خانه کارشناسی ارشد کارنامه و رتبه قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری

کارنامه و رتبه قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری

رتبه قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 98 - 99
کارنامه و رتبه قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد سراسری 98 – 99
با اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد سراسری، تراز، رتبه و وضعیت قبولی هر یک از شرکت کنندگان مشخص می شود و داوطلبانی که با توجه به مندرجات کارنامه اولیه خود مجاز به انتخاب رشته کارشناسی ارشد شده اند می بایست در موعد مقرر اقدامات لازم را در این راستا به انجام برسانند.

در کنار نکات مهمی که لازم است در مرحله سرنوشت ساز انتخاب رشته در نظر گرفته شوند، آشنایی با رتبه و همچنین محاسبه درصد دروس امتحانی شرکت کنندگان آزمون سال گذشته می توانند از دیگر عوامل تاثیر گذار در انجام انتخاب رشته ای درست و آگاهانه به شما روند. بنابراین به منظور کسب نتیجه مطلوب پیشنهاد می کنیم پیش از مراجعه به دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد و برگزیدن کد رشته های مورد نظر خود، چند نمونه کارنامه قبولی داوطلبان سال گذشته را بررسی کرده و پس از مقایسه و تحلیل کارنامه خود، دست به انتخاب بزنید.

متقاضیان تحصیل در هر یک از گرایش های مقطع کارشناسی ارشد رشته شیمی می توانند با بررسی کارنامه رتبه قبولی داوطلبان سال گذشته با آگاهی بیشتری نسبت به انتخاب رشته و اولویت بندی کد رشته های مورد علاقه خود اقدام نمایند.

کارنامه و رتبه قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری

برای کسب بهترین نتیجه هنگام اعلام نتایج انتخاب رشته کارشناسی ارشد لازم است ابتدا به بررسی کارنامه اولیه خود پرداخته و با توجه به رتبه و تراز مکتسبه در کنار در نظر گرفتن دیگر فاکتورهای مهم همچون علاقه ، امکانات آموزشی دانشگاه ، هزینه و… به اولویت بندی انتخاب های خود بپردازید. توجه داشته باشید که گزینش نهایی در تمامی رشته های تحصیلی بر اساس 80 درصد نمره آزمون کتبی با توجه به تراز نمرات دروس در هر گرایش و با در نظر گرفتن ضرایب آن ها به علاوه 20 درصد تاثیر معدل انجام می گیرد.

دسترسی به کارنامه و رتبه قبولی شرکت کنندگان آزمون سال گذشته می تواند داوطلبان را در این مسیر یاری نموده تا بتوانند با آگاهی بیشتر و دید وسیع تری نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته اینترنتی خود اقدام نمایند. از همین رو ، چند نمونه کارنامه قبولی در گرایش های مختلف رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد را در ادامه مقاله ارائه کرده ایم.

رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: شیمی معدنیشهر داوطلب: تهرانجنسیت: زنسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه تهران – نوبت دومرتبه در سهمیه: 35تراز: 6037
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)43
شیمی تجزیه0
شیمی معدنی60
شیمی فیزیک10
شیمی آلی48
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: شیمی معدنیشهر داوطلب: ایلامجنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 5 درصد
محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی – روزانهرتبه در سهمیه: 43تراز: 2925
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)18
شیمی تجزیه19
شیمی معدنی0
شیمی فیزیک5
شیمی آلی2
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: شیمی معدنیشهر داوطلب: کرمانجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 5 درصد
محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر – روزانهرتبه در سهمیه: 67تراز: 2612
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)10
شیمی تجزیه0
شیمی معدنی3
شیمی فیزیک0
شیمی آلی23
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: شیمی معدنیشهر داوطلب: کرمانجنسیت: زنسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرسرتبه در سهمیه: 123تراز: 4725
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)1/5-
شیمی تجزیه10
شیمی معدنی46
شیمی فیزیک4/5-
شیمی آلی33
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: شیمی معدنیشهر داوطلب: زاهدانجنسیت: مردسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه علومو صنعت ایرانرتبه در سهمیه: 211تراز: 4065
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)55
شیمی تجزیه7
شیمی معدنی6
شیمی فیزیک5
شیمی آلی17
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: شیمی معدنیشهر داوطلب: اردبیلجنسیت: زنسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه الزاهرا – روزانهرتبه در سهمیه: 232تراز: 3978
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)10-
شیمی تجزیه0/5-
شیمی معدنی25
شیمی فیزیک8-
شیمی آلی70
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: شیمی معدنیشهر داوطلب: گلستانجنسیت: زنسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه شیراز – روزانهرتبه در سهمیه: 276تراز: 3780
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)30
شیمی تجزیه29
شیمی معدنی0
شیمی فیزیک8
شیمی آلی32
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: شیمی معدنیشهر داوطلب: سنندججنسیت: مردسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه شهید چمران اهواز – روزانهرتبه در سهمیه: 452تراز: 3208
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
شیمی تجزیه0
شیمی معدنی13
شیمی فیزیک0
شیمی آلی32
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: شیمی معدنیشهر داوطلب: ساریجنسیت: زنسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه ارومیه – روزانهرتبه در سهمیه: 570تراز: 3015
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)10
شیمی تجزیه10
شیمی معدنی0
شیمی فیزیک0
شیمی آلی45
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: شیمی معدنیشهر داوطلب: یزدجنسیت: مردسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی – نوبت دومرتبه در سهمیه: 600تراز: 2945
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)13/5
شیمی تجزیه2
شیمی معدنی4/5
شیمی فیزیک8
شیمی آلی16
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: شیمی فیزیکشهر داوطلب: اصفهانجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 5 درصد
محل قبولی: دانشگاه صنعتی شریف – روزانهرتبه در سهمیه: 75تراز: 2636
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)15
شیمی تجزیه0
شیمی معدنی7
شیمی فیزیک0
شیمی آلی20
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: شیمی فیزیکشهر داوطلب: مشهدجنسیت: مردسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه خوارزمی – روزانهرتبه در سهمیه: 143تراز: 4760
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)52
شیمی تجزیه0
شیمی معدنی18
شیمی فیزیک30
شیمی آلی20
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: شیمی فیزیکشهر داوطلب: کرمانجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 5 درصد
محل قبولی: دانشگاه صنعتی اصفهان – روزانهرتبه در سهمیه: 167تراز: 2387
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)3
شیمی تجزیه5-
شیمی معدنی10
شیمی فیزیک0
شیمی آلی8
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: شیمی فیزیکشهر داوطلب: مشهدجنسیت: مردسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه محقق اردبیلی – روزانهرتبه در سهمیه: 178تراز: 4528
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)26
شیمی تجزیه12/22
شیمی معدنی15/11
شیمی فیزیک26
شیمی آلی30
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: شیمی فیزیکشهر داوطلب: قمجنسیت: زنسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه اصفهان – روزانهرتبه در سهمیه: 232تراز: 4123
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)43/28
شیمی تجزیه7
شیمی معدنی5
شیمی فیزیک8
شیمی آلی17
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: شیمی فیزیکشهر داوطلب: تهرانجنسیت: مردسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی – پردیس خودگردانرتبه در سهمیه: 286تراز: 4146
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)35
شیمی تجزیه0
شیمی معدنی12
شیمی فیزیک10
شیمی آلی32
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: شیمی فیزیکشهر داوطلب: یاسوججنسیت: زنسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه شهید چمران اهوازرتبه در سهمیه: 320تراز: 3790
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)25
شیمی تجزیه0
شیمی معدنی24
شیمی فیزیک0
شیمی آلی33
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: شیمی فیزیکشهر داوطلب: تبریزجنسیت: مردسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه شیراز – روزانهرتبه در سهمیه: 348تراز: 3647
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)15
شیمی تجزیه35
شیمی معدنی26
شیمی فیزیک5-
شیمی آلی2-
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: شیمی فیزیکشهر داوطلب: کرججنسیت: زنسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه سمنان – روزانهرتبه در سهمیه: 385تراز: 3425
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)30
شیمی تجزیه27
شیمی معدنی21
شیمی فیزیک0
شیمی آلی6-
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: شیمی فیزیکشهر داوطلب: کرمانشاهجنسیت: مردسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه صنعتی شاهرود – روزانهرتبه در سهمیه: 450تراز: 3245
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)31
شیمی تجزیه25
شیمی معدنی25/33
شیمی فیزیک9-
شیمی آلی8-
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: شیمی داروییشهر داوطلب: تهرانجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 25 درصد
محل قبولی: شهید بهشتی – روزانهرتبه در سهمیه: 67تراز: 3376
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
شیمی تجزیه14
شیمی معدنی9
شیمی فیزیک18
شیمی آلی3
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: شیمی داروییشهر داوطلب: مردجنسیت: تبریزسهمیه: ایثارگران 25 درصد
محل قبولی: دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمانرتبه در سهمیه: 137تراز: 2816
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)10
شیمی تجزیه0/5-
شیمی معدنی5
شیمی فیزیک3
شیمی آلی13
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: شیمی داروییشهر داوطلب: یاسوججنسیت: مردسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه گیلان – نوبت دومرتبه در سهمیه: 145تراز: 4870
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)38
شیمی تجزیه40
شیمی معدنی37
شیمی فیزیک0
شیمی آلی0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: شیمی داروییشهر داوطلب: اصفهانجنسیت: زنسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمانرتبه در سهمیه: 182تراز: 4450
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)27
شیمی تجزیه33
شیمی معدنی0
شیمی فیزیک44
شیمی آلی0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: شیمی داروییشهر داوطلب: سمنانجنسیت: مردسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی – پردیس خودگردانرتبه در سهمیه: 235تراز: 4032
درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)35
شیمی تجزیه0
شیمی معدنی18
شیمی فیزیک0
شیمی آلی39
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: شیمی داروییشهر داوطلب: شیرازجنسیت: زنسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه شیراز – پردیس خودگردانرتبه در سهمیه: 253تراز: 3867
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)15
شیمی تجزیه0
شیمی معدنی0
شیمی فیزیک26
شیمی آلی46
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: شیمی داروییشهر داوطلب: ایلامجنسیت: مردسهمیه: آزاد
محل قبولی: موسسه غیر انتفاعی نقش جهان – اصفهانرتبه در سهمیه: 267تراز: 3690
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
شیمی تجزیه18
شیمی معدنی36
شیمی فیزیک20
شیمی آلی0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: شیمی داروییشهر داوطلب: گیلانجنسیت: زنسهمیه: آزاد
محل قبولی: موسسه غیرانتفاعی انرژی ساوهرتبه در سهمیه: 293تراز: 3357
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)31
شیمی تجزیه10
شیمی معدنی0
شیمی فیزیک0
شیمی آلی23
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: شیمی داروییشهر داوطلب: زنجانجنسیت:سهمیه: آزاد
محل قبولی: موسسه غیرانتفاعی قدر کوچصفهان – رشترتبه در سهمیه: 312تراز: 3243
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
شیمی تجزیه0
شیمی معدنی12
شیمی فیزیک11
شیمی آلی30
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: شیمی داروییشهر داوطلب: قمجنسیت: مردسهمیه: آزاد
محل قبولی: موسسه غیر انتفاعی زاگرس – کرمانشاهرتبه در سهمیه: 325تراز: 3017
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)35
شیمی تجزیه0
شیمی معدنی10
شیمی فیزیک0
شیمی آلی0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: شیمی پلیمرشهر داوطلب: سمنانجنسیت: مردسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی – روزانهرتبه در سهمیه: 53تراز: 6678
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)40
شیمی تجزیه35
شیمی معدنی47
شیمی فیزیک50
شیمی آلی30
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: شیمی پلیمرشهر داوطلب: شیرازجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 5 درصد
محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی – روزانهرتبه در سهمیه: 86تراز: 3256
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
شیمی تجزیه0
شیمی معدنی20
شیمی فیزیک16
شیمی آلی17
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: شیمی پلیمرشهر داوطلب: کرمانجنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 5 درصد
محل قبولی: دانشگاه اصفهان – روزانهرتبه در سهمیه: 133تراز: 2967
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)15
شیمی تجزیه3
شیمی معدنی2/5-
شیمی فیزیک21
شیمی آلی15
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: شیمی پلیمرشهر داوطلب: اراکجنسیت: مردسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه فردوسی مشهد – روزانهرتبه در سهمیه: 158تراز: 4678
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)21
شیمی تجزیه37
شیمی معدنی41
شیمی فیزیک18
شیمی آلی23
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: شیمی پلیمرشهر داوطلب: البرزجنسیت: زنسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه مازندران – روزانهرتبه در سهمیه: 219تراز: 4032
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)22
شیمی تجزیه48
شیمی معدنی25
شیمی فیزیک0
شیمی آلی27
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: شیمی پلیمرشهر داوطلب: مشهدجنسیت: زنسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه زنجان – روزانهرتبه در سهمیه: 253تراز: 3316
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)26
شیمی تجزیه38
شیمی معدنی0
شیمی فیزیک0
شیمی آلی53
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: شیمی پلیمرشهر داوطلب: اهوازجنسیت: مردسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه گلستان – روزانهرتبه در سهمیه: 348تراز: 2823
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)19
شیمی تجزیه24
شیمی معدنی0
شیمی فیزیک38
شیمی آلی12
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: شیمی پلیمرشهر داوطلب: کرمانجنسیت: زنسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان – روزانهرتبه در سهمیه: 373تراز: 2685
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
شیمی تجزیه33
شیمی معدنی15
شیمی فیزیک41
شیمی آلی6
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: شیمی پلیمرشهر داوطلب: مازندرانجنسیت: زنسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه گلستان – نوبت دومرتبه در سهمیه: 392تراز: 2437
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)16
شیمی تجزیه10
شیمی معدنی26
شیمی فیزیک32
شیمی آلی8
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: شیمی پلیمرشهر داوطلب: یزدجنسیت: زنسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی – پردیس خودگردانرتبه در سهمیه: 445تراز: 1987
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)14
شیمی تجزیه13
شیمی معدنی25
شیمی فیزیک0
شیمی آلی23
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: شیمی آلیشهر داوطلب: گرگانجنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 25 درصد
محل قبولی: دانشگاه فردوسی مشهد – روزانهرتبه در سهمیه: 85تراز: 2683
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
شیمی تجزیه0
شیمی معدنی8
شیمی فیزیک7/5
شیمی آلی7
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: شیمی آلیشهر داوطلب: همدانجنسیت: مردسهمیه: آزاد
شیمی آلیمحل قبولی: دانشگاه صنعتی شاهرود – روزانهرتبه در سهمیه: 159تراز: 4268
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)43/33
شیمی تجزیه2/22
شیمی معدنی3/32-
شیمی فیزیک20
شیمی آلی44/83
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: شیمی آلیشهر داوطلب: بوشهرجنسیت: زنسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه شیراز – روزانهرتبه در سهمیه: 348تراز: 3466
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)20
شیمی تجزیه14/44
شیمی معدنی24/44
شیمی فیزیک16/67
شیمی آلی3/45
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: شیمی آلیشهر داوطلب: کرمانجنسیت: مردسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه زنجان – نوبت دومرتبه در سهمیه: 415تراز: 2216
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)18
شیمی تجزیه0
شیمی معدنی30
شیمی فیزیک11
شیمی آلی17
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: شیمی آلیشهر داوطلب: قمجنسیت: زنسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه پیام نور تهران شرقرتبه در سهمیه: 423تراز: 3304
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)32/22
شیمی تجزیه0
شیمی معدنی18/89
شیمی فیزیک0
شیمی آلی27/59
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: شیمی آلیشهر داوطلب: زنجانجنسیت: زنسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه ارومیه – پردیس خودگردانرتبه در سهمیه: 472تراز: 3204
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)40
شیمی تجزیه0
شیمی معدنی2-
شیمی فیزیک1-
شیمی آلی25
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: شیمی آلیشهر داوطلب: ایلامجنسیت: زنسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه پیام نور مرکز کرمانشاهرتبه در سهمیه: 664تراز: 2940
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)24
شیمی تجزیه21
شیمی معدنی2
شیمی فیزیک20
شیمی آلی2
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: شیمی آلیشهر داوطلب: زنجانجنسیت: مردسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه پیام نور مرکز تبریزرتبه در سهمیه: 716تراز: 2892
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)63/33
شیمی تجزیه3/33
شیمی معدنی4/43-
شیمی فیزیک2/22
شیمی آلی2/3
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: شیمی آلیشهر داوطلب: کرمانشاهجنسیت: زنسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه پیام نور مرکز کرمانشاهرتبه در سهمیه: 845تراز: 2757
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)55/56
شیمی تجزیه8/89
شیمی معدنی2/22
شیمی فیزیک3/33
شیمی آلی5/75
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: شیمی آلیشهر داوطلب: اهوازجنسیت: مردسهمیه: آزدد
محل قبولی: دانشگاه پیام نور مرکز اهوازرتبه در سهمیه: 908تراز: 2703
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)26/67
شیمی تجزیه33/11
شیمی معدنی1
شیمی فیزیک0
شیمی آلی5/75
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: شیمی تجزیهشهر داوطلب: ایلامجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 5 درصد
محل قبولی: دانشگاه شیراز – روزانهرتبه در سهمیه: 55تراز: 2812
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)13
شیمی تجزیه5
شیمی معدنی0
شیمی فیزیک5
شیمی آلی10
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: شیمی تجزیهشهر داوطلب: گرگانجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 25 درصد
محل قبولی: دانشگاه تبریز – روزانهرتبه در سهمیه: 130تراز: 1546
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)5
شیمی تجزیه3-
شیمی معدنی8
شیمی فیزیک0
شیمی آلی13
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: شیمی تجزیهشهر داوطلب: یزدجنسیت: زنسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه ارومیه – روزانهرتبه در سهمیه: 195تراز: 4390
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)26
شیمی تجزیه27
شیمی معدنی0
شیمی فیزیک0
شیمی آلی43
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: شیمی تجزیهشهر داوطلب: مازندرانجنسیت: زنسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه یزد – روزانهرتبه در سهمیه: 237تراز: 4053
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)17
شیمی تجزیه16
شیمی معدنی0
شیمی فیزیک15
شیمی آلی50
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: شیمی تجزیهشهر داوطلب: اردبیلجنسیت: مردسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه خوارزمی تهران – روزانهرتبه در سهمیه: 263تراز: 3840
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)2-
شیمی تجزیه10
شیمی معدنی40
شیمی فیزیک3/5-
شیمی آلی37
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98 496
گرایش: شیمی تجزیهشهر داوطلب: کاشانجنسیت: مردسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه شهید باهنر کرمان – روزانهرتبه در سهمیه: 380تراز: 3435
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)22
شیمی تجزیه19
شیمی معدنی0
شیمی فیزیک5
شیمی آلی7
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: شیمی تجزیهشهر داوطلب: مرکزیجنسیت: زنسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه پیام نور تهران شرقرتبه در سهمیه: 496تراز: 3173
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)3
شیمی تجزیه16
شیمی معدنی0
شیمی فیزیک0
شیمی آلی25
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: شیمی تجزیهشهر داوطلب: مازندرانجنسیت: زنسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه پیام نور مرکز مشهدرتبه در سهمیه: 675تراز: 2930
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)11
شیمی تجزیه15
شیمی معدنی0
شیمی فیزیک0
شیمی آلی12
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: شیمی تجزیهشهر داوطلب: یزدجنسیت: مردسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه علم و صنعت – پردیس خودگردانرتبه در سهمیه: 684تراز: 2879
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)8
شیمی تجزیه10
شیمی معدنی0
شیمی فیزیک0
شیمی آلی15
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: شیمی تجزیهشهر داوطلب: کاشانجنسیت: مردسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه سمنان – پردیس خودگردانرتبه در سهمیه: 770تراز: 2846
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
شیمی تجزیه0
شیمی معدنی20
شیمی فیزیک0
شیمی آلی37
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: شیمی کاربردیشهر داوطلب: قمجنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 5 درصد
محل قبولی: دانشگاه خوارزمی تهران – روزانهرتبه در سهمیه: 76تراز: 2587
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)13
شیمی تجزیه5
شیمی معدنی0
شیمی فیزیک5
شیمی آلی9
شیمی کاربردی1
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: شیمی کاربردیشهر داوطلب: لرستانجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 25 درصد
محل قبولی: دانشگاه مالک اشتر – روزانهرتبه در سهمیه: 148تراز: 1967
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)7
شیمی تجزیه3
شیمی معدنی0
شیمی فیزیک2/5-
شیمی آلی5
شیمی کاربردی10
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: شیمی کاربردیشهر داوطلب: مشهدجنسیت: مردسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه مازندران – نوبت دومرتبه در سهمیه: 286تراز: 3611
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)37
شیمی تجزیه0
شیمی معدنی5
شیمی فیزیک0
شیمی آلی35
شیمی کاربردی0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: شیمی کاربردیشهر داوطلب: تبریزجنسیت: مردسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه سمنان – روزانهرتبه در سهمیه: 312تراز: 3517
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)2-
شیمی تجزیه7
شیمی معدنی40
شیمی فیزیک6-
شیمی آلی33
شیمی کاربردی0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: شیمی کاربردیشهر داوطلب: زنجانجنسیت: زنسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه سیستان و بلوچستان – روزانهرتبه در سهمیه: 386تراز: 3365
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)8-
شیمی تجزیه0
شیمی معدنی23
شیمی فیزیک10-
شیمی آلی67
شیمی کاربردی0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: شیمی کاربردیشهر داوطلب: تبریزجنسیت: مردسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه زنجان – روزانهرتبه در سهمیه: 589تراز: 2983
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)32
شیمی تجزیه0
شیمی معدنی7
شیمی فیزیک5
شیمی آلی0
شیمی کاربردی0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: شیمی کاربردیشهر داوطلب: کردستانجنسیت: مردسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه اراک – روزانهرتبه در سهمیه: 647تراز: 2902
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)10
شیمی تجزیه11
شیمی معدنی0
شیمی فیزیک3
شیمی آلی47
شیمی کاربردی0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: شیمی کاربردیشهر داوطلب: اراکجنسیت: مردسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه سمنان – نوبت دومرتبه در سهمیه: 726تراز: 2823
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)3
 شیمی تجزیه5
شیمی معدنی10
شیمی فیزیک6/5-
شیمی آلی13
شیمی کاربردی12
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: شیمی کاربردیشهر داوطلب: تهرانجنسیت: مردسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه مازندران – پردیس خودگردانرتبه در سهمیه: 867تراز: 2666
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
شیمی تجزیه2
شیمی معدنی3
شیمی فیزیک7
شیمی آلی25
شیمی کاربردی0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: شیمی کاربردیشهر داوطلب: همدانجنسیت: مردسهمیه: آزاد
محل قبولی: موسسه غیرانتفاعی قدر کوچصفهان – رشترتبه در سهمیه: 1018تراز: 2597
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)12
شیمی تجزیه3
شیمی معدنی3
شیمی فیزیک1
شیمی آلی0
شیمی کاربردی13
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: شیمی دریاشهر داوطلب: گلستانجنسیت: مردسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه مازندران – بابلسر – روزانهرتبه در سهمیه: 126تراز: 5948
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)40
شیمی تجزیه32
شیمی معدنی45
شیمی فیزیک37
شیمی آلی33
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: شیمی دریاشهر داوطلب: بندرعباسجنسیت: مردسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه مازندران – روزانهرتبه در سهمیه: 148تراز: 5723
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)24
شیمی تجزیه26
شیمی معدنی39
شیمی فیزیک46
شیمی آلی17
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: شیمی دریاشهر داوطلب: کرمانجنسیت: زنسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه مازندران – بابلسر – روزانهرتبه در سهمیه: 169تراز: 5563
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)31
شیمی تجزیه28
شیمی معدنی0
شیمی فیزیک43
شیمی آلی37
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: شیمی دریاشهر داوطلب: شیرازجنسیت: مردسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه خلیج فارس – بوشهر – روزانهرتبه در سهمیه: 221تراز: 5035
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)30
شیمی تجزیه25
شیمی معدنی16
شیمی فیزیک32
شیمی آلی0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: شیمی دریاشهر داوطلب: یزدجنسیت: مردسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر – روزانهرتبه در سهمیه: 259تراز: 4664
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)17
شیمی تجزیه0
شیمی معدنی0
شیمی فیزیک37
شیمی آلی40
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: شیمی دریاشهر داوطلب: تهرانجنسیت: مردسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه علوم دریایی چابهار – روزانهرتبه در سهمیه: 310تراز: 4117
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)18
شیمی تجزیه0
شیمی معدنی21
شیمی فیزیک31
شیمی آلی5
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: شیمی دریاشهر داوطلب: زاهدانجنسیت: مردسهمیه: 25 درصد
محل قبولی: دانشگاه مازندران – بابلسر – روزانهرتبه در سهمیه: 111تراز: 1980
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)11
شیمی تجزیه3-
شیمی معدنی0
شیمی فیزیک3
شیمی آلی4
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: شیمی و فناوری اسانسشهر داوطلب: یزدجنسیت: زنسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه گنبد – روزانهرتبه در سهمیه: 153تراز: 5737
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)43
شیمی تجزیه17
شیمی معدنی33
شیمی فیزیک25
شیمی آلی37
شیمی کاربردی30
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: شیمی و فناوری اسانسشهر داوطلب: تهرانجنسیت: مردسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه گنبد – روزانهرتبه در سهمیه: 182تراز: 5574
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)16
شیمی تجزیه24
شیمی معدنی40
شیمی فیزیک31
شیمی آلی18
شیمی کاربردی29
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: شیمی و فناوری اسانسشهر داوطلب: گلستانجنسیت: زنسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه گنبد – روزانهرتبه در سهمیه: 215تراز: 5337
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)33
شیمی تجزیه15
شیمی معدنی28
شیمی فیزیک11
شیمی آلی37
شیمی کاربردی23
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: شیمی و فناوری اسانسشهر داوطلب: قمجنسیت: مردسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه گنبد – روزانهرتبه در سهمیه: 237تراز: 5189
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)15
شیمی تجزیه39
شیمی معدنی0
شیمی فیزیک41
شیمی آلی25
شیمی کاربردی18
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: شیمی و فناوری اسانسشهر داوطلب: مشهدجنسیت: زنسهمیه: 5 درصد
محل قبولی: دانشگاه گنبد – روزانهرتبه در سهمیه: 129تراز: 3950
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)12
شیمی تجزیه18
شیمی معدنی0
شیمی فیزیک0
شیمی آلی21
شیمی کاربردی3
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: شیمی و فناوری اسانسشهر داوطلب: اصفهانجنسیت: مردسهمیه: 25 درصد
محل قبولی: دانشگاه گنبد – روزانهرتبه در سهمیه: 226تراز: 2834
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)8
شیمی تجزیه0
شیمی معدنی11
شیمی فیزیک16
شیمی آلی0
شیمی کاربردی0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: فیتوشیمیشهر داوطلب: قزوینجنسیت: مردسهمیه: 118
محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی – روزانهرتبه در سهمیه: 118تراز: 5567
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)25
شیمی تجزیه37
شیمی معدنی40
شیمی فیزیک32
شیمی آلی27
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: فیتوشیمیشهر داوطلب: اردبیلجنسیت: زنسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه تبریزرتبه در سهمیه: 139تراز: 5372
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)43
شیمی تجزیه39
شیمی معدنی38
شیمی فیزیک21
شیمی آلی15
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: فیتوشیمیشهر داوطلب: گلستانجنسیت: مردسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه بیرجند – روزانهرتبه در سهمیه: 154تراز: 5146
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)37
شیمی تجزیه23
شیمی معدنی33
شیمی فیزیک17
شیمی آلی41
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: فیتوشیمیشهر داوطلب: اصفهانجنسیت: زنسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه بیرجند – روزانهرتبه در سهمیه: 170تراز: 5032
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)18
شیمی تجزیه36
شیمی معدنی18
شیمی فیزیک26
شیمی آلی46
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: فیتوشیمیشهر داوطلب: مشهدجنسیت: مردسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه تبریز – روزانهرتبه در سهمیه:192تراز: 4866
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)27
شیمی تجزیه30
شیمی معدنی12
شیمی فیزیک34
شیمی آلی35
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: فیتوشیمیشهر داوطلب: مازندرانجنسیت: زنسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه شهید چمران – روزانهرتبه در سهمیه: 219تراز: 4649
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)17
شیمی تجزیه45
شیمی معدنی13
شیمی فیزیک24
شیمی آلی32
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: فیتوشیمیشهر داوطلب: کرمانجنسیت: مردسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه تبریز – نوبت دومرتبه در سهمیه: 238تراز: 4515
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)26
شیمی تجزیه38
شیمی معدنی20
شیمی فیزیک18
شیمی آلی21
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: فیتوشیمیشهر داوطلب: تبریزجنسیت: زنسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه شهید چمران – اهواز – روزانهرتبه در سهمیه: 257تراز: 4365
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)37
شیمی تجزیه0
شیمی معدنی0
شیمی فیزیک47
شیمی آلی26
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: نانوشیمیشهر داوطلب: تبریزجنسیت: مردسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه تبریزرتبه در سهمیه: 212تراز: 4293
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)55
شیمی تجزیه7
شیمی معدنی8
شیمی فیزیک10
شیمی آلی11
شیمی کاربردی0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: نانوشیمیشهر داوطلب: اصفهانجنسیت: زنسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه ارومیه – روزانهرتبه در سهمیه: 232تراز: 4216
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)17.5
شیمی تجزیه0
شیمی معدنی15
شیمی فیزیک29
شیمی آلی0
شیمی کاربردی0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: نانوشیمیشهر داوطلب: مازندرانجنسیت: مردسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه تبریز – روزانهرتبه در سهمیه: 260تراز: 4026
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
شیمی تجزیه9
شیمی معدنی41
شیمی فیزیک4.5-
شیمی آلی35
شیمی کاربردی0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: نانوشیمیشهر داوطلب: یزدجنسیت: مردسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه ارومیه – روزانهرتبه در سهمیه: 337تراز: 3718
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)10-
شیمی تجزیه0
شیمی معدنی20
شیمی فیزیک10-
شیمی آلی67
شیمی کاربردی0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: نانوشیمیشهر داوطلب: همدانجنسیت: زنسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه علم و صنعت ایران – روزانهرتبه در سهمیه: 546تراز: 3260
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)6
شیمی تجزیه10
شیمی معدنی0
شیمی فیزیک0
شیمی آلی46
شیمی کاربردی0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: نانوشیمیشهر داوطلب: تهرانجنسیت: زنسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه تهرانرتبه در سهمیه: 557تراز: 3251
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)17
شیمی تجزیه17
شیمی معدنی0
شیمی فیزیک6
شیمی آلی7
شیمی کاربردی0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: نانوشیمیشهر داوطلب: البرزجنسیت: مردسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه صنعتی اصفهان – نوبت دومرتبه در سهمیه: 625تراز: 3153
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
شیمی تجزیه18
شیمی معدنی4
شیمی فیزیک4
شیمی آلی35
شیمی کاربردی0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: نانوشیمیشهر داوطلب: شیرازجنسیت: زنسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه مازندرانرتبه در سهمیه: 767تراز: 2982
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)3
شیمی تجزیه18
شیمی معدنی30
شیمی فیزیک25
شیمی آلی0
شیمی کاربردی23
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: آموزش شیمیشهر داوطلب: قمجنسیت: مردسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران – روزانهرتبه در سهمیه: 47تراز: 6047
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)47
شیمی تجزیه35
شیمی معدنی38
شیمی فیزیک41
شیمی آلی33
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: آموزش شیمیشهر داوطلب: اردبیلجنسیت: زنسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه فرهنگیان پردیس نسیبه تهرانرتبه در سهمیه: 68تراز: 5827
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)43
شیمی تجزیه39
شیمی معدنی35
شیمی فیزیک31
شیمی آلی37
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: آموزش شیمیشهر داوطلب: تهرانجنسیت: مردسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران – روزانهرتبه در سهمیه: 107تراز: 5483
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)39
شیمی تجزیه27
شیمی معدنی34
شیمی فیزیک45
شیمی آلی38
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: آموزش شیمیشهر داوطلب: اصفهانجنسیت: مردسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید چمران – روزانهرتبه در سهمیه: 132تراز: 5257
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)32
شیمی تجزیه37
شیمی معدنی35
شیمی فیزیک28
شیمی آلی27
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: آموزش شیمیشهر داوطلب: مشهدجنسیت: زنسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهرانرتبه در سهمیه: 156تراز: 5068
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)23
شیمی تجزیه34
شیمی معدنی32
شیمی فیزیک25
شیمی آلی29
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: آموزش شیمیشهر داوطلب: کرمانجنسیت: زنسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه فرهنگیان – پردیس نسیبه تهران – روزانهرتبه در سهمیه: 197تراز: 4678
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)30
شیمی تجزیه40
شیمی معدنی15
شیمی فیزیک21
شیمی آلی31
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: آموزش شیمیشهر داوطلب: مازندرانجنسیت: مردسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید چمران – روزانهرتبه در سهمیه: 215تراز: 4467
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)20
شیمی تجزیه18
شیمی معدنی25
شیمی فیزیک12
شیمی آلی32
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: آموزش شیمیشهر داوطلب: همدانجنسیت: مردسهمیه: آزاد
محل قبولی: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران – نوبت دومرتبه در سهمیه: 248تراز: 4192
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)15
شیمی تجزیه28
شیمی معدنی32
شیمی فیزیک0
شیمی آلی8
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته شیمی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: آموزش شیمیشهر داوطلب: همدانجنسیت: زنسهمیه: 5 درصد
محل قبولی: دانشگاه فرهنگیان دپردیس نسیبه تهرانرتبه در سهمیه: 117تراز: 3930
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
شیمی تجزیه16
شیمی معدنی14
شیمی فیزیک13
شیمی آلی7

 

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره ارشد پیج کارشناسی ارشد