9099071647    تماس از تلفن ثابت
خانه آزمون استخدامی منابع آزمون استخدامی وزارت بهداشت ۱۴۰۲

منابع آزمون استخدامی وزارت بهداشت ۱۴۰۲

منابع عمومی و اختصاصی آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1401
منابع آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1402

آزمون استخدامی وزارت بهداشت به منظور جذب نیروی متخصص و متعهد در بخش های مختلف دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز خدمات بهداشتی درمانی هر ساله در بازه زمانی خاصی برگزار می گردد. داوطلبان واجد شرایط ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت که در موعد مقرر نسبت به نام نویسی در آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1402 اقدام کرده اند، به دنبال منابعی می گردند تا بتوانند با مطالعه آن ها خود را برای حضور در عرصه رقابت آماده سازند.

آگاهی از مواد امتحانی و مطالعه منابع مورد نیاز از عوامل موفقیت در آزمون های استخدامی محسوب می شوند که در این مقاله علاوه بر اشاره به مواد عمومی و اختصاصی آزمون استخدامی وزارت بهداشت، منابع جامع پیشنهادی برای آن ها شرح داده شده است.

سوالات آزمون استخدامی وزارت بهداشت ۱۴۰۲ شامل دو بخش عمومی و اختصاصی می شوند.

مواد آزمون استخدامی وزارت بهداشت ۱۴۰۲

در آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1402 به هر یک از داوطلبان یک دفترچه سوالات عمومی و یک دفترچه سوالات تخصصی داده خواهد شد. شرکت کنندگان در بخش عمومی به سوالات مشابهی پاسخ می دهند اما سوالات تخصصی، متناسب با عنوان هر رشته شغلی طراحی شده اند.

مواد آزمون عمومی

 • معارف اسلامی
 • زبان انگلیسی عمومی
 • هوش و توانمندی های ذهنی
 • ریاضی و آمار مقدماتی
 • فناوری اطلاعات (مهارت های هفتگانه ICDL)
 • زبان و ادبیات فارسی
 • اطلاعات سیاسی، اجتماعی و قانونی
مواد عمومی آزمون استخدامی وزارت بهداشت ۱۴۰۲
مواد آزمونمباحث
معارف اسلامیاحادیث، شرک، نبوت، امامت، توبه، عدالت، خانواده، عفاف، بندگی و اخلاص، مرگ و دوزخ، معاد، توحید، ترجمه و تفسیر آیات، احکام
زبان انگلیسی عمومیمعنی لغات، گرامر، درک مطلب
هوش و توانمندی های ذهنیاستدلال و درک مطلب، حل مسائل کیفی و جبری، حل مسئله توسط اجسام تجسمی
ریاضی و آمار مقدماتیاحتمال، شاخص ها، آمار، دنباله و تصاعد، انتگرال، حل مسائل جبری و کسری، معادله خط، نامعادله ها، مساحت ها، لگاریتم، حد و پیوستگی، توابع، ریشه یابی معادلات، مجموعه ها، رگرسیون
فناوری اطلاعات (مهارت های هفتگانه ICDL) اینترنت، ویندوز، کلیدهای ترکیبی و میانبر، شبکه، ایمیل، powerpoint، excel، word، access
زبان و ادبیات فارسیقرابت معنایی، ساختار فعل، قواعد و دستور زبان، آرایه ها، معنی واژگان، مفهوم جمله، قالب های شعری، ساختار جمله، املا
اطلاعات سیاسی، اجتماعی و قانونیجنگ ایران و عراق، مسائل ورزشی، انقلاب، تاریخ اسلام و معاصر، وصیت نامه امام، سند چشم انداز 1404، تشکیلات کشور، قانون اساسی، تاریخ و ادبیات، توافقات هسته ای، جغرافیا

اقلیت های دینی (شامل زرتشتی، مسیحی، کلیمی و…) از پاسخ به سوالات معارف اسلامی معاف می باشند. بنابراین نمره نهایی این دسته از داوطلبان، بر اساس مجموع تراز شده سایر سوالات عمومی محاسبه می گردد.

مواد آزمون تخصصی

مباحث سوالات تخصصی آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1402 برای هر شغل متفاوت و بر اساس دانش و مهارت های تخصصی متناسب با هر یک از رشته های شغلی تدوین شده اند. در ضمن ذکر این نکته نیز ضروری است که جزئیات رشته ها و مواد مرتبط با آن ها در دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت ۱۴۰۲ ذکر شده است که از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور در اختیار افراد قرار می گیرد.

مواد تخصصی آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1402
عنوان شغلیمواد آزمون
پرستارمادران و نوزادان ـ کودکان، روان پرستاری، بهداشت جامعه، بخش های ویژه، مدیریت، داخلی جراحی
پزشک عمومیبیماری های داخلی، عفونی، روانپزشکی، جراحی عمومی و زنان و زایمان، بیماری های کودکان، آمار حیاتی و اصول اپیدمیولوژی، اپیدمیولوژی و کنترل بیماری های واگیر و غیر واگیر
داروسازداروشناسی و سم شناسی، فارماسیوتیکس، فارماکوگنوزی، دارو درمانی بیماری ها
فوریت های پزشکی پیش بیمارستانیفارماکولوژی و داروهای موجود در اورژانس، آمبولانس و داروهای تجویزی از راه ورید، اورژانس های ترومایی و برخورد با عوارض ناشی از آن، اورژانسهای داخلی و برخورد با عوارض ناشی از آن، موارد ویژه (اطفال، سالمندان، زنان و اورژانس محیطی)، احیای مقدماتی و پیشرفته، تجویز داروها و استفاده از دستگاه شوک و سایر دستگاه های مورد لزوم
کاردان اتاق عملتکنیک و اصول کار در اتاق عمل، تکنولوژی جراحی در موارد تخصصی و فوق تخصصی، بیماری های داخلی و جراحی، بیهوشی و احیای قلبی ـ ریوی
کاردان بهداشت خانوادهاصول و کلیات خدمات بهداشتی1 (نظام عرضه خدمات بهداشت مادر و کودک، بهداشت دهان و دندان)، اصول و کلیات خدمات بهداشتی2 (بهداشت مدارس، بهداشت محیط و بهداشت روان)، آمار زیستی و اصول کلیات اپیدمیولوژی، آموزش بهداشت، ارتباطات و تکنولوژی، ایمن سازی (جدیدترین برنامه ایمن سازی کشوری)، اصول تغذیه، اپیدمیولوژی بیماری های شایع در ایران
کاردان پیشگیری و مبارزه با بیماری هااصول و کلیات خدمات بهداشتی (بهداشت محیط، بهداشت دهان و دندان، بهداشت سالمندان،
بهداشت روان، حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین، نظام عرضه خدمات)، اصول تغذیه و بهداشت مواد غذایی، ایمن سازی (جدیدترین برنامه ایمن سازی کشوری)، آموزش بهداشت، ارتباطات و تکنولوژی، آمار زیستی و اصول و کلیات اپیدمیولوژی، اپیدمیولوژی و کنترل بیماری های واگیر و غیر واگیر ـ اپیدمیولوژی بیماری های شایع در ایران
کارشناس اتاق عملتکنیک و اصول کار در اتاق عمل، تکنولوژی جراحی در موارد تخصصی و فوق تخصصی، بیماری های داخلی و جراحی،  بیهوشی و احیای قلبی ـ ریوی، مدیریت در اتاق عمل (قبل، حین عمل و بعد از عمل)
کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبیبیوشیمی و بیوشیمی بالینی، خون شناسی و بانک خون، میکروبیولوژی (باکتری، انگل، قارچ و ویروس)، ایمونولوژی و سرولوژی، کنترل کیفی، نمونه برداری و ایمنی در آزمایشگاه
کارشناس آزمایشگاه غذا، دارو و بهداشتیشیمی و بیوشیمی، میکروبیولوژی اختصاصی (باکتری، انگل، قارچ و ویروس)، کلینیکال پاتولوژی، مدیریت و کنترل کیفی غذا، دارو و فراورده های بیولوژی، نمونه برداری و ایمنی در آزمایشگاه
کارشناس امور آموزشیمدیریت و برنامه ریزی آموزشی، روش تحقیق و آمار، تئوری های مدیریت (اصول مدیریت، رفتار سازمانی، منابع انسانی)، نیازسنجی و ارزشیابی آموزشی
کارشناس امور پژوهشیآمار زیستی و شاخص های بهداشتی، اپیدمیولوژی، روش تحقیق، اخلاق در پژوهش، روش های کنترل کیفی در آزمایشگاه، اصول فنی و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی، اصول و مبانی مدیریت
کارشناس امور پشتیبانیمبانی سازمان و مدیریت، بودجه ریزی دولتی و مالیه عمومی، مدیریت منابع انسانی، تصمیمگیری و خط مشی گذاری دولتی، تحقیق در عملیات
کارشناس امور حقوقیحقوق خصوصی (مدنی، تجارت و آیین دادرسی مدنی)، حقوق جزا (جزای عمومی، جزای اختصاصی (به استثنای جرایم علیه اشخاص) و آیین دادرسی کیفری)، حقوق عمومی (اداری و اساسی)
کارشناس امور دانشجویانآسیب شناسی اجتماعی، روش تحقیق، اصول و مبانی مدیریت، مبانی روان شناسی، مدیریت رفتار سازمانی، روابط عمومی
کارشناس امور فرهنگیمبانی و نظریه های فرهنگی، مدیریت سازمان های فرهنگی، مبانی سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی، انسجام ملی و تنوع فرهنگی
کارشناس تعالی سازمانی سلامتاصول و مبانی کیفیت، تعالی و اعتباربخشی در نظام سلامت، اصول و مبانی مدیریت، برنامه ریزی و رفتار سازمانی، سازمان و مدیریت نظام سلامت و بیمارستان، اقتصاد سلامت، کلیات خدمات بهداشتی و شاخص های ارتقای سلامت
کارشناس تریاژ تلفنیشکایات شایع اورژانس و نحوه برخورد با آن ها، کاهش هوشیاری و بررسی عوامل ایجاد آن، برخورد با بیمار ترومایی و نیمه ترومایی، گروه های خاص و اورژانس های محیطی، آشنایی با احیای مقدماتی و نحوه آموزش احیا از طریق تلفن
کارشناس شبکهشبکه های کامپیوتری، امنیت شبکه، سیستم عامل، مدارهای منطقی و الکترونیکی، معماری کامپیوتر
کارشناس علم اطلاعات و دانش شناسیمواد آزمون این عنوان شغلی در اطلاعیه مورخ 14 شهریور ماه منتشر خواهد شد.
کارشناس گفتاردرمانینابسامانی های گفتار و زبان در دوران کودکی، اختلالات خواندن و نوشتن در دوران رشد، ناروانی های گفتار، زبان پریشی، اختلالات صوت و تشدید، اختلالات واج شناختی و آواشناختی، ختلال در بلع
کارشناس فیزیوتراپیالکتروتراپی، تمرین درمانی (مباحث عمومی و تخصصی)، بیومکانیک و کینزیولوژی، فیزیوتراپی در بیماری ها (ارتوپدی، بیماری های داخلی، روماتیسمی و اعصاب)، ارزشیابی و اندازه گیری، ارتز و پروتز
کارشناس تربیت بدنیمبانی تربیت بدنی، مبانی فیزیولوژی ورزشی، مبانی رشد و یادگیری حرکتی، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی، آشنایی با سازمان های ورزشی ّملی و بین المللی
کارشناس مواد خوراکی و آشامیدنیکنترل کیفیت مواد خوراکی و آشامیدنی، میکروب شناسی مواد غذایی، شیمی مواد غذایی، تغذیه اساسی، سم شناسی
کارشناس روابط عمومی و خبر اصول روابط عمومی، مبانی ارتباطات جمعی، مبانی سازمان و مدیریت، آیین نگارش در روزنامه نگاری و روابط عمومی
کارشناس تأسیساتتهویه مطبوع تابستانی، تأسیسات حرارتی مرکزی، تأسیسات بهداشتی ساختمان، تأسیسات الکتریکی ساختمان، تعمیر و نگهداری تأسیسات ساختمان
کارشناس بهداشت محیطآب و فاضلاب (شیمی، میکروبیولوژی و تصفیه)، آلودگی هوا، مواد زائد جامد، کلیات بهداشت محیط (بهداشت مواد غذایی، بهداشت مسکن و اماکن عمومی، پرتوها، گندزداها،
حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین)
مددکار بهداشتی درمانیمبانی و نظریه های جامعه شناسی، مبانی توانبخشی، مددکاری اجتماعی، آسیب شناسی اجتماعی
کارشناس تجهیزات پزشکیزبان تخصصی مهندسی پزشکی، مقدمه ای بر مهندسی پزشکی زیستی و فیزیک پزشکی، حفاظت، ایمنی و استانداردهای عمومی بیمارستانی، تجهیزات عمومی بیمارستانی و کلینیک های پزشکی و اصول نگهداری آن ها، اصول سیستم های رادیولوژی، تصویرگری پزشکی و حسگرهای زیستی، فناوری اطلاعات پزشکی (1)
مامابارداری و زایمان 1 و 2، بارداری و زایمان 3 و 4، بیماری های زنان و ناباروری، بهداشت مادر و کودک، نوزادان، جنین شناسی
کارشناس هوشبری اصول و روش های بیهوشی، بیماری شناسی، فارماکولوژی، مراقبت های ویژه
کارشناس بهداشت حرفه ایشناسایی عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار، شناسایی عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار و نمونه برداری از آلاینده های محیطی و تجزیه نمونه ها، مهندسی فاکتورهای انسانی، سم شناسی شغلی و بیماری های ناشی از کار، ایمنی در محیط کار و مدیریت ریسک
کارشناس بهداشت خانواده اصول و کلیات خدمات بهداشتی (ایمن سازی، بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای، بهداشت دهان و
دندان، بهداشت سالمندان، بهداشت مدارس، نظام عرضه خدمات)، بهداشت مادر و کودک و باروری، اصول مدیریت و برنامه ریزی بهداشتی، آموزش بهداشت، ارتباطات و تکنولوژی، آمار زیستی، اصول اپیدمیولوژی و روش تحقیق
کارشناس فناوری اطلاعاتمدیریت و فناوری اطلاعات سلامت، کدگذاری داده های سلامت، اصطلاحات پزشکی، آمار بیمارستانی و شاخص های بهداشتی، بیماری شناسی
کارشناس پرتوشناسی (رادیولوژی)فیزیک رادیولوژی تشخیصی، فیزیک پرتوها، رادیوبیولوژی و حفاظت،تکنیک های رادیوگرافی، مواد حاجب و ثبت و نمایش تصویر
کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری هااصول و کلیات خدمات بهداشتی (ایمن سازی، بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای، بهداشت سالمندان،بهداشت روان، تغذیه و بهداشت مواد غذایی، نظام عرضه خدمات)، آموزش بهداشت، ارتباطات و تکنولوژی، آمار زیستی، اصول اپیدمیولوژی و روش تحقیق4ـ اصول مدیریت و برنامه ریزی بهداشتی و کلیات پزشکی، اپیدمیولوژی و کنترل بیماری های واگیر و غیرواگیر ـ اپیدمیولوژی بیماری های شایع در ایران
کارشناس تغذیهتغذیه اساسی، رژیم درمانی (با تأکید بر رژیم درمانی در بخش مراقبت های ویژه، بیماری های کلیوی، دیالیز پیوند،
سوختگی و بیماری های متابولیک)، تغذیه در دوران های مختلف زندگی و بیماری های ناشی از سوءتغذیه، بررسی وضعیت تغذیه، فرایندهای مدیریت خدمات غذایی در بیمارستان ها
کارشناس سلامت روان روانشناسی عمومی، روانشناسی بالینی، ارزیابی و تشخیص، آسیب شناسی روانی، نظریه های شخصیت و روان درمانی
مربی خدمات بهداشتی آموزش بهداشت، مفاهیم مدیریت در نظام سلامت، نظام شبکه بهداشت و درمان، آمار و اپیدمیولوژی، کلیات خدمات بهداشتی شامل(بهداشت محیط – بهداشت حرفه ای- مبارزه باناقلین-جمعیت و باروری سالم- واکسیناسیون-بهداشت مدارس-بهداشت مواد غذایی و تغذیه)
کارشناس امور مالیاصول حسابداری 1 و 2، حسابداری میانه و پیشرفته، حسابداری دولتی و بخش عمومی، بودجه، قانون محاسبات عمومی و قانون مناقصات، مدیریت مالی
کارشناس خریداصول حسابداری، حسابداری دولتی، حسابداری مالی، بودجه
متصدی امور دفتری و بایگانیمبانی علم اقتصاد، مبانی رفتار سازمانی، مدیریت منابع انسانی، مالیه عمومی و بودجه ریزی، مبانی روانشناسی، مبانی جامعه شناسی
کارشناس منابع انسانیتئوری های مدیریت و تجزیه وتحلیل سیستم ها، مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی، تئوری های مدیریت دولتی، حقوق اداری و قانون مدیریت خدمات کشوری
کارشناس فراورده های آرایشی و بهداشتیشیمی عمومی و اختصاصی، شیمی تجزیه، بیوشیمی، کنترل کیفی فراورده های آرایشی وبهداشتی در آزمایشگاه، آمار و مدیریت
کارشناس طراحی و تحلیل نرم افزاربرنامه نویسی پیشرفته ++C، مهندسی نرم افزار، شبکه های کامپیوتری و امنیت شبکه، پایگاه داده ها

منابع آزمون استخدامی وزارت بهداشت ۱۴۰۲

همان طور که اشاره شد سوالات آزمون عمومی برای تمامی شرکت کنندگان یکسان می باشند. کتاب های دوران دبیرستان بهترین منابع هستند اما پیشنهاد می کنیم در کنار مطالعه این کتاب ها، منابعی را که در ادامه و به تفکیک هر درس ارائه داده ایم، جهت آمادگی و آشنایی بیشتر با سوالات آزمون مطالعه نمایید.

منابع عمومی آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1402
مواد امتحانیمنابع
معارف اسلامیکتاب اندیشه اسلامی 1 و 2 از جعفر سبحانی، دین و زندگی دوران دبیرستان، دین و زندگی جامع گاج نقره ای
احکام: اصول اعتقادات از اصغر قائمی – انتشارات ادباء، رساله امام و حضرت آیت الله خامنه ای، احکام دین 1 و 2 از محمد حسن فلاح زاده، حکومت اسلامی از احمد واعظی
زبان انگلیسی عمومیزبان انگلیسی دوران راهنمایی تا پیش دانشگاهی، کتاب لغت دبیرستان لقمه – انتشارات مهر و ماه، کتاب 504، کتاب tick eight گاج، کتاب زبان عمومی مدرسان شریف
ریاضی و آمار مقدماتیریاضیات مدرسان شریف، ریاضیات دوره دبیرستان، ریاضی و آمار آمادگی آزمون های استخدامی انتشارات امید انقلاب
زبان و ادبیات فارسیکتاب فارسی عمومی چاپ دانشگاه پیام نور، کتاب ادبیات گاج
فناوری اطلاعات (مهارت های هفتگانه ICDL)کتاب های آقای کاظم زرین، کتاب کامپیوتر ICDL درجه 1 و 2، تمرین های عملی با کامپیوتر
هوش و توانمندی های ذهنیکتاب استعداد تحصیلی مدرسان شریف و یا دکتر مسیح خواه، سوالات هوش آزمون های دکتری
اطللاعات سیاسی، اجتماعی و قانونیقانون اساسی، چشم انداز 20 ساله، حقوق اساسی، تاریخ و جغرافیای دبیرستان، کتاب دانش مسائل روز مدرسان شریف (برای پاسخ به این سوالات، پیگیری اخبار و روزنامه ها در کنار جست و جو در اینترنت پیرامون مسائل مربوطه، توصیه می شود.)

برای سوالات اختصاصی آزمون استخدامی وزارت بهداشت منابع موثقی در دست نیست و در دفترچه آزمون نیز به منابع امتحانی هر یک از رشته های شغلی مورد نیاز اشاره نشده است. اما معمولا جهت مطالعه دروس تخصصی آزمون های استخدامی، مطالعه کتب، مباحث و جزوات آموزشی دانشگاهی توصیه می شود. بنابراین سعی کنید جهت آمادگی برای پاسخگویی به سوالات تخصصی، به مطالعه کتاب های دانشگاهی و همچنین منابع جامع هر رشته بپردازید. ناگفته نماند که تنها برای عنوان شغلی “پزشک متخصص” در حوزه های مختلف، منابع آن در دفترچه معرفی شده اند.

کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی وزارت بهداشت ۱۴۰۲ معمولا سه روز قبل از برگزاری آزمون بر روی سایت ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت قرار می گیرد و داوطلبان می توانند پس از دریافت آن، از جزئیات مربوط به مکان و زمان برگزاری آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1402 مطلع شوند. توجه داشته باشید که صدور کارت ورود به جلسه به منزله تایید اطلاعات ارسالی داوطلبان نمی باشد و مدارک آن ها پس از برگزاری آزمون، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

سوالات متداول

1- چگونه می توان به منابع عمومی آزمون استخدامی وزارت بهداشت ۱۴۰۲ دسترسی پیدا کرد؟

اسامی منابع مورد نیاز برای این آزمون در این مقاله ذکر شده است.

2- مواد آزمون استخدامی وزارت بهداشت ۱۴۰۲ از طریق کدام سایت منتشر می شود؟

مواد امتحانی این آزمون، از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی sanjesh.org در اختیار افراد قرار می گیرد.

3- فرآیند ثبت نام در آزمون استخدامی وزارت بهداشت چگونه انجام می شود؟

این فرآیند به صورت اینترنتی از سایت سازمان سنجش آموزش کشور انجام می شود.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۲ نظر
 1. سلام وقتتون بخیر ببخشید رشته من کارشناس هوشبری هست و تابستان امسال فارغ‌التحصیل میشم ولی تاریخ دقیقشو نمیدونم و طرحم رو هنوز شروع نکردم میخواستم بدونم برای این آزمون استخدامی ۱۴۰۲ وزارت بهداشت میتونم شرکت کنم؟! درضمن تهعد خدمت ۳برابر مدت تحصیل هم دارم

  • با سلام و قت بخیر دوست عزیز
   تاریخ شروع طرح نیروی انسانی حداکثر سه ماه پس از فارغ التحصیلی می باشد.
   در صورت شرکت در آزمون استخدامی می بایست طرح نیروی انسانی خود را به پایان رسانده باشید( مگر در مواردی خاص که سازمان مربوطه بدون گواهی پایان طرح نیز نیروی بهداشت پذیرش می کند)

مشاوره استخدامی پیج استخدامی