خانه دانشگاه آزاد وام دانشجویی دانشگاه آزاد ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳

وام دانشجویی دانشگاه آزاد ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳

درخواست وام دانشجویی دانشگاه آزاد 1400 - 1401
وام دانشجویی دانشگاه آزاد 1402 – 1403

دانشگاه آزاد هم مانند دیگر دانشگاه های شهریه پرداز هر ترم مبلغی تحت عنوان شهریه ثابت و متغیر از دانشجویان خود دریافت می کند که مبلغ آن در مقاسیه با سایر دانشگاه ها، بیشتر است. یکی از نگرانی های داوطلبان تحصیل در دانشگاه های آزاد، مبالغ وام های دریافتی دانشجویان از دانشگاه می باشد که با توجه به شهریه های سنگین آن، می تواند از اهمیت ویژه ای برای دانشجویان و خانواده آنان برخوردار باشد.

با توجه به بالا بودن هزینه تحصیل در دانشگاه آزاد، این دانشگاه شرایطی را فراهم کرده تا دانشجویان بتوانند با استفاده از وام دانشجویی، شهریه خود را پرداخت نمایند. میزان این وام ها در مقاطع مختلف تحصیلی متفاوت است و دانشجویان واجد شرایط می توانند برای پرداخت شهریه های خود از این تسهیلات بهره مند شوند. وام های دیگری نیز در مدت تحصیل برای دانشجویان در نظر گرفته شده است که به طور کامل در این مقاله ذکر خواهد شد.

با توجه به تعداد زیاد دانشجویان و کمبود منابع صندوق رفاه دانشجویان، دانشگاه آزاد علاوه بر وام صندوق رفاه وزارت علوم، از منابع داخلی نیز به متقاضیان وام ارائه می دهد.

انواع وام های دانشجویی دانشگاه آزاد ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳

وام ها از نظر مدت زمانی به سه دسته کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم می شوند که بازپرداخت قرض الحسنه کوتاه مدت حداکثر 6 ماه، قرض الحسنه میان مدت حداکثر 12 ماه و قرض الحسنه بلند مدت 60 ماه می باشد. وام های کوتاه مدت و میان مدت می بایست در همان زمان تحصیل دانشجویان تسویه شوند.

 • وام های کوتاه مدت

این تسهیلات به صورت کوتاه مدت و 3 تا 6 ماهه می باشند و باید در مدت زمان تحصیل دانشجویان تسویه شوند.

 • وام های میان مدت

وام های میان مدت برای دانشجویانی در نظر گرفته شده اند که برای بازپرداخت آن ها، نیاز به زمان بیشتری دارند. این تسهیلات از طریق شعب صندوق رفاه و بیمه دانشجویان واحدها و مطابق با قوانین و مقررات، ارائه و در زمان تحصیل دانشجو تسویه می گردند.

 • وام های بلند مدت

این وام ها از طریق منابع داخلی و همچنین منابع وزارت علوم تامین می شوند و در اختیار دانشجویانی قرار می گیرند که توانایی پرداخت اقساط خود را در دوره تحصیل ندارند. این دانشجویان می توانند پس از فراغت از تحصیل، نسبت به بازپرداخت وام بلند مدت خود اقدام نمایند.

علاوه بر تسهیلات مالی فوق ، وام های دیگری نیز در مدت تحصیل دانشجویان به آنان تعلق می گیرند. این کمک هزینه های قرض الحسنه تحت عناوین اجاره، ازدواج، تحصیلی و وام ضروری پرداخت می گردند. در ادامه به معرفی هر یک از موارد مذکور می پردازیم.

کمک هزینه ازدواج

وام ازدواج تنها به دانشجویانی تعلق می گیرد که در زمان دانشجویی ازدواج کرده باشند. این وام یک بار در طول تحصیل و برای ازدواج اول پرداخت می شود که دانشجویان حداکثر تا یک سال پس از تاریخ عقدنامه، فرصت استفاده از این وام را دارند.

کمک هزینه اجاره

تنها دانشجویان غیر بومی و با بازپرداخت 12 ماه می توانند این وام را صرفا جهت پرداخت هزینه های مسکن خود، یک بار در سال دریافت نمایند.

کمک هزینه تحصیلی

این وام به موجب تامین بخشی از هزینه های تحصیلی دانشجویان و تنها یک بار در طول زمان تحصیل به آنان تعلق می گیرد.

وام ضروری

وام ضروی صرفا جهت هزینه داروهای بیماری های خاص، عمل جراحی، بستری در بیمارستان و زایمان پرداخت می شود.

انواع تسهیلات اعطایی به دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی در دانشگاه آزاد 1402 – 1403

مقدار هر یک از وام های دانشجویی و مدت زمان بازپرداخت آن ها با هم متفاوت است و دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی می توانند در صورت داشتن شرایط لازم، از آن ها بهرمند شوند. میزان مبلغ وام دانشجویی برای هر یک از وام های شهریه، ودیعه مسکن، ضروری و تحصیلی در سال جاری با افزایش تا سقف 30 درصد همراه بوده است.

جدول نوع و مبلغ وام های دانشجویی صندوق رفاه وزارت علوم در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳
عنوان واممقاطع تحصیلیمبلغ وامتوضیحات
تحصیلیبرای همه مقاطع تحصیلیمجرد: 1 میلیون و 950 هزار تومان

متاهل: 3 میلیون و 900 هزار تومان

در هر نیمسال
ضروریمقاطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر 2 رویداد در هر مقطع تحصیلی

 

 

مقاطع کارشناسی پیوسته و دکترای تخصصی
ناپیوسته غیر بورسیه حداکثر 4 رویداد در هر مقطع
تحصیلی

 

 

مقاطع کارشناسی ارشد پیوسته، دکتری پیوسته و
دکترای حرفه ای حداکثر 5 رویداد در هر مقطع
تحصیلی

رویداد های موارد خاص:

 • تولد فرزند دانشجوی متأهل: 3 میلیون و 900 هزار تومان
 • فوت پدر، مادر، همسر یا فرزند دانشجو: 3 میلیون و 900 هزار تومان
 • دانشجویان حادثه دیده در سوانح و تصادفات: تا سقف 6 میلیون و 500 هزار تومان
 • دانشجویان مبتلا به بیماری های خاص و پرهزینه: تا 6 میلیون و 500 هزار تومان
 • بیماری خاص و پر هزینه یکی از اعضاء تحت تکفل دانشجو: تا حداکثر 5 میلیون و 200 هزار تومان
 • سایر موارد مشابه به تشخیص رئیس صندوق: تا 6 میلیون و 500 هزار تومان

 

 • دانشجویان برتر، نمونه کشوری و مبتکر: 3 میلیون و 900 هزار تومان
 • رویداد، حوادث و بلایای طبیعی: 3 میلیون و 900 هزار تومان
 • دانشجویان قهرمان ورزشی: 2 میلیون و 600 هزار تومان
 • دانشجویان توان خواه (معلول): 6 میلیون و 500 هزار تومان
 • رویداد ازدواج: 3 میلیون و 900 هزار تومان

 

حداکثر سقف رویداد تعیین شده در
مقطع تحصیلی: مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و
کارشناسی ارشد ناپیوسته: حداکثر تا سقف 7 میلیون و 800 هزار تومانمقاطع کارشناسی پیوسته و دکترای
تخصصی ناپیوسته غیر بورسیه: حداکثر
تا سقف 10 میلیون و 400 هزار تومان مقاطع کارشناسی ارشد پیوسته، دکتری
پیوسته و دکترای حرفه ای: حداکثر تا سقف 13 میلیون تومانافزایش یک رویداد به مجموع سقف
رویدادهای وام ضروری در هر مقطع در
نیمسال جاری (به منظور حمایت بیشتر از
دانشجویان در وضعیت شیوع بیماری
کرونا)
ویژه دکتری از منابع صندوقدکتری تخصصی ناپیوسته1 میلیون تومان به صورت ماهیانههر 6 ماه یک بار پرداخت می شود.
ویژه دکتری از منابع بانک توسعه تعاوندکتری تخصصی ناپیوسته700 هزار تومان به صورت ماهیانههر 3 ماه یک بار پرداخت می شود.
مسکن

(از منابع بانک قرض الحسنه مهر ایران)

برای همه مقاطع تحصیلی (یک بار پرداخت در طول هر مقطع)
 • 32 میلیون و 500 هزار تومان
 • 26 میلیون تومان
 • 19 میلیون و 500 هزار تومان
 • شهر تهران
 • کلان شهر ها
 • سایر شهر ها
شهریه
 • کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته
 • کارشناسی ارشد پیوسته و ناپیوسته، دکترای حرفه ای و دکتری پیوسته
 • دکتری تخصصی ناپیوسته
 • 1 میلیون و 300 هزار تومان
 • 2 میلیون و 600 هزار تومان
 • 6 میلیون و 500 هزار تومان
در هر نیمسال

برخی دیگر از مبالغ وام از سوی صندوق رفاه دانشگاه آزاد بر اساس همکاری و تفاهم نامه منعقده دو بانک به صورت جداول زیر می باشد.

اعطای تسهیلات دانشجویی دانشگاه آزاد از محل منابع بانک ملی
مقاطع تحصیلیمبلغ تسهیلاتکارمزدتعداد اقساط
کاردانی5 میلیون تومان10 درصد36 تا 60 ماه
کارشناسی10 میلیون تومان10 درصد36 تا 60 ماه
کارشناسی ارشد20 میلیون تومان10 درصد36 تا 60 ماه
دکتری40 میلیون تومان10 درصد36 تا 60 ماه
تسهیلات اعطایی دانشگاه آزاد از منابع محل بانک رسالت و مهر ایران
مقاطع تحصیلیمبلغ تسهیلاتکارمزد
کاردانی2.5 میلیون تومانبانک مهر ایران 3 درصد

بانک رسالت 2 درصد

کارشناسی7.5 میلیون تومانبانک مهر ایران 3 درصد

بانک رسالت 2 درصد

کارشناسی ارشد10 میلیون تومانبانک مهر ایران 3 درصد

بانک رسالت 2 درصد

دکتری20 میلیون تومانبانک مهر ایران 3 درصد

بانک رسالت 2 درصد

زمان دریافت وام دانشجویی دانشگاه آزاد 1402 – ۱۴۰۳

از آن جایی که دانشجویان دانشگاه آزاد هم از طریق صندوق رفاه و هم از طریق سامانه ساجد امکان اخذ وام را دارند، می بایست اخبار مربوط به زمان بندی درخواست، دریافت و بازپرداخت آن را از طریق هر یک از سامانه های مربوطه پیگیری نمایند.

زمانی که از سوی صندوق رفاه وزارت علوم به منظور ثبت نام وام دانشجویی ۱۴۰۲ – 1403 در نظر گرفته شده بود، از 25 مهر آغاز شده و در 30 مهر ماه به پایان رسید و این بازه زمانی بنا به دلایلی تا روز 1 دی ماه مورد تمدید قرار گرفت. اما در خصوص زمان ثبت درخواست وام از سوی سامانه ساجد هنوز هیچ گونه اطلاع رسانی صورت نگرفته است. لذا توصیه می کنیم در کانال تلگرام مشاوره تحصیلی ایران مشاوره عضویت داشته باشید و از زمان دقیق این امر آگاه شوید.

شرایط لازم جهت دریافت وام دانشجویی دانشگاه آزاد 1402 – 1403

هر یک از دانشجویان متقاضی دریافت وام می توانند در صورت داشتن شرایط تعیین شده، نسبت به دریافت آن اقدام نمایند. شرایط وام دانشجویی تعیین شده از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به ترتیب زیر می باشند.

شرایط عمومی دانشجویان متقاضی وام

 • اعتقاد به دین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی مشخص شده در قانون اساسی
 • داشتن صلاحیت اخلاقی و رعایت تمامی شئونات دانشجویی
 • دارا بودن اولویت نیاز مالی
 • عدم اشتغال (به استثنای کار دانشجویی)
 • ارائه سند تعهد با ضامن معتبر (ضامن می بایست کارمند رسمی یا پیمانی دولت و یا بازنشسته باشد.)
 • عدم استفاده از وام یا بورسیه تحصیلی

شرایط آموزشی دانشجویان متقاضی وام

 • مشروط نبودن در دو نمیسال قبل (اعطای وام به دانشجویان جدیدالورود در دو نمیسال اول و دوم، بدون در نظر گرفتن معدل آنان صورت می گیرد. همچنین دانشجویانی که در یک نیمسال مشروط شوند، می توانند حداکثر از نصف وام تحصیلی خود استفاده نمایند)
 • ثبت نام در حداقل تعداد واحد های لازم مطابق با قوانین و مقررات آموزشی
 • مدت استفاده از وام های تحصیلی و مسکن در طول تحصیل به صورت زیر می باشد.
مدت استفاده از وام های تحصیلی دانشگاه آزاد ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳
دوره کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر دو سال تحصیلی (چهار نیمسال)
دوره کارشناسی پیوسته حداقل چهار سال تحصیلی (هشت نیمسال)
کارشناسی ارشد پیوسته در صورت ارائه و دکتری حرفه ای حداکثر شش سال تحصیلی (دوازده نیمسال)
دوره دکتری تخصصی ناپیوسته غیر بورسیه حداکثر چهار سال تحصیلی (هشت نیمسال)

مدارک مورد نیاز جهت درخواست وام 1402 – 1403

مراحل و مدارک لازم جهت درخواست وام 1400 - 1401
مراحل و مدارک مورد نیاز جهت درخواست وام 1400 – 1401

دانشجویان متقاضی دریافت وام می بایست در اولین قدم، به اداره رفاه دانشگاه محل تحصیل خود مراجعه کرده و فرم تقاضای هر یک از وام های مورد نظر خود را حداکثر تا یک ماه پس از شروع هر نیمسال تحصیلی، تکمیل نمایند. در صورت پذیرفته شدن تقاضا، ارائه مدارک زیر الزامی است.

 • کپی و اصل کارت ملی
 • اصل و کپی کارت دانشجویی
 • سند تعهد محضری با ضامن معتبر (کارمند رسمی، پیمانی و یا کارمند بازنشسته با ارائه گواهی کسر از حقوق در دفتر اسناد رسمی)

علاوه بر موارد فوق، مدارک ویژه مرتبط با هر یک از وام های مورد نیاز نیز باید ارائه گردند که در جدول زیر معرفی شده اند.

مدارک ویژه مورد نیاز هریک از وام های اعطایی به دانشجویان دانشگاه آزاد 1402 – 1403
وام ازدواجوام مسکنوام ضروری
اصل و کپی سند ازدواج اجاره نامه و یا نامه خوابگاه استیجاری مورد تایید دانشگاه، اصل و کپی عقد نامه متاهلینفاکتور هزینه کرد دانشجو

مراحل ثبت نام و درخواست وام در سایت صندوق رفاه دانشجویان ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳

برای ثبت درخواست خود در سامانه وام دانشجویی مبنی بر اخذ وام، ابتدا می بایست در سایت مربوطه تشکیل پرونده دهید و سپس تقاضای خود را ثبت نمایید. جهت نام نویسی در سایت صندوق رفاه به ترتیب زیر عمل کنید.

 • ابتدا وارد سایت صندوق رفاه دانشجویان به نشانی swf.ir شوید و از منوی بالای صفحه، گزینه “پورتال دانشجویی” را انتخاب کنید.

مرحله اول درخواست وام از صندوق رفاه 1400

 • اطلاعات خواسته شده را در کادرهای مربوطه درج نموده و دکمه “ورود” را بفشارید.

مرحله دوم درخواست وام از صندوق رفاه 1400

 • “کد ملی” و “تاریخ تولد” خود را در بخش های نشان داده شده وارد نمایید.

مرحله سوم درخواست وام از صندوق رفاه

 • فرم اولیه ثبت نام را تکمیل کرده و گزینه “ذخیره” را انتخاب کنید.

مرحله چهارم درخواست وام از صندوق رفاه

 • در این مرحله به منظور ثبت درخواست وام خود، مرحله اول را مجددا تکرار کرده و سپس روی گزینه “ورود به پورتال” کلیک نمایید.

مرحله پنجم درخواست وام از صندوق رفاه

 • اکنون دوباره برای ورود به حساب کاربری خود، “کد ملی” و “رمز عبور” خود را وارد کنید.

مرحله دوم درخواست وام از صندوق رفاه 1400

 • در این صفحه، “درخواست وام” را از بالای صفحه انتخاب نمایید.

مرحله هفتم درخواست وام از صندوق رفاه

 • پس از ورود به صفحه درخواست وام، می بایست نوع آن را انتخاب و اطلاعات خواسته شده را تکمیل نمایید و در نهایت، با فعال کردن گزینه پذیرفتن مقررات مربوط به پرداخت و بازپرداخت وام، درخواست خود را ثبت کنید.

مرحله هفتم درخواست وام از صندوق رفاه

پس از انجام مراحل فوق و تایید دانشگاه، پیامکی مبنی بر پذیرش درخواست وام دانشجو به شماره موبایل وی که در مراحل ثبت نام اعلام کرده است، ارسال می شود. پس از تایید تقاضای وام، دانشجو می بایست جهت تکمیل مراحل و دریافت وام مورد نظر خود، با در دست داشتن مدارک لازم و معرفی ضامن به شعبه بانکی که در صفحه درخواست وام در سایت انتخاب کرده است، مراجعه کند.

مراحل درخواست وام از طریق سامانه ساجد 1402 – 1403

دانشجویان دانشگاه آزاد که واجد شرایط دریافت وام می باشند، می توانند جهت بهره مندی از تسهیلات دانشجویی، از طریق سایت جامع دانشگاه آزاد نیز نسبت به ثبت درخواست وام مورد نظر خود اقدام نمایند. مراحل تقاضای وام در سایت فوق به صورت زیر می باشند.

 • ابتدا وارد سامانه ساجد به نشانی sajed.iau.ir شوید و روی گزینه “ثبت نام دانشجویان” کلیک کنید.

مرحله اول درخواست وام از طریق سایت جامع دانشگاه آزاد - ساجد

 • “کد ملی” و “شماره دانشجویی” خود را وارد نمایید و گزینه “جستجو دانشجو” را انتخاب کنید.

مرحله دوم درخواست وام از طریق سایت جامع دانشگاه آزاد - ساجد

 • بعد از تایید اطلاعات مندرج در صفحه پیش رو،فرم موجود در قسمت پایین صفحه را تکمیل نموده و سپس گزینه “تایید اطلاعات و ادامه” را انتخاب کنید.

مرحله سوم درخواست وام از طریق سایت جامع دانشگاه آزاد - ساجد

 • در این مرحله می توانید با انتخاب تصویری به عنوان عکس پرسنلی خود، مراحل ثبت نام در سامانه را تکمیل نمایید و با انتخاب گزینه “تایید” به صفحه اصلی ورود سامانه منتقل شوید.

مرحله چهارم درخواست وام از طریق سایت جامع دانشگاه آزاد - ساجد

 • کد ملی خود را وارد نموده و گزینه “ورود” را انتخاب کنید.

مرحله پنجم درخواست وام از طریق سایت جامع دانشگاه آزاد - ساجد

 • شماره تلفن خود را به جهت ارسال رمز موقت در کادر مربوطه وارد نموده و گزینه “ارسال” را بفشارید.

مرحله ششم درخواست وام از طریق سایت جامع دانشگاه آزاد - ساجد

 • رمزی که به شماره تلفن شما ارسال گشته است را در کادر مربوط به رمز موقت وارد کنید و روی عبارت “بررسی” کلیک نمایید.

مرحله هفتم درخواست وام از طریق سایت جامع دانشگاه آزاد - ساجد

 • در این صفحه می بایست رمز عبوری برای خود انتخاب نمایید که حداقل 6 کاراکتر داشته باشد و در کادر “تکرار رمز عبور” آن را تکرار کنید و سپس گزینه “بررسی” را انتخاب نمایید.

مرحله هشتم درخواست وام از طریق سایت جامع دانشگاه آزاد - ساجد

 • کلمه عبور شما با موفقیت در سامانه ثبت شده است و برای وارد شدن به صفحه مد نظر، عبارت “انتقال به صفحه ورود” را انتخاب کنید.

مرحله نهم درخواست وام از طریق سایت جامع دانشگاه آزاد - ساجد

 • داوطلبانی که از قبل اقدام به ثبت نام در سامانه نموده بودند، ورود به سایت درخواست وام برای آن ها از این مرحله آغاز می شود. داوطلبان با وارد نمودن کد ملی و انتخاب “ورود” به مرحله بعد منتقل خواهند شد.

مرحله دهم درخواست وام از طریق سایت جامع دانشگاه آزاد - ساجد

 • رمز عبوری که در مرحله هشتم تعیین نموده اید، در کادر مربوطه وارد نمایید و گزینه “ورود” را انتخاب کنید.

مرحله یازدهم درخواست وام از طریق سایت جامع دانشگاه آزاد - ساجد

 • در این مرحله، از قسمت “درخواست وام دانشجویی” نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایید.

مرحله دوازدهم درخواست وام از طریق سایت جامع دانشگاه آزاد - ساجد

 • شما می توانید با کلیک روی آیکون های سبز رنگ موجود در سمت چپ صفحه، نوع وام خود را انتخاب کنید.

مرحله سیزدهم درخواست وام از طریق سایت جامع دانشگاه آزاد - ساجد

در نهایت، پس از انجام مراحل ذکر شده، می توانید با انتخاب گزینه “لیست وام دانشجویی” موجود در صفحه مرحله دوازدهم، نسبت به تکمیل درخواست اقدام نمایید.

مراحل درخواست وام از طریق سامانه آموزشیار ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳

همان طور که گفته شد، دانشجویان با مراجعه به این سامانه نیز می توانند نسبت به ثبت تقاضای دریافت وام خود اقدام کنند که در بخش زیر، مراحل ثبت نام آن را بیان نموده ایم.

 • به سامانه آموزشیار مراجعه نموده و مطابق تصویر بر روی گزینه “دانشجو” کلیک کنید.

مرحله اول درخواست وام از سامانه آموزشیار دانشگاه آزاد 1400

 • در کادر مشخص شده، شماره دانشجویی خود را ثبت نموده و دکمه “ورود” را بفشارید.

مرحله دوم درخواست وام از سامانه آموزشیار دانشگاه آزاد 1400

 • ضوابطی که در مقابل شما گشوده می شود را مطالعه نمایید و پس از فعال کردن تیک مربوط به تایید آن، بر روی گزینه “تایید مطالب و ورود به سیستم” کلیک نمایید.

مرحله سوم درخواست وام از سامانه آموزشیار دانشگاه آزاد 1400

 • تمامی مقررات بیان شده را مورد مطالعه قرار دهید و مجددا کلید “تایید مطالب و ورود به سیستم” را بفشارید.

مرحله چهارم درخواست وام از سامانه آموزشیار دانشگاه آزاد 1400

 • در این مرحله، نام کاربری و کلمه عبور را در کادرهای مربوطه درج نموده و سپس بر روی گزینه “ورود به سیستم” کلیک نمایید.

مرحله پنجم درخواست وام از سامانه آموزشیار دانشگاه آزاد 1400

 • رمز عبور خود را وارد کرده و گزینه “تایید” را انتخاب کنید. (در صورتی که رمز را دریافت نکرده اید، با کلیک بر روی گزینه “ارسال دوباره رمز” درخواست خود را مجددا ارسال نمایید.)

مرحله ششم درخواست وام از سامانه آموزشیار دانشگاه آزاد 1400

 • در این مرحله از قسمت راست صفحه، گزینه “ارسال / پیگیری درخواست دانشجو” را انتخاب کنید.

مرحله هفتم درخواست وام از سامانه آموزشیار دانشگاه آزاد 1400

اکنون می توانید با فشردن دکمه “جدید”و پس از انتخاب مقطع تحصیلی خود، در قسمت توضیحات متن درخواست خود را درج کنید.

دانشجویانی که قصد استفاده از تسهیلات دانشجویی را دارند، لازم است ابتدا نسبت به کسب اطلاعات کامل در خصوص شرایط وام دانشجویی ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳ اقدام نموده و سپس به ثبت نام وام دانشجویی بپردازند. یکی از مسائلی که دانشجویان در هنگام دریافت وام می بایست توجه داشته و از مقررات آن آگاه باشند، جزئیات مربوط به نحوه بازپرداخت وام دانشجویی است که جهت کسب اطلاعات در این زمینه می توانید بر روی لینک مربوطه کلیک نمایید.

 

سوالات متداول

1- دریافت وام دانشجویی از دانشگاه آزاد از چه طریقی امکان پذیر می باشد؟

دانشجویان دانشگاه آزاد از 3 طریق سامانه ساجد و صندوق رفاه دانشجویان و سامانه آموزشیار می توانند اقدام به انجام این فرآیند نمایند.

2- چه زمانی می توان نسبت به ثبت نام وام دانشجویی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۳ از طریق صندوق رفاه وزارت علوم اقدام کرد؟

این فرآیند در بازه زمانی بین 25 الی 30 مهر صورت پذیرفت و با توجه به تمدید این بازه، دانشجویان تا روز 1 دی ماه جهت ثبت درخواست خود فرصت دارند.

3- آیا میزان وام دانشجویی دانشگاه آزاد در سال تحصیلی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۳ افزایش داشته است؟

بله، میزان این وام در سال جاری تا سقف 30 درصد افزایش داشته است.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۴ نظر
 1. محمد جواد

  سلام وام دانشجویی شهریه به دانشجویان ارشد فراگیر دانشگاه آزاد تعلق میگیرد

  • ایران مشاوره

   با سلام و احترام، با توجّه به این که در سال جدید، اولین دوره ی پذیرش فراگیر دانشجویان آزاد صورت گرفته است، تا کنون در سامانه ی ساجد اطلاعیه ای در خصوص بهره مندی این عزیزان از وام دانشجویی نشده است.

 2. sabali

  سلام من درخواست وام از طریق اموزشیار دادم چندوقت پیش اما هنوز اتفاقی نیفتاده باید چیکار کنم؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و احترام، ثبت نام وام دانشجویی دانشگاه آزاد از طریق سامانه ی ساجد انجام پذیر است. لطفا مشخّصات ثبت نامی خود را از طریق این سایت بررسی کنید. ممکن است هنگام ثبت نام، نقض مدرک داشته باشید.

دریافت مشاوره