خانه علمی کاربردی انتخاب واحد دانشگاه علمی کاربردی ۱۴۰۲- ۱۴۰۳

انتخاب واحد دانشگاه علمی کاربردی ۱۴۰۲- ۱۴۰۳

زمان و سایت انتخاب واحد دانشگاه علمی کاربردی
انتخاب واحد دانشگاه علمی کاربردی ۱۴۰۲- ۱۴۰۳

پذیرفته شدگان پس از نهایی کردن نام نویسی خود در این دانشگاه می بایست نسبت به انتخاب واحدهای درسی برای ترم تحصیلی خود اقدام نمایند. دانشگاه های مختلف، سامانه های مختص به خود را جهت انجام عملیات هایی مانند انتخاب واحد، مشاهده نمرات، ثبت نام دانشجویان جدیدالورود و… تدارک دیده اند. دانشجویان دانشگاه های علمی کاربردی نیز که قصد انتخاب واحد و یا انجام فرآیند حذف و اضافه را دارند، باید پس از مشاهده نتایج دانشگاه علمی کاربردی  با مراجعه به سامانه هم آوا به نشانی edu.uast.ac.ir اقدامات لازم را به عمل آورند. علاوه بر انتخاب واحد، امکانات دیگری مانند مشاهده نمرات در سامانه هم آوا نیز از طریق مراجعه به این سایت برای دانشجویان دانشگاه های علمی کاربردی میسر است.

 

لینک مستقیم انتخاب واحد دانشگاه علمی کاربردی 

edu.uast.ac.ir

 

فرآیند انتخاب واحد ترم تابستان ۱۴۰۲، 20 تا 23 تیر ماه اعلام شده است.

قوانین انتخاب واحد دانشگاه علمی کاربردی 1402 – 1403

افرادی که قصد انتخاب واحد در این دانشگاه را برای سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ را دارند، لازم است که از قوانین و ضوابط این فرآیند مطلع گردند.

 • عدم انتخـاب واحـد به منزله انصراف از تحصیل تلقی میگردد. اسامی دانشجویانی که موفق به واریـز 15 درصد حـق نظـارت در کلیه نیمسال های تحصیلی دانشگاه نشده باشند از فهرست کلاس ها حذف خواهند شد.
 • مرکز آموزش می بایست پس از اتمام مهلت زمان حذف و اضافه نـیمسـال بعدی نسبت به درج گزینه انصراف (عدم مراجعه) در سامانه جامع اقدام نمایند.
 • زمان دقیق برگزاری امتحانات می بایست در هنگام انتخاب واحد براساس تقویم آموزشی دانشگاه توسط مراکز برنامه ریزی شده و به دانشجویان اعلام شود.
 • در صورتی که دانشجو در یک نیمسال، بیش از حد مجاز انتخاب واحد و یا عدم رعایـت پیش نیاز دروس داشته باشد، مرکز آموزش موظـف اسـت در بـازه زمـانی مشـخص شـده در تقـویم آموزشی ( بعد از زمان حذف و اضافه)، نسبت بـه حـذف دروس مـازاد اقـدام کند.
 • دانشجوی شاهد و ایثارگر می تواند حداکثر در دو نـیمسـال تحصـیلی بـا تاییـد شـورای استان حداقل 10 واحد درسی انتخاب نماید.
 • دانشجوی شاهد و ایثارگری که حداکثر 10 واحـد درسـی بـرای اتمـام واحـدهای تحصیلی داشته باشد، می تواند با تایید شورای استان واحدهای مذکور را در تابسـتان به انتخاب واحد بپردازد.
 • در صورتی که دانشجو بیش از 24 واحد درسی برای دانش آموختگی داشته باشد و معدل ترم قبل دانشجو کمتر از 17 باشد دانشجو ترم آخر محسوب نشده و می بایست مطابق قوانین و مقررات آموزشی دروس باقی مانده را در نیمسال بعدی انتخاب واحد نماید.
 • نمرات دروس کارورزی، عملیات صحرایی، کار در عرصه و دروسی که در برنامـه درسـی مصوب، با پروژه ارایه می گردد، در صورتی که به تشـخیص مـدرس و تاییـد گـروه آموزشـی مربوطـه تکمیل آنها در طول یک نیمسال تحصیلی میسر نباشد، ناتمام تلقی می شود و قطعـی شـدن نمـره ناتمام حداکثر تا 45 روز پس از آخرین امتحان در نیمسال و یا دوره به نمره قطعی تبدیل می شـود. و نیمسال ثبت نمره درس کارورزی همان نیمسال انتخاب واحد درس می باشد.
 • تقاضای مرخصی تحصیلی باید حداقل دو هفته قبل از شروع انتخاب واحد هر نـیمسـال، توسط دانشجو به شورای آموزشی مرکز اعلام گردد.

زمان انتخاب واحد دانشگاه علمی کاربردی ۱۴۰۲- ۱۴۰۳

داوطلبان پس از مشاهده نتایج خود می بایست نسبت به انتخاب کد واحدهای درسی خود اقدام نمایند که معمولا زمان انتخاب واحد در هر نیمسال 1402-1403، دو یا سه هفته قبل از شروع ترم جدید اعلام می گردد که هر ساله سه بازه زمانی جهت انجام این فرآیند، در ترم مهر ماه، بهمن ماه و تابستان در نظر گرفته می شود.

زمان انتخاب واحد نیمسال اول

دانشجویان باید با توجه به مقطع و نیمسال ورودی خود، در تاریخ معین جهت انتخاب واحد به سامانه هم آوا مراجعه نمایند. با توجه به زمان اعلام شده برای انتخاب واحد در سال های گذشته، انتخاب واحد برای نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲ نیز از اوایل نیمه دوم شهریور 1402 شروع خواهد شد. تاریخ دقیق انتخاب واحد برای هر کدام از دانشجویان با توجه به نیمسال ورودی آنها اعلام خواهد شد.

زمان انتخاب واحد نیمسال دوم

پذیرفته شدگان و همچنین دانشجویان این دانشگاه با توجه به سال ورودی خود، موظف به انتخاب واحد هستند. همچنین فرصت مجددی به جهت ویرایش انتخاب واحدهای درسی به عنوان حذف و اضافه به آن ها داده می شود که در این بازه می توانند دروس را حذف یا کلاس درس جدیدی اخذ نمایند. در نیمسال دوم 1402-1403 نیز با توجه به شرایط اعلام شده انتخاب واحد در سال های گذشته، دو یا سه هفته قبل از آغاز ترم دوم خواهد بود.

انتخاب واحد ترم تابستان دانشگاه علمی کاربردی 1402 – 1403

اکثر دانشگاه ها ترم تابستان را نیز ارائه می دهند تا دانشجویانی که قصد جبران دروس افتاده را دارند و یا می خواهند روند تحصیل و فارغ التحصیلی خود را تسریع ببخشند، نسبت به انتخاب واحد این ترم جبرانی اقدام نمایند. این ترم نیز مانند دو نیمسال اصلی تحصیلی شامل زمان و سقف تعداد واحد می باشد که در ادامه با آن ها اشاره کرده ایم.

زمان انتخاب واحد ترم تابستان

بازه زمانی انتخاب واحد ترم تابستان در مقایسه با نیمسال اول و نیمسال دوم کوتاه تر می باشد. طبق آخرین اطلاعیه ای که توسط سایت و سامانه این دانشگاه اعلام شده، مدت زمان انتخاب واحد ترم تابستان ۱۴۰۲، 20 تا 23 تیر ماه بوده است.با عضویت در کانال تلگرام دانشگاه علمی کاربردی ایران مشاوره می توانید اطلاعات کامل را در این زمینه کسب کنید.

زمان حذف و اضافه ترم تابستان

در اطلاعیه های رسمی، حذف و اضافه یا ثبت نام با تاخیر برای ترم تابستان ارائه نمی شود، زیرا معمولا واحدهای بسیار محدودی با توجه به امکانات دانشگاه در این ترم ارائه می گردد؛ اما ممکن است با مراجعه حضوری بتوان اقدام به انجام فرآیند حذف و اضافه کرد.

سقف انتخاب واحد ترم تابستان

تعداد واحدهای انتخابی در دوره تابستان حداکثر 6 واحد است. البته در شرایط خاص که دانشجو با گذراندن 8 واحد درسی فارغ التحصیل شود، با تایید شورای مرکزی می تواند واحدهای مذکور را در دوره تابستان اخذ نماید. در صورتی که دانشجو بیش از 8 واحد درسی باقی مانده جهت فارغ التحصیلی داشته باشد، دانشجوی ترم آخر محسوب نمی شود و تنها تا سقف 6 واحد، می تواند انتخاب کند.

زمانبندی حذف و اضافه دانشگاه علمی کاربردی ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳

در بازه زمانی حذف و اضافه دانشجویان در صورت تمایل می توانند واحدهای انتخابی خود را حذف و یا واحدهای جدید اخذ نمایند. البته تعداد واحدهایی که در طی حذف و اضافه امکان تغییر دارند، محدود است و حداکثر امکان افزودن و یا حذف دو درس وجود دارد (البته در صورتی که تعداد واحدها از حداکثر تعداد تعیین شده بیش تر نشود).

زمان حذف و اضافه نیمسال اول

افراد جامانده از انتخاب واحد می توانند مطابق با تاریخ حذف و اضافه که معمولا اواخر شهریور و بعد از تاریخ انتخاب واحد دانشجویان است، اقدام به انتخاب واحد نمایند. تاریخ و زمان دقیق حذف و اضافه نیمسال اول 1402-1403 نیز در ماه های آینده اعلام خواهد شد که مطابق با آن اطلاعات مقاله به روزرسانی خواهد شد.

زمان حذف و اضافه نیمسال دوم

افراد جامانده از انتخاب واحد می توانند مطابق با تاریخ حذف و اضافه که احتمالا اواخر بهمن 1402 خواهد بود، بر اساس مقطع تحصیلی و سال ورود خود اقدام به انتخاب واحد نمایند. در سال های گذشته نیز مانند روال هر سال، تاریخ و زمان حذف و اضافه نیمسال دوم به صورت دقیق و بعد از پایان مدت زمان انتخاب واحد بود.

نحوه انتخاب واحد دانشگاه علمی کاربردی 1402 – 1403

داوطلبان می توانند با استفاده از راهنمای زیر نسبت به ثبت کد کلاس های انتخابی خود در سایت انتخاب واحد دانشگاه علمی کاربردی برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ اقدام نمایند. لازم به ذکر است که نحوه انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشگاه علمی کاربردی یکسان بوده و در حذف و اضافه، داوطلبان پس از طی کردن این مراحل می توانند کد دروس را ویرایش نمایند.

 • جهت انتخاب واحد، ابتدا باید وارد سامانه هم آوا به نشانی edu.uast.ac.ir شوید. سپس در قسمت ورود به سامانه نام کاربری (کد ملی) و کلمه عبور (شماره شناسنامه و یا رمزی که انتخاب کرده اید) را وارد نمایید و روی عبارت “ورود” کلیک کنید

مرحله اول ورود به سامانه هم آوا

 • سپس گزینه “دسترسی” را از سمت راست و بالای صفحه انتخاب نمایید.

مرحله دوم انتخاب واحد سامانه هم آوا

 • در نهایت مطابق تصویر، وارد صفحه خدمات ارائه شده سایت خواهید شد و از میان گزینه ها باید روی گزینه “انتخاب واحد” کلیک کنید.

مرحله سوم انتخاب واحد سامانه هم آوا

 • سپس با ورود به صفحه جدید، می توانید اقدام به انتخاب واحد درس های ارائه شده نمایید. توصیه می شود برای این منظور، چارت تعیین شده را بررسی کنید.

سقف انتخاب واحد دانشگاه علمی کاربردی ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳

دانشجویان با توجه به عوامل مختلفی مانند معدل ترم قبل، نوع رشته تحصیلی و سایر موارد، مجاز به انتخاب تعدادی واحد درسی هستند که باید در هر ترم طبق حداقل تعداد تعیین شده، واحد اخذ نمایند. توجه داشته باشید که انتخاب واحد کمتر و یا بیشتر از مقدار تعیین شده مجاز نمی باشد. حداقل تعداد واحدهایی که لازم است دانشجویان در هر نیمسال تحصیلی اخذ کنند 12 واحد می باشد.

سقف انتخاب واحد دانشگاه علمی کاربردی
معدل دانشجوتعداد واحد مجاز
 دانشجویان با معدل بالای 17تا 24 واحد درسی
دانشجویان با معدل 14 الی 17تا 20 وحد درسی
دانشجویان مشروطحداکثر 14 واحد درسی

انتخاب واحد دانشجویان ترم آخر دانشگاه علمی کاربردی 1402 – 1403

دانشجویانی که ترم آخر تحصیل در این دانشگاه ها می گذرانند، می بایست در موعد مقرر با توجه به نیمسال ورودی خود مانند سایر دانشجویان نسبت به انتخاب واحد اقدام نمایند. اما چیزی که شرایط این افراد را نسبت به سایرین متمایز می سازد، تعداد واحدهای باقی مانده درسی آن ها می باشد. چنانچه تا سقف 24 واحد از دروس پاس نشده دانشجویان ترم آخر باقی مانده باشد، می توانند با کسب تاییدیه شورای مرکزی و واحد آموزش دانشگاه خود نسبت به اخذ تمامی آن ها در نیمسال پایانی اقدام نمایند.

شهریه انتخاب واحد دانشگاه علمی کاربردی ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳

دانشگاه علمی کاربردی از جمله دانشگاه های شهریه پرداز است که پرداخت آن به صورت غیر حضوری و از طریق سامانه هم آوا صورت می پذیرد. شهریه دانشگاه علمی کاربردی شامل دو بخش ثابت و متغیر می باشد، بدین ترتیب که شهریه ثابت یک مبلغ مشخص است که بر اساس ورودی و مقطع دانشجو تعیین می شود، اما شهریه متغیر هر ساله با افزایش همراه است و مبلغ آن بر اساس تعداد واحد و درس های انتخابی تعیین می شود.

مهلت پرداخت شهریه

دانشجویان جهت پرداخت شهریه ثابت باید پیش از انتخاب واحد ترم جدید اقدام نمایند تا دچار مشکل در فرآیند انتخاب واحد نشوند. مبلغ شهریه متغیر نیز پس از اتمام فرآیند انتخاب واحد مشخص می شود و دانشجویان تا پایان ترم فرصت دارند شهریه ثابت را پرداخت نمایند.

نحوه پرداخت شهریه

همانطور که اشاره شد، پرداخت شهریه از طریق سایت هم آوا انجام می شود و مراحل انجام آن به شرح زیر است.

 • ورود به سامانه هم آوا و وارد کردن نام کاربری (کد ملی) و کلمه عبور و سپس کلیک بر روی گزینه “ورود”

مرحله اول ورود به سامانه هم آوا

 • پس از ورود به صفحه جدید، انتخاب گزینه “دسترسی” (در سمت راست بالای صفحه)

مرحله دوم انتخاب واحد سامانه هم آوا

 • کلیک بر روی گزینه “تسویه حساب”

پرداخت شهریه سامانه هم آوا

 • در ادامه می توانید مقدار بدهی خود را مشاهده نموده و شهریه خود را پرداخت کنید.

نحوه تطبیق واحد دانشگاه علمی کاربردی 1402 – 1403

برخی از افراد که به هر دلیلی قصد دارند ادامه روند تحصیلی خود را در دانشگاه های علمی کاربردی بگذرانند، می بایست واحدهای پاس شده خود را با دروس این دانشگاه تطبیق دهند. از جمله عوامل مهم برای انجام این فرآیند به شرح زیر می باشد:

 • دروسی که دانشجو در رشته یا گرایش قبلی گذرانده، در گروه آموزشی رشته جدید بررسی و معادل سازی می شود و فقط دروسی از فرد پذیرفته می شود که به تشخیص گروه آموزشی، با دروس رشته یا گرایش جدید اشتراک محتوایی داشته باشد.
 • به شرطی که نمره هر یک از آن دروس کمتر از 12 نباشد، در این صورت، فقط دروس پذیرفته شده و نمره آن ها با احتساب در معدل کل و سنوات در کارنامه دانشجو ثبت و باقی می ماند.

 

سوالات متداول

1- انتخاب واحد نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۳ در چه بازه ای انجام می شود؟

با توجه به تاریخ انتخاب واحد در سال های گذشته، شروع انتخاب واحد در نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۳ نیز از نیمه دوم شهریور ۱۴۰۲ خواهد بود.

2- انتخاب واحد دانشگاه علمی کاربردی ۱۴۰۲- ۱۴۰۳ چگونه انجام می شود؟

داوطلبان بدین منظور باید به سامانه هم آوا این دانشگاه به نشانی edu.uast.ac.ir مراجعه کنند.

3- حداکثر تعداد مجاز اخذ واحد در هر نیمسال، در دانشگاه علمی کاربردی چند واحد است؟

سقف انتخاب واحد برای دانشجویانی که معدل بالای 17 کسب کرده اند، 24 واحد می باشد.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت مشاوره