دوشنبه , ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سراسر کشور - 9099071647
- 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی پزشکی سراسری 96 – 97

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت –
تماس از سراسر کشور 9099071647
تماس از استـان تهران 9092305538
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 1425683 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1 منطقه 2 مرد سیرجان پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
2 منطقه 2 مرد بابل پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1555 منطقه 1 مرد پردیس پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین ظرفیت مازاد کارنامه
3 منطقه 2 مرد یزد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
479 منطقه 2 مرد قزوین پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه کارنامه
2 منطقه 3 مرد ایلام پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
573 منطقه 2 مرد ورامین پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه کارنامه
3 منطقه 3 مرد اهر پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
577 منطقه 2 مرد زنجان پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه کارنامه
5 منطقه 3 مرد نقده پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
804 منطقه 2 مرد اسلام شهر پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه کارنامه
4 منطقه 1 مرد شیراز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
7 منطقه 1 مرد شیراز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
17 منطقه 1 مرد شیراز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
702 منطقه 3 مرد تاکستان پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه کارنامه
6 منطقه 2 مرد مرودشت پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
106 منطقه 2 مرد اهواز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1636 منطقه 1 مرد قزوین پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زابل روزانه کارنامه
109 منطقه 2 مرد کازرون پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1667 منطقه 2 مرد ساری پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زابل روزانه کارنامه
1 منطقه 3 مرد یاسوج پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
4 منطقه 3 مرد فیروزآباد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
31 منطقه 3 مرد خنج پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1002 منطقه 3 مرد مهاباد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زابل روزانه کارنامه
100 منطقه 1 مرد آذربایجان شرقی پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
121 منطقه 1 مرد مشهد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1169 منطقه 1 مرد تهران پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان روزانه کارنامه
133 منطقه 1 مرد مشهد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
8 منطقه 2 مرد بیرجند پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1354 منطقه 2 مرد زاهدان پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان روزانه کارنامه
29 منطقه 2 مرد نیشابور پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1522 منطقه 2 مرد زاهدان پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان روزانه کارنامه
145 منطقه 2 مرد گناباد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
11 منطقه 2 مرد شیروان پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
2831 منطقه 3 مرد سراوان پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان روزانه کارنامه
757 منطقه 1 مرد تهران پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی سمنان روزانه کارنامه
20 منطقه 3 مرد شیروان پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
6 منطقه 1 مرد تبریز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1746 منطقه 1 مرد تهران پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی سمنان ظرفیت مازاد کارنامه
63 منطقه 1 مرد تبریز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
82 منطقه 1 مرد تبریز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
757 منطقه 1 مرد شاهرود پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شاهرود روزانه کارنامه
210 منطقه 2 مرد ارومیه پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1873 منطقه 1 مرد تهران پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شاهرود روزانه کارنامه
234 منطقه 2 مرد خوی پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1027 منطقه 2 مرد ساری پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شاهرود روزانه کارنامه
14 منطقه 3 مرد نقده پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
36 منطقه 3 مرد ایلخچی پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1105 منطقه 3 مرد رباط کریم پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شاهرود روزانه کارنامه
53 منطقه 3 مرد اهر پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
832 منطقه 1 مرد مرودشت پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه کارنامه
11 منطقه 2 مرد اصفهان پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
13 منطقه 1 مرد اصفهان پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
20 منطقه 1 مرد اصفهان پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
483 منطقه 2 مرد اراک پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه کارنامه
25 منطقه 1 مرد اصفهان پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
88 منطقه 2 مرد شاهین شهر پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
126 منطقه 2 مرد کرمانشاه پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
365 منطقه 3 مرد دورود پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه کارنامه
131 منطقه 3 مرد لردگان پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
37 منطقه 1 مرد تبریز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
39 منطقه 1 مرد تبریز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
41 منطقه 1 مرد تهران پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
3199 منطقه 2 مرد خرم آباد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد ظرفیت مازاد کارنامه
39 منطقه 1 مرد آذربایجان شرقی پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
489 منطقه 3 مرد کوهدشت پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه