خانه آزمون استخدامی رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی کارشناسان رسمی دادگستری 1402

رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی کارشناسان رسمی دادگستری 1402

رشته های آزمون کارشناسان رسمی دادگستری 1400

آزمون استخدامی کارشناسان رسمی دادگستری به منظور استخدام نیروی متخصص در رشته های مورد نیاز بخش های مختلف دادگستری که در صدور حکم تخصصی به قاضی کمک می کنند، برگزار می گردد. شرایط لازم برای ثبت نام داوطلبان از جمله مدارک تحصیلی، رشته ها و سوابق کاری مورد نیاز در دفترچه آزمون استخدامی رسمی دادگستری ذکر می شوند. بنابراین متقاضیان می بایست پیش از اقدام به ثبت نام استخدامی کارشناسان دادگستری، این دفترچه را به دقت بررسی نموده و از واجد شرایط بودن، تطابق مدرک تحصیلی شان با رشته های تعیین شده در آن و نیز وجود ظرفیت در رشته محل مورد تقاضا اطمینان حاصل نمایند.

سابقه کار مورد نیاز متناسب با هر یک از رشته های مندرج در دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی کارشناسان رسمی دادگستری با یک دیگر متفاوت است.

رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی کارشناسان رسمی دادگستری 1402

همان طور که اشاره شد، لیست رشته های مورد نیاز این آزمون، مدارک مرتبط و شرایط خاص هر رشته در دفترچه راهنمای ثبت نام آن ارائه شده است. داوطلبان می توانند پس از مطالعه دفترچه، ضمن اطلاع از تمامی شرایط ثبت نام آزمون استخدامی دادگستری از رشته های مورد نیاز این آزمون نیز آگاه شده و سپس به نام نویسی بپردازند. برخی از عناوین رشته های شغلی و شرایط مربوطه که در دفترچه مذکور (بروز رسانی شده) قید شده اند را جهت سهولت دسترسی شما در جداول زیر درج نموده ایم.

 • رشته هایی که داوطلبان دارای دانشنامه کارشناسی یا بالاتر مرتبط و حداقل 5 سال تمام سابقه تجربی مرتبط با رشته مورد تقاضا می توانند در آن ها شرکت کنند را در جدول زیر مشاهده می نمایید.
رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی کارشناسی رسمی دادگستری (حداقل 5 سال سابقه)
عنوان رشته کارشناسیمدارک تحصیلی قابل قبول و شرایط لازم
آبزیان و شیلاتمهندسی شیلات و آبزیان / دکتری دامپزشکی، مهندسی منابع طبیعی – شیلات (همه گرایش ها) / مهندسی فناوری شیلات – تکثیر و پرورش آبزیان / بهداشت آبزیان / بهداشت و بیماری های آبزیان / زیستی علوم دریایی شاخه بیولوژی ماهیان / صید و بهره برداری آبزیان / تکثیر و پرورش آبزیان / زیستی علوم دریایی شاخه بیولوژی ماهیان / صید و بهره برداری آبزیان / مهندسی منابع طبیعی – بوم شناسی آبزیان شیلاتی / تکثیر و پرورش آبزیان / شیلات (همه گرایش ها) / مهندسی منابع طبیعی – صید و بهره برداری آبزیان / مهندسی منابع طبیعی – فرآوری محصولات شیلاتی
الکتروشیمی و پتروشیمی و فرآورده های شیمیاییمهندسی پتروشیمی / مهندسی پلیمر/ مهندسی شیمی (کلیه گرایش ها) / مهندسی نفت / مهندسی پالایش / شیمی (کلیه گرایش ها) / مهندسی بیوشیمی / مهندسی عملیات صنایع پتروشیمی / طراحی و مهندسی پتروشیمی / نانو مهندسی شیمی / نانو شیمی گرایش نانو پلیمر / طراحی و مهندسی پلیمر / مهندسی فرآیندهای پلیمریزاسیون / شیمی آلی / شیمی تجزیه / علوم و تکنولوژی پلیمر / شیمی پلیمر
ایرانگردی و جهانگردیجهانگردی / توریسم / هتلداری / علوم اجتماعی (گرایش: برنامه ریزی گردشگری) / گردشگری مذهبی / علوم جغرافیایی (گرایش: جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری) / مدیریت جهانگردی / مدیریت گردشگری / جغرافیا (برنامه ریزی توریسم) / برنامه ریزی گردشگری (توریسم) / مدیریت جهانگردی (گرایش های: بازاریابی جهانگردی / برنامه ریزی توسعه جهانگردی) / طبیعت گردی (گرایش: اکو توریسم) / گردشگری مذهبی / جغرافیای طبیعی
برق/ الکترونیک و مخابراتمهندسی تکنولوژی الکترونیک / مهندسی تکنولوژی برق (کلیه گرایش ها) / مهندسی تکنولوژی مخابرات (کلیه گرایش ها) / مهندسی تکنولوژی کنترل و ابزار دقیق / مهندسی الکترومکانیک / مهندسی مخابرات (کلیه گرایش ها) / مهندسی الکترونیک / مهندسی برق (کلیه گرایش ها) / مهندسی کنترل و ابزار دقیق / مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی / مهندسی فناوری ارتباطات و اطلاعات (گرایش های: مخابرات سیار/ مخابرات نوری / بهره برداری از سیستم های مخابراتی) / مهندسی نانو فناوری (گرایش: نانو الکترونیک) / سوئیچ / الکترونیک کاربردی / مخابرات و الکترونیک دریایی / مهندسی فناوری مکاترونیک / مهندسی مکاترونیک / مهندسی فناوری برق شکبه های توزیع / مهندسی فناوری شبکه های انتقال برق / مهندسی فناوری کنترل – ابزار دقیق / مهندسی فناوری ماهواره (گرایش: برق – مخابرات) / مخابرات / انتقال
برق/ ماشین و تأسیسات کارخانجاتمهندسی برق (کلیه گرایش ها) / مهندسی مکانیک (کلیه گرایش ها) / مهندسی صنایع (کارشناسی فاقد گرایش) / تأسیسات حرارتی و برودتی / مهندسی مکاترونیک / مهندسی تکنولوژی برق (گرایش: شبکه های انتقال و توزیع) / مهندسی فناوری مکاترونیک / مهندسی فناوری برق شبکه های توزیع/ مهندسی فناوری شبکه های انتقال برق / مهندسی تأسیسات / مهندسی تکنولوژی (گرایش: مکانیک نیروگاه) / مهندسی صنایع (گرایش های: تکنولوژی صنعتی، تولید صنعتی، برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها) / مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید _ماشین افزار / مهندسی فناوری مکانیک-ماشین افزار / مهندسی ساخت و تولید / مهندسی فناوری مکانیک / مهندسی تکنولوژی برق-قدرت / مهندسی ماشین افزار / تولید صنعتی / مهندسی تکونولوژی و تولید / مهندسی تکنولوژی میکروماشین / مهندسی تکنولوژی کنترل گرایش ساخت و تولید-ماشین ابزار / برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها / تکنولوژی صنعتی / مهندسی تکنولوژی و مراقبت و نگهداری مکانیک  نیروگاه
تأسیسات ساختمانیمهندسی الکترومکانیک / مهندسی مکانیک (کلیه گرایش ها) / مهندسی برق (کلیه گرایش ها) / مهندسی تهویه و تبرید / مهندسی انرژی / مهندسی فناوری شبکه های توزیع برق / مهندسی تأسیسات / مهندسی فناوری مکانیک – تاسیسات حرارتی و برودتی / مهندسی تکنولوژی برق (گرایش: شبکه های انتقال و توزیع) / مهندسی فناوری مکاترونیک / مهندسی فناوری شبکه های انتقال برق / مهندسی تکنولوژی برق
تعیین نفقهحقوق قضایی / مددکاری اجتماعی / فقه و مبانی حقوق اسلامی / مددکاری / علوم قضائی / کارشناسی فقه / مطالعات خانواده / حقوق / مطالعات زنان (گرایش: حقوق زن در اسلام) / حقوق خانواده / معارف اسلامی و حقوق (گرایش: حقوق خانواده)/ مددکاری قضائی / فقه قضائی / فقه خانواده
حسابداری و حسابرسیحسابداری / مدیریت مالی / علوم بانکی / مدیریت صنعتی (گرایش: مالی) / مدیریت دولتی (گرایش: مالی) / حسابرسی / مدیریت بازرگانی (گرایش: مالی) / مدیریت MBA ( گرایش: مالی) / ریاضیات- ریاضیات مالی
راه و ساختمانمهندسی عمران (همه گرایش ها به جز آب، محیط زیست و نقشه برداری) / عمران / مهندسی معماری / مهندسی راه و ساختمان / معماری / مهندسی مدیریت پروژه / مهندسی تکنولوژی عمران / مهندسی تکنولوژی معماری / تکنولوژی معماری / مهندسی تکنولوژی ساختمان / مهندسی و مدیریت ساخت / مهندسی ساختمان / مهندسی تکنولوژی راه سازی / مهندسی راهداری
صنایع گاز و گازرسانیمهندسی گاز / مهندسی پتروشیمی / مهندسی مکانیک / مهندسی شیمی (کلیه گرایش ها) / مهندسی نفت و گاز
کامپیوتر (رایانه) و فناوری اطلاعات ICT,ITمهندسی کامپیوتر (کلیه گرایش ها) / مهندسی صنایع (گرایش تجزیه و تحلیل سیستم ها) / ریاضی (گرایش کاربرد کامپیوتر) / مهندسی سیستم / معماری سیستم های کامپیوتری / مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT / مهندسی فناوری اطلاعات (کلیه گرایش ها) / علوم کامپیوتر (کلیه گرایش ها) / مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر/ مهندسی تکنولوژی سخت افزار کامپیوتر/ سیستم های سخت افزاری رایانه/ مهندسی تکنولوژی شبکه های کامپیوتری / مهندسی فناوری شبکه های کامپیوتری / مهندسی برق (گرایش های: الکترونیک / کنترل / مخابرات) / مهندسی تکنولوژی الکترونیک / مهندسی تکنولوژی کنترل / مهندسی فناوری کنترل /معماری سامانه های رایانه ای / فناوری اطلاعات / رایانش امن / مهندسی فناوری سیستم های سخت افزاری رایانه / مهندسی فناوری شبکه های کامپیوتری
کشاورزی و منابع طبیعیمهندسی کشاورزی (کلیه گرایش ها به استثناء مهندسی محیط
زیست، دامپروری و صنایع چوب)/ مهندسی منابع طبیعی (کلیه گرایش ها) / گیاهپزشکی/ مهندسی فناوری گیاهپزشکی (کلیه گرایش ها)/ مهندسی فناوری باغبانی (کلیه گرایش ها)/ علوم و مهندسی آبخیز/ علوم و مهندسی مرتع/ مدیریت تلفیقی آفات/ مهندسی فناوری گیاهان دارویی معطر/ احیاء و بهره برداری از مناطق بیابانی / توزیع و مصرف آب کشاورزی / تولیدی و پرورش گل و گیاهان زینتی / جنگلداری جامع / مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی / تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی معطر/ زراعت/ زراعت و اصلاح نباتات/ علوم و مهندسی باغبانی / مهندسی تولیدات گیاهی / علوم گیاهی (گرایش: سیستماتیک اکولوژی) / فیزیولوژی گیاهی / بوم شناسی گیاهی (اکولوژی گیاهی) / زیست شناسی – علوم گیاهی / گیاه شناسی / آموزش کشاورزی / اقتصاد کشاورزی (کلیه گرایش ها) / ترویج و آموزش کشاورزی (گرایش های: آموزش کشاورزی / کشاورزی) / توسعه کشاورزی / اصلاح نباتات / بیوتکنولوژی کشاورزی – گیاهی / کشاورزی هسته ای (کلیه گرایش ها) / بیماری شناسی گیاهی (کلیه گرایش ها) / علوم و مهندسی جنگل (کلیه گرایش ها) / خاک شناسی (علوم و مهندسی خاک) / علوم و مهندسی آب / مهندسی آب / آبیاری و زهکشی / منابع آب / ژنتیک و به نژادی گیاهی / آگروتکنولوژی / مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک / مدیریت منابع خاک / مدیریت کشاورزی / مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) / مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی پایدار / مهندسی احیاء مناطق خشک و بیابانی / مهندسی فناوری گیاه پزشکی (کلیه گرایش ها) / بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی) / مرتع داری / حفاظت و حمایت منابع طبیعی / فوق لیسانس و دکتری ژئوفورمولوژی / مهندسی فضای سبز / علوم باغبانی (کلیه گرایش ها) / مکانیزاسیون کشاورزی (زراعی و باغی) / علوم جنگل (کلیه گرایشات)
معادنمهندسی معدن  (کلیه گرایش ها) / زمین شناسی / مهندسی زمین شناسی / مهندسی تکنولوژی معدن / مهندسی تکنولوژی استخراج معادن زیرزمینی / فوق لیسانس و دکتری ژئوفورمولوژی
مهندسی پزشکی/ لوازم و تجهیزات پزشکیمهندسی پزشکی (کلیه گرایش ها) / مهندسی برق (گرایش: الکترونیک) / مهندسی الکترونیک / مهندسی مکانیک / مهندسی برق (گرایش: مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)) / مهندسی پزشکی-بیوالکتریک
مواد (فلزات/ سرامیک،کامپوزیت)مهندسی تکنولوژی متالورژی – ذوب فلزات / مهندسی فلزات (متالورژی) / مهندسی مواد (همه گرایش ها) / مهندسی سرامیک / مهندسی ذوب آهن / مهندسی پلیمر / مهندسی شیمی گرایش پلیمر / طراحی و مهندسی پلیمر / مهندسی صنایع پلیمر / مهندسی صنایع پلیمریزاسیون / مهندسی ریخته گری / مهندسی متالورژی و مواد (همه گرایش ها) / مهندسی متالوژی – ذوب فلزات / مهندسی شکل دادن فلزات / مهندسی تکنولوژی تغییر شکل فلزات / مهندسی تکنولوژی تولید / مهندسی تکنولوژی سرامیک -کاشی و چینی / مهندسی تکنولوژی فرآوری مواد معدنی فلزی / مهندسی تکنولوژی مواد صنعت هسته ای / فناوری نانو (گرایش: نانو مواد) / مهندسی تولید آهن و فولاد
نقشه برداری و اطلاعات مکانیمهندسی نقشه برداری (کلیه گرایش ها) / ژئودزی/  سنجش از دور / سیستم های اطلاعات جغرافیائی (GIS)/ مهندسی (عمران – نقشه برداری) / مهندسی تکنولوژی نقشه برداری / مهندسی تکنولوژی طراحی و نقشه کشی صنعتی
امور سرمایه گذاری، بانک و بورساقتصاد / مدیریت بازرگانی / علوم بانکی / مدیریت مالی / مهندسی مالی / حسابداری / مدیریت دولتی (گرایش: مالی) / مدیریت کسب و کار / بازرگانی / مدیریت مهندسی مالی / مالیه و بانکداری اسلامی / مدیریت MBA (گرایش: مدیریت مالی) / مدیریت امور بانکی / مدیریت صنعتی / امور شعب بانک / ریاضی – ریاضیات مالی / کارآفرینی ( گرایش: کسب و کار هوشمند و کسب و کار الکترونیک) / حقوق اقتصادی / حقوق اقتصادی بین الملل / مدییریت اقتصادی / مدیریت بازرگانی و بازاریابی بین الملل (گرایش مالی و بازاریابی / مدیریت کسب و کار های کوچک
امور وسایط نقلیه موتوری زمینی – ویژه مهندسینمهندسی مکانیک / مهندسی خودرو / سیستم محرکه خودرو / مکانیک خودرو / مهندسی بیوسیستم / مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو / مهندسی مکانیک بیوسیستم
 • دارندگان دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در هر رشته در صورت ارائه گواهی معتبر مبنی بر حداقل 15 سال تمام سابقه تجربی مرتبط با رشته کارشناسی مورد تقاضا که تا آخرین روز ثبت نام دریافت کرده باشند/ مجاز به نام نویسی در رشته های زیر خواهند بود.
رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی کارشناسی رسمی دادگستری (حداقل 15 سال سابقه)
عنوان رشته کارشناسیمدارک تحصیلی قابل قبول و شرایط لازم
لوازم خانگی و اداریکلیه رشته های تحصیلی کارشناسی یا بالاتر با داشتن گواهی حداقل 15 سال تجربه مرتبط (در امور لوازم خانگی و اداری)
تالیفاتکلیه رشته های تحصیلی کارشناسی یا بالاتر با داشتن گواهی حداقل 15 سال تجربه مرتبط (در امور تالیفات)
 • داوطلبانی که دارای دانشنامه کارشناسی یا بالاتر مرتبط و حداقل 5 سال تمام سابقه تجربی با رشته کارشناسی مورد تقاضا بعد از اخذ مدرک تحصیلی یا داشتن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در هر رشته تحصیلی باداشتن گواهی حداقل 15 سال تجربه مرتبط با رشته کارشناسی مورد تقاضای خود را تا آخرین روز ثبت نام اخذ کرده باشند، می توانند در رشته های مندرج در جدول زیر نام نویسی کنند.
رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی کارشناسی رسمی دادگستری (حداقل 5 و 15 سال سابقه)
عنوان رشته کارشناسیمدارک تحصیلی قابل قبول و شرایط لازم
امور اسلحه و مهماتالف) داشتن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته های زیر و حداقل 5 سال تمام تجربه مرتبط با امور اسلحه و مهمات بعد از اخذ دانشنامه مذکور

نظامی و انتظامی (گرایش پلیس جنایی) / فیزیک/ مهندسی برق / الکترونیک / مواد / شیمی / مهندسی شیمی

ب) کلیه رشته های تحصیلی کارشناسی یا بالاتر با داشتن گواهی حداقل پانزده سال تجربه مرتبط (در امور اسلحه و مهمات)

امور آتش سوزی و آتش نشانیالف) داشتن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته های زیر و حداقل 5 سال تمام تجربه مرتبط با امور آتش سوزی و آتش نشانی بعد از اخذ دانشنامه مذکورمدیریت حریق و حوادث/ آتش نشانی (کلیه گرایش ها) / آتش نشانی و خدمات ایمنی (کلیه گرایش ها) / آتش نشانی (کلیه گرایش ها)/ مهندسی شیمی (گرایش: مهندسی آتش)

ب) کلیه رشته های تحصیلی کارشناسی یا بالاتر با داشتن گواهی حداقل پانزده سال تجربه مرتبط (درامور آتش سوزی و آتش نشانی)

امور ثبتیالف) داشتن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته های زیر و حداقل 5 سال تمام تجربه مرتبط با امور ثبتی بعد از
اخذ دانشنامه مذکور / علوم ثبتی / حقوق (گرایش: علوم ثبتی) / حقوق قضایی (گرایش: علوم ثبتی) / حقوق ثبت اسناد و املاک / مدیریت ثبت اسناد و املاک / کاداستر در نظام اطلاعاتی ثبت املاکب) فارغ التحصیلان آموزشگاه های اختصاصی ثبت بر اساس قانون مصوب 1337 با ده سال تجربهج) کلیه رشته های تحصیلی کارشناسی یا بالاتر با داشتن گواهی حداقل پانزده سال تجربه مرتبطتشخیص اصالت خط / امضاء و اثر
انگشت
تشخیص اصالت خط، امضاء و اثر
انگشت
الف) داشتن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته های زیر و حداقل 5 سال تمام تجربه بعد از اخذ دانشنامه مذکور به شرح زیر برای هر رشته کامپیوتر ( گرایش: نرم افزار) / با ارائه گواهی پنج سال تمام سابقه کار مرتبط با نرم نرم
افزارهای مربوط در حوزه پردازش تصویر / کشف علمی جرائم (با ارائه پنج سال سابقه کار مرتبط در امور تشخیص اصالت خط/ امضاء و اثر انگشت) / گرافیک (با ارائه گواهی پنج سال سابقه کار مورد تأیید انجمن گرافیک ایران)ب) کلیه رشته های تحصیلی کارشناسی یا بالاتر (با داشتن گواهی حداقل پانزده سال تجربه مرتبط (از مراجع: اداره تشخیص هویت مراکز استان ها یا اداره رسیدگی به جرائم جعل و کلاهبرداری یا اداره گذرنامه)
حوادث ناشی از کارالف) داشتن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته های زیر و حداقل 5 سال تجربه مرتبط با حوادث ناشی از کار
بعد از اخذ دانشنامه مذکوربهداشت صنعتی / بهداشت حرفه ای / حفاظت و بهداشت کار / طب کار / ایمنی صنعتی / ایمنی صنعتی و محیط کار / مهندسی ایمنی و بازرسی فنیب) کلیه رشته های تحصیلی کارشناسی یا بالاتر (با داشتن گواهی حداقل پانزده سال تجربه مرتبط (درامور حوادث ناشی از کار)ساعت و جواهرات
ساعت و جواهراتالف) طلا و جواهرات (با حداقل پنج سال تجربه مرتبط بعد از اخذ دانشنامه)

ب) کلیه رشته های تحصیلی کارشناسی یا بالاتر (با داشتن گواهی حداقل پانزده سال تجره مرتبط (در امور ساعت و جواهرات)

صنایع چوبالف) داشتن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر رشته های زیر و حداقل 5 سال تجربه مرتبط با صنایع چوب بعد از اخذ دانشنامه مذکور

صنایع چوب / چوب شناسی / مهندسی جنگل (مجموعه مهندسی منابع طبیعی چوب) / علوم صنایع چوب و کاغذ / حفاظت و اصلاح چوب / طراحی و مهندسی چوب / فرآورده های چندسازه چوب / مدیریت صنایع چوب و کاغذ / مهندسی صنایع چوب و کاغذ – سازه های چوبی

ب) کلیه رشته های تحصیلی کارشناسی یا بالاتر (با داشتن گواهی حداقل پانزده سال تجربه مرتبط (در صنایع چوب)

صنایع دستیالف) صنایع دستی (با پنج سال تجربه مرتبط با صنایع دستی بعد از اخذ دانشنامه مذکور)

ب) کلیه رشته های تحصیلی کارشناسی یا بالاتر (با داشتن گواهی حداقل پانزده سال تجربه مرتبط)

فرشالف) داشتن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته های زیر و حداقل 5 سال تمام تجربه مرتبط با فرش بعد از اخذ دانشنامه مذکور

طراحی فرش دستباف / فرش (کلیه گرایش ها)

ب) کلیه رشته های تحصیلی کارشناسی یا بالاتر با داشتن گواهی حداقل پانزده سال تجربه مرتبط (در امور فرش)

امور وسایط نقلیه موتوری
زمینی
الف) داشتن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته های زیر و داشتن ابلاغ کارشناسی عالی تصادفات یا کاردان فنی سابق و ارائه گواهی مبنی بر داشتن 5 سال سابقه در رسیدگی به تصادفات بعد از دریافت دانشنامه و ابلاغ مذکور)

راهنمایی و رانندگی / علوم انتظامی (همه گرایش ها) / فرماندهی و مدیریت انتظامی / علوم پلیسی

ب) کلیه رشته های تحصیلی کارشناسی یا بالاتر با داشتن گواهی حداقل پانزده سال تجربه مرتبط (در امور وسائط نقلیه موتوری زمینی و داشتن ابلاغ کارشناس عالی تصادفات یا کاردان فنی سابق)

 

 • داوطلبان با داشتن دانشنامه کارشناسی ارشد یا بالاتر مرتبط و گواهی معتبر مبنی بر 5 سال تمام سابقه تجربی در رشته مورد تقاضا، می توانند در آزمون رشته های زیر شرکت کنند.
رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی کارشناسی رسمی دادگستری (5 سال سابقه)
 عنوان رشته کارشناسی مدارک تحصیلی قابل قبول و شرایط لازم
داروسازی و سم شناسیداروسازی
بیوتکنولوژی (انسانی)میکروبیولوژی با گرایش بیوتکنولوژی / میکروب شناسی صنعتی با کرایش بیوتکنولوژی / ژنتیک مولکولی / بیوتکنولوژی پزشکی / ایمنی شناسی با گرایش مولکولی / بیوشیمی / بیوتکنولوژی مولکولی / نانوتکنولوژی / زیست شناسی علوم سلولی و مولکولی / زیست شناسی سلولی مولکولی با بیوتکنولوژی / بیوتکنولوژی / مهندسی شیمی / فرآورده های بیولوژیک / داروسازی با گرایش بیوتکنولوژی / زیست فناوری (بیوتکنولوژی)-میکروبی / ریز زیست فناوری (نانو بیوتکنولوژی) / بیوتکنولوژی (گرایش نانو)

پس از این که دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی رسمی دادگستری به دقت مطالعه نموده و با رشته های ارائه شده در آن آشنا شدید، می توانید نسبت به ثبت نام آزمون استخدامی کارشناسان دادگستری خود اقدام نمایید. جهت کسب اطلاعات بیشتر از زمان، نحوه و سایر جزئیات این فرآیند، می توانید بر روی لینک مربوطه کلیک کنید.

 

سوالات متداول

1- برای شرکت در کدام رشته از آزمون استخدامی کارشناسی رسمی دادگستری 1402 باید دارای 5 سال سابقه کار بود؟

داوطلبانی که قصد دارند در این آزمون برای عنوان شغلی داروسازی و سم شناسی و بیوتکنولوژی شرکت کنند، می بایست دارای 5 سال تمام سابقه کار تجربی باشند.

2- از چه طریقی می توان به طور کامل به رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی کارشناسان رسمی دادگستری دست یافت؟

این رشته ها در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون مذکور ارائه می شوند که این دفترچه بر روی سایت sanjesh.org قرار می گیرد.

3- ثبت نام در کدام رشته استخدامی کارشناسی رسمی دادگستری 1402 مستلزم داشتن حداقل 15 سال سابقه کار می باشد؟

برای شرکت در رشته شغلی لوازم خانگی و اداری وتالیفات می بایست دارای حداقل 15 سال سابقه کار بود.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۸ نظر
 1. فاطمه

  سلام خسته نباشید من ترم۶ کارشناسی فلسفه و حکمت اسلامی هستم آیا میتونم شرکت کنم؟

 2. زهرا

  سلام ببخشید من لیسانس حقوق دارم گرایشم فقه وحقوق نیست همون حقوق خالی هست میتونم برا آزمون آموزش و پرورش شرکت کنم؟

 3. Smnjog

  باسلام من رشته علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری میتونم شرکت کنم؟

 4. zeynab

  باسلام من ارشدمشاوره خوندم گرایش خانواده اموزگارایتدایی میتونم شرکت کنم؟؟

  • ایران مشاوره

   با سلام، مطابق با دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی سال ۱۳۹۸، با داشتن مدرک تحصیلی لیسانس یا فوق لیسانس رشته مشاوره و راهنمایی مجاز به ثبت نام در آزمون استخدامی در عنوان شغلی آموزگار ابتدایی می باشید.

مشاوره استخدامی پیج استخدامی