خانه دکتری زمان مصاحبه دکتری وزارت بهداشت 1401

زمان مصاحبه دکتری وزارت بهداشت 1401

زمان و تاریخ مصاحبه دکتری وزارت بهداشت 1401
زمان مصاحبه دکتری وزارت بهداشت 1401

آزمون دکترای وزارت بهداشت، از آن دسته آزمون هایی است که با مصاحبه همراه بوده و نتایج نهایی آن نیز پس از برگزاری مصاحبه اعلام می گردد. داوطلبانی که موفق به اخذ حدنصاب نمره کتبی لازم در زمان برگزاری آزمون دکتری وزارت بهداشت 1401 شوند، مجاز به انتخاب رشته خواهند شد. پس از گذشت 3 الی 4 هفته از انتخاب رشته، زمان اعلام نتایج انتخاب رشته آزمون دکتری وزارت بهداشت فرا خواهد رسید و بر اساس آن، داوطلبان به اندازه دو برابر ظرفیت پذیرش دانشگاه ها، انتخاب و به مصاحبه دکتری تخصصی یا پژوهشی دعوت می شوند. زمان مصاحبه این آزمون در سال گذشته در اواخر تابستان بود. اما در سال جاری،هنوز زمان انجام فرآیند مصاحبه مشخص نمی باشد. لذا جهت کسب اطلاعاتی در رابطه با زمان مصاحبه دکتری وزارت بهداشت 1401 در ادامه مطلب با ما همراه باشید.

مصاحبه دکتری پژوهشی و دکتری تخصصی سال 1401 به صورت حضوری برگزار خواهد شد.

زمان مصاحبه دکتری وزارت بهداشت 1401

پس از گذشت چند روز از انجام انتخاب رشته دکتری وزارت بهداشت، نتایج آن از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور به نشانی sanjeshp.ir اعلام می شود که طی آن داوطلبان پذیرفته شده در آزمون کتبی در یک یا چند دانشگاه دعوت به مصاحبه می شوند. پس از انتشار کارنامه، سازمان سنجش برنامه زمانی دعوت به مصاحبه از معرفی شدگان هر دانشگاه را در اختیار شرکت کنندگان قرار می دهد. در دوره اخیر با توجه به تعویق در زمان برگزاری آزمون دکتری وزارت بهداشت، شاهد تاخیر در زمان مصاحبه دکتری وزارت بهداشت بودیم.

در حال حاضر زمانی مبنی بر تاریخ برگزاری مصاحبه دکتری وزارت بهداشت 1401 تعیین نشده است؛اما با توجه به سال گذشته که در بازه زمانی بین 13تا 23 شهریور ماه انجام گرفت، امکان مشابه بودن زمان آن در سال جاری زیاد است.

شما عزیزان می توانید برای اینکه از تمامی اطلاعات مربوط به زمان اعلام نتایج این مصاحبه با خبر شوید ما را در کانال کانال تلگرام دکتری ایران مشاوره دنبال کنید.

نحوه مصاحبه دکتری وزارت بهداشت 1401

مطابق بیانات فوق، نحوه پذیرش دانشجو در مقطع دکتری وزارت بهداشت به 2 صورت دکتری پژوهشی و دکتری تخصصی انجام می شود. پذیرش داوطلبان مقطع دکتری چه به صورت پژوهشی و چه به صورت تخصصی بر اساس نمرات آزمون کتبی و مصاحبه خواهد بود. و مصاحبه آن نیز مانند هر مصاحبه دیگر، مستلزم پرداخت هزینه مصاحبه آزمون دکتری وزارت بهداشت خواهد بود.

در دوره های گذشته مصاحبه دوره تخصصی در دانشگاه هایی که به عنوان مناطق آمایشی در نظر گرفته شده اند و برای دوره پژوهشی در مراکز تحقیقات مجری این دوره که شامل موسسات، سازمان ها و دانشگاه های علوم پزشکی می باشد، صورت می گرفت اما برای سال 1401 هنوز مشخص نمی باشد. در ادامه شیوه گزینش نهایی دانشجویان مقطع دکتری وزارت بهداشت 1401 در قالب جدول ذکر شده است.

نحوه سنجش و پذیرش داوطلبان دوره دکتری

مواد موثر

دکتری تخصصی

دکتری پژوهشی

نمره آزمون کتبی 50درصد30 درصد
مصاحبه علمی30درصد30 درصد
مستندات علمی، آموزشی و پژوهشی 20 درصد20 درصد
تهیه طرحواره20 درصد

طبیعتا، پذیرش نهایی بر اساس امتیازات اکتسابی نهایی انجام می شود و داوطلبان به ترتیب نمرات کل، مورد قبول دانشگاه واقع می شوند. بعد از برگزاری مرحله مصاحبه و ارزیابی شرکت کنندگان، اعلام نتایج مصاحبه دکتری وزارت بهداشت 1401، از طریق سایت سنجش آموزش پزشکی کشور در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد. لازم به ذکر می باشد که هنوز زمان اعلام نتایج مصاحبه دکتری وزارت بهداشت 1401 نیز به طور دقیق مشخص نشده است؛ اما در صورت دریافت هر گونه اطلاعات معتبر در این زمینه، اخبار آن در کانال تلگرام دکتری به اشتراک گذاشته خواهد شد.

محل مصاحبه دکتری وزارت بهداشت 1401

مکان برگزاری مصاحبه دکتری در دفترچه انتخاب رشته دکتری وزارت بهداشت 1401 تعیین می شود. محل مصاحبه برخی رشته ها ممکن است یکسان باشد اما زمان متفاوتی برای آن ها در نظر گرفته می شود. بنابراین محل و زمان مصاحبه متناسب با رشته مورد نظر و نحوه پذیرش مقطع دکتری، تعیین خواهد شد. 

محل برگزاری مصاحبه در دوره دکتری تخصصی

در پذیرش دکتری تخصصی، دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور به 10 منطقه تقسیم می شوند که تحت عنوان مناطق “ده گانه آمایشی” شناخته می شوند. مناطق آمایشی مصاحبه دکتری وزارت بهداشتبرای پذیرش دانشجو در رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی به صورت ذیل می باشد:

فهرست دانشگاه های علوم پزشکی در مناطق ده گانه آمایشی
شماره منطقه آمایشیدانشگاه های علوم پزشکی واقع در این منطقه آمایشی
منطقه آمایشی 1بابل، سمنان، شاهرود، گلستان، مازندران، گیلان
منطقه آمایشی 2ارومیه، تبریز
منطقه آمایشی 3کردستان، کرمانشاه، همدان
منطقه آمایشی 4اهواز، لرستان
منطقه آمایشی 5شیراز، هرمزگان، فسا
منطقه آمایشی 6زنجان، قزوین، قم، اراک
منطقه آمایشی 7اصفهان، شهرکرد،کاشان، یزد
منطقه آمایشی 8کرمان، زاهدان
منطقه آمایشی 9بیرجند، سبزوار، مشهد
منطقه آمایشی 10ارتش، انستیتو پاستور ایران، ایران، بقیه الله، تهران، شهید بهشتی، علوم بهزیستی و توانبخشی، جهاد دانشگاهی (رویان)، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه شاهد، دانشگاه مجازی و سازمان انتقال خون ایران

در سال های گذشته، مصاحبه دکتری تخصصی بر اساس این تقسیم بندی، مصاحبه دانشگاه هایی که در یک منطقه آمایشی قرار داشتند، به صورت هماهنگ و در مرکز یکی از دانشگاه های قرار گرفته در این منطقه برگزار می شد. به عبارتی این نوع تقسیم بندی، امکان بهره مندی دانشگاه ها، از امکانات و تجهیزات علمی یکدیگر را ممکن می ساخت. اما نمیتوان قطعی اعلام کرد در سال جاری هم مصاحبه دکتری، در این محل ها برگزار می گردد.

محل برگزاری مصاحبه در دوره دکتری پژوهشی

داوطلبان دوره پژوهشی ملزمند اصل مدارک و مستندات آموزشی، پژوهشی خود را جهت ارائه به مراکز تحقیقات مصاحبه کننده همراه داشته باشند. متقاضیان دکتری پژوهشی سال گذشته برای انجام مصاحبه می بایست به مراکز تحقیقات مجری دوره دکتری پژوهشی (سازمان ها، موسسات و دانشگاه های علوم پزشکی) مراجعه می کردند که بر اساس مندرجات دفترچه راهنمای انتخاب رشته دکتری وزارت بهداشت به شرح زیر می باشند:

 • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ارومیه
 • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اصفهان
 • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی البرز
 • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اراک
 • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران
 • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایلام
 • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بابل
 • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بقیه الله
 • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بوشهر
 • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بیرجند
 • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تبریز
 • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تربت حیدریه
 • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران
 • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی جندی شاپور اهواز
 • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی رفسنجان
 • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی زاهدان
 • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی زنجان
 • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سبزوار
 • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی
 • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید صدوقی یزد
 • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شیراز
 • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کاشان
 • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کردستان
 • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کرمان
 • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کرمانشاه
 • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی گلستان
 • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی گیلان
 • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی لرستان
 • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مازندران
 • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مشهد (خراسان رضوی)
 • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی هرمزگان (بندرعباس)
 • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی همدان
 • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی قم
 • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی گناباد
 • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی نیشابور
 • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سمنان
 • دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد
 • سازمان انتقال خون ایران
 • انستیو پاستور ایران
 • دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 • پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی (مرکز تحقیقات سرطان پستان)
 • جمعیت مبارزه با دخانیات (مرکز تحقیقات کنترل دخانیات)
 • بیمارستان چشم پزشکی نور (خصوصی)

محل دقیق و زمان مصاحبه دکتری وزارت بهداشت، هر ساله در بازه زمانی مقرر و پس از انتشار نتایج انتخاب رشته توسط “مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور” منتشر می شود؛ داوطلبان مقطع دکتری پژوهشی موظفند با در دست داشتن مدارک لازم برای مصاحبه آزمون دکتری وزارت بهداشت سر جلسه مصاحبه حاضر شوند که در ادامه، نتایج مصاحبه در کمتر از یک ماه پس از تاریخ دعوت، در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت. داوطلبان می توانند در صورت نیاز به هر گونه مشاوره تحصیلی دکتری، با مشاوره تلفنی مرکز ایران مشاوره تماس حاصل فرمایید.

 

سوالات متداول

1- مصاحبه دکتری پژوهشی ۱۴۰۱ در چه زمانی انجام خواهد شد؟

بعد از اعلام نتایج انتخاب رشته دکتری وزارت بهداشت، زمان مصاحبه هر رشته، توسط سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام می گردد.

2- نحوه برگزاری جلسه مصاحبه دکتری وزارت بهداشت ۱۴۰۱ به چه صورت می باشد؟

مصاحبه دکتری پژوهشی و دکتری تخصصی به صورت حضوری انجام می پذیرد.

3- مصاحبه دکتری وزارت بهداشت ۱۴۰۱ در چه محلی برگزار می گردد؟

محل انجام مصاحبه از طریق دفترچه انتخاب رشته اعلام خواهد شد.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره دکتری پیج دکتری