خانه آزمون استخدامی اعلام نتایج آزمون استخدامی سازمان اسناد و املاک کشور 99

اعلام نتایج آزمون استخدامی سازمان اسناد و املاک کشور 99

اعلام نتایج آزمون استخدامی سازمان اسناد و املاک کشور 99
اعلام نتایج آزمون استخدامی سازمان اسناد و املاک کشور 99

علاقه مندان به استخدام و اشتغال در سازمان اسناد و املاک کشور که در موعد مقرر نسبت به ثبت نام آزمون استخدامی سازمان اسناد و املاک کشور اقدام نموده اند و در جلسه آزمون حضور داشته اند، چنانچه حد نصاب علمی لازم را در این مرحله از آزمون کسب نمایند به صورت چند برابر ظرفیت به مرحله بعدی آزمون راه خواهند یافت.

معمولا فرآیند استخدام در سازمان ها و ارگان های مطرح کشور دارای دو مرحله (آزمون کتبی و مصاحبه) می باشد و داوطلبان در صورتی که هر دو مرحله را با موفقیت طی کنند، می توانند سایر مراحل استخدام را طی نمایند. داوطلبانی که در آزمون استخدامی سازمان اسناد و املاک کشور ثبت نام نموده اند می بایست در اسرع وقت از انتشار نتایج آزمون مطلع گردند. زیرا چنانچه داوطلبان نتوانند در زمان مقرر در جلسه مصاحبه حاضر شوند از ادامه فرآیند آزمون حذف خواهند شد.

پذیرش نهایی داوطلبان در آزمون استخدامی سازمان اسناد و املاک کشور مشروط به موفقیت داوطلبان در هر دو مرحله آزمون کتبی و شفاهی (مصاحبه) می باشد.

زمان اعلام نتایج آزمون استخدامی سازمان اسناد و املاک کشور 99

داوطلبانی که در روز جمعه 30 خرداد ماه 99 در جلسه آزمون حضور داشته اند، حال مشتاق دریافت نتایج خود هستند. معمولا نتایج اولیه آزمون های استخدامی حداکثر یک ماه پس از برگزاری آزمون منتشر می شود از این رو، شرکت کنندگان این آزمون در سال 99 می توانستند نتایج اولیه خود را در روز چهارشنبه مورخ 22 مرداد ماه 99 مشاهده نمایند.

بعد از برگزاری مصاحبه آزمون استخدامی سازمان اسناد و املاک کشور، معرفی افراد به گزینش بر اساس مجموع نمره کل نهایی آن ها با وزن شصت درصـد (60 درصـد) برای آزمون های کتبی (عمومی و تخصصی) و چهل درصـد (40 درصـد) برای مصـاحبه استخدامی و با در نظر گرفتن امتیازات و سهمیه های قانونی به تعداد یک برابر ظرفیت پذیرش (نفر اصلی) صورت می پذیرد.

که بعد از انجام مراحل گزینش حضوری، داوطلبان برای دریافت نتایج نهایی آن بایستی با مراجعه به سایت ثبت نام آزمون استخدامی سازمان اسناد و املاک کشور در تاریخ 12 آبان ماه 99، کارنامه نهایی خود را به صورت اینترنتی مشاهده کنند. لازم به ذکر است که داوطلبان پذیرفته شده می توانند با در دست داشتن یک قطعه عکس پرسنلی از تاریخ 14 تا 19 آبان ماه 99، با مراجعه به ادارات کل ثبت اسناد و مدارک استان محل تقاضای خود سایر مراحل استخدامی را به انجام برسانند.

همچنین شما عزیزان می توانید با عضویت در کانال تلگرام آزمون های استخدامی ایران مشاوره از اخبار پیرامون این آزمون و سایر آزمون های استخدامی در اسرع وقت مطلع شوید.

مراحل مشاهده نتایج آزمون استخدامی سازمان اسناد و املاک کشور 99

مشاهده نتایج نهایی آزمون استخدامی نیرو های قراردادی سازمان اسناد و املاک کشور از طریق مراحل ذیل صورت می گیرد:

  • ابتدا به سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به آدرس hrtc.ir مراجعه نمایید و بر روی عبارت “آزمون استخدامی نیروی قراردادی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور” کلیک کنید.

مرحله اول مشاهده نتایج آزمون استخدامی سازمان اسناد و املاک کشور 99

  • در مرحله بعدی گزینه “ورود به پروفایل” را انتخاب نمایید.

مرحله دوم مشاهده نتایج آزمون استخدامی سازمان اسناد و املاک کشور 99

  • در صفحه جدید مجددا گزینه “ورود به پروفایل” را بفشارید.

مرحله سوم مشاهده نتایج آزمون استخدامی سازمان اسناد و املاک کشور 99

  • جهت وارد شدن به پنل کاربری خود بایستی کد ملی و کد رهگیری را در کادر های مربوطه درج نمایید و سپس کلید “ورود به پروفایل کاربری” را انتخاب کنید تا نتایج شما قابل مشاهده شود.

مرحله چهارم مشاهده نتایج آزمون استخدامی سازمان اسناد و املاک کشور 99

مراحل اعلام نتایج آزمون استخدامی سازمان اسناد و املاک کشور 99

بر اساس مندرجات دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی سازمان اسناد و املاک کشور 99، مرحله تعیین حدنصاب علمی و مرحله معرفی افراد جهت شرکت در مصاحبه استخدامی به صورت زیر می باشد.

کسب نمره حد نصاب علمی 

داوطلبان در صورتی که حدنصاب علمی لازم را در آزمون کسب نمایند، برای شرکت در مصاحبه و سایر مراحل استخدامی معرفی خواهند شد و انتخاب افراد پذیرفته شـده بر اسـاس ترتیب نمرات کسب شده، سـهمیه های قانونی و با رعایت سایر قوانین و مقررات، به صورت زیر می باشد.

بعد از برگزاری آزمون، نمرات داوطلبان به تفکیک حیطه های عمومی و تخصــصــی محاســبه و حد نصــاب امتحان بر اسـاس بالاترین نمره کسب شده در آن آزمون با ارزش وزنی چهل درصـد (40 درصـد) برای بخش عمومی و شـصـت درصـد (60 درصـد) برای بخش تخصـصـی در هر شـغل محاسـبه و مبنای سـایر مراحل انتخاب داوطلبان قرار می گیرد.

لازم به ذکر است که در این مرحله، امتیازات و سهمیه های آزمون استخدامی سازمان اسناد و املاک کشور اعمال نخواهد شـد. با مشخص شدن حدنصاب آزمون مراحل زیر انجام خواهد شد:

1- داوطلبانی که موفق به کسب حدنصاب علمی لازم نشده اند از سایر مراحل استخدامی حذف می شوند. اما این دسته از داوطلبان می توانند کارنامه خود را از طریق پروفایل شخصی خود دریافت نمایند.

2- معرفی افراد در سـقف چند برابر ظرفیت برای سـایر مراحل اسـتخدام، در صـورت کسـب حد نصـاب پس از اعمال امتیازات و سـهمیه های قانونی ذکر شـده در شرایط ثبت نام آزمون استخدامی سازمان اسناد و املاک کشور و بر اسـاس نمره کل و به ترتیب نمرات برتر آنان انجام خواهد شد.

تذکر: کسـب حد نصـاب نمره علمی لازم در آزمون، هیچ گونه حق اسـتخدامی برای داوطلب ایجاد نمی کند و معرفی افراد به ترتیب نمرات برتر، از میان داوطلبانی که حدنصاب نمره لازم را کسب نموده اند، صورت می پذیرد.

اعلام لیست چند برابر ظرفیت برای بررسی مدارک از بین دارندگان حدنصاب علمی

داوطلبانی که حدنصاب علمی لازم را در آزمون استخدامی سازمان اسناد و املاک کشور کسب نموده اند، به صورت چند برابر ظرفیت برای بررسی مدارک ثبت نام آزمون استخدامی سازمان اسناد و املاک انتخاب می شوند. لازم به ذکر است که نمره کل افراد در کارنامه اولیه صـادرشـده، صـرفا بر اسـاس اطلاعات ثبت شده داوطلب (امتیازات و ســهمیه های قانونی) بوده و نتیجه نهایی نمرات آن ها، پس از بررســی، انطباق و اعمال مســتندات مربوط به امتیازات و سهمیه های قانونی و تایید آن توسط سازمان ثبت و اسناد مدارک کشور، اعلام خواهد گردید.

اعلام لیست چند برابر ظرفیت برای انجام مصاحبه استخدامی از بین دارندگان حدنصاب آزمون علمی

داوطلبانی که حدنصاب علمی لازم را کسب کرده اند و مدارک آن ها پس از ارزیابی و بررسی، مورد تایید قرار گرفته است، اسامی آن ها به صورت چند برابر ظرفیت برای شرکت در مرحله مصاحبه از طریق سایت رسمی مرکز آزمون جهاد دانشگاهی اعلام خواهد شد. که با مراجعه به سایت و صفحه کاربری خود در زمان مناسب، می توانند وضعیت خود را مشاهده نمایند.

 

سوالات متداول

1- نتایج آزمون استخدامی سازمان اسناد و املاک کشور 99 در چه تاریخی اعلام می گردد؟

نتایج اولیه این آزمون در 22 مرداد ماه و نتایج نهایی در 12 آبان ماه بر روی سایت مربوطه قرار گرفت.

2- نتایج آزمون استخدامی سازمان اسناد و املاک کشور 99 را از کدام سایت می توان مشاهده کرد؟

مشاهده نتایج این آزمون از طریق سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به آدرس hrtc.ir امکان پذیر است که مراحل آن به طور کامل در این مقاله ذکر شده است.

3- اعلام نتایج نهایی آزمون استخدامی سازمان اسناد و املاک کشور 99 به چه صورت می باشد؟

نتیجه نهایی نمرات افراد، پس از بررســی، انطباق و اعمال مســتندات مربوط به امتیازات و سهمیه های قانونی و تایید آن توسط سازمان ثبت و اسناد مدارک کشور، محاسبه می گردد.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره استخدامی پیج استخدامی