خانه کارشناسی ارشد کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری

کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری

کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم کامپیوتر کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 98
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 98
با اعلام نتایج کنکور ارشد سراسری، داوطلبانی که حدنصاب نمره لازم برای شرکت در مرحله انتخاب رشته کارشناسی ارشد را کسب کرده اند، لازم است پیش از رتبه بندی اولویت ها و کد رشته محل های مورد نظر خود، اطلاعات جامعی را پیرامون روش های صحیح انتخاب رشته کسب نمایند تا بدین ترتیب بتوانند از فرصت به دست آمده نهایت استفاده را برده و در دانشگاه و رشته تحصیلی مورد علاقه خود به تحصیل بپردازند.

با توجه به این که هر گونه اشتباه در انتخاب رشته می تواند نتایج جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد، توصیه می کنیم به خوبی بر روش های صحیح انتخاب رشته مسلط شده و سپس نسبت به استخراج کد رشته های مورد نظر خود از دفترچه انتخاب رشته کنکور ارشد اقدام نمایید.

با بررسی تراز و رتبه قبولی داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سال گذشته می توانید با آگاهی بیشتری نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته خود اقدام نمایید.

کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 98

به منظور کسب موفقیت در مرحله اعلام نتایج انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری، انجام انتخاب رشته ای درست و اصولی از جمله مولفه های مهم به شمار می رود. در واقع با بررسی کارنامه های قبولی رشته مورد علاقه خود در سال های گذشته می توانید تشخیص دهید به صورت تقریبی چند درصد شانس قبولی در رشته و دانشگاه مورد نظر خود را دارید که همین امر می تواند شما را در مسیر انتخاب رشته یاری نماید. جداول زیر شامل جزئیات قبولی متقاضیان تحصیل در گرایش های مختلف رشته علوم کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد در سال 98 می باشند.

رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: —جنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 27
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی شریفدوره قبولی: روزانهتراز: 5601
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی70
دروس پایه66
ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم ها و مبانی نظریه محاسبه52
مبانی منطق و نظریه مجموعه ها50
ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبات41
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: —جنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 5 درصدرتبه: 36
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 5221
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی37
دروس پایه40
ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم ها و مبانی نظریه محاسبه41
مبانی منطق و نظریه مجموعه ها50
ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبات54
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: —جنسیت:مردسهمیه: ایثارگران 25 درصدرتبه: 39
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 4521
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی10
دروس پایه22
ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم ها و مبانی نظریه محاسبه25
مبانی منطق و نظریه مجموعه ها34
ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبات3
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: —جنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 48
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی شریفدوره قبولی: روزانهتراز: 4871
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی37
دروس پایه46
ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم ها و مبانی نظریه محاسبه25
مبانی منطق و نظریه مجموعه ها34
ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبات21
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: —جنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 66
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی شریفدوره قبولی: نوبت دومتراز: 4224
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی39
دروس پایه24
ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم ها و مبانی نظریه محاسبه18
مبانی منطق و نظریه مجموعه ها31
ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبات27
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: —جنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 189
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانیدوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 3719
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی30
دروس پایه20
ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم ها و مبانی نظریه محاسبه24
مبانی منطق و نظریه مجموعه ها28
ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبات15
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: —جنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 314
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه غیرانتفاعی طوبیدوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 2810
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی14
دروس پایه20
ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم ها و مبانی نظریه محاسبه16
مبانی منطق و نظریه مجموعه ها29
ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبات12
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: —جنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 380
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه غیرانتفاعی طوبیدوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 2400
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی10
دروس پایه2
ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم ها و مبانی نظریه محاسبه5
مبانی منطق و نظریه مجموعه ها24
ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبات11
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: محاسبات علمیجنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 25 درصدرتبه: 47
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرسدوره قبولی: روزانهتراز: 3016
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی30
دروس پایه12
ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم ها و مبانی نظریه محاسبه10
مبانی منطق و نظریه مجموعه ها8
ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبات15
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: محاسبات علمیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 61
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرسدوره قبولی: نوبت دومتراز: 4822
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی49
دروس پایه49
ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم ها و مبانی نظریه محاسبه32
مبانی منطق و نظریه مجموعه ها27
ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبات37
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: محاسبات علمیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 97
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه دامغاندوره قبولی: روزانهتراز: 4202
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی41
دروس پایه52
ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم ها و مبانی نظریه محاسبه18
مبانی منطق و نظریه مجموعه ها44
ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبات19
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: محاسبات علمیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 130
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه مازندران – بابلسردوره قبولی: روزانهتراز: 3700
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی45
دروس پایه35
ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم ها و مبانی نظریه محاسبه17
مبانی منطق و نظریه مجموعه ها22
ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبات29
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: محاسبات علمیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 159
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه یزددوره قبولی: نوبت دومتراز: 3422
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی16
دروس پایه28
ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم ها و مبانی نظریه محاسبه28
مبانی منطق و نظریه مجموعه ها47
ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبات35
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: محاسبات علمیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 288
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه مازندراندوره قبولی: پردیس خودگردانتراز: 2440
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی12
دروس پایه24
ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم ها و مبانی نظریه محاسبه13
مبانی منطق و نظریه مجموعه ها25
ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبات8
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: محاسبات علمیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 422
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه مازندراندوره قبولی: پردیس خودگردانتراز: 1324
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی20
دروس پایه15
ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم ها و مبانی نظریه محاسبه5
مبانی منطق و نظریه مجموعه ها6
ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبات2-
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: محاسبات علمیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 432
دانشگاه محل قبولی:دانشگاه مازندراندوره قبولی: پردیس خودگردانتراز: 1002
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی0
دروس پایه12
ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم ها و مبانی نظریه محاسبه11
مبانی منطق و نظریه مجموعه ها8
ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبات4
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: الگوریتم و نظریه محاسبهجنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 5 درصدرتبه: 17
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیرکبیردوره قبولی: روزانهتراز: 5640
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی44
دروس پایه40
ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم ها و مبانی نظریه محاسبه37
مبانی منطق و نظریه مجموعه ها35
ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبات15
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: الگوریتم و نظریه محاسبهجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 25
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 5341
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی44
دروس پایه57
ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم ها و مبانی نظریه محاسبه30
مبانی منطق و نظریه مجموعه ها42
ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبات40
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: الگوریتم و نظریه محاسبهجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 31
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتیدوره قبولی: روزانهتراز: 5110
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی40
دروس پایه47
ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم ها و مبانی نظریه محاسبه39
مبانی منطق و نظریه مجموعه ها57
ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبات41
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: الگوریتم و نظریه محاسبهجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 63
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شاهددوره قبولی: نوبت دومتراز: 4416
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی31
دروس پایه37
ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم ها و مبانی نظریه محاسبه43
مبانی منطق و نظریه مجموعه ها52
ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبات25
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: الگوریتم و نظریه محاسبهجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 94
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجاندوره قبولی: نوبت دومتراز: 4119
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی37
دروس پایه34
ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم ها و مبانی نظریه محاسبه38
مبانی منطق و نظریه مجموعه ها20
ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبات20
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: الگوریتم و نظریه محاسبهجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 5 درصدرتبه: 186
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتیدوره قبولی: پردیس خودگردانتراز: 3541
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی30
دروس پایه0
ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم ها و مبانی نظریه محاسبه28
مبانی منطق و نظریه مجموعه ها12
ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبات18
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: الگوریتم و نظریه محاسبهجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 5 درصدرتبه: 239
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتیدوره قبولی: پردیس خودگردانتراز: 2841
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی0
دروس پایه15
ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم ها و مبانی نظریه محاسبه24
مبانی منطق و نظریه مجموعه ها20
ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبات17
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: الگوریتم و نظریه محاسبهجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 5 درصدرتبه: 344
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتیدوره قبولی: پردیس خودگردانتراز: 2000
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی15
دروس پایه7
ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم ها و مبانی نظریه محاسبه9
مبانی منطق و نظریه مجموعه ها13
ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبات18
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: نظریه سیستم هاجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 5 درصدرتبه: 45
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریزدوره قبولی: روزانهتراز: 5351
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی55
دروس پایه47
ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم ها و مبانی نظریه محاسبه47
مبانی منطق و نظریه مجموعه ها56
ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبات61
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: نظریه سیستم هاجنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 25 درصدرتبه: 49
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریزدوره قبولی: روانهتراز: 3114
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی12
دروس پایه15
ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم ها و مبانی نظریه محاسبه8
مبانی منطق و نظریه مجموعه ها5
ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبات0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: نظریه سیستم هاجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 53
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علامه طباطباییدوره قبولی: روزانهتراز: 5012
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی35
دروس پایه52
ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم ها و مبانی نظریه محاسبه49
مبانی منطق و نظریه مجموعه ها45
ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبات50
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: نظریه سیستم هاجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 59
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علامه طباطباییدوره قبولی: نوبت دومتراز: 4863
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی33
دروس پایه57
ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم ها و مبانی نظریه محاسبه49
مبانی منطق و نظریه مجموعه ها27
ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبات29
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: نظریه سیستم هاجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 78
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجاندوره قبولی: روزانهتراز: 4531
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی50
دروس پایه45
ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم ها و مبانی نظریه محاسبه39
مبانی منطق و نظریه مجموعه ها20
ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبات25
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: نظریه سیستم هاجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 177
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریزدوره قبولی: پردیس خودگردانتراز: 4200
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی12
دروس پایه24
ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم ها و مبانی نظریه محاسبه38
مبانی منطق و نظریه مجموعه ها14
ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبات37
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: نظریه سیستم هاجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 5 درصدرتبه: 230
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریزدوره قبولی: پردیس خودگردانتراز: 3615
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی5
دروس پایه14
ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم ها و مبانی نظریه محاسبه11
مبانی منطق و نظریه مجموعه ها8
ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبات10
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: نظریه سیستم هاجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 319
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریزدوره قبولی: پردیس خودگردانتراز: 3002
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی8
دروس پایه0
ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم ها و مبانی نظریه محاسبه2-
مبانی منطق و نظریه مجموعه ها5
ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبات1
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: محاسبات نرم و هوش مصنوعیجنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 5 درصدرتبه: 21
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعیت امیرکبیردوره قبولی: روزانهتراز: 5400
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی53
دروس پایه49
ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم ها و مبانی نظریه محاسبه57
مبانی منطق و نظریه مجموعه ها53
ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبات48
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: محاسبات نرم و هوش مصنوعیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 48
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شاهددوره قبولی: روزانهتراز: 4843
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی55
دروس پایه44
ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم ها و مبانی نظریه محاسبه57
مبانی منطق و نظریه مجموعه ها49
ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبات52
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: محاسبات نرم و هوش مصنوعیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 53
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریزدوره قبولی: روزانهتراز: 4661
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی47
دروس پایه57
ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم ها و مبانی نظریه محاسبه38
مبانی منطق و نظریه مجموعه ها45
ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبات30
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: محاسبات نرم و هوش مصنوعیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 77
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید باهنر کرماندوره قبولی: روزانهتراز: 4410
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی41
دروس پایه45
ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم ها و مبانی نظریه محاسبه53
مبانی منطق و نظریه مجموعه ها32
ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبات35
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: محاسبات نرم و هوش مصنوعیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 132
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه زاهداندوره قبولی: روزانهتراز: 3700
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی0
دروس پایه19
ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم ها و مبانی نظریه محاسبه34
مبانی منطق و نظریه مجموعه ها62
ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبات22
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: محاسبات نرم و هوش مصنوعیجنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 5 درصدرتبه: 177
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریزدوره قبولی: پردیس خودگردانتراز: 3352
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی34
دروس پایه29
ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم ها و مبانی نظریه محاسبه26
مبانی منطق و نظریه مجموعه ها35
ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبات28
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: محاسبات نرم و هوش مصنوعیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 219
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه امیرکبیردوره قبولی: پردیس خودگردانتراز: 3011
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی28
دروس پایه25
ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم ها و مبانی نظریه محاسبه22
مبانی منطق و نظریه مجموعه ها19
ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبات30
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: محاسبات نرم و هوش مصنوعیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 255
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه زاهداندوره قبولی: پردیس خودگردانتراز: 2717
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی0
دروس پایه12
ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم ها و مبانی نظریه محاسبه20
مبانی منطق و نظریه مجموعه ها15
ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبات18
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: داده کاویجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 5 درصدرتبه: 21
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه امیرکبیردوره قبولی: روزانهتراز: 5400
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی54
دروس پایه70
ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم ها و مبانی نظریه محاسبه78
ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبات49
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: داده کاویجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 25
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه امیرکبیردوره قبولی: روزانهتراز: 5317
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی48
دروس پایه52
ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم ها و مبانی نظریه محاسبه57
ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبات56
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: داده کاویجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 32
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه امیرکبیردوره قبولی: نوبت دومتراز: 4987
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی67
دروس پایه44
ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم ها و مبانی نظریه محاسبه53
ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبات52
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: داده کاویجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 54
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خوارزمیدوره قبولی: روزانهتراز: 4600
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی33
دروس پایه48
ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم ها و مبانی نظریه محاسبه40
ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبات37
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: داده کاویجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 5 درصدرتبه: 67
دانشگاه محل قبولی: شهید باهنردوره قبولی: روزانهتراز: 4561
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی35
دروس پایه53
ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم ها و مبانی نظریه محاسبه32
ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبات46
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: داده کاویجنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 5 درصدرتبه: 86
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شاهددوره قبولی: نوبت دومتراز: 4076
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی36
دروس پایه45
ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم ها و مبانی نظریه محاسبه27
ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبات40
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: داده کاویجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 5 درصدرتبه: 104
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شاهددوره قبولی: نوبت دومتراز: 3516
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی19
دروس پایه33
ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم ها و مبانی نظریه محاسبه21
ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبات14
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: داده کاویجنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 5 درصدرتبه: 189
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه امیرکبیردوره قبولی: پردیس خودگردانتراز: 3002
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی5
دروس پایه15
ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم ها و مبانی نظریه محاسبه20
ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبات11
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: علوم تصمیم و دانشجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 5 درصدرتبه: 17
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 5300
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی50
دروس پایه54
ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم ها و مبانی نظریه محاسبه74
ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبات59
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: علوم تصمیم و دانشجنسیت: مردسهمیه: یثارگران 5 درصدرتبه: 27
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 5098
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی58
دروس پایه42
ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم ها و مبانی نظریه محاسبه63
ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبات50
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: علوم تصمیم و دانشجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 31
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهراندوره قبولی: نوبت دومتراز: 4950
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی54
دروس پایه44
ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم ها و مبانی نظریه محاسبه57
ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبات49
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: علوم تصمیم و دانشجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 35
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خوارزمیدوره قبولی: روزانهتراز: 4842
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی37
دروس پایه50
ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم ها و مبانی نظریه محاسبه57
ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبات49
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: علوم تصمیم و دانشجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 39
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خوارزمیدوره قبولی: روزانهتراز: 4716
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی44
دروس پایه43
ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم ها و مبانی نظریه محاسبه53
ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبات42
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: علوم تصمیم و دانشجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 43
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خوارزمیدوره قبولی: نوبت دومتراز: 4669
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی30
دروس پایه33
ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم ها و مبانی نظریه محاسبه23
ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبات49
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: علوم تصمیم و دانشجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 45
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شاهددوره قبولی: روزانهتراز: 4551
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی19
دروس پایه51
ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم ها و مبانی نظریه محاسبه46
ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبات21
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: علوم تصمیم و دانشجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 52
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شاهددوره قبولی: نوبت دومتراز: 4382
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی50
دروس پایه27
ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم ها و مبانی نظریه محاسبه31
ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبات30
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: علوم تصمیم و دانشجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 73
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه دامغاندوره قبولی: روزانهتراز: 4121
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی0
دروس پایه40
ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم ها و مبانی نظریه محاسبه25
ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبات32

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۲ نظر
  1. ..

    سلام من با دیپلم انسانی میتونم بدون کنکور علوم کامپیوتر رو با پاس کردن واحد های پیشنیازش تو دانشگاه ازاد بخونم؟

    • ایران مشاوره

      با سلام و درود، با توجه به شرایط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام پذیرش صرفا براساس سوابق تحصیلی سال ۱۳۹۹، در صورت داشتن مدرک دیپلم(نظام جدید و نظام قدیم) و مدرک پیش دانشگاهی (نظام سالی واحدی) مجاز به انتخاب رشته علوم کامپیوتر در مقطع کارشناسی پیوسته می باشید.

مشاوره ارشد پیج کارشناسی ارشد