تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت - 9099071647
خانه / دانشگاه آزاد / شرایط ثبت نام نقل و انتقال و میهمانی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 1401

شرایط ثبت نام نقل و انتقال و میهمانی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 1401

شرایط ثبت درخواست انتقال و میهمانی کارشناسی ارشد آزاد 1401
شرایط ثبت نام نقل و انتقال و میهمانی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 1401

بر اساس آیین نامه نقل و انتقالات و میهمانی دانشگاه آزاد، دانشجویان متقاضی ثبت نام نقل و انتقال و میهمانی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد برای دو زمان نیمسال اول و دوم، می توانند درخواست خود را در سایت منادا دانشگاه آزاد ثبت نمایند. رسیدگی به درخواست دانشجویان به صورت الکترونیکی انجام می گیرد و نتایج نهایی تا قبل از شروع ثبت نام و انتخاب واحد به اطلاع آن ها خواهد رسید. برای این که با تقاضای داوطلبان موافقت شود، لازم است آن ها واجد شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در آئین نامه مربوطه باشند که در ادامه مطلب به بررسی کلیه ضوابط مطرح شده در فایل راهنمای مذکور می پردازیم .

انتقال و میهمانی دانشجویان متقاضی به شرطی امکان پذیر است که رشته و گرایش درخواستی در واحد دانشگاهی مقصد ارائه شده باشد.

شرایط عمومی ثبت نام نقل و انتقال و میهمانی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 1401

 • نداشتن منع ادامه تحصیل به دلیل شرایط آموزشی، انضباطی و نظام‌ وظیفه
 • دانشجویان متقاضی باید حداقل یک نیمسال در واحد مبدأ ثبت‌ نام و تحصیل نموده باشند. (به‌ استثنای واجدین شرایط میهمانی یا انتقال از ابتدای پذیرش)
 • انتقال، صرفا برای پذیرفته‌ شدگان با آزمون و با توجه به ضوابط نقل و انتقال امکان‌ پذیر است. (دانشجویان بدون آزمون صرفا امکان ثبت درخواست به صورت میهمانی را دارند.)
 • انتقال و میهمانی دانشجویان دوره‌ های خودگردان فقط به واحدهای مجری دوره‌ های خودگردان امکان‌ پذیر است.
 • انتقال، تنها در صورت وجود مقطع رشته یا گرایش و سال قبولی در واحد مقصد امکان‌ پذیر است.
 • انتقال در نیمسال آخر هر یک از مقاطع تحصیلی، ممنوع می باشد.
 • در صورت داشتن مجوز میهمانی، اخذ پایان‌ نامه تنها با موافقت واحدهای مبدا و مقصد امکان‌ پذیر است.
 • انتقال مجدد در هر مقطع تحصیلی ممنوع می‌باشد. مگر این که دانشجو قصد انتقال به واحدهای هم تراز یا پایین تر را داشته باشد و دانشگاه های مبدا و مقصد نیز موافقت خود را اعلام کرده باشند.
 • امکان انتقال و میهمانی از واحد الکترونیکی (با توجه به غیرحضوری بودن تحصیل) به سایر واحدها وجود ندارد.
 • انتقال و میهمانی از واحدهای بین‌الملل تنها به واحدهای بین‌ المللی مجاز است.
 • برای دانشجویان دانشگاه های برون مرزی امکان انتقال و میهمانی به واحدهای دانشگاهی داخل کشور وجود ندارد.
 • انتقال و میهمانی دانشجویان پژوهش محور ممنوع می‌ باشد.
 • انتقال و میهمانی کارکنان و اعضای هیات علمی واحدهای دانشگاهی به محل خدمت ممنوع می‌باشد.
 • درخواست نقل‌ و انتقال دانشجویان اتباع غیر ایرانی از طریق واحد دانشگاهی مبدا و اداره کل امور بین‌الملل و کمیسیون نقل‌ و انتقال دانشجویی دانشگاه قابل‌ بررسی است.

شرایط اختصاصی ثبت نام نقل و انتقال و میهمانی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 1401

شرایط ثبت نام نقل و انتقال و میهمانی بر اساس ازدواج یا طلاق

 • دانشجویانی که پس از انتخاب رشته و ثبت نام در دانشگاه، ازدواج دائم کرده باشند، مجاز به ثبت نام نقل و انتقال و میهمانی در هریک از واحدهای دانشگاهی می باشند.
 • دانشجویان خانم متاهل که پس از پذیرش در دانشگاه، متارکه نموده باشند، می توانند برای ثبت نام نقل و انتقال و میهمانی هر یک از واحدهای دانشگاهی اقدام کنند.
 • همچنین میهمانی دانشجویان خانم تا پایان سال اول شیردهی امکان پذیر است.

مدارک لازم

 1. کپی از صفحات اول و دوم شناسنامه خود و همسر (ازدواج و طلاق)
 2. کپی از صفحات دوم تا پنجم سند ازدواج (ازدواج)
 3. کپی از صفحات دوم تا پنجم طلاق نامه (طلاق)
 4. کپی از صفحه اول شناسنامه فرزند

شرایط ثبت نام نقل و انتقال و میهمانی دانشجویان خانواده شاهد و ایثارگران

 • ثبت نام نقل و انتقال آزادگان، اسرا، جانبازان 25 درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آن ها و دانشجویان دارای سهمیه شاهد، در بدو پذیرش با ارائه مدارک مورد نیاز به هر یک از واحدهای دانشگاهی امکان پذیر است.
 • میهمانی جانبازان 5 درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آن ها، خواهر و برادر شهید، رزمندگان دارای حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه تا قبل از تاریخ 24 مهر ماه 67 و همسر و فرزندان آن ها، با ارائه مدارک لازم به هر یک از واحدهای دانشگاهی امکان پذیر است. مجوز انتقالی و میهمانی دانشجویان واجد شرایط، باید به تایید بنیاد شهید و ایثارگران برسد.

نکته: لازم به ذکر است که منظور از دانشجویان شاهد، پدر، مادر، همسر و فرزند شهید یا مفقودالاثر می باشد.

مدارک لازم

 1. فرزند و همسر شهید : کارت یا معرفی نامه از سوی بنیاد شهید یا جانبازان، کپی از صفحه اول و دوم شناسنامه دانشجوی متقاضی و شهید
 2. آزاده، همسر و فرزند آزاده : کارت یا معرفی نامه از سوی اداره ایثارگری و جانبازی، کپی از صفحه اول و دوم شناسنامه دانشجو و آزاده
 3. رزمندگان دارای 6 ماه یا بیشتر سابقه حضور در جبهه : کارت و معرفی نامه از ارگان ذیربط
 4. جانبازان 10 درصد و بالاتر : کارت و یا معرفی نامه از اداره امور ایثارگری و جانبازی

شرایط ثبت نام نقل و انتقال و میهمانی دانشجویان باردار، بیمار و معلول

 • دانشجویانی که دارای معلولیت جسمی و حرکتی، نابینایی و یا ناشنوایی شدید مورد تایید سازمان بهزیستی کشور باشند، می توانند با ارائه مدارک لازم به ثبت نام میهمانی دائم اقدام کنند. لازم به ذکر است این دسته از دانشجویان می توانند از بدو ورود به دانشگاه، برای ثبت نام میهمانی دائم درخواست خود را ثبت نمایند.
 • دانشجویان دارای بیماری صعب العلاج (ام اس، سرطان، دیالیزی، هموفیلی و…) و مورد تایید کمیسیون پزشکی، می توانند جهت ثبت نام نقل و انتقال و میهمانی به هر یک از واحدهای دانشگاهی اقدام کنند.
 • میهمانی دانشجویان خانم باردار نیز، به هریک از واحدهای دانشگاهی امکان پذیر است.
 • امکان میهمانی دانشجویان بیماری که امکانات پزشکی لازم در محل تحصیل آن ها ارائه نمی شود، در صورت تایید کمیسیون پزشکی و کمیسیون نقل و انتقال، به هریک از واحدهای دانشگاهی فراهم است.
 • میهمانی دانشجویان دارای بیماری های زمینه ای کرونا به شرط تایید کمیسیون پزشکی استان و کمیسیون نقل و انتقال دانشجویی دانشگاه به هریک از واحدهای دانشگاهی امکان پذیر است.

مدارک لازم

 1. کپی از صفحه اول و دوم شناسنامه
 2. مدارک پزشکی مربوط به بیماری

شرایط ثبت نام نقل و انتقال و میهمانی چند دانشجویی

شرایط نقل و انتقال بر اساس چند دانشجویی
شرایط ثبت نام نقل و انتقال و میهمانی چند دانشجویی

چنانچه بیش از یک نفر از افراد تحت تکفل خانواده، مشغول به تحصیل در دانشگاه آزاد باشند، میهمانی یک نفر یا بیشتر به هریک از واحدهای دانشگاهی امکان پذیر است. (در صورت موافقت دانشگاه مبدا و مقصد)

مدارک لازم

 1. کپی از صفحه اول و دوم شناسنامه دانشجو، والدین و همسر
 2. گواهی اشتغال به تحصیل دانشجو یا دانشجویان در واحدهای دیگر دانشگاه آزاد (امضا و مهر شده)

شرایط ثبت نام نقل و انتقال و میهمانی بر اساس فوت والدین، همسر و فرزند

دانشجویانی که پس از انتخاب رشته و پذیرش در دانشگاه، پدر، مادر، همسر و یا فرزند خود را از دست داده باشند با ارائه مدارک زیر، می توانند برای ثبت نام نقل و انتقال و میهمانی هر یک از واحدهای دانشگاهی اقدام کنند.

مدارک لازم

 1. گواهی فوت صادر شده از اداره ثبت احوال
 2. کپی از صفحه اول و دوم شناسنامه دانشجو و فرد فوت شده

شرایط انتقالی یا میهمانی همسر و فرزندان کارکنان و اعضای هیات علمی تمام وقت (شاغل، بازنشسته و متوفی) و نیمه وقت دانشگاه آزاد

امکان انتقال یا میهمانی همسر و فرزندان کارکنان تمام وقت رسمی و قراردادی و اعضای هیات علمی تمام وقت رسمی (آزمایشی و قطعی)، پیمانی و نیمه وقت دانشگاه آزاد به محل خدمت کارمند یا عضو هیات علمی (مطابق حکم کارگزینی) در صورت کسب حداقل 90 درصد نمره قبولی آخرین نفر پذیرفته شده در واحد مقصد و نیز ارائه شدن رشته، گرایش و مقطع تحصیلی در آن وجود دارد. هم چنین اگر رشته، گرایش و مقطع تحصیلی مورد نظر در شهر محل خدمت دایر نباشد، امکان میهمانی وی از ابتدای پذیرش به واحد دانشگاهی که به محل خدمت او نزدیک باشد، فراهم است.

مدارک لازم

 1. ارائه معرفی نامه از محل خدمت مبنی بر تمام وقت و رسمی بودن کارمند و عضو هیأت علمی و اعلام رضایت از عملکرد و موافقت واحد با ادامه تحصیل وی
 2. آخرین حکم کارگزینی کارمند و یا هیأت علمی
 3. صفحات اول و دوم شناسنامه

شرایط انتقال یا میهمانی کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد

کارکنان و اعضای هیات علمی تمام وقت رسمی (آزمایشی و قطعی) دانشگاه آزاد در صورتی که حداقل 90 درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در رشته و مقطع مورد نظر دانشگاه مقصد را کسب نمایند، می توانند از ابتدای قبولی به نزدیک ترین واحد محل خدمت خود (به جز واحد محل خدمت) منتقل گردند.

مدارک لازم

 1. ارائه معرفی نامه ای از محل خدمت مبنی بر تمام وقت و رسمی بودن کارمند و عضو هیات علمی و اعلام رضایت از عملکرد و موافقت واحد با ادامه تحصیل وی
 2. آخرین حکم کارگزینی کارمند و یا هیات علمی
 3. صفحات اول و دوم شناسنامه دانشجو و والدین
 4. صفحات عقدنامه در صورت دانشجو بودن همسر

شرایط ثبت نام نقل و انتقال و میهمانی ورزشکاران و قهرمانان ملی

دانشجویانی که عضو تیم ملی فدراسیون های ورزشی می باشند، در صورت تایید وزارت ورزش و جوانان می توانند ثبت نام میهمانی یا نقل و انتقال را انجام دهند.

دانشجویانی که در تیم های ورزشی باشگاه فرهنگی ورزشی دانشگاه آزاد عضو هستند، می توانند با تایید معاونت ورزش دانشگاه، برای ثبت نام اقدام کنند.

مدارک لازم

 • حکم قهرمانی کشوری یا بین المللی
 • معرفی نامه از سوی فدراسیون ذیربط

شرایط میهمانی دانشجو برای مدیران سیاسی و مقامات کشور و همسران و فرزندان آن ها

وزراء، نمایندگان مجلس و شورای اسلامی، معاونین ریاست جمهوری، استانداران، سفیران و همسران و فرزندان آن ها که در مسئولیت مربوطه مشغول به انجام وظیفه هستند، می توانند از امتیاز میهمانی هر نیمسال استفاده کرده و تا پایان سال تحصیلی از آن بهره ببرند و در محل ماموریت و یا نزدیک ترین شهر اطراف محل اشتغال خود، به تحصیل بپردازند.

مدارک لازم

 1. معرفی نامه مورد تایید بالاترین مقام سازمان مربوطه
 2. صفحات اول و دوم شناسنامه دانشجو و وزراء یا نمایندگان مجلس یا معاونین رئیس جمهور یا استانداران یا سفرا

شرایط میهمانی و انتقال دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد فاقد شرایط اختصاصی 1401

ضوابط میهمانی و انتقال دانشجویان فاقد شرایط اختصاصی 1400
شرایط میهمانی و انتقال دانشجویان فاقد شرایط اختصاصی

شرایط انتقال یا میهمانی بر اساس جدول هم ترازی

انتقال دانشجویان به هر یک از واحدهای گروه همتراز و پایین تر، در صورت پرداخت هزینه های مربوطه و موافقت واحدهای مبدا و مقصد امکان پذیر است. همچنین دانشجویانی با شرایط زیر می توانند به عنوان میهمان در هر یک از واحدهای جدول همترازی تحصیل کنند.

 • داشتن شرایط عمومی
 • کسب امتیاز و اولویت نسبت به دیگر دانشجویان متقاضی میهمانی در واحد مقصد با توجه به ظرفیت در رشته / مقطع شهر و امتیاز (بر اساس نسبت جدول همترازی واحد مقصد و مبدا، میانگین کل، سابقه میهمانی و ضریب اولویت دانشجویان خواهر)

متقاضیان می توانند 5 گزینه را به عنوان واحد مقصد برای خود انتخاب کنند تا در صورت عدم کسب امتیاز لازم در اولویت های اول، شانس خود را برای میهمانی در سایر واحدهای دانشگاهی از دست ندهند.

فایلی که در ادامه مشاهده می کنید، در واقع همان جدول همترازی است که با کلیک بر روی لینک زیر، می توانید آن را دریافت نمایید.

جدول همترازی واحدها و مراکز دانشگاهی

(جهت دریافت فایل، بر روی لینک فوق کلیک کنید.)

میهمانی و انتقال دانشجویان کارشناسی ارشد سایر دانشگاه های داخل کشور به دانشگاه آزاد 1401

مجوز انتقال و میهمانی دانشجویانی با شرایط زیر پس از تایید کمیسیون نقل و انتقالات دانشجویی از سایر دانشگاه های داخل کشور به دانشگاه آزاد صادر می شود.

 • دانشگاه محل تحصیل دانشجو، مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد.
 • با توجه به آیین نامه آموزشی، منع تحصیلی برای دانشجوی متقاضی وجود نداشته باشد.
 • دانشگاه مبدا و مقصد با درخواست وی موافقت کنند.
 • متقاضیان آقا، از لحاظ نظام وظیفه مشکلی نداشته باشند.
 • رشته، گرایش و مقطع تحصیلی مورد نظر فرد متقاضی، در واحد مقصد وجود داشته باشد.

ناگفته نماند که امکان میهمانی دانشجو از دانشگاه آزاد به دانشگاه دولتی و بالعکس با توجه به آیین نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وجود ندارد.

دانشجویانی که به عنوان میهمان در دانشگاه آزاد مشغول به تحصیل هستند، باید مانند سایر دانشجویان این دانشگاه شهریه خود را پرداخت کنند.

میهمانی و انتقال دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد به سایر دانشگاه های داخل کشور 1401

دانشجوی دانشگاه آزاد که قصد انتقال یا میهمانی به دانشگاه دیگری را دارد، باید واجد شرایط زیر باشد تا درخواست او توسط کمیسیون نقل و انتقال دانشجویی بررسی گردد.

 • مطابق با آیین نامه آموزشی منع تحصیلی نداشته باشد.
 • موافقت دانشگاه های مبدا و مقصد اخذ و ارائه شود.
 • دانشجویان آقا مشکل نظام وظیفه نداشته باشند.
 • رشته، گرایش و مقطع تحصیلی مورد نظر متقاضی در واحد مقصد دایر باشد.

گفتنی است که امکان انتقال و میهمانی به سایر دانشگاه ها برای دانشجویان گروه پزشکی وجود ندارد. در صورتی که کمیسیون نقل و انتقال دانشگاه با درخواست انتقال دانشجو موافقت نماید، هزینه انتقال وی مطابق با فرمول زیر محاسبه می گردد.

هزینه انتقال مقطع کارشناسی ارشد = شهریه ثابت یک ترم × (تعداد واحدهای باقی مانده)

اگر کمیسیون نقل و انتقال دانشگاه با درخواست میهمانی متقاضی موافقت کند، دانشجو موظف است شهریه ثابت هر نیمسال تحصیلی را به دانشگاه مبدا پرداخت نماید.

بررسی مدارک متقاضیان نقل و انتقال یا میهمانی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 1401

با توجه به تمام آن چه که گفته شد، ثبت درخواست نقل و انتقال یا میهمانی نیاز به ارائه برخی مدارک دارد. اما برای بررسی این مدارک نیز، لازم است مبلغی به عنوان “هزینه بررسی مدارک” پرداخت شود تا درخواست دانشجو توسط دانشگاه های مبدا و مقصد، مورد بررسی قرار گیرد.

می توان گفت مبنای اصلی نقل و انتقال و یا میهمانی دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد را دانشگاه های مبدا و مقصد تشکیل می دهند. چرا که در صورت تایید دو واحد مبدا و مقصد، مراحل دشواری پیش روی دانشجو قرار نمی گیرد. شما داوطلبان گرامی، می توانید با کلیک بر روی هر یک از لینک های موجود در مطلب، دامنه اطلاعاتی خود را در این زمینه افزایش دهید.

سوالات متداول

1- آیا دانشجویانی که یکی از اعضای خانواده خود را از دست داده باشند، می توانند درخواست انتقال و میهمانی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ثبت کنند؟

بله، در صورتی که این دانشجویان پس از انتخاب رشته و پذیرش در دانشگاه پدر، مادر، همسر یا فرزند خود را از دست داده باشند، ، می توانند برای ثبت نام نقل و انتقال و میهمانی اقدام کنند.

2- آیا دانشجوی زن در حال تحصیل در کارشناسی ارشد می تواند به ثبت درخواست انتقال و میهمانی دانشگاه آزاد بپردازد؟

بله، میهمانی دانشجویان خانم تا پایان سال اول شیردهی امکان پذیر است.

3- میهمانی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد دارای بیماری های زمینه ای کرونا، در چه صورت امکان پذیر است؟

به شرط تایید کمیسیون پزشکی استان و کمیسیون نقل و انتقال دانشجویی دانشگاه به هریک از واحدهای دانشگاهی امکان پذیر است.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دریافت مشاوره