تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سراسر کشور - 9099071647
- 9099071647
خانه / انتخاب رشته / آخرین رتبه قبولی ریاضیات و کاربردها دانشگاه سراسری

آخرین رتبه قبولی ریاضیات و کاربردها دانشگاه سراسری

کارنامه و رتبه قبولی ریاضیات و کاربردها 97 - 98
آخرین رتبه قبولی ریاضیات و کاربردها دانشگاه سراسری 97 – 98

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی ریاضیات و کاربردها دانشگاه سراسری با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.ساعت تماس از 8 صبح الی 1 بامداد از طریق تلفن های ثابت –
تماس از سراسر کشور 9099071647
تماس از استـان تهران 9092305538
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 2110300 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1397 1561 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن ریاضیات و کاربردها دانشگاه مازندران - بابلسر روزانه کارنامه
1397 967 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن ریاضیات و کاربردها دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1397 1016 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن ریاضیات و کاربردها دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1397 1860 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن ریاضیات و کاربردها دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1397 2519 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن ریاضیات و کاربردها دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی روزانه کارنامه
1397 3089 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن ریاضیات و کاربردها دانشگاه الزهرا(س) روزانه کارنامه
1397 3981 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد ریاضیات و کاربردها دانشگاه خوارزمی ( محل تحصیل کرج ) روزانه کارنامه
1397 4098 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن ریاضیات و کاربردها دانشگاه خوارزمی ( محل تحصیل کرج ) روزانه کارنامه
1397 5483 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن ریاضیات و کاربردها دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1397 6081 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن ریاضیات و کاربردها دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1397 6609 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن ریاضیات و کاربردها دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1397 6640 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد ریاضیات و کاربردها دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1397 6678 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن ریاضیات و کاربردها دانشگاه شهید چمران اهواز روزانه کارنامه
1397 8423 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن ریاضیات و کاربردها دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1397 9275 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن ریاضیات و کاربردها دانشگاه زنجان روزانه کارنامه
1397 1179 منطقه 1 زن ریاضیات و کاربردها دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1397 2507 منطقه 1 مرد ریاضیات و کاربردها دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1397 2655 منطقه 1 ریاضیات و کاربردها دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1397 2675 منطقه 1 زن ریاضیات و کاربردها دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1397 3664 منطقه 1 مرد ریاضیات و کاربردها دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1397 4138 منطقه 1 زن ریاضیات و کاربردها دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی روزانه کارنامه
1397 4450 منطقه 1 زن ریاضیات و کاربردها دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی روزانه کارنامه
1397 4747 منطقه 1 زن ریاضیات و کاربردها دانشگاه خوارزمی ( محل تحصیل کرج ) روزانه کارنامه
1397 5102 منطقه 1 زن ریاضیات و کاربردها دانشگاه الزهرا(س) روزانه کارنامه
1397 5202 منطقه 1 زن ریاضیات و کاربردها دانشگاه الزهرا(س) روزانه کارنامه
1397 5734 منطقه 1 زن ریاضیات و کاربردها دانشگاه الزهرا(س) روزانه کارنامه
1397 6013 منطقه 1 زن ریاضیات و کاربردها دانشگاه الزهرا(س) نوبت دوم کارنامه
1397 6057 منطقه 1 زن ریاضیات و کاربردها دانشگاه الزهرا(س) نوبت دوم کارنامه
1397 6206 منطقه 1 زن ریاضیات و کاربردها دانشگاه شاهد روزانه کارنامه
1397 6338 منطقه 1 زن ریاضیات و کاربردها دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1397 6724 منطقه 1 زن ریاضیات و کاربردها دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1397 8739 منطقه 1 مرد ریاضیات و کاربردها دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1397 9733 منطقه 1 مرد ریاضیات و کاربردها دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1397 10935 منطقه 1 زن ریاضیات و کاربردها دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
1397 12188 منطقه 1 مرد ریاضیات و کاربردها دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1397 13097 منطقه 1 زن ریاضیات و کاربردها دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1397 15927 منطقه 1 زن ریاضیات و کاربردها دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1397 15984 منطقه 1 زن ریاضیات و کاربردها دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1397 16954 منطقه 1 زن ریاضیات و کاربردها دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1397 19328 منطقه 1 زن ریاضیات و کاربردها دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1397 24418 منطقه 1 زن ریاضیات و کاربردها دانشگاه کاشان روزانه کارنامه
1397 25430 منطقه 1 مرد ریاضیات و کاربردها دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
1397 25957 منطقه 1 زن ریاضیات و کاربردها دانشگاه تبریز نوبت دوم کارنامه
1397 26119 منطقه 1 زن ریاضیات و کاربردها دانشگاه تبریز نوبت دوم کارنامه
1397 27843 منطقه 1 مرد ریاضیات و کاربردها دانشگاه صنعتی سهند - تبریز روزانه کارنامه
1397 27963 منطقه 1 زن ریاضیات و کاربردها دانشگاه صنعتی سهند - تبریز روزانه کارنامه
1397 29454 منطقه 1 مرد ریاضیات و کاربردها دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
1397 606 منطقه 2 زن ریاضیات و کاربردها دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1397 3240 منطقه 2 زن ریاضیات و کاربردها دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی روزانه کارنامه
1397 4444 منطقه 2 مرد ریاضیات و کاربردها دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی روزانه کارنامه
1397 4518 منطقه 2 زن ریاضیات و کاربردها دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی روزانه کارنامه
1397 5202 منطقه 2 مرد ریاضیات و کاربردها دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1397 5370 منطقه 2 زن ریاضیات و کاربردها دانشگاه خوارزمی ( محل تحصیل کرج ) روزانه کارنامه
1397 5607 منطقه 2 زن ریاضیات و کاربردها دانشگاه خوارزمی ( محل تحصیل کرج ) روزانه کارنامه
1397 13115 منطقه 2 زن ریاضیات و کاربردها دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1397 15246 منطقه 2 مرد ریاضیات و کاربردها دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
1397 20196 منطقه 2 زن ریاضیات و کاربردها دانشگاه زنجان روزانه کارنامه
1397 23572 منطقه 2 مرد ریاضیات و کاربردها دانشگاه مازندران - بابلسر روزانه کارنامه
1397 24302 منطقه 2 زن ریاضیات و کاربردها دانشگاه کاشان روزانه کارنامه
1397 26850 منطقه 2 مرد ریاضیات و کاربردها دانشگاه کاشان روزانه کارنامه
1397 26850 منطقه 2 مرد ریاضیات و کاربردها دانشگاه کاشان روزانه کارنامه
1397 27844 منطقه 2 مرد ریاضیات و کاربردها دانشگاه زنجان روزانه کارنامه