چهارشنبه , تیر ۲۷ ۱۳۹۷
تماس با برترین مشاوران زبان خارجی
تماس از طریق تلفن ثابت 9099071647 - 9099072938
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه سراسری

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه سراسری

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه سراسری
آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه سراسری

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه سراسری با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938

تا کنون 80166 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
رتبه در سهمیه رتبه کشوری سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته نوع دوره کارنامه
334 1064 منطقه 1 مرد اصفهان دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
284 656 منطقه 2 مرد آباده دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
401 904 منطقه 2 زن اهواز دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
688 1611 منطقه 2 زن بندرعباس دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
870 2031 منطقه 2 زن جهرم دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
234 1950 منطقه 3 مرد یاسوج دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
518 3689 منطقه 3 زن خرامه دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
521 3696 منطقه 3 زن سپیدان دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
103 309 منطقه 1 زن مشهد دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
206 625 منطقه 1 مرد مشهد دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
489 1584 منطقه 1 زن شیراز دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
162 360 منطقه 2 مرد بیرجند دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
332 748 منطقه 2 مرد قوچان دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
688 1611 منطقه 2 زن رفسنجان دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
7775 19104 منطقه 2 زن زاهدان دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
198 1557 منطقه 3 مرد شیروان دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
203 1598 منطقه 3 مرد سرایان دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
685 1607 منطقه 2 زن گناباد دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
109 328 منطقه 1 مرد تبریز دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
1649 3917 منطقه 2 مرد اراک دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
206 625 منطقه 1 زن تبریز دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
396 1267 منطقه 1 مرد تهران دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
532 1695 منطقه 1 زن تبریز دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
508 1179 منطقه 2 مرد بناب دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
641 1505 منطقه 2 زن قزوین دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
580 1850 منطقه 1 زن مشهد دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
781 1828 منطقه 2 زن اردبیل دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
1209 4054 منطقه 1 مرد مشهد دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
77 713 منطقه 3 مرد اشنویه دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
152 1262 منطقه 3 مرد هریس دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
305 2452 منطقه 3 زن نقده دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
684 2205 منطقه 1 زن مشهد دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
762 2460 منطقه 1 زن مشهد دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
795 2592 منطقه 1 زن شیراز دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
729 1718 منطقه 2 مرد کرمان دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
951 2235 منطقه 2 مرد اردکان دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
969 2282 منطقه 2 مرد آباده دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
901 6042 منطقه 3 مرد تایباد دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
168 1337 منطقه 3 زن جیرفت دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
229 1897 منطقه 3 زن شهربابک دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
381 2911 منطقه 3 مرد جیرفت دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
860 2006 منطقه 2 مرد کرمان دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
450 1437 منطقه 1 مرد تبریز دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
781 2545 منطقه 1 مرد تبریز دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
1444 3404 منطقه 2 مرد محلات دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
889 2890 منطقه 1 زن تهران دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
692 1616 منطقه 2 مرد میانه دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
831 1929 منطقه 2 مرد قزوین دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
1038 2441 منطقه 1 مرد آذربایجان شرقی دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
877 2045 منطقه 2 مرد اسلام شهر دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
1133 2671 منطقه 2 مرد مرند دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
572 4030 منطقه 3 مرد اسلام شهر دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
883 5950 منطقه 3 زن تاکستان دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
834 2722 منطقه 1 مرد تبریز دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
1095 2581 منطقه 2 زن کرمانشاه دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
1205 2853 منطقه 2 مرد ارومیه دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
1240 2939 منطقه 2 مرد همدان دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
1356 3219 منطقه 2 زن ورامین دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
378 2896 منطقه 3 مرد کوهدشت دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
424 3178 منطقه 3 مرد جوانرود دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
761 5284 منطقه 3 زن سرپل ذهاب دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
1306 3103 منطقه 2 مرد همدان دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
1159 2737 منطقه 2 زن آذربایجان شرقی دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
562 1782 منطقه 1 مرد شیراز دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
776 2514 منطقه 1 مرد شیراز دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
1207 4047 منطقه 1 زن تهران دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
1211 4064 منطقه 1 زن تبریز دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
1240 2939 منطقه 2 مرد ارومیه دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
1279 3045 منطقه 2 مرد بهبهان دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
1622 3868 منطقه 2