خانه کنکور ضرایب دروس کنکور انسانی ۱۴۰۲

ضرایب دروس کنکور انسانی ۱۴۰۲

ضرایب عمومی درس های کنکور انسانی
ضرایب دروس کنکور انسانی 1402

با توجه به تغییرات اخیر سوالات کنکور 1402 در دو مجموعه عمومی و اختصاصی و بر مبنای دروس نظام جدید طراحی می شوند، داوطلبان بایستی جهت داشتن یک برنامه ریزی درسی مسنجم و اصولی جهت کسب رتبه قبولی کنکور، از ضرایب هر کدام از درس ها اطلاع داشته باشند.

لازم به ذکر است که با توجه به تغییرات کنکور 1402، دروس عمومی از کنکور سراسری حذف شده اند و تنها سوابق آن ها در نتایج کنکور تاثیرگذار خواهد بود.

درس زبان و ادبیات فارسی تخصصی بیشترین ضریب در بین دروس اختصاصی کنکور سراسری انسانی را دارد.

ضرایب دروس کنکور سراسری انسانی 1402

دروس تخصصی رشته انسانی شامل موارد زیر هستند که ضرایب این دروس با یکدیگر متفاوت می باشند.

  • اقتصاد
  • ریاضی
  • علوم اجتماعی
  • زبان و ادبیات فارسی
  • زبان عربی
  • تاریخ و جغرافیا
  • فلسفه و منطق
  • روانشناسی

بنابراین داوطلبان در صورتی که خواهان تحصیل در رشته مورد علاقه خود می باشند، می بایست در زمان ثبت نام کنکور به ضرایب مربوط به هر درس نیز توجه نمایند.

ضرایب دروس اختصاصی کنکور سراسری انسانی 1402
نام درسضریب
ریاضی6
اقتصاد2
زبان و ادبیات فارسی (تخصصی)8
زبان عربی (تخصصی)5
تاریخ و جغرافیا5
علوم اجتماعی5
فلسفه و منطق5
روانشناسی2

تاثیر سوابق دروس عمومی در کنکور سراسری انسانی 1402

با توجه به حذف دروس عمومی از کنکور سراسری 1402، ذکر این نکته ضروری است که اگرچه این سوالات مربوط به این دروس در آزمون مطرح نخواهد شد، اما سوابق تحصیلی مربوط به آن ها در نتایج کنکور تاثیرگذار خواهد بود.

به همین دلیل در ادامه مطلب به توضیح میزان تاثیر سوابق هر درس عمومی بر کنکور سراسری انسانی خواهیم پرداخت. مقدار اثربخشی هر یک از این دروس برای داوطلبان نظام قدیم و جدید متفاوت می باشد که در جداول زیر به تفکیک ذکر شده است.

تاثیر سوابق تحصیلی نظام جدید

برای داوطلبان نظام جدید امتحانات نهایی تنها برای مقطع دیپلم صورت پذیرفته و نتایج آن به صورت مستقیم در کنکور تاثیر گذار خواهد بود. به همین دلیل اطلاع از ضرایب دروس مربوطه که در جدول زیر وجود دارد، مهم می باشد.

 تاثیر سوابق تحصیلی دروس عمومی دیپلم گروه آزمایشی ادبیات و علوم انسانی نظام جدید در کنکور سراسری انسانی 1402
نام درسضریب
فارسی 321.63
تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن)19.13
زبان خارجی 311.80
سلامت و بهداشت3.44
 تاثیر سوابق تحصیلی دروس عمومی دیپلم گروه آزمایشی علوم و معارف اسلامی نظام جدید در کنکور سراسری انسانی 1402
نام درسضریب
فارسی 321.63
اصول عقاید 319.13
زبان خارجی 311.80
سلامت و بهداشت3.44

تاثیر سوابق تحصیلی نظام قدیم

داوطلبان نظام قدیم معلاوه بر سوابق امتحانات نهایی دیپلم خود، شاهد تاثیر نمرات نهایی دوره پیش دانشگاهی نیز می باشند. از همین رو ضرایب آن ها به تفکیک دوره در جدول ذیل قرار داده شده است.

 تاثیر سوابق تحصیلی دروس عمومی دیپلم گروه آزمایشی ادبیات و علوم انسانی نظام قدیم در کنکور سراسری انسانی 1402
نام درسضریب
زبان فارسی تخصصی16.96
تعلیمات دینی و قرآن15.45
زبان خارجی 312.54
 تاثیر سوابق تحصیلی دروس عمومی دیپلم گروه آزمایشی علوم و معارف اسلامی نظام قدیم در کنکور سراسری انسانی 1402 
نام درسضریب
زبان فارسی تخصصی16.96
اصول عقاید 315.45
زبان خارجی 312.54
 تاثیر سوابق تحصیلی دروس عمومی پیش دانشگاهی گروه آزمایشی ادبیات و علوم انسانی نظام قدیم در کنکور سراسری انسانی 1402
نام درسضریب
زبان فارسی5.84
معارف اسلامی5.21
 تاثیر سوابق تحصیلی دروس عمومی پیش دانشگاهی گروه آزمایشی علوم و معارف اسلامی نظام قدیم در کنکور سراسری انسانی 1402 
نام درسضریب
زبان فارسی5.84
اصول و عقاید5.21

تاثیر سوابق تحصیلی دروس تخصصی در کنکور سراسری انسانی 1402

همان طور که می دانید بخشی از نتایج کنکور سراسری دروس تخصصی نیز وابسته به سوابق تحصیلی این دروس می باشد که بر اساس اعلام سازمان سنجش، میزان تاثیر هر درس مطابق اعداد موجود در جداول زیر خواهد بود.

تاثیر سوابق نظام نظام جدید

در اثرگذاری دروس تخصصی نیز برای دوره نظام جدید تنها نمرات امتحانات نهایی دیپلم لحاظ خواهد شد که جزئیات آن به شرح زیر است.

 تاثیر سوابق تحصیلی دروس تخصصی دیپلم گروه آزمایشی ادبیات و علوم انسانی نظام جدید در کنکور سراسری انسانی 1402
نام درسضریب
ریاضی و آمار 36
علوم و فنون ادبی 37.80
عربی 3 (زبان تخصصی رشته)5.10
تاریخ 37
جغرافیا 36
جامعه شناسی 37
فلسفه 25.10
 تاثیر سوابق تحصیلی دروس تخصصی دیپلم گروه آزمایشی علوم و معارف اسلامی نظام جدید در کنکور سراسری انسانی 1402 
نام درسضریب
ریاضی و آمار 36
علوم و فنون ادبی 37.80
عربی 3 (زبان تخصصی رشته)8.60
تاریخ 3 (تخصصی رشته)6
احکام 33.50
علوم و معارف قرآنی 37
فلسفه 25.10

تاثیر سوابق نظام قدیم

همچنین مانند دروس عمومی به هنگام تاثیر دروس تخصصی در نتایج کنکور برای شرکت کنندگان نظام قدیم، نمرات و سوابق دیپلم و پیش دانشگاهی مطابق ضرایب زیر به صورت توامان در نظر گرفته خواهد شد.

 تاثیر سوابق تحصیلی دروس تخصصی دیپلم گروه آزمایشی ادبیات و علوم انسانی نظام قدیم در کنکور سراسری انسانی 1402
نام درسضریب
ریاضی6
ادبیات فارسی تخصصی2.92
آرایه های ادبی2.92
عربی 3 (ویژه علوم انسانی)3.83
تاریخ ایران و جهان 27
جغرافیا 26
جامعه شناسی 27
فلسفه و منطق5.10
 تاثیر سوابق تحصیلی دروس تخصصی دیپلم گروه آزمایشی علوم و معارف اسلامی نظام قدیم در کنکور سراسری انسانی 1402
نام درسضریب
ریاضی6
ادبیات فارسی تخصصی7.02
عربی 3 (ویژه علوم معارف)5.81
تاریخ اسلام 24.50
جامعه شناسی 23.43
فلسفه و منطق4.59
اخلاق 23.50
تفسیر و علوم قرآنی 25.25
 تاثیر سوابق تحصیلی دروس تخصصی پیش دانشگاهی گروه آزمایشی ادبیات و علوم انسانی نظام قدیم در کنکور سراسری انسانی 1402
نام درسضریب
ادبیات فارسی1.95
عربی1.28
 تاثیر سوابق تحصیلی دروس تخصصی پیش دانشگاهی گروه آزمایشی علوم و معارف اسلامی نظام قدیم در کنکور سراسری انسانی 1402
نام درسضریب
ادبیات عرب2.15
فقه و اصول1.75

اهمیت ضرایب دروس کنکور سراسری انسانی 1402

همه متقاضیان جهت کسب رتبه قابل قبول و همچنین پذیرش در رشته مورد نظر خود بایستی دروس کنکور را با برنامه ریزی و به درستی مورد مطالعه قرار دهند. هر کدام از این دروس دارای ضریبی متفاوت می باشند که داوطلب با آگاهی از ضرایب می تواند از اتلاف وقت نیز جلوگیری نموده و با توجه به اهمیت هر درس، فرآیند مطالعه را آغاز کند.

دانستن میزان تاثیر هر درس از طریق بررسی ضرایب به دست می آید که هر ساله در زمان مشخصی به همراه رشته های موجود از طریق سایت سازمان سنجش منتشر می گردد. همچنین امکان بررسی و مطالعه آن ها از طریق جدول فوق نیز امکان پذیر است.

علاوه بر تاثیر ضرایب در قبولی فرد، داوطلبان باید توجه نمایند که معدل نیز در کنکور 1402 تاثیری به میزان 60 درصد، قطعی دارد. از این رو می توان گفت که برای قبول شدن در رشته مورد علاقه بایستی علاوه بر تاثیر ضرایب دروس، به معدل خود نیز توجه داشته باشید.

 

سوالات متداول

1- ضرایب دروس تخصصی کنکور انسانی چه تاثیری بر قبولی رشته مورد علاقه دارد؟

برای داشتن یک برنامه ریزی اصولی و در نهایت قبولی در رشته مورد علاقه خود می بایست به این ضرایب نیز توجه کنید.

2- آیا دروس عمومی نیز در کنکور سراسری انسانی ۱۴۰۲ تاثیرگذار خواهد بود؟

خیر، با توجه به حذف دروس عمومی از کنکور ۱۴۰۲، ضرایب آن ها در آزمون موثر نمی باشند.

3- دروس عمومی به چه صورت در کنکور سراسری انسانی ۱۴۰۲ تاثیر می گذارند؟

سوابق تحصیلی این دروس با توجه به نمرات دیپلم نظام جدید و نمرات نهایی دیپلم و پیش دانشگاهی نظام قدیم با ضرایب ذکر شده در متن مقاله، در نتایج کنکور سراسری تاثیرگذار خواهند بود.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره کنکور پیج کنکور