تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت - 9099071647
خانه / کنکور / لیست رشته های کنکور انسانی 1401

لیست رشته های کنکور انسانی 1401

معرفی رشته های کنکور علوم انسانی 1401
لیست رشته های کنکور انسانی 1401

آشنایی با رشته های دانشگاهی هر یک از گروه های آزمایشی کنکور سراسری، هم برای دانش آموزانی که می خواهند رشته تحصیلی خود را در مدرسه انتخاب کنند و هم برای متقاضیان شرکت در کنکور سراسری انسانی می تواند سودمند واقع شود چرا که یک اشتباه در انتخاب رشته می تواند آینده شغلی و تحصیلی آن ها را تحت تاثیر قرار دهد. گروه آزمایشی علوم انسانی از رشته های بسیار متنوعی در زیر گروه های مختلف تشکیل شده استچنین مسئله ای نه تنها رقابت میان متقاضیان را افزایش می دهد بلکه موجب اهمیت دوچندان انتخاب رشته کنکور انسانی نیز می گردد.

پیش از اقدام به انتخاب رشته کنکور علوم انسانی، مطالعه لیست رشته های کنکور انسانی به تفکیک زیر گروه های مختلف می تواند موثر واقع گردد.

معرفی رشته های کنکور انسانی 1401

اطلاع از بازار کار بهترین رشته های انسانی، یکی از مهم ترین مشوق های دانش آموزان در بدو انجام انتخاب رشته دبیرستان این افراد می باشد. همچنین داوطلبانی که نسبت به زیرگروه های رشته انسانی آگاهی کافی دارند، می توانند با طراحی یک برنامه ریزی کنکور ایده آل، خود را برای حضور هر چه پررنگ تر در آزمون سراسری و کسب رتبه قبولی کنکور آماده نمایند. در ادامه فهرست رشته ها، زیر گروه های پنج گانه انسانی و ضرایب دروس مربوطه را شرح داده ایم.

ضرایب دروس عمومی در کنکور انسانی

افرادی که به دنبال کسب بهترین نتیجه از شرکت در کنکور سراسری می باشند، توجه به ضرایب دروس عمومی و اختصاصی در کنکور سراسری برای تطابق اهداف درسی با آن را از یاد نمی برند. ضریب هر درس در یک زیر گروه مشخص، اهمیت و میزان تاثیرگذاری آن درس را نشان می دهد. به این ترتیب که هرچقدر ضریب یک درس در زیر گروهی معین بیشتر باشد، میزان اثر بخشی مثبت یا منفی آن درس در تراز و رتبه داوطلب در همان زیر گروه بیشتر خواهد بود. لازم به ذکر است که ضریب دروس عمومی کنکور برای تمامی زیر گروه ها برابر می باشد. این مقدار برای زبان و ادبیات فارسی برابر 4، زبان عربی برابر 2، دین و زندگی معادل 3 و زبان انگلیسی نیز معادل 2 برآورد شده است.

ضرایب دروس اختصاصی در کنکور انسانی

با مراجعه به دفترچه انتخاب رشته کنکور انسانی، می توانید از اهمیت دروس اختصاصی این گروه آزمایشی و تاثیر دروس آن در زیر گروه های مختلف آگاه شوید. در همین راستا جدولی را برای شما طراحی نموده ایم که می توانید با مطالعه آن از ضرایب دروس اختصاصی کنکور علوم انسانی مطلع گردید. 

ضرایب دروس اختصاصی در زیر گروه های کنکور انسانی 1401
 مواد امتحانی زیرگروه ضرایب
ریاضی زیرگروه 1 2
زیرگروه 2 4
زیرگروه 3 4
زیرگروه 4 3
زیرگروه 5 3
اقتصاد زیرگروه 1 1
زیرگروه 2 2
زیرگروه 3 3
زیرگروه 4 2
زیرگروه 5 2
زبان و ادبیات فارسی زیرگروه 1 4
زیرگروه 2 2
زیرگروه 3 2
زیرگروه 4 2
زیرگروه 5 2
عربی اختصاصی زیرگروه 1 4
زیرگروه 2 1
زیرگروه 3 1
زیرگروه 4 1
زیرگروه 5 1
تاریخ و جغرافیا زیرگروه 1 1
زیرگروه 2 1
زیرگروه 3 1
زیرگروه 4 3
زیرگروه 5 1
علوم اجتماعی زیرگروه 1 1
زیرگروه 2 3
زیرگروه 3 2
زیرگروه 4 2
زیرگروه 5 3
فلسفه و منطق زیرگروه 1 3
زیرگروه 2 1
زیرگروه 3 1
زیرگروه 4 2
زیرگروه 5 2
روانشناسی زیرگروه 1 1
زیرگروه 2 2
زیرگروه 3 1
زیرگروه 4 3
زیرگروه 5 3

لیست رشته های کنکور انسانی 

در زمان انتخاب رشته کنکور انسانی، با سیل خروشانی از رشته های این گروه آزمایشی مواجه می شوید که این مسئله ممکن است گاها گیج کننده به نظر برسد! در این حالت، داشتن آگاهی و شناخت کافی نسبت به ماهیت، آینده شغلی و وضعیت تحصیلی رشته های مختلف در کنار بهره گیری از مشاوره انتخاب رشته کنکور می تواند موثر واقع گردد. جدولی که در ادامه مشاهده خواهید کرد، فهرستی از رشته های دانشگاهی انسانی در زیر گروه های مختلف می باشد. 

لیست رشته های کنکور علوم انسانی 1401
زیرگروه یک
کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق آموزش الهیات
آموزش زبان عربی آموزش زبان و ادبیات فارسی ادیان و عرفان ادیان و مذاهب
ایران شناسی تاریخ تمدن ملل اسلامی تربیت مروج سیاسی حقوق
زبان و ادبیات ترکی آذری زبان و ادبیات عربی زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات کردی
زبان و فرهنگ عربی شیعه شناسی علوم قرآن و حدیث علوم قضایی
فرهنگ و معارف اسلامی فقه شافعی فقه و حقوق اسلامی فقه و حقوق امامی
فقه و حقوق حنفی فقه و حقوق شافعی فقه و مبانی حقوق اسلامی فلسفه
فلسفه و حکمت اسلامی فلسفه و عرفان اسلامی فلسفه و کلام اسلامی مترجمی زبان عربی
مربیگری عقیدتی معارف اسلامی معارف اسلامی – تبلیغ و ارتباطات معارف اسلامی و اخلاق
معارف اسلامی و ادیان معارف اسلامی و تاریخ معارف اسلامی و علوم تربیتی معارف اسلامی و علوم قرآنی
معارف اسلامی و کلام معارف اسلامی و مدیریت کاردانی امور دولتی کاردانی تربیت مبلغ قرآن کریم
کاردانی تربیت معلم قرآن کریم کاردانی امور تربیتی کاردانی خدمات اداری کاردانی آموزش دینی و عربی
زیرگروه دو
آموزش علوم اجتماعی امنیت اطلاعات امنیت بین الملل امنیت نرم
برنامه ریزی اجتماعی و تعاون پژوهشگری امنیت جامعه شناسی حفاظت اطلاعات
روزنامه نگاری ضد تروریسم علوم ارتباطات اجتماعی علوم فنی امنیت
مددکاری اجتماعی مردم شناسی
زیرگروه سه
اقتصاد امنیت اقتصادی حسابداری روابط عمومی
فناوری اطلاعات و ارتباطات گردشگری مدیریت امور بانکی مدیریت امور گمرکی
مدیریت بازرگانی مدیریت بیمه مدیریت بیمه اکو مدیریت دولتی
مدیریت صنعتی مدیریت فرهنگی هنری مدیریت کسب مدیریت مالی
مدیریت و بازرگانی دریایی مطالعات ارتباطی و فناوری اطلاعات هتلداری کاردانی امور گمرکی
کاردانی اقتصاد کار و بهره وری کاردانی امور بانکی کاردانی امور فرهنگی کاردانی امور مالی و مالیاتی
کاردانی بیمه کاردانی حسابداری کاردانی روابط کار کاردانی حرفه ای گردشگری
کاردانی مدیریت بازرگانی کاردانی مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی هتلداری
زیرگروه چهار
آموزش تاریخ آموزش جغرافیا باستان شناسی تاریخ
تاریخ اسلام جغرافیا زبان شناسی علوم سیاسی
علوم سیاسی کاردانی باستان شناسی
زیرگروه پنجم
آموزش ابتدایی آموزش تربیت بدنی آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه راهنمایی و مشاوره
روانشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی علوم تربیتی علوم ورزشی
مشاوره مطالعات خانواده مدیریت آموزشی (با رویکرد آموزش سازمانی) کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی

جدول فوق بر اساس رشته های دانشگاه های سراسری در نوبت روزانه، شبانه، پردیس خودگردان، پیام نور و غیرانتفاعی گردآوری شده است اما بسیاری از این رشته ها در دانشگاه های آزاد و علمی کاربردی نیز ارائه می شود.

داوطلبانی که به هر دلیلی تمایل به شرکت در کنکور ندارند و یا در رشته مورد نظر خود پذیرش نشده اند، می توانند با توجه به لیست رشته های بدون کنکور انسانی، نسبت به ثبت نام بدون آزمون دانشگاه ها اقدام نمایند. توصیه می کنیم که حتما مطالعه بهترین منابع کنکور انسانی را در کنار برنامه ریزی کنکور انسانی پیش ببرید تا بتوانید نتیجه مطلوب را کسب کنید. ناگفته نماند که اطلاع از بازار کار بهترین رشته های انسانی نیز می تواند شما را در مسیر انجام بهترین و کامل ترین انتخاب رشته یاری نماید.

 

سوالات متداول

1- شناخت رشته های ارائه شده در هر گروه آزمایشی از چه نظر در کنکور سراسری 1401 دارای اهمیت می باشد؟

آشنایی با این رشته ها، داوطلبان را در مسیر رقم زدن انتخاب رشته ای موفق و مطلوب هدایت می نماید.

2- ضریب هر درس در زیر گروه های مختلف نشانگر چیست؟

ضریبی که به دروس هر یک از زیرگروه ها اختصاص یافته است، نشان دهنده اهمیت و میزان تاثیر آن درس در رتبه و تراز کنکور داوطلب می باشد.

3- درس اقتصاد دارای چه ضریبی در زیرگروه 3 کنکور انسانی می باشد؟

این درس ضریب 3 را در زیرگروه 3 کنکور گروه علوم انسانی دارد.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

۶ نظر

  1. سلام.. من دهم انسانی هسم برای کنکور میتونم رشته حقوق و رشته هایی که برای تدریس و مشاوره هست بزنم؟؟!

    • با سلام، بله، شما می توانید در کنکور سراسری گروه آزمایشی انسانی شرکت کرده و زمان انتخاب رشته اقدام به انتخاب رشته های حقوق، روانشناسی و … نمایید.

  2. سلام من دهم انسانی هستم واس کنکور می تونم هنر گرافیک و هنری بزنم

    • با سلام، بله، شما می توانید با دیپلم انسانی، در کنکور سراسری هنر شرکت کرده و رشته های هنری مورد نظر خود را انتخاب کنید.

  3. سلام خسته نباشید
    با رشته علوم‌انسانی میتوان وارد دانشگاه افسری امام‌حسین شد؟

دریافت مشاوره پیج کنکور