خانه دکتری سهمیه استعداد درخشان دکتری 1401

سهمیه استعداد درخشان دکتری 1401

شرایط استعداد درخشان دکتری 1401
سهمیه استعداد درخشان دکتری 1401

همان طور که می دانید، برای ورود به مقطع دکتری دانشگاه های سراسری و آزاد می توان از دو طریق با آزمون و بدون آزمون اقدام نمود. البته توجه کنید که پذیرش بدون آزمون در مقطع دکتری تنها مختص داوطلبانی است که از سهمیه استعداد درخشان برخوردارند. در نتیجه دانشجویان دارای شرایط دکتری بدون آزمون که قصد استفاده از سهمیه استعداد درخشان را دارند، می توانند بدون گذراندن مرحله کتبی به این مقطع وارد شوند اما امکان تغییر رشته و یا دانشگاه محل تحصیل برای آن ها وجود ندارد.

توجه داشته باشید که این افراد در زمان مصاحبه دکتری باید در محل برگزاری آن حضور پیدا کنند و نمره قبولی لازم را به دست آورند. همچنین برای ثبت نام بدون آزمون دکتری دانشگاه آزاد می توانید از طریق دفترچه ای که توسط سایت رسمی این دانشگاه به آدرس azmoon.org منتشر می شود، از شرایط و ضوابط مربوطه آگاهی یابید.

افرادی که با استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان و بدون آزمون، در مقطع دکتری پذیرفته شده اند، حق تغییر رشته خود را نخواهند داشت.

شرایط استفاده از سهمیه استعداد درخشان دکتری 1401

دانشگاه هایی که مجاز به استفاده از آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری می باشند، می توانند تا 20 درصد از ظرفیت پذیرش با آزمون شیوه آموزشی – پژوهشی دوره روزانه را به صورت مازاد از میان دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد انتخاب کنند. البته در پذیرش بدون کنکور دانشجو با استفاده از این سهمیه می بایست شرایطی که در ادامه ذکر شده اند، در نظر گرفته شود.

 1. داوطلب می بایست در دوره کارشناسی معدل کل 16 و بالاتر و در مقطع کارشناسی ارشد نیز بدون در نظر گرفتن نمره پایان نامه حداقل معدل 17 را داشته باشد.
 2. در زمان بهره مندی از این سهمیه نباید بیشتر از دو سال از تاریخ فارغ التحصیلی فرد بگذرد.
 3. پذیرش دانشجو در مقطع دکتری بدون آزمون، تنها در رشته های مرتبط با رشته کارشناسی ارشد داوطلب امکان پذیر خواهد بود.
 4. فرد متقاضی برای استفاده از سهمیه استعداد درخشان باید حداقل 70 امتیاز از فعالیت های آموزشی، پژوهشی و مصاحبه کسب نماید.
 5. داوطلبان می بایست در ارزشیابی مربوطه، حداقل 10 امتیاز از بخش امتیازات پژوهشی شامل مقالات علمی – پژوهشی مرتبط با پایان نامه، گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران را کسب کنند و یا در جشنواره های معتبر بین المللی (خوارزمی، فارابی، رازی و ابن سینا) حائز رتبه برتر شوند.
 6. به دست آوردن حداقل 4 امتیاز از قسمت مربوط به مدرک زبان در بخش امتیازات آموزشی، الزامی می باشد. (کسب نمره 50 در آزمون MSRT یا معادل آن در سایر آزمون های زبان تا امتحان جامع)

نکته: نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی، آموزشی، مصاحبه و نمرات آزمون های ملی و بین المللی زبان انگلیسی در آیین نامه منتشر شده توسط وزات علوم در اختیار داوطلبان قرار می گیرد.

نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی داوطلبان بدون آزمون دکتری 1401
نوع فعالیتنحوه ارزیابی (طبق نظر کمیته مصاحبه کننده)حداقل امتیازحداکثر امتیاز
مقالات علمی – پژوهشی (داخلی و خارجی) مرتبط با پایان نامههر مقاله تا 7 امتیاز مطابق آیین نامه ارتقاء10 امتیاز22 امتیاز
گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایرانگواهی ثبت اختراع بین المللی: تا 7 امتیاز

گواهی ثبت اختراع داخلی: تا 5 امتیاز

برگزیدگی در جشنواره های علمی معتبر بین المللی (خوارزمی، فارابی، رازی و ابن سینا)برگزیدگی داخلی: تا 3 امتیاز

برگزیدگی خارجی: تا 7 امتیاز

مقالات علمی – ترویجی مرتبط با پایان نامههر مقاله تا 3 امتیاز مطابق آیین نامه ارتقاء6 امتیاز
مقالات چاپ شده در کنفرانس های معتبر (داخلی یا خارجی)هر مقاله خارجی: تا 2 امتیاز

هر مقاله داخلی: 1 امتیاز

4 امتیاز
تالیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی4 امتیاز
کیفیت پایان نامه کارشناسی ارشدعالی: 4 امتیاز

بسیار خوب: تا 2 امتیاز

4 امتیاز
جمع10 امتیاز40 امتیاز
نحوه محاسبه امتیازات آموزشی داوطلبان بدون آزمون دکتری 1401
نوع فعالیتنحوه ارزیابی (طبق نظر کمیته مصاحبه کننده)حداقل امتیازحداکثر امتیاز
معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسیتا 6 امتیاز
معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی ارشد ناپیوستهتا 5 امتیاز
طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی6 نیمسال: 3 امتیاز

7 نیمسال: 2 امتیاز

8 نیمسال: 1 امتیاز

تا 3 امتیاز
طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته2 نیمسال: 3 امتیاز

3 نیمسال: 2 امتیاز

4 نیمسال: 1 امتیاز

تا 3 امتیاز
برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجوییرتبه‌ی 1 تا 3: 5 امتیاز

رتبه‌ی 4 تا 6: 4 امتیاز

رتبه‌ی 7 تا 9: 3 امتیاز

رتبه‌ی 10 تا 12: 2 امتیاز

رتبه‌ی 13 تا 15: 1 امتیاز

تا 5 امتیاز
مدرک زبان معتبرطبق جدول شماه 44 امتیاز8 امتیاز
جمع4 امتیاز30 امتیاز
نحوه محاسبه امتیازات مصاحبه داوطلبان بدون آزمون دکتری 1401
شاخص ارزیابیحداکثر امتیاز
تسلط در تجزیه و تحلیل مسائل علمی و پاسخگویی به سؤالات3 امتیاز
وسعت نظر، نوآوری و کارآفرینی3 امتیاز
شخصیت، متانت و نحوه‌ تعامل3 امتیاز
نگرش و اطلاعات فناورانه مرتبط با رشته‌ تحصیلی3 امتیاز
توانایی فن بیان و انتقال مطالب3 امتیاز
هم‌ راستایی در زمینه‌ پژوهشی داوطلب با اولویت‌ های علمی اعضای گروه15 امتیاز
جمع30 امتیاز
هم ترازی نمرات آزمون های ملی و بین المللی زبان انگلیسی
MSRT

(MCHE)

IELTS

Equivalent

TOEFL

IBT

TOEFL

Computer

+ TOEFL PAPER

TOLIMO

حداکثر امتیاز
100 – 959 – 7.5120 – 113300 – 263680 – 6258
907100250600
856.591 – 902325757
80680 – 792135506
755.570 – 691965255
70560 – 561735004
654.550 – 491524750
55440 – 39133450
453.530 – 29113425

تبصره 1: دانشجویانی که از طریق سهمیه استعداد درخشان در دانشگاه های سراسری دوره روزانه پذیرش می شوند، نیازی به پرداخت شهریه دکتری ندارند.

تبصره 2:دانشگاه های پیام نور و پردیس های بین الملل (خودگردان) مجاز به استفاده از شرایط فوق برای پذیرش دانشجو در مقطع دکتری نمی باشند، در صورتی که بر خلاف آیین نامه، دانشگاه های غیرانتفاعی و آزاد به صورت استعداد درخشان در مقطع دکتری دانشجو می پذیرند.

تبصره 3: دانشگاه ها تنها یک بار تا اول شهریور ماه هر سال می توانند افراد واجد شرایط را پذیرش کنند.

تبصره 4: طبق مصوبه‌ شورای برنامه‌ ریزی آموزش عالی، برای رشته هایی که در مقطع کارشناسی سنوات 9 ترم، مقطع ارشد ناپیوسته 5 ترم و دوره‌ کارشناسی ارشد پیوسته حداکثر 12 نیمسال مشخص شده، با موافقت کمیته‌ مصاحبه‌ کننده می‌توانند از مجموع امتیاز طول مدت تحصیل (حداکثر تا 3 امتیاز) استفاده نمایند.

توجه داشته باشید که هر دانشگاه می تواند علاوه بر شرایط بالا شرایط جداگانه ای را برای پذیرش دانشجو در نظر بگیرد. به طور مثال ممکن است، دانشگاهی حداکثر سن و یا شرط اتمام تحصیل در حداکثر 5 نیمسال تحصیلی و… را به شرایط فوق بیافزاید. برای آگاهی از این شرایط می توانید در زمان ثبت نام پذیرش بدون کنکور دانشگاه ها، به اطلاعیه هایی که به طور جداگانه توسط هر دانشگاه منتشر می شود، مراجعه نمایید و شرایط و ضوابط را به طور کامل از اطلاعیه دانشگاه مورد نظر خود مطالعه کنید.

نحوه پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در مقطع دکتری 1401

ممکن است این سوال برای شما پیش آید که آیا افراد دارای سهمیه استعداد درخشان در صورت شرکت در آزمون دکتری وزارت بهداشت و یا دانشگاه آزاد می توانند از امتیاز آن نیز بهره مند شوند؟ در ابتدا توجه نمایید که داوطلبان برای پذیرش در مقطع دکتری دانشگاه های سراسری با استفاده از سهمیه استعداد درخشان، نیازی به شرکت در آزمون کتبی ندارند و تنها باید در آزمون شفاهی یا همان مصاحبه شرکت کنند.

واجدین شرایط برای ثبت نام در پذیرش بدون آزمون می بایست ابتدا از طریق سایت دانشگاه های مورد نظر خود، نسبت به دریافت و مطالعه اطلاعیه های منتشر شده در این خصوص اقدام کنند و سپس با آماده کردن و ارسال مدارک مورد نیاز به دفتر استعدادهای درخشان مستقر در دانشگاه و از روشی که در اطلاعیه بیان شده، منتظر اعلام نتایج اولیه از طریق سایت مذکور بمانند.

پس از بررسی مدارک داوطلبان، نتایج و اسامی اولیه پذیرفته شدگان از طریق سایت دانشگاه ها،  پیامک و یا تماس تلفنی به متقاضیان اطلاع رسانی خواهد شد. پذیرفته شدگان پس از دریافت نتیجه اولیه می بایست در مصاحبه دکتری دان توجه داشته باشید که در پذیرش بدون آزمون دانشگاه ها، دعوت شدن به مصاحبه و کلیه مراحل انجام آن از طریق خود دانشگاهشگاه پذیرنده شرکت کنند.

نکته 1: دانشجویان استعداد درخشان اگر قصد تغییر رشته تحصیلی خود را دارند، باید ثبت نام آزمون دکتری وزارت علوم  (آزمون سراسری) را در زمان مقرر انجام داده و علاوه بر شرکت در جلسه آن، نمره حدنصاب را کسب نمایند ولی امتیاز این سهمیه برای آن ها لحاظ نمی شود.

نکته 2: اگر دارندگان سهمیه مذکور ثبت نام آزمون دکتری وزارت بهداشت را انجام دهند و در جلسه آن حضور داشته باشند، امتیاز استعداد درخشان آن ها به تراز آزمون اضافه شده و یا می توانند در مرحله مصاحبه از آن استفاده کنند.

نکته 3: امتیاز سهمیه استعداد درخشان برای متقاضیان تحصیل در دانشگاه آزاد حتی در صورت شرکت در کنکور دکتری در نظر گرفته نمی شود و مانند سایر دانشجو ها با شخص شرکت کننده رفتار می گردد.

آن دسته از داوطلبان برتر و فارغ التحصیلان ممتاز مقطع کارشناسی ارشد که شرایط ثبت نام بدون آزمون دکتری دانشگاه آزاد را دارند، می توانند فرآیند نام نویسی خود را در زمان مقرر به انجام برسانند. تمامی فرآیندهای مربوط به ثبت نام بدون آزمون دکتری دانشگاه آزاد و همچنین نام نویسی با آزمون آن از طریق سایت سنجش، پذیرش و امور فارغ التحصیلی این دانشگاه به آدرس azmoon.org انجام می شود.

 

سوالات متداول

1- آیا پس از استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان دکتری، می توان رشته و محل تحصیل خود را تغییر داد؟

خیر، افرادی که با استفاده از سهمیه استعداد درخشان و بدون آزمون در مقطع دکتری پذیرفته شده اند، حق تغییر رشته و محل تحصیل خود را نخواهند داشت.

2- پذیرش از طریق سهمیه استعداد درخشان دکتری ۱۴۰۱ در دانشگاه های سراسری دارای چه شرایطی است؟

داوطلبان باید دارای شرایطی اعم از معدل 16 کارشناسی، حداقل معدل 17 برای ارشد و... باشند که تمامی آن ها در آیین نامه وزارت علوم و همچنین مقاله فوق درج شده اند.

3- آیا داشتن سهمیه استعداد درخشان دکتری در آزمون وزارت بهداشت می تواند کمک کننده باشد؟

اگر دارندگان سهمیه مذکور ثبت نام آزمون دکتری وزارت بهداشت را انجام دهند و در جلسه آن حضور داشته باشند، امتیاز استعداد درخشان آن ها به تراز آزمون اضافه شده و یا می توانند در مرحله مصاحبه از آن استفاده کنند.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۹ نظر
 1. گلی

  سلام ، من ارشد ژنتیک رو با استعداد درخشان در دانشگاهی که مقطع کارشناسیمو گذروندم قبول شدم
  برای مقطع دکترا این دانشگاه رشته منو نداره
  تگه بخوام ژنتیک بخونم با استعداد درخشان تو یه دانشگاه دیگه امکانش هست ؟

  • ایران مشاوره

   سلام ، وقتتون بخیر. شما می توانید برای هر دانشگاه دیگری در صورت داشتن شرایط اعلام شده از طرف دانشگاه که در زیرپرتال همان دانشگاه قرار می گیرد اقدام کنید و ثبت نام خود را انجام دهید.

 2. مریم

  با سلام. من شهریور ۱۴۰۰ از مقطع ارشد فارغ التحصیل شدم و سهمیه استعداد درخشان دارم خاستم ببینم برای دکتری ۱۴۰۲ میتونم از این سهمیه استفاده کنم؟منظور از دو سال ، دو سال تحصیلیه یا سال شمسی؟ممنون میشم جوابم رو بدین

  • ایران مشاوره

   با سلام، مطابق با دفترچه ثبت نام استعداد درخشان دکتری ۱۴۰۱، تا ۵ سال بعد از فارغ التحصیلی امکان استفاده از سهمیه استعداد درخشان را دارید.

 3. مهسا

  سلام

  من اگه ارشد رو با استعداد درخشان پذیرش بشم
  دکتری هم میتونم استفاده کنم؟؟؟
  اخه بالینی ساری اوردم با آزمون و بالینی آزاد تهران مرکز
  میخوام بدونم اگه نمیشه ساری رو برم…

  • ایران مشاوره

   سلام ، وقتتون بخیر. بله شما می توانید مقطع دکتری خود را هم در صورت داشتن شرایط عمومی و اختصاصی دانشگاه به صورت استعداد درخشان مطالعه کنید.

 4. باران

  سلام
  وقت بخیر
  اگر شرایط استعداد درخشان رو داشته باشم و در مصاحبه سال اول رد بشم با تقویت رزومه امکان شرکت و استفاده مجدد از استعداد درخشان وجود دارد ؟؟؟؟؟

  • ایران مشاوره

   با سلام، در صورتی که قبولی نهایی را کسب نکرده باشید، امکان استفاده مجدد از این سهمیه را دارید.

مشاوره دکتری پیج دکتری