خانه آزمون استخدامی رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی کارشناسان رسمی دادگستری 1400

رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی کارشناسان رسمی دادگستری 1400

رشته های آزمون کارشناسان رسمی دادگستری 1400
رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی کارشناسان رسمی دادگستری 1400

آزمون استخدامی کارشناسان رسمی دادگستری به منظور استخدام نیروی متخصص در رشته های مورد نیاز بخش های مختلف دادگستری که در صدور حکم تخصصی به قاضی کمک می کنند، برگزار می گردد. شرایط لازم برای ثبت نام داوطلبان از جمله مدارک تحصیلی، رشته ها و سوابق کاری مورد نیاز در دفترچه ثبت نام آزمون کارشناسان رسمی دادگستری ذکر می شوند. بنابراین متقاضیان می بایست پیش از اقدام به ثبت نام آزمون استخدامی کارشناسان رسمی دادگستری، این دفترچه را به دقت بررسی نموده و از واجد شرایط بودن، تطابق مدرک تحصیلی شان با رشته های تعیین شده در آن و نیز وجود ظرفیت در رشته محل مورد تقاضا اطمینان حاصل نمایند.

سابقه کار مورد نیاز متناسب با هر یک از رشته های مندرج در دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی کارشناسان رسمی دادگستری با یک دیگر متفاوت است.

رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی کارشناسان رسمی دادگستری 1400

همان طور که اشاره شد، لیست رشته های مورد نیاز این آزمون، مدارک مرتبط و شرایط خاص هر رشته در دفترچه راهنمای ثبت نام آن ارائه شده است. داوطلبان می توانند پس از مطالعه دفترچه، ضمن اطلاع از تمامی شرایط ثبت نام آزمون کارشناسان رسمی دادگستری از رشته های مورد نیاز این آزمون نیز آگاه شده و سپس به نام نویسی بپردازند. عناوین رشته های شغلی و شرایط مربوطه که در دفترچه مذکور قید شده اند را جهت سهولت دسترسی شما در جداول زیر درج نموده ایم.

  • رشته هایی که داوطلبان دارای دانشنامه کارشناسی یا بالاتر مرتبط و حداقل 5 سال تمام سابقه تجربی مرتبط با رشته مورد تقاضا می توانند در آن ها شرکت کنند را در جدول زیر مشاهده می نمایید.
رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی کارشناسی رسمی دادگستری (5 سال سابقه)
عنوان رشته کارشناسیمدارک تحصیلی قابل قبول و شرایط لازم
آبزیان و شیلاتمهندسی شیلات و آبزیان / دکتری دامپزشکی، مهندسی منابع طبیعی – شیلات (همه گرایش ها) / مهندسی فناوری شیلات – تکثیر و پرورش آبزیان / بهداشت آبزیان / بهداشت و بیماری های آبزیان / زیستی علوم دریایی شاخه بیولوژی ماهیان / صید و بهره برداری آبزیان / تکثیر و پرورش آبزیان / زیستی علوم دریایی شاخه بیولوژی ماهیان / صید و بهره برداری آبزیان / مهندسی منابع طبیعی – بوم شناسی آبزیان شیلاتی / تکثیر و پرورش آبزیان / شیلات (همه گرایش ها) / مهندسی منابع طبیعی – صید و بهره برداری آبزیان / مهندسی منابع طبیعی – فرآوری محصولات شیلاتی
الکتروشیمی و پتروشیمی و فرآورده های شیمیاییمهندسی پتروشیمی / مهندسی پلیمر/ مهندسی شیمی (کلیه گرایش ها) / مهندسی نفت / مهندسی پالایش / مهندسی بیوشیمی / مهندسی عملیات صنایع پتروشیمی / طراحی و مهندسی پتروشیمی / نانو مهندسی شیمی / نانو شیمی گرایش نانو پلیمر / طراحی و مهندسی پلیمر / مهندسی فرآیندهای پلیمریزاسیون / شیمی آلی / شیمی تجزیه / علوم و تکنولوژی پلیمر / شیمی پلیمر
ایرانگردی و جهانگردیجهانگردی / توریسم / هتلداری / علوم اجتماعی (گرایش: برنامه ریزی گردشگری) / گردشگری مذهبی / علوم جغرافیایی (گرایش: جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری) / مدیریت جهانگردی / مدیریت گردشگری / جغرافیا (برنامه ریزی توریسم) / برنامه ریزی گردشگری (توریسم) / مدیریت جهانگردی (گرایش های: بازاریابی جهانگردی / برنامه ریزی توسعه جهانگردی) / طبیعت گردی (گرایش: اکو توریسم)
برق/ الکترونیک و مخابراتمهندسی تکنولوژی الکترونیک / مهندسی تکنولوژی برق – قدرت/ مهندسی تکنولوژی مخابرات / مهندسی تکنولوژی کنترل و ابزار دقیق / مهندسی الکترومکانیک / مهندسی برق – مخابرات/ مهندسی الکترونیک / مهندسی مخابرات / مهندسی برق (کلیه گرایش ها) / مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی / مهندسی فناوری ارتباطات و اطلاعات (گرایش های: مخابرات سیار/ مخابرات نوری / بهره برداری از سیستم های مخابراتی)
برق/ ماشین و تأسیسات کارخانجاتمهندسی برق (کلیه گرایش ها) / مهندسی مکانیک (کلیه گرایش ها) / مهندسی صنایع (کارشناسی فاقد گرایش) / تأسیسات حرارتی و برودتی / مهندسی مکاترونیک / مهندسی تکنولوژی برق (گرایش شبکه های انتقال و توزیع) / مهندسی فناوری مکاترونیک / مهندسی فناوری برق شبکه های توزیع/ مهندسی فناوری شبکه های انتقال برق / مهندسی تأسیسات / مهندسی تکنولوژی (گرایش: مکانیک نیروگاه)
تأسیسات ساختمانیمهندسی الکترومکانیک / مهندسی مکانیک (کلیه گرایش ها) / مهندسی برق (کلیه گرایش ها) / مهندسی تهویه و تبرید / مهندسی انرژی / مهندسی فناوری شبکه های توزیع برق / مهندسی تأسیسات / مهندسی فناوری مکانیک – تاسیسات حرارتی و برودتی / مهندسی تکنولوژی برق (گرایش: شبکه های انتقال و توزیع) / مهندسی فناوری مکاترونیک / مهندسی فناوری شبکه های انتقال برق
تعیین نفقهحقوق قضایی / مددکاری اجتماعی / فقه و مبانی حقوق اسلامی / مددکاری / علوم قضائی / کارشناسی فقه / مطالعات خانواده / حقوق / مطالعات زنان (گرایش: حقوق زن در اسلام) / حقوق خانواده / معارف اسلامی و حقوق (گرایش: حقوق خانواده)/ مددکاری قضائی
حسابداری و حسابرسیحسابداری / مدیریت مالی / علوم بانکی / مدیریت صنعتی (گرایش: مالی) / مدیریت دولتی (گرایش: مالی) / حسابرسی / مدیریت بازرگانی (گرایش: مالی) / مدیریت MBA) ( گرایش: مالی)
راه و ساختمانمهندسی عمران (همه گرایش ها به جز آب / محیط زیست و نقشه برداری) / عمران / مهندسی معماری / مهندسی راه و ساختمان / معماری / مهندسی مدیریت پروژه / مهندسی تکنولوژی عمران / مهندسی تکنولوژی معماری / تکنولوژی معماری / مهندسی تکنولوژی ساختمان / مهندسی و مدیریت ساخت
صنایع گاز و گازرسانیمهندسی گاز / مهندسی پتروشیمی / مهندسی مکانیک / مهندسی شیمی (کلیه گرایش ها) / مهندسی نفت و گاز
کامپیوتر (رایانه) و فناوری اطلاعات ICT,ITمهندسی کامپیوتر (کلیه گرایش ها) / مهندسی صنایع (گرایش تجزیه و تحلیل سیستم ها) / ریاضی (گرایش کاربرد کامپیوتر) / مهندسی سیستم / معماری سیستم های کامپیوتری / مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT / مهندسی فناوری اطلاعات (کلیه گرایش ها) / علوم کامپیوتر (کلیه گرایش ها) / مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر/ مهندسی تکنولوژی سخت افزار کامپیوتر/ سیستم های سخت افزاری رایانه/ مهندسی تکنولوژی شبکه های کامپیوتری / مهندسی فناوری شبکه های کامپیوتری / مهندسی برق (گرایش های: الکترونیک / کنترل / مخابرات) / مهندسی تکنولوژی الکترونیک / مهندسی تکنولوژی کنترل / مهندسی فناوری کنترل
کشاورزی و منابع طبیعیمهندسی کشاورزی (کلیه گرایش ها به استثناء مهندسی محیط
زیست / دامپروری / صنایع چوب)/ مهندسی منابع طبیعی (کلیه گرایش ها) / گیاهپزشکی/ مهندسی فناوری گیاهپزشکی (کلیه گرایش ها)/ مهندسی فناوری باغبانی (کلیه گرایش ها)/ علوم و مهندسی آبخیز/ علوم و مهندسی مرتع/ مدیریت تلفیقی آفات/ مهندسی فناوری گیاهان دارویی معطر/ احیاء و بهره برداری از مناطق بیابانی / توزیع و مصرف آب کشاورزی / تولیدی و پرورش گل و گیاهان زینتی / جنگلداری جامع / مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی / تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی معطر/ زراعت/ زراعت و اصلاح نباتات/ علوم و مهندسی باغبانی / مهندسی تولیدات گیاهی / علوم گیاهی (گرایش: سیستماتیک اکولوژی) / فیزویولوژی گیاهی / بوم شناسی گیاهی (اکولوژی گیاهی) / زیست شناسی – علوم گیاهی / گیاهشناسی / آموزش کشاورزی / اقتصاد کشاورزی (کلیه گرایش ها) / ترویج و آموزش کشاورزی (گرایش های: آموزش کشاورزی / کشاورزی) / توسعه کشاورزی / اصلاح نباتات / بیوتکنولوژی کشاورزی – گیاهی / کشاورزی هسته ای (کلیه گرایش ها) / بیماری شناسی گیاهی (کلیه گرایش ها) / علوم و مهندسی جنگل (کلیه گرایش ها) / خاک شناسی (علوم و مهندسی خاک) / علوم و مهندسی آب / مهندسی آب / آبیاری و زهکشی / منابع آب / ژنتیک و به نژادی گیاهی / آگروتکنولوژی / مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک / مدیریت منابع خاک / مدیریت کشاورزی / مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) / مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی پایدار / مهندسی احیاء مناطق خشک و بیابانی
معادنمهندسی معدن / زمین شناسی / مهندسی زمین شناسی / رشته های مجموعه مهندسی معدن / مهندسی تکنولوژی معدن/ مهندسی تکنولوژی استخراج معادن زیرزمینی
مهندسی پزشکی/ لوازم و تجهیزات پزشکیمهندسی پزشکی (کلیه گرایش ها) / مهندسی برق (گرایش: الکترونیک) / مهندسی الکترونیک / مهندسی مکانیک
مواد (فلزات/ سرامیک،کامپوزیت)مهندسی تکنولوژی متالورژی – ذوب فلزات / مهندسی فلزات (متالورژی) / مهندسی مواد (همه گرایش ها) / مهندسی سرامیک / مهندسی ذوب آهن / مهندسی پلیمر / مهندسی شیمی گرایش پلیمر / طراحی و مهندسی پلیمر / مهندسی صنایع پلیمر / مهندسی صنایع پلیمریزاسیون / مهندسی ریخته گری / مهندسی متالورژی و مواد (همه گرایش ها) / مهندسی متالوژی – ذوب فلزات / مهندسی شکل دادن فلزات / مهندسی تکنولوژی تغییر شکل فلزات / مهندسی تکنولوژی تولید / مهندسی تکنولوژی سرامیک -کاشی و چینی / مهندسی تکنولوژی فرآوری مواد معدنی فلزی / مهندسی تکنولوژی مواد صنعت هسته ای
نقشه برداری و اطلاعات مکانیمهندسی نقشه برداری (کلیه گرایش ها) / ژئودزی/  سنجش از دور / سیستم های اطلاعات جغرافیائی / مهندسی (عمران – نقشه برداری) / مهندسی تکنولوژی نقشه برداری
امور سرمایه گذاری/ پولی و اعتباریاقتصاد / مدیریت بازرگانی / علوم بانکی / مدیریت مالی / مهندسی مالی / حسابداری / مدیریت دولتی (گرایش: مالی) / مدیریت کسب و کار / بازرگانی / مدیریت مهندسی مالی / مالیه و بانکداری اسلامی / مدیریت MBA (گرایش: مدیریت مالی) / مدیریت امور بانکی / مدیریت صنعتی / امور شعب بانک / ریاضی – ریاضیات مالی
امور وسایط نقلیه موتوری زمینی – ویژه مهندسینمهندسی مکانیک، مهندسی خودرو / سیستم محرکه خودرو

 

  • دارندگان دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در هر رشته در صورت ارائه گواهی معتبر مبنی بر حداقل 15 سال تمام سابقه تجربی مرتبط با رشته کارشناسی مورد تقاضا که تا آخرین روز ثبت نام دریافت کرده باشند/ مجاز به نام نویسی در رشته های زیر خواهند بود.
رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی کارشناسی رسمی دادگستری (حداقل 15 سال سابقه)
عنوان رشته کارشناسیمدارک تحصیلی قابل قبول و شرایط لازم
لوازم خانگی و اداریکلیه رشته های تحصیلی کارشناسی یا بالاتر با داشتن گواهی حداقل 15 سال تجربه مرتبط (در امور لوازم خانگی و اداری)
  • داوطلبانی که دارای دانشنامه کارشناسی یا بالاتر مرتبط و حداقل 5 سال تمام سابقه تجربی با رشته کارشناسی مورد تقاضا بعد از اخذ مدرک تحصیلی یا داشتن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در هر رشته تحصیلی باداشتن گواهی حداقل 15 سال تجربه مرتبط با رشته کارشناسی مورد تقاضای خود را تا آخرین روز ثبت نام اخذ کرده باشند، می توانند در رشته های مندرج در جدول زیر نام نویسی کنند.
رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی کارشناسی رسمی دادگستری (حداقل 5 و 15 سال سابقه)
عنوان رشته کارشناسیمدارک تحصیلی قابل قبول و شرایط لازم
امور اسلحه و مهماتالف) داشتن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته های زیر و حداقل 5 سال تمام تجربه مرتبط با امور اسلحه و مهمات بعد از اخذ دانشنامه مذکور

نظامی و انتظامی (گرایش پلیس جنایی) / فیزیک/ مهندسی برق / الکترونیک / مواد / شیمی / مهندسی شیمی

ب) کلیه رشته های تحصیلی کارشناسی یا بالاتر با داشتن گواهی حداقل پانزده سال تجربه مرتبط (در امور اسلحه و مهمات)

امور آتش سوزی و آتش نشانیالف) داشتن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته های زیر و حداقل 5 سال تمام تجربه مرتبط با امور آتش سوزی و آتش نشانی بعد از اخذ دانشنامه مذکورمدیریت حریق و حوادث/ آتش نشانی (کلیه گرایش ها) / آتش نشانی و خدمات ایمنی (کلیه گرایش ها) / آتش نشانی (کلیه گرایش ها)/ مهندسی شیمی (گرایش: مهندسی آتش)

ب) کلیه رشته های تحصیلی کارشناسی یا بالاتر با داشتن گواهی حداقل پانزده سال تجربه مرتبط (درامور آتش سوزی و آتش نشانی)

امور ثبتیالف) داشتن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته های زیر و حداقل 5 سال تمام تجربه مرتبط با امور ثبتی بعد از
اخذ دانشنامه مذکور / علوم ثبتی / حقوق (گرایش: علوم ثبتی) / حقوق قضایی (گرایش: علوم ثبتی) / حقوق ثبت اسناد و املاک / مدیریت ثبت اسناد و املاک / کاداستر در نظام اطلاعاتی ثبت املاکب) فارغ التحصیلان آموزشگاه های اختصاصی ثبت بر اساس قانون مصوب 1337 با ده سال تجربهج) کلیه رشته های تحصیلی کارشناسی یا بالاتر با داشتن گواهی حداقل پانزده سال تجربه مرتبطتشخیص اصالت خط / امضاء و اثر
انگشت
تشخیص اصالت خط، امضاء و اثر
انگشت
الف) داشتن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته های زیر و حداقل 5 سال تمام تجربه بعد از اخذ دانشنامه مذکور به شرح زیر برای هر رشته کامپیوتر ( گرایش: نرم افزار) / با ارائه گواهی پنج سال تمام سابقه کار مرتبط با نرم نرم
افزارهای مربوط در حوزه پردازش تصویر / کشف علمی جرائم (با ارائه پنج سال سابقه کار مرتبط در امور تشخیص اصالت خط/ امضاء و اثر انگشت) / گرافیک (با ارائه گواهی پنج سال سابقه کار مورد تأیید انجمن گرافیک ایران)ب) کلیه رشته های تحصیلی کارشناسی یا بالاتر (با داشتن گواهی حداقل پانزده سال تجربه مرتبط (از مراجع: اداره تشخیص هویت مراکز استان ها یا اداره رسیدگی به جرائم جعل و کلاهبرداری یا اداره گذرنامه)
حوادث ناشی از کارالف) داشتن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته های زیر و حداقل 5 سال تجربه مرتبط با حوادث ناشی از کار
بعد از اخذ دانشنامه مذکوربهداشت صنعتی / بهداشت حرفه ای / حفاظت و بهداشت کار / طب کار / ایمنی صنعتی / ایمنی صنعتی و محیط کار / مهندسی ایمنی و بازرسی فنیب) کلیه رشته های تحصیلی کارشناسی یا بالاتر (با داشتن گواهی حداقل پانزده سال تجربه مرتبط (درامور حوادث ناشی از کار)ساعت و جواهرات
ساعت و جواهراتالف) طلا و جواهرات (با حداقل پنج سال تجربه مرتبط بعد از اخذ دانشنامه)

ب) کلیه رشته های تحصیلی کارشناسی یا بالاتر (با داشتن گواهی حداقل پانزده سال تجره مرتبط (در امور ساعت و جواهرات)

صنایع چوبالف) داشتن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر رشته های زیر و حداقل 5 سال تجربه مرتبط با صنایع چوب بعد از اخذ دانشنامه مذکور

صنایع چوب / چوب شناسی / مهندسی جنگل (مجموعه مهندسی منابع طبیعی چوب) / علوم صنایع چوب و کاغذ / حفاظت و اصلاح چوب / طراحی و مهندسی چوب / فرآورده های چندسازه چوب / مدیریت صنایع چوب و کاغذ / مهندسی صنایع چوب و کاغذ – سازه های چوبی

ب) کلیه رشته های تحصیلی کارشناسی یا بالاتر (با داشتن گواهی حداقل پانزده سال تجربه مرتبط (در صنایع چوب)

صنایع دستیالف) صنایع دستی (با پنج سال تجربه مرتبط با صنایع دستی بعد از اخذ دانشنامه مذکور)

ب) کلیه رشته های تحصیلی کارشناسی یا بالاتر (با داشتن گواهی حداقل پانزده سال تجربه مرتبط)

فرشالف) داشتن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته های زیر و حداقل 5 سال تمام تجربه مرتبط با فرش بعد از اخذ دانشنامه مذکور

طراحی فرش دستباف / فرش (کلیه گرایش ها)

ب) کلیه رشته های تحصیلی کارشناسی یا بالاتر با داشتن گواهی حداقل پانزده سال تجربه مرتبط (در امور فرش)

امور وسایط نقلیه موتوری
زمینی
الف) داشتن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته های زیر و داشتن ابلاغ کارشناسی عالی تصادفات یا کاردان فنی سابق و ارائه گواهی مبنی بر داشتن 5 سال سابقه در رسیدگی به تصادفات بعد از دریافت دانشنامه و ابلاغ مذکور)

راهنمایی و رانندگی / علوم انتظامی (همه گرایش ها) / فرماندهی و مدیریت انتظامی / علوم پلیسی

ب) کلیه رشته های تحصیلی کارشناسی یا بالاتر با داشتن گواهی حداقل پانزده سال تجربه مرتبط (در امور وسائط نقلیه موتوری زمینی و داشتن ابلاغ کارشناس عالی تصادفات یا کاردان فنی سابق)

 

  • داوطلبان با داشتن دانشنامه کارشناسی ارشد یا بالاتر مرتبط و گواهی معتبر مبنی بر 5 سال تمام سابقه تجربی در رشته مورد تقاضا، می توانند در آزمون رشته های زیر شرکت کنند.
رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی کارشناسی رسمی دادگستری (5 سال سابقه)
 عنوان رشته کارشناسی مدارک تحصیلی قابل قبول و شرایط لازم
داروسازی و سم شناسیدکتری سم شناسی / دکتری فارماکولوژی (داروشناسی) / دکتری داروسازی / کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی شیمی
دکتری فارماکولوژی (داروشناسی) ( گرایش: داروسازی)

بعد از این که دفترچه ثبت نام استخدامی کارشناسان دادگستری را به دقت مطالعه نموده و با رشته های ارائه شده در آن آشنا شدید، می توانید نسبت به ثبت نام آزمون کارشناسان رسمی دادگستری خود اقدام نمایید. جهت کسب اطلاعات بیشتر از زمان، نحوه و سایر جزئیات این فرآیند، می توانید بر روی لینک مربوطه کلیک کنید.

 

سوالات متداول

1- برای شرکت در کدام رشته از آزمون استخدامی کارشناسی رسمی دادگستری 1400 باید دارای 5 سال سابقه کار بود؟

داوطلبانی که قصد دارند در این آزمون برای عنوان شغلی داروسازی و سم شناسی شرکت کنند، می بایست دارای 5 سال تمام سابقه کار تجربی باشند.

2- از چه طریقی می توان به طور کامل به رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی کارشناسان رسمی دادگستری دست یافت؟

این رشته ها در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون مذکور ارائه می شوند که این دفترچه بر روی سایت sanjesh.org قرار می گیرد.

3- ثبت نام در کدام رشته استخدامی کارشناسی رسمی دادگستری 1400 مستلزم داشتن حداقل 15 سال سابقه کار می باشد؟

برای شرکت در رشته شغلی لوازم خانگی و اداری، می بایست دارای حداقل 15 سال سابقه کار بود.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۸ نظر
  1. سلام خسته نباشید من ترم۶ کارشناسی فلسفه و حکمت اسلامی هستم آیا میتونم شرکت کنم؟

  2. سلام ببخشید من لیسانس حقوق دارم گرایشم فقه وحقوق نیست همون حقوق خالی هست میتونم برا آزمون آموزش و پرورش شرکت کنم؟

  3. باسلام من رشته علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری میتونم شرکت کنم؟

  4. باسلام من ارشدمشاوره خوندم گرایش خانواده اموزگارایتدایی میتونم شرکت کنم؟؟

مشاوره استخدامی پیج استخدامی