خانه دکتری توضیحات کارنامه دکتری ۱۴۰۲

توضیحات کارنامه دکتری ۱۴۰۲

نمونه کارنامه دکترا 1402
توضیحات کارنامه دکتری 1402

نتایج آزمون دکتری سراسری 1402 در قالب کارنامه ای بر روی سایت سازمان سنجش منتشر می گردد ولی متاسفانه برخی از داوطلبان اطلاعات چندانی در رابطه با مندرجات کارنامه ندارند و نگران هستند که به دلیل عدم آگاهی لازم از محتویات کارنامه در انتخاب رشته دکتری ناموفق عمل کنند.

با توجه به کثرت تعداد شرکت کنندگان در آزمون دکتری و ظرفیت محدود در پذیرش دانشجو برای این دوره، کوچکترین اشتباه در انتخاب رشته می تواند آینده یک داوطلب را تغییر دهد. به همین دلیل تصمیم گرفتیم این مقاله را تحت عنوان توضیحات کارنامه دکتری آماده کنیم و با ارائه یک نمونه کارنامه دکتری سراسری، تمام اطلاعات لازم را در رابطه با مندرجات کارنامه که دانستن آن برای تمام شرکت کنندگان در آزمون دکتری سراسری سال 1402 لازم و ضروری است، توضیح دهیم.

در قسمت مشخصات ثبت نامی کارنامه دکتری، معدل کارشناسی و کارشناسی ارشد داوطلب ذکر شده است که در نمره مرحله مصاحبه تاثیرگذار است.

بررسی کارنامه آزمون دکتری 1402

برای تمامی داوطلبانی که فرآیند ثبت نام آزمون دکتری را به انجام رسانده و در زمان برگزاری آزمون دکتری سراسری و جلسه آزمون حضور داشته اند، کارنامه علمی آزمون کتبی منتشر خواهد شد. این کارنامه که در سایت سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org منتشر می شود، شامل بخش های مختلفی از جمله مشخصات ثبت نامی، اطلاعات رشته آزمونی، وضعیت مجاز به انتخاب رشته در دوره های روزانه، بورس اعزام به خارج از کشور و سایر دوره ها و همچنین وضعیت علمی داوطلب در مقایسه با سایر شرکت کنندگان در جلسه آزمون می باشد.

آگاهی درست از بخش های مختلف کارنامه برای داوطلبان آزمون دکتری ضروری می باشد که در ادامه به تحلیل هر بخش، به طور جداگانه می پردازیم.

الف: مشخصات ثبت نامی

وقتی کارنامه خود را مشاهده کنید اولین بخش آن مشخصات ثبت نامی شماست. در قسمت مشخصات ثبت نامی دو جدول وجود دارد که در جدول اول به ترتیب شماره پرونده، نام و نام خانوادگی، جنس، شماره شناسنامه، سال تولد و سهمیه ثبت نامی درج شده است.

دقت کنید که اطلاعات مندرج در این قسمت نباید با مشخصات شما تفاوتی داشته باشد. چنانچه مغایرتی در این قسمت با اطلاعات خود مشاهده کردید حتما درخواستی مبنی بر ویرایش اطلاعات، به سازمان سنجش ارسال نمایید.

در جدول دوم این قسمت به ترتیب معدل کارشناسی، معدل کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه ای، ماه و سال اخذ مدرک کارشناسی، ماه و سال اخذ مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه ای، نام رشته کارشناسی، نام رشته کارشناسی ارشد، نام موسسه فارغ التحصیلی کارشناسی، نام موسسه فارغ التحصیلی کارشناسی ارشد و یا کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری حرفه ای درج گردیده است. در این قسمت نیز چنانچه با مغایرتی مواجه شدید حتما نسبت به ویرایش آن اقدام نمایید چرا که همان طور که پیش از این گفته شد، معدل کارشناسی و کارشناسی ارشد در مصاحبه دکتری موثر خواهد بود بنابراین بایستی نمره مندرج در این قسمت دقیق باشد.

ب: اطلاعات رشته آزمونی

این قسمت کارنامه نیز شامل دو جدول است که در جدول اول نمرات اکتسابی شما در آزمون دکتری درج شده است. نمرات شما برای مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد و نمراتی که در سوالات استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی کسب کرده اید نیز در این قسمت درج می شود.

در جدول دوم به ترتیب شماره داوطلبی، گروه آزمایشی، کد رشته امتحانی و نام رشته امتحانی شما درج شده است.

ج: وضعیت مجاز به انتخاب رشته در دوره

همان طور که در تصویر زیر مشاهده می کنید در قسمت “وضعیت مجاز به انتخاب رشته در دوره” یک جدول وجود دارد که در آن مشخص شده که آیا شما مجاز به انتخاب رشته در دوره روزانه و بورس اعزام به خارج از کشور شده اید یا خیر. چنانچه در کارنامه خود زیر عبارت مجاز روزانه و بورس اعزام به خارج از کشور همچون تصویر زیر، عبارت “می باشید” را مشاهده کردید یعنی مجاز به انتخاب رشته دکتری برای رشته های روزانه و بورس اعزام به خارج از کشور شناخته شده اید.

چنانچه در زیر عبارت “مجاز سایر دوره ها (دانشگاه آزاد اسلامی، نوبت دوم، پیام نور، غیرانتفاعی و پردیس خودگردان)” نیز عبارت “می باشید” را مشاهده کردید یعنی در صورتی که مایل باشید می توانید در این دانشگاه ها نیز انتخاب رشته کنید.

د: وضعیت علمی داوطلب در بین تمام افراد حاضر در جلسه آزمون در رشته امتحانی

همان طور که در تصویر زیر مشاهده می کنید، در این قسمت نیز یک جدول وجود دارد که در آن به ترتیب سهمیه، نمره کل، رتبه در سهمیه، آخرین رتبه مجاز دوره روزانه و بورس اعزام به خارج از کشور و همچنین آخرین رتبه مجاز سایر دوره ها (دانشگاه آزاد اسلامی، نوبت دوم، پیام نور، غیرانتفاعی و پردیس خودگردان ) مشخص شده است.

  • با توجه به این که در هنگام ثبت نام باید نوع سهمیه خود، از جمله سهمیه آزاد، شاهد، ایثارگران، رزمندگان و مربیان را مشخص نمایید بنابراین در این قسمت نوع سهمیه ای که به شما تعلق گرفته است درج می گردد.
  • “نمره کل” نیز وضعیت نمره کسب شده را نسبت به سایر داوطلبان در رشته امتحانی شما مشخص می کند. در واقع نمره کل، حاصل میانگین وزنی از تراز داوطلب در همه دروس امتحانی می باشد.
  • “رتبه در سهمیه” نیز با توجه به سهمیه شما محاسبه می شود. به عنوان مثال داوطلبی که کارنامه وی را در این قسمت به عنوان نمونه درج کرده ایم فقط سهمیه آزاد به او تعلق گرفته و رتبه در سهمیه آزاد وی 546 می باشد. ممکن است به داوطلب دیگری علاوه بر سهمیه آزاد سهمیه رزمنده نیز تعلق بگیرد در این صورت هم رتبه در سهمیه آزاد و هم رتبه در سهمیه رزمنده وی در این جدول درج می شود. لازم به ذکر است که رتبه در سهمیه هر فرد با تمام افرادی که در آن سهمیه و رشته امتحانی شرکت کرده اند قیاس و درج می گردد.
  • در این کارنامه، عددی که در زیر عبارت “آخرین رتبه مجاز دوره روزانه و بورس اعزام به خارج از کشور” درج شده، نشان می دهد که آخرین رتبه ای که از میان 867 داوطلب حاضر در این رشته امتحانی مجاز به انتخاب رشته در دوره روزانه و بورس اعزام به خارج از کشور شده است رتبه 824 است در حالی که رتبه سهمیه آزاد این داوطلب 546 می باشد.
  • عددی که در زیر عبارت ” آخرین رتبه مجاز سایر دوره ها (دانشگاه آزاد اسلامی، نوبت دوم، پیام نور، غیرانتفاعی و پردیس خودگردان)” درج شده، نشان می دهد که آخرین فردی که از میان 867 داوطلب حاضر در این رشته امتحانی مجاز به انتخاب رشته در سایر دوره ها (دانشگاه آزاد اسلامی، نوبت دوم، پیام نور، غیرانتفاعی و پردیس خودگردان) شده است رتبه 824 می باشد.

چنانچه داوطلبی حدنصاب نمره برای انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد را کسب کرده باشد، کد دسترسی به انتخاب رشته در سامانه دانشگاه آزاد در انتهای کارنامه او درج می شود که توسط این کد 7 رقمی با مراجعه به سایت دانشگاه آزاد می تواند نسبت به انتخاب رشته ای ارائه شده اقدام نماید. پس از مشاهده نتایج اولیه، داوطلبان می بایست به سایت انتخاب رشته آزمون دکتری مراجعه نموده و فرآیند انتخاب رشته دکتری را در زمان مقرر به انجام برسانند. 

 

سوالات متداول

1- کارنامه اولیه آزمون دکتری ۱۴۰۲ شامل چه اطلاعاتی می باشد؟

این کارنامه شامل اطلاعات و جدول هایی از جمله وضعیت علمی داوطلب، وضعیت مجاز به انتخاب رشته در دوره و... می باشد.

2- نحوه دریافت کارنامه کنکور دکتری ۱۴۰۲ به چه صورت است؟

شما می توانید با مراجعه به سایت الکترونیکی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی sanjesh.org و در زمان مقرر، نتایج اولیه آزمون دکتری را مشاهده نمایید.

3- در صورت وجود مغایرت در قسمت مشخصات ثبت نامی در کارنامه دکتری ۱۴۰۲، چه باید کرد؟

در صورت شماهده هرگونه مغایرت در این قسمت می بایست درخواستی مبنی بر ویرایش اطلاعات به سازمان سنجش ارسال نمایید.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره دکتری پیج دکتری