خانه کنکور بودجه بندی کنکور انسانی ۱۴۰۲

بودجه بندی کنکور انسانی ۱۴۰۲

بودجه بندی کنکور
بودجه بندی کنکور انسانی 1402

پس از اعلام روزهای مقرر جهت ثبت نام کنکور سراسری بر روی سایت سازمان سنجش، متقاضیان اقدام به نام نویسی در این آزمون خواهند کرد. یکی از 5 گروه آزمایشی آزمون سراسری، علوم انسانی می باشد که داوطلبان کنکور انسانی، برای رقابت در این ماراتن و رسیدن به موفقیت، نیازمند به مطالعه صحیح و هدفمند در هر درس، متناسب با ضرایب آن ها و اطلاع از نحوه بودجه بندی سوالات هستند.

توجه به بودجه بندی سوالات کنکور سراسری 1402 به داوطلبان کمک خواهد کرد، با توجه ویژه به مباحث پرتکرار در کنار یک برنامه ریزی درسی منظم و متناسب با توانایی ها و ظرفیت های فردی، بتوانند مسیر موفقیت خود را برای رسیدن به رتبه و رشته دلخواه طی کنند.

دفترچه های پرسشنامه کنکور سراسری انسانی 1402 شامل 160 سوال از دروس تخصصی خواهد بود.

سرنوشت دروس عمومی در کنکور انسانی 1402

با توجه به تغییرات کنکور 1402، شاهد حذف دروس عمومی از کنکور بوده ایم، بنابراین افرادی که در هر دو نوبت دی و تیر کنکور سراسری انسانی شرکت می کنند می بایست از این موضوع آگاه باشند که زیر گروه ها و دروس عمومی از آزمون های هر دو نوبت 1402 حذف شده اند و بر اساس میزان سوابق تحصیلی محاسبه می شود که بنابراین افراد تنها باید بر روی دروس اختصاصی خود متمرکز شوند.

می توان گفت داوطلبان شرکت در کنکور سراسری انسانی1402، با سوالات عمومی در دفترچه پرسشنامه مواجه نخواهند شد و متقاضیان تنها باید به سوالات دروس تخصصی در کنکور انسانی پاسخ دهند. دروس حذف شده شامل موارد زیر هستند:

 • ادبیات فارسی
 • دین و زندگی
 • عربی
 • زبان انگلیسی

دروس تخصصی انسانی کنکور 1402

داوطلبانی که قصد شرکت در کنکور سراسری انسانی 1402 را دارند باید همواره تلاش نمایند تا با اتکا کردن بر مباحث تخصصی این رشته، از پس این آزمون برآیند. به دلیل حذف دفترچه سوالات عمومی از این آزمون، آن چه بیش از همه دارای اهمیت است، تکرار و پیوسته کاری در مطالعه حفظیات و بررسی دقیق دروس اختصاصی می باشد.

دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم انسانی 1402 در مقایسه با سال‌های گذشته تغییری نکرده و شامل موارد زیر می باشد:

 • ریاضی
 • اقتصاد
 • زبان و ادبیات فارسی
 • عربی تخصصی
 • تاریخ و جغرافیا
 • علوم اجتماعی
 • فلسفه ومنطق
 • روانشناسی

بودجه بندی دروس اختصاصی کنکور انسانی 1402

افرادی که قصد شرکت در کنکور سراسری دی ماه و یا تیرماه 1402 را داشته باشند ممکن است سوالی ذهن آنان را به خود درگیر کرده باشد که حال،  با وجود تغییرات، بودجه بندی کنکور سراسری دی ماه 1402 به چه صورت خواهد بود و اهمیت اطلاع از بودجه بندی چیست؟

آگاهی از بودجه بندی این آزمون به تمامی دواطلبان از جمله متقاضیان گروه آزمایشی علوم انسانی کمک می کند تا برای مطالعه سرفصل ها و مواد امتحانی، به نحوی برنامه ریزی درسی نمایند تا در راستای سوالات طرح ریزی شده در این آزمون باشد.

در حقیقت، داوطلبان کنکور انسانی 1402 می توانند جهت شناخت سوالات پر تکرار و شیوه طراحی سوالات از بودجه بندی سوالات این گروه آزمایشی استفاده نمایند. در جداول زیر، به بودجه بندی آزمون سراسری انسانی مطابق با کنکور نظام جدید از سال 99 به بعد اشاره شده است.

لازم به ذکر است که این بودجه بندی مربوط به کنکور دی ماه بوده و هنوز هیچ اطلاعیه ای در خصوص بودجه بندی کنکور تیر 1402 دسترس نیست. جهت اطلاع از بودجه بندی آزمون دوره های گذشته می توانید جداول زیر را مطالعه نمایید.

بودجه بندی درس ریاضی در کنکور انسانی
مبحثسال 99سال 1400سال ۱۴۰۱
عبارت های جبری2 سوال1 سوال2 سوال
معادله درجه دوم1 سوال1 سوال2 سوال
تابع6 سوال5 سوال1 سوال
کار با داده های آماری (معیارهای پراکندگی)1 سوال2 سوال1 سوال
نمایش داده ها (نمودار های یک متغیره)2 سوال02 سوال
آشنایی با منطق و استدلال ریاضی2 سوال1 سوال1 سوال
آمار(شخص های آماری و سری زمانی)1 سوال2 سوال2 سوال
آمار و احتمال2 سوال5 سوال3 سوال
الگوهای خطی (مدل سازی و دنبال حسابی)1 سوال1 سوال2 سوال
الگوهای غیر خطی (دنباله هندسی)1 سوال2 سوال1 سوال
بودجه بندی درس اقتصاد کنکور انسانی
مبحثزیر مبحثسال ۹۹سال 1400
آشنایی با اقتصاداقتصاد چیست؟01
تولید1+1 (ترکیبی با اقتصاد چیست؟)0
بازار03
آشنایی با شاخص های اقتصادی43
نهاد های پولی و مالیپول01
بانک1 (ترکیبی با پول)1 (ترکیبی با پول)
بازار سرمایه1 (ترکیبی با بانک، پول، آشنایی با شاخص های اقتصادی، بازار و تولید)0
توسعه اقتصادیرشد، توسعه و پیشرفت01
فقر و توزیع درآمد11 (ترکیبی با تولید، بانک، رشد، توسعه و پیشرفت)
مدیریت کلان اقتصادیدولت و اقتصاد1 (ترکیبی با بانک و تولید)0
بودجه و امور مالی دولت01
اقتصاد جهان و ایراناقتصاد بین الملل2 (ترکیبی با بودجه و امور مالی دولت، دولت و اقتصاد، فقر و توزیع درآمد، رشد، توسعه و پیشرفت،1 (ترکیبی با آشنایی با شاخص های اقتصادی)
اقتصاد ایران1 (ترکیبی با بازار سرمایه و آشنایی با شاخص های اقتصادی) + 1 (ترکیبی با بازار سرمایه، بازار و تولید)0
اقتصاد ایران در مسیر پیشرفت1 (ترکیبی با اقتصاد بین الملل، بودجه و امور مالی دولت، دولت و اقتصاد، فقر و توزیع درآمد، رشد، توسعه و پیشرفت)1 (ترکیبی با بانک، بازار سرمایه و اقتصاد بین الملل) + 1 (ترکیبی با دولت و اقتصاد و بودجه و امور مالی دولت)
بودجه بندی درس ادبیات تخصصی کنکور انسانی 
مبحثسال 99سال 1400سال ۱۴۰۱
معنی لغت1 سوال1 سوال1 سوال
تاریخ ادبیات و سبک شناسی9 سوال11 سوال9 سوال
عروض6 سوال7 سوال6 سوال
قافیه2 سوال1 سوال2 سوال
آرایه ادبی7 سوال7 سوال7 سوال
قرابت معنایی5 سوال2 سوال5 سوال
بودجه بندی درس عربی، زبان قرآن کنکور انسانی
مبحثسال ۹۹ سال ۱۴۰۰ سال 1401 
ترجمه و تعریب8 سوال8 سوال9 سوال
تحلیل صرفی3 سوال3 سوال3 سوال
اعرابگذاری1 سوال1 سوال1 سوال
قواعد8 سوال7 سوال7 سوال

 

بودجه بندی درس تاریخ کنکور انسانی
پایهسال 99 سال 1400 سال ۱۴۰۱
دهم5 سوال5 سوال
یازدهم5 سوال5 سوال
دوازدهم5 سوال5 سوال
بودجه بندی درس جغرافیا کنکور انسانی
پایهسال ۹۹ سال ۱۴۰۰سال 1401
دهم5 سوال3 سوال5 سوال
یازدهم5 سوال4 سوال5 سوال
دوازدهم5 سوال3 سوال5 سوال
بودجه بندی درس علوم اجتماعی کنکور انسانی
پایهسال 99 سال 1400سال ۱۴۰۱
دهم2 سوال6 سوال2 سوال
یازدهم9 سوال7 سوال8 سوال
دوازدهم8 سوال6 سوال10 سوال
ترکیبی1 سوال2 سوال0
بودجه بندی درس فلسفه و منطق کنکور انسانی
پایهسال ۹۹سال ۱۴۰۰سال 1401
دهم9 سوال9 سوال9 سوال
یازدهم8 سوال7 سوال8 سوال
دوازدهم8 سوال9 سوال8 سوال
بودجه بندی درس روانشناسی کنکور انسانی
مبحثسال 99 سال 1400سال ۱۴۰۱
روانشناسی: تعریف و روش مورد مطالعه 3 سوال4 سوال2 سوال
روانشناسی رشد 3 سوال 3 سوال4 سوال
احساس، توجه، ادراک 3 سوال2 سوال4 سوال
حافظه و علل فراموشی2 سوال3 سوال2 سوال
تفکر (1) حل مسئله2 سوال2 سوال2 سوال
تفکر (2) تصمیم گیری3 سوال4 سوال3 سوال
انگیزه و نگرش1 سوال2 سوال2 سوال
روان شناسی سلامت1 سوال01 سوال
ترکیبی2 سوال020 سوال

تعداد سوالات کنکور انسانی در سال 1402

چیزی که در بودجه بندی کنکور مشخص شده، تعداد سوالات هر درس از سرفصل های امتحانی می باشد. آگاه بودن از تعداد سوالات به شما کمک می کند تا بدانید از هر مبحث چه تعداد سوال طراحی شده و کدام یک در اولویت هستند. زمانی که به این امر آگاه شوید خواهید دانست که مدت زمان پاسخگویی به سوالات دروس تخصصی در کنکور انسانی چقدر می باشد.

با توجه به اطلاعیه منتشر شده در رابطه با سوالات هر درس، می توان گفت تعداد دروس معارف اسلامی نسبت به سال گذشه تغییر نکرده اما تعداد دفترچه به 3 عدد رسیده، همچنین می توان تغییراتی در تعداد سوالات برخی از دروس مانند علوم اجتماعی مشاهده نمود.

درجدول زیر می توانید جزئیات مربوط به سوالات کنکور انسانی دی ماه 1402 را مطالعه نمایید. مجموع سوالات آزمون سراسری انسانی 1402، 160 سوال اعلام شده و زمان جوابدهی به آن ها نیز 160 دقیقه اعلام‌ شده بود

تعداد دفترچه و سوالات کنکور انسانی 1402
شماره دفترچهعنوان دروستعداد سوالاتزمان پاسخگویی
دفترچه شماره یکریاضی2030
زبان و ادبیات فارسی3030
علوم اجتماعی1525
روانشناسی15
دفترچه شماره دوزبان عربی2020
تاریخ1320
جغرافیا12
فلسفه و منطق2020
اقتصاد1515
دفترچه شماره سه (ویژه دیپلمه های گروه علوم و معارف اسلامی)زبان عربی2020
تاریخ1320
جغرافیا12
فلسفه و منطق2020
اقتصاد1515

بهترین منابع کنکور انسانی 1402

آگاهی داوطلبان از بودجه بندی سوالات کنکور انسانی جهت کسب رتبه قبولی برای تحصیل در رشته و دانشگاه مورد علاقه به هیچ وجه کافی نیست. در واقع دسترسی به بودجه بندی مطالب، در کنار تهیه بهترین منابع کنکور انسانی مناسب و همچنین داشتن یک مشاوره تحصیلی و هدایتگر جهت برنامه ریزی کنکور انسانی می تواند نتیجه قابل قبولی را هنگام اعلام نتایج به ارمغان آورد. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این منابع می توانید بر روی لینک مربوطه در جدول ذیل کلیک کنید.

 

سوالات متداول

1- اطلاع از بودجه بندی کنکور انسانی ۱۴۰۲ به ما چه کمکی می کند؟

شما با آگاهی از مطالب پرتکرار و حائز اهمیت می توانید برنامه ریزی دقیق تری داشته باشید.

2- بودجه بندی سوالات کنکور انسانی به چه صورت انجام می شود؟

بودجه بندی بر اساس تحلیل سوالات کنکور در سال های اخیر حاصل می شود.

3- آیا فقط باید مطالب ذکر شده در بودجه بندی کنکور انسانی ۱۴۰۲ را مطالعه کنیم؟

خیر، این امر صرفا می تواند شما را با مباحث پرتکرار کنکور آشنا کرده و مسیر برنامه ریزی را برای داوطلبان هموار سازد.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره کنکور پیج کنکور