خانه کنکور معرفی زیرگروه های کنکور انسانی 1402

معرفی زیرگروه های کنکور انسانی 1402

لیست زیرگروه های کنکور انسانی 1402
معرفی زیرگروه های کنکور انسانی 1402

در سال های گذشته کلیه گروه های آزمایشی کنکور سراسری شامل چند زیرگروه بوده اند که هر کدام از این زیرگروه ها خود چندین رشته مختلف داشته اند. یکی از گروه های آزمایشی، علوم انسانی است که متقاضیان شرکت در آن می توانند با مراجعه به دفترچه نام برده از مجموعه رشته های تحصیلی ارائه شده و گرایش های آن ها در کنکور انسانی مطلع شوند. جالب است بدانید که بر اساس تصمیمات اخذ شده در سال آینده هیچ زیر گروهی به چشم نمی خورد و زیر گروه های گروه های آزمایشی مختلف حذف خواهند شد. طبیعتا این تغییر تبعات مختلفی دارد که در این مقاله تاثیرات گوناگون آن را بررسی خواهیم کرد. 

بر اساس آخرین مصوبه شورای انقلاب اسلامی، زیر گروه های در نظر گرفته شده کنکور انسانی 1402 حذف شده است.

حذف زیر گروه های کنکور انسانی 1402

آنگونه که در قسمت مقدمه اشاره ای گذرا نمودیم، در سال 1402 زیر گروه ها حذف می شوند اما بهتر است قبل از بررسی این موضوع نیم نگاهی به روال سال های گذشته داشته باشیم. قبل از تصویب این موضوع هر گروه آزمایشی من جمله گروه انسانی دارای چند زیر گروه مختلف بودند که متقاضیان بنا بر اهداف و رشته مورد نظر خود می بایست در یکی از زیر گروه ها رتبه قابل قبولی کسب می نمودند. با اخذ این تصمیم اهمیت دروس و ضرایب آن ها در یک سطح قرار می گیرند که در نتیجه آن برای هر فرد متقاضی در کنکور یک رتبه کلی لحاظ می گردد و این رتبه معیار قبولی وی خواهد بود.

اهمیت آگاهی از ضرایب و زیر گروه های کنکور انسانی 1402

ممکن است در نگاه اول کسب اطلاعات در این زمینه برایتان امری بیهوده در نظر گرفته شود اما لازم است بدانید که اطلاع از این موضوع برای تمامی داوطلبین کنکور سراسری ضروری می باشد. در ادامه همین بخش و با ذکر موردی علت به ابهام ذهنی تان پاسخ داده ایم.

 1. مورد اول شناخت بهتری است که از رشته های دانشگاهی خواهید داشت که این موضوع منجر به ایجاد برنامه ریزی صحیح و منطقی تری خواهد شد.
 2. زمانی که شما از ضرایب هر درس مطلع شوید متناسب با ضریب هر درس، وقت و انرژی لازمه را صرف می کنید. 
 3. دانستن ضرایب دروس مختلف به تحلیل آماری بهتر شما از کنکورهای آزمایشی تان کمک خواهد کرد.

تمام مواردی که در قسمت فوق به آن ها اشاره نمودیم، از فواید مطالعه پیرامون ضرایب و زیر گروه های کنکور انسانی بود اما جالب است بدانید که طی جدیدترین تغییرات تصویب شده در این خصوص زیر گروه های کنکور حذف می شوند و در نهایت تمامی دروس به یک اندازه اهمیت پیدا خواهند کرد. به عبارت بهتر بر خلاف آنچه که در سال های گذشته جریان داشت در سال 1402 دیگر رتبه داوطلب در زیر گروه های مختلف مهم نبوده و برای هر فرد یک رتبه کلی در نظر گرفته می شود.

ضرایب دروس گروه آزمایشی علوم انسانی 1402

آنگونه که تاکنون دانسته اید، دیگر خبری از زیر گروه ها در کنکور انسانی نیست و تصمیم قطعی مبنی بر حذف موارد مذکور اتخاذ شده است اما از این نکته مهم غافل نشوید که علاوه بر این مورد و بر اساس آخرین مصوبات شورای عالی آموزش، تصمیم به حذف دروس عمومی در کنکور 1402 نیز گرفته شده است، که سهم این دروس در سوابق تحصیلی داوطلب لحاظ می گردد لذا در ادامه مطلب ضرایب دروس اختصاصی کنکور انسانی به انضمام سوابق تحصیلی را در قالب جدول زیر ذکر نموده ایم. 

ضرایب سوابق تحصیلی و دروس اختصاصی کنکور انسانی 1402
سالسوابق تحصیلیدروس تخصصینمره کل
1402261440
1403282250
1404303060

 

ضرایب دروس اختصاصی در کنکور انسانی 1402
دروسضرایب
عربی5.1
ریاضی6
علوم و فنون ادبی7.8
تاریخ7
جغرافیا6
جامعه شناسی7
فلسفه5.1

رشته های گروه آزمایشی علوم انسانی 1402

گروه علوم انسانی، مجموعه ای از رشته ها است که داوطلب بسته به رتبه کسب شده در هر یک، می تواند معیارهای خود را در نظر گرفته و با توجه به آن ها رشته های مورد نظر را اولویت بندی نماید. جدول ذیل، نشان دهنده رشته های تحصیلی گروه آزمایشی علوم انسانی بوده که از دفترچه ثبت نام آزمون سراسری استخراج شده است.

رشته های تحصیلی های کنکور انسانی 1402
مقطعرشته های تحصیلی
کارشناسی ارشد
 •  کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی
 • کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی
 • و ارشاد کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق
کارشناسی
 •  آموزش الهیات
 • آموزش زبان عربی
 • آموزش زبان و ادبیات فارسی
 • ادیان و مذاهب
 • ادیان و عرفان
 •  ایران شناسی
 • تاریخ تمدن ملل اسلامی
 • تربیت مروج سیاسی
 • حقوق
 •  زبان و ادبیات ترکی آذری
 •  زبان و ادبیات عربی
 •  زبان و ادبیات فارسی
 •  زبان و ادبیات کردی
 • شیعه شناسی
 •  علوم قرآن و حدیث، علوم قضایی
 • فرهنگ و معارف اسلامی
 •  فقه شافعی
 •  فقه و حقوق اسلامی
 •  فقه و حقوق امامی
 •  فقه و حقوق حنفی
 •  فقه و حقوق شافعی
 • فقه و حقوق مذاهب اسلامی
 • فقه و مبانی حقوق اسلامی
 • فلسفه
 • فلسفه و حکمت اسلامی
 • فلسفه و عرفان اسلامی
 • فلسفه و کلام اسلامی
 • مترجمی زبان عربی
 • مربیگری عقیدتی
 • مطالعات امنیتی
 • معارف اسلامی
 • معارف اسلامی – تبلیغ و ارتباطات
 • معارف اسلامی و اخلاق
 • معارف اسلامی و ادیان
 • معارف اسلامی و تاریخ
 • معارف اسلامی و علوم تربیتی
 • معارف اسلامی و علوم قرآنی
 • معارف اسلامی و کلام
 • معارف اسلامی و مدیریت
کاردانی
 •  کاردانی آموزش دینی و عربی
 • کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسی
 • کاردانی امور تربیتی
 • کاردانی امور دولتی،
 • کاردانی تربیت مبلغ قرآن کریم
 • کاردانی تربیت معلم قرآن کریم
 • کاردانی حقوق قضایی
 • کاردانی خدمات اداری
کارشناسی
 • آموزش علوم اجتماعی
 • امنیت اطلاعات
 • امنیت بین الملل
 • امنیت نرم
 • برنامه ریزی اجتماعی و تعاون
 • پژوهشگری امنیت
 •  جامعه شناسی
 • حفاظت اطلاعات
 • روزنامه نگاری
 • ضد تروریسم
 • علوم فنی امنیت
 • مددکاری اجتماعی
 • مردم شناسی
 • علوم ارتباطات اجتماعی
کاردانی 

 • کاردانی آموزش مطالعات اجتماعی
کارشناسی
 • قتصاد
 • امنیت اقتصادی
 • حسابداری
 • روابط عمومی
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • گردشگری
 • مدیریت اطلاعات و ارتباطات
 • مدیریت امور بانک
 • مدیریت امور گمرکی
 • مدیریت بازرگانی
 • مدیریت بیمه
 • مدیریت بیمه اکو
 • مدیریت دولتی
 • مدیریت صنعتی
 • مدیریت فرهنگی هنری
 • مدیریت کسب و کارهای کوچک
 • مدیریت مالی
 • مدیریت و بازرگانی دریایی
 • مطالعات ارتباطی و فناوری اطلاعات
 • هتلداری
کاردانی 

 • کاردانی اقتصاد کار و بهره وری
 • کاردانی امور بانکی
 •  کاردانی امور فرهنگی
 • کاردانی امور مالی و مالیاتی
 • کاردانی بیمه
 • کاردانی گردشگری
 • کاردانی حسابداری
 • کاردانی روابط کار
 • کاردانی مدیریت بازرگانی
 • کاردانی مدیریت صنعتی
 • کاردانی مدیریت گمرکی
 • کاردانی هتلداری
کارشناسی: 

 • آموزش تاریخ
 • آموزش جغرافیا
 • باستان شناسی
 • تاریخ
 • تاریخ اسلام
 • جغرافیا
 • زبان شناسی
 • علوم انتظامی
 • علوم سیاسی
کاردانی
 • کاردانی باستان شناسی
 • کاردانی علوم انتظامی
کارشناسی
 • موزش ابتدایی
 • آموزش مشاوره و راهنمایی
 • آموزش تربیت بدنی
 • آموزش کودکان استثنایی
 • روان شناسی
 • علم اطلاعات و دانش شناسی
 • علوم تربیت
 • علوم ورزشی
 • مشاوره
 • مطالعات خانواده
کاردانی
 • کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی
 • کاردانی آموزش و پرورش کودکان استثنایی
 • کاردانی علم اطلاعات و دانش شناسی
 • کاردانی علوم ورزشی
 • کاردانی مربی کودک

بودجه بندی کنکور انسانی 1402

بودجه بندی کنکور جز آن دسته از مواردی است که در کنار آگاهی از ضرایب کنکور انسانی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد که مهم ترین دلیل آن نیز زمان بندی مطالعه و برنامه ریزی بهتر داوطلبان است. مورد مهم دیگری اطلاع از سوالات هر مبحث درسی و در نهایت اهمیت مباحث می باشد. تاکنون بودجه بندی کنکور انسانی برای سال 1402 اعلام نشده است اما بد نیست که شما بابودجه بندی سال گذشته آشنا شده و دید بهتری نسبت به این موضوع داشته باشید.

بودجه بندی سوالات اختصاصی کنکور انسانی 1402
مواد امتحانیتعداد سوالاتمدت پاسخگویی
ریاضی2025 دقیقه
اقتصاد1510 دقیقه
زبان و ادبیات فارسی3030 دقیقه
زبان عربی2020 دقیقه
تاریخ1525 دقیقه
جغرافیا15
علوم اجتماعی2015 دقیقه
فلسفه و منطق2525 دقیقه
روانشناسی2015 دقیقه

منابع کنکور انسانی 1402

کنکور سراسری 1402 مسیر پر پیچ و خمی است که برای موفقیت در آن اهمیت آگاهی از منابع امری انکار ناپذیر است. قطع به یقین داوطلبانی که شناخت بهتری نسبت به منابع اصلی و کمکی داشته باشند، شانس موفقیت شان نیز افزایش می یابد. در همین راستا و در جدول زیر لینک منابع کنکور انسانی را برایتان قرار داده ایم که قطعا مطالعه آن امری ضروری است.

متابع کنکور انسانی 1402
لینک منابع کنکور انسانی 1402

داوطلبان می بایست با توجه به توضیحات کارنامه کنکور خود که نشان گر رتبه های کسب کرده در هر زیرگروه و همچنین سایر جزئیات مربوطه است، به انجام انتخاب رشته کنکور بپردازند تا بالاترین شانس را برای قبولی در رشته محل مورد علاقه داشته باشند. جهت کسب اطلاعات بیشتر، بر روی لینک مورد نظر کلیک نمایید.

سوالات متداول

1- کنکور علوم انسانی در سال 1402 دارای چند زیر گروه می باشد؟

مطابق با آخرین تغییرات تصویب شده در سال آینده زیر گروه های کنکور علوم انسانی حذف خواهند شد.

2- حذف زیر گروه چه تاثیری بر روند کنکور 1402 به جای می گذارد؟

با این تغییر ضرایب تمامی دروس از اهمیت یکسانی برخوردار خواهند شد و برای هر داوطلب یک رتبه کلی در نظر گرفته می شود.

3- از کجا می توان رشته های کنکور انسانی را مشاهده کرد؟

با مراجعه به دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور سراسری و همچنین دفترچه انتخاب رشته کنکور می توان در این خصوص به کسب اطلاعات پرداخت.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۹۴ نظر

 1. سلام میتونم از رشته علوم انسانی به رشته ای هنری برم
  اگه میتونم باید چیکار کنم و چطوری مطالعه کنم

  • با سلام ، شما میتوانید در زمان ثبت نام کنکور سراسری علاوه بر ثبت نام کنکور انسانی در کنکور هنر نیز ثبت نام کرده و بر اساس نتایج آن انتخاب رشته نمایید.

 2. سلام میخواستم بدونم فرهنگیان تو کدوم زیر گروهه؟

 3. سلام وقت بخیر
  علوم قضایی دانشگاه تهران،زیرگروهش کدومه؟

 4. سلام روانشناسی در مقطع کاردانی در کدام زیر گروه ها است؟

 5. سلام خسته نباشید

  برای رفتن به دانشگاه افسری بانوان کدوم زیر گروه رو باید در نظر بگیرم؟

  • با سلام و درود، مطابق با چند سال اخیر، پذیرش دانشگاه افسری بانوان، از طریق آزمون داخلی صورت می گیرد.

 6. سلام میخواستم بدونم دبیری روانشناسی تو کدوم زیر گروهه؟!

 7. سلام برای کاردانی به کارشناسی رشته علوم پزشکی با سوابق چه رشته میشه خوند
  من خودم کاردانی معماری دارم و حتی رشته فرهنگی ممنوم

 8. سلام وقت بخیر
  من سال ۱۴۰۰ دیپلم انسانی گرفتم با معدل کل ۱۸/۹۳و معدل نهایی۱۵/۱۹بنظرتون شانش قبولی در رشته های شرط معدلی باهنر کرمان رو دارم ؟؟

  • یا سلام ، برای تخمین شانس قبولی بر اساس سوابق تحصیلی باید موارد مختلف را بررسی نمود که می توانند به صورت هر ساله متفاوت باشند اما معدل شما تعیین کننده ترین و قطعی ترین مورد می باشد که میتوانید با استفاده از آزمون های ترمیم معدل نسبت به بهبود آن اقدام نمایید .

 9. سلام برای رشته حسابداری باید زیرگروه چند رو انتخاب کنیم؟

 10. سلام برای رفتن به دانشگاه افسری کوثر بایدرشته علوم انتظامی(زیرگروه پنج)روانتخاب کنم ودرساشوبخونم یااینکه آزمون داخلی داره؟راجب آزمون داخلی میشه بگین چطوره یعنی کنکورندم کلا؟

 11. سلام،ببخشید من رشتم انسانیه و امسال کنکور دارم..دبیری زبان می خوام برم..دبیری زبان انگلیسی راهنمایی کدوم زیر گروه هست؟

 12. سلام خسته نباشید برای شاخه تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان مشهد چه دروسی باید بخونیم و زیرگروه چنده؟

 13. سلام وقتتون بخیر عذر میخوام رشته مددکاری اجتماعی جزو زیر گروه پنج هستش؟

نمایش دیدگاه های بیشتر
دریافت مشاوره پیج کنکور