خانه کارشناسی ارشد کارنامه و رتبه قبولی رشته طراحی پارچه و لباس مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری

کارنامه و رتبه قبولی رشته طراحی پارچه و لباس مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری

کارنامه و رتبه قبولی رشته طراحی پارچه و لباس کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 98
کارنامه و رتبه قبولی رشته طراحی پارچه و لباس مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 98
چند روز پس از اعلام نتایج کنکور ارشد سراسری، مرحله انتخاب رشته ارشد آغاز می شود و داوطلبان می توانند کد رشته محل های مورد نظر خود را از دفترچه انتخاب رشته کنکور ارشد استخراج کنند. اما سوالی که پیش می آید این است که هر فرد تا چه حد از قبولی خود در کد رشته های انتخابی اطمینان دارد و شانس قبولی خود در رشته ای که انتخاب می کند را چند درصد می داند؟

برای رتبه های برتر شاید حدس این موضوع کار سختی به نظر نرسد اما در رتبه های کمی بالاتر نمی توان در رابطه با شانس قبولی داوطلبان به طور قطعی اظهار نظر نمود. در واقع راه حل این مسئله این است که داوطلبان کارنامه های پذیرفته شدگان دوره های گذشته آزمون کارشناسی ارشد را بررسی کنند و مطابق با آن، به طور حدودی شانس پذیرش خود را تخمین بزنند. از همین رو در ادامه، چند نمونه کارنامه از رتبه های قبولی دوره های قبل در رشته طراحی پارچه و لباس مقطع کارشناسی ارشد قرار داده شده اند.

علاقه مندان به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد، می توانند با بررسی درصد، رتبه و تراز داوطلبان در آزمون کارشناسی ارشد سال های گذشته، با آگاهی بیشتری نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته خود اقدام نمایند.

کارنامه و رتبه قبولی رشته طراحی پارچه و لباس مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری

داوطلبانی که با کسب اطلاعاتی در زمینه رتبه های قبولی رشته مورد نظر خود اقدام به انتخاب رشته می کنند، نسبت به سایرین در مرحله اعلام نتایج انتخاب رشته ارشد با نتایج مطلوب تری مواجه می شوند. به همین دلیل جداولی که دربردارنده جزئیات قبولی داوطلبان در رشته طراحی پارچه و لباس مقطع کارشناسی ارشد سال گذشته می باشند را در ادامه مقاله ارائه نموده ایم.

رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته طراحی پارچه و لباس مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 37تراز: 5300
محل قبولی: دانشگاه الزهرا (س)دوره قبولی: روزانه
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)67
تاریخ پارچه و لباس ایران و جهان60
پارچه شناسی46
اصول طراحی پارچه و لباس54
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته طراحی پارچه و لباس مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 5 درصدرتبه در سهمیه: 45تراز: 5201
محل قبولی: دانشگاه الزهرا (س)دوره قبولی: روزانه
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)39
تاریخ پارچه و لباس ایران و جهان52
پارچه شناسی42
اصول طراحی پارچه و لباس65
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته طراحی پارچه و لباس مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 25 درصدرتبه در سهمیه: 49تراز: 2105
محل قبولی: دانشگاه الزهرا (س)دوره قبولی: روزانه
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)3
تاریخ پارچه و لباس ایران و جهان12
پارچه شناسی18
اصول طراحی پارچه و لباس10
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته طراحی پارچه و لباس مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 5 درصدرتبه در سهمیه: 58تراز: 4909
محل قبولی: دانشگاه الزهرا (س)دوره قبولی: روزانه
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)49
تاریخ پارچه و لباس ایران و جهان50
پارچه شناسی38
اصول طراحی پارچه و لباس52
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته طراحی پارچه و لباس مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: ایثارگان 5 درصدرتبه در سهمیه: 66تراز: 4750
محل قبولی: دانشگاه الزهرا (س)دوره قبولی: روزانه
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)44
تاریخ پارچه و لباس ایران و جهان38
پارچه شناسی49
اصول طراحی پارچه و لباس32
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته طراحی پارچه و لباس مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 84تراز: 4531
محل قبولی: دانشگاه الزهرا (س)دوره قبولی: نوبت دوم
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)37
تاریخ پارچه و لباس ایران و جهان54
پارچه شناسی29
اصول طراحی پارچه و لباس37
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته طراحی پارچه و لباس مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 89تراز: 4412
محل قبولی: دانشگاه الزهرا (س)دوره قبولی: نوبت دوم
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)41
تاریخ پارچه و لباس ایران و جهان33
پارچه شناسی52
اصول طراحی پارچه و لباس19
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته طراحی پارچه و لباس مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 177تراز: 4120
محل قبولی: دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگدوره قبولی: غیرانتفاعی
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)33
تاریخ پارچه و لباس ایران و جهان27
پارچه شناسی49
اصول طراحی پارچه و لباس12
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته طراحی پارچه و لباس مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 184تراز: 4011
محل قبولی: دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگدوره قبولی: غیرانتفاعی
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)16
تاریخ پارچه و لباس ایران و جهان48
پارچه شناسی32
اصول طراحی پارچه و لباس12
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته طراحی پارچه و لباس مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 212تراز: 3880
محل قبولی: دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر یزددوره قبولی: غیرانتفاعی
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)22
تاریخ پارچه و لباس ایران و جهان14
پارچه شناسی38
اصول طراحی پارچه و لباس33
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته طراحی پارچه و لباس مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 5 درصدرتبه در سهمیه: 237تراز: 3739
محل قبولی: دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر یزددوره قبولی: غیرانتفاعی
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)17
تاریخ پارچه و لباس ایران و جهان11
پارچه شناسی34
اصول طراحی پارچه و لباس25
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته طراحی پارچه و لباس مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 256تراز: 3644
محل قبولی: موسسه غیرانتفاعی امام جواد (ع) یزددوره قبولی: غیرانتفاعی
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)37
تاریخ پارچه و لباس ایران و جهان2-
پارچه شناسی12
اصول طراحی پارچه و لباس9
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته طراحی پارچه و لباس مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 271تراز: 3499
محل قبولی: موسسه غیرانتفاعی امام جواد (ع) یزددوره قبولی: غیرانتفاعی
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)14
تاریخ پارچه و لباس ایران و جهان3
پارچه شناسی19
اصول طراحی پارچه و لباس18
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته طراحی پارچه و لباس مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 289تراز: 3400
محل قبولی: موسسه غیرانتفاعی کمال الملک نوشهردوره قبولی: غیرانتفاعی
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)19
تاریخ پارچه و لباس ایران و جهان20
پارچه شناسی21
اصول طراحی پارچه و لباس5
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته طراحی پارچه و لباس مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 319تراز: 3250
محل قبولی: موسسه غیرانتفاعی کمال الملک نوشهردوره قبولی: غیرانتفاعی
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)15
تاریخ پارچه و لباس ایران و جهان0
پارچه شناسی 4-
اصول طراحی پارچه و لباس42
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته طراحی پارچه و لباس مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 340تراز: 3051
محل قبولی: موسسه غیرانتفاعی مارلیک نوشهردوره قبولی: غیرانتفاعی
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)8
تاریخ پارچه و لباس ایران و جهان3
پارچه شناسی15
اصول طراحی پارچه و لباس10
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته طراحی پارچه و لباس مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 345تراز: 2822
محل قبولی: موسسه غیرانتفاعی مارلیک نوشهردوره قبولی: غیرانتفاعی
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)2
تاریخ پارچه و لباس ایران و جهان5
پارچه شناسی7
اصول طراحی پارچه و لباس8
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته طراحی پارچه و لباس مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 355تراز: 2735
محل قبولی: موسسه غیرانتفاعی مارلیک نوشهردوره قبولی: غیرانتفاعی
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)5
تاریخ پارچه و لباس ایران و جهان7
پارچه شناسی16
اصول طراحی پارچه و لباس4
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته طراحی پارچه و لباس مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 386تراز: 2502
محل قبولی: موسسه غیرانتفاعی مارلیک نوشهردوره قبولی: غیرانتفاعی
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)17
تاریخ پارچه و لباس ایران و جهان3
پارچه شناسی9
اصول طراحی پارچه و لباس0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته طراحی پارچه و لباس مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 418تراز: 1572
محل قبولی: موسسه غیرانتفاعی آپادانا شیرازدوره قبولی: غیرانتفاعی
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)2
تاریخ پارچه و لباس ایران و جهان1-
پارچه شناسی8
اصول طراحی پارچه و لباس3

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره ارشد پیج کنکور