خانه کنکور تغییرات کنکور 1401

تغییرات کنکور 1401

تغییرات کنکور سراسری 1401 نسبت به 1400
تغییرات کنکور 1401

شیوه برگزاری کنکور سراسری 1401 و نحوه سازماندهی آن، یکی از داغ ترین دغدغه های کنکوری ها است که داشتن اطلاع کافی پیرامون این مسئله می تواند موجب ایجاد نظم ذهنی و بهبود سطح آمادگی داوطلبان شود. بنابر تصمیم مسئولان ذی ربط مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان سنجش، شورای سنجش و پذیرش دانشجو و…، آزمون سراسری 1401 تحت تاثیر تغییرات گستره ای برگزار خواهد شد و کلیه متقاضیان می بایست با داشتن اشراف کافی بر این زمینه، خود را برای حضور پررنگ و موثر در کنکور آماده نمایند.

هدف از ایجاد تغییرات کلی و جزئی در ساختار کنکور سراسری، اجرای عدالت آموزشی، استاندارد سازی آزمون، بالا بردن سطح امنیت کنکور، آرامش داوطلبان شرکت کننده  است که داشتن اطلاع کافی از این مسئله می تواند تاثیر به سزایی بر برنامه ریزی کنکور متقاضیان و در نهایت رتبه قبولی کنکور این افراد داشته باشد.

تاثیر سوابق تحصیلی بر نتیجه کنکور سراسری 1401 به صورت 40 درصد تاثیر مثبت می باشد.

سیر تا پیاز تغییرات کنکور سراسری 1401

کنکور سراسری 1401 در بازه زمانی 8 تا 11 تیرماه برگزار می شود و تعداد زیادی شرکت کننده از 5 گروه آزمایشی تجربی، ریاضی، انسانی، هنر و زبان خارجی جهت پذیرش در رشته محل های ایده آل خود با یکدیگر به رقابت می پردازند. بر اساس آخرین تصمیمات اتخاذ شده و مصوبات موجود، نحوه طراحی سوالات کنکور 1401 صرفا و به طور کامل از محتویات کتب درسی نظام جدید آموزشی 3-3-6 خواهد بود و هیچ گونه تستی از منابع درسی نظام قدیم مطرح نخواهد شد. در واقع می توان گفت که کنکور نظام قدیم به طور کلی از رویه آزمون سراسری حذف شده است و امکان بازگشت آن نیز وجود ندارد.

توجه داشته باشید که در سال 1401، صرفا یک کنکور و آن هم با محوریت منابع نظام جدید برگزار خواهد شد و گمانه زنی هایی که در خصوص برگزاری چندباره آزمون سراسری در یک سال تحصیلی مطرح است، حداقل به آزمون سال 1401 نخواهد رسید. در ادامه به بررسی سایر تغییرات کنکور سراسری 1401 خواهیم پرداخت.

ضرایب دروس عمومی و اختصاصی

آن چه واضح است این می باشد که قطعا ضرایب دروس عمومی و اختصاصی در کنکور سراسری 1401 تغییری نخواهد کرد اما توجه داشته باشید که بر اساس توضیحات دفترچه ثبت نام کنکور سراسری، نمره کل هر داوطلب در زیرگروه های مختلف، بر اساس میانگین وزنی نمرات تراز دروس عمومی و تخصصی وی و با توجه به ضریب هر درس در آن زیرگروه محاسبه می شود و تاثیر ضریب دروس اختصاصی تا سه برابر افزایش خواهد داشت. 

سوالات محتوایی به جای کلیشه ای

کلیشه ای بودن و طراحی بیش از حد سوالات مفهومی، یکی از معضلات و چالش های مهم داوطلبان کنکوری محسوب می شود که همواره مورد نارضایتی و اعتراض بسیاری از آن ها نیز قرار گرفته است. در همین خصوص، تصمیماتی مبنی بر طراحی سوالات کنکور به صورت محتوایی و بر مبنای متن کتاب درسی گرفته شده است که در آزمون سال 1401 به اجرا در خواهد آمد.

لازم به ذکر است که این رویکرد با هدف یکسان سازی سطح دانشجویان پذیرفته شده، نگاه یکدست به سطح اجتماعی شرکت کنندگان و بیشتر شدن قبولی از شهرهای کوچک و طبقات کمتر توسعه یافته عملی خواهد شد.

تغییر تعداد دفترچه سوالات و پاسخنامه ها

آخرین اخبار واصله از آزمون سراسری سال 1401، خبر از افزایش تعداد دفترچه سوالات و به تبع آن، بیشتر شدن تعداد پاسخنامه ها (از 5 به 13 عدد) می دهد که با هدف شخصی سازی آزمون به اجرا خواهد رسید. در این وضعیت، هر دفترچه سوال آزمون دارای یک پاسخنامه اختصاصی خواهد بود که به همراه آن در پاکت مهر و موم شده به شرکت کننده تحویل داده خواهد شد و پس از پایان زمان قانونی آن، جمع آوری می شود.

شکل پاسخنامه ها به صورت دوستدار کاربر طراحی شده است. به این معنا که برای هر درس، ستونی مشخص در برگ پاسخنامه مشخص می شود که فاصله ای منطقی از سایر ستون ها خواهد داشت و این مسئله در نوع خود، درصد بروز خطا و اشتباه در وارد نمودن جواب تست ها را کاهش می دهد. این روش بلوک بندی با هدف تسهیل پاسخ دهی به سوالات و بالابردن سطح آرامش و تمرکز شرکت کنندگان عملی خواهد شد.

در جداول زیر به تفصیل در خصوص تعداد و نوع دفترچه های کنکور سراسری 1401 و جزئیات مرتبط با آن توضیح داده ایم.

دفترچه سوالات کنکور سراسری تجربی 1401
نام دفترچهمحتویات دفترچهتعداد سوال و زمان پاسخگویی
دفترچه عمومیسوالات دروس عمومی100 سوال – 75 دقیقه
دفترچه اختصاصی شماره 2سوالات ریاضی30 سوال – 50 دقیقه
سوالات زیست شناسی50 سوال – 40 دقیقه
دفترچه اختصاصی شماره 3سوالات فیزیک30 سوال – 37 دقیقه
سوالات شیمی35 سوال – 37 دقیقه
سوالات زمین شناسی20 سوال – 16 دقیقه
دفترچه اختصاصی شماره 4دفترچه ویژه بهیاران35 سوال – 20 دقیقه
دفترچه سوالات کنکور سراسری ریاضی 1401
نام دفترچهمحتویات دفترچهتعداد سوال و زمان پاسخگویی
دفترچه عمومیسوالات دروس عمومی100 سوال – 75 دقیقه
دفترچه اختصاصی شماره 2سوالات ریاضی50 سوال – 80 دقیقه
دفترچه اختصاصی شماره 3سوالات فیزیک40 سوال – 50 دقیقه
سوالات شیمی30 سوال – 30 دقیقه
دفترچه سوالات کنکور سراسری انسانی 1401
نام دفترچهمحتویات دفترچهتعداد سوال و زمان پاسخگویی
دفترچه عمومیسوالات دروس عمومی100 سوال – 75 دقیقه
دفترچه اختصاصی شماره 2سوالات ریاضی20 سوال – 25 دقیقه
سوالات اقتصاد15 سوال – 10 دقیقه
سوالات زبان و ادبیات فارسی30 سوال – 30 دقیقه
سوالات علوم اجتماعی20 سوال – 15 دقیقه
دفترچه اختصاصی شماره 3سوالات زبان عربی20 سوال – 15 دقیقه
سوالات تاریخ و جغرافیا30 سوال – 25 دقیقه
سوالات فلسفه و منطق20 سوال – 20 دقیقه
سوالات روانشناسی20 سوال – 15 دقیقه
دفترچه سوالات کنکور سراسری هنر 1401
نام دفترچهمحتویات دفترچهتعداد سوال و زمان پاسخگویی
دفترچه عمومیسوالات دروس عمومی100 سوال – 75 دقیقه
دفترچه اختصاصی شماره 2سوالات دروس اختصاصی هنر165 سوال – 160 دقیقه
دفترچه سوالات کنکور سراسری زبان های خارجی 1401
نام دفترچهمحتویات دفترچهتعداد سوال و زمان پاسخگویی
دفترچه عمومیسوالات دروس عمومی100 سوال – 75 دقیقه
دفترچه اختصاصی شماره 2سوالات دروس اختصاصی زبان70 سوال – 150 دقیقه

سوالات عمومی برای کلیه گروه های آزمایشی پنج گانه شامل چهار درس زبان و ادبیات فارسی، فرهنگ و معارف اسلامی، زبان عربی و زبان انگلیسی است که در نظام جدید آموزشی تدریس می گردد. همچنین توجه داشته باشید که دو نوع دفترچه اختصاصی شماره 3 برای کنکور سراسری انسانی داریم که یک نوع آن برای دیپلمه های عادی می باشد و دیگری نیز جهت استفاده دیپلمه های علوم و معارف اسلامی طراحی شده است.

لازم به ذکر است که این دو دفترچه تنها در دروس زبان عربی و تاریخ متفاوت خواهند بود و حتی تعداد سوال و زمان پاسخگویی به آن ها نیز یکسان است. متقاضیان شرکت در کنکور سراسری منحصرا زبان توجه داشته باشند که برای زبان های آلمانی و فرانسوی، دفترچه های اختصاصی وجود دارد.

تاثیر معدل، مثبت و قطعی

بر طبق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، تاثیر معدل در کنکور 1401 به صورت 40 درصد تاثیر مثبت خواهد بود. این تصمیم، در نوع خود تاثیر به سزایی بر کاهش استرس داوطلبان جهت شرکت در آزمون سراسری دارد و نمایانگر این موضوع است که آزمون 4 ساعته کنکور، به تنهایی رقم زننده نتیجه قبولی افراد در رشته های مختلف دانشگاهی نخواهد بود و این افراد می توانند از نمره معدل مقطع متوسطه دوم خود نیز جهت بالا بردن احتمال قبولی استفاده نمایند.

در خصوص شرایط تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور 1401 به نکات زیر توجه نمایید.

 1. دیپلمه های ریاضی، تجربی، انسانی و علوم و معارف اسلامی که مدرک دیپلم خود را از سال 98 به بعد در نظام آموزشی جدید دریافت نموده اند و امتحانات پایه دوازدهم آن ها به صورت نهایی برگزار شده است، مشمول استفاده از سوابق تحصیلی خواهند بود و معدل پایه دوازدهم آن ها به مقدار حداکثر 40 درصد و به صورت تاثیر مثبت در نمره نهایی این افراد اعمال خواهد شد.
 2. آن دسته از دیپلمه های ریاضی، تجربی، انسانی و علوم و معارف اسلامی که مدرک دیپلم خود را از سال 84 به بعد در نظام آموزشی ترمی واحدی یا سالی واحدی دریافت کرده اند و امتحانات یک یا چند درس آن ها به صورت سراسری کشور منعقد شده است، می توانند از 30 درصد تاثیر مثبت سوابق تحصیلی سال سوم آموزش متوسطه (پایه یازدهم) خود استفاده کنند.
 3. داوطلبانی که مدرک پیش دانشگاهی ریاضی، تجربی، انسانی، هنر یا علوم و معارف اسلامی دارند و آن را از سال تحصیلی 91 – 90 به بعد اخذ نموده و امتحانات یک یا چند درس خود را به صورت نهایی پشت سر گذاشته اند، مجاز به استفاده از حداکثر 10 درصد تاثیر مثبت سوابق تحصیلی پایه دوازدهم یا همان سال آخر آموزشی متوسطه خود می باشند.
 4. سایر شرکت کنندگان دیپلمه نیز مجاز به استفاده از تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور سراسری 1401 نخواهند بود.
 5. همچنین دیپلمه های فنی و کاردانش نظام آموزشی 3 – 3 – 6 می توانند بدون اعمال هرگونه محدودیت نوع دیپلم، در کنکور گروه های آزمایشی پنچ گانه ثبت نام کنند و در صورتی که این افراد، تمایل به اعمال سوابق تحصیلی بر نمره کل کنکور خود را دارند، لازم است تا در امتحانات نهایی دروس شاخه نظری گروه آزمایشی مربوطه شرکت کرده و نمره قبولی آن را کسب نمایند.
 6. لازم به ذکر است که لفظ تاثیر مثبت سوابق تحصیلی به این معنا است که اگر معدل دیپلم یا پیش دانشگاهی داوطلب، در مقایسه با نمره آزمون سراسری وی، تاثیر مثبت و بالابرنده داشته باشد و بتواند که نمره کل نهایی کنکور را در زیرگروه های مختلف افزایش دهد، تاثیر آن اعمال خواهد شد؛ در غیر این صورت، سوابق تحصیلی هیچ گونه اثرگذاری خاصی بر تراز نهایی متقاضی نخواهد داشت.

خود اظهاری صحیح را جدی بگیرید!

خود اظهاری معدل، مقوله ای مهم و حساس در کنکور سراسری است و همان طور که می دانید، از ابتدای مهلت ثبت نام کنکور سراسری تا زمان انجام انتخاب رشته کنکور، 5 نوبت امکان درج صحیح معدل وجود دارد و اکیدا توصیه می شود که خود اظهاری خود را با نهایت دقت و صحت انجام دهند. در صورت بروز اشتباه در درج معدل و مغایرت رقم اظهار شده با رقم واقعی سوابق تحصیلی، امکان پذیرش داوطلب از سوی مراجع ذی صلاح الغا خواهد شد.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که اشتباه در خود اظهاری معدل در زمان انتخاب رشته کنکور سراسری نیز موجب ابطال این رویه می شود و معدل متقاضی می بایست تحت هر شرایطی، عینا مطابق با نمره مکتسبه باشد؛ نه یک صدم بیشتر و نه یک صدم کمتر!

سهمیه های کنکور، از شایعه تا واقعیت!

حتما شما نیز شایعات مختلفی در خصوص حذف سهمیه های کنکور سراسری یا میزان تاثیر سهمیه های کنکور بر نتیجه قبولی داوطلبان را شنیده اید و به دنبال اخباری صحیح و معتبر در این زمینه می گردید. سهمیه مناطق، سهمیه رزمندگان، سهمیه بهیاران، سهمیه ایثارگران و سهمیه خانواده شهدا، امتیازاتی هستند که هر کدام به نحوی موجب بهبود نتیجه کسب شده مشمولان در آزمون سراسری می شود و شما می توانید جهت دریافت توضیحات جزئی تر در این خصوص به دفترچه ثبت نام کنکور 1401 مراجعه نمایید.

گمانه زنی های مختلفی پیرامون ایجاد تغییرات اساسی در نحوه اثرگذاری سهمیه ها و امتیازات مختلف کنکور به گوش می رسد اما توجه داشته باشید که کلیات و جزئیات قوانین مربوط به سهمیه های کنکور سراسری 1401، هیچ گونه تفاوتی نسبت به سال 1400 نداشته و بر اساس آیین نامه های پیشین به آن ترتیب اثر داده می شود اما احتمال ایجاد دگرگونی در این مقوله برای کنکور سراسری 1402 وجود خواهد داشت.

امنیت کنکور، دغدغه ای اساسی برای مسئولین

امنیت کنکور و حمایت از حقوق کلیه شرکت کنندگان، همواره از مهم ترین دغدغه های مجریان و برگزارکنندگان آزمون سراسری بوده و تلاش های زیادی نیز جهت به حداقل رساندن میزان تقلب و استفاده از روش های غیر استاندارد پاسخگویی به سوالات صورت پذیرفته است. در آخرین اطلاعیه های منتشر شده در خصوص نحوه برگزاری آزمون سال 1401، تاکید مقامات مسئول بر برگزاری سالم و بدون تقلب کنکور سراسری را به وضوح مشاهده می کنیم و این مسئله به دقت و با وسواس شدیدی پیگیری خواهد شد.

به همین منظور توجه داشته باشید که به همراه داشتن و استفاده از هرگونه وسایل اضافی در آزمون سراسری 1401 به منزله تقلب محسوب شده و با فرد خاطی به شدت برخورد می شود. از همین رو، تصمیماتی در رابطه با چک کردن وسایل همراه شرکت کنندگان در حین ورود به حوزه امتحانی اتخاذ شده است که با نهایت جدیت عملی خواهد شد تا شاهد برگزاری آزمونی سالم و بدون تقلب باشیم.

سوالات زیادی در ذهن داوطلبان در خصوص مقوله حذف کنکور و پذیرش صرفا بر اساس سوابق تحصیلی وجود دارد و در این خصوص، لازم به ذکر است که در حال حاضر، امکان اجرای این سیاست و حذف کلی آزمون سراسری وجود ندارد. در حقیقت، استاندارد نبودن پذیرش صرفا بر اساس معدل و فقدان جایگزین مناسب برای کنکور، دو دلیل مهم ابقای این تورنمنت بزرگ و سرنوشت ساز است اما با این وجود، هر ساله این امکان برای متقاضیان فراهم می شود که با توجه به شرایط خود نسبت به قبولی بدون کنکور در رشته های مختلف دانشگاهی اقدام نمایند.

 

سوالات متداول

1- آیا در کنکور سراسری ۱۴۰۱، سوالی از منابع درسی نظام قدیم نیز طراحی خواهد شد؟

خیر، سوالات این آزمون صرفا بر اساس کتب درسی نظام جدید آموزشی طرح می گردد.

2- آیا تعداد دفترچه سوالات در آزمون سراسری ۱۴۰۱ تغییر کرده است؟

بله، شاهد افزایش تعداد دفترچه سوالات کنکور سراسری ۱۴۰۱ بوده ایم که در جداول موجود در این مقاله به تفصیل در رابطه با آن توضیح داده ایم.

3- تاثیر معدل در کنکور سراسری ۱۴۰۱ به چه صورت است؟

تاثیر سوابق تحصیلی بر نتیجه این آزمون به صورت 40 درصد تاثیر مثبت می باشد.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۴ نظر
 1. فاطمه

  سلام وقتتون بخیر
  ببخشید در زمان ثبت نام ازمون اموزش و پرورش قسمت امتیاز ایثارگری رو نزدم راهنمایی می فرمایید

  • ایران مشاوره

   با سلام و وقت بخیر، متاسفانه در حال حاضر امکان ویرایش اطلاعات ثبت نامی آزمون استخدامی آموزش و پرورش وجود ندارد.

 2. ppp

  سلام این تعداد سوالات و زمانیدی قطعی اخه گفتن زمان وتعداد تغییر میکنه

  • ایران مشاوره

   با سلام، تعداد سوالات و زمان بندی اعلام شده از طریق سازمان سنجش، قطعی بوده و تغییری نخواهد داشت.

مشاوره کنکور پیج کنکور