تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت - 9099071647
خانه / رتبه قبولی کارشناسی ارشد / کارنامه و رتبه قبولی رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

کارنامه و رتبه قبولی رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

کارنامه و رتبه قبولی رشته حسابداری ارشد دانشگاه سراسری 1400 - 1401
کارنامه و رتبه قبولی رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

داوطلبانی که در کنکور کارشناسی ارشد رشته حسابداری شرکت کرده اند، باید در زمان مقرر نسبت به ثبت کد رشته محل های انتخابی خود بپردازند. برای انتخاب رشته ارشد متقاضیان باید دفترچه راهنمای آن را به خوبی مطالعه کرده و از مشاوران مجرب نیز کمک بگیرند. البته این افراد می توانند با بررسی رتبه قبولی و کارنامه های سال گذشته رشته حسابداری به تخمین نسبتا خوبی از رتبه و محل پذیرش خود برسند. در ادامه این مقاله، تعدادی از این کارنامه ها درج شده تا بدین ترتیب با مطالعه دقیق رتبه و سهمیه های خود و همچنین در نظر گرفتن علاقه به رشته مورد نظر، انتخاب رشته آگاهانه و درست تری داشته باشند.

با بررسی کارنامه و رتبه قبولی رشته حسابداری ارشد دانشگاه سراسری سال گذشته می توانید انتخاب رشته آگاهانه ای داشته باشید.

کارنامه و رتبه قبولی رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

پس از انتشار نتایج اولیه کنکور ارشد داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته شده اند، درصدد ثبت کد رشته محل های مورد نظر خود در سایت سازمان سنجش آموزش کشور بر می آیند. جهت انجام این فرآیند ضمن مطالعه دفترچه انتخاب رشته کنکور ارشد می توانید کارنامه ها و رتبه قبولی رشته حسابداری سال پیش را بررسی نمایید. با مقایسه رتبه، تراز، سهمیه و محل قبولی پذیرفته شدگان سال گذشته با کارنامه خود می توانید با آگاهی بیشتری نسبت به انتخاب رشته بپردازید.

رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: حسابداری جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 51
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: روزانه تراز: 5947
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 25
حسابداری مالی 36
حسابداری صنعتی 39
حسابرسی 28
ریاضی و آمار 51
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: حسابداری جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 74
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهان شهر داوطلب: اردبیل دوره قبولی: روزانه تراز: 5847
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 39
حسابداری مالی 24
حسابداری صنعتی 32
حسابرسی 41
ریاضی و آمار 18
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: حسابداری جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 102
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه لرستان شهر داوطلب: گیلان دوره قبولی: روزانه تراز: 5702
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 25
حسابداری مالی 51
حسابداری صنعتی 23
حسابرسی 32
ریاضی و آمار 17
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: حسابداری جنسیت: مرد سهمیه: 5 درصد رتبه در سهمیه: 115
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه مازندران شهر داوطلب: اصفهان دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 4210
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 12
حسابداری مالی 7
حسابداری صنعتی 38
حسابرسی 1
ریاضی و آمار 13
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: حسابداری جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 132
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه یزد شهر داوطلب: ارومیه دوره قبولی: روزانه تراز: 5642
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 12
حسابداری مالی 33
حسابداری صنعتی 28
حسابرسی 22
ریاضی و آمار 41
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: حسابرسی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 74
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی شهر داوطلب: خوی دوره قبولی: روزانه تراز: 5789
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 25
حسابداری مالی 37
حسابداری صنعتی 39
حسابرسی 42
ریاضی و آمار 41
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: حسابرسی جنسیت: زن سهمیه: 5 درصد رتبه در سهمیه: 110
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خوارزمی شهر داوطلب: کرج دوره قبولی: روزانه تراز: 4251
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 12
حسابداری مالی 39
حسابداری صنعتی 12
حسابرسی 10
ریاضی و آمار 3
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: حسابرسی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 126
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه الزهرا شهر داوطلب: کرج دوره قبولی: روزانه تراز: 5641
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 51
حسابداری مالی 36
حسابداری صنعتی 32
حسابرسی 14
ریاضی و آمار 27
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: حسابرسی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 134
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه فردوسی مشهد شهر داوطلب: تبریز دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 5602
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 22
حسابداری مالی 13
حسابداری صنعتی 42
حسابرسی 20
ریاضی و آمار 14
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: حسابرسی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 254
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پیام نور تهران غرب شهر داوطلب: مراغه دوره قبولی: پیام نور تراز: 4251
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 12
حسابداری مالی 20
حسابداری صنعتی 14
حسابرسی 32
ریاضی و آمار 17
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: حسابداری مدیریت جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 65
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علامه طباطبایی شهر داوطلب: ساوه دوره قبولی: روزانه تراز: 6532
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 24
حسابداری مالی 45
حسابداری صنعتی 59
حسابرسی 27
ریاضی و آمار 49
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: حسابداری مدیریت جنسیت: مرد سهمیه: 5 درصد رتبه در سهمیه: 105
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه فردوسی مشهد شهر داوطلب: خوی دوره قبولی: روزانه تراز: 3179
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 28
حسابداری مالی 11
حسابداری صنعتی 9
حسابرسی 11
ریاضی و آمار 8
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: حسابداری مدیریت جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 128
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه ارومیه شهر داوطلب: آمل دوره قبولی: روزانه تراز: 6127
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 12
حسابداری مالی 32
حسابداری صنعتی 24
حسابرسی 13
ریاضی و آمار 27
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: حسابداری مدیریت جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 186
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه ایلام شهر داوطلب: گیلان دوره قبولی: روزانه تراز: 5741
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 12
حسابداری مالی 24
حسابداری صنعتی 33
حسابرسی 20
ریاضی و آمار 11
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: حسابداری مدیریت جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 209
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه غیرانتفاعی خاتم شهر داوطلب: کرمان دوره قبولی: غیرانتفاعی تراز: 4957
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 11
حسابداری مالی 10
حسابداری صنعتی 35
حسابرسی 17
ریاضی و آمار 21
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: حسابداری بخش عمومی جنسیت: مرد سهمیه: 25 درصد رتبه در سهمیه: 102
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علامه طباطبایی شهر داوطلب: اراک دوره قبولی: روزانه تراز: 2934
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 5
حسابداری مالی 11
ریاضی و آمار 3
حسابداری و حسابرسی دولتی 6
اصول تنظیم و کنترل بودجه 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: حسابداری بخش عمومی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 138
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علامه طباطبایی شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: روزانه تراز: 5322
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 11
حسابداری مالی 14
ریاضی و آمار 12
حسابداری و حسابرسی دولتی 50
اصول تنظیم و کنترل بودجه 9
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: حسابداری بخش عمومی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 157
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علامه طباطبایی شهر داوطلب: کیش دوره قبولی: پردیس خودگردان تراز: 4985
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 12
حسابداری مالی 24
ریاضی و آمار 25
حسابداری و حسابرسی دولتی 22
اصول تنظیم و کنترل بودجه 13
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: حسابداری بخش عمومی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 269
دانشگاه محل قبولی: موسسه غیرانتفاعی پرندک شهر داوطلب: تبریز دوره قبولی: غیرانتفاعی تراز: 3541
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 10
حسابداری مالی 12
ریاضی و آمار 11
حسابداری و حسابرسی دولتی 5
اصول تنظیم و کنترل بودجه 2
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: حسابداری بخش عمومی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 287
دانشگاه محل قبولی: موسسه غیرانتفاعی رسام شهر داوطلب: کرج دوره قبولی: غیرانتفاعی تراز: 3178
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 12
حسابداری مالی 10
ریاضی و آمار 14
حسابداری و حسابرسی دولتی 19
اصول تنظیم و کنترل بودجه 22

 

سوالات متداول

1- بررسی کارنامه های پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد رشته حسابداری سال گذشته چه فایده ای دارد؟

این امر موجب می شود که بتوانید با مقایسه تراز، درصد و رتبه مکتسبه خود، انتخاب رشته ای درست و اصولی داشته باشید.

2- کارنامه قبولی کنکور کارشناسی ارشد چه اطلاعاتی را در اختیار داوطلبان قرار می دهد؟

این کارنامه ها شامل اطلاعاتی همچون سهمیه، رتبه قبولی، جنسیت، تراز، نوع دوره و دانشگاه محل پذیرش می باشد.

3- برای قبولی در رشته حسابداری کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری سال 1401 باید چه رتبه ای کسب کرد؟

شما می توانید با بررسی دقیق جزئیات کارنامه های ارائه شده در این مقاله در این زمینه اطلاعات دقیقی کسب کنید.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دریافت مشاوره پیج کارشناسی ارشد