سه شنبه , ۲۵ تیر ۱۳۹۸
تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سراسر کشور - 9099071647
- 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی پزشکی سراسری 96 – 97

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.ساعت تماس از 8 صبح الی 2 بامداد از طریق تلفن های ثابت –
تماس از سراسر کشور 9099071647
تماس از استـان تهران 9092305538
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 2080203 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1396 826 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد مناطق محروم کارنامه
1396 2366 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت مناطق محروم کارنامه
1396 1267 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس مناطق محروم کارنامه
1396 1472 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین ظرفیت مازاد کارنامه
1396 1555 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین ظرفیت مازاد کارنامه
1396 2815 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین ظرفیت مازاد کارنامه
1396 1746 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی سمنان ظرفیت مازاد کارنامه
1396 3199 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد ظرفیت مازاد کارنامه
1396 667 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد ظرفیت مازاد کارنامه
1396 1962 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ظرفیت مازاد کارنامه
1396 2137 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ظرفیت مازاد کارنامه
1396 2349 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ظرفیت مازاد کارنامه
1396 2277 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بم ظرفیت مازاد کارنامه
1396 2277 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بم ظرفیت مازاد کارنامه
1396 844 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج ظرفیت مازاد کارنامه
1396 1889 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قم ظرفیت مازاد کارنامه
1396 2822 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ظرفیت مازاد کارنامه
1396 1493 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ظرفیت مازاد کارنامه
1396 1571 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد ظرفیت مازاد کارنامه
1396 971 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد ظرفیت مازاد کارنامه
1396 2263 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج ظرفیت مازاد کارنامه
1396 1 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1396 2 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1396 3 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1396 479 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه کارنامه
1396 2 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1396 573 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه کارنامه
1396 3 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1396 577 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه کارنامه
1396 5 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1396 804 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه کارنامه
1396 4 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1396 7 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1396 622 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه کارنامه
1396 17 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1396 702 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه کارنامه
1396 1050 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زابل روزانه کارنامه
1396 6 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1396 1462 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زابل روزانه کارنامه
1396 106 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1396 1636 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زابل روزانه کارنامه
1396 109 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1396 1667 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زابل روزانه کارنامه
1396 1 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1396 2126 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زابل روزانه کارنامه
1396 4 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1396 2167 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زابل روزانه کارنامه
1396 31 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1396 1002 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زابل روزانه کارنامه
1396 100 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1396 1039 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زابل روزانه کارنامه
1396 111 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1396 1050 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زابل روزانه کارنامه
1396 121 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1396 1169 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان روزانه کارنامه
1396 133 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1396 1402 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان روزانه کارنامه
1396 8 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1396 1354 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان روزانه کارنامه
1396 29 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1396 1522 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان روزانه کارنامه
1396 145 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه