خانه نظام وظیفه معافیت پزشکی چشم

معافیت پزشکی چشم

معافیت از خدمت ناشی از عارضه های چشم 1400
معافیت پزشکی چشم 1400

خدمت سربازی در ایران یک کلمه قانونی و به معنای خدمت دائمی یا موقت در نیرو های مسلح کشور است. در بسیاری از کشورها از جمله کشور ما، فرزندان پسری که به سن 18 سال یا سنی که در قانون آن کشور وضع شده می‌رسند، به خدمت سربازی اعزام می شوند.

گذراندن دوره سربازی برای تمامی مشمولین اجباری است و مشمولین بدون گذراندن این دوره از انجام هرگونه خدمات دولتی و استفاده از برخی خدمات شهروندی منع می‌شوند، مگر با ارائه مدرک معافیت. معافیت از سربازی شرایط مختلفی دارد. در واقع دلایل خاصی برای معافیت از سربازی وجود دارند که منجر به معافیت دائم یا موقت سربازی می‌شوند؛ یکی از انواع معافیت، معافیت پزشکی می باشد و همانطور که از نام آن پیداست مربوط به وضعیت سلامت مشمول می شود.

قوانین جمهوری اسلامی ایران مشمولان سربازی را به لحاظ وضعیت سلامت به چهار دسته تقسیم کرده است:

 • کسانی که از نظر جسمانی و روانی سالم بوده و مشمول خدمت هستند.
 • کسانی که به علت نقص عضو یا ابتلا به بیماری از سلامتی کامل برخوردار نیستند، قادر به اخذ معافیت از رزم خواهند بود.
 • کسانی که به علت عدم رشد یا ابتلا به بیماری، موقتا قادر به انجام خدمت دوره ضرورت نیستند و معاف موقت خواهند شد.
 • مشمولانی که به علت نقص عضو یا ابتلا به بیماری جسمی یا روانی مشمول معافیت دائم خواهند بود.

افراد متقاضی دریافت معافیت های پزشکی، برای معاینه های تخصصی به مراکز درمانی نیروهای مسلح ارجاع می شوند.

معافیت پزشکی چشم 1400

یکی از مهم ترین عارضه های پزشکی که منجر به معافیت افراد می شود، بیماری های چشمی و عارضه های بینایی است. چشم یکی از اعضای مهم و حیاتی بدن می باشد که هرگونه نقص در آن موجب اختلال در زندگی فردی و البته جمعی خواهد بود. لذا نظر به اهمیت توانایی بینایی در زندگی فرد، می توان نتیجه گرفت که ضعیف بودن چشم در معافیت سربازی 1400 موثر خواهد بود.

در حالت کلی معافیت پزشکی چشم شامل معافیت از رزم و معافیت دائم خدمت خواهد بود. لازم به ذکر است که در این رابطه مدرک تحصیلی فرد نیز اثر به سزایی در معافیت پزشکی خواهد داشت. از آن جایی سازمان نظام وظیفه تسهیلاتی در مدت زمان خدمت سربازی 1400 برای متقاضیان با تحصیلات بالاتر در نظر گرفته است، لذا طبق بندهای آیین نامه پزشکی، هر چه تحصیلات فرد بالاتر باشد، شرایط اخذ معافیت خدمت سربازی دشوارتر خواهد بود. در صورت نیاز به هرگونه مشاوره نظام وظیفه و سوالاتی از این قبیل می توانید با مشاوره تلفنی ایران مشاوره تماس حاصل فرمایید. در این مقاله سعی براین است شرایط و ضوابط معافیت پزشکی چشم به طور کامل بررسی شود.

دوربینی ( هیپرمتروپی)

نوع معافیتمدرک تحصیلی کمتر از کارشناسیمدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر
معافیت دائم

در یک چشم: بیشتر از 6 نمره

در یک چشم: بیشتر از 8 نمره

معافیت از رزمدر یک چشم: بین 3 تا 6 نمره

در یک چشم: بین 3 تا 8 نمره

نزدیک بینی (میوپی)

نوع معافیتمدرک تحصیلی کمتر از کارشناسیمدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر
معافیت دائم

در یک چشم: بیشتر از 6 نمره

در یک چشم: بیشتر از 8 نمره

معافیت از رزمدر یک چشم: بین 3 تا 6 نمره

در یک چشم: بین 3 تا 8 نمره

آستیگماتیسم

نوع معافیتمدرک تحصیلی کمتر از کارشناسیمدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر
معافیت دائم

در یک چشم: بیشتر از 5 دیوپتر

در یک چشم: بیشتر از 7 دیوپتر

معافیت از رزمدر یک چشم: بین 3 تا 5 دیوپتر

در یک چشم: بین 3 تا 7 دیوپتر

آب مروارید (کاتاراکت)

آب مروارید مادرزادی، ناشی از ضربه، ناشی از بیماری های متابولیک و آب مروارید جراحی شده برای دارندگان مدرک تحصیلی کمنر از کارشناسی منجر به معافیت دائم و برای دارندگان مدرک کارشناسی و بالاتر منجر به معافیت از رزم خواهد شد.

آب سیاه (گلوکوم)

در صورت تشخیص این عارضه همراه با اثبات توسط تست های پاراکلینیکی، متقاضی مشمول قانون معافیت دائم خواهد شد.

تک چشمی

در اثر فقدان یک چشم یا در شرایطی که یک چشم به طور مادرزادی یا در اثر بیماری های لاعلاج، فاقد بینایی شده باشد، معافیت دائم اتخاذ خواهد شد. (لازم به ذکر است که منظور از فقدان توانایی بینایی، دید کمتر از یک دهم یا میدان دید کمتر از 10 درجه می باشد)

ناخنک

در صورتی که ناخنک تا مرکز قرنیه پیشرفته کرده باشد و با چشم غیرمسلح دیده شود به شرط درگیری دو چشم و اختلال در میدان بینایی، در دارندگان مدرک تحصیلی کمتر از کارشناسی منجر به معافیت دائم و در دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر منجر به معافیت از رزم می شود. طبیعتا درگیری یک چشم مشمول قانون معافیت از رزم خواهد شد.

لکه قرنیه

اگر عارضه مرکز قرنیه را درگیر کرده و بیش از 3 میلی­ متر مربع از سطح آن را اشغال کرده باشد مشمول معافیت دائم دریافت می کند و در موارد خفیف تر، معافیت از رزم محسوب می شود.

پارگی شبکیه

این عارضه به هر علت، در یک یا دو چشم، جراحی شده یا نشده شامل قانون معافیت دائم خواهد شد.

افتادگی پلک (پتوز)

افتادگی دائمی پلک در صورتی که بیش از نصف مردمک را دربر گرفته باشد در یک چشم موجب معافیت از رزم و در دوچشم موجب معافیت دائم از خدمت می گردد.

فلج عضله چشم

فلج کامل یک یا چند عضله چشم در صورتی که استقرار یافته و دائمی باشد ونیز اختلال دید ایجاد کرده باشد، در یک چشم منجر به معافیت از رزم و در دو چشم موجب معافیت دائم از خدمت می شود.

جسم خارجی

در صورت تشخیص وجود جسم خارجی داخل کره چشم به شرطی که اختلال بینایی ایجاد کرده باشد، مشمول از خدمت نظام وظیفه معاف دائم است.

پیوند قرنیه

مشمول در این صورت انجام پیوند قرنیه، تحت هر شرایط از خدمت نظام وظیفه معاف دائم می گردد.

خشکی چشم

در صورت تشخیص خشکی چشم ناشی از بیماری های سیستمی یا مزمن، معافیت از رزم اتخاذ می گردد.

تومور های خوش خیم

وجود این عارضه در چشم در هر صورتی، مشمول قوانین معافیت از رزم خواهد بود.

قوز قرنیه ( کراتوکونوس)

در صورتی که وجود قوز قرنیه در چشم اختلال دید ایجاد کرده باشد و در تست های پاراکلینیکی هم قابل تشخیص باشد در موارد شدیدتر مشمول معافیت دائم و در موارد خفیف مشمول معافیت از رزم خواهند بود.

سایر بیماری ها و عارضه های چشمی

بیماری ها و عارضه های تخصصی چشمی
معافیت دائم از خدمتمعافیت از رزم
بیماری های ملتحمه مثل: سیمبلفارون، گزروزیس، آنتروپیون و اکتروپیون در هردو چشمورم ملتحمه فصلی شدید
کراتیت های آنترستیسیل و دیستروفی قرنیهبیماری های ملتحمه مثل: سیمبلفارون، گزروزیس، آنتروپیون و اکتروپیون در یک چشم
کلبوم مادرزادی مردمک همراه با درگیری شبکیه
ایریدوسیکلیت های شدید و مزمنکلبوم مادرزادی مردمک همراه بدون درگیری شبکیه
اکلوزیون وسیکلوزیون کامل مردمک
ایریدکتومی یا ایریدودیالیز وسیع ناشی از حادثه یا عمل جراحی همراه با کاهش دید و عوارض قرنیه یا عدسیایریدکتومی یا ایریدودیالیز وسیع ناشی از حادثه یا عمل جراحی بدون کاهش دید و عوارض
کدورت شدید زجاجیه ناشی از بیماری های زمینه ای و تروما
کوریورتینیت مرکزی و یا منتشر مزمنایریدکتومی یا ایریدودیالیز وسیع ناشی از حادثه یا عمل جراحی بدون کاهش دید و عوارض
رتینیت پیگمانتوزا یا غیر پیگمانتوزا و زالی
آمبولی شریان شاخه ای یا مرکزی، ترومبوز ورید شاخه ای یا مرکزی و یا هر نوع واسکولیت مزمنکدورت های عدسی بدون ایجاد اختلال دید 
دژنرسانس های شبکیه و شب کوری شدید
لوکساسیون کامل یاناقص عدسی، لنتیکیونوس و یا فقدان عدسی یک چشمدژنرسانس های شبکیه و شب کوری خفیف
انفصال شبکیه جراحی شده یا نشده
بیماری های ناحیه ماکولا و عصب باصره از قبیل آتروفی، هیپوپلازی، سوختگی، سوراخ ماکولا، یا خونریزی های ناحیه ماکولا واسکارماکولا و آتروفی عصب باصرهاسترابیسم
میکروفتالمی یا بوفتالمی با اختلال بینایی یا کراهت منظر
اگزوفتالمی های تومورال یا ضربان دارآمبلیوپی
نیستاگموس دائمی و مشهود

لازم به ذکر است تمامی بیماری های مذکور درجدول بالا، به جز موارد ذکر شده، در صورتی که چه یک چشم و چه دو چشم را درگیر کرده باشند، زیر مجموعه شرایط معافیت پزشکی خدمت سربازی 1400 خواهند بود.

از داوطلبان درخواست می شود پس از کسب اطلاعات کافی از شرایط معافیت خدمت سربازی، طبق روند زیر نسبت به معافیت خود اقدام فرمایند؛

 • مراجعه به یکی از دفاتر پلیس+10 و دریافت فرم درخواست معافیت پزشکی
 • تکمیل فرم ها و مدارک لازم و ارسال آن ها ازطریق دفاتر پلیس+10
 • حضور در بیمارستان به دعوت سازمان نظام وظیفه
 • تشکیل کمیسیون پزشکی و مشخص شدن نوع معافیت

پس از مراجعه به بیمارستان، شرایط احراز تمامی موارد مذکور می بایست به ترتیب توسط پزشک اولیه، شورای پزشکی بیمارستان و شورای پزشکی وظیفه عمومی تایید گردد و در نهایت در صورت داشتن شرایط کامل، مشمول قوانین معافیت دائم یا معافیت از رزم خواهد شد.

 

سوالات متداول

1- در صورتی که ضعف چشم با آستیگماتیسم همراه باشد، نمره معافیت چگونه محاسبه خواهد شد؟

اگر نمره ضعف چشم و نمره آستیگماتیسم هم علامت ( هردو مثبت یا هردو منفی) باشند، با یکدیگر جمع می شوند.

2- در صورت داشتن بیماری، اگر فرد جراحی کرده و بهبود یافته باشد، باز هم مشمول خواهد بود؟

در این صورت امکان معافیت به تشخیص پزشک دی صلاح و رای کمیسیون پزشکی خواهد بود.

3- اگر بیماری چشمی فردی حاد باشد اما قابل درمان تشخیص داده شود، باز هم مشمول خواهد بود؟

در این حالت امکان معافیت به تشخیص پزشک دی صلاح و رای کمیسیون پزشکی بستگی خواهد داشت.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۱۴ نظر
 1. احمد حمیدی

  سلام وقت بخیر
  نمره چشم هر دو ۵ با استیگمات هر دو ۲ با مدرک دیپلم معاف میشم؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و وقت بخیر دوست عزیز
   احتمال معافیت شما بالای ۶۵ درصد می باشد.

 2. پوریا

  سلام
  من ۲۳ ساله که ایران نیستم، میتونم تو سفارت ایران تقاضای معافیت بدم؟ چشمهای من ۸.۵ و ۳.۵(استیکمات) هست.

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود
   لازم به بررسی سایر شرایط شما از جمله سن موقعیت شغلی و تابعیت شما می باشد اما چنانچه در خواست معافیت دارید می توانید از طریق سفارت نیز اقدام نمایید.

 3. احسان حدیثی

  سلام من دانشجوی پزشکی ام و نمره هر چشمم بالای ۸ است میخواستم ببینم معاف میشم و یا به خاطر پزشک بودن معافیت نمیدن ؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود، مطابق با شرایط معافیت سربازی تشخیص این موضوع به عهده کمیسیون نظام پزشکی می باشد و شما می توانید درخواست خود را ثبت نمایید.

 4. سروش

  با عرض سلام وخسته نباشید،
  نمره چشم بنده با قطره در بیمارستان به این صورت بود
  چشم راست: -۵.۵ ضعف و -۲.۷۵ آستیگمات
  چشم چپ: -۵ ضعف و -۲.۵ آستیگمات

  با توجه به اینکه مجموع چشم راستم -۸.۲۵ هست امکان معافی وجود دارد?
  مدرک لیسانس

  • ایران مشاوره

   با سلام و احترام، مطابق با بخش قوانین و مقررات مندرج در سامانه ی نظام وظیفه، ضعف چشم شما قابلیت معافیت دائم را دارد؛ ولی تصمیم نهایی به عهده ی شورای کمیسیون پزشکی استان می باشد.

 5. امیررضا پناهی

  سلام
  مدرک دیپلم دارم
  جفت چشمام استرابیسم و تنبلی و ضعیفی بین ۳ تا ۶ داره
  آیا معاف از رزم میشم یا معاف؟

  • ایران مشاوره

   سلام و وقت بخیر، باتوجه به قوانین معافیت پزشکی سازمان نظام وظیفه، اختلال چشمی شما درگستره معافیت از رزم قرار می گیرد.

 6. Esmaeil

  سلام خسته نباشید من شماره چشم چپم نزدیک بین منفی۵.۵ به همراه استیگمات منفی۲ ایا معافیت دائم را میگیرم؟

  • ایران مشاوره

   با سلام، معافیت پزشکی چشم بستگی به مدرک تحصیلی شما دارد.

 7. محمد نصرتی

  با. سلام و خسته نباشید خدمت مشاوران مجرب ایران مشاوره.
  بنده شماره چشمانم با قطره به این صورت می باشد:
  ضعیفی چشم راست۲.۵۰+
  ضعیفی چشم چپ:۲.۵۰+
  آستیگمات چشم راست:۶.۲۵-
  آستیگمات چشم چپ:۵.۷۵-
  در اکثر سایت ها نوشته بود که آستیگمات بالای ۵دیپوتر یک چشم معاف دائم میباشد،بنده هر دو چشمم بالای ۵دیپوتر میباشد آیا به بنده معافیت دائم تعلق می‌گیرد یا خیر؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود، مطابق با قوانین سازمان نظام وظیفه، امکان دریافت معافیت پزشکی دائم برای شما، کاملا بستگی به نظر شورای پزشکی سازمان نظام وظیفه دارد.

مشاوره نظام وظیفه پیج نظام وظیفه