خانه کنکور لیست رشته های کنکور انسانی ۱۴۰۳

لیست رشته های کنکور انسانی ۱۴۰۳

معرفی رشته های کنکور علوم انسانی 1403

آشنایی با رشته های دانشگاهی هر یک از گروه های آزمایشی کنکور سراسری، هم برای دانش آموزانی که می خواهند رشته تحصیلی خود را در مدرسه انتخاب کنند و هم برای متقاضیان شرکت در کنکور انسانی 1403 می تواند سودمند واقع شود چرا که یک اشتباه در انتخاب رشته می تواند آینده شغلی و تحصیلی آن ها را تحت تاثیر قرار دهد.

 

گروه آزمایشی علوم انسانی از رشته های بسیار متنوعی در زیر گروه های مختلف تشکیل شده استچنین مسئله ای نه تنها رقابت میان متقاضیان را افزایش می دهد بلکه موجب اهمیت دوچندان انتخاب رشته کنکور انسانی ۱۴۰۳ نیز می گردد.

پیش از اقدام به انتخاب رشته کنکور علوم انسانی 1403، مطالعه لیست رشته های کنکور انسانی می تواند در نتایج این فرآیند موثر واقع گردد.

 

اهمیت اطلاع از لیست رشته ها و ضرایب کنکور انسانی ۱۴۰۳

اطلاع از بازار کار بهترین رشته های انسانی، یکی از مهم ترین مشوق های دانش آموزان در بدو انجام انتخاب رشته دبیرستان این افراد می باشد. همچنین با توجه به آخرین تغییرات کنکور 1403 ذکر این نکته ضروری است که از دوره بعدی یعنی کنکور سال ۱۴۰۳ زیر گروه ها به طور کلی از فرایند این آزمون حذف شده است.

 

همچنین در کنکور سوالی از دروس عمومی طرح نمی شود و تنها سوابق این دورس به همراه سوبق تحصیلی دروس اختصاصی در نتایج آزمون تاثیرگذار باشد. به همین دلیل در ادامه مطلب علاوه بر معرفی رشته های گروه آزمایشی علوم انسانی، به ذکر ضرایب دروس اختصاصی در آزمون و همچنین ضرایب سوابق تحصیلی آن ها پرداخته ایم.

لیست رشته های کنکور انسانی 1403 

در زمان انتخاب رشته کنکور انسانی، با سیل خروشانی از رشته های این گروه آزمایشی مواجه می شوید که این مسئله ممکن است گاها گیج کننده به نظر برسد! در این حالت، داشتن آگاهی و شناخت کافی نسبت به ماهیت، آینده شغلی و وضعیت تحصیلی رشته های مختلف در کنار بهره گیری از مشاوره انتخاب رشته کنکور می تواند موثر واقع گردد. جدولی که در ادامه مشاهده خواهید کرد، فهرستی از رشته های دانشگاهی انسانی در زیر گروه های مختلف می باشد. 

لیست رشته های کنکور انسانی ۱۴۰۳
مقطع کارشناسی ارشد پیوسته 
کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضاییکارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق
مقطع کارشناسی
آموزش الهیاتآموزش زبان عربیاموزش زبان و ادبیات فارسیادیان و مذاهب
ادیان و عرفانایران شناسیناریخ و تمدن مللتربیت مروج سیاسی
حقوقزبان و ادبیات ترکی آذریزبان و ادبیات عربیزبان و ادبیات فارسی
زبان و ادبیات کردیشیعه شناسیعلوم اسلامی رشته فلسفه و کلام اسلامیعلوم حدیث
علوم قرآن و حدیثعلوم قضائیفرهنگ و معارف اسلامیفقه شافعی
فقه و حقوق اسلامیفقه و حقوق امامیفقه و حقوق حنفیفقه و حقوق شافعی
فقه و مبانی حقوق اسلامیفلسفهفلسفه و حکمت اسلامیفلسفه و عرفان اسلامی
فلسفه و کلام اسلامیمترجمی زبان عربیمربیگری عقیدتیمعارف اسلامی
معارف اسلامی_ تبلیغ و ارتباطاتمعارف اسلامی و اخلاقمعارف اسلامی و ادیانمعارف اسلامی و تاریخ
معارف اسلامی علوم تربیتیمعارف اسلامی و علوم قرآنیمعارف اسلامی و کلاممعارف اسلامی و مدیریت
آموزش علوم اجتماعیامنیت اطلاعاتامنیت بین المللامنیت نرم
برنامه ریزی اجتماعی و تعاونپژوهشگری امنیتجامعه شناسیحفاظت اطلاعات
روزنامه نگاریضدتروریسمعلوم فنی امنیتمددکاری اجتماعی
مردم شناسیعلوم ارتباطات اجتماعیاقتصادامنیت اقتصادی
حسابداریروابط عمومیفناوری اطلاعات و ارتباطاتگردشگری
مدیریت اطلاعات و ارتباطاتمدیریت امور بانکیمدیریت امور گمرکیمدیریت بازرگانی
مدیریت بیمهمدیریت بیمه اکومدیریت دولتیمدیریت صنعتی
مدیریت فرهنگی و هنریمدیریت کسب و کارمدیریت مالیمدیریت بازرگانی و دریایی
مطالعات ارتباطیهتلداریآموزش تاریخآموزش جغرافیا
باستان شناسیتاریختاریخ اسلامجغرافیا
زبان و زبان شناسیعلوم انتظامیعلوم سیاسیامور تربیتی
آموزش ابتداییآموزش تربیت بدنیاموز دانش آموزان با نیاز های ویژهراهنمایی و مشاوره روانشناسی
علم اطلاعات و دانش شناسیعلوم تربیتیعلوم ورزشیمدیریت آموزشی
مشاورهمطالعات خانواده
مقطع کاردانی
آموزش دینی و عربیامور تربیتیامور دولتیتربیت مبلغ قران کریم
کاردانی تربیت معلم قرآن کریمخدمات اداریامور بانکیامور فرهنگی
امور مالی و مالیاتیحرفه ای گردشگریبیمهحسابداری
مدیریت بازرگانیمدیریت صنعتی کاربردیکاردانی امور گمرکیهتلداری
باستان شناسیآموزش و پرورش ابتدایی

جدول فوق بر اساس رشته های دانشگاه های سراسری در نوبت روزانه، شبانه، پردیس خودگردان، پیام نور و غیرانتفاعی گردآوری شده است اما بسیاری از این رشته ها در دانشگاه های آزاد و علمی کاربردی نیز ارائه می شود.

ضرایب دروس اختصاصی در کنکور انسانی 1403

با مراجعه به دفترچه انتخاب رشته کنکور انسانی ۱۴۰۳، می توانید از اهمیت دروس اختصاصی این گروه آزمایشی آگاه شوید. در همین راستا جدولی را برای شما طراحی نموده ایم که می توانید با مطالعه آن از ضرایب دروس اختصاصی کنکور علوم انسانی مطلع گردید. در ضمن این ضرایب برای هر دو نوبت اول و دوم کنکور 1403 یکسان می باشد. 

ضرایب دروس تخصصی گروه آزمایشی انسانی در کنکور سراسری ۱۴۰۳
نام درسضریب
ریاضی6
اقتصاد2
زبان و ادبیات فارسی (تخصصی)8
زبان عربی (تخصصی)5
تاریخ و جغرافیا5
علوم اجتماعی5
فلسفه و منطق5
روانشناسی2

تاثیر سوابق تحصیلی دروس عمومی در کنکور انسانی 1403

همان طور که گفته شد، اگرچه این سوالات مربوط به این دروس در آزمون مطرح نخواهد شد، اما سوابق تحصیلی مربوط به آن ها در نتایج کنکور ۱۴۰۳ تاثیرگذار خواهد بود. به همین دلیل در ادامه مطلب به توضیح میزان تاثیر سوابق هر درس عمومی بر کنکور سراسری انسانی خواهیم پرداخت. مقدار اثربخشی هر یک از این دروس برای داوطلبان نظام قدیم و جدید متفاوت می باشد که در جداول زیر به تفکیک ذکر شده است.

تاثیر سوابق تحصیلی نظام جدید

برای داوطلبان نظام جدید امتحانات نهایی تنها برای مقطع دیپلم صورت پذیرفته و نتایج آن به صورت مستقیم در کنکور تاثیر گذار خواهد بود. به همین دلیل اطلاع از ضرایب دروس مربوطه که در جدول زیر وجود دارد، مهم می باشد.

 تاثیر سوابق تحصیلی دروس عمومی دیپلم گروه آزمایشی ادبیات و علوم انسانی نظام جدید در کنکور سراسری انسانی 1403
نام درسضریب
فارسی 321.63
تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن)19.13
زبان خارجی 311.80
سلامت و بهداشت3.44
 تاثیر سوابق تحصیلی دروس عمومی دیپلم گروه آزمایشی علوم و معارف اسلامی نظام جدید در کنکور سراسری انسانی ۱۴۰۳
نام درسضریب
فارسی 321.63
اصول عقاید 319.13
زبان خارجی 311.80
سلامت و بهداشت3.44

تاثیر سوابق تحصیلی نظام قدیم

داوطلبان نظام قدیم علاوه بر سوابق امتحانات نهایی دیپلم خود، شاهد تاثیر نمرات نهایی دوره پیش دانشگاهی نیز می باشند. از همین رو ضرایب آن ها به تفکیک دوره در جدول ذیل قرار داده شده است.

 تاثیر سوابق تحصیلی دروس عمومی دیپلم گروه آزمایشی ادبیات و علوم انسانی نظام قدیم در کنکور سراسری انسانی 1403
نام درسضریب
زبان فارسی تخصصی16.96
تعلیمات دینی و قرآن15.45
زبان خارجی 312.54
 تاثیر سوابق تحصیلی دروس عمومی دیپلم گروه آزمایشی علوم و معارف اسلامی نظام قدیم در کنکور سراسری انسانی ۱۴۰۳
نام درسضریب
زبان فارسی تخصصی16.96
اصول عقاید 315.45
زبان خارجی 312.54
 تاثیر سوابق تحصیلی دروس عمومی پیش دانشگاهی گروه آزمایشی ادبیات و علوم انسانی نظام قدیم در کنکور سراسری انسانی 1403
نام درسضریب
زبان فارسی5.84
معارف اسلامی5.21
 تاثیر سوابق تحصیلی دروس عمومی پیش دانشگاهی گروه آزمایشی علوم و معارف اسلامی نظام قدیم در کنکور سراسری انسانی ۱۴۰۳
نام درسضریب
زبان فارسی5.84
اصول و عقاید5.21

تاثیر سوابق تحصیلی دروس تخصصی در کنکور سراسری انسانی 1403

همچنین بخشی از نتایج کنکور سراسری دروس تخصصی نیز وابسته به سوابق تحصیلی این دروس می باشد که بر اساس اعلام سازمان سنجش، میزان تاثیر هر درس مطابق اعداد موجود در جداول زیر خواهد بود.

تاثیر سوابق نظام نظام جدید

در اثرگذاری دروس تخصصی نیز برای دوره نظام جدید تنها نمرات امتحانات نهایی دیپلم لحاظ خواهد شد که جزئیات آن به شرح زیر است.

 تاثیر سوابق تحصیلی دروس تخصصی دیپلم گروه آزمایشی ادبیات و علوم انسانی نظام جدید در کنکور سراسری انسانی ۱۴۰۳
نام درسضریب
ریاضی و آمار 36
علوم و فنون ادبی 37.80
عربی 3 (زبان تخصصی رشته)5.10
تاریخ 37
جغرافیا 36
جامعه شناسی 37
فلسفه 25.10
 تاثیر سوابق تحصیلی دروس تخصصی دیپلم گروه آزمایشی علوم و معارف اسلامی نظام جدید در کنکور سراسری انسانی 1403
نام درسضریب
ریاضی و آمار 36
علوم و فنون ادبی 37.80
عربی 3 (زبان تخصصی رشته)8.60
تاریخ 3 (تخصصی رشته)6
احکام 33.50
علوم و معارف قرآنی 37
فلسفه 25.10

تاثیر سوابق نظام قدیم

در ضمن مانند دروس عمومی به هنگام تاثیر دروس تخصصی در نتایج کنکور برای شرکت کنندگان نظام قدیم، نمرات و سوابق دیپلم و پیش دانشگاهی مطابق ضرایب زیر به صورت توامان در نظر گرفته خواهد شد.

 تاثیر سوابق تحصیلی دروس تخصصی دیپلم گروه آزمایشی ادبیات و علوم انسانی نظام قدیم در کنکور سراسری انسانی ۱۴۰۳
نام درسضریب
ریاضی6
ادبیات فارسی تخصصی2.92
آرایه های ادبی2.92
عربی 3 (ویژه علوم انسانی)3.83
تاریخ ایران و جهان 27
جغرافیا 26
جامعه شناسی 27
فلسفه و منطق5.10
 تاثیر سوابق تحصیلی دروس تخصصی دیپلم گروه آزمایشی علوم و معارف اسلامی نظام قدیم در کنکور سراسری انسانی 1403
نام درسضریب
ریاضی6
ادبیات فارسی تخصصی7.02
عربی 3 (ویژه علوم معارف)5.81
تاریخ اسلام 24.50
جامعه شناسی 23.43
فلسفه و منطق4.59
اخلاق 23.50
تفسیر و علوم قرآنی 25.25
 تاثیر سوابق تحصیلی دروس تخصصی پیش دانشگاهی گروه آزمایشی ادبیات و علوم انسانی نظام قدیم در کنکور سراسری انسانی ۱۴۰۳
نام درسضریب
ادبیات فارسی1.95
عربی1.28
 تاثیر سوابق تحصیلی دروس تخصصی پیش دانشگاهی گروه آزمایشی علوم و معارف اسلامی نظام قدیم در کنکور سراسری انسانی 1403
نام درسضریب
ادبیات عرب2.15
فقه و اصول1.75

داوطلبانی که به هر دلیلی تمایل به شرکت در کنکور ندارند و یا در رشته مورد نظر خود پذیرش نشده اند، می توانند با توجه به لیست رشته های بدون کنکور انسانی ۱۴۰۳، نسبت به ثبت نام بدون آزمون دانشگاه ها اقدام نمایند. توصیه می کنیم که حتما مطالعه بهترین منابع کنکور انسانی 1403 را در کنار برنامه ریزی کنکور انسانی پیش ببرید تا بتوانید نتیجه مطلوب را کسب کنید. ناگفته نماند که اطلاع از بازار کار بهترین رشته های انسانی نیز می تواند شما را در مسیر انجام بهترین و کامل ترین انتخاب رشته یاری نماید.

 

سوالات متداول

1- شناخت رشته های ارائه شده در هر گروه آزمایشی از چه نظر در کنکور سراسری ۱۴۰۳ دارای اهمیت می باشد؟

آشنایی با این رشته ها، داوطلبان را در مسیر رقم زدن انتخاب رشته ای موفق و مطلوب هدایت می نماید.

2- ضریب هر یک از دورس کنکور سراسری نشانگر چیست؟

ضریبی که به هر یک از دروس اختصاص یافته است، نشان دهنده اهمیت و میزان تاثیر آن درس در رتبه و تراز کنکور داوطلب می باشد.

3- درس اقتصاد دارای چه ضریبی در کنکور انسانی ۱۴۰۳ می باشد؟

این درس ضریب 2 را در کنکور گروه علوم انسانی دارد.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۳۲ نظر
 1. آیلین

  سلام وقت بخیر
  من دانشجوی ترم اول فیزیوتراپی هستم.
  میخواستم بپرسم امکان داره رشته فیزیوتراپی رو ۷ ترمه تموم کرد؟
  و اینکه ممکن هست اگه تونستیم از دانشگاه های خارجی برای ارشد پذیرش بگیریم،طرح نریم و ادامه تحصیل بدیم؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود بله امکان این وجود دارد که شما ۷ ترمه درس خود را به پایان برسانید و اینکه برای پذیرش باید مدرک خود را آزاد کنید و اگر طرح نرید مدرک شما آزاد نمی شود.

 2. زهرا

  با سلام
  بنده امسال پشت کنکوری هستم و مدرک تحصیلی من دیپلم انسانی است آیا میتوانم در کنکور سراسری امسال رشته های روابط عمومی، مدیریت بازرگانی، مدیریت صنعتی و مهندسی عمران را در اولویت برای انتخاب رشته در کنکور سراسری امسال انتخاب کنم ؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و احترام، شما می توانید در فرم خود، رشته ی روابط عمومی و گرایش های مدیریت را به صورت با آزمون و رشته ی مهندسی عمران را به صورت بدون آزمون انتخاب کنید.

 3. علی

  سلام درود با رشته انسانی در کنکور سراسری امسال چه انتخاب رشته هایی میتونیم انجام بدهیم ،لطفا توضیح دهید یا اگر فایل دارید در این رابطه لطفا اشتراک گذاری کنید

  • ایران مشاوره

   با سلام و وقت بخیر دوست عزیز
   شما با دیپلم انسانی امکان ورود به تمامی رشته های دانشگاهی را دارید بجز رشته های پزشکی و پیراپزشکی

 4. علی

  با سلام درود با رشته انسانی در کنکور سراسری امسال چه انتخاب رشته هایی میتونیم انجام بدهیم ،لطفا توضیح دهید یا اگر فایل دارید در این رابطه لطفا اشتراک گذاری کنید

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود
   بهتر است دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری را مطالعه نمایید.

 5. بهراد

  آیا رشته مدیریت بازرگانی و مهندسی عمران هم در کنکور سراسری هستند و می‌شود کنکور داد؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود بله، از کنکور ریاضی میتوان وارد رشته مهندسی عمران و مدیریت بازرگانی شوید و از کنکور انسانی می توانید وارد رشته مدیریت بازرگانی شوید.

 6. بهراد

  حداقل رتبه قبول و تراز برای روابط عمومی به چه صورتی است؟

  • ایران مشاوره

   سلام و درود
   این مورد به دانشگاه مد نظر شما بستگی خواهد داشت.

 7. بهراد

  سلام
  آیا می‌توان در رشته انسانی،روابط عمومی را برای امسال کنکور داد؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود بله، هیچ منعی نخواهید داشت.

 8. ایرانی

  با سلام و احترام بنده چند سال قبل در مقطع کارشناسی علوم قرآن و حدیث در دانشگاه پذیرفته شدم و تا کاردانی ادامه داده و انصراف داده ام. آیا میتوانم دوباره در این رشته از کاردانی تا کارشناسی تحصیل کنم .و باید چه مقطعی را در کنکور انتخاب کنم ؟ لطفا راهنمایی بفرمایید متشکرم

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود
   بله این امکان را دارید و باید در کنکور کارشناسی ناپیوسته در صورت لزوم شرکت نمایید.

 9. جواد عزیزی

  درود و احترام من رشتم انسانیه ،میتونم تو کنکور ۱۴۰۳ برای دانشگاه تربیت بدنی بخونم؟؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود، میتوانید بدون کنکور در دانشگاه آزاد در این رشته تحصیل کنید.

 10. محبوبه

  سلام خسته نباشید
  اگه امسال کنکور دانشگاه ملی قبول شدیم و وارد دانشگاه بشیم و
  سال بعد بخوایم تغییرش بدیم از کنکور این کار امکان پذیره؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود، بله؛ شما می توانید مجدد در کنکور شرکت کرده و پس از قبولی در رشته ی موردنظر، از رشته و دانشگاه قبلی انصراف دهید.

 11. Faezeh

  سلام با شرکت در کدام کنکور میتوانم در رشته کامپیوتر تحصیل کنم؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و احترام، رشته ی مهندسی کامپیوتر جزو رشته های گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی می باشد.

 12. رضا

  سلام من میخواهم برم رشته انسانی میشه با انتخاب رشته اقتصاد برم دانشگاه رازی کرمانشاه

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود ، چنانچه دانشگاه مد نظر شما در ترم انتخابی رشته اقتصاد را ارئه دهد و شما رتبه لازم را کسب نموده باشید بله می توانید .

 13. محدثه محمدی

  سلام
  من میخوام برم دهم رشته تجربی انتخاب کردم.
  اما نمیدونم به چه شغلی علاقه دارم معدلمم ۱۹/۷۱
  اگه تجربی بخونم و نظرم عوض شه میتونم کنکور یه رشته دیگه ای رو بدم مثل انسانی یا…

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود، بله، مجاز به شرکت در کنکور سراسری یک رشته دیگر خواهید بود.

 14. مهدی

  سلام.. من دهم انسانی هسم برای کنکور میتونم رشته حقوق و رشته هایی که برای تدریس و مشاوره هست بزنم؟؟!

  • ایران مشاوره

   با سلام، بله، شما می توانید در کنکور سراسری گروه آزمایشی انسانی شرکت کرده و زمان انتخاب رشته اقدام به انتخاب رشته های حقوق، روانشناسی و … نمایید.

 15. آناهیتا

  سلام من دهم انسانی هستم واس کنکور می تونم هنر گرافیک و هنری بزنم

  • ایران مشاوره

   با سلام، بله، شما می توانید با دیپلم انسانی، در کنکور سراسری هنر شرکت کرده و رشته های هنری مورد نظر خود را انتخاب کنید.

 16. MOHAMMAD REZA

  سلام خسته نباشید
  با رشته علوم‌انسانی میتوان وارد دانشگاه افسری امام‌حسین شد؟

  • ایران مشاوره

   با سلام، بله رشته شما مورد پذیرش برای دانشگاه افسری امام حسین سپاه می باشد.

مشاوره کنکور پیج کنکور