تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سایر استان ها
9099071647 - 9099072938

9099072938 - 9099071647
خانه / انتخاب رشته / آخرین رتبه قبولی فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه سراسری

آخرین رتبه قبولی فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه سراسری

کارنامه و رتبه قبولی فناوری اطلاعات سلامت 97 - 98
آخرین رتبه قبولی فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه سراسری 97 – 98

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه سراسری با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.ساعت تماس از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل و از طریق تلفن های ثابت –
تماس از استان تـهران: 9092305538
تماس از سایر استان ها: 9099072938 - 9099071647
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 2915990 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1397 3386 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل سرخه) روزانه کارنامه
1397 4036 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل سرخه) روزانه کارنامه
1397 7022 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 8305 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1397 8402 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی کاشان روزانه کارنامه
1397 8665 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1397 8695 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه کارنامه
1397 8910 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1397 9257 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1397 9371 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1397 9755 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روزانه کارنامه
1397 9787 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری روزانه کارنامه
1397 10138 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
1397 10382 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه کارنامه
1397 10616 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روزانه کارنامه
1397 10849 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روزانه کارنامه
1397 11166 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه کارنامه
1397 11177 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روزانه کارنامه
1397 11294 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی مازندران (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی آمل) روزانه کارنامه
1397 11325 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 11602 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
1397 12012 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی مازندران (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی آمل) روزانه کارنامه
1397 12025 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
1397 12479 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه روزانه کارنامه
1397 12502 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل سرخه) روزانه کارنامه
1397 12882 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل فردوس) روزانه کارنامه
1397 13068 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس روزانه کارنامه
1397 13358 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان - مشهد غیرانتفاعی کارنامه
1397 13380 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 13383 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 13686 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل فردوس) روزانه کارنامه
1397 14261 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه کارنامه
1397 14719 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل فردوس) روزانه کارنامه
1397 14913 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل فردوس) روزانه کارنامه
1397 15089 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن فناوری اطلاعات سلامت دانشکده علوم پزشکی آبادان روزانه کارنامه
1397 6631 منطقه 1 مرد فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1397 7421 منطقه 1 زن فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1397 7958 منطقه 1 زن فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1397 10547 منطقه 1 زن فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه روزانه کارنامه
1397 11123 منطقه 1 زن فناوری اطلاعات سلامت دانشکده علوم پزشکی نیشابور روزانه کارنامه
1397 11142 منطقه 1 زن فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان - مشهد غیرانتفاعی کارنامه
1397 13008 منطقه 1 مرد فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل فردوس) روزانه کارنامه
1397 13521 منطقه 1 زن فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان - مشهد غیرانتفاعی کارنامه
1397 14629 منطقه 1 زن فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان - مشهد روزانه کارنامه
1397 15121 منطقه 1 زن فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی کاشان روزانه کارنامه
1397 17374 منطقه 1 زن فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل فردوس) روزانه کارنامه
1397 18129 منطقه 1 مرد فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 18942 منطقه 1 زن فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان - مشهد غیرانتفاعی کارنامه
1397 19104 منطقه 1 زن فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 19126 منطقه 1 زن فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 19127 منطقه 1 مرد فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 23151 منطقه 1 زن فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه سمنان روزانه کارنامه
1397 35335 منطقه 1 زن فناوری اطلاعات سلامت دانشکده علوم پزشکی آبادان روزانه کارنامه
1397 7162 منطقه 2 زن فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 7165 منطقه 2 زن فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 7666 منطقه 2 مرد فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 7673 منطقه 2 زن فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 7680 منطقه 2 مرد فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 16777 منطقه 2 زن فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه کارنامه
1397 17542 منطقه 2 زن فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری روزانه کارنامه
1397 17890 منطقه 2 زن فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1397 18369 منطقه 2 زن فناوری اطلاعات سلامت دانشکده علوم پزشکی آبادان روزانه کارنامه
1397 19129 منطقه 2 زن فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی کاشان روزانه کارنامه
1397 19947 منطقه 2 زن فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1397 20947 منطقه 2 مرد فناوری اطلاعات سلامت دانشکده علوم پزشکی ساوه روزانه کارنامه
1397 21094 منطقه 2 زن فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه کارنامه
1397 21282 منطقه 2 زن فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی کاشان روزانه کارنامه
1397 21963 منطقه 2 زن فناوری اطلاعات سلامت انشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری(محل تحصیل دانشکده پرستاری آمل) روزانه کارنامه
1397 22438 منطقه 2 زن فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1397 23139 منطقه 2 زن فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1397 24401 منطقه 2 زن فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل سرخه) روزانه کارنامه
1397 24492 منطقه 2 زن فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
1397 24989 منطقه 2 زن فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روزانه کارنامه
1397 25111 منطقه 2 زن فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 26218 منطقه 2 مرد فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1397 26245 منطقه 2 مرد فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه روزانه کارنامه
1397 26339 منطقه 2 زن فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
1397 26564 منطقه 2 زن فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل سرخه) روزانه کارنامه
1397 28549 منطقه 2 زن فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روزانه کارنامه
1397 28878 منطقه 2 مرد فناوری اطلاعات سلامت دانشکده علوم پزشکی ساوه روزانه کارنامه
1397 29962 منطقه 2 زن فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه کارنامه
1397 30012 منطقه 2 زن فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه کارنامه
1397 35441 منطقه 2 مرد فناوری اطلاعات سلامت دانشکده علوم پزشکی آبادان روزانه کارنامه
1397 10155 منطقه 3 زن فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
1397 10518 منطقه 3 زن فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1397 10533 منطقه 3 مرد فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1397 10817 منطقه 3 مرد فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1397 11198 منطقه 3 مرد فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1397 12407 منطقه 3 مرد فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه کارنامه