خانه فرهنگیان آزمون اصلح دانشگاه فرهنگیان ۱۴۰۲

آزمون اصلح دانشگاه فرهنگیان ۱۴۰۲

سایت آزمون اصلح دانشگاه فرهنگیان 1402
آزمون اصلح دانشگاه فرهنگیان 1402

آن دسته از افرادی که آزمون استخدامی آموزش و پرورش را با موفقیت پشت سر گذاشته اند، پس از قبولی در مصاحبه آزمون استخدامی آموزش و پرورش و گذراندن دوره مهارت آموزی می بایست برای اثبات صلاحیت خود جهت ورود به مدارس و آغاز فعالیت خود در آزمون اصلح دانشگاه فرهنگیان حضور به عمل آورند.

 

شایان توجه است افرادی که در دانشگاه های فرهنگیان تحصیل کرده اند نیز قادر خواهند بود در این آزمون شرکت نمایند. در صورتی که داوطلبان پس از شرکت در آزمون اصلح، نمره لازم را کسب نکنند، مجددا به آن ها فرصت حضور یافتن در جلسه آزمون داده خواهد شد. همچنین پس از اعلام نتایج و در صورت وجود هرگونه اعتراض، افراد می توانند با مراجعه به سامانه هدف دانشگاه فرهنگیان درخواست خود را به گوش مسئولین مربوطه برسانند.

 

داوطلبان شرکت در آزمون اصلح دانشگاه فرهنگیان می بایست برای قبولی، حداقل نمره 650 از 1000 را کسب نمایند.

 

آزمون اصلح دانشگاه فرهنگیان چیست و با چه هدفی برگزار می شود؟

آزمون اصلح دانشگاه فرهنگیان به منظور سنجش صلاحیت و سطح مهارت افرادی در نظر گرفته شده است که پس از قبولی در آزمون استخدامی آموزش و پرورش، دوره مهارت آموزی خود را پشت سر گذاشته و قصد دارند در مدارس مشغول به تدریس شوند. یعنی شرکت در این آزمون برای دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان الزامی نمی باشد و تنها معلمان ماده 28 و قانون تعیین تکلیف ملزم به شرکت در آزمون مذکور و قبولی در آن برای شروع تدریس در مدارس آموزش و پرورش خواهند بود.

زمان و نحوه ثبت نام آزمون اصلح دانشگاه فرهنگیان 1402

مشمولان قانون تعیین تکلیف وزارت آموزش و پرورش برای شرکت در آزمون اصلح دانشگاه فرهنگیان می بایست پیش از زمان برگزاری این امتحان، صرفا می بایست فرآیند احراز هویت خود را در سامانه مدیریت یادگیری دانشگاه فرهنگیان به نشانی الکترونیکی azmoon.cfu.ac.ir به انجام برسانند، لذا داوطلبان نیازی به ثبت نام در این سامانه نخواهند داشت.

 

لازم به ذکر است زمان دقیقی برای ثبت نام در این آزمون اعلام نمی شود و داوطلبان می بایست پیگیر اخبار و اطلاعیه های این آزمون باشند.

زمان و نحوه برگزاری آزمون اصلح دانشگاه فرهنگیان ۱۴۰۲

آن دسته از داوطلبان که دوره های مهارت معلمی خود را پشت سر گذاشته اند، برای دریافت حکم تدریس بایستی در آزمون اصلح حضور به عمل آورده و نمره قبولی را کسب نمایند، لذا افراد نامبرده لازم است در زمان مقرر به سایت مربوطه مراجعه کرده و در آزمون شرکت کنند.

 

طبق اطلاعیه منتشر شده از سوی سایت رسمی دانشگاه فرهنگیان، آزمون مهارت آموزی ویژه ورودی قبل از 1402 مورخ 4 آبان 1402 در محل پردیس ها و مراکز استان ها برگزار می شوند.

 

لازم به ذکر است امکان برگزاری مجدد آن با عنوان آزمون جبرانی برای جاماندگان و افرادی که نمره لازم را به دست نیاوردند فراهم می گردد. در صورت تمدید مجدد آزمون جبرانی اصلح دانشگاه فرهنگیان یا تغییر نحوه برگزاری آن، اخبار آن از طریق کانال تلگرام مشاوره تحصیلی اطلاع رسانی خواهد شد.

منابع و مواد آزمون اصلح دانشگاه فرهنگیان 1402

داوطلبان شرکت در آزمون اصلح فرهنگیان که متقاضی دریافت حکم آموزش رشته های تربیت بدنی، مراقب سلامت، مشاوره، مربی امور تربیتی، آموزش ابتدایی، استثنائی و متوسطه می باشند، بایستی منابع مربوط به رشته خود را به دقت مطالعه نمایند. اسامی این منابع به تفکیک رشته در جدول زیر ارائه شده است.

منابع و مواد آزمون اصلح ۱۴۰۲
رشتهمواد منابع
آموزش ابتداییاخلاق حرفه ای

کتاب درسی ریاضی و هنر (پایه سوم)

آموزش و طراحی واحد یادگیری ریاضی

آموزش و طراحی واحد یادگیری هنر

کلیات روش ها و فنون تدریس

دروس:

اخلاق حرفه ای

آموزش و طراحی واحد یادگیری ریاضی

آموزش و طراحی واحد یادگیری هنر

کتاب های درسی و راهنمای معلم پایه سوم دوره ابتدایی

آموزش متوسطهاخلاق حرفه ای

کتاب درسی و راهنمای معلم (رشته مورد نظر)

روش ها و فنون تدریس

مبانی آموزشی (رشته تخصصی)

دروس:

اخلاق حرفه ای

روش ها و فنون تدریس

مبانی آموزش (رشته تخصصی)

کتاب های درسی و راهنمای معلم (رشته مورد نظر)

آموزش استثنائیاخلاق حرفه ای

کتاب ریاضی و فارسی دانش آموزان با نیازهای ویژه (پایه سوم)

بررسی محتوا و روش تدریس ریاضی دانش آموزان با نیازهای ویژه

بررسی محتوا و روش تدریس فارسی دانش آموزان با نیازهای ویژه

دروس:

اخلاق حرفه ای

بررسی محتوا و روش تدریس ریاضی دانش آموزان با نیازهای ویژه

بررسی محتوا و روش تدریس فارسی دانش آموزان با نیازهای ویژه

کتاب های درسی جدید ریاضی و فارسی

راهنمای تدریس ریاضی و فارسی ویژه کودکان استثنائی در پایه سوم

تربیت بدنیاخلاق حرفه ای

یادگیری از طریق بازی و روش های آموزش حرکات از بنیادی تا مهارتی

دروس:

اخلاق حرفه ای

یادگیری از طریق بازی و روش های آموزش حرکات از بنیادی تا مهارتی

مشاورهاخلاق حرفه ای

آسیب شناسی اجتماعی

کاربرد اصول و روش های تغییر و اصلاح رفتار

دروس:

اخلاق حرفه ای آسیب شناسی اجتماعی

کاربرد اصول و روش های تغییر و اصلاح رفتار

مربی امور تربیتیاخلاق حرفه ای

برنامه ریزی و مدیریت فعالیت های دانش آموزی وگروهی

مبانی و اصول تربیت سیاسی اجتماعی وآشنایی با تجربه های مربیان تربیتی موفق

دروس:

اخلاق حرفه ای

برنامه ریزی و مدیریت فعالیت های دانش آموزی و گروهی

مبانی و اصول تربیت سیاسی اجتماعی و آشنایی با تجربه های مربیان تربیتی موفق

اخلاق حرفه ای

آموزش بهداشت مدرسه و بهداشت روان دانش آموز

دروس:

اخلاق حرفه ای

بهداشت روان دانش آموزان و آموزش بهداشت مدرسه

آزمون اصلح شامل چه سوالاتی می شود؟

آزمون اصلح دانشگاه فرهنگیان شامل مجموعه سوالات چند گزینه ای عادی و همچنین آزمون عملکردی می شود که در جدول زیر جزئیات مربوطه را به تفصیل ذکر کرده ایم.

سوالات آزمون اصلح دانشگاه فرهنگیان ۱۴۰۲
رشتهسوالات چند گزینه ای عادیآزمون عملکردی
تربیت بدنیاخلاق حرفه ای: 5 سوال

یادگیری از طریق بازی: 12 یا 13 سوال

روش های آموزش حرکات از بنیادی تا مهارتی: 12 یا 13 سوال

این بخش از آزمون شامل 10سوال است که در ارتباط با دو موقعیت عملکردی مطرح خواهد شد:
شرایط تعارض آمیز: 5 سوال چند گزینه اینقش بازی در یادگیری با توجه به بهداشت و ایمنی: 5 سوال چند گزینه ای
مراقب سلامت30 سوال در حوزه های:

اخلاق حرفه ای

آموزش بهداشت مدرسه

بهداشت روان دانش آموز

این بخش از آزمون شامل 10 سوال است که در ارتباط با دو موقعیت عملکردی مطرح خواهد شد:

شرایط تعارض آمیز: 5 سوال چند گزینه ای

آموزش بهداشت مدرسه: 5 سوال چند گزینه ای

مشاورهاخلاق حرفه ای: 5 سوال

آسیب شناسی اجتماعی: 12 یا 13 سوال

کاربرد اصول و روش های تغییر و اصلاح رفتار: 12 یا 13 سوال

این بخش از آزمون شامل 10 سوال است که در ارتباط با دو موقعیت عملکردی مطرح خواهد شد:

شرایط تعارض آمیز: 5 سوال چند گزینه ای

طراحی یا ارزیابی برنامه پیشگیری از آسیب اجتماعی: 5 سوال چند گزینه ای

مربی امور تربیتیاخلاق حرفه ای: 5 سوال

برنامه ریزی و مدیریت فعالیت های دانش آموزی و گروهی: 12 یا 13 سوال

مبانی و اصول تربیت سیاسی اجتماعی و آشنایی با تجربه های مربیان تربیتی موفق: 12 یا 13 سوال

این بخش از آزمون شامل 10 سوال است که در ارتباط با دو موقعیت عملکردی مطرح خواهد شد:

شرایط تعارض آمیز: 5 سوال چند گزینه ای

کاربرد مبانی، اصول و روش های تربیت اجتماعی – سیاسی و راهبرد های آموزشی، نگرشی و مهارتی آن: 5 سوال چند گزینه ای

آموزش ابتداییاخلاق حرفه ای: 5 سوال

کتاب درسی ریاضی و هنر (پایه سوم): 5 سوال

آموزش و طراحی واحد یادگیری ریاضی و هنر: 20 سوال

این بخش از آزمون شامل 10 سوال است که در ارتباط با دو موقعیت عملکردی مطرح خواهد شد:

شرایط تعارض آمیز: 5 سوال چند گزینه ای

آموزش – یادگیری ریاضی: 5 سوال چند گزینه ای

آموزش استثنائیاخلاق حرفه ای: 5 سوال

کتاب ریاضی و فارسی دانش آموزان با نیازهای ویژه (پایه سوم): 5 سوال

بررسی محتوا و روش تدریس ریاضی دانش آموزان با نیازهای ویژه: 10 سوال

بررسی محتوا و روش تدریس فارسی دانش آموزان با نیازهای ویژه: 10 سوال

این بخش از آزمون شامل 10 سوال است که در ارتباط با دو موقعیت عملکردی مطرح خواهد شد:

شرایط تعارض آمیز: 5 سوال چند گزینه ای

ارزیابی طرح یادگیری یا ارزشیابی برای دانش آموزان با نیازهای ویژه: 5 سوال چند گزینه ای

آموزش متوسطهاخلاق حرفه ای: 5 سوال

کتاب درسی و راهنمای معلم در رشته مورد نظر: 5 سوال

کلیات روش ها و فنون تدریس + مبانی آموزشی در رشته تخصصی: 20 سوال

این بخش از آزمون شامل 10 سوال است که در ارتباط با دو موقعیت عملکردی مطرح خواهد شد:

شرایط تعارض آمیز: 5 سوال چند گزینه ای

آموزش – یادگیری: 5 سوال چند گزینه ای

نمره قبولی در آزمون اصلح دانشگاه فرهنگیان 1402

افراد پس از گذراندن دوره مهارت آموزی، بایستی نمره قابل قبولی در آزمون اصلح کسب کرده تا به مقام پر افتخار معلمی نائل شوند. این آزمون متضمن 3 مولفه کارورزی، فرهنگی و کتبی می باشد که داوطلبان باید جهت پذیرش، حداقل 65 درصد نمره کل آزمون را به دست آورند. به بیان دیگر، مولفه کتبی دارای 450 نمره و کارورزی و مولفه فرهنگی هر کدام شامل 275 نمره می شوند که افراد برای قبولی لازم است حداقل نمره 650 را اخذ نمایند. همچنین افرادی که در آزمون نام برده شده حضور به عمل آورده اند، برای مشاهده نتایج خویش باید به سامانه هدف دانشگاه فرهنگیان مراجعه نموده و سپس با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور خود، نتایج آزمون را مشاهده کنند.

زمان و نحوه اعلام نتایج آزمون اصلح دانشگاه فرهنگیان ۱۴۰۲

تمامی افرادی که در امتحان اصلح دانشگاه فرهنگیان 1401 شرکت نموده اند، در انتظار اعلام نتایج این آزمون می باشند. با توجه به آن که تاکنون زمان برگزاری آزمون اصلح معلوم نشده است نمی توان به طور دقیق از زمان اعلام نتایج آن در سال جاری خبر داد اما در سال های گذشته نتایج این آزمون حدود یک ماه بعد از برگزاری آزمون بر روی سامانه هدف آموزش و پرورش به نشانی hadaf.cfu.ac.ir قرار گرفته است. همچنین متقاضیان می توانند با ورود به سامانه هدف دانشگاه فرهنگیان کارنامه خود را دریافت نموده و امکان اعتراض به نتایج آزمون اصلح از طریق همان سامانه مذکور برای داوطلبان فراهم می شود.

سوالات متداول

1- آزمون اصلح دانشگاه فرهنگیان ۱۴۰۲ چه زمانی برگزار می شود؟

این آزمون مورخ 4 آبان ماه 1402 در محل پردیس ها و مراکز استان ها برگزار شد.

2- آزمون اصلح دانشگاه فرهنگیان از طریق چه سایتی برگزار می گردد؟

داوطلبان با مراجعه به سایت azmoon.cfu.ac.ir می توانند در این آزمون شرکت نمایند.

3- نمره قبولی آزمون اصلح دانشگاه فرهنگیان به چه صورت می باشد؟

داوطلبان برای قبولی در آزمون مذکور می بایست حداقل نمره 650 از 1000 را کسب نمایند.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره فرهنگیان پیج فرهنیگان