تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت - 9099071647
خانه / کارشناسی ارشد / منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1401

منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1401

منابع مورد نیاز آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد
منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1401

داوطلبانی که قصد ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد را داشته باشند، می بایست در فرصت موجود تا زمان برپایی این آزمون، منابع مشخص شده را مطالعه نموده و خود را برای موفقیت در آزمون پیش رو آماده نمایند. به جهت آن که سوالات آزمون ورودی همگی از منابع معرفی شده در دفترچه ثبت نام ارشد فراگیر دانشگاه آزاد  می باشند در نتیجه اطلاع و تهیه آن ها از اهمیت بسیاری برخودار است.

همچنین توجه داشته باشید که در صورت کسب نمره قابل قبول در آزمون مذکور، پذیرفته شدگان تحصیلات خود را از ترم دوم مقطع ارشد آغاز خواهند کرد. برای آگاهی از مواد و منابع درسی آزمون گروه های آزمایشی هنر، علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی و علوم کشاورزی، پیشنهاد می شود این مقاله را تا انتها مطالعه نمایید.

منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1401 در دفترچه راهنمای شرکت در این فرآیند ذکر شده است.

منابع گروه علوم انسانی در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1401

همان طور که می دانید، منابع مورد نیاز برای هر یک از  رشته های کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1401 متفاوت است که در ادامه مطلب علاوه بر لیست منابع تمامی رشته های گروه آزمایشی انسانی، جداول مواد و منابع برخی از رشته های مهم این دوره نیز ارائه شده است.

منابع حقوق جزا و جرم شناسی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1401
نام درس کد درس/تعداد واحد نام منابع درسی/نان مولف یا مترجم/نام ناشر توضیحات
حقوق جزای عمومی 1 1223106 / 2 جایگزین های زندان با مجازات های بینابین (با آخرین اصلاحات – ویراست دوم) / محمد آشوری / مرکز جهش 1398 از بخش دوم مجازات زندان و جایگزین های نوین آن تا ابتدای فصل نهم درمان مطالعه شود.
آیین دادرسی کیفری 1223109 / 2 آیین دادرسی کیفری / رجب گلدوست / جنگل از صفحه 148 تا آخر کتاب مطالعه شود.
حقوق جزای بین الملل 1223119 / 2 حقوق جزای بین الملل / مهدی مومنی – مژگان رامین نیا / دانشگاه پیام نور
حقوق جزای اختصاصی 1223179 / 2 حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه اشخاص / میر محمد صادقی / میزان فصل های 3، 5 و 6 حذف می باشد.
منابع حقوق خصوصی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1401
نام درس کد درس/تعداد واحد نام منابع درسی/نام مولف یا مترجم/نام ناشر توضیحات
حقوق مدنی 1 1223145 / 2 سقوط تعهدات / شهیدی /مجد از ابتدای کتاب تا ابتدای پرسش ها مطالعه شود.
آیین دادرسی مدنی 1223143 / 2 آیین دادرسی مدنی(دوره پیشرفته جلد دوم) / عبدالله شمس / دراگ از فصل 3 تا ابتدای فهرست تحلیلی عنوان مطالعه شود.
حقوق تجارت 1223142 / 2 مباحث تحلیلی از حقوق تجارت (اوراق تجاری، بورس و اوراق بهادار، حق کسب یا پیشه یا تجارت)/ ابراهیم عبدی پور / پژوهشگر حوزه و دانشگاه —-
داوری های بین المللی 1223152 / 2 داوری تجاری بین المللی / عبدالحسین شیروی / سمت فصل های 1، 2، 3، 8، 9 و 10 مطالعه شود.
منابع حقوق بین الملل آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1401
نام درس کد درس/تعداد واحد نام منابع درسی/نام مولف یا مترجم/نام ناشر توضیحات
حقوق بین الملل اسلامی 1223086 / 2 فقه سیاسی، حقوق تعهدات بین المللی و دیپلماسی در اسلام / عباسعلی عمید زنجانی / سمت از فصل 2 تا آخر کتاب مطالعه شود.
حقوق دریاها 1223087 / 2 حقوق بین الملل دریاها / یوشیفومی تاناکا(آرمین طلعت) / موسسه مطالعات و
پژوهشهای حقوقی
شهر دانش،
جاودانه
از بخش اول گفتار 2،3،4،5،6 ازبخش دوم گفتار 13 تا ابتدای ضمیمه
مطالعه شود.
نظام بین المللی حقوق بشر 1223092 / 2 حقوق بشر / کریستیان تاموشات(حسین شریفی طراز
کوهی) / میزان
فصل های 3، 4، 5، 6، 9 و 13 مطالعه شود.
سازمانهای بین المللی 1223096 / 2 حقوق سازمانهای بین المللی / ابراهیم بیک زاده / مجد بخش سوم و چهارم و پنجم از عنوان
اول و بخش دوم از عنوان دوم تا ابتدای
سایر ارکان ملل متحد مطالعه شود.
 منابع روانشناسی بالینی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1401
نام درس کد درس/تعداد واحد نام منابع درسی/نام مولف یا مترجم/نام ناشر توضیحات
روانشناسی رشد پیشرفته 1217265 / 2 روانشناسی رشد (نظریه ها،
پژوهش ها و آزمون ها) / مهناز علی اکبری دهکردی / دانشگاه پیام نور
——
نظریه های شخصیت 1217076 / 2 نظریه های شخصیت / مجید صفاری / دانشگاه پیام نور ——
روانشناسی پزشکی و
نوروپسیکولوژی
1217277 / 2 مفاهیم کلیدی در روانشناسی
سلامت / آلبری یان پ. مارکوس
مونافو(محدثه کاکو
جویباری) / مانیا هنر
——
منابع روانشناسی عمومی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1401
نام درس کد درس/تعداد واحد نام منابع درسی/نام مولف یا مترجم/نام ناشر توضیحات
روانشناسی عمومی پیشرفته 1217071 / 3 متن کامل زمینه روانشناسی هیلگارد
(تک جلدی) / اتکینسون- اسمیت-
هوکسما (براهنی و همکاران_ / رشد
بخش 1، 2، 3 و 5 و فصل 12 از بخش 6 مطالعه شود.
روانشناسی رشد پیشرفته 1217072 / 2 روانشناسی رشد (نظریه ها، پژوهش ها و
آزمون ها) / مهناز علی اکبری
دهکردی/ دانشگاه پیام نور
متون تخصصی 1217070 / 2 متون روانشناسی به زبان انگلیسی
کارشناسی ارشد رشته روان شناسی / حمید کمرزرین / دانشگاه پیام نور
فصل های 5 و 6
حذف می باشد.
منابع زبان و ادبیات انگلیسی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1401
نام درس کد درس/تعداد واحد نام منابع درسی/نام مولف یا مترجم/نام ناشر  توضیحات
ادبیات قرن هفده و هجده 1212277 / 2 The Norton
Anthology of English
Literature
(جلد دوم دوره دوجلدی)
ویرایش هشتم. چاپ اصلی
(اوریجینال) / Green Blat / WWW. Norton
مطالب زیر از منبع مذکور مطالعه
شود:Early ١٧th century IntroductionJohn Donne The good
Morrow The Canonization
A Valediction: of Weeping
From Holy Sonnets: Thou
hast made me… / Death be not ProudBen Johnson Volpone
Song: To CeliaAndrew Marvel To his
Coy Mistress The GardenJohn Milton Lycidas
Paradise lost (Book ١)Restoration and the ١٨th
Century: IntroductionJohn Dryden
Absalom and Achitophel: A
poem
Mac FlecknoeJohn Bunyan The
Pilgrim’s ProgressWilliam Congreve The
Way of the WorldJonathan Swift
Part ١،Gulliver’s TravelsAlexander Pope An
Essay on Criticism An
essay on Man

Samuel Johnson The
Vanity of Human Wishes
The Preface to
Shakespeare

شناخت ادبیات 1212279 / 2 English literature / Anthony
Burgess / Longman
——-
داستان کوتاه 1212280 / 2 The Dead
Miss Brill
The Cask of Amontillado
Barn Burning
The Guest
Gooseberries
The Library of Babel
The Short Story (Theory)  / James Joyce
Catherine Mansfield
Edgar Allen poe
William Faulkner
Alber Camus
Chekhov
Jorge Luis Borges
Ian Reid / Create
Space Independent Publishing Platform،
Keipzig،Reclam
Create Space
Independent Publishing Platform،
Perfection Learning،
Creative Education،  Secondary AGS، David R.Godlin publisher، Routledge
——–
نمایشنامه معاصر انگلیسی 1212290 / 2 Drama١٠٠ / Burt /

Facts on File

A Street Car Named
DesireEnd GameHEDDA GABLERThe HomecomingCloud NineNo ExitWho’s Afraid of Virgina Woolf
منابع مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1401
نام درس کد درس/تعداد واحد نام منابع درسی نام مولف یا مترجم/نام ناشر توضیحات
نظریه های سازمان و
مدیریت پیشرفته
1218668 / 2 تئوری سازمان: ساختار و
طرح سازمانی / استیفن رابینز(سید مهدی
الوانی حسن دانایی فرد) / صفار
فصل های 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 و 8 مطالعه شود.
مدیریت استراتژیک پیشرفته 1218670 / 2 برنامه ریزی و مدیریت
استراتژیک با رویکرد تدوین
استراتژی / امینی- فروزنده-
صمد خباز باویل / دانشگاه پیام نور
فصل 8 حذف می باشد.
مدیریت منابع انسانی
پیشرفته
1218671 / 2 مدیریت منابع انسانی(مفاهیم،تئوریها وکاربردها) / آرین قلی پور / سمت فصل های 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 و  8 مطالعه شود
زبان تخصصی 1218678 / 2 زبان تخصصی مدیریت بازاریابی / میرزا حسن حسینی، شهرام جنابی / دانشگاه پیام نور —-
منابع مدیریت مالی گرایش بازرگانی بین المللی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1401
نام درس کد درس/تعداد واحد نام منابع درسی/نام مولف یا مترجم/نام ناشر توضیحات
نظریه های سازمان و مدیریت
پیشرفته
1218668 / 2 تئوری سازمان : ساختار و
طرح سازمانی / استیفن رابینز/سید مهدی
الوانی، حسن دانایی فرد /صفار
فصل های 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 و 8 مطالعه شود.
مدیریت استراتژیک پیشرفته 1218670 / 2 برنامه ریزی و مدیریت
استراتژیک با رویکرد تدوین
استراتژی / امینی- فروزنده-
صمد خباز باویل / دانشگاه پیام نور
فصل 8 حذف می باشد.
مدیریت منابع انسانی پیشرفته 1218671 / 2 مدیریت منابع انسانی
(مفاهیم،تئوری ها و کاربردها) / آرین قلی پور / سمت
فصل های 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 و 8 مطالعه شود.
زبان تخصصی 1218678 / 2 زبان تخصصی مدیریت بازاریابی / میرزا حسن حسینی، شهرام جنابی / دانشگاه پیام نور ——
منابع مدیریت مالی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1401
نام درس کد درس/تعداد واحد نام منابع درسی/نام مولف یا مترجم/نام ناشر توضیحات
تجزیه و تحلیل صورت های
مالی
1218938 / 3 تجزیه و تحلیل صورتهای مالی / فضل الله اکبری  / سازمان حسابرسی فصل های 1، 2، 3، 4، 5، 6 و 7 مطالعه شود.
حسابداری مدیریت 1218941 / 2 حسابداری مدیریت / محمدرضا نیکبخت، زهرا دیانتی / کتاب مهربان نشر فصل های 1، 2، 3، 5، 6، 7،8، 9، 10 و 11 مطالعه شود.
بازار پول و سرمایه 1218942 / 2 بازار پول و سرمایه / مهرداد بنداری، منوچهر حاضر، محمد قجر / هوشمند تدبیر —-

شما می توانید برای دسترسی به مابقی منابع درسی گروه آزمایشی علوم انسانی روی لینک فعال موجود در جدول زیر کلیک نمایید.

لیست منابع گروه علوم انسانی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1401
دانلود لیست منابع گروه علوم انسانی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1401

(جهت دریافت فایل، روی لینک فوق کلیک کنید.)

منابع گروه هنر در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1401

با توجه به عدم برگزاری آزمون پروژه عملی طراحی (اسکیس طراحی شهری) گزینش دانشجو برای رشته طراحی شهری فقط از میان فارغ التحصیلان کارشناسی رشته شهرسازی یا معماری  و کارشناسی ناپیوسته و کاردانی این دو رشته صورت می گیرد. همچنین برای دوره کارشناسی ارشد مهندسی معماری نیز تنها از میان فارغ التحصیلان کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته و کاردانی رشته معماری دانشجو پذیرفته خواهد شد.

منابع پژوهش هنر آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1401
نام درس کد درس/تعداد واحد نام منابع درسی/نام مولف یا مترجم/نام ناشر توضیحات
اسطوره و هنر 1712233 / 2 اسطوره و هنر / مهتاب مبینی / دانشگاه پیام نور —-
جامعه شناسی هنر 1712234 / 2 جامعه شناسی هنر / امیر حسین آریان پور / گستره از ابتدا تا آخر صفحه 219 مطالعه شود.
حکمت هنر اسلامی 1712238 / 2  جستارهایی در چیستی هنر اسلامی (دفتر اول) / هادی ربیعی / فرهنگستان هنر از صفحه 15 تا صفحه 293 مطالعه شود.
منابع طراحی شهری آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1401
نام درس کد درس/تعداد واحد نام منابع درسی/نام مولف یا مترجم/نام ناشر توضیحات
طراحی شبکه حمل ونقل درون شهری 1813048 / 2 اصول برنامه ریزی(طراحی)
طراحی شبکه حمل ونقل تردد پیاده و دوچرخه  / هرمان کنف لاخر(فریدون قریب) / دانشگاه تهرانشبکه ارتباطی در طراحی شهری / فریدون قریب / دانشگاه تهران
—–
مباحث اجرایی طراحی شهری 1813054 / 2 مباحث اجرایی طراحی شهری / حیدر جهان بخش،
صابر زند، مرتضی لطفی پور
سیاهکلرودی / دانشگاه پیام نور
—–
مبانی برنامه ریزی شهری برای طراحان 1813082 / 2 مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری / اسماعیل شیعه / دانشگاه علم و صنعت

بعد طراحی برنامه ریزی / جان پانتر و متئو کارمونا(سید عبدالهادی دانشپور و
رضا بصیری مژدهی) / سازمان فناوری
اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

——–

 

 

 

فصل 2 مطالع شود.

مبانی نظری طراحی شهری 1813083 / 3 مبانی طراحی شهری / ریچارد هدمن، آندروه
یازوسکی(راضیه رضازاده،
مصطفی عباسزادگان) / دانشگاه علم و صنعتطراحی شهری: گونه شناسی
رویه ها و طرح ها / جان لنگ(سید حسین بحرینی) / دانشگاه تهران
——–

 

 

 

انضمام همه نمونه خاص حذف می باشد.

منابع مهندسی معماری آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1401
نام درس کد درس/تعداد واحد نام منابع/نام مولف یا مترجم/نام ناشر توضیحات
حکمت هنر اسلامی 1814001 / 2 جستارهایی در چیستی هنر
اسلامی(دفتراول) / هادی رییعی / فرهنگستان هنر
از ابتدای کتاب تا صفحه
230 مطالعه شود.
روانشناسی محیط 1814002 / 2 آفرینش نظریه معماری /  جان لنگ(علرضا عینی فر) / دانشگاه تهران فصل های 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19 مطالعه شود.
سیراندیشه های معماری 1814005 / 2 سیر اندیشه های معماری / محمّدجواد مهدوی نژاد / جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران —–
نظریه و روشهای طراحی 1814006 / 2 نظریه و روش های طراحی / حیدر جهان بخش و
سید تاج الدین منصوری / دانشگاه پیام نور
——

منابع گروه علوم پایه در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1401

منابع آموزش ریاضی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1401
نام درس کد درس/تعداد واحد نام منابع درسی/نام مولف یا مترجم/نام ناشر توضیحات
اصول آموزش ریاضی 1111437 / 3 آموزش و یادگیری ریاضیات (آموزش ریاضی 1) / محمد حسن بیژن زاده / دانش پذیر

اصول آموزش ریاضی / سیدحسن علم الهدایی / جهان فردا

——–
بنیادهای نظری حل مسئله در ریاضیات 1 1111440 / 3 چگونه مسئله حل کنیم؟ / جورج پولیا ( آرام) / کیهان

خلاقیت ریاضی / جورج پولیا(پرویز شهریاری) / فاطمی

——

 

فصل های 10، 11، 12، 13، 14 و 15 مطالعه شود.

منابع بیوشیمی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1401
نام درس کد درس/تعداد واحد نام منابع درسی/نام مولف یا مترجم/نام ناشر توضیحات
آنزیم شناسی 1112413 / 2 آنزیمولوژی / رضا حاجی حسینی بغداد آبادی -بهزاد لامع راد / دانشگاه پیام نور —–
بیوشیمی غشاء 1112147 / 2 Memberanes and
their cellular functions / J.B.Finean ، R.Coleman &R.H.Mi / ،Blackwell
Scientific publicat
—–
بیوشیمی کربوهیدرات و
لیپید
1112415 / 2 لیپید و قند / بهزاد لامع راد / دانشگاه پیام نور —–
روشهای بیوشیمی و
بیوفیزیک
1112152 / 2 جزوه روشهای بیوشیمی و
بیوفیزیک / بهزاد لامع راد،
رضاحاجی حسینی / دانشگاه پیام نور
از ابتدای فصل 3 تا پایان جزوه مطالعه شود.
منابع شیمی گرایش کاربردی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1401
نام درس کد درس/تعداد واحد نام منابع درسی/نام مولف یا مترجم/نام ناشر توضیحات
واکنشگاه ها 1114410 / 3 طراحی راکتورهای شیمیایی / اکتاولونسپیل پیل(مرتضی سهرابی) / جهاد دانشگاهی
(دانشگاه صنعتی
امیر کبیر)
فصل های 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 و 8 مطالعه شود.
طراحی آزمایش و افزایش
مقیاس فرایندها
1114411 / 3 طراحی و تحلیل آزمایش ها / داگلاس مونتگومری(رسول نورالسناء) / دانشگاه علم و
صنعت
——
شناسایی و تعیین
ساختار مواد
1114412 / 3 روشهای شناسایی و
مشخصه یابی مواد نانو ساختارها، فلزات و پلیمرها / عبدالرضا سیم پیچی، خدیجه
خدرولو، مسعود وصالی ناصح / نشر دانشگاهی
کیان
فصل های 1، 2، 3، 4، 5، 6 و 7 مطالعه شود.
منابع شیمی گرایش تجزیه آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1401
نام درس کد درس/تعداد واحد نام منابع درسی/نام مولف یا مترجم/نام ناشر توضیحات
شیمی معدنی پیشرفته 1114097 / 3 شیمی معدنی پیشرفته / لطفعلی سقط فروش، محمد حکیمی / دانشگاه پیام نور
شیمی آلی پیشرفته 1114098 / 3 شیمی آلی پیشرفته / عباس تیموری، علیرضا نجفی چرمهینی / دانشگاه پیام نور —-
شیمی تجزیه پیشرفته 1114100 / 3 شیمی تجزیه پیشرفته / حسن کرمی، محمدعلی کریمی / دانشگاه پیام نور —-

همچنین شما می توانید برای دسترسی به مابقی منابع درسی گروه آزمایشی علوم پایه روی لینک فعال موجود در جدول زیر کلیک نمایید.

لیست منابع گروه علوم پایه آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1401
دانلود لیست منابع گروه علوم پایه آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1401

(جهت دریافت فایل، روی لینک بالا کلیک کنید.)

منابع گروه کشاورزی و منابع طبیعی در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1401

توجه داشته باشید، واحد آزمایشگاهی سیتوژنتیک گیاهی در اولین ترم دانشجویی ارائه خواهد شد.

منابع اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحد های کشاورزی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1401
نام درس کد درس/ تعداد واحد نام منابع درسی/تعداد واحد/نام ناشر توضیحات
اقتصاد خرد تکمیلی 1413011 / 3 رویکردی جدید به اقتصاد خرد میانه / هال واریان
(سیدجواد پور مقیم) / نی
فصل های 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15 و 16 مطالعه شود.
اقتصاد کلان تکمیلی 1413012 / 3 تئوری و سیاستهای اقتصاد کلان / ویلیام اج برانسون(عباس شاکری) / نی فصل های 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12 مطالعه شود.
منابع اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1401
نام درس کد درس/ تعداد واحد نام منابع درسی/تعداد واحد/نام ناشر توضیحات
اقتصادخرد تکمیلی 1413011 / 3 رویکردی جدید به اقتصاد خرد میانه / هال واریان(سیدجواد پور مقیم) / نی فصل های 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15 و 16 مطالعه شود.
اقتصادکلان تکمیلی 1413012 / 3 تئوری و سیاستهای اقتصاد کلان / ویلیام اج برانسون(عباس شاکری) / نی فصل های 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12 مطالعه شود.
اقتصاد سنجی تکمیلی 1 1413013 / 3 مبانی اقتصاد سنجی (جلد دوم) / دامودار گجراتی(حمید ابریشمی) / دانشگاه تهران —–
منابع بیوتکنولوژی کشاورزی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1401
نام درس کد درس/ تعداد واحد نام منابع درسی/تعداد واحد/نام ناشر توضیحات
بیولوژی سلولی مولکولی 1112076 / 2 مباحثی از بیولوژی سلولی و مولکولی / رسول صالحی / مانی – دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان
فصل های 3، 4، 12، 13 و 14 حذف می باشد.
بیوشیمی پیشرفته 1411572 / 2 مبانی بیوشیمی کشاورزی / محمد صفری / دانشگاه تهران فصلی های 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20 و 21 مطالعه شود.
سیتوژنتیک گیاهی 1411573 / 2 سیتوژنتیک / محسن فرشادفر، غلامرضا بخشی خانیکی / دانشگاه پیام نور ——
ژنتیک مولکولی 1411576 / 2 ژنتیک از دیدگاه مولکولی / تی ا.براون(یزدی-صمدی-ولی زاده) / دانشگاه تهران ازفصل 1 تا آخر فصل 12 و از فصل 17 تا آخر کتاب
مطالعه شود.

در ادامه با کلیک بر روی لینک فعال در جدول پایین می توانید بقیه منابع درسی گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی را مشاهده نمایید.

لیست منابع گروه کشاورزی و منابع طبیعی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1401
دانلود لیست منابع گروه کشاورزی و منابع طبیعی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1401

(جهت دریافت فایل، روی لینک فوق کلیک کنید.)

منابع گروه فنی و مهندسی در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1401

منابع مهندسی برق گرایش مدار های مجتمع الکترونیک آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1401
نام درس کد درس/تعداد واحد نام منابع درسی/نام مولف یا مترجم/نام ناشر توضیحات
مدارهای مجتمع خیلی فشرده(VLSI) 1319183 / 3 مدارهای مجتمع دیجیتال
(ویراست دوم) / جان ام رابی-چاندرا کازان -بورویوژنیکلویچ/داریوش
شیری-ولی الله نجفی / نص
فصل های 1، 2، 3، 4، 5، 6 و 7 (به جز یخش های مربوط به spice) مطالعه شود.
تئوری و فناوری ساخت افزاره های نیم رسانا 1319202 / 3 تئوری و فناوری ساخت ادوات نیمه هادی  / حسن کاتوزیان / دانشگاه صنعتی امیر کبیر فصل های 1، 2، 3، 4، 5، 6 مطالعه شود.
مدارهای مجتمع خطی (CMOS) 1319203 / 3 Design of Analog
CMOS integrated
Circuits / Behzad Razavi/ Mc-Graw Hill
فصل های 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 مطالعه شود.
منابع مهندسی شیمی گرایش پلیمر آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1401
نام درس کد درس/تعداد واحد نام منابع درسی/نام مولف یا مترجم/نام ناشر توضیحات
انتقال حرارت پیشرفته 1317199 / 3 پدیده های انتقال / ادوین لایت فوت،رابرت
بایرن برد، وارن ای،
استوارت(محمدرضا افضل) / کتاب دانشگاهی
فصل های 9، 10 و11 مطالعه شود.
ریاضیات مهندسی پیشرفته 1317205 / 3 کاربرد ریاضیات و مدل سازی در مهندسی شیمی / شهره فاطمی / دانشگاه تهران فصل های 1، 2، 3، 4، 5، 6 مطالعه شود.
ترمودینامیک پیشرفته 1317273 / 3 ترمودینامیک مولکولی تعادلات فازی سیال / جان ام پراوزنیتز،لیش
تنتالر، دی ازودو(سعید
سلطانعلی، فاطمه قاری) /  اندیشه های گوهر بار
فصل های 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 مطالعه شود.
منابع مهندسی صنایع گرایش مدیریت مهندسی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1401
نام درس کد درس/تعداد واحد نام منابع درسی/نام مولف یا مترجم/نام ناشر توضیحات
نظریه تصمیم گیری 1314147 / 3 تصمیم گیری های چند معیاره / محمدجواد اصغر پور / دانشگاه تهران فصل های 1، 2و 3 (به جز صفحات 77 تا 87، 105 تا 121، 127 تا 143، 166 تا 190، 252 تا 260 و 276 تا 286) مطالعه شود.
مدیریت نوآوری و فناوری 1314179 / 3 مدیریت استراتژیک نوآوری تکنولوژیک / ملیسا آ. شلینگ (سید محمد اعرابی، محمد تقی زاده مطلق) / دفتر پژوهشهای
فرهنگی
 فصل های 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 9، 10، 11، 12 و 13 مطالعه شود.
تحلیل داده های مهندسی 1314184 / 3 آمار مهندسی / لیبرمن- باوکر(هاشم محلوجی) / مرکز نشر دانشگاهی فصل های 5، 6، 7، 8، 9 و 10( تا ابتدای 4-10) مطالعه شود. فصل  رگرسیون چند متغیره حذف می باشد.
منابع مهندسی برق گرایش مدار های مجتمع الکترونیک آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1401
نام درس کد درس/تعداد واحد نام منابع درسی/نام مولف یا مترجم/نام ناشر توضیحات
ریاضیات عالی مهندسی 313001 / 3 ریاضیات مهندسی / عبدالله شیدفر / دالفک فصل های 1، 2، 3 و 4 مطالعه شود.
تئوری الاستیسیته 1313230 / 3 مبانی تئوری الاستیسیته / محمدمهدی سعادت پور / دانشگاه صنعتی اصفهان —-
دینامیک سازه 313231 / 3 دینامیک سازه ها / خسرو برگی / دانشگاه تهران از صفحه 1 تا صفحه 431 مطالعه شود.

شما می توانید برای دسترسی آسان تر به مابقی منابع درسی گروه فنی و مهندسی روی لینک فعالی که در جدول ذیل قرار داده شده است کلیک نمایید.

لیست منابع گروه فنی و مهندسی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1401
دانلود لیست منابع گروه فنی و مهندسی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1401

(جهت دریافت فایل، روی لینک فوق کلیک کنید.)

سوالات متداول

1- منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1401 از چه طریق به دست می آید؟

این منابع در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون مذکور معرفی شده اند که جهت اطلاع از آن ها می توانید به متن این مقاله مراجعه نمایید.

2- آیا منابع تمامی گروه های آزمایشی آزمون ارشد فراگیر دانشگاه آزاد در دفترچه راهنمای آن معرفی شده است؟

بله، منابع درسی متناسب با هر یک از رشته های این دوره در تمامی گروه های آزمایشی در دفترچه ثبت نام قید شده است.

3- برای شرکت در رشته شیمی گرایش تجزیه آزمون ارشد فراگیر دانشگاه آزاد می بایست چه مطالبی را مطالعه نمود؟

این منابع به تفکیک درس، نام مترجم، مدرس و... در جدول موجود در متن مقاله حاضر قرار داده شده است.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

۲ نظر

  1. سلام و عرض ادب ایا رشته روانشناسی بالینی حذفیات دارد یا خیر چون واقعا مباحث سنگینی داره و عدالت برقرار نشده که هیچ درسی رو حذف نکردید

    • با سلام و احترام، تمامی اطلاعات منابع آزمون فراگیر دانشگاه آزاد سال ۱۴۰۱، اعم از نام منبع، نام ناشر، حذفیات و… به صورت کامل ذکر شده است.

دریافت مشاوره پیج کارشناسی ارشد