خانه انتخاب رشته کنکور لیست رشته های نیمه متمرکز 1402

لیست رشته های نیمه متمرکز 1402

لیست رشته و دانشگاه های نیمه متمرکز 1402
لیست رشته های نیمه متمرکز 1402

رشته های نیمه متمرکز رشته هایی هستند که برای تحصیل درآن ها تنها کسب رتبه قابل قبول کفایت نمی کند و داوطلبان باید در مراحلی مانند  مصاحبه رشته های نیمه متمرکز، آزمون های عملی، معاینات پزشکی و… نیز نمره مناسبی را به دست آورند. در واقع دانشگاه هایی که در رشته های نیمه متمرکز دانشجو جذب می کنند برای پذیرش دانشجو، شرط کسب نمره قابل قبول در مرحله مصاحبه را نیز قرار داده اند.

لازم به ذکر است که داوطلب برای انتخاب رشته های نیمه متمرکز الزاما می بایست در اعلام نتایج اولیه رشته های نیمه متمرکز مجاز به انجام این فرآیند شده باشد. سوالی که در این وهله پیش می آید این است که پذیرش در چه رشته هایی به این صورت خواهد بود. در ادامه این مطلب به شرح جزئیات آن ها خواهیم پرداخت.

لیست رشته هایی که به صورت نیمه متمرکز ارائه می گردند هر ساله از طریق دفترچه ثبت نام و انتخاب رشته کنکور در دسترس داوطلبان قرار داده خواهد شد.

لیست رشته های نیمه متمرکز 1402

همان طور که بیان شد، کدرشته ها، دانشگاه های ارائه دهنده به همراه اطلاعات و جزئیات مربوط به این شیوه از پذیرش دانشجو در دفترچه ثبت نام کنکور سراسری قرار داده خواهد شد اما به جهت سهولت دسترسی شما کاربران عزیز، در ادامه مطلب به ارائه لیست رشته های نیمه متمرکز در دانشگاه های مختلف پرداخته ایم. همچنین لازم به ذکر است که لیست دروس ارائه شده برای دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 1401 می باشد لذا در صورت انتشار این دفترچه برای سال 1402 مقاله بروز خواهد شد.

لیست رشته های نیمه متمرکز دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی
نام رشتهنام رشته
امنیت اطلاعاتامنیت اقتصادی
امنیت بین المللامنیت نرم
پژوهشگری امنیتحفاظت اطلاعات
مدیریت اطلاعان و ارتباطاتضد تروریسم
علوم فنی امنیتفناوری اطلاعات و ارتباطات
لیست رشته های نیمه متمرکز دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی
گروه آزمایشی
دانشگاه فرهنگیاندانشگاه شهید رجایی
علوم ریاضی و فنیآموزش ریاضی /  آموزش فیزیک / آموزش ابتدایی / آموزش کودکان استثنایی / آموزش تربیت بدنیمهندسی برق / مهندسی ساخت و تولید / مهندسی عمران / مهندسی کامپیوتر / مهندسی معماری / مهندسی مکانیک / مهندسی مواد و متالورژی / آموزش ریاضی / آموزش فیزیک / آموزش ابتدایی / ریاضیات و کاربردها / فیزیک / شیمی محض
علوم تجربیآموزش زیست شناسی / آموزش شیمی / آموزش ابتدایی / آموزش کودکان استثنایی / آموزش تربیت بدنیمهندسی صنایع مبلمان
علوم انسانیآموزش تاریخ / آموزش جغرافیا / آموزش زبان و ادبیات فارسی / آموزش علوم اجتماعی / آموزش الهیات / آموزش زبان عربی / آموزش مشاوه و راهنمایی / آموزش ابتدایی / آموزش کودکان استثنایی / آموزش تربیت بدنیاین دانشگاه در رشته علوم انسانی پذیرش ندارد.
هنرآموزش هنرارتباط تصویری
زبان های خارجیآموزش زبان انگلیسیآموزش زبان انگلیسی
لیست رشته های نیمه متمرکز دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
نام رشتهنام رشته
پزشکیدندانپزشکی
اتاق عملتکنولوژی پرتوشناسی
علوم آزمایشگاهیفناوری اطلاعات سلامت
هوشبریکاردانی فوریت های پزشکی
پرستاری

 

لیست دانشگاه های ارائه دهنده رشته های نیمه متمرکز 1402

رشته های نیمه متمرکز در دانشگاه های خاصی تدریس می شوند لذا هر یک از افرادی که متقاضی این نوع از رشته ها هستند می بایست در این نوع از دانشگاه ها به تحصیل بپردازند. بنابراین در این قسمت لیستی از دانشگاه های ارائه دهنده این رشته ها آورده شده است.

لیست دانشگاه های ارائه دهنده رشته نیمه متمرکز علوم ورزشی
نام دانشگاهنام دانشگاه
دانشگاه اراک دانشگاه تبریز
دانشگاه ارومیهدانشگاه جهرم
دانشگاه اصفهاندانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار
دانشگاه الزهرا (س)دانشگاه خوارزمی – تهران
دانشگاه ایلامدانشگاه دامغان
دانشگاه بجنورددانشگاه رازی – کرمانشاه
دانشگاه بوعلی سینا – همدان دانشگاه زابل
دانشگاه بیرجنددانشگاه زنجان
 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزویندانشگاه سمنان
 دانشگاه تبریزدانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان
دانشگاه شهرکرددانشگاه قم
دانشگاه شهید باهنر – کرمان دانشگاه کاشان
 دانشگاه شهید بهشتی – تهران دانشگاه کردستان – سنندج
دانشگاه شهید چمران – اهوازدانشگاه گیلان – رشت
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریزدانشگاه لرستان – خرم آباد
دانشگاه شیرازدانشگاه مازندران – بابلسر
دانشگاه صنعتی شاهرود دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل
دانشگاه فردوسی مشهددانشگاه نیشابور
دانشگاه ولی عصر(عج) – رفسنجاندانشگاه هرمزگان – بندرعباس
دانشگاه یزد مرکز آموزش عالی کاشمر
لیست دانشگاه های ارائه دهنده رشته نیمه متمرکز کاردانی فوریت های پزشکی
نام دانشگاهنام دانشگاهنام دانشگاهنام دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی اردبیلدانشگاه علوم پزشکی ارومیهدانشگاه علوم پزشکی البرز – کرجدانشگاه علوم پزشکی ایلام
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) – تهراندانشگاه علوم پزشکی بمدانشگاه علوم پزشکی بندرعباسدانشگاه علوم پزشکی بوشهر
دانشگاه علوم پزشکی بیرجنددانشگاه علوم پزشکی تبریزدانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریهانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی – بجنورددانشگاه علوم پزشکی دزفولدانشگاه علوم پزشکی رفسنجاندانشگاه علوم پزشکی زابل
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان دانشگاه علوم پزشکی زنجاندانشگاه علوم پزشکی سبزواردانشگاه علوم پزشکی سمنان
 دانشگاه علوم پزشکی شاهروددانشگاه علوم پزشکی شهرکرددانشگاه علوم پزشکی شیرازدانشگاه علوم پزشکی قزوین
دانشگاه علوم پزشکی قمدانشگاه علوم پزشکی کاشاندانشگاه علوم پزشکی کردستاندانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 دانشگاه علوم پزشکی گناباددانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشتدانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباددانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری
دانشگاه علوم پزشکی مشهددانشگاه علوم پزشکی همداندانشگاه علوم پزشکی یزددانشکده علوم پزشکی آبادان
دانشکده علوم پزشکی اسدآباددانشکده علوم پزشکی اسفرایندانشکده علوم پزشکی ایرانشهردانشکده علوم پزشکی تربت جام
دانشکده علوم پزشکی خمیندانشکده علوم پزشکی خویدانشکده علوم پزشکی ساوهدانشکده علوم پزشکی سراب
دانشکده علوم پزشکی سیرجاندانشکده علوم پزشکی شوشتردانشکده علوم پزشکی گراشدانشکده علوم پزشکی مراغه
دانشکده علوم پزشکی نیشابور
لیست دانشگاه های ارائه دهنده رشته نیمه متمرکز کاردانی بهداشت عمومی _ بهداشت خانواده
نام دانشگاهنام دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی بمدانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
دانشگاه علوم پزشکی جیرفتدانشگاه علوم پزشکی کرمان
 دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر
لیست دانشگاه های ارائه دهنده رشته نیمه متمرکز بهداشت عمومی _ مبارزه با بیماری ها
نام دانشگاهنام دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی بمدانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
دانشگاه علوم پزشکی کرمان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباددانشکده علوم پزشکی ایرانشهر
لیست رشته های نیمه متمرکز مرکز آموزش عالی تربیت مربی عقیدتی سیاسی سپاه _ قم
نام رشتهنام رشته
تربیت مروج سیاسیمربیگری عقیدتی

انتخاب رشته های نیمه متمرکز 1402

برای انتخاب رشته های نیمه متمرکز از نظر تعداد هیچ محدودیتی ندارید، فقط توجه داشته باشید که نهایتا برای مصاحبه یا آزمون عملی دو رشته نیمه متمرکز از شما دعوت به عمل خواهد آمد. اگر در فرم انتخاب رشته به جز رشته های نیمه متمرکز، رشته های متمرکز را نیز انتخاب کرده باشید، ممکن است سه حالت در این مورد اتفاق بیفتد که هر یک به شرح زیر خواهد بود.

 1. در ابتدا ممکن است این حالت به وجود آید که اصلا این رشته ها را انتخاب نکرده و در رشته متمرکزی که انتخاب کرده اید به تصحیل بپردازید.
 2. دومین حالت این است که در مصاحبه رشته های نیمه متمرکز پذیرفته شده باشید و سپس در این رشته های به تحصیل خواهید پرداخت.
 3. سومین حالت در صورتی است که در مصاحبه رشته های نیمه متمرکز پذیرفته نشده باشید که در این صورت نیز می توانید مجددا در رشته متمرکزی که پذیرفته شده اید به تحصیل بپردازید.
 4.  یک نکته مهم دیگر در رابطه با انتخاب رشته های نیمه متمرکز در رابطه با چینش این رشته ها می باشد. اگر اولویت شما ادامه تحصیل در رشته های نیمه متمرکز است بایستی کد رشته های مربوط به رشته های نیمه متمرکز را ابتدا در اولویت های اول قرار دهید زیرا اگر ابتدا رشته های متمرکز را وارد کنید، دیگر برای مصاحبه رشته های نیمه متمرکز پذیرفته نخواهید شد. زیرا در صورت در اولویت قرار دادن رشته های متمرکز انتخاب رشته متوقف می شود.

اعلام نتایج رشته های نیمه متمرکز 1402

ممکن است در خصوص اعلام نتایج رشته های نیمه متمرکز سوالاتی برای شما پیش بیاید در این خصوص می توان گفت که نتایج رشته های نیمه متمرکز در طی دو مرحله اعلام می گردد.

اعلام نتایج اولیه 

نتایج اولیه انتخاب این دسته از رشته ها به صورت همزمان با انتخاب رشته می باشد. بنابراین احتمال می رود که زمان اعلام نتایج اولیه نیز طبق روال سال های گذشته در اواخر شهریور ماه باشد. لذا آن دسته از افرادی که این رشته ها را انتخاب نموده اند می بایست در موعد مقرر برای شرکت در مصاحبه اقدام نمایند.

اعلام نتایج نهایی 

بعد از نتایج انتخاب رشته، نتایج دوم حاوی اسامی افرادی است که در مصاحبه پذیرش نهایی شده اند. لازم به ذکر است که زمان اعلام نهایی حدود دو هفته بعد از مصاحبه اعلام می گردد. بنابراین این دسته از افراد می بایست در موعد مقرر با مراجعه حضوری به دانشگاه مورد نظر برای ثبت نام  اقدام کنند.

سوالات متداول

1- چه رشته هایی نیمه متمرکز به حساب می آیند؟

لیست رشته های نیمه متمرکز به صورت کامل در متن این مقاله ذکر شده است.

2- اعلام نتایج رشته های نیمه متمرکز به چه صورت است؟

نتایج رشته های نیمه متمرکز به صورت دو مرحله ای و با فاصله دو هفته منتشر می شود.

3- کدام دانشگاه ها رشته های نیمه متمرکز را ارائه می دهند؟

لیست دانشگاه های ارائه دهنده رشته های نیمه متکمرکز در این مقاله و دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ذکر شده است.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۱۵ نظر
 1. یک سوال
  من اگه امسال کنکور دادم اون رشته رو آوردم آزمون عملی هم هم داره(علوم ورزشی) میتونم ۱سال بعد برم یا باید همون سال برم
  لطفا جواب بدید خیلی مهمه

  • با سلام و احترام، مطابق با شرایط و ضوابط اخیر کنکور سراسری مندرج در سامانه ی سنجش، قبولی شما می تواند تا دو سال اعتبار داشته باشد. در عین حال باید منتظر اطلاعیه های جدید سازمان سنچش باشیم.

 2. سلام و وقت بخیر. من مصاحبه فرهنگیان قبول نشدم آیا اولویت های دیگه برام بررسی میشه؟

  • با سلام، بله سایر اولویت های انتخابی شما بررسی می شود و در کارنامه ی نتایج نهایی آزمون سراسری اطلاع رسانی خواهد شد.

 3. سلام خسته نباشین،
  ببخشید، من یه جا درباره رشته تعمیرات و نگهداری هواپیما خوندم، ولی هرچی تو دفترچه انتخاب رشته ۹۸ رو گشتم، پیدا نکردم، می خواستم بدونم جریانش چیه

 4. با سلام برای انتخاب رشته( ارشد ۹۹) چند رشته نیمه متمرکز می توان انتخاب نمود؟

  • با سلام، با استناد بر شرایط مندرج در دفترچه ی راهنمای انتخاب رشته ی کارشناسی ارشد ۱۳۹۹، شما مجاز به انتخاب حداکثر ۲ رشته_محل از دانشگاه های دارای شرایط خاص می باشید.

 5. سلام ببخشید میشه رشته های متمرکز بگین سینما و بازیگری متمرکز یا نیمه متمرکز؟؟

  • با سلام , رشته های سینما , بازیگری و کارگردانی تلویزیون که از رشته های گروه هنر می باشند . دارای آزمون عملی هستند و شما پس از ثبت نام در آزمون سراسری هنر و حضور در جلسه آزمون می بایست در آزمون عملی سینما و کارگردانی شرکت نمایید .

 6. سلام وقت بخیر ببخشید من سوال داشتم ازتون خواهش می کنم جواب بدین خیلی برام مهمه من آموزش ابتدایی قبول شده ام اگه نرم برای ثبت نام دانشگاه آیا سال دیگه از کنکور محروم میشم؟؟؟ خواهشاً جوابمو بدید

  • با سلام , با توجه به پذیرش نهایی شما در دوره روزانه در آزمون سراسری سال ۱۳۹۸, شما از انتخاب دوره روزانه در کنکور سراسری سال آینده محروم خواهید شد .

 7. سلام من رشته دبیری را بعد از پرستاری تعهدی زدم اما برای مصاحبه دبیری قبول شدم.این چطور ممکنه؟و در نهایت اگر مصاحبه پذیرفته بشم میتونم دبیری رو انتخاب کنم؟یا چون پرستاری رو قبل از دبیری زدم باید همونو برم؟

 8. با سلام میخاستم بدونم ایا اموزش ابندایی هم نیمه متمرکزه یا نه؟

 9. سلام برای انتخاب رشته های نیمه متمرکز حتما باید دوره های روزانه مجاز شده باشیم؟؟؟

دریافت مشاوره پیج کنکور