خانه نظام وظیفه غیبت سربازی

غیبت سربازی

غیبت های موجه و غیر موجه سربازی
غیبت سربازی

بر اساس قانون وظیفه عمومی، تمامی افراد با جنسیت آقا و دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران، به محض ورود به سن 18 سالگی مشمول قانون خدمت وظیفه عمومی می شوند. حال ممکن است برخی افراد به هر دلیل اقدامی جهت اعزام به خدمت انجام نداده باشند از این رو این دسته به عنوان غایب در نظر گرفته می شوند.

افرادی که به عنوان مشمولان غایب سربازی می باشند از انجام بسیاری از امور مرتبط به ارگان های دولتی منع خواهند بود. برخی از این محدودیت ها عبارتند از عدم دریافت هرگونه وام و یا کمک های کشاورزی و صنعتی و… از بانک ها، عدم دریافت اصل مدرک دوره های تحصیلی و یا پایان نامه های دوره های بالاتر، عدم امکان اشتغال در موسسه های دولتی و بسیاری از موارد دیگر.

غیبت سربازی به دوره ای می گویند که فرد پس از 18 سالگی، در موعد مقرر، اقدام به معرفی خود و اعزام به خدمت سربازی نکند.

غیبت سربازی چیست؟

شاید شما هم واژه غیبت سربازی به گوشتان خورده باشد اما ندانید که این غیبت شامل چه مواردی می شود و آیا خودتان نیز مشمول غیبیت سربازی هستید یا خیر. غیبت سربازی، به دوره ای گفته می شود که شخص پس از رسیدن به سن مشمولیت خدمت سربازی یعنی 18 سال تمام، در زمان مشخص، اقدام به معرفی و اعزام خود به خدمت ننماید. به طور کلی غیبت نظام وظیفه دو نوع است:

 غیبت اولیه

کسانی که به سن مشمول سربازی رسیده اما خود را به سازمان نظام وظیفه معرفی نمی کنند از این رو این دسته افراد مرتکب غیبت اولیه می شوند.

 غیبت در حین انجام وظیفه

اگر شخصی در حین انجام خدمت سربازی به محل خدمت خود باز نگردد جز مشمولان غیبت در حین انجام وظیفه خواهد بود.

چه کسانی جز مشمولان غایب سربازی هستند؟

برای پاسخ به این پرسش که چه کسانی جز مشمولان غایب سربازی می باشد می توان گفت: در صورت داشتن موارد زیر شما نیز جز این دسته افراد قرار خواهید گرفت.

 • از تاریخ فراغت تحصیل‌ دانش آموزان و دانشجویانی که در داخل و یا خارج از کشور هستند یک سال بگذرد اما خود را به سازمان نظام وظیفه معرفی نکرده باشند.
 • انصراف از ادامه تحصیل قبل از رسیدن به سن قانونی خدمت سربازی و عدم مشخص نمودن تکلیف خود بعد از سن 18 سالگی به مدت 6 ماه
 • کسانی که دارای معافیت موقت هستند، تنها  1 سال  بعد از اتمام مهلت معافیت موقت خود فرصت دارند خود را به نظام وظیفه معرفی نمایند، در غیر این صورت غایب محسوب می شود.
 • اگر فردی  تمامی مراحل اعزام به خدمت سربازی را طی نماید اما در زمان معین شده خود را معرفی نکند، باز هم غایب در نظر گرفته می شود.

استعلام غیبت سربازی

آقایانی که به سن مشمولی 18 سال تمام رسیده اند، گذراندن دوره سربازی ضروری است از این رو، روش هایی برای استعلام غیبت سربازی وجود دارد که می توان به مراجعه حضوری به مراکز پلیس + 10 و دریافت کد سخا نظام وظیفه اشاره کرد. این دسته از افراد در سیستم نظام وظیفه و پلیس + 10 با کدی با عنوان کد سخا شناخته می شوند که در هر مرحله از امور مربوط به نظام وظیفه مانند اعزام به خدمت سربازی، معافیت های موقت و دائم، استعلام غیبت سربازی و … به آن نیاز دارند.

درصورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر بر روی لینک راهنمای استعلام وضعیت نظام وظیفه کلیک نمایید.

چه غیبت هایی در خدمت سربازی قابل توجیه هستند؟

مسلما تمامی افرادی که مشمول غیبت می شوند به عمد در این شرایط قرار نگرفته و ممکن است تحت تاثیر یکسری وقایع و شرایط در این مسیر قرار گرفته باشند. شرایطی وجود دارد که اگر مشمولان، توسط یکی از آن ها از اعزام به خدمت باز مانده و وارد غیبت اولیه شده باشند، غیبت آن ها موجه تلقی شده و از جرایم و محدودیت ها معاف می باشند. شرایطی که به موجب آن ها غیبت مشمول، موجه خواهد بود به شرح زیر است:

 • فرد دچار بیماری یا صدمه ای شده باشد که تاخیر در معرفی و یا اعزام حداکثر به مدت 2 ماه، از زمان شروع بیماری را به دنبال داشته باشد و یا منجر به بستری شدن وی در بیمارستان گردد، حداکثر تا 6 ماه پس از شروع بیماری، آن هم با ارائه مدرک مستند و تاییدیه پزشک معتمد سازمان، مجاز به تاخیر در معرفی یا اعزام می باشد. درصورتی که دوره بهبود آن ها به بیش از 6 ماه بیانجامد، باز هم به تاییدیه پزشک معتمد سازمان نیاز است.
 • درصورتی که یکی از اعضای درجه یک خانواده مشمول فوت کند، معرفی و اعزام او حداکثر تا 3 ماه می تواند به تاخیر بیانجامد. درصورتی که متوفی از خانواده همسر باشد این مدت زمان به حداکثر 1 ماه کاهش می یابد.
 • درگیری فرد مشمول یا اعضای درجه یک خانواده وی، با وقایع طبیعی مانند سیل، زلزله و … و یا حوادثی همچون آتش سوزی، انفجار، تصادف شدید و یا سقوط هواپیما که موجبات تاخیر فرد را حداکثر بین 2 تا 6 ماه پس از وقوع حادثه فراهم آورد. درصورتی که همسر و فرزند فرد در حادثه آسیب دیده باشند، بسته به شدت آن و ضرورتی که برای حضور فرد مشمول نیاز است حداکثر تا 6 ماه پس از وقوع حادثه، غیبت مشمول موجه است. اگر آسیب دیدگان پدر، مادر، خواهر و یا برادر مشمول باشند، این بازه زمانی به حداکثر 3 ماه کاهش یافته و درصورتی که پدر و مادر همسر فرد مشمول صدمه دیده باشند، غیبت او تا حداکثر 2 ماه توجیه دارد.
 • مشکلات اداری که ممکن است برای هر فرد حین انجام فرآیند معرفی و یا اعزام پیش بیاید، بدون این که مشمول در آن ها دخیل باشد. شرایطی این چنینی تا حداکثر 6 ماه و تنها با ارائه مدرک مستند و اثبات عدم کوتاهی فرد در انجام فرآیند اعزام، موجه است.
 • در صورتی که مشمول، در حبس و یا توقیف به سر می برد باید دارای تاییدیه مراجع دارای صلاحیت بوده و علاوه بر آن، زمان شروع حبس وی، قبل از شروع دوره غیبتش باشد.
 • درصورتی که سرپرست خانواده مشمول، دچار مواردی چون (بیماری از کار افتادگی، حبس، اعتیاد، مفقودالاثر) باشد، زمانی فرد می تواند غیبتش را توجیه کند که درصورت غیبت او، خانواده توانایی امرار معاش خود را نداشته و جز او شخص دیگری نباشد که صلاحیت سرپرستی خانواده را دارا باشد. مدت زمانی که تحت این شرایط، غیبت افراد دارای توجیه است حداکثر 3 ماه می باشد. درصورتی که مشمول شرایط معافیت نداشته و برای اعزام اقدام نموده، می بایست مدرک مستند از مراجع دارای صلاحیت را به منظور توجیه غیبتش ارائه دهد.
 • بیماری های همسر و فرزند مشمول که موجب به تاخیر افتادن معرفی او حداکثر به مدت 3 ماه می شود.
 • زمانی که فرد، قبل از شروع دوره غیبت اقدام به ازدواج کرده و یا اختلافات با همسرش منجر به طلاق وی گردد. در صورتی که این اقدامات موجب تاخیر مشمول در اعزام و یا معرفی به مدت 3 ماه شده باشد، با ارائه مدارک مستند و گواهی های مرتبط از مراجع مربوطه غیبت فرد موجه محسوب می شود.
 • درصورتی که پدر و یا برادر مشمول به موجب بیماری فوت کرده باشد و شورای پزشکی این تشخیص را داده باشد که شروع بیماری پدر یا برادر و مراقبت از بیمار، قبل از غیبت مشمول بوده و در طول مدت غیبت او نیز ادامه داشته است.
 • اگر پدر یا برادر مشمول، دچار نقص عضو و یا محجوریت باشند و شورای پزشکی تشخیص دهد که شروع بیماری هر یک از آن ها و مراقبت از آن ها به قبل از دوره غیبت مربوط بوده و در طی آن نیز ادامه داشته است.
 • درصورت طلاق بائن و یا غیابی مادر مشمول که به علت حبس، اعتیاد، مفقودالاثر بودن پدر و مواردی مشابه رخ می دهد و به موجب آن، وظیفه سرپرستی خانواده قبل از شروع غیبت، بر عهده مشمول قرار خواهد گرفت. به شرطی که درصورت عدم حضور مشمول، خانواده قادر به امرار معاش خود نباشد. در این شرایط نیز ارائه مدارک مستند و تاییدیه سازمان های مربوطه لازم است.
 •  زمانی که اعضای درجه یک خانواده به معلولیتی گرفتار شده و تاریخ معلولیت آن ها قبل از ورود به غیبت مشمول باشد.

عدم دلیل موجه اما تحت برخی شرایط خاص!

درصورتی که فرد، دلیل موجهی برای غیبت نداشته باشد اما تحت برخی شرایط خاص که برای خانواده اش رخ می دهد که امکان اعزام به خدمت را نداشته باشد، در این صورت تحت شرایط زیر غیبت او جهت استفاده از معافیت توجیه می گردد:

الف – اگر همسر مشمول فوت کرده و از او دارای یک فرزند کوچک باشد، غیبت او حداکثر تا 3 سال، با 2 فرزند کوچک، حداکثر تا 5 سال و با 3 فرزند کوچک و بیشتر، حداکثر تا 8 سال موجه است.

ب – چنانچه همسر مشمول پس از ازدواج، دچار معلولیت شده و نیاز به مراقبت داشته باشد بسته به شدت معلولیت وی معلولیت متوسط حداکثر تا 2 سال و معلولیت شدید و خیلی شدید، حداکثر تا 5 سال، غیبت مشمول، قابل توجیه می باشد.

ج – درصورتی که هر یک از اعضای درجه یک خانواده مشمول، اعم از پدر، مادر، برادر و خواهر دچار بیماری و یا معلولیت شدید باشند، به جز فرد مشمول شخص دیگری برای مراقبت از آن ها وجود نداشته باشد و با اعزام وی، خانواده امرار معاش خود را از دست دهد، غیبت فرد حداکثر تا 5 سال قابل توجیه است.

مدارک مورد نیاز جهت توجیه غیبت سربازی

اسناد لازم برای توجیه غیبت سربازی
مدارک مورد نیاز جهت توجیه غیبت سربازی

شرایطی که به موجب آن ها، غیبت فرد مشمول توجیه می شود، ذکر شد اما برای اثبات آن ها نیاز به ارائه برخی مدارک و مستندات است که به شرح زیر می باشد.

 • مدارک پاراکلینیکی مراکز درمانی دانشگاه ها و یا نیروهای مسلح که نشان دهنده بیماری یا صدمات وارده به مشمول بوده و مورد تایید پزشک معتمد بهداری فرماندهی انتظامی استان باشد. مانند نتیجه آزمایشات رادیوگرافی ها، رادیولوژی ها، آندوسکوپی ها، سیتی اسکن ها، MRI، سونوگرافی ها و … .
 • مدارکی که نشان دهنده بیماری و بستری بودن فرد مشمول یا همسر و فرزند او بوده و مورد تایید پزشک معتمد بهداری فرماندهی انتظامی استان نیز باشد. این مدارک عبارتند از گواهی های صادر شده از مراکز درمانی و بیمارستان ها به همراه کپی خلاصه پرونده بیمارستانی.
 • گواهی فوت صادر شده از ثبت احوال که متعلق به یکی از بستگان درجه یک مشمول و همسرش باشد. (پدر، مادر، همسر، فرزند، برادر، خواهر، پدر و یا مادر همسر)
 • تاییدیه سازمان آتش نشانی محل، مبنی بر این که به علت حادثه ای همچون آتش سوزی یا انفجار، خسارت مالی به مشمول یا اعضای درجه یک وی و یا پدر و مادر همسرش وارد شده است.
 • درصورتی که به سبب تصادف شدید اتومبیل، حوادث مربوط به هواپیما و قطار و از این دست اتفاقات، به مشمول و یا اعضای درجه یک خانواده وی، خسارات جانی و مالی تحمیل شود، نیاز به گواهی تایید مراجع قضایی (پزشکی قانونی) و انتظامی محل می باشد.
 • اگر خسارات جسمی، مالی و روحی ناشی از حوادث طبیعی مانند زلزله، سیل، صاعقه و طوفان، به مشمول و یا اعضای درجه یک خانواده و هم چنین پدر و مادر همسر وی وارد شود، برای توجیه غیبت خود نیاز به گواهی صادره از بخشداری یا فرمانداری محل دارد.
 • درصورتی که آخرین وضعیت تحصیلی دانشجویان، طلاب و دانش آموزان، به سبب برخی اشکال های اداری، به موقع به سازمان اعلام نگردد برای اثبات آن، نیاز به صادر شدن تاییدیه درمورد چگونگی و نحوه بروز ایرادات اداری از بالاترین مقام اجرایی و اداری مرکز آموزش عالی و دانشگاهی وابسته به وزارت علوم، وزارت بهداشت، حوزه علمیه و آموزش و پرورش در مراکز شهرستان ها، می باشد.
 • چنانچه وضعیت خدمتی مشمولان به کار گرفته شده و یا رها شده از خدمت، به علت بروز مشکلات اداری، به موقع به سازمان وظیفه عمومی اعلام نشود، نیاز به یک تاییدیه صادر شده از نیروی انسانی سازمان های به کار گیرنده مشمولان متعهد به خدمت و همچنین نیروی انسانی نیروهای مسلح، درمورد چگونگی و نحوه رخ دادن مشکلات اداری، می باشد.
 • کپی حکم صادره مورد تایید از مراجع قضایی صادرکننده حکم که مبنی بر محبوس بودن مشمول، توقیف وی، غیبت و یا مفقودالاثر بودن پدر یا سرپرست دیگر خانواده باشد، با ذکر تاریخ شروع و اتمام محکومیت.
 •  درصورتی که پدر یا سرپرست دیگر خانواده گرفتار اعتیاد شدید باشد، نیاز به استعلام از مراکز درمانی و بهداشتی و یا پزشکی قانونی معتبر و نیز تاییدیه مراجع انتظامی می باشد.
 • عقدنامه یا طلاق نامه، به همراه شناسنامه مشمول و همسرش.
 • به منظور اثبات درستی یا دروغی بودن ازدواج یا طلاق مشمول و یا هر یک از اعضای درجه یک خانواده وی، استعلام از ثبت احوال و یا ثبت اسناد الزامی است.
 • در رابطه با شروع اختلافات مشمول و همسرش و یا مادر و پدر مشمول، به برگه تحقیقات محلی کلانتری یا پاسگاه محل سکونت و هم چنین دادنامه و برگه های احضاریه صادره از مراجع قضایی در این زمینه نیاز است.
 • درصورتی که پدر و یا برادر بالای 18 سال مشمول، در طول غیبت، دچار بیماری بوده که نیاز به مراقبت دارد، ارائه برگ رأی شورای پزشکی مبنی بر اعلام نظر در این خصوص الزامی است. اگر هر یک از آن ها به سبب این بیماری در طول دوره غیبت، فوت شود، تایید بیماری و محتاج بودن به مراقبت قبل از فوت، در طول مدت غیبت، از سوی شورای پزشکی نیاز است.
 • درصورتی که مادر مشمول به سبب حبس، مفقودالاثر بودن و یا اعتیاد شدید همسرش ناچار به طلاق غیابی شده باشد ارائه کپی از دادنامه و حکم صادر شده از مراجع صالحه قضایی الزامی است.
 • استعلام از سازمان تامین اجتماعی در خصوص عدم دریافت حقوق پدر و یا مادر مشمول.
 • بررسی صحت سرپرستی و تامین امرار معاش خانواده توسط مشمول، به واسطه پلیس کنترل اطلاعات یا کلانتری یا پاسگاه نظامی محل از طریق انجام تحقیقات از شورای اسلامی محل سکونت صورت می گیرد.
 • ارائه گواهی صادره از کمیته امداد یا بهزیستی استان در خصوص تحت پوشش بودن اعضای درجه یک خانواده.
 • درصورت معلولیت اعضای درجه یک خانواده نیاز به گواهی صادر شده از سازمان بهزیستی، با ذکر تاریخ معلولیت می باشد.
 • درصورت بروز اشکالات مربوط به پست و عدم ارسال و تحویل به موقع مرسوله به مشمول، نیاز به گواهی صادره به امضای مسئول اداره پست شهرستان محل سکونت مشمول با ذکر دلایل منطقی و قابل قبول می باشد.
 • درصورتی که در آخرین روز مهلت معرفی، در ثبت درخواست مشمول اشکالی بروز دهد مانند قطعی شبکه ارتباطی و عدم امکان ثبت درخواست مشمول، نیاز به ارائه گواهی صادره به امضای مسئول دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) و با تایید مدیر سیستم فاوای شهرستان می باشد.

نکته: درصورت کسب اطلاعات درباره شرایط معافیت کفالت پدر می توانید بر روی لینک کلیک کنید.

چه غیبت هایی در خدمت سربازی قابل توجیه نیستند؟

تمامی آقایانی که به سن 18 سال می رسند می بایست جهت اعزام و معرفی به خدمت خود اقدام نمایند و وضعیت خود را مشخص کنند. بر اساس قانون وظیفه عمومی، مشمولان خدمتی که در موعد مقرر برای رسیدگی به وضعیت خود اقدام نکرده و یا خود را معرفی نکرده باشند به عنوان سرباز غایب محسوب می شوند. شرایطی که به موجب آن ها غیبت افراد توجیهی نداشته و مشمول جریمه می شوند به شرح زیر است:

 • در موعد مقرری که توسط سازمان تعیین می شود، مشمولان خدمت اقدامات لازم جهت معرفی و اعزام به خدمت را انجام نداده باشند.
 • دانش آموزان، دانشجویان و طلاب خارج از کشور که حداکثر 1 سال پس از انصراف، اخراج و یا فراغت از تحصیل، خود را معرفی نکرده باشند.
 • افرادی که قبل از رسیدن به سن مشمولیت، ترک تحصیل کرده و یا از تحصیل انصراف داده، اخراج یا فارغ شده اند و تا 6 ماه پس از 18 سالگی نیز اقدامی جهت معرفی خود انجام نداده اند.
 • افرادی که در تاریخ های مقرر جهت اعزام به خدمت حضور نداشته باشند.
 • آن دسته از افرادی که دارای برگ معافیت موقت بوده و یک ماه پس از اتمام معافیت موقت، جهت ادامه فرآیند رسیدگی، به وظیفه عمومی رسیدگی کننده جهت معرف خود مراجعه نکرده باشند.
 • متعهدین خدمتی که در دستگاه های غیرنظامی مشمول قانون ، مشغول به فعالیت اند و هم چنین کارکنان پایور و پیمانی نیروهای مسلح که حداکثر تا 6 ماه پس از رهایی از خدمت، خود را معرفی نکرده باشند.
 • اتباع خارجی که پس از تحصیل تابعیت ایرانی، حداکثر 6 ماه پس از تاریخ اخذ تابعیت، اقدامی جهت معرفی خود انجام نداده باشند.
 • افرادی که دارای شناسنامه نبوده و حداکثر تا 5 ماه پس از صدور آن نیز خود را معرفی نکرده باشند.
 • مشمولانی که بدون غیبت اولیه، محکوم به زندان شده و تا 6 ماه پس از آزادی خود، اقدامی جهت معرفی خود انجام نداده اند.
 • افرادی که بیشتر از سقف مجاز، در مقاطع مختلف تحصیلی، ادامه تحصیل داده باشند.
 • کسانی که به صورت داوطلب آزاد یا متفرقه به ادامه تحصیل پرداخته اند و این تحصیل آن ها تا پس از موعد قانونی اعزام نیز ادامه داشته باشد.
 • مشمولان دیپلم و پیش دانشگاهی حضوری که در مهلت های مقرری که با توجه به تاریخ تولد و زمان دریافت مدرک تحصیلی آن ها تعیین می گردد، مدارک خود را جهت معرفی ارسال ننموده اند.

توجه داشته باشید، افرادی که در موعد قانونی اقدام به درخواست معافیت پزشکی یا کفالت کرده و در مراحل رسیدگی پزشکی و کفالت قرار گرفته اند، درصورتی که از روی عمد و یا کوتاهی در پیگیری پرونده و با حضور نداشتن در جلسه های شورای پزشکی و هیئت کفالت، موجب طولانی شدن فرآیند رسیدگی شده باشند و نیز رأی شورای پزشکی و هیئت رسیدگی کفالت نیز مبنی بر سرباز بودن فرد باشد، حکم مشمول غایب را داشته و برگ اعزام با غیبت برای وی صادر خواهد شد.

تبعات غیبت سربازی 

مسلما در سراسر جهان برای هر چه که بر خلاف قانون مصوب هر کشور صورت گیرد، مجازات و تبعاتی برای فرد خاطی در نظر گرفته می شود. در کشور ما نیز، اعزام به سربازی پس از سن 18 سالگی، یک قانون به شمار می رود و برای افرادی که خلاف آن عمل کنند تبعات نقدی و غیر نقدی در پی دارد که سعی کردیم در ادامه به آن ها بپردازیم.

تبعات غیرنقدی

افرادی که به عنوان مشمولان غایب به شمار می روند، از تسهیلاتی که تنها با تعیین تکلیف سربازی و ارائه مدارک مستند مرتبط با آن ممکن هستند، محروم می باشند. این تسهیلات عبارتند از:

 • دریافت هرگونه وام و کمک های کشاورزی، صنعتی، دامداری و مسکن از طریق بانک ها، وزارتخانه ها و موسسات دولتی وابسته به دولت و نهادهای قانونی
 • نامزد شدن جهت انتخابات مجلس شورای اسلامی و سایر شوراها و انجمن های قانونی
 •  دریافت اصل مدرک یا پایان نامه دوره های تحصیلی از وزارتخانه مربوطه، از مقطع دیپلم گرفته تا بالاتر
 • صدور پروانه کسب و اجازه اشتغال و عضویت در شرکت های تعاونی
 • دریافت حقوق ماهانه از سازمان های دولتی، وابسته و نهادهای قانونی
 • استخدام شدن به هر صورت رسمی، روزمزد یا پیمانی
 • خرید خدمت در وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت، نهادهای قانونی و شرکت های دولتی.

افرادی هستند که حین آموزش اولیه یا خدمت، اقدام به فرار یا غیبت نموده و لازم است دوره آموزشی مجددا برای آن ها برگزار شود. این افراد علاوه بر رسیدگی به غیبت و یا فرارشان، دوباره به دوره آموزش، اعزام شده و پس از پایان دوره در یگان قبلی به ادامه خدمت می پردازند. اما باید به این نکته توجه داشته باشند که مدت آموزش قبلی آن ها جزوی از خدمت آن ها به حساب نمی آید.

غایبین به لحاظ اضافه خدمت، مطابق جدول زیر، مشمول جریمه می شوند.

اضافه خدمت غایبین خدمت 
مدت زمان غیبتمیزان اضافه خدمت
3 ماه در زمان صلح

15 روز در زمان جنگ

3 ماه
بیشتر از 3 ماه در زمان صلح

بیشتر از 15 روز در زمان جنگ

6 ماه
بیش از یک سال در زمان صلح

بیش از 2 ماه در زمان جنگ

اعمال اضافه خدمت +

تلقی به عنوان فراری و معرفی به مراجع مصالح قضایی

تبعات نقدی

درصورتی که مشمولان غیبت از تسهیلاتی که برایشان ممنوع شده استفاده نمایند به عنوان متخلف شناسایی شده و به محاکم قضایی معرفی می شوند. میزان جریمه ای که برای این افراد در نظر گرفته شده است، در جدول زیر ذکر شده است.

جریمه تخلف در تسهیلات ممنوعه 
دفعات تخلفمیزان جریمه
یک بارهزینه سالانه یک سرباز
دو بارهزینه سالانه یک سرباز + 3 ماه محرومیت از خدمت
سه مرتبه و بیشترهزینه سالانه یک سرباز + محرومیت از خدمات دولتی

نکته: مبلغ جریمه که بر اساس هزینه سالانه یک سرباز می باشد، با توجه به قانون بودجه همان سال محاسبه می گردد.

هم چنین از سال 94 طرحی تحت عنوان “طرح جریمه مشمولان غایب” اجرا می شود که دارای شرایط و ضوابط خاص به خود است. اما به طور اختصار می توان گفت این طرح به منظور تعیین تکلیف وضعیت خدمت آقایانی است که موفق به اتمام خدمت دوره ضرورت خود نشده و تا پایان سال 97 نیز دارای بیش از 8 سال غیبت می باشند. اما در رابطه با میزان جریمه مشمولان غایب جهت صدور کارت معافیت می توانید به جدول زیر مراجعه کنید.

جریمه مشمولین غایب 
مقطعمبلغ جریمه
زیر دیپلم10 میلیون تومان
دیپلم15 میلیون تومان
فوق دیپلم20 میلیون تومان
کارشناسی25 میلیون تومان
کارشناسی ارشد30 میلیون تومان
دکترای غیر پزشکی40 میلیون تومان
دکترای پزشکی35 میلیون تومان
پزشکان متخصص و بالاتر50 میلیون تومان

نکاتی که در رابطه با این طرح وجود دارد:

 • پس از 8 سال به ازای هر سال غیبت، 10% به مبالغ جریمه اضافه می گردد.
 • مدت غیبتی که بیش از 6 ماه به طول بیانجامد، یک سال محسوب می شود.
 • برای مشمولان متاهل، 5% و برای آن ها که دارای فرزند هستند، به ازای هر فرزند نیز 5% از مجموع مبلغ جریمه کسر می گردد.

لازم به ذکر است، مشمولان غایبی که پس از اعزام و در حین خدمت، حسن اخلاق و جدیت در انجام وظیفه از خود بروز دهند یا درعملیات جنگی شجاعت و فداکاری به خرج دهند، به نحوی که مورد تایید فرماندهان و روسای مربوطه باشد، با توجه به ضوابط ابلاغ شده از ستاد کل و تصویب مقامات مربوطه در سازمان، ممکن است از اضافه خدمت یا بخشی از آن معاف شوند.

با توجه به اینکه یکی از شرایط دریافت امریه سربازی غیبت نداشتن فرد مورد نظر است می توانید با مراجعه به لینک های امریه آموزش و پرورش، امریه شرکت نفت، امریه خاتم الانبیا، امریه وزارت نیرو، امریه قوه قضائیه و … از جزئیات آن ها مطلع شوید. هم چنین در شرایط توجیه غیبت افراد غایب، صحبت از کفالت به میان آمد که می توانید با کلیک بر روی کفالت سربازی، اطلاعات خود را در این زمینه افزایش دهید.

 

سوالات متداول

1- غیبت در خدمت سربازی ۱۴۰۱ چیست؟

غیبت سربازی به دوره ای می گویند که فرد پس از 18 سالگی، در موعد مقرر، اقدام به معرفی خود و اعزام به خدمت نکند.

2- درصورتی که یکی از اعضای درجه یک خانواده فرد متقاضی فوت کند، معرفی و اعزام او به چه شکل است؟

در این وضعیت معرفی و اعزام فرد حداکثر تا 3 ماه می تواند به تاخیر بیانجامد.

3- مدارک مورد نیاز جهت توجیه غیبت سربازی 1400 چیست؟

این مدارک شامل مدارک پاراکلینیکی، گواهی فوت صادر شده از ثبت احوال و ... می باشد؛ برای دریافت اطلاعات کامل به متن این مقاله مراجعه نمایید.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۲ نظر
 1. صابز

  سلام خسته نباشید.. ببخشید من یک سوال کوچیک دارم…
  من یک مشکل ساده دارم کسی هست راهنمایی کنه…
  من برج ۶ معافیت تمام میشه و لی یک نکته هست من یک پروژه ای دارم که تمام شد ولی طرف مقابلم میخواد فرار از دین بکنه و احتمالا شاید بخواد از من شکایت کنه و اگه من نباشم چه طوری میتونم از خودم دفاع کنم؟ باید چیکار کنم؟ کسی راهنمایی میتونه بکنه که این سربازیم باید چیکار کنم

 2. Gabriel

  با سلام و خسته نباشید! یه سوال داشتم که امیدوارم کمکمان کنید!
  من متولد سال ۷۹ می باشیم و معافیت تحصیلی من تا تاریخ خرداد ۹۹ می باشد! و بنده خرداد یا شهریور ۹۸ فارغ التحصیل می شوم! می خواستم بدانم آیا من می توانم برای کنکور ۹۹ ثبت نام کنم و مشکلی از بابت خدمت سربازی نداشته باشم ! و یا باید حتماً در دانشگاه ثبت نمام نمایم!
  چون می گن اگر مشمول فارغ التحصیل شود یک سال مهلت دارد که خود را معرفی کند! برای همین می خواستم بدانم این در مورد من صادق است یا …
  لـــطفاً مــا را راهنــــمایـی کنیـد! اگـر هـم اطـلاعی نداریـد لطـفاً بگیـد که بایـد از کجا اطلاعات بگیریم!
  بـــــا تشکـــــــــر

مشاوره نظام وظیفه پیج نظام وظیفه