تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت - 9099071647
خانه / دانشگاه آزاد / شرایط نقل و انتقالات و میهمانی دانشگاه آزاد 1400 – 1401

شرایط نقل و انتقالات و میهمانی دانشگاه آزاد 1400 – 1401

نقل و انتقالات و میهمانی دانشگاه آزاد 1400 - 1401
شرایط نقل و انتقالات و میهمانی دانشگاه آزاد 1400 – 1401

طبق روال هرساله دانشجویان دانشگاه آزاد می توانند فقط یک مرتبه برای ثبت درخواست خود مبنی بر انتقالی یا میهمانی به دانشگاه های دیگر اقدام نمایند که این ثبت نام از طریق سامانه منادا به نشانی monada.iau.ir انجام می شود.

ضمنا واحد‌های دانشگاهی مبدا و مقصد باید روند اجرایی پاسخگویی را پس از دریافت درخواست دانشجو از طریق سامانه، حداکثر ظرف مدت ۷۲ ساعت انجام دهند.

این نکته را فراموش نکنید که به دلیل محدودیت ظرفیت میهمانی و انتقال، اولویت با دانشجویانی خواهد بود که در روزهای ابتدایی ثبت نام، درخواست خود را ثبت کرده اند، بنابراین بهتر است که متقاضیان فرآیند ثبت درخواست خود را به تعویق نیندازند.

ثبت درخواست میهمانی و انتقال دارای هزینه بررسی مدارک می باشد و پس از ثبت درخواست و یا مخالفت با آن، هزینه بررسی برگردانده نخواهد شد.

شرایط عمومی نقل و انتقالات و میهمانی دانشگاه آزاد 1400 – 1401

داوطلبان قبل از نام نویسی در فرآیند نقل و انتقالات دانشگاه آزاد، باید دارای یک سری از شرایط بخصوص باشند که در این این قسمت شرایط عمومی که برای تمامی دانشجویان یکسان است، بیان شده است.

 • نداشتن منع ادامه تحصیل به دلیل شرایط آموزشی، انضباطی و نظام‌ وظیفه
 • دانشجویان متقاضی باید حداقل یک نیمسال در واحد مبدأ ثبت‌ نام و تحصیل نموده باشند. (به‌ استثنای واجدین شرایط میهمانی یا انتقال از ابتدای پذیرش)
 • انتقال، صرفا برای پذیرفته‌ شدگان با آزمون و با توجه به ضوابط نقل و انتقال امکان‌ پذیر است. (دانشجویان بدون آزمون صرفا امکان ثبت درخواست به صورت میهمانی را دارند.)
 • انتقال و میهمانی دانشجویان دوره‌ های خودگردان فقط به واحدهای مجری دوره‌ های خودگردان امکان‌ پذیر است.
 • انتقال، تنها در صورت وجود مقطع رشته یا گرایش و سال قبولی در واحد مقصد امکان‌ پذیر است.
 • انتقال در نیمسال آخر هر یک از مقاطع تحصیلی، ممنوع می باشد.
 • در صورت داشتن مجوز میهمانی، اخذ پایان‌ نامه تنها با موافقت واحدهای مبدا و مقصد امکان‌ پذیر است.
 • انتقال و میهمانی در مقطع دکترای تخصصی ممنوع است مگر در شرایط زیر:
  • امکان انتقال آزادگان، اسرا، جانبازان 25 درصد و بالاتر و همسران و فرزاندان آن ها و دانشجویان شاهد در ابتدای پذیرش و با ارائه مدارک لازم به هر یک از واحدهای دانشگاهی وجود دارد.
  • انتقال یا میهمانی آزادگان، اسرا، جانبازان 25 درصد و بالاتر و همسران و فرزاندان آن ها و دانشجویان شاهد پس از ثبت نام در دانشگاه مبدا و با ارائه مدارک لازم به هر یک از واحدهای دانشگاهی، امکان پذیر است.
  • برای وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونین رئیس جمهور، استانداران و سفیران و همسران و فرزندان آن ها که در مسئولیت مربوطه انجام وظیفه می کنند، امکان میهمانی در هر نیمسال تا پایان سال تحصیلی به محل ماموریت و یا نزدیک ترین شهر به محل اشتغال، پس از تایید کمیسیون نقل و انتقالات دانشجویی فراهم است.
  • امکان انتقال دانشجویان به هر یک از واحدهای گروه همتراز یا پایین تر وجود دارد. مشروط بر پرداخت هزینه و این که دانشگاه های مبدا و مقصد موافقت خود را با درخواست انتقال دانشجو اعلام نمایند.
  • میهمانی دانشجویان به هر یک از واحدهای جدول همترازی در صورت داشتن شرایط عمومی، امتیاز لازم و اولویت نسبت به سایر متقاضیان میهمانی در دانشگاه مقصد، با توجه به ظرفیت رشته یا مقطع شهر و امتیاز، امکان پذیر می باشد.
 • انتقال مجدد در هر مقطع تحصیلی ممنوع می‌باشد. مگر این که دانشجو قصد انتقال به واحدهای همتراز یا پایین تر را داشته باشد و دانشگاه های مبدا و مقصد نیز موافقت خود را اعلام کرده باشند.
 • امکان انتقال و میهمانی از واحد الکترونیکی (با توجه به غیرحضوری بودن تحصیل) به سایر واحدها وجود ندارد.
 • انتقال و میهمانی از واحدهای بین‌الملل تنها به واحدهای بین‌ المللی مجاز است.
 • برای دانشجویان دانشگاه های برون مرزی امکان انتقال و میهمانی به واحدهای دانشگاهی داخل کشور وجود ندارد.
 • انتقال و میهمانی دانشجویان پژوهش محور ممنوع می‌ باشد.
 • انتقال و میهمانی کارکنان و اعضای هیات علمی واحدهای دانشگاهی به محل خدمت ممنوع می‌باشد.
 • درخواست نقل‌ و انتقال دانشجویان اتباع غیر ایرانی از طریق واحد دانشگاهی مبدا و اداره کل امور بین‌الملل و کمیسیون نقل‌ و انتقال دانشجویی دانشگاه قابل‌ بررسی است.

شرایط اختصاصی نقل و انتقالات و میهمانی دانشگاه آزاد 1400 – 1401

شرایط اختصاصی انتقالی و میهمانی دانشجویان دانشگاه آزاد بر اساس ازدواح و طلاق 1400 - 1401
شرایط اختصاصی نقل و انتقالات و میهمانی دانشگاه آزاد 1400 – 1401

شرایط انتقالات برای تمامی افراد یکسان نیست و داوطلبان می بایست با مطالعه دقیق قوانین و ضوابط مربوط به خود، نسبت به ثبت درخواست انتقالی اقدامات لازم را به انجام برسانند که در ادامه این مقاله، شرایط افراد بر اساس موارد گوناگون به طور کامل ذکر شده است. 

 انتقال یا میهمانی بر اساس ازدواج و طلاق

امکان انتقال یا میهمانی دانشجویان خانم که پس از ثبت نام در دانشگاه ازدواج دائم کرده اند، در صورت ارائه مدارک مستند به هر یک از واحدهای دانشگاهی امکان پذیر است.

دانشجویان متاهل خانمی که پس از انتخاب رشته متارکه کرده اند، می توانند با ارائه مدارک مورد نیاز به هر یک از واحدهای دانشگاهی مجوز انتقال یا میهمانی خود را اخذ کنند.

نکته دیگر این که امکان میهمانی دانشجویان خانم تا سال اول شیردهی نیز، امکان پذیر می باشد.

 انتقال یا میهمانی بر اساس خانواده شاهد و ایثارگران

انتقال آزادگان، اسرا، جانبازان 25 درصد و بالاتر و همسران و فرزندان آن ها و نیز دانشجویان شاهد (پدر، مادر، همسر و فرزند شهید یا مفقودالاثر) با ارائه مدارک لازم به هر یک از دانشگاه ها در آغاز پذیرش امکان پذیر است. همچنین امکان انتقال یا میهمانی این افراد پس از ثبت نام در دانشگاه مبدا و ارائه مدارک لازم به هر یک از واحدهای دانشگاهی وجود دارد.

جانبازان 5 درصد و بالاتر و همسران و فرزندان آن ها، خواهر و برادر شهید، رزمندگان دارای حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه تا قبل از تاریخ 24 مهر ماه سال 67 و همسر و فرزندان آن ها می توانند با ارائه مدارک مورد نیاز به هر یک از واحدهای دانشگاهی، امکان میهمانی را برای خود فراهم سازند.

ناگفته نماند که مجوز انتقال و میهمانی افراد با شرایط مذکور، پس از تایید بنیاد شهید و کمیسیون ایثارگران سازمان مرکزی دانشگاه صادر می شود.

انتقال یا میهمانی افراد باردار، بیمار و معلول

دانشجویانی که جزو معلولان جسمی و حرکتی شدید، روشندل و ناشنوای شدید باشند، در صورتی که معلولیت آن ها از سوی سازمان بهزیستی، کمیسیون پزشکی و کمیسیون نقل و انتقال دانشگاه تایید شود، می توانند پس از ثبت نام در واحد دانشگاهی مبدا و از ابتدای پذیرش، به تحصیل در دانشگاه مقصد بپردازند و مشمول مجوز میهمانی دائم شوند.

همچنین دانشجویانی که به تشخیص پزشک معتمد دارای بیماری صعب العلاج مانند ام اس، سرطان و… باشند، پس از تایید کمیسیون نقل و انتقال دانشجویی می توانند میهمانی دائم خود را برای هر یک از واحدهای دانشگاهی اخذ نمایند.

امکان میهمانی دانشجویان خانمی که باردار هستند به هر یک از واحدهای دانشگاهی، پس از تایید کمیسیون پزشکی و همچنین کمیسیون نقل و انتقال دانشجویی فراهم می گردد.

دانشجویان بیمار که امکان بهره مندی از خدمات درمانی در محل تحصیل برای آن ها وجود ندارد، در صورت تایید کمیسیون پزشکی و نیز کمیسیون نقل و انتقال دانشجویی می توانند در هر یک از واحدهای دانشگاهی میهمان شوند.

انتقال یا میهمانی بر اساس چند دانشجویی

چنانچه در یک خانواده یک نفر یا بیشتر همزمان مشغول به تحصیل در دانشگاه آزاد باشند، میهمانی هر کدام از آن ها در صورتی امکان پذیر است که مورد تایید واحدهای مبدا و مقصد واقع گشته و مدارک لازم را نیز ارائه دهند.

انتقال یا میهمانی بر اساس فوت والدین، همسر و فرزند

میهمانی دانشجویان مجردی که پس از انتخاب رشته محل دانشگاه، پدر یا مادر و همچنین دانشجویان متاهلی که همسر یا فرزند خود را از دست داده اند با ارائه مدارک مورد نیاز به هر یک از واحدهای دانشگاهی امکان پذیر است.

 انتقال یا میهمانی همسر و فرزندان کارکنان و  همچنین اعضای هیات علمی تمام وقت (شاغل، بازنشسته و متوفی) و نیمه وقت دانشگاه آزاد

انتقال یا میهمانی همسر و فرزندان کارکنان تمام وقت رسمی و قراردادی و اعضای هیات علمی تمام وقت رسمی (آزمایشی و قطعی)، پیمانی و نیمه وقت دانشگاه آزاد به محل خدمت کارمند یا عضو هیات علمی (مطابق حکم کارگزینی) در صورت کسب حداقل 90 درصد نمره قبولی آخرین نفر پذیرفته شده در واحد مقصد و نیز ارائه شدن رشته، گرایش و مقطع تحصیلی در آن امکان پذیر می باشد. همچنین اگر رشته، گرایش و مقطع تحصیلی مورد نظر در شهر محل خدمت دایر نباشد، امکان میهمانی وی از ابتدای پذیرش به واحد دانشگاهی که به محل خدمت او نزدیک باشد، فراهم است.

چنانچه دانشجوی متقاضی انتقال، موفق به کسب حدنصاب نمره (90 درصد نمره قبولی آخرین فرد پذیرفته شده در دانشگاه مقصد) نشود، مجوز دو ترم میهمانی مشروط بر پیشرفت تحصیلی در واحد مقصد برای او صادر شده و در صورت گذراندن حداقل 24 واحد درسی در طی دو ترم میهمانی برای مقاطع کاردانی، کارشناسی و دکترای حرفه ای با کسب معدل کل 14 و گذراندن حداقل 16 واحد درسی در مقطع کارشناسی ارشد با کسب معدل کل 15، پس از دو ترم میهمانی مجوز انتقال او صادر می گردد. در غیر این صورت دانشجو برای ادامه تحصیل از طریق واحد مقصد به واحد قبولی اولیه معرفی خواهد شد.

انتقال یا میهمانی کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد

کارکنان و اعضای هیات علمی تمام وقت رسمی (آزمایشی و قطعی) دانشگاه آزاد در صورت کسب حداقل 90 درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در رشته و مقطع مورد نظر دانشگاه مقصد، می توانند از ابتدای قبولی به نزدیک ترین واحد محل خدمت خود (به جز واحد محل خدمت) منتقل شوند.

اما اگر دانشجو، متقاضی انتقال باشد و 90 درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در دانشگاه مقصد را کسب نکند تا دو ترم اجازه میهمانی به او داده می شود. در این دو ترم مهلت دارد تا پیشرفت تحصیلی خود را با گذراندن حداقل 24 واحد درسی برای مقاطع کاردانی، کارشناسی و کسب معدل کل 14 و نیز گذراندن 16 واحد درسی برای مقطع کارشناسی ارشد و کسب معدل کل 15 نشان دهد. در این صورت مجوز انتقال برای او صادر می گردد. اما اگر در طول دو ترم میهمانی شرایط مذکور را نداشته باشد، برای ادامه تحصیل از سوی دانشگاه مقصد به دانشگاه اولیه معرفی می شود.

انتقال یا تغییر رشته فرزندان اعضای هیات علمی شاغل، بازنشسته و متوفی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور

برای فرزندان اعضای هیات علمی تمام وقت رسمی (قطعی یا آزمایشی) با مرتبه علمی مربی و بالاتر در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور، در صورت کسب 90 درصد نمره کل آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه مربوطه برای رشته مورد نظر، از ابتدای پذیرش امکان انتقال به شهر دانشگاه محل خدمت عضو هیات علمی وجود دارد. چنانچه رشته مورد نظر در واحد شهر محل خدمت وجود نداشته باشد، به نزدیک ترین شهر محل خدمت عضو هیات علمی منتقل می شوند.

برای افراد مذکور، امکان تغییر رشته نیز وجود دارد اما اگر بتوانند 92/5 درصد نمره کل آخرین نفر پذیرفته شده در همان مقطع و گروه آزمایشی سهمیه مربوط برای رشته را کسب نمایند. شرایط تحصیل آن ها در صورت وجود یا عدم وجود رشته مورد نظر مشابه بند قبلی می باشد.

نکاتی که در این زمینه لازم است بدانید، به شرح زیر می باشند.

 • اگر فرزند عضو هیات علمی موفق به کسب حداقل نمره لازم جهت انتقال نشود، تا دو ترم اجازه میهمانی به او داده می شود. سپس اگر بتواند در طی دو ترم حداقل 24 واحد درسی را گذرانده و معدل کل او برابر و یا بیشتر از 14 شود، مجوز انتقال او صادر می گردد. در غیر این صورت برای ادامه تحصیل از سوی دانشگاه مقصد به دانشگاه اولیه معرفی می گردد.
 • انتقال مشروط برای تغییر رشته وجود ندارد.
 • شرایط انتقال یا تغییر رشته برای فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه ها مشمول آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکترای تخصصی نمی باشد.
 • امکان استفاده از این امتیاز تنها یک مرتبه در طول دوره تحصیل و حداکثر تا پایان ترم اول پذیرش وجود دارد.

میهمانی ورزشکاران و قهرمانان ملی

ورزشکارانی که عضو تیم های ملی فدراسیون های ورزشی بوده و حضور آن ها در مسابقات رسمی، اردوها و تمرینات تیم ملی از سوی وزارت ورزش و جوانان تایید شود، پس از احراز شرایط همکاری با دانشگاه و نیز تایید معاونت ورزش دانشگاه می توانند مجوز میهمانی خود را اخذ نمایند.

همچنین امکان میهمانی برای دانشجویانی که عضو تیم های ورزشی باشگاه فرهنگی ورزشی دانشگاه آزاد می باشند، با تایید معاونت ورزش دانشگاه وجود دارد.

میهمانی دانشجو برای مدیران سیاسی و مقامات کشور و همسران و فرزندان آن ها

وزراء، نمایندگان مجلس و شورای اسلامی، معاونین ریاست جمهوری، استانداران، سفیران و همسران و فرزندان آن ها که در مسئولیت مربوطه مشغول به انجام وظیفه هستند، می توانند از امتیاز میهمانی هر نیمسال استفاده کرده و تا پایان سال تحصیلی از آن بهره ببرند. به موجب این تسهیلات و تایید کمیسیون نقل و انتقالات دانشجویی، افراد مذکور می توانند در محل ماموریت و یا نزدیک ترین شهر اطراف محل اشتغال خود به تحصیل بپردازند.

انتقال پذیرفته شدگان فارغ التحصیل دبیرستان های سازمان سما

امکان انتقال فارغ التحصیلان دبیرستان های سازمان سما که حداقل 4 سال آخر دوره تحصیلی خود را در این دبیرستان ها گذرانده باشند، از ابتدای قبولی وجود دارد اما مشروط بر این که:

 • از سوی معاونت سازمان سمای دانشگاه مورد تایید قرار گیرند.
 • بتوانند حداقل 90 درصد نمره قبولی آخرین فرد پذیرفته شده در واحد مقصد را کسب کنند.
 • رشته، گرایش و مقطع تحصیلی مورد نظر آن ها در دانشگاه مقصد دایر باشد.

میهمانی دائم دانشجویان دختر به محل سکونت والدین و یا همسر

دانشجویان دختری که شرایط زیر را داشته باشند، می توانند در مقاطع کاردانی و کارشناسی نسبت به اخذ مجوز میهمانی دائم خود به شهر محل سکونت والدین و یا همسرشان اقدام کنند.

 • واجد تمامی شرایط عمومی ثبت نام نقل و انتقالات آزاد باشند.
 • رشته مورد نظر آن ها در واحد دانشگاهی مقصد ارائه شده باشد.
 • عدم وجود مغایرت بین محل سکونت او با دانشگاه مقصد انتخابی، تایید شده باشد.

لازم به ذکر است که هر دانشجو تنها یک مرتبه می تواند از این فرصت استفاده کند و امکان انصراف از میهمانی دائم و تغییر مقصد وجود ندارد.

دانشجویانی که دارای شرایط اختصاصی فوق می باشند، لازم است مدارکی را جهت اثبات شرایط خود ارائه نمایند تا بتوانند از امتیازات موجود بهره مند شوند. جدول زیر مدارکی که برای هر گروه نیاز است را بیان می کند.

مدارک لازم برای ثبت درخواست نقل و انتقالات و میهمانی دانشگاه آزاد
انتقال یا میهمانی بر اساس ازدواج و متارکه شناسنامه زوجین (صفحات اول و دوم) (ازدواج و متارکه)
سند ازدواج (صفحات دوم، سوم، چهارم و پنجم) (ازدواج)
صفحات دوم تا پنجم طلاق نامه (متارکه)
صفحه اول شناسنامه کودک
انتقال یا میهمانی خانواده شاهد و ایثارگران فرزند و همسر شهید: کارت یا معرفی نامه از بنیاد شهید یا جانبازان، کپی صفحات اول و دوم شناسنامه دانشجو و شهید
آزاده، فرزند یا همسر آزاده: کارت یا معرفی نامه از اداره ایثارگری و جانبازی، کپی صفحات اول و دوم شناسنامه دانشجو و آزاده
 جانباز 10 % و بالاتر: کارت یا معرفی نامه از اداره ایثارگری و جانبازی
رزمندگان دارای 6 ماه سابقه حضور در جبهه و بیشتر: کارت و معرفی نامه از یگان مربوطه
میهمانی دانشجویان باردار، بیمار و معلول کپی صفحات اول و دوم شناسنامه دانشجو
مدارک پزشکی بیماری مربوطه
میهمانی بر اساس چند دانشجویی
گواهی اشتغال به تحصیل دانشجو یا دانشجویانی که در واحدهای دیگر دانشگاه آزاد مشغول به تحصیل هستند، در حالی که مهر اصلی دانشگاه مربوطه روی آن درج شده باشد
صفحات اول و دوم شناسنامه دانشجویان، والدین و همسر
میهمانی بر اساس فوت والدین، همسر و فرزند گواهی فوت صادره از اداره ثبت احوال
صفحات اول و دوم شناسنامه دانشجو و والدین و یا فرزند و همسر متوفی حسب مورد
انتقال یا میهمانی همسر و فرزندان کارکنان و اعضای هیات علمی تمام وقت (شاغل و
بازنشسته و متوفی) و نیمه وقت دانشگاه آزاد
صرفا احراز شرایط کافی است
انتقال یا میهمانی کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد ارائه معرفی نامه ای از محل خدمت مبنی بر تمام وقت و رسمی بودن کارمند و عضو هیات علمی و اعلام رضایت از عملکرد و موافقت واحد با ادامه تحصیل وی
آخرین حکم کارگزینی کارمند و یا هیات علمی
صفحات اول و دوم شناسنامه دانشجو و والدین
صفحات عقدنامه در صورت دانشجو بودن همسر
انتقال یا تغییر رشته فرزندان اعضای هیات علمی شاغل و بازنشسته و متوفی دانشگاه ها  معرفی نامه رسمی عضو هیات علمی از دانشگاه محل خدمت که دارای مهر و امضای معاونت آموزشی باشد.
حکم کارگزینی سال جاری ممهور به مهر هیات ممیزه دانشگاه یا وزارتخانه مربوطه بر حسب مورد
کپی صفحات اول و دوم شناسنامه عضو هیات علمی و پذیرفته شده
کارنامه قبولی داوطلب در آزمون دانشگاه
میهمانی ورزشکاران و قهرمانان ملی حکم قهرمانی کشوری یا بین المللی
معرفی نامه از سوی فدراسیون مربوطه

میهمانی دانشجو برای مدیران سیاسی و مقامات کشور و همسران و فرزندان آن ها

ارائه معرفی نامه که مورد تایید بالاترین مقام سازمان مربوطه باشد
صفحات اول و دوم شناسنامه دانشجو و وزراء یا نمایندگان مجلس یا معاونین رئیس جمهور یا استانداران یا سفیران
انتقال پذیرفته شدگان فارغ التحصیل دبیرستان های سازمان سما کارنامه قبولی داوطلب در آزمون دانشگاه
کارنامه 4 سال آخر تحصیلی در دبیرستان که مورد تایید محل تحصیل وی باشد.
میهمانی دائم دانشجویان دختر در مقطع کاردانی و کارشناسی به محل سکونت والدین و یا همسر مدارک مربوط به سکونت والدین و یا همسر
کپی تمام صفحات شناسنامه
کپی مدرک 2 سال آخر تحصیلی (پیش دانشگاهی و دیپلم)

شرایط میهمانی و انتقال دانشجویان فاقد شرایط اختصاصی 1400 – 1401

نقل و انتقال دانشجویان سایر دانشگاه ها به دانشگاه آزاد 1400 - 1401
شرایط میهمانی و انتقال دانشجویان فاقد شرایط اختصاصی 1400 – 1401

شرایط انتقال یا میهمانی بر اساس جدول هم ترازی

انتقال دانشجویان به هر یک از واحدهای گروه همتراز و پایین تر، در صورتی امکان پذیر است که واحدهای مبدا و مقصد موافقت خود را اعلام کرده و فرد هزینه لازم را پرداخت نماید.

همچنین امکان میهمانی دانشجویانی با شرایط زیر به هر یک از واحدهای جدول همترازی وجود دارد:

 • داشتن شرایط عمومی
 • کسب امتیاز و اولویت نسبت به دیگر دانشجویان متقاضی میهمانی در واحد مقصد با توجه به ظرفیت در رشته / مقطع شهر و امتیاز (بر اساس نسبت جدول همترازی واحد مقصد و مبدا، میانگین کل، سابقه میهمانی و ضریب اولویت دانشجویان خواهر)

لازم به ذکر است که متقاضیان می توانند 5 گزینه را به عنوان واحد مقصد برای خود انتخاب کنند تا در صورت عدم کسب امتیاز لازم در اولویت های اول، شانس خود را برای میهمانی در سایر واحدهای دانشگاهی از دست ندهند.

فایلی که در ادامه مشاهده می کنید، در واقع همان جدول همترازی است که با کلیک بر روی لینک زیر، می توانید آن را دریافت نمایید.

جدول همترازی واحدها و مراکز دانشگاهی

(جهت دریافت فایل، بر روی لینک فوق کلیک کنید.)

لازم به ذکر است که هزینه انتقال، توسط دانشگاه مبدا و در زمان تسویه حساب دریافت می شود. هزینه میهمانی دانشجویان نیز به همراه شهریه ثابت، توسط واحد دانشگاهی مقصد دریافت شده و به حساب واحد مبدا واریز می شود.

میهمانی و انتقال دانشجویان از سایر دانشگاه های داخل کشور به دانشگاه آزاد 1400 – 1401

امکان انتقال و میهمانی دانشجویان از سایر دانشگاه های داخل کشور به دانشگاه آزاد تحت شرایط زیر و پس از تایید کمیسیون نقل و انتقالات دانشگاه فراهم است.

 • مورد تایید بودن دانشگاه محل تحصیل دانشجو توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • نداشتن منع تحصیلی با توجه به آیین نامه آموزشی
 • اخذ موافقت دانشگاه مبدا و مقصد
 • نداشتن مشکل نظام وظیفه برای متقاضیان آقا
 • دایر بودن رشته، گرایش و مقطع تحصیلی متقاضی در واحد مقصد

لازم است بدانید که با توجه به آیین نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امکان میهمانی دانشجو از دانشگاه آزاد به دانشگاه دولتی و بالعکس وجود ندارد.

دانشجویی که به عنوان میهمان در دانشگاه آزاد مشغول به تحصیل شود، باید مانند سایر دانشجویان این دانشگاه شهریه خود را پرداخت نماید.

میهمانی و انتقال دانشجویان از دانشگاه آزاد به سایر دانشگاه های داخل کشور 1400 – 1401

دانشجویی که مشغول به تحصیل در دانشگاه آزاد می باشد اما قصد انتقال یا میهمانی به دانشگاه دیگری را دارد، باید شرایط زیر را داشته باشد تا درخواست او توسط کمیسیون نقل و انتقال دانشجویی بررسی شود.

 • مطابق با آیین نامه آموزشی منع تحصیلی نداشته باشد.
 • موافقت دانشگاه های مبدا و مقصد اخذ و ارائه شود.
 • دانشجویان آقا مشکل نظام وظیفه نداشته باشند.
 • رشته، گرایش و مقطع تحصیلی مورد نظر متقاضی در واحد مقصد دایر باشد.

گفتنی است که امکان انتقال و میهمانی به سایر دانشگاه ها برای دانشجویان گروه پزشکی وجود ندارد. همچنین انتقال دانشجویان دکترای تخصصی از دانشگاه آزاد به سایر دانشگاه ها ممنوع است.

در صورتی که کمیسیون نقل و انتقال دانشگاه با درخواست انتقال دانشجو موافقت نماید، هزینه انتقال وی مطابق با فرمول های زیر محاسبه می شود.

هزینه انتقال مقاطع کاردانی، کارشناسی و دکترای حرفه ای

 

هزینه انتقال مقاطع کاردانی، کارشناسی و دکتری حرفه ای

هزینه انتقال مقطع کارشناسی ارشد

هزینه انتقال مقطع کارشناسی ارشد

اگر از سوی کمیسیون نقل و انتقال دانشگاه با درخواست میهمانی متقاضی موافقت شود، دانشجو موظف است شهریه ثابت هر نیمسال تحصیلی را به دانشگاه مبدا پرداخت کند.

دانشجویانی که قصد دارند درخواست نقل و انتقال یا میهمانی خود را ثبت کنند، علاوه بر ارائه مدارک مورد نیاز، باید هزینه ای را پرداخت نمایند تا مدارک آن ها مورد بررسی دانشگاه های مبدا و مقصد قرار گیرد. لازم به ذکر است که نحوه و سایت انتقالی برای دانشجویان پزشکی واجد شرایط نقل و انتقال دانشجویان پزشکی و یا دانشجویان شاهد و ایثارگر واجد شرایط نقل و انتقالات دانشجویان شاهد و ایثارگر متفاوت می باشد.

سوالات متداول

1- دانشجویان دانشگاه آزاد چند بار می توانند جهت نقل و انتقالات و همچنین میهمانی در سال 1400 اقدام نمایند؟

دانشجویان دانشگاه آزاد می توانند فقط یک مرتبه برای ثبت درخواست خود مبنی بر انتقالی یا میهمانی به دانشگاه های دیگر اقدام نمایند.

2- نقل و انتقالات و میهمانی دانشجویان دانشگاه آزاد 1400 - 1401 طریق کدام سایت انجام می شود؟

از طریق سایت منادا به نشانی monada.iau.ir این فرآیند به انجام می رسد.

3- آیا تنها پذیرفته شدگان رشته های با آزمون دانشگاه آزاد می توانند در فرآیند نقل و انتقالات 1400 شرکت نمایند؟

بله، فرآیند انتقال صرفا برای پذیرفته‌ شدگان با آزمون و با توجه به ضوابط نقل و انتقال امکان‌ پذیر است.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

۳۴۱ نظر

 1. با سلام
  بنده یکبار از دانشگاه آزاد انصراف دادم و الان در دانشگاه دولتی تحصیل میکنم
  امکانش هست ک انصراف بدم و در دانشگاه ازاد ادامه تحصیل بدم !؟
  ( پسرم و نمیدونم به مشکل خدمت میخورم یا نه )

 2. سلام وقتبخیر،
  ببخشید من دانشجوی کارشناسی هستم ک با سوابق تحصیلی دانشگاه دولتی قبول شدم،
  سوالم اینه میشه از دانشگاه دولتی ک هستم ب دانشگاه آزاد انتقالی بگیرم

نمایش دیدگاه های بیشتر
دریافت مشاوره