خانه دانشگاه آزاد زمان انتخاب واحد دانشگاه آزاد 1401 – 1402

زمان انتخاب واحد دانشگاه آزاد 1401 – 1402

مهلت انتخاب واحد دانشگاه آزاد
زمان انتخاب واحد دانشگاه آزاد 1401 – 1402

هر دانشجو پیش از شروع ترم تحصیلی می بایست نسبت به انتخاب واحدهای درسی خود در نیمسال پیش رو اقدام کند. انتخاب واحد دانشگاه آزاد به شکل اینترنتی صرفا از طریق سامانه آموزشیار  انجام می شود و افراد بایستی مطابق با تقویم زمانی منتشر شده با مراجعه به این سامانه، واحدهای درسی مورد نظر خود را برای ترم های مختلف سال تحصیلی 1401 – 1402 انتخاب کنند. انتخاب واحد دانشگاه آزاد سه بار در سال و در نیمسال های اول، دوم و ترم تابستان در روزها و ساعات مشخص شده از سوی این دانشگاه انجام می شود.

انتخاب واحد دانشگاه آزاد در نیمسال دوم تحصیلی 1401 – 1402 در بازه زمانی 8 لغایت 20 بهمن ماه از طریق سامانه آموزشیار انجام می پذیرد.

زمانبندی انتخاب واحد دانشگاه آزاد 1401 – 1402

دانشگاه آزاد پیش از شروع هر یک از ترم های تحصیلی زمان مشخصی را برای انتخاب واحد دانشجویان خود اختصاص می دهد. دانشجویان این دانشگاه با توجه به رشته تحصیلی، سال ورودی، دروس پیش نیاز، سقف تعداد واحدهای انتخابی و مواردی از این قبیل می توانند از طریق سامانه آموزشیار دانشگاه آزاد به نشانی edu.iau.ac.ir نسبت به  انتخاب واحد خود در نیمسال مورد نظر اقدام کنند.

زمان بندی کلی انتخاب واحد دانشگاه آزاد 1401 – 1402
نیمسال تحصیلیزمان انتخاب واحدزمان حذف و اضافه
نیمسال اول (مهر ماه)12 شهریور ماه لغایت 24 شهریور ماه 1401

و فرآیند تکمیلی آن از 27 شهریور ماه الی 1 مهر ماه 1401

2 مهر ماه لغایت 7 مهر ماه 1401
نیمسال دوم (بهمن ماه) رشته های غیر پزشکی 8 بهمن ماه لغایت 20 بهمن ماه 140123 بهمن ماه لغایت27 بهمن ماه 1401
نیمسال دوم (بهمن ماه) رشته های پزشکی 16 بهمن ماه لغایت 20 بهمن ماه 140129 بهمن ماه لغایت 4 اسفند ماه 1401
ترم تابستان17 تیر ماه لغایت 22 تیر ماه  1402دوره تابستان حذف و اضافه ندارد.

زمان انتخاب واحد نیمسال اول دانشگاه آزاد 1401 – 1402 براساس سال ورودی و استان

داوطلبان به جهت انتخاب واحد نیمسال اول می بایست چارت زمانی مربوط به این فرآیند را مطالعه کرده و در موعد مقرر نسبت به ثبت کد دروس انتخابی خود اقدام نمایند. زمانبندی نیمسال مهر ماه 1401 به شرح زیر است.

زمان بندی کلی انتخاب واحد دانشگاه آزاد 1401 – 1402
نیمسال تحصیلیزمان انتخاب واحدزمان حذف و اضافه
نیمسال اول (مهر ماه)12 شهریور ماه لغایت 24 شهریور ماه 1401

و فرآیند تکمیلی آن از 27 شهریور ماه الی 1 مهر ماه 1401

2 مهر ماه لغایت 7 مهر ماه 1401
نیمسال دوم (بهمن ماه) رشته های غیر پزشکی 8 بهمن ماه لغایت 20 بهمن ماه 140123 بهمن ماه لغایت27 بهمن ماه 1401
نیمسال دوم (بهمن ماه) رشته های پزشکی 16 بهمن ماه لغایت 27 بهمن ماه 140129 بهمن ماه لغایت 4 اسفند ماه 1401
ترم تابستان17 تیر ماه لغایت 22 تیر ماه  1402دوره تابستان حذف و اضافه ندارد.
زمان انتخاب واحد دانشگاه آزاد نیمسال اول تحصیلی 1401 – 1402 (هفته دوم)
تاریخ ورودینوبت اول

(از ساعت 8 الی 13:30)

نوبت دوم

(از ساعت 14 الی 19:30)

19 شهریور ماه 1401ورودی های 98 و ماقبلاستان تهران صرفا واحد های علوم تحقیقات و تهران مرکزیاستان تهران صرفا واحد های شهر قدس، یادگار امام خمینی شهر ری، دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران، الکترونیکی، تهران شرق، رودهن، ورامین و پرند
20 شهریور ماه 1401ورودی های 99 و 1400استان تهران صرفا واحد های علوم تحقیقات و تهران مرکزیاستان تهران صرفا واحد های شهر قدس، یادگار امام خمینی شهر ری، دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران، الکترونیکی، تهران شرق، رودهن، ورامین و پرند
21 شهریور ماه 1401ورودی های 98 و و ما قبل آناستان تهران صرفا واحد های تهران جنوب، تهران شمال، تهران غرب و اسلامشهراستان تهران و واحد های بین الملل و برون مرزی (سایر واحد های استان تهران)
22 شهریور ماه 1401ورودی های99 و 1400استان تهران صرفا واحد های تهران جنوب، تهران شمال، تهران غرب و اسلامشهراستان تهران و واحد های بین الملل و برون مری (سایر  واحد های استان تهران)
زمان انتخاب واحد دانشگاه آزاد نیمسال اول تحصیلی 1401 – 1402 (نوبت تکمیلی کلیه استان ها)
تاریخ ورودینوبت اول: از ساعت 8 الی 13:30نوبت دوم از ساعت 14 تا 19:30
27 شهریور ماهورودی های 98 و ماقبلاستان های کردستان، مازندران، لرستان، آذربایجان غربی، آذر بایجان شرقی، کرمان، قزوین، زنجان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، ایلام، فارس و گیلاناستان های خوزستان، سیستان و بلوچستان، کهکیلویه و بویر احمد، خراسان رضوی، خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، بوشهر، همدان، گلستان، اردبیل، قم، البرز، یزد، کرمانشاه، سمنان، هرمزگان و مرکزی
28 شهریورورودی های 99 و 1400استان های کردستان، مازندران، لرستان، کرمان و آذر بایجان غربیخوزستان، سیستان و بلوچستان، کهکیلویه و بویر احمد، بوشهر و همدان
29 شهریور ماهورودی های 99 و 1400آذر بایجان شرقی، قزوین، زنجان، چهار محال و بختیاری، ایلام، گرگاناستان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، مرکزی، کرمانشاه، اردبیل، قم
30 شهریور ماهاستان های اصفهان و فارساستان های گلستان، البرز، یزد، سمنان، هرمزگان
31 شهریور ماهکلیه های ورودیاستان تهران صرفا واحد های شهر قدس، یادگار امام خمینی شهر ری، دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران، الکترونیکی، تهران شرق، رودهن، ورامین و پرنداستان تهران صرفا واحد های علوم تحقیقات و تهران مرکزی
1 مهر ماهکلیه ورودی هااستان تهران و واحد های بین الملل و برون مرزی (سایر واحد های استان تهران)استان تهران صرفا واحد های تهران جنوب، تهران شمال، تهران غرب و اسلامشهر

البته پس از اتمام این مهلت، فرآیند حذف و اضافه دانشگاه آزاد نیز فرصت مجددی جهت انتخاب واحد و یا ویرایش آن به شمار می رود. بنابراین هر یک از دانشجویان می توانند در بازه زمانی 3 لغایت 10 مهر ماه، اقدامات لازم در این خصوص را با مراجعه سامانه آموزشیار به انجام برسانند.

زمان انتخاب واحد نیمسال دوم دانشگاه آزاد 1401 – 1402 براساس سال ورودی و استان

نیمسال دوم تحصیلی دانشگاه آزاد معمولا از بهمن ماه شروع شده و در اواخر بهار یا اوایل تابستان پایان می یابد که اصطلاحا به آن، ترم بهمن نیز گفته می شود. مطابق با تقویم آموزشی منتشر شده از سوی این دانشگاه برای نیمسال دوم سال تحصیلی جاری، انتخاب واحد دانشجویان از تاریخ 8 بهمن ماه آغاز شده و تا روز 20 بهمن ماه نیز ادامه خواهد داشت.

زمان انتخاب واحد دانشگاه آزاد نیمسال دوم تحصیلی 1401 – 1402 (رشته های غیر پزشکی)
تاریخ نام استان نوبت اول (از ساعت 8 الی 13:30)نوبت دوم (از ساعت 14 الی 19:30)
شنبه 8 بهمن ماهخوزستان، ایالم، لرستان، کرمانشاه، چهارمحال بختیاریورودی های 99 و ما قبل آنورودی های 1400 و 1401
یکشنبه 9 بهمن ماهفارس، بوشهر، هرمزگان، کهکیلویه و بویراحمدورودی های 99 و ما قبل آنورودی های 1400 و 1401
دوشنبه 10 بهمن ماهالبرز، کرمان، مرکزیورودی های 99 و ما قبل آنورودی های 1400 و 1401
سه شنبه 11 بهمن ماهمازندران، گیلان، همدان، کردستانورودی های 99 و ما قبل آنورودی های 1400 و 1401
چهارشنبه 12 بهمن ماهاصفهان، قم، سمنان، یزدورودی های 99 و ما قبل آنورودی های 1400 و 1401
پنجشنبه 13بهمن ماهاستان تهران (صرفا واحد های تهران مرکزی، الکترونیکی، رودهن، ورامین، پرند)ورودی های 99 و ما قبل آنورودی های 1400 و 1401
یکشنبه 16 بهمن ماهاستان تهران (صرفا واحد های علوم و تحقیقات، شهرقدس، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران(رشته های غیر پزشکی))ورودی های 99 و ما قبل آنورودی های 1400 و 1401
دوشنبه 17 بهمن ماهاستان تهران (صرفا واحد های تهران شمال، تهران غرب، اسلامشهر، تهران شرق)ورودی های 99 و ما قبل آنورودی های 1400 و 1401
سه شنبه 18 بهمن ماهاستان تهران (صرفا واحد های تهران جنوب، پردیس، یادگار امام خمینی(ره) شهرری، سایر واحدهای استان تهران، و واحد های بین الملل و برون مرزی)ورودی های 99 و ما قبل آنورودی های 1400 و 1401
چهارشنبه 19 بهمن ماهآذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، قزوین، زنجانورودی های 99 و ما قبل آنورودی های 1400 و 1401
پنجشنبه 20 بهمن ماهخراسان رضوی، شمالی، جنوبی، سیستان و بلوچستان، گلستانورودی های 99 و ما قبل آنورودی های 1400 و 1401
زمان انتخاب واحد دانشگاه آزاد نیمسال دوم تحصیلی 1401 – 1402 (رشته های پزشکی)
تاریخ نام استان نوبت اول (از ساعت 8 الی 13:30)نوبت دوم (از ساعت 14 الی 19:30) 
یکشنبه 16 بهمن ماهخوزستان، ایلام ، لرستان، کرمانشاه، چهارمحال بختیاریورودی های 99 و ما قبل آنورودی های 1400 و 1401
دوشنبه 17 بهمن ماهفارس، بوشهر، هرمزگان، کهکیلویه و بویراحمد،البرز،ورودی های 99 و ما قبل آنورودی های 1400 و 1401
سه شنبه 18 بهمن ماهمازندران، گیالن، همدان، کردستان،اصفهان، قم، سمنان، یزد،کرمانورودی های 99 و ما قبل آنورودی های 1400 و 1401
چهارشنبه 19 بهمن ماهکلیه واحدهای استان تهرانورودی های 99 و ما قبل آنورودی های 1400 و 1401
پنجشنبه 20 بهمن ماهآذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، قزوین، زنجان،خراسان رضوی، شمالی، جنوبی، سیستان و بلوچستان، گلستان،مرکزیورودی های 99 و ما قبل آنورودی های 1400 و 1401

تا کنون اخبار منوط بر حذف و اضافه نیمسال بهمن مشخص نشده، اما شما می توانید با عضویت در کانال تلگرام ایران مشاوره از زمان انجام این فرآیند مطلع گردید.

زمان انتخاب واحد ترم تابستان دانشگاه آزاد 1401 – 1402

معمولا دانشجویان به صورت اختیاری و برای جبران واحدهای درسی عقب افتاده یا تسریع در روند ادامه تحصیل خود نسبت به انتخاب واحد ترم تابستان اقدام می کنند. زمان اعلام شده برای ترم تابستان سال تحصیلی 1401 – 1402 از 17 لغایت 22 تیرماه 1402 اعلام شده است. به محض انتشار اخبار مربوط به تغییر در زمان این فرآیند، از طریق کانال تلگرام ایران مشاوره و به روزرسانی این مقاله اطلاع رسانی خواهد شد.

نحوه انتخاب واحد دانشگاه آزاد 1401 – 1402

دانشجویان به منظور ثبت انتخاب واحد خود می بایست با توجه به برنامه زمانی اعلام شده از سوی دانشگاه آزاد با مراجعه به سامانه آموزشیار به نشانی edu.iau.ac.ir مراحل انتخاب واحد خود را مطابق با راهنمای زیر تکمیل نمایند. توجه داشته باشید که برای این امر لازم است ابتدا همه یا بخشی از شهریه دانشگاه آزاد ترم جاری خود را پرداخت کنید.

  • ورود به سامانه آموزشیار به آدرس الکترونیکی edu.iau.ac.ir و انتخاب گزینه “دانشجو”مرحله اول انتخاب واحد دانشگاه آزاد
  • وارد کردن شماره دانشجویی و کد امنیتی در کادرهای مربوطه و فشردن کلید “ورود”مرحله دوم انتخاب واحد دانشگاه آزاد
  • تیک دار کردن عبارت “موارد فوق را مطالعه کردم و پذیرفتم” و فشردن کلید “تایید مطلب و ورود به سیستم”مرحله سوم انتخاب واحد دانشگاه آزاد
  • درج نام کاربری، کلمه عبور و کد تصویر، سپس انتخاب گزینه “ورود به سیستم”
  • مرحله چهارم انتخاب واحد دانشگاه آزاد
  • وارد کردن رمز ارسال شده به آیگپ در فیلد مربوطه و کلیک بر روی گزینه “تاییدمرحله پنجم انتخاب واحد دانشگاه آزاد
  • بررسی تاریخ نیمسال تحصیلی و انتخاب گزینه “درخواست / مجوز” و فشردن دکمه “انتخاب واحد”مرحله ششم انتخاب واحد دانشگاه آزاد

در این مرحله می بایست دروس عمومی و اختصاصی رشته خود را به شکل زیر انتخاب نموده و پس از ثبت کدهای انتخابی و کلیک بر روی گزینه “ثبت” عبارت “تغییرات اعمال شده ثبت شد” نمایش داده خواهد شد. این بدین معناست که فرآیند با موفقیت انجام شده است.

 

سوالات متداول

1- زمان انتخاب واحد ترم بهمن دانشگاه آزاد 1401 - 1402 در چه تاریخی است؟

این فرآیند از تاریخ 8 بهمن ماه آغاز شد و در روز 20 بهمن به اتمام می رسید.

2- آیا زمان حذف و اضافه ترم بهمن ماه دانشگاه آزاد 1401 - 1402 اعلام شده است؟

تا کنون اخباری در این خصوص منتشر نشده اما طبق روال گذشته انتظار می رود که این فرآیند در ابتدای ماه اول نیمسال تحصیلی جدید قابل انجام باشد.

3- انتخاب واحد دانشگاه آزاد از طریق کدام سایت انجام می شود؟

دانشجویان می توانند با مراجعه به سامانه آموزشیار به نشانی edu.iau.ac.ir فرآیند انتخاب واحد خود را به انجام برسانند.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت مشاوره