دوشنبه , ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سراسر کشور - 9099071647
- 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی پزشکی سراسری 96 – 97

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت –
تماس از سراسر کشور 9099071647
تماس از استـان تهران 9092305538
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 1425702 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1 منطقه 1 مرد تبریز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
2 منطقه 1 مرد تبریز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
3 منطقه 1 مرد تهران پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
4 منطقه 1 مرد شیراز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
5 منطقه 1 مرد تهران پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
6 منطقه 1 مرد تبریز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
7 منطقه 1 مرد شیراز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
13 منطقه 1 مرد اصفهان پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
17 منطقه 1 مرد شیراز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
20 منطقه 1 مرد اصفهان پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
25 منطقه 1 مرد اصفهان پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
37 منطقه 1 مرد تبریز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
39 منطقه 1 مرد تبریز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
39 منطقه 1 مرد آذربایجان شرقی پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
40 منطقه 1 زن آذربایجان شرقی پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
41 منطقه 1 مرد تهران پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
41 منطقه 1 مرد یزد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
52 منطقه 1 مرد یزد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
63 منطقه 1 مرد تبریز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
65 منطقه 1 زن تبریز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
82 منطقه 1 مرد تبریز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
100 منطقه 1 مرد آذربایجان شرقی پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
105 منطقه 1 زن دهاقان پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
111 منطقه 1 زن مشهد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
112 منطقه 1 مرد آذربایجان شرقی پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه کارنامه
121 منطقه 1 مرد مشهد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
133 منطقه 1 مرد مشهد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
140 منطقه 1 زن تهران پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه کارنامه
163 منطقه 1 مرد چالوس پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری روزانه کارنامه
172 منطقه 1 زن آذربایجان شرقی پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه کارنامه
178 منطقه 1 مرد سراب پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بابل روزانه کارنامه
180 منطقه 1 زن آذربایجان شرقی پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه کارنامه
187 منطقه 1 مرد یاسوج پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه کارنامه
197 منطقه 1 مرد تهران پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
201 منطقه 1 مرد شیراز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
208 منطقه 1 مرد تهران پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
226 منطقه 1 مرد همدان پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه کارنامه
258 منطقه 1 مرد تهران پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
275 منطقه 1 مرد تهران پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری روزانه کارنامه
309 منطقه 1 مرد شیراز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه کارنامه
311 منطقه 1 مرد شیراز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
313 منطقه 1 مرد شیراز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
315 منطقه 1 مرد شیراز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
344 منطقه 1 مرد قائم شهر پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری روزانه کارنامه
345 منطقه 1 مرد تهران پزشکی- دکتری دانشگاه شاهد - تهران(رشته های پزشکی) روزانه کارنامه
366 منطقه 1 مرد تبریز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه کارنامه
370 منطقه 1 مرد تهران پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری روزانه کارنامه
370 منطقه 1 مرد تهران پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
382 منطقه 1 زن تهران پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
388 منطقه 1 مرد شیراز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز پردیس خودگردان کارنامه
397 منطقه 1 مرد تبریز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
403 منطقه 1 مرد تبریز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
427 منطقه 1 مرد تهران پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری روزانه کارنامه
428 منطقه 1 زن تهران پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
434 منطقه 1 زن تهران پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
451 منطقه 1 مرد شیراز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری روزانه کارنامه
483 منطقه 1 مرد تبریز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
503 منطقه 1 مرد مشهد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
517 منطقه 1 زن اصفهان پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روزانه کارنامه
517 منطقه 1 مرد کامیاران پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
544 منطقه 1 مرد تهران پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
549 منطقه 1 مرد تهران پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
616 منطقه 1 مرد تبریز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه کارنامه
626 منطقه 1 مرد تبریز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج روزانه کارنامه
641 منطقه 1 مرد تهران پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قم روزانه کارنامه
646 منطقه 1 مرد اصفهان پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روزانه کارنامه