خانه اخبار تحصیلی زمان ثبت نام پذیرفته شدگان دکتری دانشگاه امیرکبیر 97

زمان ثبت نام پذیرفته شدگان دکتری دانشگاه امیرکبیر 97

زمان ثبت نام پذیرفته شدگان دکتری دانشگاه امیرکبیر 97
زمان ثبت نام پذیرفته شدگان دکتری دانشگاه امیرکبیر 97

قابل توجه پذیرفته شدگان محترم دوره دکتری سال تحصیلی 98 – 97
ضمن عرض تبریک به مناسبت پذیرفته شدن جنابعالی در دوره دکتری سال تحصیلی 98 – 97 دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، به استحضار می رساند کلیه پذیرفته¬ شدگان لازم است طی انجام مراحل زیر با به همراه داشتن سایر مدارک جهت تشکیل پرونده در روزهای چهارشنبه 97/6/14 و دوشنبه 97/6/19 به دانشکده مربوط مراجعه نمایند. زمان مراجعه صبح ها ساعت 8:30 الی 12 و عصرها 13:30 الی 14:30 می باشد.
لازم به ذکر است قبل از مراجعه به تحصیلات تکمیلی دانشکده جهت ارائه مدارک می بایست در روزهای مذکور وارد پورتال آموزشی دانشگاه شده، تمامی اطلاعات شخصی خود را وارد نموده و مدارک درخواستی را بارگذاری نمایید. اخذ شماره دانشجویی و انتخاب واحد دانشجویان منوط به تکمیل اطلاعات صفحه شخصی، تکمیل فرم های درخواستی و بارگذاری مدارک می باشد.
– برای ورود به پورتال جهت ثبت اطلاعات شخصی، تکمیل، تایید فرمهای مربوط و بارگذاری مدارک به لینک زیر مراجعه نمایید. شناسه کاربری ورود به پورتال شماره داوطلبی و شماره ملی پذیرفته شدگان می باشد.
– پذیرفته شدگان بدون آزمون برای دریافت شماره داوطلبی می توانند با دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه تماس حاصل نمایند.
(http://portal.aut.ac.ir/aportal/register.jsp)
لینک مربوط از تاریخ 13/6/97 فعال می گردد.

مراحل تشکیل پرونده:
1. تکمیل صفحه اطلاعات شخصی
– تاکید می گردد پذیرفته شدگان باید تمام اطلاعات شخصی خود را به صورت صحیح و کامل وارد نمایند، در غیر اینصورت امکان ایجاد پست الکترونیکی دانشگاه وجود نخواهد داشت.

2. تکمیل و تایید (امضاء) فرمهای درخواستی به صورت الکترونیکی
– کلیه پذیرفته شدگان دوره دکتری، ملزم به تکمیل فرم تعهد عدم تحصیل همزمان( فرم شماره 17) می باشند.
– پذیرفته شدگان دوره  دکتری، که تا تاریخ تشکیل پرونده (14/6/97) از دوره کارشناسی ارشد فارغ التحصیل نشده و فارغ التحصیلی ایشان به تاریخ 31/6/97 می باشد، ملزم به تکمیل فرم تعهد فراغت از تحصیل (فرم شماره 15) هستند.
– پذیرفته شدگان دوره  دکتری بدون آزمون موظف به تکمیل و امضاء فرم تعهد آموزش رایگان (فرم شماره 16) و فرم تعهد پرداخت شهریه در ترمهای اضافه (فرم شماره 23) می باشند.
– پذیرفته شدگان دوره دکتری نوبت دوم و پردیس خود گردان موظف به تکمیل و امضاء فرم تعهد مرکز آموزش های الکترونیکی و آزاد دانشگاه ( فرم شماره 21) می باشند.
توجه مهم: تایید کلیه فرم های مربوط به منزله امضاء آنها توسط دانشجو می باشد.
3- تکمیل ، چاپ و امضا فرم صلاحیت عمومی (مختص دانشجویان بدون آزمون)
– پذیرفته شدگان بدون آزمون ملزم به تکمیل فرم صلاحیت عمومی می باشند و همچنین باید نسبت به پرداخت مبلغ 350.000 ریال به شماره شبا IR770100004001021101007489 نزد بانک ملی بنام خزانه داری کل کشور اقدام و فیش آن را به همراه فرم صلاحیت عمومی و دو سری تصویر آن و یکسری تصویر شناسنامه از تمامی صفحات و تصویر رو و پشت کارت ملی به دانشکده مربوط تسلیم نمایند.

4- بارگذاری مدارک در سامانه ثبت نام و تحویل مدارک به دانشکده
الف- بارگذاری مدارک درخواستی
لازم است کلیه مدارک زیر در سامانه ثبت نام بارگذاری شوند:
• تصویر تمام صفحات شناسنامه
• تصویر کارت ملی (رو و پشت)
• تصویر مدرک دوره کارشناسی (گواهی نامه موقت یا نامه معرفی به نظام وظیفه)
• تصویر مدرک دوره کارشناسی ارشد (گواهی نامه موقت یا نامه معرفی به نظام وظیفه)
(مربوط به پذیرفته شدگانی است که فارغ التحصیل شده اند)
• تصویر گواهی یا نامه ای از دانشگاه محل دوره کارشناسی ارشد مبنی بر اینکه دانشجو تا تاریخ 31/6/97 از دوره فارغ التحصیل خواهد شد.
(مربوط به پذیرفته شدگانی است که تا تاریخ تشکیل پرونده (14/6/97) فارغ¬التحصیل نشده اند)
• یک نسخه تصویر کارت پایان خدمت، کارت معافیت، کارت کفالت (رو و پشت) ((در صورت دارا بودن کارت پایان خدمت، کارت معافیت، کارت کفالت))
۵ : ایجاد ایمیل دانشگاه
برای ایجاد ایمیل دانشگاه با ورود به ٬ https://sepehr.aut.ac.ir سایت اصلی دانشگاه، نسبت به ایجاد ایمیل اقدام نمایید، کلیه احکام و اطلاعیه ها دانشگاه از این به بعد فقط به ایمیل دانشگاه ارسال می شود.

نکته: پس از تکمیل اطلاعات شخصی در سامانه، تکمیل و تایید (امضاء) فرمهای درخواستی به صورت الکترونیکی و بارگذاری مدارک در پورتال، و ایجاد اپست الکترونیکی دانشگاه، شماره دانشجویی به شما ارائه خواهد شد.

ب- تحویل مدارک درخواستی
• اصل شناسنامه (جهت تطابق اصل با تصویر شناسنامه)
• اصل کارت ملی (جهت تطابق اصل با تصویر کارت ملی)
• اصل مدرک دوره کارشناسی (گواهی نامه موقت یا نامه معرفی به نظام وظیفه)
• اصل مدرک دوره کارشناسی ارشد (گواهی نامه موقت یا نامه معرفی به نظام وظیفه) – مربوط به پذیرفته ¬شدگانی است که فارغ التحصیل شده اند. (جهت تطابق اصل با تصویر مدرک)
• ارایه گواهی یا نامه ای از دانشگاه محل دوره کارشناسی ارشد مبنی بر اینکه دانشجو تا تاریخ 31/6/97 از دوره فارغ التحصیل خواهد شد. – مربوط به پذیرفته شدگانی است که تا تاریخ تشکیل پرونده 14/6/97) فارغ التحصیل نشده اند. (جهت تطابق اصل با تصویر گواهی)
• اصل کارت پایان خدمت، کارت کفالت و … (جهت تطابق اصل با تصویر کارت)
• یک نسخه تصویر ریز نمرات دوره کارشناسی (در صورت درخواست دانشکده)
• یک نسخه تصویر ریز نمرات دوره کارشناسی ارشد (در صورت درخواست دانشکده)
• فرم تکمیل شده صلاحیت عمومی به همراه دو نسخه تصویر آن، یک نسخه تصویر از تمام صفحات شناسنامه و تصویر رو و پشت از کارت ملی و فیش واریزی (مختص دانشجویان بدون آزمون)
توضیحات:
توضیح 1: کلیه اطلاعیه ها، احکام و …. صرفاً از طریق پست الکترونیکی دانشگاه و یا از طریق پیامک به اطلاع انشجویان خواهد رسید، بنابراین ضروری است دانشجویان در ثبت شماره همراه خود در پورتال آموزشی دقت نموده و در صورت تغییر شماره همراه در طول دوره تحصیل خود موضوع را جهت اصلاح اطلاعات به تحصیلات تکمیلی دانشکده اطلاع دهند.
توضیح 2: پذیرفته شدگان پردیس (واحد دانشگاهی) بندر ماهشهر باید به واحد مربوط و پذیرفته شدگان پردیس خودگردان نیز به دانشکده مربوط خود در دانشگاه صنعتی امیرکبیر مراجعه نمایند.
توضیح 3: انتخاب واحد با نظر دانشکده از طریق سامانه (پورتال) دانشگاه در روزهای سه شنبه و چهارشنبه تاریخ 20 و 21 شهریورماه انجام می پذیرد، بنابراین لازم است زمان تشکیل پرونده 14 و 17 شهریورماه مشاوره لازم برای انتخاب واحد از دانشکده اخذ شود.
توضیح 4: دانشجویان می توانند کارت دانشجویی خود را حدوداً دو هفته پس از ثبت نام از تحصیلات تکمیلی دانشکده دریافت نمایند. زمان دقیق تحویل کارت متعاقباً اعلام می ‌شود.
توضیح 5: پذیرفته شدگان مشمول خدمت نظام وظیفه که تا تاریخ 31/6/97 فارغ¬التحصیل شده/می شوند باید برای دریافت نامه درخواست معافیت تحصیلی خود از تاریخ مذکور به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده مراجعه و با به همراه داشتن تصویر مدرک دوره کارشناسی ارشد و اصل شناسنامه و کارت ملی به دفاتر پلیس +10 مراجعه و پاسخ نامه را به دانشکده مربوطه تحویل نمایند. ضمناً سایر دانشجویان که بعد از تاریخ فوق فارغ التحصیل می شوند طبق فرم تعهد نامه شماره 15، بعد از انجام امور فارغ التحصیلی در دانشگاه محل دوره کارشناسی ارشد طبق توضیح همین بند اقدام نمایند.
– اعتبار تاریخ نامه درخواست معافیت تحصیلی از تاریخ صدور به مدت 10 روز می باشد و پس از آن دفاتر پلیس +10 از پذیرش درخواست خودداری می نمایند. بنابراین ضروریست دانشجویان در زمان تعیین شده به دفاتر مربوط مراجعه نمایید.
توضیح 6: کلیه پذیرفته شدگان (به غیر از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر) که تا تاریخ 31/6/97 فارغ التحصیل شده اند/می شوند ضرورت دارد از تاریخ مذکور برای دریافت نامه استعلام مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد و تحویل آن به دانشگاه مبدا (دانشگاه دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد) به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده مراجعه نمایند. ضمناً سایر دانشجویان که بعد از تاریخ فوق فارغ التحصیل می شوند طبق فرم تعهد نامه شماره 15 ، بعد از انجام امور فارغ التحصیلی در دانشگاه محل دوره کارشناسی ارشد طبق توضیح همین بند اقدام نمایند. بدیهی است جوابیه استعلام صورت گرفته راساً از طریق دانشگاه مبدا به دانشگاه امیرکبیر ارسال خواهد شد.
مهم : نظر به اینکه تایید مدارک دانشجویان توسط دانشگاههای مختلف، به صورت متفاوت انجام می شود و لازم است دانشجویان قبل از مراجعه و پست نمودن نامه به دانشگاه محل تحصیل مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ، به سایت دانشگاه مربوطه مراجعه و از نحوه تایید مدارک مطلع و براساس آن اقدام نمایند
بعنوان مثال فارغ التحصیلان دانشگاه گیلان لازم است برای درخواست تاییدیه مدارک تحصیلی پس از ورود به سامانه تحت عنوان درخواست صدور مدرک فارغ التحصیلی، نسبت به تکمیل درخواست اقدام نمایند. و نیازی به مراجعه حضوری و پست نامه درخواست تاییدیه نمی باشد.
– کلیه فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی ملزم می باشند تصویر گواهی موقت و یا تصویر دانشنامه خویش را به همراه درخواست تاییدیه ارزش تحصیلی به دانشگاه آزاد ارسال و یا ارایه نمایند.

توضیح 7: پذیرفته شدگان درحال خدمت سربازی پس از انجام کلیه مراحل فوق جهت اخذ نامه ترخیص از خدمت سربازی به مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه (طبقه اول ساختمان آموزش) مراجعه نمایند.
مهم 1: شروع کلاس ها 24/6/97 می باشد. بنابراین حضور کلیه دانشجویان در کلاس ها از تاریخ مذکور الزامی است.
مهم2: ثبت نام نیمسال اول دانشجویان نوبت دوم، پردیس خودگردان منوط به پرداخت شهریه تحصیلی ترم مذکور در بازه زمانی مقرر می باشد، در غیر اینصورت امکان اخذ واحد در نیمسال اول 98-97 وجود ندارد. برای اطلاع از نحوه پرداخت شهریه به سایت مرکز آموزشهای الکترونیکی و آزاد به آدرس http://edu.aut.ac.ir/iCMS/pe مراجعه شود.
با آرزوی موفقیت روزافزون
مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاهدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت مشاوره