خانه علمی کاربردی انتخاب واحد دانشگاه علمی کاربردی 1401- 1402

انتخاب واحد دانشگاه علمی کاربردی 1401- 1402

زمان و سایت انتخاب واحد دانشگاه علمی کاربردی
انتخاب واحد دانشگاه علمی کاربردی 1401 – 1402

پذیرفته شدگان پس از نهایی کردن نام نویسی خود در این دانشگاه می بایست نسبت به انتخاب واحدهای درسی برای ترم تحصیلی خود اقدام نمایند. دانشگاه های مختلف، سامانه های مختص به خود را جهت انجام عملیات هایی مانند انتخاب واحد، مشاهده نمرات، ثبت نام دانشجویان جدیدالورود و… تدارک دیده اند. دانشجویان دانشگاه های علمی کاربردی نیز که قصد انتخاب واحد و یا انجام فرآیند حذف و اضافه را دارند، باید پس از مشاهده نتایج دانشگاه علمی کاربردی 1401 با مراجعه به سامانه هم آوا به نشانی edu.uast.ac.ir اقدامات لازم را به عمل آورند. علاوه بر انتخاب واحد، امکانات دیگری مانند مشاهده نمرات در سامانه هم آوا نیز از طریق مراجعه به این سایت برای دانشجویان دانشگاه های علمی کاربردی میسر است.

 

لینک مستقیم انتخاب واحد دانشگاه علمی کاربردی 1401 – 1402

edu.uast.ac.ir

 

فرآیند انتخاب واحد نیمسال بهمن ماه 1401 برای پذیرفته شدگان دانشگاه علمی کاربردی تا ساعت 24 روز دوشنبه مورخ 24 بهمن تمدید گردید.

قوانین انتخاب واحد دانشگاه علمی کاربردی 1401 – 1402

افرادی که قصد انتخاب واحد در این دانشگاه را دارند، لازم است که از قوانین و ضوابط این فرآیند مطلع گردند.

 1. عدم انتخـاب واحـد به منزله انصراف از تحصیل تلقی میگردد. اسامی دانشجویانی که موفق به واریـز 15 درصد حـق نظـارت در کلیه نیمسال های تحصیلی دانشگاه نشده باشند از فهرست کلاس ها حذف خواهند شد.
 2. مرکز آموزش می بایست پس از اتمام مهلت زمان حذف و اضافه نـیمسـال بعدی نسبت به درج گزینه انصراف (عدم مراجعه) در سامانه جامع اقدام نمایند.
 3. زمان دقیق برگزاری امتحانات می بایست در هنگام انتخاب واحد براساس تقویم آموزشی دانشگاه توسط مراکز برنامه ریزی شده و به دانشجویان اعلام شود.
 4. در صورتی که دانشجو در یک نیمسال، بیش از حد مجاز انتخاب واحد و یا عدم رعایـت پیش نیاز دروس داشته باشد، مرکز آموزش موظـف اسـت در بـازه زمـانی مشـخص شـده در تقـویم آموزشی ( بعد از زمان حذف و اضافه)، نسبت بـه حـذف دروس مـازاد اقـدام کند.
 5. دانشجوی شاهد و ایثارگر می تواند حداکثر در دو نـیمسـال تحصـیلی بـا تاییـد شـورای استان حداقل 10 واحد درسی انتخاب نماید.
 6. دانشجوی شاهد و ایثارگری که حداکثر 10 واحـد درسـی بـرای اتمـام واحـدهای تحصیلی داشته باشد، می تواند با تایید شورای استان واحدهای مذکور را در تابسـتان به انتخاب واحد بپردازد.
 7. در صورتی که دانشجو بیش از 24 واحد درسی برای دانش آموختگی داشته باشد و معدل ترم قبل دانشجو کمتر از 17 باشد دانشجو ترم آخر محسوب نشده و می بایست مطابق قوانین و مقررات آموزشی دروس باقی مانده را در نیمسال بعدی انتخاب واحد نماید.
 8. نمرات دروس کارورزی، عملیات صحرایی، کار در عرصه و دروسی که در برنامـه درسـی مصوب، با پروژه ارایه می گردد، در صورتی که به تشـخیص مـدرس و تاییـد گـروه آموزشـی مربوطـه تکمیل آنها در طول یک نیمسال تحصیلی میسر نباشد، ناتمام تلقی می شود و قطعـی شـدن نمـره ناتمام حداکثر تا 45 روز پس از آخرین امتحان در نیمسال و یا دوره به نمره قطعی تبدیل می شـود. و نیمسال ثبت نمره درس کارورزی همان نیمسال انتخاب واحد درس می باشد.
 9. تقاضای مرخصی تحصیلی باید حداقل دو هفته قبل از شروع انتخاب واحد هر نـیمسـال، توسط دانشجو به شورای آموزشی مرکز اعلام گردد.

زمان انتخاب واحد دانشگاه علمی کاربردی 1401- 1402

داوطلبان پس از مشاهده نتایج خود می بایست نسبت به انتخاب کد واحدهای درسی خود اقدام نمایند که معمولا زمان انتخاب واحد در هر نیمسال، کمی پیش از شروع ترم جدید اعلام می گردد که هر ساله سه بازه زمانی جهت انجام این فرآیند، در ترم مهر ماه، بهمن ماه و تابستان در نظر گرفته می شود.

زمان انتخاب واحد نیمسال اول

دانشجویان باید با توجه به مقطع و نیمسال ورودی خود، در تاریخ معین جهت انتخاب واحد به سامانه هم آوا مراجعه نمایند.

زمان انتخاب واحد نیمسال اول (مهرماه) دانشگاه علمی کاربردی 1401- 1402
مقطع تحصیلینیمسال ورودتاریخ انتخاب واحد
کاردانی1399 – 1400 و ماقبل19 شهریور ماه 1401
کارشناسینیمسال اول 1400 – 140120 شهریور ماه 1401
کاردانی و کارشناسینیمسال دوم 1400 – 140121 شهریور ماه 1401
کاردانینیمسال اول 1401 – 140222 شهریور ماه 1401
کارشناسی1400-1401-123 شهریور ماه 1401
کاردانی و کارشناسی1400-1401-224 شهریور ماه 1401
کاردانی و کارشناسیتمام ورودی ها25 شهریور ماه 1401

زمان انتخاب واحد نیمسال دوم

پذیرفته شدگان و همچنین دانشجویان این دانشگاه با توجه به سال ورودی خود، موظف به انتخاب واحد هستند. همچنین فرصت مجددی به جهت ویرایش انتخاب واحدهای درسی به عنوان حذف و اضافه به آن ها داده می شود که در این بازه می توانند دروس را حذف یا کلاس درس جدیدی اخذ نمایند.

زمان انتخاب واحد نیمسال دوم (بهمن ماه) دانشگاه علمی کاربردی 1401- 1402
مقطع تحصیلینیمسال ورودتاریخ انتخاب واحد
کاردانی و کارشناسی1399 – 1400 و ماقبل11 و 12 بهمن 1401
کاردانی و کارشناسینیمسال اول 1400 – 140113 و 14 و 15 بهمن 1401
کاردانی و کارشناسینیمسال دوم 1400 – 140116 و 17 بهمن 1401
کاردانی و کارشناسینیمسال اول 1401 – 140218 و 19 بهمن
کاردانیهمه ورودی ها20 بهمن 1401
کارشناسیهمه ورودی ها21 بهمن 1401
کاردانی و کارشناسیهمه ورودی ها22 بهمن 1401
کاردانی و کارشناسینیمسال دوم 1401 . 1402از 11 لغایت 24 بهمن ماه 1401

انتخاب واحد ترم تابستان دانشگاه علمی کاربردی 1401 – 1402

اکثر دانشگاه ترم تابستان را نیز ارائه می دهند تا دانشجویانی که قصد جبران دروس افتاده را دارند و یا می خواهند روند تحصیل و فارغ التحصیلی خود را تسریع ببخشند، نسبت به انتخاب واحد این ترم جبرانی اقدام نمایند. این ترم نیز مانند دو نیمسال اصلی تحصیلی شامل زمان و سقف تعداد واحد می باشد که در ادامه با آن ها اشاره کرده ایم.

زمان انتخاب واحد ترم تابستان

بازه زمانی انتخاب واحد ترم تابستان در مقایسه با نیمسال اول و نیمسال دوم کوتاه تر می باشد. از آنجایی که هنوز اطلاعیه ای در این خصوص صادر نشده است، انتظار می رود این روند برای سال تحصیلی جاری نیز همچون سال تحصیلی گذشته در اواسط تیر ماه صورت بگیرد.با عضویت در کانال تلگرام دانشگاه علمی کاربردی ایران مشاوره می توانید از زمان دقیق این فرآیند مطلع گردید.

زمان حذف و اضافه ترم تابستان

در اطلاعیه های رسمی، حذف و اضافه یا ثبت نام با تاخیر برای ترم تابستان ارائه نمی شود، زیرا معمولا واحدهای بسیار محدودی با توجه به امکانات دانشگاه در این ترم ارائه می گردد؛ اما ممکن است با مراجعه حضوری بتوان اقدام به انجام فرآیند حذف و اضافه کرد.

سقف انتخاب واحد ترم تابستان

تعداد واحدهای انتخابی در دوره تابستان حداکثر 6 واحد است. البته در شرایط خاص که دانشجو با گذراندن 8 واحد درسی فارغ التحصیل شود، با تایید شورای مرکزی می تواند واحدهای مذکور را در دوره تابستان اخذ نماید. در صورتی که دانشجو بیش از 8 واحد درسی باقی مانده جهت فارغ التحصیلی داشته باشد، دانشجوی ترم آخر محسوب نمی شود و تنها تا سقف 6 واحد، می تواند انتخاب کند.

زمانبندی حذف و اضافه دانشگاه علمی کاربردی 1401 – 1402

در بازه زمانی حذف و اضافه دانشجویان در صورت تمایل می توانند واحدهای انتخابی خود را حذف و یا واحدهای جدید اخذ نمایند. البته تعداد واحدهایی که در طی حذف و اضافه امکان تغییر دارند محدود است و حداکثر امکان افزودن و یا حذف دو درس وجود دارد (البته در صورتی که تعداد واحدها از حداکثر تعداد تعیین شده بیش تر نشود).

زمان حذف و اضافه نیمسال اول

افراد جامانده از انتخاب واحد می توانند مطابق با تاریخ حذف و اضافه، یعنی از 27 شهریور الی 1 مهر ماه اقدام به انتخاب واحد نمایند.

زمان حذف و اضافه نیمسال اول (مهرماه) دانشگاه علمی کاربردی 1401 – 1402
مقطع تحصیلینیمسال ورودتاریخ حذف و اضافه
کاردانی نیمسال اول 1399 – 1400 و ماقبل27 شهریور ماه 1401
کارشناسی نیمسال اول 1399 – 1400 و ماقبل28 شهریور ماه 1401
کاردانی و کارشناسی نیمسال دوم 1399 – 1400 و ماقبل29 شهریور ماه 1401
کاردانینیمسال اول 1401 – 140230 شهریور ماه 1401
کارشناسینیمسال اول 1401 – 140230 شهریور ماه 1401
کاردانی و کارشناسینیمسال دوم 1401 . 140231 شهریور ماه 1401
کاردانی و کارشناسیتمام ورودی ها1 مهر ماه 1401

زمان حذف و اضافه نیمسال دوم

افراد جامانده از انتخاب واحد می توانند مطابق با تاریخ حذف و اضافه، یعنی از 23 الی 29 بهمن ماه 1401 بر اساس مقطع تحصیلی و سال ورود خود اقدام به انتخاب واحد نمایند.

زمان حذف و اضافه نیمسال دوم (بهمن ماه) دانشگاه علمی کاربردی 1401 – 1402
مقطع تحصیلینیمسال ورودتاریخ حذف و اضافه
کاردانی و کارشناسینیمسال دوم 1399 – 1400 و ماقبل23 بهمن 1401
کاردانی و کارشناسینیمسال اول 1400 – 140124 بهمن 1401
کاردانی و کارشناسینیمسال دوم 1400 – 140125 بهمن 1401
کاردانی و کارشناسینیمسال اول 1401 – 140226 بهمن 1401
کاردانیهمه ورودی ها27 بهمن 1401
کارشناسیهمه ورودی ها28 بهمن 1401
کاردانی و کارشناسیهمه ورودی ها29 بهمن 1401
کاردانی و کارشناسینیمسال دوم 1401 . 1402از 23 لغایت 29 بهمن ماه 1401

نحوه انتخاب واحد دانشگاه علمی کاربردی 1401 – 1402

داوطلبان می توانند با استفاده از راهنمای زیر نسبت به ثبت کد کلاس های انتخابی خود در سایت انتخاب واحد دانشگاه علمی کاربردی اقدام نمایند. لازم به ذکر است که نحوه انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشگاه علمی کاربردی یکسان بوده و در حذف و اضافه، داوطلبان پس از طی کردن این مراحل می توانند کد دروس را ویرایش نمایند.

 • جهت انتخاب واحد، ابتدا باید وارد سامانه هم آوا به نشانی edu.uast.ac.ir شوید. سپس در قسمت ورود به سامانه نام کاربری (کد ملی) و کلمه عبور (شماره شناسنامه و یا رمزی که انتخاب کرده اید) را وارد نمایید و روی عبارت “ورود” کلیک کنید

مرحله اول ورود به سامانه هم آوا

 • سپس گزینه “دسترسی” را از سمت راست و بالای صفحه انتخاب نمایید.

مرحله دوم انتخاب واحد سامانه هم آوا

 • در نهایت مطابق تصویر، وارد صفحه خدمات ارائه شده سایت خواهید شد و از میان گزینه ها باید روی گزینه “انتخاب واحد” کلیک کنید.

مرحله سوم انتخاب واحد سامانه هم آوا

 • سپس با ورود به صفحه جدید، می توانید اقدام به انتخاب واحد درس های ارائه شده نمایید. توصیه می شود برای این منظور، چارت تعیین شده را بررسی کنید.

سقف انتخاب واحد دانشگاه علمی کاربردی 1401 – 1402

دانشجویان با توجه به عوامل مختلفی مانند معدل ترم قبل، نوع رشته تحصیلی و سایر موارد، مجاز به انتخاب تعدادی واحد درسی هستند که باید در هر ترم طبق حداقل تعداد تعیین شده، واحد اخذ نمایند. توجه داشته باشید که انتخاب واحد کمتر و یا بیشتر از مقدار تعیین شده مجاز نمی باشد. حداقل تعداد واحدهایی که لازم است دانشجویان در هر نیمسال تحصیلی اخذ کنند 12 واحد می باشد.

سقف انتخاب واحد دانشگاه علمی کاربردی 1401
معدل دانشجوتعداد واحد مجاز
 دانشجویان با معدل بالای 17تا 24 واحد درسی
دانشجویان با معدل 14 الی 17تا 20 وحد درسی
دانشجویان مشروطحداکثر 14 واحد درسی

انتخاب واحد دانشجویان ترم آخر دانشگاه علمی کاربردی 1401 – 1402

دانشجویانی که ترم آخر تحصیل در این دانشگاه ها می گذرانند، می بایست در موعد مقرر با توجه به نیمسال ورودی خود مانند سایر دانشجویان نسبت به انتخاب واحد اقدام نمایند. اما چیزی که شرایط این افراد را نسبت به سایرین متمایز می سازد، تعداد واحدهای باقی مانده درسی آن ها می باشد. چنانچه تا سقف 24 واحد از دروس پاس نشده دانشجویان ترم آخر باقی مانده باشد، می توانند با کسب تاییدیه شورای مرکزی و واحد آموزش دانشگاه خود نسبت به اخذ تمامی آن ها در نیمسال پایانی اقدام نمایند.

شهریه انتخاب واحد دانشگاه علمی کاربردی 1401 – 1402

دانشگاه علمی کاربردی از جمله دانشگاه های شهریه پرداز است که پرداخت آن به صورت غیر حضوری و از طریق سامانه هم آوا صورت می پذیرد. شهریه دانشگاه علمی کاربردی شامل دو بخش ثابت و متغیر می باشد، بدین ترتیب که شهریه ثابت یک مبلغ مشخص است که بر اساس ورودی و مقطع دانشجو تعیین می شود، اما شهریه متغیر هر ساله با افزایش همراه است و مبلغ آن بر اساس تعداد واحد و درس های انتخابی تعیین می شود.

مهلت پرداخت شهریه

دانشجویان جهت پرداخت شهریه ثابت باید پیش از انتخاب واحد ترم جدید اقدام نمایند تا دچار مشکل در فرآیند انتخاب واحد نشوند. مبلغ شهریه متغیر نیز پس از اتمام فرآیند انتخاب واحد مشخص می شود و دانشجویان تا پایان ترم فرصت دارند شهریه ثابت را پرداخت نمایند.

نحوه پرداخت شهریه

همانطور که اشاره شد، پرداخت شهریه از طریق سایت هم آوا انجام می شود و مراحل انجام آن به شرح زیر است.

 • ورود به سامانه هم آوا و وارد کردن نام کاربری (کد ملی) و کلمه عبور و سپس کلیک بر روی گزینه “ورود”

مرحله اول ورود به سامانه هم آوا

 • پس از ورود به صفحه جدید، انتخاب گزینه “دسترسی” (در سمت راست بالای صفحه)

مرحله دوم انتخاب واحد سامانه هم آوا

 • کلیک بر روی گزینه “تسویه حساب”

پرداخت شهریه سامانه هم آوا

 • در ادامه می توانید مقدار بدهی خود را مشاهده نموده و شهریه خود را پرداخت کنید.

نحوه تطبیق واحد دانشگاه علمی کاربردی 1401 – 1402

برخی از افراد که به هر دلیلی قصد دارند ادامه روند تحصیلی خود را در دانشگاه های علمی کاربردی بگذرانند، می بایست واحدهای پاس شده خود را با دروس این دانشگاه تطبیق دهند. از جمله عوامل مهم برای انجام این فرآیند به شرح زیر می باشد:

 • دروسی که دانشجو در رشته یا گرایش قبلی گذرانده، در گروه آموزشی رشته جدید بررسی و معادل سازی می شود و فقط دروسی از فرد پذیرفته می شود که به تشخیص گروه آموزشی، با دروس رشته یا گرایش جدید اشتراک محتوایی داشته باشد.
 • به شرطی که نمره هر یک از آن دروس کمتر از 12 نباشد، در این صورت، فقط دروس پذیرفته شده و نمره آن ها با احتساب در معدل کل و سنوات در کارنامه دانشجو ثبت و باقی می ماند.

 

سوالات متداول

1- انتخاب واحد نوبت بهمن 1401 در چه بازه ای انجام می شود.

پذیرفته شدگان این نیمسال می توانند از تاریخ 11 لغایت 24 بهمن ماه نسبت به نام نویسی خود اقدام نمایند.

2- انتخاب واحد دانشگاه علمی کاربردی 1401 - 1402 چگونه انجام می شود؟

داوطلبان بدین منظور باید به سامانه هم آوا این دانشگاه به نشانی edu.uast.ac.ir مراجعه کنند.

3- حداکثر تعداد مجاز اخذ واحد در هر نیمسال، در دانشگاه علمی کاربردی چند واحد است؟

سقف انتخاب واحد برای دانشجویانی که معدل بالای 17 کسب کرده اند، 24 واحد می باشد.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت مشاوره