خانه کنکور معرفی زیرگروه های کنکور انسانی ۱۴۰۲

معرفی زیرگروه های کنکور انسانی ۱۴۰۲

لیست زیرگروه های کنکور انسانی 1402
معرفی زیرگروه های کنکور انسانی 1402

در سال های گذشته کلیه گروه های آزمایشی کنکور سراسری شامل چند زیرگروه بوده اند که هر کدام از این زیرگروه ها خود چندین رشته مختلف داشته اند. یکی از گروه های آزمایشی، علوم انسانی است که متقاضیان شرکت در آن می توانند با مراجعه به دفترچه نام برده از مجموعه رشته های تحصیلی ارائه شده و گرایش های آن ها در کنکور انسانی مطلع شوند. جالب است بدانید که بر اساس تصمیمات اخذ شده در کنکور سال 1402 هیچ زیر گروهی به چشم نمی خورد و زیر گروه های گروه های آزمایشی مختلف حذف شده اند. طبیعتا این تغییر تبعات مختلفی دارد که در این مقاله تاثیرات گوناگون آن را بررسی خواهیم کرد. 

بر اساس آخرین مصوبه شورای انقلاب اسلامی، زیر گروه های در نظر گرفته شده کنکور انسانی ۱۴۰۲ حذف شده است.

حذف زیر گروه های کنکور انسانی ۱۴۰۲

آنگونه که در قسمت مقدمه اشاره ای گذرا نمودیم، در سال 1402 زیر گروه ها حذف شده اند اما بهتر است قبل از بررسی این موضوع نیم نگاهی به روال سال های گذشته داشته باشیم. قبل از تصویب این موضوع هر گروه آزمایشی من جمله گروه انسانی دارای چند زیر گروه مختلف بودند که متقاضیان بنا بر اهداف و رشته مورد نظر خود می بایست در یکی از زیر گروه ها رتبه قابل قبولی کسب می نمودند.

با اخذ این تصمیم اهمیت دروس و ضرایب آن ها در یک سطح قرار می گیرند که در نتیجه آن برای هر فرد متقاضی در کنکور یک رتبه کلی لحاظ می گردد و این رتبه معیار قبولی وی خواهد بود.

اهمیت آگاهی از ضرایب و زیر گروه های کنکور انسانی 1402

ممکن است در نگاه اول کسب اطلاعات در این زمینه برایتان امری بیهوده در نظر گرفته شود اما لازم است بدانید که اطلاع از این موضوع برای تمامی داوطلبین کنکور سراسری ضروری می باشد. در ادامه همین بخش و با ذکر موردی علت به ابهام ذهنی تان پاسخ داده ایم.

 1. مورد اول شناخت بهتری است که از رشته های دانشگاهی خواهید داشت که این موضوع منجر به ایجاد برنامه ریزی صحیح و منطقی تری خواهد شد.
 2. زمانی که شما از ضرایب هر درس مطلع شوید متناسب با ضریب هر درس، وقت و انرژی لازمه را صرف می کنید. 
 3. دانستن ضرایب دروس مختلف به تحلیل آماری بهتر شما از کنکورهای آزمایشی تان کمک خواهد کرد.

تمام مواردی که در قسمت فوق به آن ها اشاره نمودیم، از فواید مطالعه پیرامون ضرایب و زیر گروه های کنکور انسانی بود اما جالب است بدانید که طی جدیدترین تغییرات تصویب شده در این خصوص زیر گروه های کنکور حذف شده اند و در نهایت تمامی دروس به یک اندازه اهمیت پیدا خواهند کرد. به عبارت بهتر بر خلاف آنچه که در سال های گذشته جریان داشت در سال ۱۴۰۲ دیگر رتبه داوطلب در زیر گروه های مختلف مهم نبوده و برای هر فرد یک رتبه کلی در نظر گرفته می شود.

ضرایب دروس گروه آزمایشی علوم انسانی ۱۴۰۲

آنگونه که تاکنون دانسته اید، دیگر خبری از زیر گروه ها در کنکور انسانی نیست و تصمیم قطعی مبنی بر حذف موارد مذکور اتخاذ شده است اما از این نکته مهم غافل نشوید که علاوه بر این مورد و بر اساس آخرین مصوبات شورای عالی آموزش، تصمیم به حذف دروس عمومی در کنکور 1402 نیز گرفته شده است، که سهم این دروس در سوابق تحصیلی داوطلب لحاظ می گردد لذا در ادامه مطلب ضرایب دروس اختصاصی کنکور انسانی به انضمام سوابق تحصیلی را در قالب جدول زیر ذکر نموده ایم. 

ضرایب دروس تخصصی در کنکور انسانی 1402
دروسضرایب
زبان عربی5
ریاضی6
زبان و ادبیات فارسی8
تاریخ و جغرافیا5
فلسفه و منطق5
علوم اجتماعی5
روان شناسی2
اقتصاد2
تاثیر سوابق تحصیلی دروس عمومی دیپلم علوم انسانی نظام جدید در کنکور ۱۴۰۲
نام درسضریب
فارسی 321.63
تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن)19.13
زبان خارجی 311.80
سلامت و بهداشت3.44
جغرافیا6
جامعه شناسی7
فلسفه5.1
 تاثیر سوابق تحصیلی دروس عمومی دیپلم ادبیات و علوم انسانی نظام قدیم در کنکور 1402
نام درسضریب
زبان فارسی تخصصی16.96
تعلیمات دینی و قرآن15.45
زبان خارجی 312.54
 تاثیر سوابق تحصیلی دروس عمومی پیش دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی نظام قدیم در کنکور ۱۴۰۲
نام درسضریب
زبان فارسی5.84
معارف اسلامی5.21
 تاثیر سوابق تحصیلی دروس تخصصی دیپلم ادبیات و علوم انسانی نظام جدید در کنکور 1402
نام درسضریب
ریاضی و آمار 36
علوم و فنون ادبی 37.80
عربی 3 (زبان تخصصی رشته)5.10
تاریخ 37
جغرافیا 36
جامعه شناسی 37
فلسفه 25.10
 تاثیر سوابق تحصیلی دروس تخصصی دیپلم ادبیات و علوم انسانی نظام قدیم در کنکور ۱۴۰۲
نام درسضریب
ریاضی6
ادبیات فارسی تخصصی2.92
آرایه های ادبی2.92
عربی 3 (ویژه علوم انسانی)3.83
تاریخ ایران و جهان 27
جغرافیا 26
جامعه شناسی 27
فلسفه و منطق5.10
 تاثیر سوابق تحصیلی دروس تخصصی پیش دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی نظام قدیم در کنکور 1402
نام درسضریب
ادبیات فارسی1.95
عربی1.28

رشته های گروه آزمایشی علوم انسانی 1402

گروه علوم انسانی، مجموعه ای از رشته ها است که داوطلب بسته به رتبه کسب شده در هر یک، می تواند معیارهای خود را در نظر گرفته و با توجه به آن ها رشته های مورد نظر را اولویت بندی نماید. جدول ذیل، نشان دهنده رشته های تحصیلی گروه آزمایشی علوم انسانی بوده که از دفترچه ثبت نام آزمون سراسری استخراج شده است.

رشته های تحصیلی های کنکور انسانی ۱۴۰۲ 
مقطعرشته های تحصیلی
کارشناسی ارشد
 •  کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی
 • کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی
 • و ارشاد کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق
کارشناسی
 •  آموزش الهیات
 • آموزش زبان عربی
 • آموزش زبان و ادبیات فارسی
 • ادیان و مذاهب
 • ادیان و عرفان
 •  ایران شناسی
 • تاریخ تمدن ملل اسلامی
 • تربیت مروج سیاسی
 • حقوق
 •  زبان و ادبیات ترکی آذری
 •  زبان و ادبیات عربی
 •  زبان و ادبیات فارسی
 •  زبان و ادبیات کردی
 • شیعه شناسی
 •  علوم قرآن و حدیث، علوم قضایی
 • فرهنگ و معارف اسلامی
 •  فقه شافعی
 •  فقه و حقوق اسلامی
 •  فقه و حقوق امامی
 •  فقه و حقوق حنفی
 •  فقه و حقوق شافعی
 • فقه و حقوق مذاهب اسلامی
 • فقه و مبانی حقوق اسلامی
 • فلسفه
 • فلسفه و حکمت اسلامی
 • فلسفه و عرفان اسلامی
 • فلسفه و کلام اسلامی
 • مترجمی زبان عربی
 • مربیگری عقیدتی
 • مطالعات امنیتی
 • معارف اسلامی
 • معارف اسلامی – تبلیغ و ارتباطات
 • معارف اسلامی و اخلاق
 • معارف اسلامی و ادیان
 • معارف اسلامی و تاریخ
 • معارف اسلامی و علوم تربیتی
 • معارف اسلامی و علوم قرآنی
 • معارف اسلامی و کلام
 • معارف اسلامی و مدیریت
کاردانی
 •  کاردانی آموزش دینی و عربی
 • کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسی
 • کاردانی امور تربیتی
 • کاردانی امور دولتی،
 • کاردانی تربیت مبلغ قرآن کریم
 • کاردانی تربیت معلم قرآن کریم
 • کاردانی حقوق قضایی
 • کاردانی خدمات اداری
کارشناسی
 • آموزش علوم اجتماعی
 • امنیت اطلاعات
 • امنیت بین الملل
 • امنیت نرم
 • برنامه ریزی اجتماعی و تعاون
 • پژوهشگری امنیت
 •  جامعه شناسی
 • حفاظت اطلاعات
 • روزنامه نگاری
 • ضد تروریسم
 • علوم فنی امنیت
 • مددکاری اجتماعی
 • مردم شناسی
 • علوم ارتباطات اجتماعی
کاردانی 

 • کاردانی آموزش مطالعات اجتماعی
کارشناسی
 • قتصاد
 • امنیت اقتصادی
 • حسابداری
 • روابط عمومی
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • گردشگری
 • مدیریت اطلاعات و ارتباطات
 • مدیریت امور بانک
 • مدیریت امور گمرکی
 • مدیریت بازرگانی
 • مدیریت بیمه
 • مدیریت بیمه اکو
 • مدیریت دولتی
 • مدیریت صنعتی
 • مدیریت فرهنگی هنری
 • مدیریت کسب و کارهای کوچک
 • مدیریت مالی
 • مدیریت و بازرگانی دریایی
 • مطالعات ارتباطی و فناوری اطلاعات
 • هتلداری
کاردانی 

 • کاردانی اقتصاد کار و بهره وری
 • کاردانی امور بانکی
 •  کاردانی امور فرهنگی
 • کاردانی امور مالی و مالیاتی
 • کاردانی بیمه
 • کاردانی گردشگری
 • کاردانی حسابداری
 • کاردانی روابط کار
 • کاردانی مدیریت بازرگانی
 • کاردانی مدیریت صنعتی
 • کاردانی مدیریت گمرکی
 • کاردانی هتلداری
کارشناسی: 

 • آموزش تاریخ
 • آموزش جغرافیا
 • باستان شناسی
 • تاریخ
 • تاریخ اسلام
 • جغرافیا
 • زبان شناسی
 • علوم انتظامی
 • علوم سیاسی
کاردانی
 • کاردانی باستان شناسی
 • کاردانی علوم انتظامی
کارشناسی
 • آموزش ابتدایی
 • آموزش مشاوره و راهنمایی
 • آموزش تربیت بدنی
 • آموزش کودکان استثنایی
 • روان شناسی
 • علم اطلاعات و دانش شناسی
 • علوم تربیت
 • علوم ورزشی
 • مشاوره
 • مطالعات خانواده
کاردانی
 • کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی
 • کاردانی آموزش و پرورش کودکان استثنایی
 • کاردانی علم اطلاعات و دانش شناسی
 • کاردانی علوم ورزشی
 • کاردانی مربی کودک

بودجه بندی کنکور انسانی ۱۴۰۲ 

بودجه بندی کنکور جز آن دسته از مواردی است که در کنار آگاهی از ضرایب کنکور انسانی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد که مهم ترین دلیل آن نیز زمان بندی مطالعه و برنامه ریزی بهتر داوطلبان است. مورد مهم دیگری اطلاع از سوالات هر مبحث درسی و در نهایت اهمیت مباحث می باشد. تاکنون بودجه بندی کنکور انسانی برای سال 1402 اعلام نشده است اما بد نیست که شما بابودجه بندی سال گذشته آشنا شده و دید بهتری نسبت به این موضوع داشته باشید.

بودجه بندی کنکور انسانی ۱۴۰۲
مشاهده بودجه بندی کنکور انسانی 1402

منابع کنکور انسانی 1402

کنکور سراسری مسیر پر پیچ و خمی است که برای موفقیت در آن اهمیت آگاهی از منابع امری انکار ناپذیر است. قطع به یقین داوطلبانی که شناخت بهتری نسبت به منابع اصلی و کمکی داشته باشند، شانس موفقیت شان نیز افزایش می یابد. در همین راستا و در جدول زیر لینک منابع کنکور انسانی ۱۴۰۲ را برایتان قرار داده ایم که قطعا مطالعه آن امری ضروری است.

منابع کنکور انسانی ۱۴۰۲
لینک منابع کنکور انسانی 1402

داوطلبان می بایست با توجه به توضیحات کارنامه کنکور خود که نشان گر رتبه های کسب کرده در هر زیرگروه و همچنین سایر جزئیات مربوطه است، به انجام انتخاب رشته کنکور بپردازند تا بالاترین شانس را برای قبولی در رشته محل مورد علاقه داشته باشند. جهت کسب اطلاعات بیشتر، بر روی لینک مورد نظر کلیک نمایید.

 

سوالات متداول

1- کنکور علوم انسانی در سال ۱۴۰۲ دارای چند زیر گروه می باشد؟

مطابق با آخرین تغییرات تصویب شده، زیر گروه های کنکور علوم انسانی حذف شده اند.

2- حذف زیر گروه چه تاثیری بر روند کنکور ۱۴۰۲ به جای می گذارد؟

با این تغییر ضرایب تمامی دروس از اهمیت یکسانی برخوردار خواهند شد و برای هر داوطلب یک رتبه کلی در نظر گرفته می شود.

3- از کجا می توان رشته های کنکور انسانی را مشاهده کرد؟

با مراجعه به دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور سراسری و همچنین دفترچه انتخاب رشته کنکور می توان در این خصوص به کسب اطلاعات پرداخت.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۱۱۶ نظر
 1. محمد

  سلام وقت بخیر ، ظرفیت دانشگاه فرهنگیان برای رشته ی معارف اسلامی جدایه از رشته ی انسانی هست ؟؟؟ و برا بقیه رشته های دانشگاه دولتی مثل حقوق و… چطور؟؟؟

  • ایران مشاوره

   سلام و درود
   خیر، در صورت شرکت در کنکور علوم انسانی و معارف اسلامی، ظرفیت تمامی رشته ها به صورت مشترک ارائه می شود.

 2. علی

  سلام. وقت بخیر. من دیپلم تجربی سال ۹۸ دارم. میخوام برا سال ۱۴۰۳ کنکور انسانی بدم. در رابطه با دیپلم باید چیکار کنم؟

  • ایران مشاوره

   سلام و درود
   در صورت داشتن دیپلم نظام جدید مانعی برای ثبت نام در کنکور انسانی نخواهید داشت.
   اما برای بهره مندی از ۴۰ درصد قطعی سوابق تحصیلی پیشنهاد می شود تطبیق دیپلم انجام دهید.

 3. نورا

  سلام امور تربیتی توی کدوم زیرگروهاست؟؟

  • ایران مشاوره

   سلام و درود
   با توجه به تغییرات کنکور ۱۴۰۲، تمامی زیر گروه ها حذف شده اند.

 4. یه منتظر

  سلام وقت بخیر میخاستم ببینم برا افسری چ زیر گروهی مد نظره؟دانشگاه امین

  • ایران مشاوره

   با سلام ، در حال حاضر پذیرش دانشگاه افسری امین از رشته های نظری می باشد.

 5. Mary

  سلام ببخشید من دیپلم ریاضی نظام قدیم دارم میتونم رشته انسانی کنکور بدم؟

  • ایران مشاوره

   سلام و درود
   در صورت داشتن مدرک پیش دانشگاهی مانعی وجود ندارد.

 6. فاطمه

  سلام من با دیپلم تجربی نظام جدید میتونم کنکور انسانی شرکت کنم؟بدون اینکه سوابق تحصیلی جدید ایجاد کنم؟

  • ایران مشاوره

   سلام و درود
   مانعی برای ثبت نام شما وجود ندارد؛ اما با توجه به آخرین اطلاعیه سازمان سنجش احتمالا در این صورت ۴۰ درصد سوابق تحصیلی برای شما لحاظ نخواهد شد.

  • سحر

   سلام وقت بخیر
   میشه در رشته انسانه و کنکورش دبیری ریاضی و امار پزیرفته شد؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و احترام، برای دبیری ریاضی در دانشگاه فرهنگیان باید از طریق کنکور ریاضی اقدام نمایید.
   از طریق کنکور انسانی این امر میسر نمیباشد.

 7. محمد

  سلام نمره قبولی برای دانشگاه فرهنگیان نمره نهایی دوازدهم باید از ۱۴به بالا باشد یا نمره سه ساله ما باید از ۱۴به بالا باشد

  • ایران مشاوره

   سلام و درود
   معدل کل شما (دهم یازدهم دوازدهم )باید ۱۴ به بالا باشد

 8. نازلی

  رشته حقوق کنسولی و مدیریت در چه زیرگروهی قرار دارن؟

  • ایران مشاوره

   با سلام ، رشته های مذکور در گروه علوم انسانی قرار دارند.

 9. حامی

  سلام و خسته نباشید خدمتتون
  ببخشید خواستم بدونم من با دیپلم تجربی میتونم کنکور انسانی ۱۴۰۲ بدم؟اگه میشه چ کتابایی و چ چیزایی و تطبیق و امتحان بدم؟سوابق چطور میشه؟

  • ایران مشاوره

   سلام ، وقتتون بخیر. در صورتی که دیپلم شما نظام جدید باشد مشکلی از جهت ثبت نام وجود ندارد. فقط باید برای خود سوابق تحصیلی ایجاد کنید که برای این کار باید دروس تخصصی رشته مدنظر که امتحان نهایی دارند را امتحان بدید و پاس کنید.

 10. احمد رضا سروش

  سلام وقت بخیر
  قبولی و پذیرش دانشگاه فرهنگیان رشته انسانی معدل باید بالا چند باشه

  • ایران مشاوره

   سلام ، وقتتون بخیر. حداقل معدل برای ثبت نام ، معدل ۱۴ می باشد.

 11. مهرزاد

  سلام میتونم از رشته علوم انسانی به رشته ای هنری برم
  اگه میتونم باید چیکار کنم و چطوری مطالعه کنم

  • ایران مشاوره

   با سلام ، شما میتوانید در زمان ثبت نام کنکور سراسری علاوه بر ثبت نام کنکور انسانی در کنکور هنر نیز ثبت نام کرده و بر اساس نتایج آن انتخاب رشته نمایید.

 12. امیر

  سلام میخواستم بدونم فرهنگیان تو کدوم زیر گروهه؟

  • ایران مشاوره

   با سلام ، پذیرش برای دانشگاه فرهنگیان در سه گروه اصلی نظری و دو مجموعه شناور کنکور سراسری انجام می گیرد.

 13. مهدی اکرمی

  سلام وقت بخیر
  علوم قضایی دانشگاه تهران،زیرگروهش کدومه؟

  • ایران مشاوره

   با سلام، مطابق با دفترچه ثبت نام کنکور سراسری سال ۱۴۰۱، سال ۱۴۰۱، رشته ی علوم قضایی در زیر گروه ۱ علوم انسانی می باشد.

 14. مبینا

  سلام روانشناسی در مقطع کاردانی در کدام زیر گروه ها است؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود، در حال حاضر رشته روانشناسی در مقطع کاردانی ارائه نمی شود.

 15. Ozge

  سلام خسته نباشید

  برای رفتن به دانشگاه افسری بانوان کدوم زیر گروه رو باید در نظر بگیرم؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود، مطابق با چند سال اخیر، پذیرش دانشگاه افسری بانوان، از طریق آزمون داخلی صورت می گیرد.

 16. سامان

  سلام میخواستم بدونم دبیری روانشناسی تو کدوم زیر گروهه؟!

  • ایران مشاوره

   با سلام، مطابق با دفترچه ثبت نام کنکور سراسری سال ۱۴۰۱، رشته ای با عنوان دبیر روان شناسی در هیچ یک از زیر گروه های علوم انسانی نمی باشد.

 17. Mehdi

  سلام برای کاردانی به کارشناسی رشته علوم پزشکی با سوابق چه رشته میشه خوند
  من خودم کاردانی معماری دارم و حتی رشته فرهنگی ممنوم

  • ایران مشاوره

   با سلام و وقت بخیر، با توجه به دفترچه ثبت نام کنکور کاردانی به کارشناسی سال ۱۴۰۰، با توجه به رشته مقطع کاردانی، شرایط ثبت نام در رشته های گروه علوم پزشکی بدون آزمون را ندارید.

 18. sanaz

  سلام وقت بخیر
  من سال ۱۴۰۰ دیپلم انسانی گرفتم با معدل کل ۱۸/۹۳و معدل نهایی۱۵/۱۹بنظرتون شانش قبولی در رشته های شرط معدلی باهنر کرمان رو دارم ؟؟

  • ایران مشاوره

   یا سلام ، برای تخمین شانس قبولی بر اساس سوابق تحصیلی باید موارد مختلف را بررسی نمود که می توانند به صورت هر ساله متفاوت باشند اما معدل شما تعیین کننده ترین و قطعی ترین مورد می باشد که میتوانید با استفاده از آزمون های ترمیم معدل نسبت به بهبود آن اقدام نمایید .

 19. Hasti gholami

  سلام برای رشته حسابداری باید زیرگروه چند رو انتخاب کنیم؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و وقت بخیر، مطابق با دفترچه ثبت نام کنکور سراسری سال ۱۴۰۱، رشته حسابداری در زیر گروه ۳ گروه آزمایشی علوم انسانی قرار دارد.

 20. ...

  سلام برای رفتن به دانشگاه افسری کوثر بایدرشته علوم انتظامی(زیرگروه پنج)روانتخاب کنم ودرساشوبخونم یااینکه آزمون داخلی داره؟راجب آزمون داخلی میشه بگین چطوره یعنی کنکورندم کلا؟

  • ایران مشاوره

   با سلام، مطابق با سنوات گذشته آزمون دانشگاه افسری کوثر نیروی انتظامی به صورت داخلی می باشد.

 21. فاطمه

  سلام،ببخشید من رشتم انسانیه و امسال کنکور دارم..دبیری زبان می خوام برم..دبیری زبان انگلیسی راهنمایی کدوم زیر گروه هست؟

  • ایران مشاوره

   با سلام، مطابق با دفترچه ثبت نام کنکور سراسری سال ۱۴۰۱، آموزش زبان انگلیسی در زیرگروه یک گروه آزمایشی زبان های خارجه قرار دارد.

 22. Mansor

  سلام خسته نباشید برای شاخه تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان مشهد چه دروسی باید بخونیم و زیرگروه چنده؟

  • ایران مشاوره

   با سلام، مطابق با دفترچه ثبت نام کنکور سراسری سال ۱۴۰۱، رشته آموزش تربیت بدنی در گروه آزمایشی علوم انسانی در زیر گروه ۵، قرار می گیرد.

 23. Negin

  سلام وقتتون بخیر عذر میخوام رشته مددکاری اجتماعی جزو زیر گروه پنج هستش؟

  • ایران مشاوره

   با سلام، خیر، رشته مددکاری اجتماعی، جزء رشته های زیرگروه ۲ انسانی می باشد.

نمایش دیدگاه های بیشتر
مشاوره کنکور پیج کنکور