسـتور زبان)19
عربی18
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: آموزش زبان فارسیجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 25 درصدرتبه: 53
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه فردوسی مشدشهر داوطلب: ایلامدوره قبولی: روزانهتراز: 4054
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)12
نظم فارسی21
نثر فارسی0
کلیات مسائل ادبی (تاریخ ادبیات، فنون ادبی، دسـتور زبان)10
عربی11
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: آموزش زبان فارسیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 57
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه فردوسی مشهدشهر داوطلب: تبریزدوره قبولی: روزانهتراز: 7546
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)48
نظم فارسی68
نثر فارسی58
کلیات مسائل ادبی (تاریخ ادبیات، فنون ادبی، دسـتور زبان)37
عربی29
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: آموزش زبان فارسیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 63
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه فردوسی مشهدشهر داوطلب: خراسان رضویدوره قبولی: روزانهتراز: 7310
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)58
نظم فارسی34
نثر فارسی38
کلیات مسائل ادبی (تاریخ ادبیات، فنون ادبی، دسـتور زبان)27
عربی21
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: آموزش زبان فارسیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 75
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرسشهر داوطلب: کردستاندوره قبولی: آزادتراز: 7128
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)37
نظم فارسی52
نثر فارسی45
کلیات مسائل ادبی (تاریخ ادبیات، فنون ادبی، دسـتور زبان)32
عربی24
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: آموزش زبان فارسیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 122
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه محقق اردبیلیشهر داوطلب: کرماندوره قبولی: روزانهتراز: 6908
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)45
نظم فارسی28
نثر فارسی38
کلیات مسائل ادبی (تاریخ ادبیات، فنون ادبی، دسـتور زبان)25
عربی19
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: ادبیات رواییجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 25 درصدرتبه: 99
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه بیرجندشهر داوطلب: ایلامدوره قبولی: روزانهتراز: 3542
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
نظم فارسی12
نثر فارسی4
کلیات مسائل ادبی (تاریخ ادبیات، فنون ادبی، دسـتور زبان)23
عربی1
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: ادبیات رواییجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 146
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه بیرجندشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 5264
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)12
نظم فارسی22
نثر فارسی40
کلیات مسائل ادبی (تاریخ ادبیات، فنون ادبی، دسـتور زبان)11
عربی16
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: ادبیات رواییجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 152
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه رازیشهر داوطلب: تبریزدوره قبولی: روزانهتراز: 5201
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)12
نظم فارسی33
نثر فارسی11
کلیات مسائل ادبی (تاریخ ادبیات، فنون ادبی، دسـتور زبان)10
عربی26
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: ادبیات رواییجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 189
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهرکردشهر داوطلب: ایلامدوره قبولی: روزانهتراز: 4859
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)5
نظم فارسی29
نثر فارسی31
کلیات مسائل ادبی (تاریخ ادبیات، فنون ادبی، دسـتور زبان)7
عربی3
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: ادبیات رواییجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 258
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه رازیشهر داوطلب: اهوازدوره قبولی: روزانهتراز: 4465
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)13
نظم فارسی1
نثر فارسی44
کلیات مسائل ادبی (تاریخ ادبیات، فنون ادبی، دسـتور زبان)23
عربی0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: ویرایش و نگارشجنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 25 درصدرتبه: 78
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهانشهر داوطلب: تبریزدوره قبولی: روزانهتراز: 4029
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)10
نظم فارسی14
نثر فارسی3
کلیات مسائل ادبی (تاریخ ادبیات، فنون ادبی، دسـتور زبان)11
عربی8
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: ویرایش و نگارشجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 83
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهانشهر داوطلب: کرماندوره قبولی: روزانهتراز: 7029
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)58
نظم فارسی53
نثر فارسی48
کلیات مسائل ادبی (تاریخ ادبیات، فنون ادبی، دسـتور زبان)57
عربی49
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: ویرایش و نگارشجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 95
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهانشهر داوطلب: اصفهاندوره قبولی: روزانهتراز: 6779
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)55
نظم فارسی45
نثر فارسی37
کلیات مسائل ادبی (تاریخ ادبیات، فنون ادبی، دسـتور زبان)41
عربی48
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: ویرایش و نگارشجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 178
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه کاشانشهر داوطلب: اردبیلدوره قبولی: روزانهتراز: 5014
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)14
نظم فارسی22
نثر فارسی31
کلیات مسائل ادبی (تاریخ ادبیات، فنون ادبی، دسـتور زبان)9
عربی28
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: ویرایش و نگارشجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 357
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه  سلمان فارسیشهر داوطلب: خراسان رضویدوره قبولی: روزانهتراز: 4029
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)10
نظم فارسی2
نثر فارسی14
کلیات مسائل ادبی (تاریخ ادبیات، فنون ادبی، دسـتور زبان)6-
عربی11
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: نظریه و نقد ادبیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 96
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه گیلانشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 7469
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)42
نظم فارسی52
نثر فارسی39
کلیات مسائل ادبی (تاریخ ادبیات، فنون ادبی، دسـتور زبان)41
عربی37
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: نظریه و نقد ادبیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 122
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه گیلان – رشتشهر داوطلب: تبریزدوره قبولی: روزانهتراز: 3254
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)41
نظم فارسی46
نثر فارسی37
کلیات مسائل ادبی (تاریخ ادبیات، فنون ادبی، دسـتور زبان)40
عربی37
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: نظریه و نقد ادبیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 134
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه گیلان – رشتشهر داوطلب: تبریزدوره قبولی: نوبت دومتراز: 5965
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)21
نظم فارسی21
نثر فارسی32
کلیات مسائل ادبی (تاریخ ادبیات، فنون ادبی، دسـتور زبان)22
عربی24
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: ادبیات معاصرجنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 25 درصدرتبه: 91
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه ولایتشهر داوطلب: کرجدوره قبولی: روزانهتراز: 3521
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)20
نظم فارسی2-
نثر فارسی4-
کلیات مسائل ادبی (تاریخ ادبیات، فنون ادبی، دسـتور زبان)2
عربی5
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: ادبیات معاصرجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 120
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه بین المللی قزوینشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 5521
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)14
نظم فارسی24
نثر فارسی27
کلیات مسائل ادبی (تاریخ ادبیات، فنون ادبی، دسـتور زبان)38
عربی39
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: ادبیات معاصرجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 129
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهرکردشهر داوطلب: تبریزدوره قبولی: روزانهتراز: 5410
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)22
نظم فارسی10
نثر فارسی14
کلیات مسائل ادبی (تاریخ ادبیات، فنون ادبی، دسـتور زبان)16
عربی13
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: ادبیات معاصرجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 167
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید مدنی – تبریزشهر داوطلب: خراسان شمالیدوره قبولی: روزانهتراز: 5025
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)14
نظم فارسی10
نثر فارسی23
کلیات مسائل ادبی (تاریخ ادبیات، فنون ادبی، دسـتور زبان)19
عربی8
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: ادبیات معاصرجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 200
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهرکردشهر داوطلب: اهردوره قبولی: روزانهتراز: 4901
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)19
نظم فارسی15
نثر فارسی5-
کلیات مسائل ادبی (تاریخ ادبیات، فنون ادبی، دسـتور زبان)22
عربی6
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: ادبیات عامهجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 25 درصدرتبه: 45
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرسشهر داوطلب: ساریدوره قبولی: روزانهتراز: 4225
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)10
نظم فارسی12
نثر فارسی10
کلیات مسائل ادبی (تاریخ ادبیات، فنون ادبی، دسـتور زبان)4
عربی3
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: ادبیات عامهجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 73
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرسشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 7568
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)50
نظم فارسی49
نثر فارسی55
کلیات مسائل ادبی (تاریخ ادبیات، فنون ادبی، دسـتور زبان)22
عربی39
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: ادبیات عامهجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 78
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرسشهر داوطلب: کرماندوره قبولی: روزانهتراز: 7501
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)45
نظم فارسی32
نثر فارسی34
کلیات مسائل ادبی (تاریخ ادبیات، فنون ادبی، دسـتور زبان)14
عربی38
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: ادبیات عامهجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 103
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شیرازشهر داوطلب: ساریدوره قبولی: روزانهتراز: 7321
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)41
نظم فارسی30
نثر فارسی30
کلیات مسائل ادبی (تاریخ ادبیات، فنون ادبی، دسـتور زبان)43
عربی16
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: ادبیات عامهجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 129
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه لرستان – خرم آبادشهر داوطلب: اردبیلدوره قبولی: روزانهتراز: 6810
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)40
نظم فارسی35
نثر فارسی16
کلیات مسائل ادبی (تاریخ ادبیات، فنون ادبی، دسـتور زبان)32
عربی11

 

سوالات متداول

1- تحلیل کارنامه های کارشناسی ارشد سال گذشته چه فایده ای برای داوطلبان دارد؟

این امر از آن جهت که باعث می شود افراد با آگاهی بیشتری انتخاب رشته نمایند می تواند موثر واقع شود.

2- بررسی کارنامه قبولی متقاضیان آزمون کارشناسی ارشد دوره قبل چگونه می تواند در انتخاب رشته به داوطلبان کمک کند؟

داوطلبان با بررسی کارنامه پذیرفته شدگان سال قبل می توانند تخمین بزنند که با چه رتبه و ترازی می توانند در رشته مورد علاقه خود پذیرفته شوند.

3- با چه رتبه ای می توان در رشته زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات عامه کارشناسی ارشد ۱۴۰۱ پذیرفته شد؟

برای اطلاع از این امر و همچنین مشاهده نمونه کارنامه پذیرفته شدگان سال گذشته به متن مقاله مراجعه نمایید.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره ارشد پیج کارشناسی ارشد