دوشنبه , ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سراسر کشور - 9099071647
- 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی پزشکی سراسری 96 – 97

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت –
تماس از سراسر کشور 9099071647
تماس از استـان تهران 9092305538
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 1425703 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
826 منطقه 3 مرد دورود پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد مناطق محروم کارنامه
2366 منطقه 2 زن رشت پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت مناطق محروم کارنامه
1267 منطقه 3 زن میناب پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس مناطق محروم کارنامه
1472 منطقه 1 زن تهران پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین ظرفیت مازاد کارنامه
1555 منطقه 1 مرد پردیس پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین ظرفیت مازاد کارنامه
2815 منطقه 2 زن کرج پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین ظرفیت مازاد کارنامه
1746 منطقه 1 مرد تهران پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی سمنان ظرفیت مازاد کارنامه
3199 منطقه 2 مرد خرم آباد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد ظرفیت مازاد کارنامه
667 منطقه 3 مرد ازنا پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد ظرفیت مازاد کارنامه
1962 منطقه 1 زن شیراز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ظرفیت مازاد کارنامه
2137 منطقه 1 زن شیراز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ظرفیت مازاد کارنامه
2349 منطقه 1 مرد تهران پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ظرفیت مازاد کارنامه
2277 منطقه 1 زن شیراز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بم ظرفیت مازاد کارنامه
2277 منطقه 1 زن شیراز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بم ظرفیت مازاد کارنامه
844 منطقه 1 زن تهران پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج ظرفیت مازاد کارنامه
1889 منطقه 3 مرد نقده پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قم ظرفیت مازاد کارنامه
2822 منطقه 2 زن بروجن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ظرفیت مازاد کارنامه
1493 منطقه 3 مرد دهدشت پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ظرفیت مازاد کارنامه
1571 منطقه 1 زن مشهد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد ظرفیت مازاد کارنامه
971 منطقه 3 زن شیروان پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد ظرفیت مازاد کارنامه
2263 منطقه 1 مرد تهران پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج ظرفیت مازاد کارنامه
1 منطقه 2 مرد سیرجان پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
2 منطقه 2 مرد بابل پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
3 منطقه 2 مرد یزد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
479 منطقه 2 مرد قزوین پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه کارنامه
2 منطقه 3 مرد ایلام پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
573 منطقه 2 مرد ورامین پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه کارنامه
3 منطقه 3 مرد اهر پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
577 منطقه 2 مرد زنجان پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه کارنامه
5 منطقه 3 مرد نقده پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
804 منطقه 2 مرد اسلام شهر پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه کارنامه
4 منطقه 1 مرد شیراز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
7 منطقه 1 مرد شیراز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
622 منطقه 3 زن تهران پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه کارنامه
17 منطقه 1 مرد شیراز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
702 منطقه 3 مرد تاکستان پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه کارنامه
1050 منطقه 1 زن تهران پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زابل روزانه کارنامه
6 منطقه 2 مرد مرودشت پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1462 منطقه 1 زن تهران پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زابل روزانه کارنامه
106 منطقه 2 مرد اهواز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1636 منطقه 1 مرد قزوین پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زابل روزانه کارنامه
109 منطقه 2 مرد کازرون پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1667 منطقه 2 مرد ساری پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زابل روزانه کارنامه
1 منطقه 3 مرد یاسوج پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
2126 منطقه 2 زن قم پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زابل روزانه کارنامه
4 منطقه 3 مرد فیروزآباد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
2167 منطقه 2 زن رفسنجان پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زابل روزانه کارنامه
31 منطقه 3 مرد خنج پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1002 منطقه 3 مرد مهاباد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زابل روزانه کارنامه
100 منطقه 1 مرد آذربایجان شرقی پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1039 منطقه 3 زن بافت پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زابل روزانه کارنامه
111 منطقه 1 زن مشهد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1050 منطقه 3 زن شهربابک پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زابل روزانه کارنامه
121 منطقه 1 مرد مشهد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1169 منطقه 1 مرد تهران پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان روزانه کارنامه
133 منطقه 1 مرد مشهد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1402 منطقه 1 زن شیراز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان روزانه کارنامه
8 منطقه 2 مرد بیرجند پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1354 منطقه 2 مرد زاهدان پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان روزانه کارنامه
29 منطقه 2 مرد نیشابور پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1522 منطقه 2 مرد زاهدان پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان روزانه کارنامه
145 منطقه 2 مرد گناباد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1835 منطقه 2 زن تربت حیدریه پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان روزانه کارنامه
11 منطقه 2 مرد شیروان پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
2831 منطقه 3 مرد سراوان پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان روزانه کارنامه
16 منطقه 3 زن طبس پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه