تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت - 9099071647
خانه / مشاوره تحصیلی / هدایت تحصیلی پایه نهم 1400 – 1401

هدایت تحصیلی پایه نهم 1400 – 1401

انتخاب رشته پایه نهم به دهم 1400 - 1401
هدایت تحصیلی پایه نهم 1400 – 1401

مهم ترین هدف از ایجاد نظام آموزشی جدید، آماده ‌کردن دانش ‌آموزان برای کسب آداب و مهارت ‌های زندگی اجتماعی می باشد. از آن جا که دوره ابتدایی، دوره آموزش عمومی و بسیار تأثیرگذار برای دانش‌آموزان محسوب می شود، لذا بنا بر این نهاده شد که با اضافه کردن یک سال به این دوره ابتدایی، دانش‌آموزان توانایی بیشتری برای حضور در اجتماع و فعالیت‌ های مشارکتی پیدا‌ کنند. دانش آموزان نظام آموزشی جدید در پایه نهم می توانند در هر یک از شاخه های نظری، فنی و حرفه ای و کاردانش اقدام به انتخاب رشته نمایند.

در راستای کمک به دانش آموزان برای انتخاب رشته، برنامه های مشاوره تحصیلی دبیرستان اجرا شد. هدایت دانش آموزان به مناسب ترین شاخه یا رشته تحصیلی بر اساس استعداد و علاقه آن ها و به تناسب امکانات و نیازهای کشور را تحت عنوان هدایت تحصیلی یاد می کنند.

هدایت تحصیلی بر مبنای آزمون های مشاوره ای و سوابق تحصیلی دانش آموزان انجام می شود.

معیارها و ملاک های هدایت تحصیلی پایه نهم 1400 – 1401

انتخاب رشته تحصیلی و آینده شغلی هر ساله دغدغه حدود یک میلیون دانش آموز پایه نهم می باشد. هدایت تحصیلی روندی است که طی آن با ارایه خدمات مشاوره ای به دانش آموز کمک می شود تا استعداد، توانایی، علایق و ویژگی های شخصیتی خویش، شاخه ها و رشته های تحصیلی، حرف و مشاغل مورد نیاز جامعه را شناخته و بر اساس آن اقدام به انتخاب اولویت شاخه، گروه و رشته تحصیلی مناسب نماید. لذا هدایت تحصیلی مسیر تحصیلی و شغلی آینده دانش ‌آموزان را رقم می‌زند و از این حیث بسیار مهم و سرنوشت ساز است. هدف از هدایت تحصیلی آن است که دانش آموزان به مناسب ترین شاخه یا رشته تحصیلی بر اساس استعداد و علاقه و نه صرفا امکانات و نیازهای کشور راهنمایی شوند. لذا در هدایت تحصیلی دو معیار مهم در نظر گرفته می شود.

الف) بررسی های روانشناسی و آزمون های مشاوره ای دانش آموز

این بررسی ها مجموعا 65 امتیاز را برای دانش آموز در بر خواهند داشت و شامل نمونه برگه هایی است که از طریق سامانه پادا در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد. بنابراین متقاضیان جهت دریافت این فرم نیازی به مراجعه حضوری به مدارس نخواهند داشت. مجموع امتیازات آزمون های مشاوره ای شامل ریز امتیازات ذیل خواهد بود.

  •  نظر سنجی از دانش آموزان با توجه به اولویت های انتخابی آنان از بین شاخه ها و رشته های تحصیلی موجود در دوره متوسطه دوم صورت می گیرد. دانش آموزان فرمی مشابه فرم زیر را جهت ترتیب بندی اولویت های خود در سامانه همگام پر خواهند کرد که 10 امتیاز از امتیاز های بررسی های مشاوره ای را برای آن ها رقم خواهد زد.
نمونه برگه 1
  •  نظر سنجی از دبیران دروس مختلف دوره متوسطه اول صورت خواهد گرفت که در این حالت معلمان فرمی مشابه فرم زیر را پر کرده و در سامانه مربوطه بارگذاری می کنند. نتایج این فرم شامل 10 امتیاز از کل امتیازات بررسی های مشاوره ای در امر هدایت تحصیلی خواهد شد.
نمونه برگه 2
  • یکی از فرم هایی که در امر هدایت تحصیلی تکمیل و ثبت می شود، فرم نظر سنجی والدین است. والدین می توانند طی فرمی مشابه فرم زیر، نظر خود را نسبت به انتخاب رشته فرزند خود اعلام کنند که نتایج این فرم 5 امتیاز از مجموع امتیازات را شامل خواهد شد.
نمونه برگه 3
  • بخش عمده ای از امتیازات کل بررسی مشاوره ای مربوط به نتایج آزمون های مشاوره ای است. در طی سه سال اول متوسطه 6 آزمون شامل آزمون استعداد، رغبت، شخصیت و ارزش های تحصیلی – شغلی دانش آموز برگزار خواهند شد که هر آزمون 5 امتیاز دارد و در مجموع 30 امتیاز از مجموع امتیازات بررسی مشاوره ای را به خود اختصاص خواهد داد.
نمونه برگه 4
  • نهایتا نظر سنجی مشاوران صورت می گیرد که بر اساس مجموع امتیازات اخذ شده تصمیم گیری خواهد شد و در این حالت نیز 10 امتیاز از مجموع امتیازات بررسی مشاوره ای را شامل می شود که در این مرحله، مجموع امتیازت از 65 امتیاز در طی فرمی مشابه زیر محاسبه خواهد شد.
نمونه برگه 5

ب) نمرات و سوابق تحصیلی دانش آموز

ورود به هر یک از شاخه ها و رشته های تحصیلی نیازمند کسب حداقل نمرات دروس تخصصی پایانی نوبت دوم (نمره خرداد یا همان نمره برگه خرداد ماه) مربوط به آن رشته می باشد. به عبارت دیگر، در صورت عدم کسب حداقل میانگین دروس تخصصی در سه پایه هفتم، هشتم و نهم (هفتم و هشتم با ضریب 1 و نهم با ضریب 3) برای رشته ها، سایر عوامل و ملاک های هدایت تحصیلی آن دانش آموز در تنظیم نمونه برگه هدایت تحصیلی بی اثر خواهد بود. در جداول زیر حدنصاب نمره برای دروس تخصصی مرتبط با هر سه شاخه نشان داده شده است.

3 / [نمره خرداد پایه هفتم + نمره خرداد پایه هشتم + (نمره خرداد پایه نهم * 3 )] = روش محاسبه نمره 

حدنصاب نمره لازم برای دروس شاخه های گروه نظری

ریاضی فیزیک

علوم تجربی

علوم انسانی

 علوم و معارف

ریاضی: 14 ریاضی: 13 زبان و ادبیات فارسی: 14 زبان و ادبیات فارسی: 12
علوم تجربی: 13 علوم تجربی: 14 مطالعات اجتماعی: 13  مطالعات اجتماعی: 14
زبان عربی: 12  زبان عربی: 13

حدنصاب نمره لازم برای دروس شاخه های گروه فنی و حرفه ای

رشته های هنر

رشته های کشاورزی

رشته های خدماتی 

 رشته های صنعت

فرهنگ و هنر: 12 فرهنگ و هنر: 12 فرهنگ و هنر: 12 فرهنگ و هنر: 12
کار و فناوری: 12 کار و فناوری: 12 کار و فناوری: 12 کار و فناوری: 12
ریاضی: 10 علوم تجربی: 10 ریاضی: 10 ریاضی: 10
علوم تجربی: 10 علوم تجربی: 10

حدنصاب نمره لازم برای دروس شاخه های گروه کاردانش

رشته های هنر

رشته های کشاورزی

رشته های خدماتی

 رشته های صنعت

فرهنگ و هنر: 12 فرهنگ و هنر: 10 فرهنگ و هنر: 12 فرهنگ و هنر: 10
کار و فناوری: 12 کار و فناوری: 12 کار و فناوری: 12 کار و فناوری: 12
ریاضی: 10 علوم تجربی: 10 ریاضی: 10 ریاضی: 10

نحوه انتخاب رشته بر اساس هدایت تحصیلی پایه نهم 1400 – 1401

از آن جایی که حق مسلم هر انسانی است که رشته و شغلی را آزادانه انتخاب کند، هدایت تحصیلی فرآیندی سه ساله در نظر گرفته شده است و طی آن با کمک مشاوران تحصیلی، این امکان به دانش آموز داده می شود تا انتخاب رشته نهم به دهم را آگاهانه به انجام برساند.

نحوه اجرای این آیین نامه شامل تهیه نمونه برگه های هدایت تحصیلی، نظر خواهی از دانش آموزان، معلمان، والدین و مشاور ذی صلاح مدارس بر اساس استانداردهای مصوب می باشد. در سال گذشته دانش آموزان می بایست جهت انتخاب نهایی رشته تحصیلی مورد نظر، نمونه برگه های تحصیلی خود را از سایت همگام به نشانی hamgam.medu.ir تهیه کرده و به صورت اینترنتی آن ها را تکمیل می کردند.

اما در سال جاری محصلین باید جهت انجام فرآیند انتخاب رشته خود به سایت پرونده الکترونیکی دانش آموزان یا پادا به نشانی pada.medu.ir مراجعه کنند و با کلیک بر روی گزینه “مشاهده کارنامه” در زمان مقرر، فرم هدایت تحصیلی خود را دریافت و تکمیل نمایند. 

اعلام نتایج هدایت تحصیلی پایه نهم 1400 – 1401

نمونه برگه هدایت تحصیلی همزمان با اعلام نتایج امتحانات خرداد و شهریور ماه برای همه دانش آموزان صادر شده و پس از تایید مسئول ثبت نمرات، مشاور و مدیر مدرسه تا نیمه تیر ماه همان سال برای قبولی های خرداد و همزمان با اعلام نتایج شهریور ماه برای قبولی های شهریور در اختیار دانش آموز قرار می گیرد.

نتیجه بررسی های مشاوره ای و سوابق تحصیلی دانش آموز در فرم شماره 6 و 7 از طریق سایت پادا قابل دسترس خواهد بود. توجه داشته باشید که در فرم شماره 6 مطابق فرم زیر، امتیازات مشاوره ای و سوابق تحصیلی محاسبه شده و مجموع آن از 100 نمره اعلام می شود. ناگفته نمایند که این فرم بیشتر جنبه توصیه ای خواهد داشت.

نمونه برگه 6

فرم نهایی، فرم شماره 7 خواهد بود که با توجه به سوابق تحصیلی دانش آموز و ظرفیت منطقه بیان می شود. در این فرم ضریب دروس مقاطع هفتم و هشتم با ضریب 1 و دروس مقطع نهم با ضریب 3 اعلام می شود. لذا بدیهی است که نمرات مقطع نهم بالاترین اثر را روی سوابق تحصیلی و انتخاب رشته فرد خواهد گذاشت. دانش آموز در فرم شماره 7 مطابق فرم زیر با حروفی از قبیل “الف” و “ب” مواجه خواهد شد. در این ارتباط می توان گفت که اولویت بندی شاخه‌ ها و رشته ‌ها در نمونه برگه شماره ۷ هدایت تحصیلی تنها بر اساس ظرفیت و عملکرد تحصیلی می باشد.

نمونه برگه 7

رشته های مورد پذیرش دانش آموز با اولویت “الف” در نمونه برگه شماره ۷ هدایت تحصیلی ثبت می‌شود. منظور از اولویت “الف” آن است که اگر دانش ‌آموزی حداقل نمره کتبی مورد نظر برای ورود به رشته یا زمینه ارائه شده را کسب کند؛ بدون در نظر گرفتن ظرفیت منطقه می‌تواند در رشته دلخواه خود (در صورت وجود آن رشته یا زمینه در منطقه) ثبت‌ نام کنند.

منظور از اولویت “ب” یعنی این که بر اساس میزان ظرفیت منطقه، گروهی از دانش‌ آموزان که نمرات کتبی تحصیلی آن ها بالاتر از دانش ‌آموز بوده، برابر ظرفیت اعلامی ثبت‌ نام می‌ کنند و در صورت انصراف آنان، دانش‌آموز با اولویت (ب) می‌تواند ثبت ‌نام کند.

مثلا اگر دانش‌آموزی برای رشته علوم انسانی اولویت “ب” باشد، باید کمی صبر کند تا تکلیف اولویت “الف”ها مشخص شود و در صورت انصراف آن ها، اولویت “ب” ها قادر به ثبت نام خواهند بود.

آزمون جبرانی هدایت تحصیلی برای انتخاب رشته پایه نهم 1400 – 1401

دانش‌ آموزانی که حدنصاب نمره را در یکی از شاخه ‌ها، زمینه ‌ها و رشته ‌های تحصیلی در خرداد ماه کسب نکرده باشند، می‌توانند با تکمیل نمونه برگه درخواست تعیین رشته مجدد نسبت به شرکت در امتحان تعیین رشته در شهریور ماه (‌هم‌زمان با امتحانات دانش‌ آموزان تجدیدی‌) اقدام کنند. تاکید می‌شود که حد نصاب لازم برای ورود به هر رشته، بر اساس نمرات پایانی سه ساله دوره اول متوسطه در درس یا دروس مربوطه محاسبه می‌شود. در صورت کسب حدنصاب نمره، ورود دانش آموز به مدارس غیردولتی بلامانع بوده و در مدارس دولتی نیز در صورت وجود ظرفیت، امکان پذیر است.

نمره امتحان تعیین رشته، مانند امتحانات شهریور ماه محاسبه می شود و در کارنامه تحصیلی و نمونه برگه ‌های هدایت تحصیلی (با عنوان تعیین رشته) ثبت شده و تاثیری در معدل سالانه یا کل دانش آموز ندارد و صرفا به منظور انجام هدایت تحصیلی دانش آموز، مورد استفاده قرار می‌گیرد. بدیهی است که مدیران مدارس دوره متوسطه اول باید نمون برگ های تعیین رشته مجدد را در اختیار دانش آموزان متقاضی قرار داده و فرآیند درخواست را به طور کامل اجرا کنند.

چنانچه دانش آموز در پایه دهم وارد رشته یا شاخه ای شده است که به هر دلیلی امکان ادامه تحصیل برایش فراهم نبود یا به آن علاقه ‌ای نداشت، می بایست به مشاور یا مدیر مدرسه مراجعه نموده و فرم مربوط به تغییر رشته را دریافت کند. چنانچه دانش ‌آموز در خرداد یا شهریور در چند دروس مرتبط با رشته جدید امتحان دهد و حدنصاب نمره لازم را کسب کند، قادر است از سه شاخه نظری، فنی حرفه‌ای و کار و دانش با فرض قبولی در نمرات دروس مرتبط، در پایه یازدهم وارد رشته جدید شود. اما اگر دانش آموز در پایه یازدهم تمایل به انتخاب رشته داشته باشد، باید لزوماً در دروس همان شاخه انتخاب رشته را انجام دهد، چون برای گرفتن دیپلم در آن شاخه باید دروس آن شاخه را گذرانده باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با شرایط تغییر رشته تحصیلی در دوره یازدهم می توانید روی لینک مربوطه کلیک کنید. 

 

سوالات متداول

1- آیا امکان انتخاب رشته ‌ای که در فرم هدایت تحصیلی ذکر نشده است، وجود دارد؟

خیر، وقتی رشته ‌ای جزو اولویت های دانش آموز نیست، به این معنا می باشد که وی حداقل نمره لازم را کسب نکرده است و نمی ‌تواند در آن رشته را انتخاب نماید.

2- در روند هدایت تحصیلی آیا مدارس غیردولتی بدون در نظر گرفتن اولویت ‌ها می توانند ثبت نام کنند؟

خیر، در روند هدایت تحصیلی مدارس دولتی و غیردولتی از یک الگو تبعیت می کنند. با این تفاوت که در مدارس غیردولتی اولویت الف و ب رعایت نمی شود؛ لذا دانش آموزان می توانند بدون معطلی به اولویت ب بروند.

3- امکان تغییر رشته بعد از کلاس دهم وجود دارد؟

بله، دانش آموز می تواند از مدرسه تقاضای تغییر رشته کند تا به تایید اداره آموزش و پرورش منطقه برسد. در پایه دهم امکان تغییر شاخه و رشته وجود دارد، اما در سال یازدهم دیگر امکان تغییر شاخه نیست و دانش آموز فقط می‌تواند رشته را تغییر دهد.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۴ نظر

  1. سلام کسی که معدل پایانی ۱۶.۸۲هست و معدل نوبت دومش ۱۸.۴۳میتونه تو ازمون نمونه دولتی قبول بشه یا نه به خاطر معدلش ازمون دادنش بی فایده هست؟

  2. سلام ببخشید با چه معدل کارنامه در پایه نهم وارد رشته علوم تجربی میشویم

    • با سلام و درود، با توجه به شرایط ورود به رشته تجربی حداقل معدل ۱۴ می باشد اما با توجه به افزای شمیزان علاقه مندی نسبت به ورد به رشته تجربی می بایست معدل بالایی داشته باشید.

دریافت مشاوره