خانه کارشناسی ارشد منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی 1402

منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی 1402

معرفی منابع کنکور ارشد مجموعه روانشناسی بالینی 1402
منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی بالینی 1402

مهم ترین گام برای کسب موفقیت در کنکور کارشناسی ارشد، شناخت و تهیه منابع مرتبط با رشته مورد تقاضا است تا با مطالعه آن ها بتوان بهترین نتیجه را در آزمون کسب کرد. با توجه به ادغام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه های سراسری و آزاد، منابع کنکور کارشناسی ارشد 1402 نیز برای داوطلبان هر دو دانشگاه یکسان می باشد.

به دلیل رقابت تنگاتنگ داوطلبان در کنکور کارشناسی ارشد بهتر است داوطلبان بعد از تهیه منابع، از مشاوره تحصیلی کارشناسی ارشد استفاده نمایند تا بتوانند به بهترین نحو برنامه ریزی کنکور ارشد خود را انجام دهند و در فرصت باقی مانده تا برگزاری کنکور ارشد بهترین عملکرد را داشته باشند.

داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد در رشته های مجموعه روانشناسی می بایست آخرین چاپ یا ترجمه منبع درسی خود را مورد مطالعه قرار دهند.

گرایش های مجموعه روانشناسی کنکور کارشناسی ارشد 1402

مجموعه روانشناسی در مقطع کارشناسی ارشد دارای گرایش های متفاوتی می باشد و از آن جایی که داوطلبان در کنکور کارشناسی ارشد ابتدا می بایست در مجموعه امتحانی مربوطه شرکت نموده و در زمان انتخاب رشته، گرایش مورد نظر خود را انتخاب نمایند، لازم است پیش از هرچیز از گرایش های این مجموعه آگاهی یابند. در ادامه این گرایش ها به تفکیک هر رشته ذکر شده است.

گرایش های مجموعه روانشناسی وزارت علوم کنکور کارشناسی ارشد 1402
نام رشتهگرایش
روانشناسی عمومی___
روانشناسی بالینی___
خانواده
سنجش و اندازهگیری (روانسنجی)___
روانشناسی صنعتی و سازمانی___
روانشناسی بالینی کودک ونوجوان___
روانشناسی اسلامیروانشناسی مثبت گرا
روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی___
روانشناسی تربیتی___
روانشناسی اجتماعی___
علوم شناختیتوانبخشی شناختی
ذهن، مغز و تربیت
روانشناسی شناختی
روانشناسی شخصیت___

مواد و ضرایب مجموعه روانشناسی کنکور کارشناسی ارشد 1402

به دلیل رقابت تنگاتنگی که داوطلبان کارشناسی ارشد گروه پزشکی با یکدیگر دارند اطلاع از ضرایب دروس امتحانی برای عملکرد بهتر داوطلبان موثر می باشد. به این دلیل که متقاضیان می توانند ساعت مطالعه بیشتری را به دروس با ضرایب بالا اختصاص دهند.

 داوطلبانی که قصد دارند تنها در یکی از گرایش های رشته  روانشناسی به تحصیل بپردازند نیازی به مطالعه همه دروس معرفی شده نخواهند داشت. به این صورت که می توانند با مراجعه به دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 1402 و جداول رشته های امتحانی، از اهمیت و ضرایب دروس امتحانی برای گرایش مورد نظر خود مطلع شوند. مجموعه مدیریت مباحث و دروس زیر را شامل می شود. در هنگام ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد، به دلیل گستردگی رشته های ارائه شده، داوطلبان در یک مجموعه رشته شرکت می نمایند و در زمان انتخاب رشته ارشد، رشته و گرایش موردنظر خود را در دانشگاه های ارائه شده انتخاب می کنند.

ضرایب دروس مجموعه روانشناسی در کنکور کارشناسی ارشد وزارت علوم 

معرفی منابع از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور به معنی انحصار و محدودیت منابع نمی باشد و شرکت کنندگان می توانند برای تسلط بیشتر، منابع گسترده تری را مورد مطالعه قرار دهند.

منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی 1402

مجموعه مدیریت جزء رشته های اصلی آزمون کارشناسی ارشد می باشد. یعنی داوطلبان می توانند علاوه بر این رشته، در یکی از رشته های شناور نیز در آزمون شرکت نمایند. علاقه مندان مجموعه مدیریت می بایست ابتدا با منابع آن آشنا شده سپس با مطالعه آن ها خود را برای شرکت در آزمون آماده کنند.

نکته: داوطلبان شرکت در آزمون وزارت علوم بایستی توجه داشته باشند که منابع امتحانی و ضرایب دروس مجموعه روانشناسی با منابع و ضرایب این رشته در آزمون وزارت بهداشت متفاوت می باشد. دسترسی به این موارد از طریق دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد سراسری 1402 امکان پذیر می باشد که اطلاعات مربوطه در ادامه این مقاله درج شده است.

منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی (وزارت علوم)
نام درسمنابع
متون روانشناسی (به زبان انگلیسی)متون روانشناسی یحیی سید محمدی
متون روانشناسی به زبان انگلیسی، مهدی شاهنظری،
ناصر قلیپورانبوهی، مدرسان شریف
متون روانشناسی انتشارات ارسباران
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسالمیاحدی و بنی جمالی
علم النفس، صادق خدامرادی، مدرسان شریف
کتاب علم النفس انتشارات ماهان
آمار و روش تحقیقروش تحقیق کاربردی، رمضان حسن زاده، نشر روان
آمار و روش تحقیق، حسن آبادی، مدرسان شریف
کتاب آمار و روش تحقیق، ماهان
آسیب شناسی روانیجلد یک و دو، DSM5 آسیب شناسی روانی براساس
مهدی گنجی، انتشارات ساواالن
سب شناسی، سیدسعید نعیمی تاجدار، انتشارات
روان آموز
آسیب شناسی، هلن سپاهی،هما رفیعی، انتشارات
مدرسان
روانشناسی رشدروانشناسی رشد جلد یک و دو، لورابرک، یحیی
سیدمحمدی، ارسباران
روانشناسی رشد، محسن طالب زاده، مدرسان شریف
روانشناسی رشد، روان آموز ،مجموعه روان آموز
روانشناسی بالینیروانشناسی بالینی فیرس – ترجمه فیروز بخت –
انتشارات رشد
روانشناسی بالینی مدرسان شریف
نظریه های روان درمانی پروچاسکا و نورکراس –
ترجمه سیدمحمدی – انتشارات رشد
روانشناسی عمومیروانشناسی عمومی، اتکینسون و هیلگارد،ترجمه
براهنی و دیگران، انتشارات رشد
روانشناسی عمومی، مریم درخشان نژاد، مدرسان
شریف
روانشناسی عمومی ابوالفضل فتحی پور، روان آموز
روانسنجیمبانی نظری وعملی پژوهش -دکتر علی دالور-
انتشارات رشد
کتاب تست کارشناسی ارشد روانشناسی روانسنجی
و هوش و استعداد – ناشر ماهان
کتاب روانسنجی )سنجش و اندازه گیری( – پوران
پژوهش
آزمون های شناختی هوش و استعدادکتاب مدرسان شریف
کتاب آزمون های هوش و استعداد انتشارات
ماهان
کتاب و مجموعه جزوات دانشگاه تهران
روانشناسی فیزیولوژیک،انگیزش و هیجانروانشناسی فیزیولوژیک، جیمز کاالت، یحیی سیدمحمدی، نشر روان
فیزیولوژیک و انگیزش هیجان، مرتضی پیری،
انتشارات پوران پژوهش
روانشناسی فیزیولوژیک، زینب خجوی، روان آموز
روانشناسی صنعتی ـ سازمانیروانشناسی صنعتی(جلد اول و دوم) – مایکل
جی اموت – انتشارات سمت
کتاب تست طالیی روانشناسی صنعتی سازمانی –
فاطمه شهبازی – ناشر طالیی پویندگان دانشگاه
کتاب روانشناسی صنعتی – سازمانی نوشته محسن
اصلیپورانتشارات مدرسان شریف
روانشناسی اجتماعیروانشناسی اجتماعی یوسف کریمی انتشارات پیام
نور
روانشناسی اجتماعی ، محسن اصلی پور، مدرسان
شریف
روان شناسی اجتماعی (نظریه ها، مفاهیم و
یوسف کریمی انتشارات ارسباران کاربردها)
رفتار سازمانیکتاب رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه: علی
پارسائیان، سید محمد اعرابی ناشر: پژوهش های
فرهنگی
مدیریت رفتار سازمانی ایان بروکس مترجمان:
امید مهدیه، قاسم انصاری ناشر: موسسه کتاب
مهربان نشر
تست تالیفی کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی
دکتر رضائیان
روانشناسی امور استخدامیانتشارات – روان شناسی امور استخدامی
مدرسان شریف
بالندگی سازمانیبالندگی سازمانی (تالیف: محمد علی طوسی.
انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی)
صرفا جزوه های تستی
کتاب بالندگی سازمانی مدرسان شریف
روانشناسی تربیتیروانشناسی تربیتی، دکتر علی اکبرسیف، نشر
دوران
روانشناسی تربیتی، عادل مخبری، پوران پژوهش
روانشناسی تربیتی، پروین کدیور، انتشارات سمت
کودکان استثناییروانشناسی کودکان و نوجوانان استثنایی، بهروز
میالنی فر، انتشارات قومس
روانشناسی کودکان استثنایی، دکتر مرتضی پیری،
انتشارات پوران پژوهش
روانشناسی کودکان استثنایی، ارکان خوش
کالم،مرضیه کامیاب نژاد، مدرسان شریف
آموزش و پرورش کودکان استثناییآموزش و پرورش کودکان استثنایی – سید
عبدالله بنی هاشمی – ناشر دانشگاه پیام نور
آموزش و پرورش کودکان استثنایی – مونا مهدی
پور – انتشارات مولفین طالیی
آموزش و پرورش کودکان استثنایی – انتشارات
مدرسان شریف

سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی 1402

یکی دیگر از موارد تعیین کننده موفقیت در کنکور کارشناسی ارشد، آشنایی با نمونه سوالات این آزمون می باشد که البته بخشی از آن با مطالعه منابع و بخش دیگر نیز با به دست آوردن سوالات کنکور ارشد در سال های گذشته، امکان پذیر می باشد. به همین داوطلبان می توانند با کلیک بر روی لینک های فعال موجود در جدول زیر، سوالات این آزمون را متناسب به همراه پاسخنامه کلیدی آن دریافت نمایند.

دانلود دفترچه و کلید سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی 1402
دفترچه سوالاتکلید سوالات
سال 93سال 93
سال 94سال 94
سال 95سال 95
سال 96سال 96
سال 97سال 97
سال 98سال 98
سال 99سال 99

کارنامه و رتبه قبولی مجموعه روانشناسی در کنکور کارشناسی ارشد 1402

داوطلبان با توجه به رتبه قبولی مورد نیاز برای پذیرش در رشته مورد نظر خود از مجموعه روانشناسی می توانند پس از در نظر گرفتن ضرایب و مواد دروس آن با توجه به درصد مورد نیاز قبولی برای هر رشته در سال های گذشته، منابع متناسب با آن را تهیه نموده تا بدین وسیله در هزینه و زمان خود نیز صرفه جویی نموده باشند.

پس می توان گفت اطلاع از رتبه قبولی مورد نیاز رشته های این مجموعه در برنامه ریزی آزمون پیش رو بسیار تاثیرگزار می باشد به همین دلیل در جدولی که در ادامه مشاهده می نمایید، در هر لینک جزئیات مورد نیاز برای اطلاع از کارنامه قبولی رشته های مذکور درج شده است.

کارنامه و رتبه قبولی مجموعه روانشناسی در کنکور کارشناسی ارشد 1402
کارنامه و رتبه قبولی رشته روان شناسی عمومی مقطع کارشناسی ارشد
 کارنامه و رتبه قبولی رشته روانشناسی بالینی مقطع کارشناسی ارشد 
 کارنامه و رتبه قبولی رشته روانشناسی اسلامی مقطع کارشناسی ارشد
 کارنامه و رتبه قبولی رشته سنجش و اندازه گیری (روان سنجی) مقطع کارشناسی ارشد 
 کارنامه و رتبه قبولی رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی مقطع کارشناسی ارشد 
 کارنامه و رتبه قبولی رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی مقطع کارشناسی ارشد 
کارنامه و رتبه قبولی رشته روانشناسی بالینی کودک و نوجوان مقطع کارشناسی ارشد 
کارنامه و رتبه قبولی رشته روانشناسی تربیتی مقطع کارشناسی ارشد

علاقه مندانی که پس از برنامه ریزی کنکور ارشد و مطالعه منابع در زمان برگزاری کنکور ارشد وزارت بهداشت 1402 یا زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد سراسری 1402 در آزمون این رشته شرکت نموده اند، می توانند نتایج خود را در زمان مقرر از طریق سایت های مربوطه مشاهده نمایند که در صورت کسب حدنصاب علمی، مجاز به ثبت کد رشته محل های مورد نظر خود در زمان مربوطه می گردند.

 

سوالات متداول

1- آیا برای موفقیت در کنکور کارشناسی ارشد می بایست تمام منابع ذکر شده در این مقاله را در گرایش انتخابی خود تهیه نماییم؟

خیر، شما می توانید از بین منابعی که در این مقاله معرفی گشته است یا دیگر منابع موجود در بازار تنها منبعی که برای شما قابل فهم می باشد را انتخاب کنید.

2- چه کتاب هایی برای رشته روانشناسی آزمون کارشناسی ارشد مورد تایید می باشند؟

برخی کتاب های مفید و موثر برای موفقیت داوطلبان در آزمون کارشناسی ارشد را پیشنهاد داده ایم.

3- چه منابعی برای کنکور کارشناسی ارشد رشته روانشناسی 1402 وجود دارد؟

به طور انحصاری نمی توان منابع خاصی را معرفی نمود اما برخی از منابع مفید در این مقاله ذکر شده است.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۹ نظر
 1. سلام روزتون بخیر، عذر میخوام همه منابعی که برای رشته روانشناسی قرار دادید رو باید برای کنکور بخونیم؟

  • با سلام و احترام، مطابق با آخرین دفترچه ی انتخاب رشته ی ارشد مندرج در سایت سنجش، رشته ی روانشناسی در حد فاصله ی بهترین دانشگاه ( تهران) و ضعیف ترین دانشگاه ( مجازی) پذیرش دارد. هر چه قدر داوطلب تسلط بیشتری بتواند به مباحث درسی داشته باشد، بی شک اعتبار مدرک خود را افزایش خواهد داد.

 2. ببخشید من دانشجو معلم رشته آموز ابتدایی هستم ‌کدوم رشته از گرایش های روانشناسی بهم پیشنهاد میدین

 3. سلام
  کد ضریب که نوشتین یعنی چی متوجه نمیشم

 4. با سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما

  میخواستم بپرسم که بنده به عنوان دانشجو معلم رشته مشاوره فرهنگیان هستم؛ میتونم در آزمون ارشد رشته روانشناسی پس از اخذ لیسانس شرکت کنم؟؟
  اگر پاسخ بدید ممنون میشم واقعا

 5. سلام
  وزارت بهداشت رشته ی مشاوره برای ارشد نداره؟فقط روانشناسی داره؟

مشاوره ارشد پیج کنکور