خانه دانشگاه آزاد شرایط نقل و انتقالات و میهمانی دانشگاه آزاد ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳

شرایط نقل و انتقالات و میهمانی دانشگاه آزاد ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳

نقل و انتقالات و میهمانی دانشگاه آزاد
شرایط نقل و انتقالات و میهمانی دانشگاه آزاد 1402 – 1403

طبق روال هرساله دانشجویان دانشگاه آزاد می توانند فقط یک مرتبه برای ثبت درخواست خود مبنی بر انتقالی یا میهمانی به دانشگاه های دیگر اقدام نمایند که این ثبت نام از طریق سایت منادا دانشگاه آزاد به نشانی monada.iau.ir انجام می شود. ضمنا واحد‌های دانشگاهی مبدا و مقصد باید روند اجرایی پاسخگویی را پس از دریافت درخواست دانشجو از طریق سامانه، حداکثر ظرف مدت ۷۲ ساعت انجام دهند. این نکته را فراموش نکنید که به دلیل محدودیت ظرفیت میهمانی و انتقال، اولویت با دانشجویانی خواهد بود که در روزهای ابتدایی ثبت نام، درخواست خود را ثبت کرده اند، بنابراین بهتر است که متقاضیان فرآیند ثبت نام نقل و انتقالات دانشگاه آزاد خود را به تعویق نیندازند.

برای دانشجویان دانشگاه های برون مرزی امکان انتقال و میهمانی به واحدهای دانشگاهی داخل کشور وجود ندارد.

شرایط عمومی نقل و انتقالات و میهمانی دانشگاه آزاد ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳

دانشجویان دانشگاه آزاد با داشتن شرایط عمومی که در ادامه بیان شده است می توانند درخواست میهمانی و یا انتقال خود را در
سامانه منادا به ثبت رسانند.

 • ثبت نام در سایت منادا دانشگاه آزاد
 • نداشتن منع ادامه تحصیل به دلیل شرایط آموزشی، انضباطی و نظام‌ وظیفه
 • دانشجویان متقاضی باید حداقل یک نیمسال در واحد مبدأ ثبت‌ نام و تحصیل نموده باشند. (به‌ استثنای واجدین شرایط میهمانی یا انتقال از ابتدای پذیرش)
 • انتقال، صرفا برای پذیرفته‌ شدگان با آزمون و با توجه به ضوابط نقل و انتقال امکان‌ پذیر است. (دانشجویان بدون آزمون صرفا امکان ثبت درخواست به صورت میهمانی را دارند.)
 • انتقال و میهمانی دانشجویان دوره‌ های خودگردان فقط به واحدهای مجری دوره‌ های خودگردان امکان‌ پذیر است.
 • انتقال، تنها در صورت وجود مقطع رشته یا گرایش و سال قبولی در واحد مقصد امکان‌ پذیر است.
 • انتقال در نیمسال آخر هر یک از مقاطع تحصیلی، ممنوع می باشد.
 • در صورت داشتن مجوز میهمانی، اخذ پایان‌ نامه تنها با موافقت واحدهای مبدا و مقصد امکان‌ پذیر است.
 • انتقال و میهمانی در مقطع دکترای تخصصی ممنوع است مگر در شرایط زیر:
  1. امکان انتقال آزادگان، اسرا، جانبازان 25 درصد و بالاتر و همسران و فرزاندان آن ها و دانشجویان شاهد در ابتدای پذیرش و با ارائه مدارک لازم به هر یک از واحدهای دانشگاهی وجود دارد.
  2. انتقال یا میهمانی آزادگان، اسرا، جانبازان 25 درصد و بالاتر و همسران و فرزاندان آن ها و دانشجویان شاهد پس از ثبت نام در دانشگاه مبدا و با ارائه مدارک لازم به هر یک از واحدهای دانشگاهی، امکان پذیر است.
  3. برای وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونین رئیس جمهور، استانداران و سفیران و همسران و فرزندان آن ها که در مسئولیت مربوطه انجام وظیفه می کنند، امکان میهمانی در هر نیمسال تا پایان سال تحصیلی به محل ماموریت و یا نزدیک ترین شهر به محل اشتغال، پس از تایید کمیسیون نقل و انتقالات دانشجویی فراهم است.
  4. امکان انتقال دانشجویان به هر یک از واحدهای گروه همتراز یا پایین تر وجود دارد. مشروط بر پرداخت هزینه و این که دانشگاه های مبدا و مقصد موافقت خود را با درخواست انتقال دانشجو اعلام نمایند.
  5. میهمانی دانشجویان به هر یک از واحدهای جدول همترازی در صورت داشتن شرایط عمومی، امتیاز لازم و اولویت نسبت به سایر متقاضیان میهمانی در دانشگاه مقصد، با توجه به ظرفیت رشته یا مقطع شهر و امتیاز، امکان پذیر می باشد.
 • انتقال مجدد در هر مقطع تحصیلی ممنوع می‌باشد. مگر این که دانشجو قصد انتقال به واحدهای همتراز یا پایین تر را داشته باشد و دانشگاه های مبدا و مقصد نیز موافقت خود را اعلام کرده باشند.
 • امکان انتقال و میهمانی از واحد الکترونیکی (با توجه به غیرحضوری بودن تحصیل) به سایر واحدها وجود ندارد.
 • انتقال و میهمانی از واحدهای بین‌الملل تنها به واحدهای بین‌ المللی مجاز است.
 • برای دانشجویان دانشگاه های برون مرزی امکان انتقال و میهمانی به واحدهای دانشگاهی داخل کشور وجود ندارد.
 • انتقال و میهمانی دانشجویان پژوهش محور ممنوع می‌ باشد.
 • انتقال و میهمانی کارکنان و اعضای هیات علمی واحدهای دانشگاهی به محل خدمت ممنوع می‌باشد.
 • درخواست نقل‌ و انتقال دانشجویان اتباع غیر ایرانی از طریق واحد دانشگاهی مبدا و اداره کل امور بین‌الملل و کمیسیون نقل‌ و انتقال دانشجویی دانشگاه قابل‌ بررسی است.
 • انتقال و میهمانی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی و دستیاری تخصصی رشته های گروه علوم
  پزشکی ممنوع می باشد.

مهم: مسئولیت صحت اطلاعات و مدارک بارگذاری شده در سامانه مذکور با دانشجو بوده و در صورت اثبات عدم صحت آن، در هر مرحله از فرایند رسیدگی، درخواست فرد لغو گردیده و ضرر و زیان مالی ناشی از آن به عهده شخص می باشد.

شرایط اختصاصی نقل و انتقالات و میهمانی دانشگاه آزاد 1402 – 1403

شرایط اختصاصی انتقالی و میهمانی دانشجویان دانشگاه آزاد بر اساس ازدواح و طلاق 1402 - 1403
شرایط اختصاصی نقل و انتقالات و میهمانی دانشگاه آزاد 1402 – 1403

شرایط انتقالات برای تمامی افراد یکسان نیست و داوطلبان می بایست با مطالعه دقیق قوانین و ضوابط مربوط به خود، نسبت به ثبت درخواست انتقالی اقدامات لازم را به انجام برسانند که در ادامه این مقاله، شرایط افراد بر اساس موارد گوناگون به طور کامل ذکر شده است. 

 انتقال یا میهمانی بر اساس ازدواج و طلاق

 • امکان انتقال یا میهمانی دانشجویان که پس از  انتخاب رشته (مطابق جدول زمانی) در دانشگاه ازدواج دائم کرده اند، در صورت ارائه مدارک مستند به هر یک از واحدهای دانشگاهی امکان پذیر است.
 • محل سکونت خانواده یا اشتغال به کار همسر و انتقال به رشته محل های دانشگاهی هم تراز و پایین ترشهر محل سکونت خانواده یا محل اشتغال به کار همسر ممکن است.
 • دانشجویان متاهل خانمی که پس از انتخاب رشته متارکه کرده اند، می توانند با ارائه مدارک مورد نیاز به هر یک از واحدهای دانشگاهی مجوز انتقال یا میهمانی خود را اخذ کنند.
 • امکان میهمانی دانشجویان خانم تا سال دوم شیردهی نیز، امکان پذیر می باشد.

مدارک لازم

مدارک لازم جهت انتقال یا میهمانی بر اساس ازدواج و طلاق
شناسنامه خود و همسر، صفحه اول و صفحات مربوط به درج مشخصات زوجین (ازدواج و متارکه)
سند منزل یا اجاره نامه معتبر یا گواهی اشتغال به کار همسر
سند ازدواج (صفحات 2 ،3، 4 و 5)
صفحات دوم تا پنجم طلاق نامه (متارکه)
صفحه اول شناسنامه کودک به منظور میهمانی تا پایان سال دوم شیردهی

 انتقال یا میهمانی بر اساس خانواده شاهد و ایثارگران

 • انتقال آزادگان، اسرا، جانبازان 25 درصد و بالاتر و همسران و فرزندان آن ها و نیز دانشجویان شاهد با ارائه مدارک لازم به هر یک از دانشگاه ها در آغاز پذیرش امکان پذیر است. همچنین امکان انتقال یا میهمانی این افراد پس از ثبت نام در دانشگاه مبدا و ارائه مدارک لازم به هر یک از واحدهای دانشگاهی وجود دارد.
 • جانبازان 5 تا 24 درصد و همسران و فرزندان آن ها، خواهر و برادر شهید، رزمندگان دارای حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه تا قبل از تاریخ 24 مهر ماه سال 67 و همسر و فرزندان آن ها می توانند با ارائه مدارک مورد نیاز به هر یک از واحدهای دانشگاهی، امکان میهمانی را برای خود فراهم سازند. (عدم امکان انتقال یا میهمانی برای رشته های گروه علوم پزشکی، یعنی: پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، دامپزشکی، پرستاری، مامائی، علوم آزمایشگاهی)
 • مجوز انتقال و میهمانی افراد با شرایط مذکور، پس از تایید بنیاد شهید و کمیسیون ایثارگران سازمان مرکزی دانشگاه صادر می شود.

نکته: منظور از “دانشجویان شاهد” در این بخش، همسر و فرزند شهید یا مفقودالاثر می باشد.

مدارک لازم

مدارک لازم جهت انتقال یا میهمانی بر اساس خانواده شاهد و ایثارگران
فرزند و همسر شهید: کارت یا معرفی نامه از بنیاد شهید یا جانبازان، کپی صفحات اول و دوم شناسنامه دانشجو و شهید
آزاده، فرزند یا همسر آزاده: کارت یا معرفی نامه از اداره ایثارگری و جانبازی، کپی صفحات اول و دوم شناسنامه دانشجو و آزاده
 جانباز 5 تا 24 درصد: کارت یا معرفی نامه از اداره ایثارگری و جانبازی
رزمندگان دارای 6 ماه سابقه حضور در جبهه و بیشتر: کارت و معرفی نامه از یگان مربوطه
سند منزل یا اجاره نامه معتبر

انتقال یا میهمانی افراد باردار، بیمار و معلول

 • دانشجویانی که جزو معلولان ذهنی، جسمی و حرکتی، گفتاری، روشندل و ناشنوا شدید و خیلی شدید باشند، در صورتی که معلولیت آن ها از سوی سازمان بهزیستی، کمیسیون پزشکی و کمیسیون نقل و انتقال دانشگاه تایید شود، می توانند پس از ثبت نام در واحد دانشگاهی مبدا و از ابتدای پذیرش، به تحصیل در دانشگاه مقصد بپردازند و مشمول مجوز میهمانی دائم شوند.
 • همچنین دانشجویانی که به تشخیص پزشک معتمد دارای بیماری صعب العلاج مانند ام اس، سرطان و… باشند، پس از تایید کمیسیون نقل و انتقال دانشجویی می توانند میهمانی دائم خود را برای هر یک از واحدهای دانشگاهی اخذ نمایند.
 • امکان میهمانی دانشجویان خانمی که باردار هستند به هر یک از واحدهای دانشگاهی، پس از تایید کمیسیون پزشکی و همچنین کمیسیون نقل و انتقال دانشجویی فراهم می گردد.
 • دانشجویان بیمار که امکان بهره مندی از خدمات درمانی در محل تحصیل برای آن ها وجود ندارد، در صورت تایید کمیسیون پزشکی و نیز کمیسیون نقل و انتقال دانشجویی می توانند در هر یک از واحدهای دانشگاهی میهمان شوند.
 • دانشجویانی که جزو معلولان ذهنی، جسمی و حرکتی، گفتاری، روشندل و ناشنوا متوسط باشند، در صورت تأیید مراجع ذیصلاح (سازمان بهزیستی و تأیید کمیسیون پزشکی استان) و اداره کل امور دانشجویی سازمان مرکزی دانشگاه به هریک از واحدهای دانشگاهی امکان پذیر می باشد.
 • میهمانی دانشجویان معلول جسمی و حرکتی، روشندل و ناشنوا رشته های گروه پزشکی (پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری، مامایی و…) ممنوع می باشد.

مدارک لازم

مدارک لازم جهت انتقال یا میهمانی افراد باردار، بیمار و معلول 
کپی صفحات اول و دوم شناسنامه دانشجو
مدارک پزشکی بیماری مربوطه
کارت معلولیت یا معرفینامه صادره ازسازمان بهزیستی

انتقال یا میهمانی بر اساس چند دانشجویی

چنانچه در یک خانواده یک نفر یا بیشتر همزمان مشغول به تحصیل در دانشگاه آزاد باشند، میهمانی هر کدام از آن ها در صورتی امکان پذیر است که مورد تایید واحدهای مبدا و مقصد واقع گشته و مدارک لازم را نیز ارائه دهند.

مدارک لازم

مدارک لازم جهت انتقال یا میهمانی بر اساس چند دانشجویی
گواهی اشتغال به تحصیل دانشجو یا دانشجویانی که در واحدهای دیگر دانشگاه آزاد مشغول به تحصیل هستند، در حالی که مهر اصلی دانشگاه مربوطه روی آن درج شده باشد.
صفحات اول و دوم شناسنامه دانشجویان، والدین و همسر

انتقال یا میهمانی بر اساس فوت والدین، همسر و فرزند

میهمانی دانشجویان مجردی که پس از انتخاب رشته محل دانشگاه، پدر یا مادر و همچنین دانشجویان متاهلی که همسر یا فرزند خود را از دست داده اند با ارائه مدارک مورد نیاز به هر یک از واحدهای دانشگاهی امکان پذیر است.

مدارک لازم

مدارک لازم جهت انتقال یا میهمانی بر اساس فوت والدین، همسر و فرزند
گواهی فوت صادره از اداره ثبت احوال
صفحات اول و دوم شناسنامه دانشجو و والدین و یا فرزند و همسر متوفی حسب مورد
سند منزل یا اجاره نامه معتبر

 انتقال یا میهمانی همسر و فرزندان کارکنان و  همچنین اعضای هیات علمی تمام وقت (شاغل، بازنشسته و متوفی) و نیمه وقت دانشگاه آزاد

 • انتقال یا میهمانی همسر و فرزندان کارکنان تمام وقت رسمی و قراردادی و اعضای هیات علمی تمام وقت رسمی (آزمایشی و قطعی)، پیمانی و نیمه وقت دانشگاه آزاد به محل خدمت کارمند یا عضو هیات علمی (مطابق حکم کارگزینی) در صورت کسب حداقل 90 درصد نمره قبولی آخرین نفر پذیرفته شده در واحد مقصد و نیز ارائه شدن رشته، گرایش و مقطع تحصیلی در آن امکان پذیر می باشد. همچنین اگر رشته، گرایش و مقطع تحصیلی مورد نظر در شهر محل خدمت دایر نباشد، امکان میهمانی وی از ابتدای پذیرش به واحد دانشگاهی که به محل خدمت او نزدیک باشد، فراهم است.
 • چنانچه دانشجوی متقاضی انتقال، موفق به کسب حدنصاب نمره (90 درصد نمره قبولی آخرین فرد پذیرفته شده در دانشگاه مقصد) نشود، مجوز دو ترم میهمانی مشروط بر پیشرفت تحصیلی در واحد مقصد برای او صادر شده و در صورت گذراندن حداقل 24 واحد درسی در طی دو ترم میهمانی برای مقاطع کاردانی، کارشناسی و دکترای حرفه ای با کسب معدل کل 14 و گذراندن حداقل 16 واحد درسی در مقطع کارشناسی ارشد با کسب معدل کل 15، پس از دو ترم میهمانی مجوز انتقال او صادر می گردد. در غیر این صورت دانشجو برای ادامه تحصیل از طریق واحد مقصد به واحد قبولی اولیه معرفی خواهد شد.

مدارک لازم

مدارک لازم جهت انتقال یا میهمانی همسر و فرزندان کارکنان و اعضای هیات علمی نیمه وقت
گواهی معرفی نامه از محل خدمت کارمند و یا عضو هیأت علمی
آخرین حکم کارگزینی کارمند و یا عضوهیأت علمی
صفحات اول و دوم شناسنامه دانشجو و والدین (صفحه مربوط به درج مشخصات همسر و فرزندان)
صفحات عقدنامه در صورت دانشجو بودن همسر(صفحه مشخصات زوجین)

انتقال یا میهمانی کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد تمام وقت

 • کارکنان و اعضای هیات علمی تمام وقت رسمی (آزمایشی و قطعی) دانشگاه آزاد در صورت کسب حداقل 90 درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در رشته و مقطع مورد نظر دانشگاه مقصد، می توانند از ابتدای قبولی به نزدیک ترین واحد محل خدمت خود (به جز واحد محل خدمت) منتقل شوند.
 • اما اگر دانشجو، متقاضی انتقال باشد و 90 درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در دانشگاه مقصد را کسب نکند تا دو ترم اجازه میهمانی به او داده می شود. در این دو ترم مهلت دارد تا پیشرفت تحصیلی خود را با گذراندن حداقل 24 واحد درسی برای مقاطع کاردانی، کارشناسی و کسب معدل کل 14 و نیز گذراندن 16 واحد درسی برای مقطع کارشناسی ارشد و کسب معدل کل 15 نشان دهد. در این صورت مجوز انتقال برای او صادر می گردد. اما اگر در طول دو ترم میهمانی شرایط مذکور را نداشته باشد، برای ادامه تحصیل از سوی دانشگاه مقصد به دانشگاه اولیه معرفی می شود.

مدارک لازم

مدارک لازم جهت انتقال یا میهمانی کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد تمام وقت
ارائه معرفی نامه ای از محل خدمت مبنی بر تمام وقت و رسمی بودن کارمند و عضو هیات علمی و اعلام رضایت از عملکرد و موافقت واحد با ادامه تحصیل وی
آخرین حکم کارگزینی کارمند و یا هیات علمی
صفحات اول و دوم شناسنامه دانشجو و والدین
صفحات عقدنامه در صورت دانشجو بودن همسر

انتقال یا تغییر رشته فرزندان اعضای هیات علمی شاغل، بازنشسته و متوفی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور

برای فرزندان اعضای هیات علمی تمام وقت رسمی (قطعی یا آزمایشی) با مرتبه علمی مربی و بالاتر در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور، در صورت کسب 90 درصد نمره کل آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه مربوطه برای رشته مورد نظر، از ابتدای پذیرش امکان انتقال به شهر دانشگاه محل خدمت عضو هیات علمی وجود دارد. چنانچه رشته مورد نظر در واحد شهر محل خدمت وجود نداشته باشد، به نزدیک ترین شهر محل خدمت عضو هیات علمی منتقل می شوند.

برای افراد مذکور، امکان تغییر رشته نیز وجود دارد اما اگر بتوانند 92/5 درصد نمره کل آخرین نفر پذیرفته شده در همان مقطع و گروه آزمایشی سهمیه مربوط برای رشته را کسب نمایند. شرایط تحصیل آن ها در صورت وجود یا عدم وجود رشته مورد نظر مشابه بند قبلی می باشد.

نکاتی که در این زمینه لازم است بدانید، به شرح زیر می باشند.

 • اگر فرزند عضو هیات علمی موفق به کسب حداقل نمره لازم جهت انتقال نشود، تا دو ترم اجازه میهمانی به او داده می شود. سپس اگر بتواند در طی دو ترم حداقل 24 واحد درسی را گذرانده و معدل کل او برابر و یا بیشتر از 14 شود، مجوز انتقال او صادر می گردد. در غیر این صورت برای ادامه تحصیل از سوی دانشگاه مقصد به دانشگاه اولیه معرفی می گردد.
 • انتقال مشروط برای تغییر رشته وجود ندارد.
 • شرایط انتقال یا تغییر رشته برای فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه ها مشمول آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکترای تخصصی نمی باشد.
 • امکان استفاده از این امتیاز تنها یک مرتبه در طول دوره تحصیل و حداکثر تا پایان ترم اول پذیرش وجود دارد.

مدارک لازم

مدارک لازم جهت انتقال یا تغییر رشته فرزندان اعضای هیات علمی شاغل، بازنشسته و متوفی
معرفی نامه رسمی عضو هیات علمی از دانشگاه محل خدمت که دارای مهر و امضای معاونت آموزشی باشد.
حکم کارگزینی سال جاری ممهور به مهر هیات ممیزه دانشگاه یا وزارتخانه مربوطه بر حسب مورد
کپی صفحات اول و دوم شناسنامه عضو هیات علمی و پذیرفته شده
کارنامه قبولی داوطلب در آزمون دانشگاه

میهمانی ورزشکاران و قهرمانان ملی

 • ورزشکارانی که عضو تیم های ملی فدراسیون های ورزشی بوده و حضور آن ها در مسابقات رسمی، اردوها و تمرینات تیم ملی از سوی وزارت ورزش و جوانان تایید شود، پس از احراز شرایط همکاری با دانشگاه و نیز تایید معاونت ورزش دانشگاه می توانند پس از ثبت نام نقل و انتقالات دانشگاه آزاد، مجوز میهمانی خود را اخذ نمایند.
 • همچنین امکان میهمانی برای دانشجویانی که عضو تیم های ورزشی باشگاه فرهنگی ورزشی دانشگاه آزاد می باشند، با تایید معاونت ورزش دانشگاه وجود دارد.

مدارک لازم

مدارک لازم جهت میهمانی ورزشکاران و قهرمانان ملی
حکم قهرمانی کشوری یا بین المللی
معرفی نامه از سوی فدراسیون مربوطه

میهمانی دانشجو به استناد ماده 71 قانون خدمات کشوری

وزراء، نمایندگان مجلس و شورای اسلامی، معاونین ریاست جمهوری، استانداران، سفیران و همسران و فرزندان آن ها که در مسئولیت مربوطه مشغول به انجام وظیفه هستند، می توانند از امتیاز میهمانی هر نیمسال استفاده کرده و تا پایان سال تحصیلی از آن بهره ببرند. به موجب این تسهیلات و تایید کمیسیون نقل و انتقالات دانشجویی، افراد مذکور می توانند در محل ماموریت و یا نزدیک ترین شهر اطراف محل اشتغال خود به تحصیل بپردازند.

مدارک لازم

مدارک لازم جهت میهمانی دانشجو به استناد ماده 71 قانون خدمات کشوری
ارائه معرفی نامه که به تأیید بالاترین مقام سازمان مربوط رسیده باشد
صفحات اول و دوم شناسنامه(صفحه مربوط به درج مشخصات همسر و فرزندان) دانشجو و وزرا یا نمایندگان
مجلس یا معاونان رئیس جمهور یا استانداران یا سفر

انتقال پذیرفته شدگان فارغ التحصیل دبیرستان های سازمان سما

امکان انتقال فارغ التحصیلان دبیرستان های سازمان سما که حداقل 3 سال آخر دوره تحصیلی خود را در این دبیرستان ها گذرانده باشند، از ابتدای قبولی وجود دارد اما مشروط بر این که:

 • از سوی معاونت سازمان سمای دانشگاه مورد تایید قرار گیرند.
 • بتوانند حداقل 90 درصد نمره قبولی آخرین فرد پذیرفته شده در واحد مقصد را کسب کنند.
 • رشته، گرایش و مقطع تحصیلی مورد نظر آن ها در دانشگاه مقصد دایر باشد.

مدارک لازم

مدارک لازم جهت انتقال پذیرفته شدگان فارغ التحصیل هنرستان ها و دبیرستان های سما
کارنامه قبولی داوطلب در آزمون دانشگاه
کارنامه 3 سال آخر تحصیلی در دبیرستان که مورد تایید محل تحصیل وی باشد.

میهمانی دائم دانشجویان دختر به محل سکونت والدین و یا همسر

دانشجویان دختری که شرایط زیر را داشته باشند، می توانند در مقاطع کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) نسبت به اخذ مجوز میهمانی دائم خود به شهر محل سکونت والدین و یا همسرشان اقدام کنند.

 • واجد تمامی شرایط عمومی ثبت نام نقل و انتقالات آزاد باشند.
 • رشته مورد نظر آن ها در واحد دانشگاهی مقصد ارائه شده باشد.
 • عدم وجود مغایرت بین محل سکونت او با دانشگاه مقصد انتخابی، تایید شده باشد.
 • هر دانشجو تنها یک مرتبه می تواند از این فرصت استفاده کند و امکان انصراف از میهمانی دائم و تغییر مقصد وجود ندارد.

مدارک لازم

مدارک لازم جهت میهمانی دائم دانشجویان دختر به محل سکونت والدین و یا همسر
سند منزل یا اجاره نامه معتبر
صفحه اول و صفحات مربوط به درج مشخصات همسردانشجو

شرایط میهمانی و انتقال دانشجویان فاقد شرایط اختصاصی ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳

نقل و انتقال دانشجویان سایر دانشگاه ها به دانشگاه آزاد 1402 - 1403
شرایط میهمانی و انتقال دانشجویان فاقد شرایط اختصاصی 1402 – 1403

شرایط انتقال یا میهمانی براساس تراز رشته محل های دانشگاهی

انتقال دانشجویان به هر یک از واحدهای گروه همتراز و پایین تر، در صورتی امکان پذیر است که واحدهای مبدا و مقصد موافقت خود را اعلام کرده و فرد هزینه لازم را پرداخت نماید.

همچنین امکان میهمانی دانشجویانی با شرایط زیر به هر یک از واحدهای جدول همترازی وجود دارد:

 • داشتن شرایط عمومی
 • کسب امتیاز و اولویت نسبت به دیگر دانشجویان متقاضی میهمانی در واحد مقصد با توجه به ظرفیت در رشته / مقطع شهر و امتیاز (بر اساس نسبت جدول همترازی واحد مقصد و مبدا، میانگین کل، سابقه میهمانی و ضریب اولویت دانشجویان خواهر)

لازم به ذکر است که متقاضیان می توانند 5 گزینه را به عنوان واحد مقصد برای خود انتخاب کنند تا در صورت عدم کسب امتیاز لازم در اولویت های اول، شانس خود را برای میهمانی در سایر واحدهای دانشگاهی از دست ندهند.

فایلی که در ادامه مشاهده می کنید، در واقع همان جدول همترازی است که با کلیک بر روی لینک زیر، می توانید آن را دریافت نمایید.

جدول همترازی واحد ها و مراکز دانشگاهی
جدول همترازی واحدها و مراکز دانشگاهی

(جهت دریافت فایل، بر روی لینک فوق کلیک کنید.)

لازم به ذکر است که هزینه انتقال، توسط دانشگاه مبدا و در زمان تسویه حساب دریافت می شود. هزینه میهمانی دانشجویان نیز به همراه شهریه ثابت، توسط واحد دانشگاهی مقصد دریافت شده و به حساب واحد مبدا واریز می شود.

میهمانی و انتقال دانشجویان از سایر دانشگاه های داخل کشور به دانشگاه آزاد 1402 – 1403

امکان انتقال و میهمانی دانشجویان از سایر دانشگاه های داخل کشور به دانشگاه آزاد تحت شرایط زیر و پس از تایید کمیسیون نقل و انتقالات دانشگاه فراهم است.

 • مورد تایید بودن دانشگاه محل تحصیل دانشجو توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • نداشتن منع تحصیلی با توجه به آیین نامه آموزشی
 • اخذ موافقت دانشگاه مبدا و مقصد
 • نداشتن مشکل نظام وظیفه برای متقاضیان آقا
 • دایر بودن رشته، گرایش و مقطع تحصیلی متقاضی در واحد مقصد

نکته: انتقال یا میهمانی دانشجویان رشته های گروه پزشکی (دندانپزشکی، پزشکی، داروسازی و…) در صورت تایید دانشگاه محل تحصیل (مبدأ و مقصد) و شورای آموزشی علوم پزشکی دانشگاه بعد از موافقت کمیسیون نقل و انتقال دانشجویی دانشگاه، امکان پذیر است.

دانشجویی که به عنوان میهمان در دانشگاه آزاد مشغول به تحصیل شود، باید مانند سایر دانشجویان این دانشگاه شهریه خود را پرداخت نماید.

میهمانی و انتقال دانشجویان از دانشگاه آزاد به سایر دانشگاه های داخل کشور ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳

دانشجویی که مشغول به تحصیل در دانشگاه آزاد می باشد اما قصد انتقال یا میهمانی به دانشگاه دیگری را دارد، باید شرایط زیر را داشته باشد تا درخواست او توسط کمیسیون نقل و انتقال دانشجویی بررسی شود.

 • مطابق با آیین نامه آموزشی منع تحصیلی نداشته باشد.
 • موافقت دانشگاه های مبدا و مقصد اخذ و ارائه شود.
 • دانشجویان آقا مشکل نظام وظیفه نداشته باشند.
 • رشته، گرایش و مقطع تحصیلی مورد نظر متقاضی در واحد مقصد دایر باشد.

گفتنی است که امکان انتقال و میهمانی به سایر دانشگاه ها برای دانشجویان گروه پزشکی وجود ندارد. همچنین انتقال دانشجویان دکترای تخصصی از دانشگاه آزاد به سایر دانشگاه ها ممنوع است.

دانشجویانی که قصد دارند درخواست نقل و انتقال یا میهمانی خود را ثبت کنند، علاوه بر ارائه مدارک مورد نیاز، باید هزینه ای را پرداخت نمایند تا مدارک آن ها مورد بررسی دانشگاه های مبدا و مقصد قرار گیرد. لازم به ذکر است که نحوه و سایت انتقالی برای دانشجویان پزشکی واجد شرایط نقل و انتقال دانشجویان پزشکی و یا دانشجویان شاهد و ایثارگر واجد شرایط نقل و انتقالات دانشجویان شاهد و ایثارگر متفاوت می باشد.

 

سوالات متداول

1- دانشجویان دانشگاه آزاد چند بار می توانند جهت نقل و انتقالات و همچنین میهمانی در سال ۱۴۰۲ - ۱۴۰۳ اقدام نمایند؟

دانشجویان دانشگاه آزاد می توانند فقط یک مرتبه برای ثبت درخواست خود مبنی بر انتقالی یا میهمانی به دانشگاه های دیگر اقدام نمایند.

2- نقل و انتقالات و میهمانی دانشجویان دانشگاه آزاد طریق کدام سایت انجام می شود؟

از طریق سایت منادا به نشانی monada.iau.ir این فرآیند به انجام می رسد.

3- آیا تنها پذیرفته شدگان رشته های با آزمون دانشگاه آزاد می توانند در فرآیند نقل و انتقالات شرکت نمایند؟

بله، فرآیند انتقال صرفا برای پذیرفته‌ شدگان با آزمون و با توجه به ضوابط نقل و انتقال امکان‌ پذیر است.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۴۶۸ نظر
 1. Aa

  سلام ببخشید خواستم بدونم دانشجوی بدون آزمون میتونه در خواست مهمان رو بده و اینکه مهلت زمانش چه قدره میشه دائمی کرد ؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود، معمولا با انتقال دانشجو های بدون آزمون موافقت نمیشود.

 2. زهرا

  سلام
  من امسال کنکور دادم هم دانشگاه دولتی قبول شدم هم ازاد . در حال حاضر ترم ۱ دانشگاه دولتی هستم . میتونم برای ترم بهمن رشته ای که در دانشگاه ازاد قبول شدم رو بخونم؟
  باید از دولتی به ازاد انتقالی بگیرم یا از دولتی انصراف بدم؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود، بله میتوانید، در صورت قبولی در ورودی بهمن باید از دانشگاه فعلی انصراف دهید.

 3. حسین

  با سلام
  دانشجوی ترم یک دکترای دامپزشکی دانشگاه آزاد شوشتر هستم درخواست انتقال یا مهمانی دادم موافقت نشد . هم قانون چند دانشجویی در یک خانواده شاملم میشه و هم مادرم بیماری صعب العلاج ( سرطان ) داره ، کلیه مدارک پزشکی رو هم بردم و موافقت مقصد رو هم گرفتم ولیکن باز هم دانشگاه مبدا موافقت نمیکنه راه حل پیشنهادی شما چیه ؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود
   دلیل عدم موافقت دانشگاه مبدا را جویا شده و در صورت عدم حل توسط مدیر گروه در خواست کمیسیون نمایید.

 4. نسترن

  با سلام
  من با سهمیه ۵ درصد چطور بفهمم کدوم دانشگاه تهران‌شانس بیشتری دارم واسه مهمانی گرفتن؟دانشگاه آزاد اراک هستم

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود، هر چه سطح دانشگاه مدنظرتان در تهران پایین تر باشد شانس موافقت با درخواست انتقالی بالاتر میرود.

 5. یلدا

  سلام و عرض ادب.ببخشین شما گفته بودین که احتمال انتقالی از خودگردان به ازاد عادی وجود دارد و میتونین مراحل انتقالی رو بگین؟که من چطوری پیگیری کنم؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود، از آموزشی دانشگاه خود پیگیری کنید و در سایتی که گفته میشود درخواست خود را ثبت کنید.

 6. یلدا

  سلام ببخشین از ازاد خودگردان به ازاد عادی انتقالی گرفت؟(پیراپزشکی رو میگم)

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود، احتمال موافقت با این انتقال کم است.

 7. معصی

  سلام
  یه سوال من اگه کنکور بدم و مامایی دولتی بیارم میتونم از ازادخودگردان به دولتی انتقالی بگیرم؟اگه بله شرایطش رو میفرمایین(خودم مامایی خودگردان میخونم)

  پاسخ

  • ایران مشاوره

   با سلام و وقت بخیر دوست عزیز
   انتقالی در دوره های مختلف دانشگاه ها (خودگردان به روزانه) امکان پذیر نمی باشد.

 8. یلدا

  سلام ببخشین میشه از ازاد خودگردان پیراپزشکی به ازاد عادی درخواست انتقالی گرفت؟اگه بله شرایطش رو میفرمایین

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود
   خیر چنین امکانی فراهم نمی باشد.

 9. زهرا

  سلام
  یه سوال دیگه من اگه کنکور بدم و مامایی دولتی بیارم میتونم از ازاد به دولتی انتقالی بگیرم؟اگه بله شرایطش رو میفرمایین

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود
   خیر شرایط انتقالی از ازاد به دولتی وجود ندارد.

 10. زهرا

  سلام خسته نباشین.من الان خودگردان پیراپزشکی میخونم و سوالم اینه که امکان درخواست انتقالی از خودگردان به ازاد عادی وجود دارد یا نه؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و احترام، متاسفانه شانس کمی برای انتقالی خواهید داشت.
   میتوانید درخواست میهمانی موقت بدهید.

 11. امیر

  سلام وقتتون بخیر. من دانشجوی مهندسی کامپیوتر آزاد کرج هستم با کنکور. میخواستم ببینم میتونم درخواست انتقالی به یکی از واحد های دانشگاه آزاد تهران رو بدم؟؟ امکان اینکه موافقت بشه هست؟؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و وقت بخیر دوست عزیز
   شانس انتقالی به عواملی مانند تاهل، داشتن بیماری، ایثار گری، ظرفیت دانشگاه مقصد و… مرتبط است. در صورت نداشتن شرایط خاص شانس انتقالی شما پایین می باشد.

 12. Phateme

  سلام وقت بخیر من و خواهرم دانشگاه تهران مرکز هستیم و میخوایم مهمانی دائم بگیریم به دانشگاه آزاد کرج
  کرج زندگی میکنیم و رشته هامون هم بدون کنکوره
  میخواستم بپرسم که آیا امکان گرفتن مهمانی دائم هست؟ و اینکه کدوم روش بهتر و موثرتره؟ چند دانشجویی یا محل سکونت والدین؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود
   می توانید در خواست انتقالی خود را ثبت نمایید و یا اگر موافقت صورت نگرفت در خواست مهمانی محل سکونت دهید.

 13. مازیار

  سلام خسته نباشید من ترم یک کارشناسی عمران دانشگاه تهران شمال هستم با آزمون قبول شدم و مسیر رفت و آمد بسیار سخته برام میتونم ترم دو انتقالی بگیرم برای دانشگاه تهران جنوب؟؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود
   امکان انتقالی درون استانی وجود ندارد مگر بتوانید از طریق ضوابط درون دانشگاهی این کار را انجام دهید.

 14. مهران

  سلام من پزشکی ازاد یزد هستم میخواستم ببینم میتونم برای آزاد مشهد انتقالی بگیرم

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود، به علت هم سطح نبودن دانشگاه ها این کار کمی دشوار است و نیاز به دلایل قانع کننده خواهید داشت.

 15. حامد

  سلام خسته نباشید من با کنکور دانشگاه آزاد کرج قبول شدم و میخوام انتقالی بگیرم به تهران آیا امکان دارد و انتقالی میدن
  دانشگاه مقصد هم رشته را دارا میباشد

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود
   در صورتیکه تراز علمی مناسب را داشته باشید و دانشگاه مبدا و مقصد با شما موافقت کنند بله این امکان را دارید.

 16. ...

  سلام من ورودی جدید هستم و میخوام از دانشگاه تهران شمال به کرج انتقالی بگیرم هردو دانشگاه رشته مورد نظر رو دارند و مشکلم دور بودن راهه، امکانش هست موافق شه با درخواست مهمان یا انتقالیم؟

  • ایران مشاوره

   سلام و درود
   در صورت تایید هر دو دانشگاه امکان این کار وجود خواهد داشت.
   پیشنهاد می شود در ابتدا به صورت حضوری با اموزش دانشکده مبدا و مقصد صحبت کنید.

 17. دانیال عبادی

  سلام ببخشید برای منی که دولتی فنی حرفه ای بابل قبول شدم میتونم ازاد بیام تهران کاردانی پیوسته هم هستم و الان ترم دوم هستم و قبلا نمیدونستم باید چیکار کنم

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود شما باید به صورت حضوری به دانشگاه آزاد مدنظر خود مراجعه نمایید و در صورت تایید می توانید در آن دانشگاه تحصیل نمایید.

 18. حسینی

  سلام وقتتون بخیر
  من روانشناسی آزاد کرج آوردم امکانش هست از همین ابتدا انتقالی بگیرم برای روانشناسی آزاد رشت؟

  • ایران مشاوره

   با سلام، برای انتقالی میبایست ابتدا یک ترم را بگذرانید.

 19. Sherko

  سلام وقت بخیر من دانشجو ترم ۳ دانشگا ازادم و خواهرم امسال یعنی مهر۱۴۰۲ دانشگا ازاد قبول میشه ایا من برای این ترم میتونم درخواست مهمانی براساس روش چند دانشجویی بدم؟لطفا جواب بدید

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود
   بله امکان این امر برایتان فراهم است اما دانشگاه مبدا و مقصد باید این موضوع را تایید نمایند.

 20. فریور

  سلام خسته نباشید من برای مهمانی اقدام کردم موافقت شده وای دانشگاه مقصدم میگه برای چنتا از دروس میشه بیای اینجا نه همش رشتم هم پرستاری ترم ششه ، آیا چنین چیزی درسته؟

  • ایران مشاوره

   سلام و درود
   شما تنها می توانید دروس ارائه شده در دانشگاه مقصد را اخذ نمایید.

 21. مهدی

  سلام خسته نباشید
  درخواست میهمان دادم از دانشگاه علوم تحقیقات به دانشگاه واحد شهریار و پذیرفته شده و به شدت پشیمون و ناراحتم
  خواستم بدونم چجوری میتونم کاری کنم که درخواست رد بشه؟؟؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود شما باید با سازمان مرکزی ارتباط بگیرید تا اینکه قبولی شما را لغو کند یا اینکه رضایت دانشگاه مقصد را بگیرید تا این کار را انجام دهد.

 22. پرستار

  سلام مهمانی دائم گرفتم ودانشگاه مقصد اشتباه زدم تاییدشده منادا پشتیبانی نداره تلفنی ومن دانشگاه مقصدنمی خوام برم مبتونم اونجا نرم دانشگاهی که هستم بمونم

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود شما باید با سازمان مرکزی دانشگاه آزاد ارتباط بگیرید تا اینکه میهمانی شما را لغو کند.

نمایش دیدگاه های بیشتر
دریافت مشاوره