جمعه , ۲ فروردین ۱۳۹۸
تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سراسر کشور - 9099071647
- 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سراسری

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سراسری

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سراسری
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سراسری

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سراسری با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت –
تماس از سراسر کشور 9099071647
تماس از استـان تهران 9092305538
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 1270289 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1 منطقه 1 مرد تبریز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
2 منطقه 1 مرد تبریز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
3 منطقه 1 مرد تهران پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
4 منطقه 1 مرد شیراز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
5 منطقه 1 مرد تهران پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
6 منطقه 1 مرد تبریز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
7 منطقه 1 مرد شیراز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
13 منطقه 1 مرد اصفهان پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
17 منطقه 1 مرد شیراز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
20 منطقه 1 مرد اصفهان پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
25 منطقه 1 مرد اصفهان پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
37 منطقه 1 مرد تبریز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
39 منطقه 1 مرد تبریز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
39 منطقه 1 مرد آذربایجان شرقی پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
40 منطقه 1 زن آذربایجان شرقی پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
41 منطقه 1 مرد تهران پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
41 منطقه 1 مرد یزد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
52 منطقه 1 مرد یزد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
63 منطقه 1 مرد تبریز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
65 منطقه 1 زن تبریز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
82 منطقه 1 مرد تبریز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
100 منطقه 1 مرد آذربایجان شرقی پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
105 منطقه 1 زن دهاقان پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
111 منطقه 1 زن مشهد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
112 منطقه 1 مرد آذربایجان شرقی پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه کارنامه
121 منطقه 1 مرد مشهد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
133 منطقه 1 مرد مشهد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
140 منطقه 1 زن تهران پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه کارنامه
163 منطقه 1 مرد چالوس پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری روزانه کارنامه
172 منطقه 1 زن آذربایجان شرقی پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه کارنامه
178 منطقه 1 مرد سراب پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بابل روزانه کارنامه
180 منطقه 1 زن آذربایجان شرقی پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه کارنامه
187 منطقه 1 مرد یاسوج پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه کارنامه
197 منطقه 1 مرد تهران پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
201 منطقه 1 مرد شیراز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
208 منطقه 1 مرد تهران پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
226 منطقه 1 مرد همدان پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه کارنامه
258 منطقه 1 مرد تهران پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
275 منطقه 1 مرد تهران پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری روزانه کارنامه
309 منطقه 1 مرد شیراز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه کارنامه
311 منطقه 1 مرد شیراز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
313 منطقه 1 مرد شیراز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
315 منطقه 1 مرد شیراز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
344 منطقه 1 مرد قائم شهر پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری روزانه کارنامه
345 منطقه 1 مرد تهران پزشکی- دکتری دانشگاه شاهد - تهران(رشته های پزشکی) روزانه کارنامه
366 منطقه 1 مرد تبریز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه کارنامه
370 منطقه 1 مرد تهران پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری روزانه کارنامه
370 منطقه 1 مرد تهران پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
382 منطقه 1 زن تهران پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
388 منطقه 1 مرد شیراز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز پردیس خودگردان کارنامه
397 منطقه 1 مرد تبریز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
403 منطقه 1 مرد تبریز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
427 منطقه 1 مرد تهران پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری روزانه کارنامه
428 منطقه 1 زن تهران پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
434 منطقه 1 زن تهران پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
451 منطقه 1 مرد شیراز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری روزانه کارنامه
483 منطقه 1 مرد تبریز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
503 منطقه 1 مرد مشهد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
517 منطقه 1 زن اصفهان پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روزانه کارنامه
517 منطقه 1 مرد کامیاران پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
544 منطقه 1 مرد تهران پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
549 منطقه 1 مرد تهران پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
616 منطقه 1 مرد تبریز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه کارنامه
626 منطقه 1 مرد تبریز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج روزانه کارنامه
641 منطقه 1 مرد تهران پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قم روزانه کارنامه
646 منطقه 1 مرد اصفهان پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روزانه کارنامه
648 منطقه 1 زن تهران پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
674 منطقه 1 زن