تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سراسر کشور - 9099071647
- 9099071647
خانه / انتخاب رشته / آخرین رتبه قبولی شیمی کاربردی دانشگاه سراسری

آخرین رتبه قبولی شیمی کاربردی دانشگاه سراسری

کارنامه و رتبه قبولی شیمی کاربردی 97 - 98
آخرین رتبه قبولی شیمی کاربردی دانشگاه سراسری 97 – 98

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی شیمی کاربردی دانشگاه سراسری با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.ساعت تماس از 8 صبح الی 1 بامداد از طریق تلفن های ثابت –
تماس از سراسر کشور 9099071647
تماس از استـان تهران 9092305538
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 2110344 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1397 2457 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد شیمی کاربردی دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1397 3997 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد شیمی کاربردی دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1397 4278 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن شیمی کاربردی دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
1397 7661 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن شیمی کاربردی دانشگاه قم روزانه کارنامه
1397 8160 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد شیمی کاربردی دانشگاه سمنان روزانه کارنامه
1397 8669 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن شیمی کاربردی دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان روزانه کارنامه
1397 3286 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد شیمی کاربردی دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1397 5161 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد شیمی کاربردی دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
1397 6149 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن شیمی کاربردی دانشگاه فردوسی - مشهد نوبت دوم کارنامه
1397 7866 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن شیمی کاربردی دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1397 12981 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن شیمی کاربردی دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
1397 15939 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد شیمی کاربردی دانشگاه شهید چمران اهواز روزانه کارنامه
1397 18009 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن شیمی کاربردی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز روزانه کارنامه
1397 20559 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن شیمی کاربردی دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
1397 23314 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن شیمی کاربردی دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار روزانه کارنامه
1397 24900 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن شیمی کاربردی دانشگاه پیام نور تهران - تهران شرق پیام نور کارنامه
1397 28147 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن شیمی کاربردی دانشگاه ملایر روزانه کارنامه
1397 30037 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد شیمی کاربردی دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان روزانه کارنامه
1397 33260 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن شیمی کاربردی دانشگاه دامغان روزانه کارنامه
1397 38264 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد شیمی کاربردی دانشگاه پیام نور خوزستان - مرکز اهواز پیام نور کارنامه
1397 44809 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد شیمی کاربردی دانشگاه پیام نور قزوین - مرکز قزوین روزانه کارنامه
1397 2548 منطقه 1 مرد شیمی کاربردی دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1397 3194 منطقه 1 مرد شیمی کاربردی دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1397 5938 منطقه 1 زن شیمی کاربردی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی روزانه کارنامه
1397 7374 منطقه 1 زن شیمی کاربردی دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل کرج) روزانه کارنامه
1397 8930 منطقه 1 مرد شیمی کاربردی دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1397 9283 منطقه 1 زن شیمی کاربردی دانشگاه الزهرا(س) نوبت دوم کارنامه
1397 10143 منطقه 1 مرد شیمی کاربردی دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1397 10245 منطقه 1 زن شیمی کاربردی دانشگاه الزهرا(س) نوبت دوم کارنامه
1397 11938 منطقه 1 زن شیمی کاربردی دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
1397 13164 منطقه 1 زن شیمی کاربردی دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1397 14120 منطقه 1 زن شیمی کاربردی دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
1397 15228 منطقه 1 زن شیمی کاربردی دانشگاه مازندران - بابلسر نوبت دوم کارنامه
1397 16356 منطقه 1 مرد شیمی کاربردی دانشگاه قم روزانه کارنامه
1397 17824 منطقه 1 مرد شیمی کاربردی دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار روزانه کارنامه
1397 20013 منطقه 1 زن شیمی کاربردی دانشگاه سمنان نوبت دوم کارنامه
1397 20760 منطقه 1 زن شیمی کاربردی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی - مرکز مشهد پیام نور کارنامه
1397 22110 منطقه 1 مرد شیمی کاربردی دانشگاه دامغان روزانه کارنامه
1397 23250 منطقه 1 زن شیمی کاربردی دانشگاه صنعتی ارومیه روزانه کارنامه
1397 25382 منطقه 1 زن شیمی کاربردی دانشگاه یاسوج (محل تحصیل گچساران) نوبت دوم کارنامه
1397 26707 منطقه 1 زن شیمی کاربردی دانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز اصفهان پیام نور کارنامه
1397 27086 منطقه 1 زن شیمی کاربردی دانشگاه بیرجند روزانه کارنامه
1397 27592 منطقه 1 مرد شیمی کاربردی دانشگاه پیام نور تهران - مرکز ورامین پیام نور کارنامه
1397 30913 منطقه 1 زن شیمی کاربردی دانشگاه پیام نور تهران - واحد بهارستان - رباط کریم روزانه کارنامه
1397 33062 منطقه 1 زن شیمی کاربردی دانشگاه پیام نور البرز - مرکز کرج پیام نور کارنامه
1397 35913 منطقه 1 زن شیمی کاربردی دانشگاه پیام نور تهران - واحد بهارستان - رباط کریم پیام نور کارنامه
1397 39690 منطقه 1 زن شیمی کاربردی دانشگاه پیام نور تهران - مرکز ورامین پیام نور کارنامه
1397 6172 منطقه 2 زن شیمی کاربردی دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1397 8101 منطقه 2 زن شیمی کاربردی دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1397 14303 منطقه 2 زن شیمی کاربردی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی روزانه کارنامه
1397 17890 منطقه 2 مرد شیمی کاربردی دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
1397 18933 منطقه 2 مرد شیمی کاربردی دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1397 20368 منطقه 2 زن شیمی کاربردی دانشگاه کاشان نوبت دوم کارنامه
1397 22283 منطقه 2 مرد شیمی کاربردی دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
1397 24113 منطقه 2 مرد شیمی کاربردی دانشگاه اراک روزانه کارنامه
1397 26174 منطقه 2 زن شیمی کاربردی دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1397 27876 منطقه 2 زن شیمی کاربردی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز روزانه کارنامه
1397 29310 منطقه 2 زن شیمی کاربردی دانشگاه گلستان - گرگان روزانه کارنامه
1397 31985 منطقه 2 زن شیمی کاربردی دانشگاه زنجان روزانه کارنامه
1397 34223 منطقه 2 مرد شیمی کاربردی دانشگاه قم روزانه کارنامه
1397 35781 منطقه 2 زن شیمی کاربردی دانشگاه لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
1397 38879 منطقه 2 زن شیمی کاربردی دانشگاه مازندران - بابلسر نوبت دوم کارنامه