خانه اخبار تحصیلی پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه شمال 97

پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه شمال 97

پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه شمال 97
پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه شمال 97

فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد
برای نیمسال اول سال تحصیلی 89-7981 در دانشگاه شمال

در راستای آییننامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد به شماره 44977/11 مورخ
50/50/1191 مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )عتف(، و دستورالعمل اجرایی آییننامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای
درخشان در سال تحصیلی 97-1194 به شماره 9179/س مورخ 10/51/1194 ،دانشگاه شمال بر اساس »شیوهنامه اجرایی« که
پیوست این اطلاعیه میباشد، اقدام به پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد برای نیمسال
اول سال تحصیلی 97-1194 در رشتههای مندرج در جدول صفحه بعد، مینماید.

کلیه متقاضیان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد میبایست مدارکی که در ذیل ذکر
میگردد را حداکثر تا تاریخ 15/50/1194 به دفتر تحصیلات تکمیلی ارسال نمایند.

1 )فرم تکمیلشده شماره 1 پیوست این اطلاعیه
2 )فرم تکمیلشده شماره 2 پیوست این اطلاعیه
3 )تصویر شناسنامه و کارت ملی

نشانی دانشگاه: مازندران، آمل، کیلومتر 0 جاده هراز، دوراهی امامزاده عبدالله، دانشگاه شمال، کد پستی 77099-79191

متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در وقت اداری با اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه شمال با شماره
55749144-477 تماس حاصل نمایند.

منبع : سایت دانشگاه شمالدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت مشاوره