خانه کارشناسی ارشد کارنامه و رتبه قبولی رشته تصویر متحرک (انیمیشن) مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری

کارنامه و رتبه قبولی رشته تصویر متحرک (انیمیشن) مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری

کارنامه و رتبه قبولی رشته تصویر متحرک (انیمیشن) کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 98
کارنامه و رتبه قبولی رشته تصویر متحرک (انیمیشن) مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 98
چند روز پس از اعلام نتایج کنکور ارشد سراسری، مرحله انتخاب رشته ارشد آغاز می شود و داوطلبان می توانند کد رشته محل های مورد نظر خود را از دفترچه انتخاب رشته کنکور ارشد استخراج کنند. اما سوالی که پیش می آید این است که هر فرد تا چه حد از قبولی خود در کد رشته های انتخابی اطمینان دارد و شانس قبولی خود را چند درصد می داند که رشته ای را انتخاب می کند؟

برای رتبه های برتر شاید حدس این موضوع کار سختی به نظر نرسد اما در رتبه های کمی بالاتر نمی توان در رابطه با شانس قبولی داوطلبان به طور قطعی اظهار نظر نمود. در واقع راه حل این مسئله این است که داوطلبان کارنامه های پذیرفته شدگان دوره های گذشته آزمون کارشناسی ارشد را بررسی کنند و مطابق با آن، به طور حدودی شانس پذیرش خود را تخمین بزنند. از همین رو در ادامه، چند نمونه کارنامه از رتبه های قبولی دوره های قبل در رشته تصویر متحرک (انیمیشن) مقطع کارشناسی ارشد قرار داده شده اند.

علاقه مندان به تحصیل در تصویر متحرک (انیمیشن) مقطع کارشناسی ارشد، می توانند با بررسی درصد، رتبه و تراز داوطلبان در آزمون کارشناسی ارشد سال های گذشته، با آگاهی بیشتری نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته خود اقدام نمایند.

کارنامه و رتبه قبولی رشته تصویر متحرک (انیمیشن) مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری

داوطلبانی که با کسب اطلاعاتی در زمینه رتبه های قبولی رشته مورد نظر خود اقدام به انتخاب رشته می کنند، نسبت به سایرین در مرحله اعلام نتایج انتخاب رشته ارشد با نتایج مطلوب تری مواجه می شوند.

اینک توجه شما را به جداول زیر که دربردارنده جزئیات قبولی داوطلبان در رشته تصویر متحرک (انیمیشن) مقطع کارشناسی ارشد سال گذشته می باشند، جلب می کنیم.

رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تصویر متحرک (انیمیشن) مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 36تراز: 6622
محل قبولی: دانشگاه هنردوره قبولی: روزانه
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)58
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان24
نقد هنری و ادبی75
مبانی نظری عکاسی49
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تصویر متحرک (انیمیشن) مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 5 درصدرتبه در سهمیه: 41تراز: 5511
محل قبولی: دانشگاه هنردوره قبولی: روزانه
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)23
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان16
نقد هنری و ادبی49
مبانی نظری عکاسی63
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تصویر متحرک (انیمیشن) مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 25 درصدرتبه در سهمیه: 49تراز: 4342
محل قبولی: دانشگاه تهراندوره قبولی: روزانه
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)12
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان23
نقد هنری و ادبی34
مبانی نظری عکاسی8
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تصویر متحرک (انیمیشن) مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 58تراز: 6411
محل قبولی: دانشگاه تهراندوره قبولی: روزانه
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)77
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان39
نقد هنری و ادبی12
مبانی نظری عکاسی52
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تصویر متحرک (انیمیشن) مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 63تراز: 6281
محل قبولی: دانشگاه تهراندوره قبولی: روزانه
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)12
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان61
نقد هنری و ادبی28
مبانی نظری عکاسی19
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تصویر متحرک (انیمیشن) مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 67تراز: 6000
محل قبولی: دانشگاه تهراندوره قبولی: نوبت دوم
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)11
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان53
نقد هنری و ادبی37
مبانی نظری عکاسی22
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تصویر متحرک (انیمیشن) مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 73تراز: 5833
محل قبولی: دانشگاه تهراندوره قبولی: نوبت دوم
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)44
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان32
نقد هنری و ادبی15
مبانی نظری عکاسی81
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تصویر متحرک (انیمیشن) مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 77تراز: 5744
محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرسدوره قبولی: روزانه
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)38
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان41
نقد هنری و ادبی8
مبانی نظری عکاسی63
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تصویر متحرک (انیمیشن) مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 86تراز: 5700
محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرسدوره قبولی: روزانه
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)53
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان31
نقد هنری و ادبی24
مبانی نظری عکاسی46
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تصویر متحرک (انیمیشن) مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 5 درصدرتبه در سهمیه: 99تراز: 5611
محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرسدوره قبولی: روزانه
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)37
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان38
نقد هنری و ادبی16
مبانی نظری عکاسی57
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تصویر متحرک (انیمیشن) مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 5 درصدرتبه در سهمیه: 102تراز: 5430
محل قبولی: دانشگاه هنردوره قبولی: پردیس خودگردان
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)55
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان18
نقد هنری و ادبی19
مبانی نظری عکاسی48
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تصویر متحرک (انیمیشن) مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 289تراز: 5011
محل قبولی: دانشگاه تهراندوره قبولی: پردیس خودگردان
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)38
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان18
نقد هنری و ادبی11
مبانی نظری عکاسی50
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تصویر متحرک (انیمیشن) مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 313تراز: 4912
محل قبولی: دانشگاه تهراندوره قبولی: پردیس خودگردان
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)8
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان9
نقد هنری و ادبی22
مبانی نظری عکاسی11
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تصویر متحرک (انیمیشن) مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 5 درصدرتبه در سهمیه: 355تراز: 4721
محل قبولی: دانشگاه غیرانتفاعی سورهدوره قبولی: غیرانتفاعی
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)17
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان39
نقد هنری و ادبی0
مبانی نظری عکاسی30
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تصویر متحرک (انیمیشن) مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 370تراز: 4649
محل قبولی: دانشگاه غیرانتفاعی سورهدوره قبولی: غیرانتفاعی
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)16
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان35
نقد هنری و ادبی6
مبانی نظری عکاسی22
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تصویر متحرک (انیمیشن) مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 388تراز: 4500
محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرسدوره قبولی: پردیس خودگردان
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان16
نقد هنری و ادبی9
مبانی نظری عکاسی19
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تصویر متحرک (انیمیشن) مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 440تراز: 4325
محل قبولی: موسسه غیرانتفاعی مازیاردوره قبولی: غیرانتفاعی
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)3
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان14
نقد هنری و ادبی2
مبانی نظری عکاسی8
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تصویر متحرک (انیمیشن) مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 485تراز: 4199
محل قبولی: موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم (ص) تبریزدوره قبولی: غیرانتفاعی
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان8
نقد هنری و ادبی9
مبانی نظری عکاسی12
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تصویر متحرک (انیمیشن) مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 499تراز: 3992
محل قبولی: موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم (ص) تبریزدوره قبولی: غیرانتفاعی
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)3
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان-2
نقد هنری و ادبی8
مبانی نظری عکاسی5

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۴ نظر
  1. اینا کارنامه کنکور مرحله اول هستن. مرحله دومش آزمون عملیه که زیر و رو کننده‌ست چون ضریبش چند برابر کنکور مرحله اوله. مورد داشتیم آزمون مرحله اول رو خراب کرده رتبه ۴۵۰ آورده. آزمون مرحله دوم نمره ۸۴ گرفته رتبه نهاییش تک رقمی شده.

  2. سلام وقتتون بخیر ،
    میشه لطفا وقت بزارین به سوالم جواب بدین۱ من در حال حاضر دانشجوی علوم تربیتی هستم . رشته دبیرستانم انسانی بوده . میخاستم بدونم میشه برای ارشد کنکور هنر بدم و انیمشین یا نقاشی بخونم ؟؟

    • با سلام و درود، محدودیتی جهت ثبت نام در گروه های امتحانی متفاوت با مدرک کارشناسی در آزمون کارشناسی ارشد وزارت علوم وجود ندارد.

مشاوره ارشد پیج کنکور