خانه کارشناسی ارشد دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی نساجی

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی نساجی

دفترچه سوالات کارشناسی ارشد رشته مهندسی نساجی
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی نساجی

یکی از آزمون های پر طرفداری که هر ساله در سراسر کشور برگزار می شود، آزمون کارشناسی ارشد است که داوطلبان واجد شرایط ثبت نام ارشد می توانند بدون در نظر گرفتن رشته تحصیلی خود در دوران کارشناسی، نسبت به ثبت نام ارشد اقدام کنند. عدم وجود محدودیت در انتخاب رشته امتحانی آزمون کارشناسی ارشد، موجب شده است که بسیاری از داوطلبان به رشته هایی روی بیاورند که شاید آشنایی زیادی با آن ها ندارند و حتی برای اولین بار در آزمون ورودی رشته مورد نظر شرکت می کنند.

در چنین شرایطی دسترسی و مطالعه سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته انتخابی داوطلب، می تواند بسیار مثمر ثمر واقع شود و او را با انواع سوالات و بخش های مهم هر مبحث آشنا سازد. در ادامه نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد “رشته مهندسی نساجی” و پاسخ آن ها طی دوره های مختلف، قابل مشاهده می باشند که این مجموعه سوالات به همت تیم ایران مشاوره جمع آوری شده است تا بلکه بتواند نقشی در موفقیت شما داوطلبان گرامی ایفا کند.

تمامی داوطلبان جهت شرکت در آزمون کارشناسی ارشد می توانند در یک رشته شناور و یک رشته اصلی ثبت نام کنند.

دفترچه و کلید سوالات چند سال اخیر کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی نساجی

بهره مندی از سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال های گذشته در کنار منابع کنکور کارشناسی ارشد برای شرکت کنندگان هر رشته امتحانی مثمر ثمر است. کلیه داوطلبان گرامی جهت آشنایی با “سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی نساجی” می توانند بر روی لینک های زیر کلیک کرده و دفترچه و پاسخنامه دوره مورد نظر را دریافت نمایند.

دانلود دفترچه و کلید سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی نساجی
دفترچه سوالاتکلید سوالات
سال 94 – 1سال 94 – 1
سال 94 – 2سال 94 – 2
سال 95 – 1سال 95 – 1
سال 95 – 2سال 95 – 2
سال 96سال 96
سال 97سال 97
سال 98سال 98
سال 99سال 99

مواد آزمون و ضرایب آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی نساجی

اطلاع از مواد امتحانی رشته های ارشد می تواند در برنامه ریزی کنکور ارشد به داوطلبان کمک کند تا بدانند که برای هر درس چقدر باید انرژی صرف کنند. در این بخش قصد داریم مواد آزمون و ضرایب آن ها را برای “رشته مهندسی نساجی”، که دارای 1 رشته و 7 کد ضریب است، بیان کنیم.

مواد آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی نساجی
عنوان رشته – گرایشکد ضریبمواد آزمونضریب
مهندسی نساجی – الیاف1زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)1
ریاضیات (ریاضی 1 و 2، معادلات دیفرانسیل)1
فیزیک و مکانیک (مقاومت مصالح 1، مکانیک سیالات، ترمودینامیک)1
شیمی (شیمی عمومی، شیمی آلی)2
علوم الیاف (علوم پلیمر و الیاف، فیزیک الیاف)2
فناوری (ریسندگی، بافندگی، کفپوش های ماشینی)1
پوشاک (فناوری تولید پوشاک، ارزیابی کار و زمان و بالانس خط تولید، راحتی پوشاک، خواص مکانیکی مواد نساجی در پوشاک)1
شیمی نساجی (رنگرزی، چاپ، علم رنگ، تکمیل، اصول مهندسی شیمی)1
الیاف (فرآیند تولید الیاف، شیمی فیزیک محلول های پلیمری، شیمی پلیمر)4
مهندسی نساجی – پوشاک2زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)1
ریاضیات (ریاضی 1 و 2، معادلات دیفرانسیل)1
فیزیک و مکانیک (مقاومت مصالح 1، مکانیک سیالات، ترمودینامیک)2
شیمی (شیمی عمومی، شیمی آلی)1
علوم الیاف (علوم پلیمر و الیاف، فیزیک الیاف)2
فناوری (ریسندگی، بافندگی، کفپوش های ماشینی)1
پوشاک (فناوری تولید پوشاک، ارزیابی کار و زمان و بالانس خط تولید، راحتی پوشاک، خواص مکانیکی مواد نساجی در پوشاک)4
شیمی نساجی (رنگرزی، چاپ، علم رنگ، تکمیل، اصول مهندسی شیمی)1
الیاف (فرآیند تولید الیاف، شیمی فیزیک محلول های پلیمری، شیمی پلیمر)1
مهندسی نساجی – ساختارهای نانولیفی3زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)1
ریاضیات (ریاضی 1 و 2، معادلات دیفرانسیل)1
فیزیک و مکانیک (مقاومت مصالح 1، مکانیک سیالات، ترمودینامیک)1
شیمی (شیمی عمومی، شیمی آلی)1
علوم الیاف (علوم پلیمر و الیاف، فیزیک الیاف)2
فناوری (ریسندگی، بافندگی، کفپوش های ماشینی)2
پوشاک (فناوری تولید پوشاک، ارزیابی کار و زمان و بالانس خط تولید، راحتی پوشاک، خواص مکانیکی مواد نساجی در پوشاک)2
شیمی نساجی (رنگرزی، چاپ، علم رنگ، تکمیل، اصول مهندسی شیمی)2
الیاف (فرآیند تولید الیاف، شیمی فیزیک محلول های پلیمری، شیمی پلیمر)2
مهندسی نساجی – شیمی نساجی و رنگ4زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)1
ریاضیات (ریاضی 1 و 2، معادلات دیفرانسیل)1
فیزیک و مکانیک (مقاومت مصالح 1، مکانیک سیالات، ترمودینامیک)1
شیمی (شیمی عمومی، شیمی آلی)2
علوم الیاف (علوم پلیمر و الیاف، فیزیک الیاف)2
فناوری (ریسندگی، بافندگی، کفپوش های ماشینی)1
پوشاک (فناوری تولید پوشاک، ارزیابی کار و زمان و بالانس خط تولید، راحتی پوشاک، خواص مکانیکی مواد نساجی در پوشاک)1
شیمی نساجی (رنگرزی، چاپ، علم رنگ، تکمیل، اصول مهندسی شیمی)4
الیاف (فرآیند تولید الیاف، شیمی فیزیک محلول های پلیمری، شیمی پلیمر)1
مهندسی نساجی – فناوری5زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)1
ریاضیات (ریاضی 1 و 2، معادلات دیفرانسیل)1
فیزیک و مکانیک (مقاومت مصالح 1، مکانیک سیالات، ترمودینامیک)2
شیمی (شیمی عمومی، شیمی آلی)1
علوم الیاف (علوم پلیمر و الیاف، فیزیک الیاف)2
فناوری (ریسندگی، بافندگی، کفپوش های ماشینی)4
پوشاک (فناوری تولید پوشاک، ارزیابی کار و زمان و بالانس خط تولید، راحتی پوشاک، خواص مکانیکی مواد نساجی در پوشاک)1
شیمی نساجی (رنگرزی، چاپ، علم رنگ، تکمیل، اصول مهندسی شیمی)1
الیاف (فرآیند تولید الیاف، شیمی فیزیک محلول های پلیمری، شیمی پلیمر)1
مهندسی نساجی – مدیریت تولید6زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)2
ریاضیات (ریاضی 1 و 2، معادلات دیفرانسیل)2
فیزیک و مکانیک (مقاومت مصالح 1، مکانیک سیالات، ترمودینامیک)1
شیمی (شیمی عمومی، شیمی آلی)1
علوم الیاف (علوم پلیمر و الیاف، فیزیک الیاف)2
فناوری (ریسندگی، بافندگی، کفپوش های ماشینی)1
پوشاک (فناوری تولید پوشاک، ارزیابی کار و زمان و بالانس خط تولید، راحتی پوشاک، خواص مکانیکی مواد نساجی در پوشاک)3
شیمی نساجی (رنگرزی، چاپ، علم رنگ، تکمیل، اصول مهندسی شیمی)1
الیاف (فرآیند تولید الیاف، شیمی فیزیک محلول های پلیمری، شیمی پلیمر)1
مهندسی نساجی – منسوجات صنعتی7زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)1
ریاضیات (ریاضی 1 و 2، معادلات دیفرانسیل)2
فیزیک و مکانیک (مقاومت مصالح 1، مکانیک سیالات، ترمودینامیک)3
شیمی (شیمی عمومی، شیمی آلی)1
علوم الیاف (علوم پلیمر و الیاف، فیزیک الیاف)2
فناوری (ریسندگی، بافندگی، کفپوش های ماشینی)2
پوشاک (فناوری تولید پوشاک، ارزیابی کار و زمان و بالانس خط تولید، راحتی پوشاک، خواص مکانیکی مواد نساجی در پوشاک)1
شیمی نساجی (رنگرزی، چاپ، علم رنگ، تکمیل، اصول مهندسی شیمی)1
الیاف (فرآیند تولید الیاف، شیمی فیزیک محلول های پلیمری، شیمی پلیمر)1

نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد، بیشتر از همه برای داوطلبانی مناسب است که برای اولین بار قصد شرکت در این آزمون را دارند و هیچ پیش زمینه ای نسبت به سوالات آن ندارند. به ویژه اگر رشته امتحانی متقاضی با رشته تحصیلی او متفاوت باشد، این سردرگمی چند برابر بروز می کند. از همین رو مطالعه و آشنایی با سوالات کنکور کارشناسی ارشد سال های گذشته، می تواند تا حد مطلوبی از اضطراب داوطلبان بکاهد و بر میزان اعتماد به نفس آن ها اضافه کند.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره ارشد پیج کارشناسی ارشد