خانه فرهنگیان جدول رتبه بندی معلمان ۱۴۰۲

جدول رتبه بندی معلمان ۱۴۰۲

جدول رتبه بندی آموزگار ابتدایی و دبیری و هنرآموزی
جدول رتبه بندی معلمان ۱۴۰۲

در سال های اخیر بحث رتبه بندی معلمان و به تبع آن افزایش حقوق فرهنگیان بسیار فراگیر شده است و طرح رتبه بندی سبب ارتقا روحیه رقابتی معلمان و مهارت های آموزشی آن ها، پیشرفت در سطوح تربیتی و اخلاقی و در نهایت افزایش کیفیت آموزش و پرورش دانش آموزان خواهد شد. علاوه بر این، امتیازبندی توانایی های معلمان و تعیین حقوق و مزایا براساس شایستگی ها، باعث ایجاد حس آرامش واعتماد می گردد. فرهنگیان نیز می بایست با همکاری لازم و بارگذاری به موقع مدارک در سامانه، به موفقیت این طرح ارزشمند کمک نموده و باعث برقراری عدالت آموزشی شوند.

رتبه بندی معلمان براساس مدارک بارگذاری شده آن ها در سامانه رتبه بندی و دریافت امتیاز براساس جدول امتیازبندی صورت می گیرد.

تاثیر رتبه بندی در میزان حقوق فرهنگیان

رتبه بندی به طور کلی مشمولان این طرح را به 5 دسته آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم تقسیم و متناسب با آن برای هر رده افزایش حقوق تعیین می کند. ملاک و معیار رتبه بندی بر اساس سابقه کار، تخصص، و شایستگی افراد به همراه مجموع امتیازات کسب شده از دوره های ضمن خدمت فرهنگیان می باشد. ارتقای یک معلم از دسته بندی فعلی به رده های بالاتر با 5 سال خدمت در مناطق عادی یا 4 سال حضور در مناطق محروم، مرزی و عشایری امکان پذیر است. افزایش حقوق هر رتبه به شرح زیر تعیین می شود که این میزان همراه با اعزایش رتبه های قبلی نیز خواهد بود.

 • رتبه 5 معلم پایه یا آموزشیار معلم 10 درصد
 • رتبه 4 یا مربی معلم 15 درصد
 • رتبه 3 معلم حرفه ای یا استادیار معلم  12 درصد
 • رتبه 2 معلم سرامد یا دانشیار معلم 10 درصد
 • رتبه 1 معلم راهبرد یا استاد معلم 5 درصد

آیا دو برابر شدن حقوق معلمان صحت دارد؟

فرهنگیانی که در دسته ممتاز رتبه بندی با عنوان استاد معلم قرار گیرند، حدود 90 درصد افزایش حقوق خواهند داشت که در سه شاخصه حق شغل، شاغل و فوق العاده شغل لحاظ شده و به آن ها پرداخت خواهد شد. به این ترتیب این دسته از معلمان با میزان حقوق حدودا 2 برابر شده فعالیت خواهند کرد.

مشمولان طرح رتبه بندی فرهنگیان

همزمان با اعلام اجرایی شدن طرح رتبه بندی، جزئیات مشمولان این طرح نیز اعلام و با انتشار اطلاعیه های تکمیلی توضیحات مرتبط با هریک از کارکنان وزارت اموزش و پرورش ارائه شد. یکی از شرط اولیه شرکت در رتبه بندی معلمان در سال ۱۴۰۲ داشتن 2 سال سابقه در کار آموزش در مدارس یا مراکز آموزشی، می باشد. همچنین این طرح مشمول تمام افرادی است که در حکم پرسنلی آن ها، عبارت های زیر درج شده باشد.

 • آموزگار
 • دبیر
 • هنرآموز
 • مربی امور تربیتی
 • مشاوره واحد آموزشی
 • مراقبت سلامت
 • مدیر و معاون واحدهای آموزشی و تربیتی

این افراد باید در زمان تعیین شده از سوی آموزش و پرورش، اقدام به بارگذاری مدارک در سامانه رتبه بندی معلمان نمایند.

غیر مشمولان رتبه بندی فرهنگیان

با انتشار جزئیات طرح رتبه بندی گروهی از شاغلین آموزش و پرورش را از مشمولین این طرح جدا نمود. به این ترتیب بخشی از نیروی های این وزارت شامل این طرح نشده و نیازی به انجام فرآیندهای یاد شده ندارند. غیر مشمولان رتبه بندی فرهنگیان به شرح زیر هستند.

 • نیروهای اداری و مالی
 • نیروهای بدون کد شناسه استخدام
 • معلمانی که در پست های کمتر از مدرک کارشناسی مشغول‌ به کار هستند
 • بازنشستگان قبل از تاریخ 31 شهریور ماه 1400
 • مامورین به مدارس غیردولتی
 • نیروهای مازاد مدارس
 • افرادی که در مرخصی بدون حقوق و یا انفصال به سر می برند.
 • افراد مشغول به تحصیل
 • افرادی که به هر دلیلی حقوق دریافتی آن ها قطع شده است.
 • افرادی که از بیش از یک صندوق حقوق دریافت می کنند.
 • معلمان طرح مهرآفرین
 • حق التدریسان و معلمان قراردادی، سربازمعلم و دانشجو معلم ها
 • مامورین به سایر دستگاه ها با پرداخت حقوق از مبادا یا مقصد به جز دانشگاه فرهنگیان

رتبه بندی معلمان شامل چه آیتم هایی است؟

اجرای این طرح بزرگ نیازمند همکاری ویژه تمام فرهنگیان گرامی می باشد که شرایط حضور در آن را دارند و مدارک امتیاز آور و فرم های مربوطه خود مانند تقدیرنامه ها، گواهی ثبت نام دوره های ضمن خدمت فرهنگیان 1402، گواهی شرکت در مسابقات و جشنواره ها و… را در چهار مرحله مهم که در جدول زیر اشاره شده است، در سامانه رتبه بندی معلمان به آدرس rtb.medu.ir تکمیل و ارسال نمایند.

آیتم های رتبه بندی معلمان در سامانه
شایستگی های عمومیشایستگی های تخصصیشایستگی های حرفه ایتجربه
خوداظهاریخود اظهاریخود اظهاریسنوات خدمت
—-مدرک تحصیلیکسب مقام در مسابقات، رویداد ها و جشنواره هاسابقه تدریس به همکاران
—-دستاورد ها و خلاقیت های نو آوریطرح های آموزشیدریافت تقدیر نامه
—-تالیف و تدوین کتابمشارکت در کارگاه ها و شورا هادوره ضمن خدمت
—-تالیف و تدوین مقالهیادگیری مداوم، خلاقیت و نو آوریارزشیابی عملکرد سالیانه

جدول رتبه بندی معلمان در سال 1402

به منظور اجرای عادلانه طرح رتبه بندی معلمان، امتیازاتی برای فعالیت ها، مستندات و گواهی های معتبر فرهنگیان در نظر گرفته شده که با آپلود آن ها در سامانه و بررسی صحت این مدارک طبق یک مصوبه کلی و 4 جدول با جزئیات هرکدام از شایستگی ها، به معلمان تعلق می گیرد و آن ها به 5 گروه آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم طبقه بندی می شوند. در حال حاضر جزئیات رتبه بندی ۱۴۰۲ منتشر نشده است و آخرین جدول امتیازات برای رتبه بندی در سال 1401 را در ادامه مشاهده می نمایید.

مصوبه کلی رتبه بندی معلمان ۱۴۰۱
شایستگی های عمومی
امتیاز
خوداظهاری300
شایستگی های تخصصی
امتیاز
خوداظهاری120
مدرک تحصیلیدکتری80
فوق لیسانس60
لیسانس40
فوق دیپلم30
دیپلم10
فارع التحصیل دانشسرا، تربیت معلم با دانشگاه شهید رجایی20
دستاوردها و خلاقیتطراحی و تولید نرم افزار30
ساخت ابزار و تجهیزات
ساخت وسایل کمک آموزشی
آشنایی با ابزار و تکنیک های نوین (گواهی)
تولید محتوا، درسنامه و … (گواهی)
پژوهش های مرتبط با بهبود عملکرداقدام پژوهی10
درس پژوهی
روایت پژوهی
تالیف کتاب10
تالیف مقاله10
شایستگی های حرفه ای
امتیاز
کسب مقام در مسابقات، رویدادها و جشنواره هامسابقات30
رویدادها
جشنواره ها
معلم نمونه
پژوهشگر نمونه
کارمند نمونه
مشارکت در کار گروهیعضویت در کارگروه60
کمیته های مصوب
ستاد تربیتی مدرسه
بسیج
فوق برنامه پرورشی
گروه آموزشی
شورای مدرسه
انجمن اولیا مربیان
ورزشی، فرهنگی و هنری
انجمن ها و نهادهای خیریه
شوراها و نهادهای مرتبط با آموزش و پرورش
یادگیری مستمرنشان دادن تعهد یادگیری مداوم خود و دیگران30
تلاش مستمر برای کسب دانش و مهارت
مشارکت داوطلبانه و مشتاقانه با تجربه مدرسه
گواهی مهارت
تجربه
امتیاز
سابقه تدریس به همکارانکارگاه تخصصی (گواهی مدیر)30
آموزش خانواده (گواهی مدیر)
دوره ضمن خدمت
دانشگاه وابسته به وزارت
سایر دوره های مورد تایید وزارت
دریافت تقدیرنامه20
دوره های ضمن خدمت60
ارزشیابی عملکرد30
جمع کل

 

جدول امتیازبندی شماره 1: ابعاد و عناوین شایستگی های عمومی
ابعادعنوان شایستگیتعریف شایستگیمراجع ارزیابی نهاییمراجع اظهارنظر و ارزیابی اولیه
صفات و ویژگی های شخصیتی فرد

(180)

ارتباط و تعامل موثر

(60)

برقراری ارتباط کارآمد و مناسب با دیگرانارزیابان حرفه ایمدیر مستقیم
مهارت تفکر و حل مسئله

(60)

استفاده از مهارت های تفکر برای ارائه، ارزیابی و اجرای راه حل ها در مواجهه با مشکلات و مسائل آموزشی و تربیتی
خلاقیت و تحول خواهی

(60)

الهام بخش بودن برای دیگران و ایجاد راه حل های خلاقانه برای تحوب و رشد
باورها، نگرش ها، اعتقادات و رفتار مبتنی بر نظام ارزشی، فرهنگی و اخلاقی جامعه اسلامی و نظام آموزش و پرورش کشور و پایبندی به ارزش های اسلامی و انقلای اسلامی، قوانین و مقررات

(120)

باور به ارزش های اسلامی، ملی و انقلابی، روحیه جهادی

(70)

پایبندی به ارزش های اسلامی-ایرانی و انقلاب اسلامی و تلاش در جهت صیانت از آن ها
رعایت اخلاق اسلامی

(25)

رعایت و حفظ تمامی شئون اسلامی و معلمی ( اخلاق، پوشش، حفظ کرامت و..)گزینشمدیر مستقیم
قانون گرایی و قانون مداری

(25)

پایبندی به قوانین و مقررات اداری و آموزشی در راستای وظایف شغلیحراستمدیر مستقیم
جدول امتیازبندی شماره 2: ابعاد و عناوین شایستگی های تخصصی
ابعادعنوان شایستگیتعریف شایستگیمراجع ارزیابی نهاییمراجع اظهارنظر و ارزیابی اولیه
تسلط بر فرایند و برایند دانش تخصصی ( موضوع تدریس)، دانش تربیتی و حوزه های دانشی مرتبط با یاددهی-یادگیری

(120)

تسلط بر دانش تخصصی موضوعی

(40)

تسلط بر دانش تخصصی و حوزه های آن، حسب اقتضای برنامه درسی و حوزه های یادگیری در برنامه درسیارزیابان حرفه ایسرگروه ها ( با اخذ نظر از گروه آموزشی مربوطه) یا راهبران آموزشی یا مدیر مستقیم برحسب مورد
تسلط بر دانش یاددهی-یادگیری

(30)

تسلط بر دانش یاددهی-یادگیری و آشنایی با روش های کاربست آنها در موقعیت های آموزشی و شعلی متناسب با شرایط مخاطبانارزیابان حرفه ایمعلم
تسلط بر دانش تربیتی

(30)

تسلط بر دانش تربیتی و آشنایی با روش های کاربست آن در موقعیت های منتاسب با شرایط مخاطبانارزیابان حرفه ایمعلم
تسلط بر استاد بالادستی

(20)

نشان دادن دانش عمیق در خصوص سیاست های کلی تحول در نظام آموزش و پرورش، سند تحول و مبانی حاکم بر آن، برنامه درسی ملی، اهداف دوره های تحصیلی و آیین نامه اجرایی مدارسارزیابان حرفه ایمعلم
دستاوردها و خلاقیت و نوآوری علمی

(30)

پیشنهاد تولید و ساخت

(30)

طراحی، تولید و ساخت نرم افزار، تجهیزات و ابزارهای آموزشی، پرورشی ، کمک آموزشی و اداریارزیابان حرفه ایمعلم
توانایی تفکر علمی و انجام پژوهش

(30)

پژوهش های مرتبط با بهبود عملکرد معلم، تالیف و تدوین متب و مقالات مرتبط (30)اقدام پژوهی، درس پژوهی، روایت پژوهی؛ هر مورد 3امتیاز

تالیف، تدوین یا ترجمه کتاب در زمینه آموزشی و تربیتی؛ هرمورد 5امتیاز

مقاله چاپ شده در نشریات علمی معتبر و مرتبط با آموزش و پرورش؛ هر مورد 5امتیاز

ارزیابان حرفه ایمعلم
آخرین مدرک تحصیلی

(80)

مدرک تحصیلی اخذ شده

(80)

دکتری: 80امتیاز

کارشناسی ارشد: 60امتیاز

کارشناسی: 40امتیاز

کاردانی: 30امتیاز

دیپلم: 10امتیاز

اخذ مدرک از دانشسرا و مراکز تربیت معلم و دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی: 20امتیاز

هیئت ممیزه توسط امور اداریمعلم
جدول امتیازبندی شماره 3: ابعاد و عناوین شایستگی های حرفه ای
ابعادعنوان شایستگیتعریف شایستگیمراجع ارزیابی نهاییمراجع اظهارنظر و ارزیابی اولیه
به کارگیری تلفیقی دانش، نگرش و مهارت های تحصصی و تربیتی

(120)

 

کاربست مهارت های یاددهی-یادگیری

(60)

مهارت های تدریس اثربخش در رشته های تخصصی یا کاربست تلفیقی دانش و مهارت های معلمی یا ایجاد موقعیت های یاددهی-یادگیری متناسب با شرایط دانش آموزان ( مهارت های اثربخش در شغل)ارزیابان حرفه ایمعلم، مدیر مستقیم ( با اخذ نظر از شورای مدرسه، انجمن اولیا مربیان، ستاد تربیتی)
مهارت های تربیت (60)مهارت های اثربخش تربیتی با کاربست اصوب تعلیم و تربیت اسلامی و دانش روانشناسی در موقعیت های تربیتی، متناسب با اهداف، نیازها و ویژگی های فراگیرانارزیابان حرفه ایمعلم، مدیر مستقیم ( با اخذ نظر از شورای مدرسه، انجمن اولیا مربیان، ستاد تربیتی)
 

عملکرد رقابتی در موقعیت آموزشی و پرورشی

(120)

مشارکت در شوراها و امور مدرسه و مراکز آموزشی، تربیتی و اداری

(60)

حضور فعال در شوراهای آموزشی پرورشی، اداری، کارگروه ها، انجمن ها، پایگاههای بسیج، اردوهای جهادی و ..ارزیابان حرفه ایمعلم، مدیر مستقیم ( با اخذ نظر از شورای مدرسه، انجمن اولیا مربیان، ستاد تربیتی)
یادگیری مستمر

(30)

بهره گیری از دانش روز یا کسب مهارت های لازم جهت رشد خود و دیگران مرتبط با عناوین شغلیارزیابان حرفه ایمعلم، مدیر مستقیم ( با اخذ نظر از شورای مدرسه، انجمن اولیا مربیان، ستاد تربیتی)
کسب مقام در مسابقات و رویدادها و جشنواره های تابغع وزارت و معتبر ملی

(30)

رتبه 1 تا 3 در مسابقات و جشنواره های منطقه ای، ناحیه ای و شهرستان: 5 تا 3 امتیاز

رتبه 1 تا 3 در مسابقات و جشنواره های استانی : 8 تا 10 امتیاز

رتبه 1 تا 3 در مسابقات و جشنواره های کشوری:13 تا 15 امتیاز

(سقف ارائه مقام های کسب شده 20امتیاز)

معلم، پژوهشگر و کارمند نمونه منطقه ای: 10امتیاز

معلم، پژوهشگر و کارمند نمونه منطقه ای: 15امتیاز

معلم، پژوهشگر و کارمند نمونه منطقه ای: 20امتیاز

ارزیابان حرفه ایمعلم
جدول امتیازبندی شماره 4 : ابعاد و عناوین شایستگی های تجربه
ابعادعنوان شایستگیتعریف شایستگیمراجع ارزیابی نهاییمراجع اظهارنظر و ارزیابی اولیه
توانمندی های کسب شده در طول سال های خدمت در حیطه تعلیم و تربیت و مدیریتی

(200)

سنوات خدمتی

(60)

به ازای هر سال سابقه خدمت تجربی: 2 امتیازهیئت ممیزهامور اداری
ارزیابی عملکرد سالانه آموزشی و اداری

(30)

میانگین امتیاز ارزیابی عملکرد دو سال آخر اشتغال، به ازای هر نمره بالاتر از 70، 1امتیازهیئت ممیزهامور اداری
گواهی های ضمن خدمت

(60)

عمومی حداکثر 100ساعت ( هر 5ساعت 1امتیاز)

تحصصی خداکثر 200ساعت ( هر 5ساعت 1امتیاز)

هیئت ممیزهامور اداری
سابقه تدریس به همکاران

(30)

تدریس در کارگاه های تخصصی و کلاس های آموزش خانواده: هر مورد 1 امتیاز

تدریس در دوره ضمن خدمت یا در دانشگاه های وابسته به وزارت: هر 10 ساعت تدریس 1 امتیاز

ارزیابان حرفه ایمعلم
دریافت تقدیرنامه مرتبط با آموزش و پرورش

(20)

رئیس جمهور: هرمورد 3/5 امتیاز

معاون رئیس جمهور و وزیر: هر مورد 3 امتیاز

استاندار، معاون وزیر یا رئیس سازمان یا همتراز آن ها: هرمورد 2/5 امتیاز

مدیرکل: هرمورد 2 امتیاز

رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه: هرمورد 1 امتیاز

مدیر واحد آموزشی: هر مورد 0/5 امتیاز

( حداکثر امتیاز هریک ار مصادیق کسی رتبه و دریافت تقدیرنامه، 20 امتیاز)

مدیر مستقیممعلم

 

امتیازات لازم برای کسب رتبه در طرح رتبه بندی

همانطور که اشاره شد پس از اینکه معلمان مدارک و مستندات خود را در سامانه مربوطه بازگذاری نمودند، صحت و سقم این مدارک بررسی شده و براساس جدولی که در تیتر قبل مشاهده نمودید، امتیازاتی به آن ها تعلق خواهد گرفت که بر طبق آن ها یکی از رتبه های 5گانه به آنان منتسب شده و حقوق و مزایای دریافتی بر آن اساس تعیین می گردد. امتیازات زیر براساس اطلاعات سال گذشته است و به محض انتشار این اطلاعات در مورد سال 1402 مطلب به روز رسانی خواهد گردید.

معیار کسب رتبه “آموزشیار معلم” در سامانه رتبه بندی معلمان ۱۴۰۱
شایستگی هاعدد
شایستگی های عمومی (300 امتیاز از کل)150
شایستگی های تخصصی (260 امتیاز از کل)140
شایستگی های حرفه ای (240 امتیاز از کل)120
تجربه (200 امتیاز از کل)50
امتیاز کسب رتبه460
معیار کسب رتبه “مربی معلم” در سامانه رتبه بندی معلمان 1401
شایستگی هاعدد
شایستگی های عمومی (300 امتیاز از کل)180
شایستگی های تخصصی (260 امتیاز از کل)150
شایستگی های حرفه ای (240 امتیاز از کل)130
تجربه (200 امتیاز از کل)70
امتیاز کسب رتبه530
معیار کسب رتبه “استادیار معلم” در سامانه رتبه بندی معلمان ۱۴۰۱
شایستگی هاعدد
شایستگی های عمومی (300 امتیاز از کل)200
شایستگی های تخصصی (260 امتیاز از کل)160
شایستگی های حرفه ای (240 امتیاز از کل)160
تجربه (200 امتیاز از کل)80
امتیاز کسب رتبه600
معیار کسب رتبه “دانشیار معلم” در سامانه رتبه بندی معلمان 1401
شایستگی هاعدد
شایستگی های عمومی (300 امتیاز از کل)230
شایستگی های تخصصی (260 امتیاز از کل)200
شایستگی های حرفه ای (240 امتیاز از کل)190
تجربه (200 امتیاز از کل)130
امتیاز کسب رتبه750
معیار کسب رتبه “استاد معلم” در سامانه رتبه بندی معلمان ۱۴۰۱
شایستگی هاعدد
شایستگی های عمومی (300 امتیاز از کل)260
شایستگی های تخصصی (260 امتیاز از کل)240
شایستگی های حرفه ای (240 امتیاز از کل)230
تجربه (200 امتیاز از کل)170
امتیاز کسب رتبه900

سامانه بارگذاری مدارک امتیازآور رتبه بندی

جهت سرعت بخشیدن به امور و اجرای عادلانه طرح رتبه بندی، این کار از طریق سامانه رتبه بندی معلمان به آدرس اینترنتی rtb.medu.ir انجام می گیرد. فرهنگیان می بایست در زمان های تعیین شده از سوی آموزش و پرورش، براساس کدملی خود، به این سامانه مراجعه نموده و به تکمیل فرم های لازم و بارگذاری مدارک رتبه بندی معلمان که در سایت مشخص شده است، بپردازند.

نحوه ورود به سامانه

 • با نوشتن آدرس rtb.medu.ir وارد صفحه اصلی سایت خواهید شد.

 • سپس با وارد نمودن کدملی به عنوان نام کاربری و کلمه عبور و فشردن دکمه “ورود”، به صفحات بارگذاری مدارک هدایت می شوید.

راهنمای استفاده از اکسل محاسبه رتبه بندی معلمان

محاسبات جدید میزان مبالغ دریافتی برای مشمولان طرح رتبه بندی و کسری مبالغ واریز شده یا پرداختی های علی الحساب به صورت دستی نیازمند دقت زیادی است. برای محاسبه افزایش مبلغ نهایی وعده داده شده حقوق معلمان با اجرای طرح رتبه بندی ۱۴۰۱، فایل اکسلی منتشر شده است که تنها با درج اطلاعات امتیاز حق شغل، شاغل و فوق العاده شغل اطلاعات لازم را در اختیار کاربر قرار می دهد. در ادامه راهنمای استفاده از این فایل به همراه اطلاعات کافی در خصوص جداول موجود در آن بیان شده است.

راهنمای استفاده از اکسل

 • با دریافت فایل اکسل، آن را باز نموده و در نوار زرد رنگ بالای صفحه نمایش روی گزینه “enable editing” کلیک کنید.

راهنمای اکسل رتبه بندی فرهنگیان مرحله اول

 

 • در جدول آبی رنگ اطلاعات خواسته شده شامل امتیاز حق شغل، شاغل و فوق العاده شغل را از آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۱ درج نمایید.

راهنمای اکسل رتبه بندی فرهنگیان مرحله دوم

در جداول موجود در فایل با انجام محاسبات می توانید میزان مبلغ محاسبه شده برای هریک از رتبه های آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم را مشاهده کنید.

توضیحات و دانلود فایل اکسل

فایل اکسلی که به طور دقیق میزان حقوق دریافتی مشمولان طرح رتبه بندی فرهنگیان را محاسبه می کند، شامل چندین جدول با اطلاعاتی مفید برای افراد است.

جدول درج امتیازات

راهنمای معرفی فایل اکسل رتبه بندی

تنها بخشی که در فایل اکسل رتبه بتدی امکان ویرایش در آن وجود دارد، محل درج امتیازاتی است که در حکم کارگزینی کاربر موجود است. کاربران می توانند با درج امتیازات کسب شده در هر سه بخش حق شغل، حق شاغل و فوق العاده شغل بدون نیاز به انجام محاسبات، اطلاعات مربوط به افزایش حقوق خود در طرح رتبه بندی را مشاهده نمایند. امتیازاتی که قابل درج در فایل هستند، می بایست در بازه های زیر باشند.

حق شغل: عددی بین 0 تا 11550

حق شاغل: بدون محدودیت

فوق العاده شغل: عددی بین 1050 تا 3000

جدول میزان حقوق و فوق العاده های دریافت سال های 1400 و ۱۴۰۱

راهنمای معرفی فایل اکسل رتبه بندی

با وارد کردن اطلاعات امتیازات، میزان حقوق دریافت شده توسط فرد مشمول در سال ۱۴۰۰ و 1401 به صورت مجزا بر حسب ریال قابل مشاهده است. در این جدول به صورت حدودی امکان مقایسه مبالغ دریافتی نیز وجود دارد.

جدول میزان مبلغ علی الحساب رتبه بندی

راهنمای معرفی فایل اکسل رتبه بندی

مبلغی که در این قسمت درج شده است، میزان پرداختی علی الحساب محاسبه شده بابت مهر 1400 تا مرداد ۱۴۰۱ به میزان 50 درصد می باشد.

جدول مبلغ افزایش ماهیانه حقوق

راهنمای معرفی فایل اکسل رتبه بندی

در این جدول مبلغ افزایش ماهیانه بعد از اجرای قانون رتبه بندی را برای هر فرد در تمام 5 دسته بندی های تعیین شده نشان داده می شود. میزان حقوق دریافتی بر اساس رتبه فعلی مشمولان واریز می شود.

 

سوالات متداول

1- رتبه بندی معلمان براساس چه معیاری صورت می گیرد؟

معلمان براساس مدارکی که در سامانه رتبه بندی معلمان بارگذاری می کنند، امتیازبندی شده و براساس آن امتیازات، تعیین رتبه می شوند.

2- معلمان براساس چه آیتم هایی رتبه بندی می شوند؟

براساس شایستگی های عمومی، شایستگی های تخصصی، حرفه ای و تجربه رتبه بندی خواهند شد، که هر کدام شامل موارد بسیاری است که در مقاله حاضر به آن ها اشاره شد

3- آدرس سامانه بارگذاری مدارک جهت رتبه بندی معلمان چیست؟

نشانی اینترنتی این سامانه rtb.medu.ir می باشد.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۴ نظر
 1. ستاره

  سلام وقت بخیر
  شرکت در کارگاه ها در رتبه بندی تاثیر دارد؟
  تعداد شرکت در کارگاه ها مهم است؟
  ممنون میشم راهنمایی کنید

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود
   بله می تواند تاثیر گذار باشد.

 2. Mahdieh

  معدل لیسانس در رتبه بندی تاثیرگذار هست؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و وقت بخیر دوست عزیز
   طبق آیین نامه رتبه بندی معلمان، در رابطه با معدل مطلبی قید نشده است.

مشاوره فرهنگیان پیج فرهنیگان