خانه رتبه قبولی کنکور آخرین رتبه قبولی مدیریت دانشگاه سراسری 99 – 1400

آخرین رتبه قبولی مدیریت دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی مدیریت 99 - 1400
آخرین رتبه قبولی مدیریت دانشگاه سراسری 99 – 1400

تا کنون 13320407 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1399 556 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد مدیریت دولتی دانشگاه اردکان روزانه کارنامه
1399 921 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد مدیریت صنعتی دانشگاه فردوسی - مشهد نوبت دوم کارنامه
1399 7425 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن مدیریت بازرگانی دانشگاه گلستان - گرگان روزانه کارنامه
1399 848 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مدیریت دولتی دانشگاه فردوسی - مشهد نوبت دوم کارنامه
1399 921 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی روزانه کارنامه
1399 947 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مدیریت صنعتی دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1399 978 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مدیریت دولتی دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان روزانه کارنامه
1399 9612 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مدیریت بازرگانی دانشگاه کردستان - سنندج روزانه کارنامه
1399 9634 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مدیریت بازرگانی دانشگاه ولایت - ایرانشهر روزانه کارنامه
1399 226 منطقه 1 زن مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1399 327 منطقه 1 زن مدیریت مالی دانشگاه الزهرا(س) روزانه کارنامه
1399 327 منطقه 1 زن مدیریت مالی دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1399 401 منطقه 1 مرد مدیریت مالی دانشگاه گنبد روزانه کارنامه
1399 966 منطقه 1 مرد مدیریت صنعتی دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1399 1040 منطقه 1 مرد مدیریت دولتی دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1399 1172 منطقه 1 مرد مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1399 1186 منطقه 1 زن مدیریت صنعتی دانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز نجف آباد روزانه کارنامه
1399 1261 منطقه 1 زن مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی نوبت دوم کارنامه
1399 1356 منطقه 1 زن مدیریت مالی دانشگاه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد روزانه کارنامه
1399 1356 منطقه 1 زن مدیریت مالی دانشگاه گنبد روزانه کارنامه
1399 1483 منطقه 1 مرد مدیریت دولتی دانشگاه بیرجند نوبت دوم کارنامه
1399 1697 منطقه 1 زن مدیریت صنعتی دانشگاه صنعتی شاهرود نوبت دوم کارنامه
1399 1725 منطقه 1 زن مدیریت بازرگانی دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1399 1755 منطقه 1 زن مدیریت صنعتی دانشگاه قم روزانه کارنامه
1399 1895 منطقه 1 مرد مدیریت صنعتی دانشگاه گیلان - رشت نوبت دوم کارنامه
1399 1895 منطقه 1 مرد مدیریت صنعتی دانشگاه گیلان - رشت نوبت دوم کارنامه
1399 5012 منطقه 1 مرد مدیریت مالی دانشگاه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد روزانه کارنامه
1399 5473 منطقه 1 زن مدیریت بازرگانی دانشگاه کاشان روزانه کارنامه
1399 10212 منطقه 1 مرد مدیریت بازرگانی دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل روزانه کارنامه
1399 10231 منطقه 1 زن مدیریت بازرگانی دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
1399 327 منطقه 2 مرد مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبایی روزانه کارنامه
1399 1012 منطقه 2 زن مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبایی نوبت دوم کارنامه
1399 1012 منطقه 2 مرد مدیریت صنعتی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
1399 1299 منطقه 2 مرد مدیریت دولتی دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
1399 1326 منطقه 2 زن مدیریت دولتی دانشگاه سمنان نوبت دوم کارنامه
1399 1372 منطقه 2 زن مدیریت صنعتی دانشگاه بوعلی سینا - همدان نوبت دوم کارنامه
1399 1446 منطقه 2 زن مدیریت دولتی دانشگاه هرمزگان - بندرعباس روزانه کارنامه
1399 1552 منطقه 2 مرد مدیریت صنعتی دانشگاه سمنان روزانه کارنامه
1399 1572 منطقه 2 مرد مدیریت دولتی دانشگاه ولایت - ایرانشهر روزانه کارنامه
1399 1912 منطقه 2 زن مدیریت مالی دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1399 2101 منطقه 2 زن مدیریت صنعتی دانشگاه زنجان نوبت دوم کارنامه
1399 4307 منطقه 2 مرد مدیریت مالی دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان روزانه کارنامه
1399 9134 منطقه 2 زن مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی نوبت دوم کارنامه
1399 10277 منطقه 2 مرد مدیریت بازرگانی دانشگاه زنجان روزانه کارنامه
1399 10624 منطقه 2 مرد مدیریت بازرگانی دانشگاه لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
1399 15901 منطقه 2 زن مدیریت بازرگانی دانشگاه سمنان نوبت دوم کارنامه
1399 1396 منطقه 3 زن مدیریت دولتی دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان نوبت دوم کارنامه
1399 1415 منطقه 3 مرد مدیریت دولتی دانشگاه بیرجند روزانه کارنامه
1399 1457 منطقه 3 زن مدیریت دولتی دانشگاه هرمزگان - بندرعباس نوبت دوم کارنامه
1399 1994 منطقه 3 زن مدیریت دولتی دانشگاه اردکان روزانه کارنامه
1399 1998 منطقه 3 مرد مدیریت صنعتی دانشگاه اراک روزانه کارنامه
1399 2756 منطقه 3 زن مدیریت صنعتی دانشگاه خلیج فارس - بوشهر روزانه کارنامه
1399 2772 منطقه 3 مرد مدیریت صنعتی دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان روزانه کارنامه
1399 4122 منطقه 3 مرد مدیریت مالی دانشگاه خوارزمی تهران روزانه کارنامه
1399 5012 منطقه 3 مرد مدیریت مالی دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان روزانه کارنامه
1399 5012 منطقه 3 مرد مدیریت مالی دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان روزانه کارنامه
1399 8254 منطقه 3 زن مدیریت بازرگانی دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
1399 11672 منطقه 3 مرد مدیریت بازرگانی دانشگاه ایلام نوبت دوم کارنامه
1399 12245 منطقه 3 زن مدیریت بازرگانی دانشگاه بجنورد روزانه کارنامه
1399 12634 منطقه 3 مرد مدیریت بازرگانی دانشگاه خلیج فارس - بوشهر روزانه کارنامه
1399 12945 منطقه 3 مرد مدیریت مالی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ روزانه کارنامه
1399 13554 منطقه 3 مرد مدیریت مالی دانشگاه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی - آبیک روزانه کارنامه
اطلاعات کارنامه
پرینت کارنامه

رتبه قبولی مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد رتبه قبولی مدیریت مالی دانشگاه آزاد رتبه قبولی مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد

 

سوالات متداول

1- اطلاع از رتبه و حداقل تراز لازم برای قبولی در رشته مدیریت دانشگاه سراسری 99 - 1400 چگونه می تواند برای انجام یک انتخاب رشته اصولی سود بخش باشد؟

این امر می تواند به عنوان راهنما در داشتن انتخاب های منطقی تر کمک کننده باشد.

2- حداقل تراز مورد نیاز برای قبولی در رشته مدیریت دانشگاه سراسری 99 - 1400 چه قدر است؟

تراز لازم برای قبولی در هر رشته ای با توجه به عواملی مانند سهمیه متغیر می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می تواند از نرم افزار تخمین رتبه مقاله استفاده نمایید.

3- کدام سهمیه ها برای قبولی در رشته مدیریت دانشگاه سراسری 99 - 1400 در نظر گرفته می شوند؟

سهمیه مناطق (1 و 2 و 3)، ایثارگران (5 و 25 درصد) و رزمندگان برای قبولی در این رشته در نظر گرفته می شوند.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۱۲ نظر
 1. بنده خدا

  اگر دانشگاه و رشته ای رو براساس آزمون انتخاب کردیم می‌تونیم براساس سوابق تحصیلی هم رشته ای انتخاب کنیم؟
  چجوری دانشگاه براساس سوابق تحصیلی ثبت نام کنیم؟ تا کی وقت داریم؟

  • ایران مشاوره

   با سلام، اگر در کنکور سراسری شرکت کرده باشید انتخاب رشته سراسری با آزمون و دوره های سراسری سوابق تحصیلی در یک فرم انجام می شوند.

 2. مینا

  سلام ببخشیدباتوجه به تاثیرقطعی سوابق ،میخواستم بدونم ،دراین باره معدل کلی مطرح هست یاکتبی؟

  • ایران مشاوره

   سلام و درود
   نمرات دروسی که آزمون آنها به صورت نهایی برگزار شده باشد به عنوان سوابق تحصیلی شما تعیین خواهد شد.

 3. بهناز

  سلام
  با رتبه ۱۳۷۰ رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه روزانه هرمزگان امیدی هست قبول بشم؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود، به طور کلی احتمال قبولی خیلی خوبی را دارید اما با توجه به تاثیر قطعی سوابق تحصیلی، معدل شما نیز مطرح است.

 4. asma

  سلام وقت بخیر یعنی از رشته ی انسانی و کنکور انسانی نمیشه رشته ی بازرگانی رو رفت؟

  • ایران مشاوره

   با سلام ، رشته مدیریت بازرگانی جزو زیر مجموعه گروه انسانی می باشد .

 5. Her fed

  سلام و وقت بخیر
  از کنکور تجربی میشه مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی تهران یا دانشگاه شیراز قبول شد یا اولویت با انسانی هاست؟!

  • ایران مشاوره

   با سلام و وقت بخیر، رشته های مدیریت از رشته های شناور گروه آزمایشی تجربی می باشد و تداخلی با گروه انسانی ندارد.

 6. مصطفی

  سلام از رشته ریاضی میشه رشته مدیریت رفت یا فقط از انسانی میشه

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود، رشته ی مدیریت، شناور بوده و از طریق کنکور ریاضی، مجاز به ادامه ی تحصیل در این رشته خواهید بود.

دریافت مشاوره پیج کنکور