خانه کارشناسی ارشد لیست رشته های کارشناسی ارشد سراسری ۱۴۰۳

لیست رشته های کارشناسی ارشد سراسری ۱۴۰۳

فهرست رشته های کنکور کارشناسی ارشد
لیست رشته های کارشناسی ارشد سراسری ۱۴۰۲

آزمون کارشناسی ارشد، وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و هر ساله در شش گروه آزمایشی علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی، هنر و دامپزشکی به طور هماهنگ در سراسر کشور برگزار می گردد. علاقه مندان واجد شرایط ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 1402 می توانند در زمان ثبت نام، رشته مورد نظر خود را بدون توجه به نوع مدرک تحصیلی از میان رشته های ارائه شده در دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد سراسری انتخاب نمایند. توجه داشته باشید که هر داوطلب بر اساس علاقه مندی خود می تواند، حداکثر در دو رشته امتحانی (اصلی و شناور) نسبت به ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد سراسری اقدام نماید.

داوطلبانی که علاقه مند به شرکت در رشته امتحانی دوم (شناور) هستند، باید در هنگام ثبت نام اینترنتی، کارت اعتباری جداگانه تهیه کنند.

لیست رشته های اصلی (رشته امتحانی اول) کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۳

هر داوطلب می تواند در زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد سراسری دو رشته امتحانی را به نام های اصلی و شناور انتخاب نماید. داوطلبان برای انتخاب رشته امتحانی اول مجاز هستند هر کدام از رشته های مدنظر خود در مقطع فوق لیسانس را انتخاب کنند ولی متقاضیانی که قصد شرکت در رشته امتحانی دوم را دارند، ملزم هستند از بین رشته های شناور مصوبه وزارت علوم یکی را برگزینند.

همچنین بر اساس مصوبات وزارت علوم تحقیقات و فناوری، محدودیتی از قبیل نوع مدرک کارشناسی برای متقاضیان شرکت در رشته های کنکور ارشد ۱۴۰۲ قرار داده نشده است و داوطلبان می توانند فارغ از نوع مدرک تحصیلی دوره لیسانس، در هر مجموعه امتحانی دلخواه در مقطع فوق لیسانس شرکت کنند. در ادامه به لیست رشته های کارشناسی ارشد سراسری خواهیم پرداخت.

گروه علوم انسانی

رشته های گروه علوم انسانی کنکور کارشناسی ارشد 1402، شامل 52 مجموعه امتحانی است که دارای رشته و گرایش های بی شماری می باشد.

لیست رشته های گروه علوم انسانی کارشناسی ارشد سراسری ۱۴۰۳
عنوان مجموعه امتحانینام رشتهگرایش
زبان و ادبیات فارسیزبان و ادبیات فارسیادبیات کودک و نوجوان/ادبیات پایداری/ادبیات تطبیقی/ ادبیات عامه/ آموزش زبان فارسی/ ادبیات روایی / ویرایش و نگارش/نظریه و نقد ادبی/ ادبیات معاصر/
علوم جغرافیایی

آب و هواشناسیآب و هواشناسی محیطی/ سینوپتیک/ تغییر اقلیم
ژئومورفولوژیژئومورفولوژی و مهندسی محیط/ ژئومورفولوژی و آمایش محیط
جغرافیا و برنامه ریزی شهریآمایش شهری/ برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری/ کاربری اراضی و ممیزی املاک/ محیط زیست شهری
جغرافیا و برنامه ریزی روستاییتوسعه اقتصاد روستایی/ برنامه ریزی کالبدی – فضایی/ مدیریت توسعه پایدار روستایی
برنامه ریزی آمایش سرزمین
مخاطرات محیطی
جغرافیای سیاسیآمایش سیاسی فضا/ ژئوپلیتیک/ مطالعات ایران
جغرافیا و دفاع مقدس
طبیعت گردیاکوتوریسم/ ژئوتوریسم
جغرافیا و برنامه ریزی گردشگریبرنامه ریزی مقصد/برنامه ریزی  رویدادد و خدمات سفر
جغرافیای نظامی
ژئوپلیتیک
هیدروپلیتیک
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیاییسنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیاییسیستم اطلاعات جغرافیایی/ سنجش از دور/ مطالعات دفاعی
زبان عربیادبیات عربی
مترجمی زبان عربی
آموزش زبان عربی
ادبیات تطبیقی فارسی-عربی
علوم اقتصادیعلوم اقتصادیتوسعه اقتصادی و برنامه ریزی/ برنامه ریزی سیستم های اقتصادی/ اقتصاد انرژی/ بانکداری اسلامی/ اقتصاد و تجارت الکترونیک/ اقتصاد اسلامی/ اقتصاد نظری/ اقتصاد شهری/ افتصادفرهنگ و هنر/ اقتصاد محیط زیست/ اقتصاد مالی اسلامی/دفاع و پدافند اقتصادی/ اقتصاد مسکن/ت
اقتصاد نفت و گازتجارت نفت و گاز
علوم ورزشیفیزیولوژی ورزشیفیزیولوژی ورزشی و تندرستی/ فیزیولوژی ورزشی کاربردی/ فیزیولوژی و تغذیه ورزشی
بیومکانیک ورزشی
رفتار حرکتیرشد حرکتی/ یادگیری و کنترل حرکتی/ آموزش تربیت بدنی
آسیب شناسی ورزشی و
تمرینات اصلاحی
تمرینات اصلاحی/ آسیب شناسی ورزشی/ تربیت بدنی سازگارانه و ورزش
معلولین
مدیریت ورزشیمدیریت بازاریابی در ورزش/مدیریت رویدادها و گردشگری ورزشی/مدیریت سازمان ها و باشگاه های ورزشی
روانشناسی ورزشی
جامعه شناسی ورزش
تاریختاریــختاریخ ایران باستان/ تاریخ ایران اسلامی /مطالعات خلیج فارس/اسناد و مدارک آرشیوی و
نسخه شناسی/ مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز/ تاریخ عمومی جهان
تاریخ انقلاب اسلامی
تاریخ تشیع
علوم اجتماعی

مردم شناسی
جمعیت شناسی
جامعه شناسی
برنامه ریزی رفاه اجتماعی
جامعه شناسی انقلاب اسلامی
مطالعات فرهنگی
مطالعات جوانان
مدیریت راهبردی فرهنگ
برنامه ریزی توسعه منطقه ای
برنامه ریزی گردشگری (توریسم)
دانش اجتماعی مسلمین
فلسفه علوم اجتماعی
گردشگری مذهبی
مطالعات اوقات فراغتمدیریت/ برنامه ریزی فضایی/ فرهنگ و تمدن
پژوهش علوم اجتماعی
توسعه محلیشهری/ روستایی
جامعه شناسی فرهنگ
زبان های باستانی ایرانزبان های باستانی ایران
زبان شناسیزبان شناسیمحض/ اجتماعی/ نشانه شناختی
/ حقوقی/ ناشنوائی/ فرهنگ نویسی/ روانشناختی/ شناختی
آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
واژه گزینی و اصطلاح شناسی
زبان شناسی رایانشی
علوم قرآن و حدیثعلوم قرآن و حدیث
علوم قرآنیاعجاز/ مستشرقان/ادبی
علوم قرآنی ( برنامه درسی خاص)
علوم و معارف قرآنتفسیر اجتماعی
علوم حدیثاقتصاد اسلامی/ تفسیر اثری/نهج البلاغه/کلام و عقاید/ خلاق/
نهج البلاغهاخلاق و تربیت فردی و اجتماعی/ اجتماعی سیاسی و حقوق عمومی/ اصول الدین و معارف علوی
علوم و معارف نهج البلاغه
تفسیر و علوم قرآن
مطالعات قرآن و حدیث
احیاء تراث قرآنی و حدیثی
تفسیر روایی
فقه و حقوق

فقه و مبانی حقوق اسلامی
فقه مقارن وحقوق خصوصی اسلامی
فقه مقارن وحقوق عمومی اسلامی
فقه مقارن وحقوق جزای اسلامی
مذاهب فقهی
فقه سیاسی
فقه و حقوق خانواده
فقه و حقوق جزا
فقه وحقوق خصوصی
معارف اسلامی و حقوقحقوق خانواده
فقه و حقوق اسلامی
فقهنجوم
فلسفه و کلام اسلامیفلسفه و کلام اسلامی
کلام تطبیقی
عرفان اسلامی
مذاهب اسلامی
دین شناسی
شناخت اندیشه های امام خمینی (ره)
شیعه شناسیکلام/ تاریخ/جامعه شناسی
فرق تشیع
فلسفه و حکمت اسلامی
کلام اسلامی
کلام امامیه
کلام شیعه
منطق فهم دین
امام شناسی و معارف ائمه
حکمت و کلام شیعی
مطالعات اسلامی به زبان خارجی
فلسفه اسلامی
ادیان و عرفان و تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

ادیان و عرفان
عرفان اسلامی
ادیان ابراهیمی
ادیان غیرابراهیمی
تصوف و عرفان اسلامی
عرفان تطبیقی
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
تاریخ و تمدن ملل اسلامی
تاریخ تمدن اسلامی
الهیات و معارف اسلامی (مخصوص اهل تسنن)فقه شافعی
فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی
فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی
فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی
فلسفه

فلسفه
فلسفه هنر
فلسفه و حکمت اسلامی
منطق
اخلاقفلسفه اخلاق/ اخلاق کاربردی/ اخلاق اسلامی
فلسفه دین
فلسفه رسانه
فلسفه معاصر
علوم تربیتی
برنامه ریزی درسی
تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
مدیریت آموزشی
آموزش و بهسازی منابع انسانی
ارزشیابی آموزشی
تحقیقات آموزشی
تکنولوژی آموزشی
مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی
علوم تربیتیآموزش و پرورش ابتدایی/آموزش و پرورش پیش دبستانی
فلسفه تعلیم و تربیتآموزش فلسفه به کودکان و نوجوانان
برنامه ریزی آموزشی
یادگیری الکترونیکی
آموزش بزرگسالان
برنامه ریزی آموزشی و درسی
علم اطلاعات و دانش شناسیعلم اطلاعات و دانش شناسیمدیریت اطلاعات/ مدیریت کتابخانه های
دانشگاهی/ مطالعات کتابخانه های عمومی/ مدیریت کتابخانه های دیجیتال
علم سنجی
مطالعات آرشیوی
زبان فرانسه زبان و ادبیات فرانسه
آموزش زبان فرانسه
مترجمی زبان فرانسه
زبان انگلیسیآموزش زبان انگلیسیآموزش زبان به کمک فنّاوری
زبان و ادبیات انگلیسی
مترجمی زبان انگلیسی
زبان روسی آموزش زبان روسی
ادبیات روسی
مترجمی زبان روسی
زبان آلمانیترجمی زبان آلمانی
آموزش زبان آلمانی
زبان و ادبیات آلمانی
مدیریت جهانگردیمدیریت جهانگردیبازاریابی جهانگردی/ برنامه ریزی توسعه جهانگردی
حقوق حقوق خصوصی
حقوق جزا و جرم شناسی
حقوق عمومی
حقوق بشر
حقوق مالکیت فکری
حقوق محیط زیست
حقوق اقتصادی
حقوق تجارت بین الملل
حقوق خانواده
معارف اسلامی و حقوقحقوق خانواده
حقوق ارتباطات
حقوق تجاری اقتصادی بین المللی
سردفتری اسناد رسمی
حقوق ثبت اسناد و املاک
حقوق اسناد وقراردادهای تجاری
حقوق حمل و نقل تجاری
حقوق کیفری اطفال ونوجوانان
مدیریت اصلاح وکیفرهای قضایی
مدیریت نظارت و بازرسی
حقوق شرکت های تجاری
فقه و حقوق اقتصادی
حقوق نفت و گاز
حقوق خانواده
حقوق دادرسی اداری
حقوق مالی ـ اقتصادی
حقوق تجارت الکترونیکی
مدیریت ثبت اسناد و املاک
فقه و حقوق خصوصی
حقوق بین الملل
حقوق انرژی
حقوق پزشکی
حقوق
حقوق مالی
فقه و حقوق جزا
فقه و حقوق خانواده
ایران شناسیایران شناسیایران باستان و میانه/ ایرانشناسی تاریخ / ایران شناسی فرهنگ مردم، آداب و رسوم و میراث فرهنگی/ اصول نسخه شناسی و مرمت نسخه های خطی و نسخه آرایی
آموزش زبان ژاپنیآموزش زبان ژاپنی
علوم سیاسی و روابط بین الملل علوم سیاسی
روابط بین المللدیپلماسی کنترل تسلیحات
مطالعات منطقه ایمطالعات خاورمیانه وشمال آفریقا/ مطالعات آسیای مرکزی وقفقاز/ مطالعات اروپا/ مطالعات آمریکای شمالی/ مطالعات آسیای جنوب شرقی
اندیشه سیاسی در اسلام
دیپلماسی و سازمان های بین المللی
تربیت مربی علوم سیاسی
سیاست گذاری عمومی
مطالعات جهان مطالعات جهانمطالعات کشورهای آلمانی زبان/ مطالعات آمریکای لاتین/ مطالعات بریتانیا/ مطالعات روسیه/ مطالعات فرانسه/ مطالعات هند/ مطالعات آمریکای شمالی/ مطالعات ژاپن/ مطالعات مصر / مطالعات عراق/ مطالعات جنوب آفریقا
مطالعات رژیم صهیونیستی
مطالعات ترکیه
باستان شناسیباستان شناسیپیش از تاریخ ایران/ دوران تاریخی ایران/
تمدن و فرهنگ اسلامی ایران و سرزمین های دیگر
روانشناسیروانشناسی عمومی
روانشناسی بالینیخانواده
سنجش واندازه گیری (روانسنجی)
روانشناسی صنعتی و سازمانی
روان شناسی بالینی کودک ونوجوان
روانشناسی اسلامیروانشناسی مثبت گرا
روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی
روانشناسی تربیتی
روانشناسی اجتماعی
علوم شناختیتوان بخشی شناختی/ ذهن، مغز و تربیت/روانشناسی شناختی
روانشناسی شخصیت
حسابداریحسابداری
حسابرسی
حسابداری مدیریت
حسابداری بخش عمومی
مطالعات زنانمطالعات زنانحقوق زن در اسلام/ زن و خانواده
علوم ارتباطات اجتماعی


علوم ارتباطات اجتماعیتبلیغات فرهنگی
مدیریت رسانه
روزنامه نگاری
ارتباطاتحج و زیارت
مطالعات فرهنگی و رسانه
علوم شناختیرسانه
تبلیغ و ارتباطات فرهنگی
روزنامه نگاری رادیو و تلویزیون
تبلیغ و ارتباطات فرهنگی
توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی
مددکاری اجتماعی مددکاری اجتماعی
مدیریت خدمات اجتماعی
مدیریتمدیریت بازرگانیبازاریابی/ بازرگانی بین المللی/ تجارت الکترونیکی/ مدیریت استراتژیک/ بازرگانی داخلی/ کارآفرینی
مدیریت دولتیتوسعه منابع انسانی/ طراحی سازمان های دولتی
/ بودجه و مالیه عمومی/ خط مشی گذاری عمومی/ مدیریت تطبیقی و توسعه/ مدیریت تحول/ مدیریت رفتار سازمانی/ مدیریت منابع انسانی
مدیریت صنعتیتحقیق در عملیات/ تولید و عملیات/ مدیریت عملکرد
/ مدیریت زنجیره تامین/ مدیریت کیفیت و بهره وری/ مدیریت پروژه
مدیریت فناوری اطلاعاتکسب و کار الکترونیک/ مدیریت منابع اطلاعاتی
/ سیستم های اطلاعاتی پیشرفته/ مدیریت دانش/ هوشمندی کسب و کار/ مدیریت پروژه های فناوری
اطلاعات
مدیریت تکنولوژی
مدیریت مالی
کارآفرینیکسب و کار جدید/ گردشگری/ فناوری/ سازمانی
/ بین الملل/ توسعه/ کسب و کار الکترونیکی
مدیریت منابع انسانیمدیریت منابع انسانی اسلامی/ مدیریت منابع انسانی بین الملل/ مدیریت عملکرد و بهره وری
منابع انسانی/ مدیریت استراتژیک منابع
انسانی/ سرمایه های انسانی دفاعی
مالیمهندسی مالی و مدیریت ریسک/ بانکداری/ بیمه/ حقوق مالی/ تأمین مالی و سرمایه گذاری در
نفت وگاز
مدیریت بازرگانی دریایی
مدیریت بحران
مدیریت اماکن متبرکه مذهبی
سیاست گذاری علم و فناوری
مربیگری کسب و کار
مشاورهمشاورهمشاوره مدرسه/ مشاوره شغلی/ مشاوره خانواده/ مشاوره توانبخشی
مدیریت دریاییدریانوردیحمل و نقل دریایی/ بندر و کشتیرانی
محیط زیستمحیط زیستبرنامه ریزی محیط زیست/ مدیریت محیط زیست/ آموزش محیط زیست
اطلاعات و حفاظت اطلاعاتاطلاعات و حفاظت اطلاعات
مدیریت کسب و کار و امور شهریمدیریت کسب و کار استراتژی / بازاریابی/ رفتار سازمانی و منابع انسانی/ سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
/ عملیات و زنجیره تامین/ فناوری/ مالی/
مدیریت دفاعیزمینی
پدافند هوایی
هوایی
دریایی
جنگال و سایب
شتیبانی خدمات رزمی
امور دریایی— 
امور زمینی — 
امور هوایی—  
امور پشتیبانی—  
خدمات رزمی—  
قاومت ویژه — 
مدرسی معارف اسلامی
مدرسی مبانی نظری اسلام—  
مدرسی اخلاق اسلامی — 
مدرسی تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامی — 
مدرسی انقلاب اسلامی—  
مدرسی معارف قرآن و حدیث—  
اطلاعات
مدیریت اطلاعات—  
حفاظت اطلاعات—  
مطالعات امنیتی ایران—  
پژوهشگری امنیت—  
امنیت اطلاعات—  
امنیت اقتصادی — 
امنیت بین الملل—  
ضد تروریسم—  
امنیت نرم—  
 مطالعات دفاعی استراتژیک مطالعات دفاعی استراتژیک—  
اطلاعات استراتژیک اطلاعات استراتژیک—  
آمادآماد—  
مدیریت بحران مدیریت بحران—  
علوم اطلاعات و حفاظت اطلاعات علوم اطلاعات و حفاظت اطلاعات—  
پدافند غیرعاملپدافند غیرعامل—  
فرماندهی و مدیریت انتظامی فرماندهی و مدیریت انتظامی—  
رشته های تخصصی دانشگاه علوم انتظامی امین (ویژه کارکنان پایور مرد) ناجا
پیشگیری از جرم—  
علوم و فنون مرزبانی—  
مدیریت علوم اطلاعات و امنیت انتظامی—  
مبارزه با مواد مخدر—  
علوم عملیات ویژه انتظامی—  
عملیات راهور—  
کشف جرایم— 
مدیریت علوم حفاظت اطلاعات انتظامی—  
مهندسی امنیت فضای سایبر–  
آینده پژوهی و مدیریت دانش (ویژه برادران شاغل در نیروهای مسلح)
 
آینده پژوهیدفاعی
مدیریت دانش—  
لیست رشته های گروه علوم پایه کارشناسی ارشد سراسری 1403
عنوان مجموعه امتحانینام رشتهگرایش
علوم زمینعلوم زمینپترولوژی/ زمین شناسی اقتصادی/ زمین ساخت (تکتونیک)/ آب زمین شناسی / چینه نگاری و دیرینه شناسی/ رسوب شناسی و سن گشناسی رسوبی/ زمین شناسی نفت/ زمین شناسی مهندسی/ زمین شناسی زیست محیطی/ زمین شیمی/ سنجش از دور زمین- شناختی/ کانی ها و سنگ های صنعتی
گوهرشناسی کاربردی و کانی های صنعتی
ژئوفیزیک و هواشناسیژئوفیزیکلرزه شناسی/ زلزله شناسی/ ژئو مغناطیس/ گرانی سنجی/ ژئو الکتریک
دکتری پیوسته ژئوفیزیکزلزله شناسی
هواشناسی
شیمیشیمیشیمی فیزیک/ شیمی آلی/ شیمی معدنی/ شیمی تجزیه/ شیمی کاربردی/ شیمی پلیمر/ شیمی دریا/ شیمی دارویی/ شیمی کاتالیست/ شیمی و فناوری اسانس/شیمی پیشرانه
فیتو شیمی
نانوشیمی
آموزش شیمی (ویژهفرهنگیان)
مواد،انرژیوی و تکنولوژی کوانتومی
یوتروریسم
علوم جرم شناسی امنیتی
فیزیک فیزیکفیزیک ماده چگال/ فیزیک پلاسما /فیزیک هسته ای/ ذرات بنیادی و نظریه میدان ها/ جوم و اخترفیزیک/ فیزیک آماری و سامانه های پیچیده/ گرانش و کیهان شناسی/ اپتیک و لیزر / علوم و فنّاوری کوانتومی
مهندسی هسته ایکاربرد پرتوها/ گداخت هسته ای/ مهندسی راکتور/ مهندسی پرتوپزشکی/ مهندسی فیزیک بهداشت
فناوری پلاسما
مهندسی سیستم های انرژیتکنولوژی انرژی/ انرژی و محیط زیست/ سیستم های انرژی
نانو فیزیک
آموزش فیزیک (ویژه فرهنگیان)
دکتری پیوسته فیزیکماده چگال/ اپتیک و لیزر/ نجوم و اختر فیزیک
مواد،انرژی وتکنولوژِی کوانتومی
فوتونیکفوتونیکپتوالکترونیک/ لیزر
مهندسی الکترواپتیک
زیست شناسی سلولی و مولکولیزیست شناسی سلولی و مولکولی
ژنتیک
میکروبیولوژیزیست شناسی میکروب های
بیماری زا/ میکروبیولوژی صنعتی/ بیوسیستماتیک و بوم شناسی /میکروبیولوژِی محیطی
بیوشیمی
بیوفیزیک
زیست فناوریمیکروبی/ مولکولی/ دریا/ صنعت و محیط زیست
ریززیست فناوری
آموزش زیست شناسی (ویژه فرهنگیان)
فنّاوری سلول های بنیادی و بازسازی بافت
علوم جرم شناسی امنیتی
بیوتروریسم
نانوبیوممتیک (نانوزیست الهام)
انسانشناسی زیستی
اخلاق زیستی
آمارآمار ریاضی
بیم سنجی
علم داده ها
آمار اجتماعی
آمار رسمی
آمار اقتصادی
ریاضیریاضیات و کاربردهاجبر/ آنالیز/ هندسه (توپولوژی)/ گراف و ترکیبیات/ منطق ریاضی
ریاضی کاربردیآنالیز عددی/ بهینه سازی/ معادلات دیفرانسیل و سیستم های
دینامیکی/ ریاضی مالی/ رمز و کد/ علوم داده / ریاضیات زیستی
آموزش ریاضی
محاسبات نرم
بیوانفورماتیک
دکتری پیوسته ریاضیجبر/آنالیز/ هندسه/ ریاضی کاربردی
علوم کامپیوترعلوم کامپیوترمحاسبات علمی/ الگوریتم و نظریه محاسبه/ نظریه سیستم ها/ محاسبات نرم و هوش مصنوعی/ منطق و روش های صوری/ داده کاوی/ علوم تصمیم و دانش
بیوانفورماتیک
زیست شناسی گیاهیزیست شناسی گیاهیفیزیولوژی/ سیستماتیک و بوم شناسی/ سلولی و تکوینی
زیست شناسی جانوریفیزیولوژی/ بیوسیستماتیک/ سلولی و تکوینی
بیوتروریسم
علوم جرم شناسی امنیتی
علوم محیط زیستعلوم محیط زیست
محیط زیست دریا
زیست شناسی دریا زیست شناسی دریاجانوران دریا/ بوم شناسی دریا/ آلودگی دریا/گیاهان دریا
اقیانوس شناسی فیزیکیاقیانوس شناسی فیزیکیدینامیک اقیانوسی
تاریخ و فلسفه علمفلسفه علم
تاریخ علمریاضی در جهان اسلام/ طب و داروسازی در جهان
اسلام/ نجوم در جهان اسلام/ فیزیک و فناوری در جهان اسلام
علوم شناختیعلوم شناختیذهن، مغز و تربیت/ روانشناسی شناختی /توانبخشی شناختی/ طراحی و خلاقیت/ رسانه
لیست رشته های گروه فنی مهندسی کارشناسی ارشد سراسری ۱۴۰۳
عنوان مجموعه امتحانینام رشتهگرایش
مهندسی برقمهندسی برقمدارهای مجتمع الکترونیک/ افزاره های میکرو و نانوالکترونیک/ سیستم های الکترونیک
دیجیتال/سیستم های قدرت/ الکترونیک قدرت و ماشین- های الکتریکی/ برنامه ریزی و مدیریت
سیستم های انرژی الکتریکی/ سامانه های برقی حمل و نقل/ مخابرات نوری/ مخابرات میدان و موج/ مخابرات سیستم/ مخابرات امن و رمزنگاری/شبکه های مخابراتی/ کنترل/ جنگ الکترونیک/ رادار الکترواکوستیک
مهندسی پزشکیبیوالکتریک/ مهندسی اطلاعات پزشکی/ مهندسی ورزش/ رایانش تصاویر پزشکی/ مهندسی عصبی – شناختی
دکتری مستقیم علوم ومهندسی اعصاب
مهندسی مکاترونیک
مهندسی راه آهن برقی
مهندسی پدافند غیرعاملافا (استتار، فریب و اختفا)
مهندسی سیستم های انرژیتکنولوژی انرژی/ انرژی و محیط زیست / سیستم های انرژی
مهندسی انرژی های تجدید پذی
مهندسی هسته ایکاربرد پرتوها/ گداخت هسته ای/ مهندسی راکتور/ مهندسی پرتو پزشکی/ مهندسی فیزیک بهداشت
مهندسی هوا فضافناوری ماهواره
مهندسی کنترل و علائم
مهندسی فتونیکنانوفتونیک
مهندسی صدا
مهندسی سیستم های میکرو و
نانو الکترومکانیک
مهندسی مخابرات امنیتی
مهندسی خودروبرق و الکترونیک خودرو
مواد، انرژی و تکنولوژی
کوانتومی
مهندسی فناوری ماهوارهبرق – مخابرات
مدیریت آموزشگاهی ویژه
هنرستان ها(ویژه فرهنگیان)
مهندسی نفتمهندسی نفتاکتشاف/ بهره برداری/ حفاری /مخازن /تجهیزات نفت
مدیریت مخازن هیدروکربوری
مهندسی پلیمرمهندسی پلیمرفراورش/ نانو فناوری/ پلیمریزاسیون/ طراحی مولکولی/ لاستیک/ بیوپلیمر
مهندسی معماری کشتیمعماری کشتیسازه کشتی/ هیدرومکانیک کشتی
مهندسی ساخت در صنایع دریایی
مهندسی شیمیمهندسی شیمیترموسینتیک و کاتالیست/ فرآیندهای جداسازی/ طراحی فرآیند/ مدل سازی، شبیه سازی و کنترل/ محیط زیست/ فرآوری و انتقال گاز/ صنایع پتروشیمی/ صنایع غذایی/ صنایع شیمیایی معدنی/ نانوفناوری/ پلیمر/ پدیده های انتقال/ زیست پزشکی/ مهندسی انرژی
مهندسی هسته ایمهندسی راکتور/ مهندسی چرخه سوخت
مهندسی سیستم های انرژیتکنولوژی انرژی/ انرژی و محیط زیست/ سیستم های انرژی
مهندسی انرژی های تجدیدپذیر
مهندسی صنایعمهندسی صنایعبهینه سازی سیستم ها/ سیستم های سلامت/ مدیریت نوآوری و فناوری/ مهندسی مالی/ لجستیک و زنجیره تأمین/ مدیریت پروژه/ سیستم های کلان/ مدیریت مهندسی/ سیستم های اطلاعاتی/ کیفیت و بهره وری/ آینده پژوهی
مهندسی حمل ونقل ریلی
مهندسی ایمنی در راه آهن
مهندسی سیستم های محیط زیست
مهندسی در سوانح طبیعیمهندسی در سوانح طبیعی
مهندسی نقشه برداریمهندسی نقشه برداریفتوگرامتری/ ژئودزی/ سیستم اطلاعات مکانی/ سیستم های اداره زمین/ هیدروگرافی
مهندسی عمرانمهندسی عمرانسازه/ زلزله/ ژئوتکنیک/ راه و ترابری/ مهندسی و مدیریت منابع آب/ مهندســی آب و ســـازه های هیدرولیکی/ مهندسی سواحل، بنادرو سازه های دریایی/ حمل و نقل/ مهندسی و مدیریت ساخت/ مهندسی محیط زیست
مهندسی ساختمان های هوشمند
مهندسی خطوط راه آهن
پدافند غیرعاملپسازه های دفاعی/ طراحی
مهندسی محیط زیستآب و فاضلاب/ آلودگی هوا/ سواحل/منابع/ مواد زائد جامد آب/ آلودگی خاک
مهندسی ایمنی راه و ترابری
مهندسی سیستم های محیط زیست
مدیریت آموزشگاهی ویژه هنرستان ها (ویژه فرهنگیان)
مهندسی طبیعت
مهندسی ژئوتکنیک زیست محیطی
مهندسی مکانیکمهندسی مکانیکساخت و تولید/ طراحی کاربردی/ تبدیل انرژی / دریا/ طراحی و ساخت خودرو/ جوش/ نگهداری و پایش تجهیزات/ مهندسی احتراق/ مواد و ترکیب
مهندسی خودروقوای محرکه خودرو/ طراحی سیستم های دینامیکی/ سازه و بدنه خودرو
مهندسی مکاترونیک
مهندسی پزشکیبیومکانیک/ مهندسی توان بخشی/ مهندسی ورزش
مهندسی سیستم های انرژیتکنولوژی انرژی/ انرژی و محیط زیست/ سیستم های انرژی
مهندسی انرژی های تجدیدپذیر
مهندسی هوافضافناوری ماهواره/ آیرودینامیک
مهندسی ماشین های ریلی
مهندسی هسته ایکاربرد پرتوها/ گداخت هسته ای/ مهندسی راکتور/ مهندسی پرتو پزشکی/ مهندسی چرخه سوخت
مهندسی سیستم های میکرو و نانوالکترو
مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی
مهندسی فناوری ماهوارههوا فضا
مدیریت آموزشگاهی ویژه هنرستان ها (ویژه فرهنگیان)
مهندسی معدنمهندسی معدنفرآوری مواد معدنی / مکانیک سنگ/ استخراج مواد معدنی/ اکتشاف مواد معدنی/ تونل و فضاهای زیرزمینی/ معدن و محیطزیست/ قتصاد و مدیریت معدنی/ ژئومکانیک نفت
مهندسی متالورژی و موادمهندسی موادشناسایی و انتخاب مواد مهندسی/ شکل دادن فلزات/ استخراج فلزات/ خوردگی و حفاظت مواد/ جوشکاری/ سرامیک/ ریخته گری
مهندسی متالورژی و موادالکتروسرامیک
مهندسی پزشکیبیومتریال/ مهندسی بافت
مواد،انرژی وتکنولوژی کوانتومی
نانوفناوری ـ نانوموادنانو فناورینانومواد
مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی
مهندسی فناوری اطلاعاتمهندسی فناوری اطلاعاتتجارت الکترونیکی/ مدیریت سیستم های اطلاعاتی/ سیستم های تکنولوژی اطلاعات
(ITS)/ سامانه ای های شبکه/ سیستم های چندرسانه ای/ معماری سازمانی
مهندسی فنّاوری اطلاعات و امنیت
مهندسی فناوریی اطلاعات پزشکی
مهندسی کامپیوترمهندسی کامپیوترشبکه های کامپیوتری/ رایانش امن/ هوش مصنوعی و رباتیکز/ معماری سیستم های کامپیوتری/ نرم افزار/ بیوانفورماتیک/ علوم داده
الگوریتم ها و محاسبات
قرآنکاوی رایانشی
علوم و فناوری شبکه
مواد،انرژی و تکنولوژی کوانتومی
یادگیری الکترونیکی
مدیریت آموزشگاهی ویژه هنرستان ها (ویژه فرهنگیان)
مهندسی هوافضامهندسی هوافضاجلوبرندگی/ دینامیک پرواز و کنترل/ سازه های هوایی/ آیرودینامیک/ مهندسی فضایی/ فناوری ماهواره صلاحیت های پروازی
هوانوردیپهپاد/ خلبانی آزمایشگر/ عملیات هوانور/ قدرت هوایی
مهندسی ترافیک هوایی
مهندسی نساجیمهندسی نساجیالیاف/ پوشاک/ ساختارهای نانولیفی/ شیمی نساجی و رنگ/ فناوری/ مدیریت تولید
مهندسی شیمی ـ بیوتکنولوژی و داروسازیمهندسی شیمیبیوتکنولوژی/ داروسازی
بیوتروریسم
علوم جرم شناسی امنیتی
مهندسی پلیمر ـ صنایع رنگمهندسی پلیمررنگ/ چاپ
مهندسی طراحی محیط زیستمهندسی طراحی محیط زیست
مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون صنایع نفتمهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون صنایع نفت
مهندسی بازرسی فنیمهندسی بازرسی فنی
مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیستمهندسی ایمنی، بهداشت و محیط
زیست (HSE)
ایمنی، بهداشت و محیط زیستایمنی، بهداشت و محیط زیست
آموزش مهندسیآموزش مهندسی
مهندسی فرماندهی و کنترل (ویژه برادران شاغل در نیروهای مسلح)
مهندسی فرماندهی و کنترلطرحریزی فرماندهی و کنترل
لیست رشته های گروه کشاورزی و منابع طبیعی کارشناسی ارشد سراسری 1403
عنوان مجموعه امتحانینام رشتهگرایش
علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداریعلوم و مهندسی آبخیزسیلاب و رودخانه/ مدیریت حوزه های آبخیز/ حفاظت آب و خاک/ آبخیزداری شهری
علوم و مهندسی مرتعمدیریت مرتع/ اصلاح و احیای مرتع/ گیاهان دارویی و صنعتی
علوم و مهندسی آبعلوم و مهندسی آبآبیاری و زهکشی/ رودخانه و اکوسیستم های آبی/ مدیریت و برنامه ریزی منابع آب/ سازه های آبی/ منابع آب/ هواشناسی کشاورزی/ هیدرو انفورماتیک
مهندسی طبیعت
زراعت و اصلاح نباتاتژنتیک و به نژادی گیاهی
اگرو تکنولوژیفیزیولوژی گیاهان زراعی/ اکولوژی گیاهان زراعی/ علوم و تکنولوژی بذر/ علوم علف های هرز
اگرو اکولوژی
اقتصاد کشاورزیاقتصاد کشاورزیسیاست و توسعه کشاورزی/ اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی/ اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست/ بازاریابی محصولات کشاورزی
علوم و مهندسی باغبانیعلوم و مهندسی باغبانیدرختان میوه/ سبزی ها/ گیاهان زینتی/ گیاهان دارویی/ تولید محصولات گلخانه ای
ترویج و آموزش کشاورزیترویج و آموزش کشاورزیترویج کشاورزی پایدار ومنابع طبیعی/ آموزش کشاورزی پایدار و محیط زیست/ زیست بوم انسانی کشاورزی/ نوآوری و کارآفرینی کشاورزی
علوم و مهندسی جنگلعلوم و مهندسی جنگلمدیریت جنگل/ علوم زیستی جنگل/ عمران و بهره برداری جنگل
مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاکمدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاکشیمی، حاصلخیزی خاک وتغذیه گیاه/ بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
مدیریت منابع خاکفیزیک و حفاظت خاک/ منابع خاک و ارزیابی اراضی
علوم دام و طیورعلوم دامیژنتیک و اصلاح دام و طیور/ فیزیولوژی دام و طیور
/ تغذیه دام/ تغذیه طیور/ زنبور عسل
علوم و مهندسی شیلاتعلوم و مهندسی شیلاتتکثیر و پرورش آبزیان/ فرآوری محصولات شیلاتی/ بوم شناسی آبزیان/ صید و بهره برداری آبزیان
مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزیمهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزیکامپوزیت های لیگنوسلولزی/ بیولوژی و آناتومی/ حفاظت و اصلاح/ صنایع سلولزی/ مدیریت صنایع چوب و فرآورده های سلولزی
علوم و مهندسی صنایع غذاییعلوم و مهندسی صنایع غذاییصنایع غذایی/ شیمی مواد غذایی/ زیست فناوری مواد غذایی/ فناوری مواد غذایی
حشره شناسی کشاورزیحشره شناسی کشاورزی
بیماری شناسی گیاهیبیماری شناسی گیاهی
علوم و مهندسی محیط زیستعلوم و مهندسی محیط زیستمدیریت و حفاظت تنوع زیستی/ ارزیابی و آمایش سرزمین/ آلودگی محیط زیست
مهندسی مکانیک بیوسیستممهندسی مکانیک بیوسیستمطراحی و ساخت/ انرژی های تجدیدپذیر/ فناوری پس از برداشت
مدیریت و کنترل بیابانمدیریت و کنترل بیابان
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزیمهندسی مکانیزاسیون کشاورزیمدیریت و تحلیل سامانه ها/ انرژی/ بازیافت و مدیریت پسماند
اکوهیدرولوژیاکوهیدرولوژی
بیوتکنولوژی کشاورزیبیوتکنولوژی کشاورزی
توسعه روستاییتوسعه روستایی
مدیریت کشاورزیمدیریت کشاورزی
مهندسی فضای سبزمهندسی فضای سبز
لیست رشته های گروه هنر کارشناسی ارشد سراسری ۱۴۰۳
عنوان مجموعه امتحانینام رشتهگرایش
برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهریبرنامه ریزی شهری
برنامه ریزی منطقه ای
مدیریت شهری
طراحی شهریطراحی شهری
طراحی فضاهای آموزشی
معماریمهندسی معماریمعماری آموزشی و فرهنگی/ فضاهای درمانی و بهداشتی/ مسکن/ پایداری/ مهندسی فنّاوری
مدیریت آموزشگاهی ویژه هنرستان ها (ویژه فرهنگیان)
مهندسی معماری اسلامی
معماری داخلی
بازسازی پس از سانحه
مطالعات معماری ایران
مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخیمرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخیحفاظت و مرمت میراث معماری/ حفاظت و مرمت میراث شهری
نمایش عروسکینمایش عروسکی
هنرهای نمایشی و سینماکارگردانی نمایش
سینما
ادبیات نمایشی
بازیگری
تهیه کنندگینمایشی/ مستند/ آموزشی/ پویانمایی/ نویسندگی
رادیوسردبیری و تهیه کنندگی
هنرهای تصویری و طراحیتصویر متحرک (انیمیشن)
مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی
عکاسی
نقاشی
تصویرسازی
ارتباط تصویری
هنرهای رایانه ایطراحی شبیه ساز هوشمند/ تولید بازی های رایانه ای/ هنرهای چندرسانه ای
باستان سنجیآثار و مواد آلی/ آثار و مواد معدنی
تهیه کنندگی پویانمایی
هنرهای پژوهشی و صنایع دستیپژوهش هنر
صنایع دستی
هنر اسلامیمطالعات نظری هنر اسلامی / مطالعات تاریخی هنر اسلامی/ مطالعات کتابت و نگارگری/ هنر و صنایع چوبی/ هنر و صنایع فلزی/ سفال و سرامیک/
نقاشی ایرانی
تاریخ هنر ایران اسلامی
مطالعات موزه
مدیریت موزه
تاریخ هنر جهان اسلام
حکمت هنر اسلامی
تاریخ هنر ایران باستان
هنرهای موسیقیآهنگسازی
موسیقی شناسی (اتنوموزی کولوژی)
نوازندگی موسیقی جهانی
نوازندگی موسیقی ایرانی
هنرهای ساخت و معماریمدیریت پروژه و ساخت
فناوری معماریعماری بیونیک/ معماری دیجیتال/ ستحکام بخشی بناهای تاریخی
معماری و انرژی
مدیریت ساخته ها
طراحی صنعتیطراحی صنعتی
علوم شناختیطراحی و خلاقیت
فرشفرشپژوهش در فرش/ تولید/ طراحی/ مواد اولیه و رنگرزی
طراحی پارچه و لباسطراحی پارچه و لباس
معماری منظرمهندسی معماری منظر
لیست رشته های گروه دامپزشکی کارشناسی ارشد سراسری 1403
عنوان مجموعه امتحانینام رشتهگرایش
انگل شناسیانگل شناسی
فیزیولوژی دامپزشکیدامپزشکی
قارچ شناسی دامپزشکیقارچ شناسی
 بافت شناسی دامپزشکیبافت شناسی
 باکتری شناسی دامپزشکیباکتری شناسی
ایمنی شناسی دامپزشکیایمنی شناسی
بهداشت و کنترل کیفی مواد غذاییبهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
بیوشیمی بالینیبیوشیمی بالینی
سم شناسیسم شناسی
پیشگیری بیماری های دامیپیشگیری بیماری های دامی

لیست رشته های شناور (رشته امتحانی دوم) کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۳

داوطلبانی که خواهان شرکت در دو مجموعه امتحانی کنکور ارشد 1402 هستند، باید عنوان رشته امتحانی دوم خود را از میان لیست رشته های شناور کارشناسی ارشد انتخاب نمایند. همچنین جهت شرکت در رشته امتحانی دوم (شناور)، باید در هنگام ثبت نام اینترنتی، کارت اعتباری جداگانه تهیه نموده و در صورتی که رشته مدنظر فرد در این لیست وجود نداشت، وی مجاز به شرکت در آن مجموعه، به عنوان رشته امتحانی دوم نخواهد بود. در ادامه لیست رشته های شناور کنکور 1403 ارشد آورده شده است.

نکته: در صورت انتخاب یک رشته شناور به عنوان رشته امتحانی اصلی داوطلب اجازه ثبت رشته شناور دیگر را نخواهد داشت.

رشته های شناور (رشته های امتحانی دوم) کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۳
کد رشتهعنوان مجموعه امتحانیکد رشتهعنوان مجموعه امتحانی
1103سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی1276مهندسی فناوری اطلاعات (IT)
1109زبان های باستانی1279مهندسی هوافضا
1110زبان شناسی1285مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی و داروسازی
1119علم اطلاعات و دانش شناسی1286مهندسی پلیمر – صنایع رنگ
1125مدیریت جهانگردی1287مهندسی طراحی محیط زیست
1127ایران شناسی1290مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون صنایع نفت
1128آموزش زبان ژاپنی1292مهندسی بازرسی فنی
1129زبان و ادبیات اردو1293مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)
1131مطالعات جهان1295آموزش مهندسی
1137مطالعات زنان1314حشره شناسی کشاورزی
1138علوم ارتباطات اجتماعی1322مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
1139مددکاری اجتماعی1323اکوهیدرولوژی
1144مدیریت دریایی1324بیوتکنولوژی کشاورزی
1146محیط زیست1325توسعه روستایی
1148مدیریت کسب و کار و امور شهری1327مدیریت کشاورزی
1153اطلاعات1350برنامه ریزی شهری، منطقها و مدیریت شهری
1202ژئوفیزیک و هواشناسی1351طراحی شهری
1205فوتونیک1353مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی
1209علوم کامپیوتر1356نمایش عروسکی
1213زیست شناسی گیاهی1359هنر های پژوهشی و صنایع دستی
1214زیست شناسی جانوری1361هنر های ساخت و معماری
1215علوم محیط زیست1362طراحی صنعتی
1216زیست شناسی دریا1363فرش
1217اقیانوس شناسی فیزیکی1501انگل شناسی
1218تاریخ و فلسفه علم1501فیزیولوژی دامپزشکی
1219علوم شناختی1503قارچ شناسی دامپزشکی
1220علوم اطلاعاتی1504بافت شناسی دامپزشکی
1253مهندسی نفت1505باکتری شناسی دامپزشکی
1255مهندسی پلیمر1506ایمنی شناسی دامپزشکی
1256مهندسی معماری کشتی1507بهداست و کنترل کیفی مواد غذایی
1262مهندسی در سوانح طبیعی1510سم شناسی
1273نانو فناوری – نانو مواد1511پیشگیری بیماری های دامی

دانلود دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 1403

داوطلبانی که علاقه مند به شرکت در آزمون ۱۴۰۲ می باشند، می توانند با مراجعه به دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد سراسری از لیست گرایش های موجود در هر یک از مجموعه های امتحانی مربوطه، شرایط ثبت نام و تحصیل در رشته های انتخابی و دانشگاه های ارائه دهنده رشته های مورد نظر خود مطلع شوند.

دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۳
دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد 1403

(جهت دریافت فایل، بر روی لینک فوق کلیک نمایید.)

 6 نکته مهم در خصوص انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۳

به تمامی داوطلبانی که علاقه مند به ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد سراسری 1403 هستند توصیه می شود به نکات زیر توجه تام داشته باشند.

 1. آن دسته از فارغ التحصیلان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه ای که تمایل به شرکت در آزمون کارشناسی ارشد را دارند، می توانند در زمان نام نویسی این آزمون نسبت به ثبت نام در حداکثر دو کد رشته امتحانی (اصلی و شناور) اقدام کنند.
 2. داوطلبان نمی توانند دو رشته شناور را در هنگام ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد انتخاب نمایند و بعد از انتخاب یک رشته شناور به عنوان مجموعه امتحانی، سیستم سازمان سنجش اجازه انتخاب رشته شناور دیگر را به متقاضی نخواهد داد.
 3. متقاضیا قادر نخواهند بود که رشته اول خود را از میان لیست رشته های شناور کارشناسی ارشد و رشته امتحانی دوم را از میان رشته های اصلی انتخاب کنند زیرا سیستم ثبت نام به صورت اتوماتیک، رشته امتحانی اول و دوم را جا به جا خواهد کرد.
 4. هیچ تداخل زمانی بین زمان برگزاری آزمون رشته های شناور با آزمون رشته های اصلی وجود نخواهد داشت.
 5. در صورتی که در دو رشته نام نویسی نموده اید، تنها در یک رشته می توانید پذیرش شوید زیرا امکان تحصیل همزمان دو رشته وجود نداشته و قبولی تنها برای یکی از رشته ها صادر می شود. (در صورت کسب حد نصاب لازم)
 6. تنها یک دفترچه در خصوص لیست رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۱۴۰۲ و سراسری توسط سازمان سنجش منتشر می شود و رشته های شناور ارشد با علامت ستاره ( * ) در دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد مشخص شده اند.

 

سوالات متداول

1- از چه طریقی می توان به لیست رشته های ارائه شده آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۲ دسترسی پیدا کرد؟

این رشته ها در دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور ارشد درج شده اند که البته لیست کامل رشته های اصلی و شناور این آزمون در متن مقاله حاضر نیز ارائه شده است.

2- آیا می توان فارغ از نوع مدرک تحصیلی در مقطع کارشناسی یا مقاطع بالاتر در هر رشته ای در کنکور کارشناسی ارشد شرکت کرد؟

بله، وزارت علوم برای داوطلبان شرکت رشته های اصلی این آزمون هیچ محدودیت نوع مدرک تحصیلی قرار نداده است.

3- آیا امکان شرکت در دو رشته شناور در کنکور کارشناسی ارشد وجود دارد؟

خیر، هر داوطلب فقط می تواند در یک مجموعه امتحانی از رشته های شناور در کنکور ارشد ثبت نام کند.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۲۴۹ نظر
 1. رقیه

  سلام با کارشناسی حسابداری میشه ارشد پرستاری/پیراپزشکی/روانشناسی داد ؟
  دانشگاه آزاد هم هستن

  • ایران مشاوره

   سلام و درود
   شما تنها می توانید برای کنکور کارشناسی ارشد وزارت علوم در مجموعه روانشناسی ثبت نام خود را انجام دهید.

 2. فاطمه

  سلام من فارغ‌التحصیل رشته مهندسی و مدیریت آبادانی روستا هستم و متقاضی شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ولی کد رشته کارشناسی رو ندارم لطفا راهنمایی کنید

  • ایران مشاوره

   با سلام و احترام، کد رشته ها از دفترچه ثبت نام کارشناسی ارشد قابل استخراج می باشد.

  • ایران مشاوره

   با سلام و وقت بخیر دوست عزیز
   شما میتوانید از قسمت جست و جوی سایت سنجش اقدام کنید.

 3. M .m

  با سلام من لیسانس اموزش زبان انگلیسی از دانشگاه فرهنگیان دارم میخواستم بدونم کدوم رشته ها برای ارشد محدودیت دارن که نمیتونم انتخاب کنم مثلا مهندسی کامپیوتر یا مهندسی پزشکی محدودیت دارند؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود تغییر رشته در کنکور ارشد وزارت علوم مجاز می باشد.

 4. Mohana

  سلام.ارسد حسابداری پیام نور معتبره؟؟و اینکه پیام نور ارشد فراگیر داره امسال؟؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود بله، مدرک دانشگاه پیام نور معتبر و مورد تایید وزارت علوم می باشد و اطلاعیه ای مبنی برا برگزاری آزمون فراگیر پیام نور منتشر نشده است.

 5. نادر

  با سلام
  زمان ثبت نام کارشناسی ارشد و زمان انتشار دفترچه آزمون اعلام شده است؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و احترام، زمان ثبت نام و انتشار دفترچه ی کنکور کارشناسی ارشد ۷ الی ۱۳ آبان ۱۴۰۲ می باشد.

 6. زهراجوادپور

  سلام من کارشناسی مهندسی پزشکی از دانشگاه آزاد دارم میتونم تو کنکور ارشد شرکت کنم وار مهندسی بافت دربیام البته از دانشگاه سراسری میتونم دربیام

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود، بله شما میتوانید در کنکور ارشد مهندسی مواد شرکت کنید و در صورتی که تلاش کافی رو داشته باشید، قبولی دانشگاه سراسری در دسترس است.

 7. هانا

  سلام وقتتون بخیر
  من لیسانس مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی دارم برای ارشد می تونیم وکالت یا علوم سیاسی بخونم؟

  • ایران مشاوره

   سلام و درود
   بله، شما می توانید در مجموعه حقوق یا علوم سیاسی برای کنکور کارشناسی ارشد ثبت نام نمایید.

 8. محمد

  سلام من لیسانس پرستاریم رو دارم میگیرم.میخواستم بپرسم کدوم گرایشها خوبه که مربوط به رشته خودم نباشه؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود
   کلیه گرایش های پرستاری در انتها مربوط به این رشته می باشند می توانید در سایر رشته های مجاز انتخابیتان انتخاب رشته نمایید.

 9. zar

  سلام خسته نباشید, ایا با لیسانس مهندسی معماری میشه ارشد روانشناسی شرکت کرد؟

  • ایران مشاوره

   سلام و درود
   بله، شما می توانید برای ثبت نام در کنکور کارشناسی ارشد وزارت علوم در مجموعه روان شناسی اقدام فرمایید.

 10. وحید

  سلام وقت به خیر

  ممکنه با لیسانس حقوق ارشد مترجمی زبان فرانسه خوند؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و احترام، بله، محدودیتی برای شما وجود ندارد.

 11. زهرا

  سلام وقتتون بخیر من با لیسانس حقوق میتونم ارشد پزشکی قانونی بخونم؟میشه راهنماییم کنین

  • ایران مشاوره

   باسلام، درحال حاضر رشته پزشکی قانونی در مقطع ارشد ارائه نمی شود و تنها رشته مرتبط از خانواده حقوق، حقوق پزشکی است که ارائه می شود.

 12. ندا

  کنکور ارشد وزارت علوم فقط برای دانشگاه های ازاد هست ؟ دولتی ها میشن وزارت بهداشت ؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و احترام، کنکور ارشد وزارت علوم برای انواع مراکز دانشگاهی و انواع گوناگونی از گروه های تحصیلی امکان پذیر می باشد.

 13. زهرا

  سلام لیسانس علوم تجربی دانشگاه فرهنگیان هستم
  ۱.آیااموزش وپرورش با ادامه تحصیل در ارشد گرایش های مربوط به کد ۱۲۰۶ سلولی مولکولی موافقت می کند به عنوان مثال ژنتیک وزارت علوم
  ۲.زیست شناسی جانوری چطور؟

  • ایران مشاوره

   با سلام شما باید با قسمت کارگزینی آموزش و پروزش ناحیه خود یرای ادامه تحصیل و رشته مورد تایید هماهنگ کنید.

 14. Aeb

  سلام
  من دانشجوی ترم ۷رشته ی مهندسی منابع طبیعی،گرایش مهندسی طبیعت هستم.
  آیا امکانش هست من رشته های بدون ازمون رو انتخاب کنم؟
  اگه امکانش هست،میشه بگین چه رشته هایی؟ممنون

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود ، در مقطع کارشناسی ارشد پذیرش بدون آزمون صورت نمی گیرد و پذیرش به صورت استعداد درخشان ، فراگیر و آزمون سراسری انجام می شود .

 15. Aeb

  سلام. من دانشجوی ترم ۷رشته ی مهندسی منابع طبیعی،گرایش مهندسی طبیعت هستم. آیا واسه کارشناسی ارشد،میتونم رشته های بدون آزمون رو هم ثبت نام کنم؟
  اگر امکانش هست، میشه بگین چه رشته هایی؟
  ممنون

 16. ستاره

  سلام. من لیسانس مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی از دانشگاه فنی دارم، آیا می‌تونم ارشد آموزش ابتدایی یا رشته های مدیریت آموزشگاهی هنرستان بخونم؟

  • ایران مشاوره

   با سلام بله در ارشد وزارت علوم تغییر رشته مجاز می باشد.

 17. ساناز

  سلام ، آیا با کارشناسی صنایع غذایی میشه برای ارشد رشته های مرتبط به کامپیوتر شرکت کرد؟

  • ایران مشاوره

   با سلام بله در کنکور کارشناسی ارشد وزارت علوم برای تغییر رشته هیچ منعی وجود ندارد.

 18. Reza

  سلام ، آیا با مدرک لیسانس حسابداری از دانشگاه علمی کاربردی داخل سربازی پست خوبی میدن؟

  • ایران مشاوره

   با سلام، به طور کلی تحصیلات بالاتر از دیپلم، در ارتقای جایگاه بسته به نوع ارگان تاثیر داشته همچنین امکان امریه را فراهم می کند.

 19. Reza

  سلام دوست عزیز آیا شرکتی جایی هست که مدرک علمی کاربردی رو قبول نداشته باشن؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود، شرکت و ارگان خاصی را نمیتوان نام برد اما مدرک علمی کاربردی از لحاظ علمی و به طور کلی مقبولیت در ارگان های دولتی در سطح پایینی قرار دارد.

 20. Reza

  سلام وقت بخیر آیا مدرک علمی کاربردی برای تمامی شرکت های حسابداری معتبره؟ و از همه مهم تر مدرک علمی کاربردی برای شرکت های قوی و معتبر کاملاً اعتبار داره؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و احترام، دانشگاه علمی کاربردی جزو موسّسات آموزش عالی مورد تأیید وزارت علوم و سازمان سنجش می باشد؛ ولی پذیرش مدرک تحصیلی از سوی شرکت های کاری جزو اختیارات داخلی همان مکان می باشد.

 21. محمدرضا

  سلام خسته نباشید من لیسانس روانشناسی کودکان استثنایی دانشگاه فرهنگیان دارم آیا می تونم ارشد علوم اجتماعی بگیرم؟؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و احترام، طبق دفترچه ارشد وزارت علوم، برای تغییر رشته از کارشناسی به ارشد، منعی وجود ندارد؛ صرفاً پس از قبولی نهایی، با صلاح دید مدیرگروه رشته ی جدید، شما ملزم به گذراندن واحدهای پیش نیاز در طول سه ترم اول ارشد می باشید.

 22. علیرضا

  با سلام
  من لیسانسم رو سال ۹۸ گرفتم و کنکور ارشد ثبت نام نکردم. آیا برای تکمیل ظرفیت میتونم انخاب رشته کنم بدون کنکور یا فقط کسانی که کنکور شرکت کرده اند میتوانند مجدد تایین رشته کنند؟ با تشکر

  • ایران مشاوره

   با سلام، در حال حاضر اطلاعیه ای در خصوص تکمیل ظرفیت ارشد منتشر نشده است، لازم به ذکر است برای تکمیل ظرفیت فقط افرادی که در آزمون شرکت کرده اند میتوانند شرکت کنند.

 23. علی

  سلام من لیسانس مهندسی نفت دارم میتونم برای آزمون ارشد مهندسی برق شرکت کنم؟

 24. قاصدک

  سلام وقت بخیر من مهندسی نرم افزار در دانشکده فنی خوندم میتونم ارشد رو یکی ار رشته های سراسری شرکت کنم؟

 25. شهریار

  سلام با کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی میتونم در ارشد مهندسی کامپیوتر سال ۱۴۰۲ شرکت کنم؟

 26. امینی

  سلام من کارشناسی و تو دانشگاه فرهنگیان گذروندم . محدودیتی برای انتخاب رشته ارشد وجود داره ؟

نمایش دیدگاه های بیشتر
مشاوره ارشد پیج کارشناسی ارشد