خانه کارشناسی ارشد منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور ۱۴۰۲

منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور ۱۴۰۲

معرفی منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 1402
منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور 1402

دانشگاه پیام نور از دو روش کنکور کارشناسی ارشد و همچنین طرح فراگیر به جذب دانشجو در این مقطع تحصیلی می پردازد. داوطلبان مایل به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد که به دلایل متعددی موفق به ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد نشده و یا ار رشته محل قبولی خود رضایت ندارند، می توانند از طریق آزمون فراگیر در دانشگاه های پیام نور پذیرش شوند. این روند شامل آزمون داخلی می شود که به صورت هماهنگ توسط سازمان سنجش آموزش کشور در هر دوره برگزار می گردد.

لازم است که متقاضیان ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور از منابع آزمون اطلاعات کافی به دست آورند، بدین جهت که آگاهی از منابع متناسب با هر یک از رشته های ارشد  فراگیر دانشگاه پیام نور 1402 می تواند در روند مطالعه، آمادگی برای حضور در جلسه آزمون و در نهایت کسب نمره حدنصاب تاثیرگذار باشد. از این رو در ادامه به معرفی منابع متناسب با کلیه رشته های ارائه شده به تفکیک 5 گروه علوم انسانی، فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی، علوم پایه و هنر می پردازیم.

منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۱۴۰۲ به صورت رشته به رشته در دفترچه ثبت نام این دوره اعلام می گردد.

منابع گروه علوم انسانی در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 1402

با توجه به اهمیت زیاد شناخت منابع درست و بروز در این آزمون مهم، شناخت منابع کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور برای شرکت کنندگان این آزمون کاملاً ضروری است. بدین جهت منابع بعضی از رشته های پرطرفدار در جدول زیر به طور کامل ذکر شده است و جهت دسترسی به باقی منابع نیز می توانید فایل pdf موجود در ادامه مقاله را دانلود نمایید. منابعی که در جدول زیر ذکر شده اند، مطابق با محتویات دفترچه ثبت نام سال گذشته است لذا به محض این که دفترچه سال 1402 منتشر شود، جداول زیر بروزرسانی می شوند.

منابع رشته حسابداری آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور
نام درسکد درس/تعداد واحدنام منابع درسی/نام مولف یا مترجم/نام ناشرتوضیحات
حسابرسی پیشرفته1214120 / 2نظریه های حسابرسی/ جواد رضازاده / ترمه——
حسابداری بخش عمومی1214116 / 3حسابداری پیشرفته بخش عمومی / جعفر باباجانی / انتشارات دانشگاه
علامه طباطبایی
فصل های 9، 10 و 11
حذف می باشد.
حسابداری مدیریت1214117 / 3حسابداری مدیریت / محمدرضا نیکبخت، زهرا دیانتی / کتاب مهربان نشرفصل های 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 و 9 مطالعه شود.
منابع رشته حقوق خصوصی ارشد فراگیر پیام نور
نام درسکد درس/تعداد واحدنام منابع درسی/نام مولف یا مترجم/نام ناشرتوضیحات
حقوق مدنی 11223145 / 2سقوط تعهدات / شهیدی /مجداز ابتدای کتاب تا ابتدای پرسش ها مطالعه شود.
آیین دادرسی مدنی1223143 / 2آیین دادرسی مدنی(دوره پیشرفته جلد دوم) / عبدالله شمس / دراگاز فصل 3 تا ابتدای فهرست تحلیلی عنوان مطالعه شود.
حقوق تجارت1223142 / 2مباحث تحلیلی از حقوق تجارت (اوراق تجاری، بورس و اوراق بهادار، حق کسب یا پیشه یا تجارت)/ ابراهیم عبدی پور / پژوهشگر حوزه و دانشگاه—-
داوری های بین المللی1223152 / 2داوری تجاری بین المللی / عبدالحسین شیروی / سمتفصل های 1، 2، 3، 8، 9 و 10 مطالعه شود.
منابع رشته حقوق بین الملل ارشد فراگیر پیام نور
نام درسکد درس/تعداد واحدنام منابع درسی/نام مولف یا مترجم/نام ناشرتوضیحات
حقوق بین الملل اسلامی1223086 / 2فقه سیاسی، حقوق تعهدات بین المللی و دیپلماسی در اسلام / عباسعلی عمید زنجانی / سمتاز فصل 2 تا آخر کتاب مطالعه شود.
حقوق دریاها1223087 / 2حقوق بین الملل دریاها / یوشیفومی تاناکا(آرمین طلعت) / موسسه مطالعات و
پژوهشهای حقوقی
شهر دانش،
جاودانه
از بخش اول گفتار 2،3،4،5،6 ازبخش دوم گفتار 13 تا ابتدای ضمیمه
مطالعه شود.
نظام بین المللی حقوق بشر1223092 / 2حقوق بشر / کریستیان تاموشات(حسین شریفی طراز
کوهی) / میزان
فصل های 3، 4، 5، 6، 9 و 13 مطالعه شود.
سازمانهای بین المللی1223096 / 2حقوق سازمانهای بین المللی / ابراهیم بیک زاده / مجدبخش سوم و چهارم و پنجم از عنوان اول و بخش دوم از عنوان دوم تا ابتدای سایر ارکان ملل متحد مطالعه شود.
منابع رشته روانشناسی عمومی ارشد فراگیر پیام نور
نام درسکد درس/تعداد واحدنام منابع درسی/نام مولف یا مترجم/نام ناشرتوضیحات
روانشناسی عمومی پیشرفته1217071 / 3متن کامل زمینه روانشناسی هیلگارد
(تک جلدی) / اتکینسون- اسمیت-
هوکسما (براهنی و همکاران_ / رشد
بخش 1، 2، 3 و 5 و فصل 12 از بخش 6 مطالعه شود.
روانشناسی رشد پیشرفته1217072 / 2روانشناسی رشد (نظریه ها، پژوهش ها و
آزمون ها) / مهناز علی اکبری
دهکردی/ دانشگاه پیام نور
متون تخصصی1217070 / 2متون روانشناسی به زبان انگلیسی
کارشناسی ارشد رشته روان شناسی / حمید کمرزرین / دانشگاه پیام نور
فصل های 5 و 6 حذف می باشد.
 منابع رشته روانشناسی بالینی ارشد فراگیر پیام نور
نام درسکد درس/تعداد واحدنام منابع درسی/نام مولف یا مترجم/نام ناشرتوضیحات
روانشناسی رشد پیشرفته1217265 / 2روانشناسی رشد (نظریه ها،
پژوهش ها و آزمون ها) / مهناز علی اکبری دهکردی / دانشگاه پیام نور
——
نظریه های شخصیت1217076 / 2نظریه های شخصیت / مجید صفاری / دانشگاه پیام نور——
روانشناسی پزشکی و
نوروپسیکولوژی
1217277 / 2مفاهیم کلیدی در روانشناسی
سلامت / آلبری یان پ. مارکوس
مونافو(محدثه کاکو
جویباری) / مانیا هنر
——
منابع رشته مدیریت مالی گرایش بازرگانی بین المللی ارشد فراگیر پیام نور
نام درسکد درس/تعداد واحدنام منابع درسی/نام مولف یا مترجم/نام ناشرتوضیحات
نظریه های سازمان و مدیریت
پیشرفته
1218668 / 2تئوری سازمان : ساختار و
طرح سازمانی / استیفن رابینز/سید مهدی
الوانی، حسن دانایی فرد /صفار
فصل های 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 و 8 مطالعه شود.
مدیریت استراتژیک پیشرفته1218670 / 2برنامه ریزی و مدیریت
استراتژیک با رویکرد تدوین
استراتژی / امینی- فروزنده-
صمد خباز باویل / دانشگاه پیام نور
فصل 8 حذف می باشد.
مدیریت منابع انسانی پیشرفته1218671 / 2مدیریت منابع انسانی
(مفاهیم،تئوری ها و کاربردها) / آرین قلی پور / سمت
فصل های 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 و 8 مطالعه شود.
زبان تخصصی1218678 / 2زبان تخصصی مدیریت بازاریابی / میرزا حسن حسینی، شهرام جنابی / دانشگاه پیام نور——
منابع رشته مدیریت مالی ارشد فراگیر پیام نور
نام درسکد درس/تعداد واحدنام منابع درسی/نام مولف یا مترجم/نام ناشرتوضیحات
تجزیه و تحلیل صورت های
مالی
1218938 / 3تجزیه و تحلیل صورتهای مالی / فضل الله اکبری  / سازمان حسابرسیفصل های 1، 2، 3، 4، 5، 6 و 7 مطالعه شود.
حسابداری مدیریت1218941 / 2حسابداری مدیریت / محمدرضا نیکبخت، زهرا دیانتی / کتاب مهربان نشرفصل های 1، 2، 3، 5، 6، 7،8، 9، 10 و 11 مطالعه شود.
بازار پول و سرمایه1218942 / 2بازار پول و سرمایه / مهرداد بنداری، منوچهر حاضر، محمد قجر / هوشمند تدبیر—-
منابع رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی ارشد فراگیر آزاد
نام درسکد درس/ تعداد واحدنام منابع درسی/ نام مولف با مترجم/ نام ناشرتوضیحات
نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته1218668 / 2تئوری سازمان: ساختار و
طرح سازمانی / استیفن رابینز  (سید مهدی الوانی حسن دانایی فرد) / صفار
فصل های

1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 و 8

مطالعه شود.

مدیریت استراتژیک پیشرفته1218670 / 2برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک با رویکرد تدوین استراتژی / امینی- فروزنده- صمد خباز باویل / دانشگاه پیام نورفصل 8 حذف می باشد.
مدیریت منابع انسانی پیشرفته1218671 / 2مدیریت منابع انسانی(مفاهیم،تئوریها وکاربردها) / آرین قلی پور / سمتفصل های 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 و  8 مطالعه شود
زبان تخصصی1218678 / 2زبان تخصصی مدیریت بازاریابی / میرزا حسن حسینی، شهرام جنابی / دانشگاه پیام نور—–

برای دسترسی به منابع دیگر رشته های گروه علوم انسانی، شما می توانید فایل موجود در متن زیر را دریافت نموده و مطالعه نمایید. فایل زیر برای سال گذشته است لذا به محض انتشار منابع رشته های گروه علوم انسانی ۱۴۰۲ لینک آن فعال می گردد.

دانلود منابع گروه علوم انسانی کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور ۱۴۰۲ (به زودی منتشر می شود.)

منابع گروه فنی و مهندسی در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۱۴۰۲

منابع کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور همان کتب درسی دانشگاه مذکور هستند. کتب و دروسی که هر فرد می بایست با قبولی در مقطع ارشد هر کدام از رشته های تحصیلی این دانشگاه در اولین ترم تحصیلی خود مطالعه کرده و با کسب حدنصاب نمره پذیرش پشت سر بگذارد، جدول زیر می تواند راهنمایی جامع برای دستیابی به تمام منابع درسی باشد. منابع موجود در جدول زیر طبق دفترچه ثبت نام سال گذشته نوشته شده است و به محض این که دفترچه سال 1402 منتشر شود، جداول زیر اصلاح خواهند شد.

منابع رشته مهندسی برق گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک ارشد فراگیر پیام نور
نام درسکد درس/تعداد واحدنام منابع درسی/نام مولف یا مترجم/نام ناشرتوضیحات
مدارهای مجتمع خیلی فشرده(VLSI)1319183 / 3مدارهای مجتمع دیجیتال
(ویراست دوم) / جان ام رابی-چاندرا کازان -بورویوژنیکلویچ/داریوش
شیری-ولی الله نجفی / نص
فصل های 1، 2، 3، 4، 5، 6 و 7 (به جز یخش های مربوط به spice) مطالعه شود.
تئوری و فناوری ساخت افزاره های نیم رسانا1319202 / 3تئوری و فناوری ساخت ادوات نیمه هادی / حسن کاتوزیان / دانشگاه صنعتی امیر کبیرفصل های 1، 2، 3، 4، 5، 6 مطالعه شود.
مدارهای مجتمع خطی (CMOS)1319203 / 3Design of Analog
CMOS integrated
Circuits / Behzad Razavi/ Mc-Graw Hill
فصل های 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 مطالعه شود.
منابع رشته مهندسی صنایع گرایش مدیریت مهندسی ارشد فراگیر پیام نور
نام درسکد درس/تعداد واحدنام منابع درسی/نام مولف یا مترجم/نام ناشرتوضیحات
نظریه تصمیم گیری1314147 / 3تصمیم گیری های چند معیاره / محمدجواد اصغر پور / دانشگاه تهرانفصل های 1، 2و 3 (به جز صفحات 77 تا 87، 105 تا 121، 127 تا 143، 166 تا 190، 252 تا 260 و 276 تا 286) مطالعه شود.
مدیریت نوآوری و فناوری1314179 / 3مدیریت استراتژیک نوآوری تکنولوژیک / ملیسا آ. شلینگ (سید محمد اعرابی، محمد تقی زاده مطلق) / دفتر پژوهشهای
فرهنگی
 فصل های 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 9، 10، 11، 12 و 13 مطالعه شود.
تحلیل داده های مهندسی1314184 / 3آمار مهندسی / لیبرمن- باوکر(هاشم محلوجی) / مرکز نشر دانشگاهیفصل های 5، 6، 7، 8، 9 و 10( تا ابتدای 4-10) مطالعه شود. فصل  رگرسیون چند متغیره حذف می باشد.
منابع رشته مهندسی شیمی گرایش پلیمر ارشد فراگیر پیام نور
نام درسکد درس/تعداد واحدنام منابع درسی/نام مولف یا مترجم/نام ناشرتوضیحات
انتقال حرارت پیشرفته1317199 / 3پدیده های انتقال / ادوین لایت فوت،رابرت
بایرن برد، وارن ای،
استوارت(محمدرضا افضل) / کتاب دانشگاهی
فصل های 9، 10 و11 مطالعه شود.
ریاضیات مهندسی پیشرفته1317205 / 3کاربرد ریاضیات و مدل سازی در مهندسی شیمی / شهره فاطمی / دانشگاه تهرانفصل های 1، 2، 3، 4، 5، 6 مطالعه شود.
ترمودینامیک پیشرفته1317273 / 3ترمودینامیک مولکولی تعادلات فازی سیال / جان ام پراوزنیتز،لیش
تنتالر، دی ازودو(سعید
سلطانعلی، فاطمه قاری) /  اندیشه های گوهر بار
فصل های 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 مطالعه شود.
منابع رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار ارشد فراگیر پیام نور
نام درسکد درس/تعداد واحدنام منابع درسی/نام مولف یا مترجم/نام ناشرتوضیحات
سیستم های عامل پیشرفته1115023 / 3Distributed Systems
Principles and Paradigms /  Andrew S
Tanenbaum and
Maarten Van Steen / Prentice Hall٢nd Edition
فصل های 1، 2، 3، 4، 5، 6 و 7 مطالعه شود.
پایگاه داده پیشرفته1115024 / 3پایگاه داده پیشرفته/ احمد فراهی / دانشگاه پیام نور—-
الگوریتم های پیشرفته1115025 / 3الگوریتم های پیشرفته / مهدی خلیلی- مهسا نظری /  اندیشه های گوهر بار—–

برای دسترسی به منابع تمامی رشته های گروه فنی و مهندسی می توانید فایل زیر را مطالعه کنید. فایل زیر مطابق با دفترچه سال گذشته نوشته شده لذا به محض انتشار منابع سال ۱۴۰۲ لینک آن فعال می شود.

دانلود منابع گروه فنی و مهندسی کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور ۱۴۰۲ (به زودی منتشر می شود.)

منابع گروه علوم پایه در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 1402

منابع گروه علوم پایه در ادامه جدول زیر ذکر شده که برای سال گذشته است. اگر در پذیرش فراگیر پیام نور سال 1402 تغییری در منابع زیر اعمال شود، متن مقاله بروز خواهد شد.

منابع رشته بیوشیمی ارشد فراگیر پیام نور
نام درسکد درس/تعداد واحدنام منابع درسی/نام مولف یا مترجم/نام ناشرتوضیحات
آنزیم شناسی1112413 / 2آنزیمولوژی / رضا حاجی حسینی بغداد آبادی -بهزاد لامع راد / دانشگاه پیام نور—–
بیوشیمی غشاء1112147 / 2Memberanes and
their cellular functions / J.B.Finean ، R.Coleman &R.H.Mi / ،Blackwell
Scientific publicat
—–
بیوشیمی کربوهیدرات و
لیپید
1112415 / 2لیپید و قند / بهزاد لامع راد / دانشگاه پیام نور—–
روشهای بیوشیمی و
بیوفیزیک
1112152 / 2جزوه روشهای بیوشیمی و
بیوفیزیک / بهزاد لامع راد،
رضاحاجی حسینی / دانشگاه پیام نور
از ابتدای فصل 3 تا پایان جزوه مطالعه شود.
منابع رشته شیمی گرایش تجزیه ارشد فراگیر پیام نور
نام درسکد درس/تعداد واحدنام منابع درسی/نام مولف یا مترجم/نام ناشرتوضیحات
شیمی معدنی پیشرفته1114097 / 3شیمی معدنی پیشرفته / لطفعلی سقط فروش، محمد حکیمی / دانشگاه پیام نور
شیمی آلی پیشرفته1114098 / 3شیمی آلی پیشرفته / عباس تیموری، علیرضا نجفی چرمهینی / دانشگاه پیام نور—-
شیمی تجزیه پیشرفته1114100 / 3شیمی تجزیه پیشرفته / حسن کرمی، محمدعلی کریمی / دانشگاه پیام نور—-
منابع رشته ریاضی کابردی گرایش ریاضی مالی ارشد فراگیر پیام نور
نام درسکد درس/تعداد واحدنام منابع درسی/نام مولف یا مترجم/نام ناشرتوضیحات
ارزیابی و مدیریت ریسک1111575 / 3مدیریت و ارزیابی ریسک (جلد اول) / مهدی جهانگیری/ فن آوران——–
مهندسی مالی1111576/ 3مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک / جان ادوارد هال(علی
صالح آبادی، سجاد سیاح)/ گروه رایانه تدبیر پرداز
——

در بخش فوق تنها بخشی از منابع رشته های پرمتقاضی ذکر شده است که برای دسترسی به تمامی رشته ها به همراه منابع می توانید فایل زیر را مطالعه نمایید. فایل زیر برای سال گذشته است لذا به محض انتشار لیست منابع گروه علوم پایه فراگیر پیام نور سال ۱۴۰۲، لینک آن فعال می گردد.

دانلود لیست منابع گروه علوم پایه ارشد فراگیر پیام نور ۱۴۰۲ (به زودی منتشر می شود.)

منابع گروه هنر در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۱۴۰۲

جزئیات منابع تمامی رشته های گروه هنر آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 1401 در جداول زیر قرار داده شده است. اگر در سال ۱۴۰۲ تغییری در مندرجات جداول زیر رخ داد، متن زیر اصلاح می شود.

منابع رشته پژوهش هنر ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور
نام درسکد درس/تعداد واحدنام منابع درسی/نام مولف یا مترجم/نام ناشرتوضیحات
اسطوره و هنر1712233 / 2اسطوره و هنر / مهتاب مبینی / دانشگاه پیام نور—-
جامعه شناسی هنر1712234 / 2جامعه شناسی هنر / امیر حسین آریان پور / گسترهاز ابتدا تا آخر صفحه 219 مطالعه شود.
حکمت هنر اسلامی1712238 / 2 جستارهایی در چیستی هنر اسلامی (دفتر اول) / هادی ربیعی / فرهنگستان هنراز صفحه 15 تا صفحه 293 مطالعه شود.
منابع رشته طراحی شهری ارشد فراگیر پیام نور
نام درسکد درس/تعداد واحدنام منابع درسی/نام مولف یا مترجم/نام ناشرتوضیحات
طراحی شبکه حمل ونقل درون شهری1813048 / 2اصول برنامه ریزی(طراحی)
طراحی شبکه حمل ونقل تردد پیاده و دوچرخه  / هرمان کنف لاخر(فریدون قریب) / دانشگاه تهرانشبکه ارتباطی در طراحی شهری / فریدون قریب / دانشگاه تهران
—–
مباحث اجرایی طراحی شهری1813054 / 2مباحث اجرایی طراحی شهری / حیدر جهان بخش،
صابر زند، مرتضی لطفی پور
سیاهکلرودی / دانشگاه پیام نور
—–
مبانی برنامه ریزی شهری برای طراحان1813082 / 2مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری / اسماعیل شیعه / دانشگاه علم و صنعت

بعد طراحی برنامه ریزی / جان پانتر و متئو کارمونا(سید عبدالهادی دانشپور و
رضا بصیری مژدهی) / سازمان فناوری
اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

——–

 

 

 

فصل 2 مطالع شود.

مبانی نظری طراحی شهری1813083 / 3مبانی طراحی شهری / ریچارد هدمن، آندروه
یازوسکی(راضیه رضازاده،
مصطفی عباسزادگان) / دانشگاه علم و صنعتطراحی شهری: گونه شناسی
رویه ها و طرح ها / جان لنگ(سید حسین بحرینی) / دانشگاه تهران
——–

 

 

 

انضمام همه نمونه خاص حذف می باشد.

منابع رشته مهندسی معماری ارشد فراگیر پیام نور
نام درسکد درس/تعداد واحدنام منابع/نام مولف یا مترجم/نام ناشرتوضیحات
حکمت هنر اسلامی1814001 / 2جستارهایی در چیستی هنر
اسلامی(دفتراول) / هادی رییعی / فرهنگستان هنر
از ابتدای کتاب تا صفحه
230 مطالعه شود.
روانشناسی محیط1814002 / 2آفرینش نظریه معماری /  جان لنگ(علرضا عینی فر) / دانشگاه تهرانفصل های 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19 مطالعه شود.
سیراندیشه های معماری1814005 / 2سیر اندیشه های معماری / محمّدجواد مهدوی نژاد / جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران—–
نظریه و روشهای طراحی1814006 / 2نظریه و روش های طراحی / حیدر جهان بخش و
سید تاج الدین منصوری / دانشگاه پیام نور
——

منابع گروه کشاورزی و منابع طبیعی در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور  1402

منابع گروه کشاورزی پذیرش فراگیر پیام نور در مقطع ارشد به شکل زیر است که برای سال گذشته می باشد. در صورتی که تغییری در منابع برای سال 1402 به وجود آید، جداول زیر ویرایش شده و در اختیار شما قرار می گیرد.

منابع رشته اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی ارشد فراگیر پیام نور
نام درسکد درس/ تعداد واحدنام منابع درسی/تعداد واحد/نام ناشرتوضیحات
اقتصادخرد تکمیلی1413011 / 3رویکردی جدید به اقتصاد خرد میانه / هال واریان(سیدجواد پور مقیم) / نیفصل های 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15 و 16 مطالعه شود.
اقتصادکلان تکمیلی1413012 / 3تئوری و سیاستهای اقتصاد کلان / ویلیام اج برانسون(عباس شاکری) / نیفصل های 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12 مطالعه شود.
اقتصاد سنجی تکمیلی 11413013 / 3مبانی اقتصاد سنجی (جلد دوم) / دامودار گجراتی(حمید ابریشمی) / دانشگاه تهران—–
منابع رشته بیوتکنولوژی کشاورزی ارشد فراگیر پیام نور
نام درسکد درس/ تعداد واحدنام منابع درسی/تعداد واحد/نام ناشرتوضیحات
بیولوژی سلولی مولکولی1112076 / 2مباحثی از بیولوژی سلولی و مولکولی / رسول صالحی / مانی – دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان
فصل های 3، 4، 12، 13 و 14 حذف می باشد.
بیوشیمی پیشرفته1411572 / 2مبانی بیوشیمی کشاورزی / محمد صفری / دانشگاه تهرانفصلی های 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20 و 21 مطالعه شود.
سیتوژنتیک گیاهی1411573 / 2سیتوژنتیک / محسن فرشادفر، غلامرضا بخشی خانیکی / دانشگاه پیام نور——
ژنتیک مولکولی1411576 / 2ژنتیک از دیدگاه مولکولی / تی ا.براون(یزدی-صمدی-ولی زاده) / دانشگاه تهرانازفصل 1 تا آخر فصل 12 و از فصل 17 تا آخر کتاب
مطالعه شود.
منابع رشته اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت کشاورزی ارشد فراگیر پیام نور
نام درسکد درس/ تعداد واحدنام منابع درسی/تعداد واحد/نام ناشرتوضیحات
اقتصاد خرد تکمیلی1413011/ 3رویکردی جدید به اقتصاد خرد میانه / هال واریان(سیدجواد پور مقیم)/ نیفصل های 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15 و 16 مطالعه شود.
اقتصاد کلان تکمیلی1413012 / 3تئوری و سیاست های اقتصاد کلان / ویلیام اج برانسون(عباس شاکری) / نیفصل های 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12 مطالعه شود.

در ادامه با کلیک بر روی لینک فعال در جدول ریز می توانید باقی منابع درسی گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی را مشاهده کنید. لینک دریافت فایل منابع گروه کشاورزی سال ۱۴۰۲ به محض انتشار فعال می گردد.

دانلود منابع گروه کشاورزی و منابع طبیعی کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور ۱۴۰۲ (به زودی منتشر می شود.)

 

سوالات متداول

1- سوالات آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور ۱۴۰۲ از چه دروس و بخش هایی طراحی می گردد؟

با انتشار دفترچه راهنمای نام نویسی این آزمون، منابع امتحانی نیز به تفکیک گروه آزمایشی و رشته منتشر شده و از همان مباحث سوالات طراحی می گردد.

2- چگونه می توانیم از منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور ۱۴۰۲ آگاهی پیدا کنیم؟

شما می توانید با مطالعه دفترچه ثبت نام و همچنین از طریق این مقاله از منابع آزمون مذکور آگاهی کسب کنید.

3- منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور رشته مدیریت مالی چیست؟

این منابع به تفکیک نام درس، نام مولف، ناشر و یک سری توضیحات در مقاله فوق قرار داده شده است.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۲ نظر
  1. زهرا

    سلام این منابع ثابت هست یا متغیر؟

    • ایران مشاوره

      با سلام و درود این آزمون دو سال است که برگزار نمی شود.

مشاوره ارشد پیج کارشناسی ارشد