خانه نظام وظیفه حقوق سربازان متاهل ۱۴۰۲

حقوق سربازان متاهل ۱۴۰۲

جدول دستمزد سربازان متاهل
حقوق سربازان متاهل 1402

دستمزد کارکنان وظیفه و به تبع آن، حقوق سربازان متاهل نسبت به سنوات پیشین در سال 1401 با روندی رو به رشد همراه شد که همین امر به گفته برخی از کارشناسان و مسئولین، دلیل افزایش ثبت نام مشمولان نظام وظیفه در سال جاری بوده است.

وضعیت تاهل، یکی از چندین ملاک موثر در تعیین مبلغ دریافتی بوده که به طور ماهیانه از طریق سرباز کارت برای کارکنان وظیفه واریز می شود. با توجه به شرایط متفاوت متاهلین نسبت به مشمولان مجرد و تعهد آنان به خانواده برای مسئولیت هایی که بر دوش دارند، سازمان نظام وظیفه مزایایی را برای سربازان متاهل در نظر گرفته تا بتوانند با امنیت خاطری بیشتر به خدمت بپردازند. هدف این مقاله، بررسی و معرفی امتیازهایی که بر نحوه محاسبه میزان حقوق سربازی تاثیرگذار بوده، می باشد.

افزایش حقوق سربازان متاهل، در گرو تصویب بودجه و برنامه هفتم در سال 1402 می باشد.

پایه حقوق سربازی 1402

در حال حاضر و بر اساس ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح در بهار 1401، حداقل حقوق سربازان 2 میلیون 520 هزار تومان بوده و با توجه به گزینه هایی چون تاهل، تحصیلات، درجه، بومی یا غیربومی بودن و عملیاتی بودن منطقه خدمت، تا بیش از 4 میلیون تومان  افزایش خواهد یافت.

سردار تقی مهری، رئیس سازمان وظیفه عمومی از ارائه طرحی به مجلس شورای اسلامی و دولت خبر داد که طبق آن، افزایش حقوق سربازان در لایحه بودجه سال آینده و برنامه هفتم توسعه، پیشنهاد گردیده است. طرحی که خواستار پیش بینی دستمزد سربازان، طبق ماده 49 قانون خدمت وظیفه عمومی در هر سال می باشد.

این ماده اعلام می کند که حقوق سربازان وظیفه در کمترین حالت، 60 درصد و در بیشترین حالت، 90 درصد حداقل حقوق کارکنان نیروهای مسلح (پایور)، طبق قانون مدیریت خدمات کشوری است که با توجه به فاکتورهای تحصیلات، نوع درجه و… توسط ستاد کل، تهیه شده و به تصویب فرماندهی کل می رسد.

نکته: لازم به ذکر است که طبق ماده 49 خدمت وظیفه عمومی، حقوق سربازان یگان های ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و وزارت دفاع یکسان بوده و حداقل برابر 60 درصد و حداکثر معادل 90 درصد حقوق پایه پایور می باشد.

حقوق سربازان متاهل 1402

یکی از دغدغه های سربازان متاهل، تامین مخارج زندگی در دوره سربازی است. چراکه مشمولان، امکان استخدام در طول ماه های خدمت و پیش از تعیین وضعیت کارت نظام وظیفه را ندارند و از این رو، حقوق سربازی ممکن است به عنوان تنها درآمد آنان تلقی شود. خبر خوب اینکه طبق مقررات سازمان وظیفه عمومی، تاهل سربازان، یکی از ملاک های افزایش حقوق می باشد و طبق آخرین اعلام ها در خرداد ماه سال 1401، حقوق سربازان متاهل 90 درصد دریافتی یک نیروی پایور یعنی نزدیک به 4 میلیون 300 هزار تومان برآورد شده است.

حقوق سربازان مرزی متاهل

برای حقوق سربازان مرزی، بند ویژه ای در نظر گرفته نشده و دریافتی این مشمولان طبق مناطق عملیاتی، فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و یا کمک هزینه سفر سربازان غیربومی پرداخت می شود. نکته مهم در این خصوص، کمتر بودن مدت زمان خدمت سربازی  برای افراد در حال خدمت در مناطق مرزی نسبت به سایر سربازان عادی می باشد.

امتیاز سربازان متاهل

خانواده به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای جامعه، همواره مورد توجه واقع بوده و از این رو در سال های اخیر سعی شده است تا با ایجاد تسهیلاتی برای سربازان متاهل، شرایط زندگی و معیشت آنان به عنوان همسر/ پدر هموارتر گردد. موارد زیر، از جمله امتیازات سربازان متاهل می باشد:

 • میزان حقوق بیشتر
 • کسر خدمت: سربازان متاهل اعزامی به خدمت پس از تاریخ یکم آذر سال 1399، از 2 ماه کسر خدمت سربازی بهره مند می شوند.
 • امتیاز فرزند: به ازای هر فرزند، 3 ماه کسر خدمت برای سربازان لحاظ می گردد.
 • مرخصی بیشتر: سالی 30 روز معادل 2.5 روز در ماه به سربازان متاهل مرخصی تعلق می گیرد.
 • خدمت در شهر محل سکونت همسر و یا حومه
 • اولویت برای گرفتن امریه
 • اولویت برای آموزش های مهارت آموزی (فنی و حرفه ای)

نحوه محاسبه حقوق سربازان متاهل

طبق آخرین ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح در خرداد ماه سال 1401، حقوق و مزایای سربازان وظیفه مطابق جداول زیر محاسبه می گردد. لازم به ذکر است که منظور از ضریب حقوقی درجه، همان درصدی می باشد که با توجه به مدرک تحصیلی و نوع درجه سرباز تعیین می شود. به عنوان مثال ضریب حقوقی سرباز یکم، 62 درصد لحاظ شده است. همچنین ضریب قابل اجرا، در محاسبه حقوق پایه سرباز موثر می باشد.

حقوق سربازان متاهل 1402
درجهضریب حقوقی درجهضریب قابل اجرا
%85
کلیه کارکنان وظیفه متاهل (با هر درجه ای)%904.284.000 تومان
روش محاسبه حقوقحقوق پایه

=

ضریب قابل اجرا × ضریب حقوق × (5.600.000 تومان) حداقل حقوق کارکنان نیروهای مسلح

نکته: حقوق کارکنان وظیفه مجرد، به ترتیب مناطق عادی و عملیاتی، برابر جدول های زیر قابل پرداخت است.

حقوق سربازان مجرد در مناطق عادی 1402
درجهضریب حقوقی درجهضریب قابل اجرا 80 درصد
سرباز / ناوی%602.520.000 تومان
سرباز دوم / ناوی دوم%612.562.000 تومان
سرباز یکم / ناوی یکم%622.604.000 تومان
سرجوخه / رزم یار / سر ناوی%632.646.000 تومان
گروهبان سوم / رزم آور سوم / مهناوی سوم%652.730.000 تومان
گروهبان دوم / رزم آور دوم / مهناوی دوم%672.814.000 تومان
گروهبان یکم / رزم آور یکم / مهناوی یکم%692.898.000 تومان
استوار دوم / رزم دار دوم / ناو استوار دوم%712.982.000 تومان
استوار یکم / رزم دار یکم / ناو استوار یکم%733.066.000 تومان
ستوان سوم / ناوبان سوم%763.192.000 تومان
ستوان دوم / ناوبان دوم%793.318.000 تومان
ستوان یکم / ناوبان یکم%823.444.000 تومان
ستوان یکم پزشک / ناوبان یکم پزشک%903.780.000 تومان
روش محاسبه حقوقحقوق پایه

=

ضریب قابل اجرا × ضریب حقوق × (5.600.000 تومان) حداقل حقوق کارکنان نیروهای مسلح

حقوق سربازان مجرد در مناطق عملیاتی 1402
درجهضریب حقوقی درجهضریب قابل اجرا 80 درصد
سرباز / ناوی%753.360.000 تومان
سرباز دوم / ناوی دوم%753.360.000 تومان
سرباز یکم / ناوی یکم%753.360.000 تومان
سرجوخه / رزم یار / سر ناوی%753.360.000 تومان
گروهبان سوم / رزم آور سوم / مهناوی سوم%753.360.000 تومان
گروهبان دوم / رزم آور دوم / مهناوی دوم%753.360.000 تومان
گروهبان یکم / رزم آور یکم / مهناوی یکم%753.360.000 تومان
استوار دوم / رزم دار دوم / ناو استوار دوم%753.360.000 تومان
استوار یکم / رزم دار یکم / ناو استوار یکم%753.360.000 تومان
ستوان سوم / ناوبان سوم%76 3.404.800 تومان
ستوان دوم / ناوبان دوم%79 3.539.200 تومان
ستوان یکم / ناوبان یکم%82 3.673.600 تومان
ستوان یکم پزشک / ناوبان یکم پزشک%90 4.032.000 تومان
روش محاسبه حقوقحقوق پایه

=

ضریب قابل اجرا × ضریب حقوق × (5.600.000 تومان) حداقل حقوق کارکنان نیروهای مسلح

نکته: به مبالغ فوق، در صورت تعلق هزینه سفر، فوق العاده بدی آب و هوا و مناطق کمتر توسعه یافته اضافه خواهد شد.

عوامل موثر بر حقوق سربازان متاهل 1402

با توجه به ماده 49 قانون وظیفه عمومی، حق عائله مندی کارکنان وظیفه متاهل، به روش زیر محاسبه می گردد:

 • کمک هزینه معاش همسر: ماهانه 4 میلیون 73 هزار 895 ریال = ضریب ریالی سال 1401 (3353) × 1215
 • کمک هزینه اولاد (به ازای هر فرزند): ماهانه یک میلیون 56 هزار 195 ریال = ضریب ریالی سال 1401 (3353) × 315

تبصره: مزایای کمک هزینه همسر برای زوجین سال 1401، دو برابر مبلغ بالا (8 میلیون 147 هزار 790 ریال) و امتیاز حق فرزند متولدین سال 1401، سه برابر مبلغ بالا (3 میلیون 168 هزار 585 ریال) می باشد.

حقوق سربازان امریه متاهل

امریه سربازی یکی از راه های جایگزین خدمت در پادگان ها است و دریافت کنندگان آن می توانند مانند کارمندان عادی در بخش های خدماتی و اداری انجام وظیفه نمایند. هر ارگان متناسب با نیاز خود، شرایط جذب سرباز امریه رو اعلام نموده و واجدین شرایط مطابق مدرک تحصیلی اعلام شده امکان ثبت نام و دریافت آن را خواهند داشت.

متقاضیان متاهل معمولا در تمامی فراخوان های منتشر شده از سوی ارگان های ارائه دهنده امریه، در اولویت پذیرش قرار دارند. اما به طور معمول در خصوص دریافتی، پایه حقوق این سربازان تفاوت چندانی با دستمزد سایر سربازان متاهل هم رده ندارد. مگر این که نهاد و ارگانی خاص، شرایط متفاوتی را در این زمینه لحاظ کند که جزئیات آن از طریق فراخوان اعلام می گردد.

میزان افزایش حقوق سربازان متاهل 1402

طبق اخبار منتشر شده از سوی سازمان نظام وظیفه عمومی فراجا و در پی اعتراض به کم بودن میزان حقوق سربازی، در سال 1401 به طور میانگین شاهد رشد 115 درصدی میزان دستمزد کارکنان وظیفه نیروهای مسلح بودیم. براساس آخرین تغییرات مبلغ دریافتی کارکان نظام وظیفه، حداقل دریافتی سرباز مجرد در مناطق عادی معادل 2 میلیون 520 هزار تومان، حقوق سربازان متاهل برابر 4 میلیون 284 هزار تومان و دستمزد سربازهایی که در مناطق عملیاتی خدمت می کنند، در کمترین حالت و فارغ از مدرک تحصیلی و وضعیت تاهل آنان 3 میلیون 360 هزار تومان می باشد.

زمان اجرایی شدن افزایش حقوق سربازان متاهل 1402

اخبار مقرر شده از سوی سازمان نظام وظیفه، حاکی از افزایش دستمزدها از ابتدای سال جاری بوده اما با توجه به شواهد میدانی، این امر تا انتهای بهار 1401 محقق نگردیده است. مطابق ابلاغیه های رسمی افزایش حقوق سربازان به تدریج و از اردیبهشت سال جاری آغاز شده و تا پایان سال برای همه افراد اجرایی خواهد شد.

گفتنی است که واریز مابه التفاوت حقوق سربازانی که به میزان تعیین شده دریافت نکرده اند، در دستور کار بوده و به محض تایید پرداختی ها، اطلاعات مورد نظر به روزرسانی و پرداخت خواهد شد.

چه عواملی تعیین کننده میزان حقوق سربازان می باشد؟

به طور کلی به غیر از وضعیت تاهل، ملاک های زیر را می توان به عنوان عوامل تعیین کننده بر میزان دستمزد سربازان نام برد.

 1. مدرک تحصیلی: تحصیلات، یکی از شاخص های تعیین موقعیت مشمول در خدمت سربازی می باشد. از این رو سربازانی که دارای مدارک تحصیلی بالاتر هستند، میزان دریافتی بیشتری نیز خواهند داشت.
 2. نوع درجه: درجه، تابعی از مدرک تحصیلی است. به طوری که هرچه میزان تحصیلات یک مشمول به خدمت بالاتر باشد، درجه وی نیز بالاتر لحاظ شده و به این ترتیب، حقوق بیشتری دریافت می نماید.
 3. منطقه خدمت سربازی: مناطق خدمت سربازی به دو دسته کلی مناطق عادی و مناطق عملیاتی تقسیم می شوند که به مناطق عملیاتی، ضریب حقوقی بالاتری اختصاص می یابد.
 4. کمک هزینه سفر سربازان غیربومی: این هزینه به مسافت های بالاتر از 50 کیلومتر تعلق می گیرد.
 5. امریه: سازمان ها و نهادهای امریه پذیر، طبق اساسنامه خود و هماهنگی با نظام وظیفه، به سربازان دستمزد پرداخت می کنند که معمولا شامل تفاوت قابل توجهی نسبت به سایر سربازان غیرامریه هم رده نمی باشد.

 

سوالات متداول

1- میزان حقوق سربازان متاهل ۱۴۰۲ چقدر است؟

طبق آخرین ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح، دریافتی سربازان متاهل در حالت معمولی برابر 4 میلیون 284 هزار تومان می باشد.

2- نحوه محاسبه دستمزد سربازان به چه صورت است؟

حقوق سربازان بر اساس مدرک تحصیلی، درجه، وضعیت تاهل و منطقه خدمت محاسبه می گردد.

3- آیا حقوق سربازان متاهل افزایش یافته است؟

طرح افزایش حقوق سربازان در سال ۱۴۰۲ در لایحه بودجه پیشنهاد گردیده که تصویب و اجرایی شدن آن، در گرو تصویب مجلس شورای اسلامی می باشد.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره نظام وظیفه پیج نظام وظیفه