خانه آموزش کلاس تخصصی استعداد تحلیلی نهم (تیزهوشان 1402)

کلاس تخصصی استعداد تحلیلی نهم (تیزهوشان 1402)

دوره های تخصصی استعداد تحلیلی پایه نهم
کلاس تخصصی استعداد تحلیلی پایه نهم

اطلاعات دوره

نام کلاس : کلاس تخصصی استعداد تحلیلی ششم و نهم ویژه تیزهوشان 1402

تاریخ شروع : 15 آذر 1401

تعداد جلسات : 12

پیش نیاز : ندارد

هزینه دوره : 450 هزار تومان

برای شرکت در کلاس های استعداد تحلیلی نهم و ششم تیزهوشان، فرم زیر را تکمیل نمایید.

نام محصول
انتخاب درگاه*

آموزش استعداد تحلیلی نهم | مبحث شمارش

 

آموزش ریاضی پایه هشتم | مبحث مجموعه و احتمال

 

نظر دانش آموزان دوره قبل درباره کلاس های تیزهوشان ایران مشاوره

همایش اردوی مطالعاتی آنلاین تیزهوشان ایران مشاوره

سرفصل های کلاس استعداد تحصیلی تیزهوشان

هوش تصویری و تجسمی

هوش تصویری و تجسمی

تصاویر متفاوت
الگو سریالی
تصویر درآینه
تصاویر پنهان
ماتریکس ها
برش کاغذ
دسته بندی اشکال
ساخت شکل
حدس مکمل الگو
شمارش تعداد شکل
تصویر در آب
تکمیل کردن شکل
تا کردن کاغذ شفاف و لکه جوهر
قانون شناسی
موقعیت نقاط
تصاویر مرکب (پازل)
زاویه ی دید
تاس
بستن گسترده ی مکعب
مکعب، سطوح رنگی و مساحت
جورچین مکعبی
سطح تماس

آشنایی با تکنیک های مطالعه و تست زنی

هوش عددی و محاسباتی

هوش عددی و محاسباتی

الگوهای عددی (خطی)
الگوهای عددی (ترکیبی)
الگوهای ساعت های عقربه ای
الگوهای ساعت های دیجیتال
الگوی الفبایی
مساله و الگو
مسائل ترازوهای دیجیتال و دو کفه ای
مربع جادویی
مازها و تعداد مسیر
اصل لانه کبوتری
چرخ دنده و تسمه
کشف رمز و بازی با اعداد
قوانین، مقررات و چینش جا
خلاقیت و بازی در هوش محاسباتی
معماهای چوب کبریت
مسائل ترکیبی
نسبت های فامیلی
روزهای هفته

هوش کلامی و ادبی

هوش کلامی و ادبی

مترادف ها
متضاد ها
معادل کلمات
ضرب المثل و کنایه
تکمیل کردن عبارت
نسبت های تصویری
حروف به هم ریخته
تشخیص واژه
رمز واژه
مرتب کردن پاراگراف
درک مطلب
نسبت های معنایی
درون مایه

هوش منطقی

هوش منطقی

راست و دروغ
مسائل استدلالی
کفایات اطلاعات
نمودارهای منطقی
مسائل فرضی منطقی و غیر منطقی
جهت یابی
رابطه علت و معلول

سرعت دقت و تمرکز

سرعت دقت و تمرکز

دقت و تمرکز در ارقام
تفاوت رقومی
دقت رقومی
جدول اعداد
محاسبه
محاسبه کد شده
عملکرد ماشین
دقت و تمرکز در حروف
تفاوت حروفی
همسانی الفبایی
دقت حروفی
جدول کلمات
دسته بندی کلمات
کاوش متن
تقابل تصویر و کلمه
دقت و تمرکز در اشکال
مکان یابی
شاخک دارها
جدول نمادها
دقت تصویری
دقت هندسی
ترجمه و تناظر
برچسب گذاری
دستورهای چندگانه
درک و تصمیم سریع

هوش طبیعی

هوش طبیعی

دانش پایه
نیرو
نیروی وزن
انرژی های مکانیکی
نیروی اصطکاک
تنبلی-لختی-اینرسی
فنر
شاره ها- فشار مایع و گاز
فنر
آینه ها و عدسی ها
چرخ ها و تسمه ها-انتقال حرکت
دوچرخه
مدارها
نیرو و حرکت
اهرم
چرخش
چگالی و فشردگی
زمین،ماه و خورشید
هوش استنباطی

چه مباحثی در کلاس های استعداد تحلیلی آموزش داده می شود؟

دانش آموزان پیش از ثبت نام در کلاس های استعداد تحلیلی لازم است بدانند که چه مباحثی در این دوره ها به آن ها آموزش داده می شود. کلاس های استاندارد می بایست به تقویت تمامی مهارت های  هوش تصویری و تجسمی، عددی و محاسباتی، کلامی و ادبی و… بپردازد تا داوطلبان را از همه جهات برای ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان نهم به دهم 1402 آماده سازد. در ادامه مطلب، جزئیات مربوط به مباحث تعلیمی در کلاس های  ایران مشاوره شرح داده شده است.

سرفصل های کلاس تخصصی استعداد تحلیلی نهم تیزهوشان
شماره جلسهمباحث تدریس جزئیات تدریس 
1تصاویر متفاوت – الگو سریالی- تصاویر پنهان – ماتریکس ها توضیحات درباره آزمون تیزهوشان / تدریس مباحث / ارائه نکات تست زنی/ حل تست
2تصویر در آب – تصویر در آینه – شمارش تعداد شکل تدریس مباحث / ارائه نکات تست زنی / حل تست / ابداع روش های جدید تست زنی توسط دانش آموز / ارائه تکلیف برای دانش آموزان (تست زنی)
3برش کاغذ – تا کردن کاغذ شفاف و لکه جوهر – دسته بندی اشکال – ساخت اشکال – حدس مکمل الگودوره کردن مبحث تدریس شده در جلسه قبل / تدریس مباحث / ارائه نکات تست زنی / حل تست / ارائه روش صحیح مطالعه
4تکمیل کردن شکل –قانون شناسی – موقعیت نقاط – تاس – بستن گسترده مکعب تدریس مباحث / ارائه نکات تست زنی / حل تست / مشاوره درسی / ارائه تکلیف برای دانش آموزان (تست زنی)
5سطح تماس – جورچین مکعبی – سطوح رنگی و مساحت-زاویه دید – تصاویر مرکبدوره کردن مبحث تدریس شده در جلسه قبل / تدریس مباحث / ارائه نکات تست زنی / حل تست / ارائه سوالات جایزه دار / کوییز
6الگوهای خطی(عددی)-الگوهای عددی(ترکیبی) – الگو های ساعت های عقربه ایی- الگوهای ساعت های دیجتال – الگوهای الفبایی

دوره کردن مبحث تدریس شده در جلسه قبل / تدریس مباحث / ارائه نکات تست زنی / حل تست / مشاوره انگیزشی / ابداع روش های جدید تست زنی توسط دانش آموز

7مساله و الگو – مسائل ترازو دیجیتال و دو کفه ای – مربع جادویی – مازها و تعداد مسیر

دوره کردن مبحث تدریس شده در جلسه قبل / تدریس مباحث / ارائه نکات تست زنی / حل تست / کوییز

8اصل لانه کبوتری – چرخ دنده و تسمه  – کشف رمز و بازی با اعداد – قوانین ، مقررات و چینش جادوره کردن مبحث تدریس شده در جلسه قبل / تدریس مباحث / ارائه نکات تست زنی / حل تست / ارائه سوالات جایزه دار
9خلاقیت و بازی در  هوش محاسباتی- معمای چوب کبریت – مسائل ترکیبی – نسبت های فامیلی – روزهای هفتهدوره کردن مبحث تدریس شده در جلسه قبل / تدریس مباحث / ارائه نکات تست زنی / حل تست / کوییز / مشاوره درسی / ارائه تکلیف برای دانش آموزان (تست زنی)
10راست و دروغ – مسائل استدلالی – کفایات اطلاعات – نمودارهای منطقی – مسائل فرضی منطقی و غیر منطقیدوره کردن مبحث تدریس شده در جلسه قبل / تدریس مباحث / ارائه نکات تست زنی / حل تست / کوییز

 

11مترادف ها – متضاد ها معادل کلمات – ضرب المثل ها – تکمیل کردن عبارت- نسبت های تصویری –  تشخیص واژه – رمز واژه – مرتب پاراگراف – درک مطلب – نسبت های معناییدوره کردن مبحث تدریس شده در جلسه قبل / تدریس مباحث / ارائه نکات تست زنی / حل تست / کوییز / تحلیل سوالات هوش کلامی
12دقت و تمرکز در ارقام – تفاوت رقومی – جدول اعداد دقت رقومی –  جدول اعداد محاسبه کد شده – عملکرد ماشین – جدول کلمات – دسته بندی کلمات – کاوش متن – تقابل تصویر و کلمه – دقت و تمرکز در اشکال – دقت هندسی- ترجمه و تناظر – برچسب گذاری – درک و تصمیم سریعدوره کردن مبحث تدریس شده در جلسه قبل / تدریس مباحث / ارائه نکات تست زنی / حل تست / کوییز / مشاوره انگیزشی

نحوه ثبت نام و برگزاری کلاس های استعداد تحلیلی ایران مشاوره

این کلاس ها به صورت نیمه خصوصی و آنلاین با استفاده از اپلیکیشن قرار برگزار می گردند.

 • تکمیل فرم تقاضانامه ثبت نام در سایت ایران مشاوره
 • پرداخت هزینه نام نویسی به مبلغ 460 هزار تومان به صورت اینترنتی
 • بررسی اطلاعات و مشخصات فردی توسط متخصصان مرکز
 • تماس مشاوران با شرکت کنندگان و شرح صفر تا صد دوره ها
 • ارسال کد ورود به اپلیکیشن قرار
 • دانلود برنامه از مایکت و بازار و یا استفاداه از نسخه تحت وب آن
 • ورود به پنل کاربری با کد ارسالی
 • شرکت در کلاس استعداد تحلیلی تیزهوشان مطابق با برنامه ارائه شده

شرکت در کلاس های استعداد تحلیلی مناسب چه کسانی است؟

افرادی که می خواهند به رویای قبولی در آزمون تیزهوشان و تحصیل در مدارس سمپاد دست یابند، می توانند با شرکت در این کلاس ها و بهره مندی از برنامه ریزی آزمون تیزهوشان شانس خود را بالا ببرند.

 1. افرادی که تابه حال در زمینه سوالات هوش مطالعه و سررشته ای ندارند.
 2. کسانی که به منابع آزمون تیزهوشان نهم به دهم آشنایی ندارند.
 3. آن دسته از دانش آموزانی که در تست زنی احساس ضعف می کنند.
 4. دانش آموزان با تقویت تست زنی سوالات هوش می توانند از رقبای خود سبقت بگیرند چراکه اکثر شرکت کنندگان در این زمینه ضعف دارند.
 5. داوطلبان با شرکت در این کلاس ها می توانند به طور کامل با الگوی سوالات تحلیلی آشنایی لازم را کسب نمایند.

سوالات تحلیلی آزمون تیزهوشان نهم به دهم

نیمی از محتوای سوالات آزمون تیزهوشان نهم از نوع تحلیلی و با مشخصات درج شده در جدول ذیل می باشد.

سوالات استعداد تحلیلی آزمون تیزهوشان
تعداد سوالاتمدت زمان پاسخ گویی
50 سوال تستی50 دقیقه

 

سوالات متداول

1- چرا باید در کلاس های استعداد تحلیلی ایران مشاوره شرکت کرد؟

دانش آموزان به منظور آشنایی با نحوه طراحی سوالات و پاسخگویی به آن ها، یادپگیری نحوه تست زنی و همچنین آشنایی با منابع مطالعاتی مناسب می توانند در این کلاس ها شرکت کنند.

2- نحوه شرکت در کلاس های استعداد تحلیلی تیزهوشان به چه صورت می باشد؟

شرکت در این دوره ها به صورت آنلاین و پس از تکمیل فرم ثبت نام موجود در ابتدای این مقاله امکان پذیر می باشد.

3- چه مباحثی در کلاس های استعداد تحلیلی آموزش داده می شود؟

در این کلاس ها امکان فراگیری تمامی مهارت های هوش تصویری و تجسمی، عددی و محاسباتی، کلامی و ادبی و... فراهم می باشد.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت مشاوره پیج کنکور