چهارشنبه , ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سایر استان ها
9099071647 - 9099072938

9099072938 - 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی مدیریت دانشگاه سراسری

آخرین رتبه قبولی مدیریت دانشگاه سراسری

کارنامه و رتبه قبولی مدیریت 97 - 98
آخرین رتبه قبولی مدیریت دانشگاه سراسری 97 – 98

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی مدیریت دانشگاه سراسری با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.ساعت تماس از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل و از طریق تلفن های ثابت –
تماس از استان تـهران: 9092305538
تماس از سایر استان ها: 9099072938 - 9099071647
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 2862624 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1397 34 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن مدیریت مالی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1397 59 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1397 421 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی روزانه کارنامه
1397 462 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن مدیریت دولتی دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1397 499 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی روزانه کارنامه
1397 641 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1397 815 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن مدیریت صنعتی دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1397 834 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران (محل تحصیل قم) روزانه کارنامه
1397 849 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی نوبت دوم کارنامه
1397 937 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن مدیریت مالی دانشگاه الزهرا(س) نوبت دوم کارنامه
1397 957 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن مدیریت بازرگانی دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
1397 1127 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد مدیریت مالی دانشگاه تهران (محل تحصیل قم) روزانه کارنامه
1397 1136 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد مدیریت بازرگانی دانشگاه شاهد روزانه کارنامه
1397 1155 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن مدیریت دولتی دانشگاه فردوسی - مشهد نوبت دوم کارنامه
1397 1219 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن مدیریت دولتی دانشگاه هرمزگان - بندرعباس روزانه کارنامه
1397 1219 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن مدیریت دولتی دانشگاه هرمزگان - بندرعباس روزانه کارنامه
1397 1963 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد مدیریت بازرگانی دانشگاه قم روزانه کارنامه
1397 2143 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید باهنر - کرمان روزانه کارنامه
1397 2231 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید باهنر - کرمان روزانه کارنامه
1397 2274 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد مدیریت صنعتی دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
1397 129 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبایی روزانه کارنامه
1397 138 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مدیریت مالی دانشگاه الزهرا(س) روزانه کارنامه
1397 304 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مدیریت بازرگانی دانشگاه الزهرا(س) روزانه کارنامه
1397 1136 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مدیریت صنعتی دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1397 1178 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مدیریت بازرگانی دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
1397 2010 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مدیریت بازرگانی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ روزانه کارنامه
1397 2085 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مدیریت بازرگانی دانشگاه زنجان روزانه کارنامه
1397 2085 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مدیریت صنعتی دانشگاه قم روزانه کارنامه
1397 3958 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مدیریت صنعتی دانشگاه خلیج فارس - بوشهر روزانه کارنامه
1397 4132 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مدیریت بازرگانی دانشگاه گنبد (محل تحصیل آزادشهر) روزانه کارنامه
1397 4967 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مدیریت بازرگانی دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه_قم(ویژه خواهران) نوبت دوم کارنامه
1397 5007 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مدیریت صنعتی دانشگاه صنعتی شاهرود روزانه کارنامه
1397 5029 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مدیریت صنعتی دانشگاه خلیج فارس - بوشهر روزانه کارنامه
1397 5064 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مدیریت بازرگانی دانشگاه بجنورد روزانه کارنامه
1397 5081 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مدیریت صنعتی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ غیرانتفاعی کارنامه
1397 5945 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مدیریت دولتی دانشگاه هرمزگان - بندرعباس روزانه کارنامه
1397 5995 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز اصفهان پیام نور کارنامه
1397 7186 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مدیریت صنعتی دانشگاه صنعتی شاهرود نوبت دوم کارنامه
1397 8617 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مدیریت صنعتی دانشگاه سمنان روزانه کارنامه
1397 10763 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور اردبیل - مرکز اردبیل روزانه کارنامه
1397 70 منطقه 1 مرد مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1397 243 منطقه 1 زن مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1397 278 منطقه 1 مرد مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1397 316 منطقه 1 مرد مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی نوبت دوم کارنامه
1397 364 منطقه 1 زن مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی روزانه کارنامه
1397 388 منطقه 1 زن مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبایی روزانه کارنامه
1397 549 منطقه 1 مرد مدیریت صنعتی دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1397 589 منطقه 1 مرد مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی نوبت دوم کارنامه
1397 619 منطقه 1 مرد مدیریت مالی دانشگاه خوارزمی تهران روزانه کارنامه
1397 648 منطقه 1 زن مدیریت بازرگانی دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1397 662 منطقه 1 زن مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی نوبت دوم کارنامه
1397 686 منطقه 1 زن مدیریت بازرگانی دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1397 717 منطقه 1 زن مدیریت دولتی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1397 731 منطقه 1 مرد مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1397 791 منطقه 1 زن مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1397 805 منطقه 1 زن مدیریت مالی دانشگاه الزهرا(س) روزانه کارنامه
1397 810 منطقه 1 زن مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1397 821 منطقه 1 زن مدیریت مالی دانشگاه الزهرا(س) روزانه کارنامه
1397 824 منطقه 1 زن مدیریت صنعتی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1397 888 منطقه 1 زن مدیریت مالی دانشگاه الزهرا(س) روزانه کارنامه
1397 901 منطقه 1 زن مدیریت بازرگانی دانشگاه الزهرا(س) روزانه کارنامه
1397 961 منطقه 1 مرد مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی روزانه کارنامه
1397 1057 منطقه 1 زن مدیریت دولتی دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1397 1063 منطقه 1 زن مدیریت صنعتی دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1397 1817 منطقه 1 مرد مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1397 1937 منطقه 1 زن مدیریت بازرگانی دانشگاه فردوسی - مشهد نوبت دوم کارنامه
1397 2077 منطقه 1 مرد مدیریت مالی دانشگاه تهران (محل تحصیل قم) روزانه کارنامه
1397 2089 منطقه 1 زن مدیریت صنعتی دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1397 2142 منطقه 1 مرد مدیریت بازرگانی دانشگاه قم روزانه کارنامه
1397 2979 منطقه 1 مرد مدیریت صنعتی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ غیرانتفاعی کارنامه
1397 3028 منطقه 1 مرد مدیریت صنعتی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
1397 3062 منطقه 1 زن مدیریت صنعتی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
1397 3127 منطقه 1 زن مدیریت صنعتی دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1397 3952 منطقه 1 مرد مدیریت بازرگانی دانشگاه سمنان روزانه کارنامه
1397 3977 منطقه 1 زن مدیریت بازرگانی دانشگاه غیرانتفاعی آل طه(ویژه خواهران) غیرانتفاعی کارنامه
1397 4075 منطقه 1 زن مدیریت مالی دانشگاه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) غیرانتفاعی کارنامه
1397 4148 منطقه 1 زن مدیریت بازرگانی دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1397 4194 منطقه 1 مرد مدیریت بازرگانی دانشگاه قم روزانه کارنامه
1397 4211 منطقه 1 زن مدیریت صنعتی دانشگاه اراک روزانه کارنامه
1397 4974 منطقه 1 زن مدیریت بازرگانی دانشگاه زنجان روزانه کارنامه
1397 4992 منطقه 1 زن مدیریت مالی دانشگاه غیرانتفاعی رسام - کرج غیرانتفاعی کارنامه
1397 5159 منطقه 1 زن مدیریت بازرگانی دانشگاه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) غیرانتفاعی کارنامه
1397 5185 منطقه 1 مرد مدیریت بازرگانی دانشگاه سمنان روزانه کارنامه
1397 6052 منطقه 1 زن مدیریت بازرگانی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد غیرانتفاعی کارنامه
1397 6070 منطقه 1 مرد مدیریت صنعتی دانشگاه مازندران - بابلسر نوبت دوم کارنامه
1397 6117 منطقه 1 زن مدیریت مالی دانشگاه غیرانتفاعی رسام - کرج غیرانتفاعی کارنامه
1397 6196 منطقه 1 زن مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور تهران - تهران غرب پیام نور کارنامه
1397 6220 منطقه 1 زن مدیریت صنعتی دانشگاه غیرانتفاعی آل طه(ویژه خواهران) غیرانتفاعی کارنامه
1397 7095 منطقه 1 زن مدیریت بازرگانی دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
1397 7224 منطقه 1