خانه کارشناسی ارشد دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی مکانیک

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی مکانیک

دفترچه سوالات کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی مکانیک
یکی از آزمون های پر طرفداری که هر ساله در سراسر کشور برگزار می شود، آزمون کارشناسی ارشد است که داوطلبان واجد شرایط ثبت نام ارشد می توانند بدون در نظر گرفتن رشته تحصیلی خود در دوران کارشناسی، نسبت به ثبت نام ارشد اقدام کنند. عدم وجود محدودیت در انتخاب رشته امتحانی آزمون کارشناسی ارشد، موجب شده است که بسیاری از داوطلبان به رشته هایی روی بیاورند که شاید آشنایی زیادی با آن ها ندارند و حتی برای اولین بار در آزمون ورودی رشته مورد نظر شرکت می کنند.

در چنین شرایطی دسترسی و مطالعه سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته انتخابی داوطلب، می تواند بسیار مثمر ثمر واقع شود و او را با انواع سوالات و بخش های مهم هر مبحث آشنا سازد. در ادامه نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد “مجموعه مهندسی مکانیک” و پاسخ آن ها طی دوره های مختلف، قابل مشاهده می باشند که این مجموعه سوالات به همت تیم ایران مشاوره جمع آوری شده است تا بلکه بتواند نقشی در موفقیت شما داوطلبان گرامی ایفا کند.

تمامی داوطلبان جهت شرکت در آزمون کارشناسی ارشد می توانند در یک رشته شناور و یک رشته اصلی ثبت نام کنند.

دفترچه و کلید سوالات چند سال اخیر کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی مکانیک

از جمله بهترین منابع کنکور کارشناسی ارشد می توان به سوالات آزمون سال های گذشته این مقطع اشاره کرد. البته به این معنا نیست که از کتاب های کمک آموزشی و منابع درسی صرف نظر کرده و تمام توجه خود را به آزمون کارشناسی ارشد سال های قبل معطوف کنیم. کلیه داوطلبان گرامی جهت آشنایی با “سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی مکانیک” می توانند بر روی لینک های زیر کلیک کرده و دفترچه و پاسخنامه دوره مورد نظر را دریافت نمایند.

دانلود دفترچه و کلید سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی مکانیک
دفترچه سوالاتکلید سوالات
سال 93سال 93
سال 94سال 94
سال 95سال 95
سال 96سال 96
سال 97سال 97
سال 98سال 98

مواد آزمون و ضرایب آزمون کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی مکانیک

اطلاع از مواد امتحانی رشته های ارشد می تواند در برنامه ریزی کنکور ارشد به داوطلبان کمک کند تا بدانند که برای هر درس چقدر باید انرژی صرف کنند. در این بخش قصد داریم مواد آزمون و ضرایب آن ها را برای “مجموعه مهندسی مکانیک” ، که دارای 11 رشته و 9 کد ضریب است، بیان کنیم.

مواد آزمون کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی مکانیک
عنوان رشته – گرایشکد ضریبمواد آزمونضریب
مهندسی مکانیک – ساخت و تولید1زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)1
ریاضیات (ریاضی عمومی 1 و 2، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی)3
حرارت و سیالات (ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقال حرارت)2
مهندسی مکانیک – جوشجامدات (استاتیک، مقاومت مصالح، طراحی اجزا)3
دینامیک و ارتعاشات (دینامیک، ارتعاشات، دینامیک ماشین، کنترل)2
ساخت و تولید (ماشین ابزار، قالب پرس، علم مواد، تولید مخصوص، هیدرولیک و نیوماتیک)4
مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی2زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)1
تسلیحات – سلاح و مهماتریاضیات (ریاضی عمومی 1 و 2، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی)2
مهندسی هوافضا – فناوری ماهوارهحرارت و سیالات (ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقال حرارت)2
مهندسی ماشین های ریلیجامدات (استاتیک، مقاومت مصالح، طراحی اجزا)3
دینامیک و ارتعاشات (دینامیک، ارتعاشات، دینامیک ماشین، کنترل)3
مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی3زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)1
مهندسی سیستم های انرژی – تکنولوژی و انرژی
مهندسی سیستم های انرژی – انرژی و محیط زیستریاضیات (ریاضی عمومی 1 و 2، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی)2
مهندسی سیستم های انرژی – سیستم های انرژی
مهندسی انرژی های تجدیدپذیرحرارت و سیالات (ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقال حرارت)3
مهندسی هسته ای – کاربرد پرتوها
مهندسی هسته ای – گداخت هسته ایجامدات (استاتیک، مقاومت مصالح، طراحی اجزا)2
مهندسی هسته ای – مهندسی راکتور
مهندسی هسته ای – مهندسی پرتوپزشکیدینامیک و ارتعاشات (دینامیک، ارتعاشات، دینامیک ماشین، کنترل)2
مهندسی هسته ای – مهندسی چرخه سوخت
مهندسی پزشکی – بیومکانیک4زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)3
ریاضیات (ریاضی عمومی 1 و 2، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی)4
مهندسی پزشکی – توان بخشیحرارت و سیالات (ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقال حرارت)3
جامدات (استاتیک، مقاومت مصالح، طراحی اجزا)4
مهندسی پزشکی – ورزشدینامیک و ارتعاشات (دینامیک، ارتعاشات، دینامیک ماشین، کنترل)3
ساخت و تولید (ماشین ابزار، قالب پرس، علم مواد، تولید مخصوص، هیدرولیک و نیوماتیک)3
مهندسی مکانیک – مواد مرکب5زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)2
ریاضیات (ریاضی عمومی 1 و 2، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی)3
مهندسی مکانیک – دریاحرارت و سیالات (ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقال حرارت)3
جامدات (استاتیک، مقاومت مصالح، طراحی اجزا)3
مهندسی خودرو – قوای محرکه خودرودینامیک و ارتعاشات (دینامیک، ارتعاشات، دینامیک ماشین، کنترل)2
مهندسی مکانیک – طراحی و ساخت خودرو6زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)2
ریاضیات (ریاضی عمومی 1 و 2، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی)3
مهندسی خودرو – طراحی سیستم های دینامیکی خودروحرارت و سیالات (ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقال حرارت)1
جامدات (استاتیک، مقاومت مصالح، طراحی اجزا)3
دینامیک و ارتعاشات (دینامیک، ارتعاشات، دینامیک ماشین، کنترل)4
مهندسی خودرو – سازه و بدنه خودرو7زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)2
ریاضیات (ریاضی عمومی 1 و 2، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی)3
حرارت و سیالات (ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقال حرارت)2
جامدات (استاتیک، مقاومت مصالح، طراحی اجزا)4
دینامیک و ارتعاشات (دینامیک، ارتعاشات، دینامیک ماشین، کنترل)3
مهندسی مکاترونیک8زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)1
ریاضیات (ریاضی عمومی 1 و 2، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی)2
حرارت و سیالات (ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقال حرارت)2
جامدات (استاتیک، مقاومت مصالح، طراحی اجزا)2
دینامیک و ارتعاشات (دینامیک، ارتعاشات، دینامیک ماشین، کنترل)3
ساخت و تولید (ماشین ابزار، قالب پرس، علم مواد، تولید مخصوص، هیدرولیک و نیوماتیک)2
مهندسی سیستم های میکرو و نانوالکترومکانیک9زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)1
ریاضیات (ریاضی عمومی 1 و 2، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی)2
حرارت و سیالات (ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقال حرارت)1
جامدات (استاتیک، مقاومت مصالح، طراحی اجزا)2
دینامیک و ارتعاشات (دینامیک، ارتعاشات، دینامیک ماشین، کنترل)1
ساخت و تولید (ماشین ابزار، قالب پرس، علم مواد، تولید مخصوص، هیدرولیک و نیوماتیک)4

نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد، بیشتر از همه برای داوطلبانی مناسب است که برای اولین بار قصد شرکت در این آزمون را دارند و هیچ پیش زمینه ای نسبت به سوالات آن ندارند. به ویژه اگر رشته امتحانی متقاضی با رشته تحصیلی او متفاوت باشد، این سردرگمی چند برابر بروز می کند. از همین رو مطالعه و آشنایی با سوالات کنکور کارشناسی ارشد سال های گذشته، می تواند تا حد مطلوبی از اضطراب داوطلبان بکاهد و بر میزان اعتماد به نفس آن ها اضافه کند.


سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره ارشد پیج کارشناسی ارشد